juni 1971 - 4017 ( na Chr. )

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Samen-vatting

0001 - 1250


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


Ten geleide


De Perry-Rhodanreeks ontstond in het jaar 1960 na lang beraad tussen Kurt Bernhard (redacteur en lector bij Moewig Verlag te München) en de beide Duitse auteurs Karl Herbert Scheer en Walter Ernsting (alias Clark Darlton). Men besloot een serie rondom een vaste persoon op te bouwen. Het was de bedoeling dat de reeks minimaal 100 afleveringen zou tellen. Darlton en Scheer hadden voor dat tijdstip beiden gewerkt aan de Utopia- en de Terra-reeks. Hier hadden ze het concept van een vaste persoon als held met succes toegepast. Darlton had elf romans over het ruimteschip HURRICANE geschreven. Scheer had een reeks spionageverhalen onder de titel ZBV geschreven, met als hoofdpersonen de topagenten Thor Konnat en Hannibal Utan. Samen werkten Darlton en Scheer het karakter en de persoonlijkheid van de -  Perry Rhodan uit. Scheer zette vervolgens een korte samenvatting van de eerste tien afleveringen op papier. Medio 1961 verscheen in Duitsland de eerste aflevering van Perry Rhodan op de markt. Men trok een aantal schrijvers aan om de continuïteit te kunnen waarborgen. Het succes was vanaf het begin fenomenaal. Momenteel werken er veertien auteurs aan de losse weekafleveringen, terwijl er naast de weekeditie ook een pocketreeks wordt gepubliceerd. Het succes van de Perry-Rhodanreeks was in Duitsland niet meer te stuiten. Zo'n serie kon natuurlijk niet aan de aandacht van een Nederlandse uitgever ontsnappen. In 1967 verscheen geheel onverwachts van uitgeverij BORN b.v. een pocketeditie van het eerste deel, OPERATIE STARDUST. In snel tempo kwamen de eerste zes deeltjes als pocket-editie op de markt en daarna verdween de reeks geruisloos van het toneel. Naar verluidt voldeed de pocketeditie niet aan de verwachtingen van de uitgever. Toch besloot uitgeverij Romanpers n.v. de serie een nieuwe kans te geven, te beginnen met nummer 7 (INVASIE UIT HET HEELAL) in een voor Nederland destijds vrij onbekende vorm, namelijk als tijdschriftroman. De verhalen werden om de twee weken als romanuitgave gepresenteerd maar ook deze poging mocht niet baten. Medio 1970 werd de 'rode reeks' gestaakt. Echter dit keer onder protest van vele fans, die de serie met lede ogen zagen verdwijnen. Op verschillende plaatsen ontstonden clubs en door een wisselwerking tussen de fans en de uitgever werd medio 1971 de draad weer opgepakt. Uitgeverij Romanpers n.v. startte met de zgn. 'gele reeks' waarbij men nummer 36 (DE ZIEKTE VAN DE VERGETELHEID) op de markt bracht. Een jaar later vond op initiatief van de uitgever de eerste Perry-Rhodandag plaats (die nu jaarlijks wordt herhaald door de SF Terra). Vanaf dat moment heeft de serie weliswaar uiterlijk nog een aantal veranderingen ondergaan, maar de Nederlandse lezer kan zich nu iedere week verheugen op een nieuwe aflevering uit de reeks.

Deze samenvatting, die chronologisch en volgens de cyclussen van de Perry-Rhodanreeks verloopt, is voor de bestaande lezers van de reeks bedoeld als een geheugensteuntje. Voor nieuwe lezers van de reeks betekent het de mogelijkheid om het ontstaan en het verloop van de reeks na te slaan. Het zal een ieder opvallen dat de geschiedenis inmiddels bepaalde data in het begin van de reeks heeft achterhaald. Dit komt doordat men oorspronkelijk nooit had verwacht dat de serie zo lang zou lopen. Bovendien dachten Scheer en Darlton dat ze met een geprojecteerde aanlooptijd van tien jaar veilig' zouden zitten. Verbluffend is echter dat een groot aantal dingen uit de beginfase van de reeks niet alleen door de geschiedenis is achterhaald, maar zelfs als een feit te boek staan.

Wellicht staan de lezers van deze reeks minder verrassingen te wachten dan de 'leken' die nog geen kennis hebben genomen van de avonturen van Perry Rhodan en de zijnen. Maar... daar is het nooit te laat voor! Deze samenvatting is bedoeld als een lexicon van de geschiedenis van het zonne-imperium.