1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Dit niet commerciële Perry Rhodan archief probeert zich te onderscheiden door bij elk boekje een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de kleuren voorkant maar ook de zwart/wit afbeeldingen die tussen de tekst staan.VERSLAAFD AAN DE SCIENCE FICTION


Zeker weten doe ik het niet meer... maar ik denk dat ik ongeveer 9 jaar was toen ik mijn eerste SF boekje las. Het was deel 1 uit de Discus-serie - DE MANNEN VAN DE DISCUS. Ik kreeg het van mijn ouders als verjaardag- of Sinterklaaskado. Mijn meeste leeftijdgenoten lazen de Kameleon-serie. Zelf heb ik ook enkele Kameleon boekjes gelezen maar ze konden mij niet echt boeien.

De eerste elf boekjes van de Discus-serie, geschreven door Ruud Feenstra, heb ik allemaal gelezen. Ze staan hieronder afgebeeld met een beknopte beschrijving en een link naar de vergrote kleuren- en zwart/wit afbeeldingen.

De illustraties in de eerste 11 delen zijn getekend door Gerard van Straaten. DE DISCUS SLAAT TOE werd elf jaar later opnieuw uitgebracht in de zogenaamde 'Sneeuwbalserie'. De twee boekjes die erna kwamen, geschreven door B. Benson, heb ik nooit gelezen. De illustraties van de laatste twee delen zijn getekend door Huub Slijper ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


1    DE MANNEN VAN DE DISCUS (uitgebracht 1967)


Tjerk Hiddes is een begaafd man, die in technisch opzicht zijn tijd ver vooruit is, hetgeen door een bepaalde groep duistere figuren met grote industriële belangen, niet wordt gewaardeerd.

Zij weten professor Hiddes door valse getuigenissen langere tijd te laten opsluiten in de gevangenis van Leeuwarden ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


2    DE DISCUS SLAAT TOE (uitgebracht 1968)


Op het landgoed van Hiddes Sr. in Gaasterland, gaat het de laatste tijd geheimzinnig toe. Na de sensatie in de wereld door de prestaties van de "Discus l" is het daar plotseling heel erg stil geworden en geen wonder!

Nieuwe, nog stoutmoediger plannen zijn door de begaafde Tjerk Hiddes, die zijn tijd in velerlei opzichten ver vooruit is, op de tekentafel ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


3    DE DISCUS BRENGT REDDING (uitgebracht 1969)


Een nieuw spannend boek over Tjerk Hiddes en zijn zoons, die met hun machtige vliegende schotel, de Discus, ten strijde trekken tegen een gevaarlijke groep boeven.

De eerste ronde verliest Hiddes als het "Syndicaat" door een list de gevangene van Hiddes weet te bevrijden. Wanneer Hiddes wordt getipt ... 


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


4    DE DISCUS VALT AAN (uitgebracht 1970)


Tjerk Hiddes en zijn zoons roepen het "Syndicaat", een stel boeven die nergens voor terugschrikken, een keihard halt toe. Dat ondervindt Stiernström aan den lijve, wanneer deze grootindustrieel denkt, zijn duistere praktijken rustig voort te kunnen zetten. Hiddes met zijn vliegende schotel, een ruimteschip van ongekende technische perfectie, legt zijn staalconcern volkomen lam en dwingt Stiernström heen te gaan ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


5    DE DISCUS OVERWINT (uitgebracht 1970)


Hoewel de inmiddels beroemde mannetjesputter Tjerk Hiddes met zijn uitvindingen zijn tijd ver vooruit is en deze slechts voor het heil der mensheid wenst aan te wenden, dwingen de leden van het misdadigerssyndicaat hem tot krachtige maatregelen. Niet alleen wordt een aanval met houten zeilschepen op zijn geheime basis al bij voorbaat verhinderd door zijn nieuwe hittestraal ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


6    DE DISCUS IN GEVAAR (uitgebracht 1971)


De afstraffingen, die de sterke man professor Tjerk Hiddes heeft toegebracht aan het "Syndicaat", een groep misdadigers van de ergste soort, zitten de heren niet lekker. De leden zijn in spoedvergadering bijeen en besluiten, dat Hiddes met zijn Discus van de aardbodem moet verdwijnen!

Alle maatregelen hiervoor worden getroffen en ernstig gevaar dreigt er voor Hiddes en zijn mannen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


7    DE DISCUS SNELT TE HULP (uitgebracht 1974)


De drie boeven van het "Syndicaat", die door professor doctor Tjerk Hiddes buiten gevecht werden gesteld en in zijn ruimteschip Elise 11 naar hoger sferen waren gestuurd, zijn weer vrijgelaten. Hun misdadige karakter is er evenwel de oorzaak van, dat ze direct na hun vrijkomen al beginnen met het smeden van hun nieuwe, boze plannen.

Hiddes heeft een revolutionaire manier van brandblussen uitgevonden ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


8    DE DISCUS KOMT TERUG (uitgebracht 1974)


Professor Hiddes, de sterke man, en zijn zoons Bouke, Tjerk en Ruurd ondervinden, dat het misdadige "Syndicaat" niet van plan is hen met rust te laten.

In het diepste geheim wordt een aanslag op Hiddes voorbereid en de schurk Jean Pascal krijgt opdracht hem uit de weg te ruimen. Hiddes heeft een langere arm en de aanslag mislukt ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


9    DE DISCUS IN DE STRIJD (uitgebracht 1974)


De Discus, het machtige ruimteschip van professor Hiddes, wordt in de strijd gebracht bij de jacht op één van de ergste misdadigers van het "Syndicaat", de gevreesde Palankos. Zal het de sterke man Hiddes en zijn zoons lukken nu definitief met hem af te rekenen? We hopen het, want deze boef is de ware schuldige aan de laffe aanslag op de jonge Tjerk, de zoon van professor Hiddes ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


10    DE DISCUS IN VOLLE VAART (uitgebracht 1974)


Naast de strijd die professor Tjerk Hiddes voortdurend moet leveren tegen het "Syndicaat", de leden hiervan deinzen voor geen enkele misdaad terug, krijgen Hiddes en zijn zoons in dit boek te maken met twee Japanners.

Fanatieke grootindustriëlen, die menen dat Tjerk Hiddes gezondigd heeft tegen hun familie-eer.

De twee Japanners willen dit wreken en besluiten met het "Syndicaat" ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


11    DE DISCUS EN DE BLAUWE DIAMANT (uitgebracht 1974)


Professor Tjerk Hiddes, de sterke man uit het Gaasterland, baart in de hele wereld veel opzien als hij met zijn nieuwe Discus, een fantastisch ruimteschip, een proefvlucht maakt.

Het "Syndicaat", een bende misdadigers van grootindustriëlen en topzakenmensen, ziet in deze nieuwe vinding van Hiddes een gevaar ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


12    DE DISCUS SLAAT TOE (uitgebracht 1985)


Zie deel 2 hierboven.


Opnieuw uitgebracht als inleiding van de Sneeuwbalserie nummers 13 & 14.Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


13    DE DISCUS WEER IN ACTIE (uitgebracht 1985)


Tjerk Hiddes wordt betrokken bij een staatsgreep. Generaal Philippo, bijgenaamd "Ei Supremo", heeft de macht overgenomen op het eiland Santa Luca. Deze machtsovername gaat echter niet zonder moeite. Een groep bergbewoners blijft verzet bieden, want zij willen niet onderdrukt worden.

El Supremo vermoedt niet, dat de gebroeders Hiddes met hun machtige vliegende schotel ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


14    DE DISCUS KWAM, ZAG EN . . ! (uitgebracht 1986)


Al jaren heeft professor Hiddes de wens om een operavoorstelling bij te wonen in het oude, Romeinse amfitheater te Verona in Italië.

Zijn zoon Tjerk nodigt hem tot zijn grote verrassing daarvoor uit. Dit is mogelijk, omdat Tjerk de muzikale begeleider is van de wereldberoemde en zeer vermogende operazanger PierLuigi Gerli ...


Lees meer...
Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.

 


Meer ...


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina