1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Dit niet commerciële Perry Rhodan archief probeert zich te onderscheiden door bij elk boekje een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen.AVONTUREN IN HET HEELAL


Naast de eerste reeks van Perry Rhodan pockets 1 t/m 6 is ook een tweede reeks uitgegeven door uitgeversmaatschappij BORN. Er zijn vanaf 1973 twaalf pockets uitgegeven met op zichzelf staande verhalen die verband houden met de Perry Rhodan reeks.


_____________________________________________________________________________________________


1    GUCKY EN HET TIJDRUIMTESCHIP (uitgebracht 1973)


Kadet Archibald Bull vuurde het magazijn van zijn wapen leeg en wierp tussendoor snel een blik op de muisbever. De jongeman schrok zich wezenloos toen hij een derde gevechtsrobot de hal zag binnendringen. Hij had onmiddellijk door, dat Gucky niet opgewassen zou zijn tegen een dergelijke overmacht ...' Op Jurijpawlosk - het USO-station op een eenzame planeet, ergens ver weg aan de rand van de Galaxie wordt de alarmtoestand afgekondigd ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


2    SIGNALEN OP KANAAL ACHT (uitgebracht 1973)


Malam was een ware meester in de kunst van het folteren. Ditmaal benutte hij alle elektroden gelijktijdig. Orin Elismere verloor iedere zin voor de werkelijkheid. Hij had het gevoel in een ijzeren kist te zitten, die door krachtige mokerslagen als een slinger heen en weer werd gedreven. Iedere hamerslag penetreerde de diepste diepten van zijn bewustzijn en overspoelde de Terraan met golven pijn ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


3    DE FATALE UITVINDING (uitgebracht 1973)


Dragan liet zich uit het zadel vallen en sprong aan de kant, voordat het reuzeninsect hem kon vertrappen. De storm greep hem met volle kracht en rukte hem van zijn benen. Hij landde onzacht in het zand. Zijn masker verschoof, zandkorrels geselden zijn gezicht en reten zijn huid open. Boven het huilen van de storm hoorde hij een ander geluid. Een gedaver, alsof twee heiblokken tegen elkaar bonkten ... 


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


4    GUCKY EN DE MOORD WESPEN (uitgebracht 1974)


Gucky wist meteen dat het Kher was. De sokkel van de machine was achthoekig en bezat een diameter van bijna honderd meter. Verder had hij de vorm van een piramide die op tien meter hoogte afgeknot was. Daarop rustte een bol met los zwevende ringen die uit pure energie schenen te bestaan. Ze cirkelden met een razende snelheid rondom de bol. Midden in de bol, recht tegenover de bezoekers, bevond zich een groot oog ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


5    PLANEET VAN DE JUNGLEMONSTERS (uitgebracht 1975)


Er scheen zich iets vastgehaakt te hebben in Toskin's schouderriem - vermoedelijk een drijvende tak. Hij tastte naar achteren en wreef over zijn schouder. Toen hij zich omdraaide, verstijfde hij midden in deze beweging. Vlak boven hem tastte een tentakel, ongeveer zo dik als een arm, zoekend rond. Met wijd opengesperde ogen volgde Toskin het witte ding tot aan de bovenste rand van de buis en daar zag hij de jongere uitlopers ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


6    DE ONDERGANG VAN HET ZONNE-IMPERIUM (uitgebracht 1975)


Toen Rhodan instinctief zijn armen uitstrekte, raakte hij een rotswand aan. Naast zich voelde hij iets bewegen. Hij wilde een teken geven, maar het ruisen van het water zwol aan tot een oorverdovend, hels lawaai. Plotseling werd het licht. Hoogstens tien meter verderop zweefde een fictiefbeeld in de lucht.. Daarop was een rood, schilferig gezicht te zien, dat hem vol haat aankeek ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


7    GUCKY EN ZIJN ACHTERKLEINKINDEREN (uitgebracht 1976, gesigneerd)


Muisbever Gucky, officier van speciale diensten in het zonne-imperium, is iets op. het spoor. Hij gaat in op de suggestie van 'de onsterfelijke van Zwerver' en gaat op zoek naar zijn achterkleinkinderen. Samen met staatsmaarschalk Reginald Buil en teleporteur Ras Tsjoebai stapt Gucky aan boord van een korvet dat koers zet naar Mystery, de 'twee-zonnenplaneet' ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


8    ONZE MAN IN HET HEELAL (uitgebracht 1976)


Deze bundel bevat zes verhalen over Perry Rhodan de man die het zonnestelsel tot het machtscentrum van het Melkwegstelsel maakte. Het zijn verslagen uit allerlei periodes van de geschiedenis van het zonne-imperium, en uit verschillende streken van het heelal. Ze zijn verteld door mannen die samen met de opperregent op expeditie gingen en aan zijn zijde streden ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


9    AAN HET EINDE VAN HET UNIVERSUM (uitgebracht 1977)


De driebenige verstijfde van schrik toen hij de geluidloze stem hoorde, die van binnen tegen hem begon te spreken: 'Schrik niet, Urabali,' zei de stem. 'ik ben je vriend, je goede demon. Door mijn toedoen heb je nieuwe dingen ontdekt, garanties voor de vrede van jouw volk. Ik zal je geest gauw verlaten - maar eerst heb ik je hulp nodig ...

Het vergeestelijkte wezen Ernst ElLert heeft ooit zijn lichaam levenloos moeten achterlaten op de Aarde ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


10    VRIEND VAN DE STALEN WOLVEN (uitgebracht 1977)


Ik had een rechthoekige kuil gegraven. Op de bodem lag Cunór met een verpletterde schedel; mijn laatste kameraad was door een Barbaar met een vuistbijl gedood. Afschuwelijk was het. Ik was het enige met verstand begiftigde wezen in een heel zonnestelsel. Alle anderen waren dood of door de relativerende fronten meegesleurd naar een ander universum. Ik zat vast op deze planeet ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


11    DE TEMPEL VAN DE DOOD (uitgebracht 1977)


Hij woog het wapen even in zijn hand, vervolgens slingerde hij zijn arm omhoog. M,-aar op het ogenblik dat llku-un de zware koperen bijl wilde werpen, klonk er heel kort een hoog gierend geluid. Een van de gedaanten had een kort hoekig wapen in zijn hand en drukte op een knop. Bliksemsnel bewogen zich uit een gloeiend middelpunt, dat zich vormde op de borst van de aanvoerder, naar alle kanten draden ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


12    DE TIJDMUUR (uitgebracht 1977)


'Een schip, een ruimteschip!' zei Rex plotseling in de gespannen stilte. 'Dat ding daar is een ruimteschip!' Berenda keek hem stomverbaasd aan. 'Hoe kom je op dat idee?' Ongelovig schudde hij zijn hoofd. 'Een asteroïde, wat kan het anders zijn? Ook in ons zonnestelsel bestaan asteroïden, waarom hier niet? Een ruimteschip? We weten toch, dat de tweede planeet van Perex nog geen eigen beschaving heeft ontwikkeld?' 'Precies! ...


Lees meer...
Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.

 


BORN

pockets


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina