Nieuwe Galactische Tijd 427 - 429 ( 4014 - 4016 na Chr. )

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Samen-vatting

0001 - 1250


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


DE ACHTTIENDE CYCLUS - eerste deel: 'DE CHRONOFOSSIELEN'

Nummer 1200 t/m 1250


In het Loolandre, het hart van het Eindeloze Armada, krijgt Rhodan de hele geschiedenis te horen van Ordoban en diens eindeloze odyssee door de kosmos op zoek naar de verdwenen schakel in de dubbele helix van de morele code. Hij realiseert zich ook dat twee van de drie uiteindelijke vragen worden beantwoord en is verbaasd over het feit dat de schijnbaar almachtige kosmocraten er tevergeefs al die tijd naar hebben gezocht. Voordat hij echter de kans krijgt om zich hierover zorgen te gaan maken, meldt Carfesch zich bij hem met nieuwe instructies. Perry Rhodan krijgt te horen dat hij de chronofossielen moet activeren om het Porleytische anker van het vorstrobijn te neutraliseren waardoor dit segment kan terugkeren op de oorspronkelijke plaats in de morele code van het universum. Nachor verbant de Zilveren, voor het vertrek van de galactische vloot en het Eindeloze Armada, naar M82 waar ze de onderdrukte volkeren moeten helpen met de heropbouw van hun melkwegstelsel. Om het Eindeloze Armada te verlossen van een mogelijk storende factor, die ook een politionele taak legt bij de Zilveren, laat Nachor eveneens de gevreesde barbarengolven van de Torkroten achter in M82. De galactische vloot keert terug naar de Westzijde van de Melkweg. Hier worden Atlan en Jen Salik tevens bezocht door Carfesch.

Ook deze mannen wacht een belangrijke opdracht. Ze moeten naar de Diepte, de oorspronkelijke plaats van het vorstrobijn. In een ruimte onder de ruimte hadden de ruimte-tijd-ingenieurs (RTI) in opdracht van de kosmocraten een vervanging voor het vorstrobijn moeten construeren. Het contact met de RTI is echter al lang verbroken en afgezien van een noodkreet heeft men niets meer uit de Diepte vernomen. Jen Salik en Atlan moeten in de Diepte de voorbereidingen treffen voor de terugkeer van dit zo belangrijke object. Taurec brengt de beide mannen naar de zon Cortrans in het melkwegstelsel Cor, waar ze gebruik moeten maken van de 'Diepte-lift' die door de Diepte-tollenaar Drul Druselsor wordt bediend. Ondertussen lukt het Kazzenkatt met behulp van een zerodroom om Rhodan uit de BASIS te ontvoeren. Hij stuurt de Terraan met een androïde terug naar het jaar 2402, met behulp van het 'element van de tijd', en confronteert hem daar met de hulpeloosheid van het toenmalige zonne-imperium. Destijds kon Rhodan niet verhinderen dat de Moby's en het volk van de Twonosers werden vernietigd door de Meesters van de Eilanden. Onverwachts wordt Rhodan geholpen door Nisel, een tijdloper. Samen met het volk van de tijdlopers ontwikkelt Rhodan een plan om de Twonosers te redden en ook het 'element van de tijd' een uitweg te bieden dat door Kazzenkatt wordt onderdrukt. Het plan lukt en Kazzenkatt verliest het 'element van de tijd'.

Inmiddels zijn Atlan en Jen Salik door Drulensot naar de Diepte gebracht. Ze komen terecht in de stad Starsen, een gigantische stad omgeven door een ondoordringbare energiemuur, die bewoond wordt door talloze hulpvolkeren die in het verleden door de RTI naar de Diepte zijn gebracht. De energiemuur is net zo hoog als de Diepte-constante, het hoogste driedimensionale punt in de Diepte. De Diepte zelf heeft de omvang van één lichtjaar. De stad Starsen ligt aan de ene kant en de berg van de schepping aan de andere kant van de Diepte.

Overal staan overbrengerstations waarmee men zich door de Diepte kan verplaatsen. In Starsen heerst echter chaos. De bevolking is onderworpen aan een streng kastensysteem. Salik ontdekt Jorstore, een al eerder door de kosmocraten naar de Diepte gezonden verkenner, die echter sterft vlak nadat hij een opname toont aan Salik van de allang verdwenen en als vermist te boek staande Tengri Lethos. Atlan komt in contact met het broederschap, een geheim genootschap dat werkt tegen de belangen van de kosmocraten. Het broederschap vecht tegen de staalheer, die niemand anders blijkt te zijn dan Tengri Lethos. Beide mannen gaan op zoek naar Lethos die gevangen blijkt te zitten in een van de overbrengerpoorten van de muur rondom Starsen. In het labyrint onder Starsen ontdekken ze tevens een vitaal-energiereservoir dat een verbluffende gelijkenis vertoont met een cellenactiveerder. Het lukt beide mannen om Lethos uit zijn benarde positie te bevrijden, waarna Atlan tijdelijk tot een ridder van de Diepte wordt geslagen door Lethos. Kennelijk worden de vitaal-energiereservoirs gevoed door het vagenda, dat door het 'grijsleven' wordt bedreigd. Dit is een manifestatie van de negatieve kracht die kon ontstaan door de verstoring van de morele code. Het probeert de Diepte volledig te veroveren want daardoor zou de terugkeer van het vorstrobijn onmogelijk worden gemaakt. De drie mannen vertrekken via het overbrengersysteem naar het vagenda, maar bereiken het doel niet. Ze komen terecht in het land Mhuthan en maken daar kennis met de grijze lord Mhuthan.

De Haloeters Domo Sokrat en Twirl Bonsin sluiten zich als orbiters aan bij de ridders van de Diepte. Ze komen tevens in contact met de Tiziden die het land van de Diepte in kaart proberen te brengen. Eenmaal aangekomen in het land Schatzen worden ze geconfronteerd met de archivarissen en daar vinden ze een eigenaardig wezen, het tabernakel van Holt. De grijze lords hebben echter de jacht op de ridders van de Diepte geopend en drijven de mannen en hun gevolg in het nauw. Dan activeert Bonsin per ongeluk een 'wilde' vitaal-energiebron, met bijna catastrofale gevolgen. Alle volkeren in de Diepte worden abrupt verplaatst. Ze ontmoeten de ridder Clio van het Purperen Water, een C hyline met buitengewone gaven. Door het in gebruik nemen van de wilde vitaal-energiebron, die in een ver verleden door de RTI als een soort toevalsgenerator voor het produceren van een duplicaat van het vorstrobijn werd benut, trekken Atlan en de zijnen 'de aandacht' van de exterminatoren. Deze speciale politiemacht opent meedogenloos de jacht op de ridders van de Diepte en hun gevolg. Ze proberen opnieuw het vagenda te bereiken maar worden onderschept door één van de Jaschemen, die een bizar spel met de gezanten van de kosmocraten wil spelen. Dit plan wordt bruut verhinderd door de onverwachte aanval van het grijsleven, dat het land van de Jaschemen inneemt. De ridders van de Diepte proberen het tij te keren door het land van de Jaschemen onder te laten lopen met vitaal-energie, maar die tegenaanval levert weinig op.

Wel schakelen ze de grijze lord Mhuthan uit die al stervend onthult dat een grijze lord een ruimte-tijd-ingenieur is die het slachtoffer is geworden van de grijsinvloed. De ridders van de Diepte en hun gevolg, inmiddels versterkt door de exterminators, moeten opnieuw op de vlucht slaan voor het grijsleven en begeven zich naar de lichtvlakte die rondom de berg van de schepping ligt.

In februari van het jaar 428 NGT activeert het Eindeloze Armada, onder bevel van Rhodan, het volgende chronofossiel: de wolken van Magelhean. Tegenaanvallen door de 'decaloog van de elementen' leveren niets op en kunnen het succes van Rhodan niet verhinderen. Kazzenkatt heeft inmiddels Station Dove, de op de Honderdzonnenwereld gevangen genomen Oxtorner, naar BROEDWERELD gebracht. Daar wil hij hem laten klonen om er een leger met supersoldaten van te maken.

Door een toeval duikt de astrale visser Giffi Marauder eveneens op aan boord van BROEDWERELD. Het lukt de beide mannen te ontsnappen en onrust te veroorzaken aan boord van deze ruimtereus. Ondertussen weten Taurec en Vishna eveneens BROEDWERELD te bereiken via een buitgemaakte pedo-overbrenger. Na een felle strijd ontwaken de ruimtereuzen en gaan BROEDWERELD en VOORRAAD als bases voor de 'heer van de elementen' verloren. Het lukt Kazzenkatt en de 'heer van de elementen' om DEPOT in veiligheid te brengen waarna Kazzenkatt bij de Honderdzonnenwereld Rhodan in de val probeert te lokken.

Tegelijkertijd roept de 'heer van de elementen' de 'ijzige schare' op - alle wezens en objecten die ooit door het 'element van de kou' zijn verslonden en in een minuswereld terecht zijn gekomen. Rhodan loopt weliswaar in de val van Kazzenkatt maar er komt redding vanuit een onverwachte hoek. Hierna kan het haat- en namaakplasma op de Honderdzonnenwereld weer worden vervangen zodat deze planeet weer dienst kan gaan doen als een chronofossiel. Wanneer het Eindeloze Armada de Honderdzonnenwereld heeft geactiveerd maken de Posbi's onverwachts een positieve ontwikkeling door en veranderen ze in machinewezens met echte gevoelens. Hierna zet het Eindeloze Armada koers naar de Eastside van de Melkweg. Vishna en Nachor gaan in het Eindeloze Armada op zoek naar de mentale energiedepots van Ordoban zodat Nachor één kan worden met de geest van Ordoban. Op dat moment opent men in de Melkweg een media-offensief om de bewoners van de Melkweg voor te bereiden op de komst van het Eindeloze Armada. Een belangrijke rol in dit media-offensief is weggelegd voor Krohn Meysenhart en diens media-tender KISCH. De 'ijzige schare' maakt aanstalten om de Eastside ontoegankelijk te maken voor het Eindeloze Armada maar ze wordt met behulp van het selhyr-fataro apparaat teruggestuurd naar de minuswereld, waaruit ze door de 'heer van de elementen' was opgeroepen. Het gevaar is geweken en ook Gatas kan als chronofossiel worden geactiveerd.

Eind december van het jaar 428 NGT wordt de mensheid opgeschrikt door de waarschuwing van een mysterieuze Warner die waarschuwt voor negatieve aspecten en allerlei onheilsboodschappen verspreidt. Ronald Tekener en de inmiddels weer opgedoken Srimavo ontmaskeren Homer G. Adams als de man achter de boodschappen. Tekener ontdekt ook dat de boodschappen van Warner vanuit de Tsunami-114 zijn verzonden. Dit levert de nodige vraagtekens op aangezien dit schip verlaten in het Sol-stelsel is aangetroffen. Voordat deze vragen kunnen worden beantwoord opent de 'decaloog van de elementen' met de MACHINES de aanval op het Sol-stelsel. De gigantische ruimteschepen worden weliswaar vernietigd maar hierdoor ontstaan tevens de droommotten. De bewoners van de Aarde verzinken in een trance maar door een beoordelingsfout van het 'element van de techniek' mislukt deze aanslag. De mensheid ontwaakt uit de hypnotrance en Rhodan staat versteld als zijn vrouw Gesil hem, in een zeldzaam moment dat ze alleen zijn, vertelt dat ze van hem in verwachting is. Kazzenkatt wordt door de 'heer van de elementen' gedwongen het laatste element van de decaloog in de strijd te werpen: het 'element van de duisternis'. De Aarde dreigt door de duisternis geheel te worden opgeslokt maar de Vishna-incarnaties mobiliseren de kracht van het virus-imperium om de duisternis te neutraliseren. Voordat Het 'element van de duisternis' echter definitief wordt geneutraliseerd elimineert het Kazzenkatt, waarop het kennelijk sinds diens benoeming als het 'element van de besturing' jacht heeft gemaakt.

Ondertussen hebben de ridders van de Diepte eindelijk de lichtvlakte bereikt en komen daar in contact met de laatste ruimte-tijd-ingenieurs. Ze horen de geschiedenis van de RTI en krijgen alles over hun mislukte reconstructieplan te horen en ook vernemen ze dat de terugkeer van het vorstrobijn in de Diepte de dood zal betekenen van de talloze miljarden bewoners van deze ruimte onder de ruimte. Volgens de laatste RTI bestaat er nog maar één kans om het land van de Diepte te redden. Ze prepareren Jen Salik en Atlan door hun cellenactiveerders in hun eigen lichaam te planten waarna ze zich samen met Tengri Lethos terugtrekken naar de enige veilige plek voor het grijsleven in de Diepte. De beide mannen worden het slachtoffer van de grijsinvloed waarna de triomf van de grijze lords volmaakt is.

Op dat moment activeert Perry Rhodan het chronofossiel Terra waarna HET hem een blik in de Diepte gunt. Hij ziet het afschuwelijke lot van Atlan en Jen Salik en hij veronderstelt dat de beide ridders van de Diepte om het leven zijn gekomen. HET draagt Rhodan op om EDEN-II te activeren, het laatste chronofossiel, maar vertelt de Terraan niet waar hij de thuiswereld van de superintelligentie kan vinden. Voor Rhodan lijkt een nieuwe zwerftocht door de ruimte aangebroken terwijl hij wordt gekweld door het verlies van zijn beide trouwe vrienden ...


Samensteller ©: Kees van Toorn