juni 1971 - 4017 ( na Chr. )

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Samen-vatting

0001 - 1250


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Dit niet commerciële Perry Rhodan archief probeert zich te onderscheiden door bij elk item een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen.Voorwoord


Een blik in de toekomst. Wie kent niet de vele fantastische verhalen van Jules Verne. Reeds in 1865 'voorspelde' hij in zijn boek 'Reis naar de maan' de eerste maanreis. Niemand heeft toen vermoed dat dit verhaal, ruim 100 jaar later, werkelijkheid zou worden.

Nu, anno 2007, terwijl bemande ruimtelaboratoria rond de aarde draaien, robotachtige wagentjes monster op Mars verzameld hebben en zelfs kort geleden allerlei gegevens vanaf de oppervlakte van Venus, via ruimtesondes, naar de aarde werden doorgegeven, vinden vele de verhalen van Jules Verne zelfs kinderachtig. De techniek heeft zijn ideeën achterhaald. Steeds verder dringt de mens in het heelal door. Verder, sneller en … nieuwsgieriger. Is er leven op andere planeten? JA, zeggen vele vooraanstaande geleerden. Het heelal is zo onvoorstelbaar groot dat het slechts kortzichtig zou zijn om de mogelijkheid van andere levensvormen te ontkennen.

Perry Rhodan, de grootste ruimtevaartserie - in DIT deel van het heelal -, gunt u een blik in de toekomst.

BELEEF DIE TOEKOMST... NÚ, met Perry Rhodan.
Samenvatting Perry Rhodan nr. 1 t/m 1250

(uitgebracht: 1995 in roman vorm)


Perry Rhodan is de grootste Nederlandse science-fiction serie. Al meer dan dertig jaar verschijnt er elke week een spannend avontuur van 60 pagina's dik over de ex-Terraan Perry Rhodan.

Deze speciale uitgave van Perry Rhodan bevat een samenvatting van Perry Rhodan nummer 1 t/m 1250 (cyclus 1 tot en met 18).

Hierin wordt kort uiteengezet welke avonturen Perry Rhodan tot nu toe in de hyperruimte beleefde. De Perry Rhodan Samenvatting is niet alleen interessant voor Perry Rhodan kenners. Voor alle liefhebbers van Science Fiction is deze samenvatting een ideale mogelijkheid om de wereld van Perry Rhodan in te stappen en mee te gaan genieten van de wekelijkse portie pure Science Fiction!


Samensteller ©: Kees van Toorn

Cover ©: Johnny Bruck

© Uitgeverij Big Balloon B.V. te Heemstede

Prijs ƒ5,95 / 120F


__________________________________________________________________________________


Ten geleide


De Perry-Rhodanreeks ontstond in het jaar 1960 na lang beraad tussen Kurt Bernhard (redacteur en lector bij Moewig Verlag te München) en de beide Duitse auteurs Karl Herbert Scheer en Walter Ernsting (alias Clark Darlton). Men besloot een serie rondom een vaste persoon op te bouwen. Het was de bedoeling dat de reeks minimaal 100 afleveringen zou tellen.


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE EERSTE CYCLUS: 'De Derde Macht' (hoofdcyclus: Melkweg)

Nummer 1 t/m 49, datum zonne-imperium 1971 - 1984 na Chr.


Op 19 juni van het jaar 1971 vertrekt majoor Perry Rhodan, risicopiloot van het ruimteleger van de Verenigde Staten van Amerika samen met de kapiteins Reginald Bull en Clark G. Flipper en de boordarts Eric Manoli aan boord van het ruimteschip STARDUST voor de eerste bemande vlucht naar de Maan ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE TWEEDE CYCLUS: 'AtlaN en Arkon' (hoofdcyclus: Melkweg)

Nummer 50 t/m 99, datum zonne-imperium 2040 - 2045 na Chr.


In de afgelopen 56 jaren heeft de mensheid zich onder leiding van de regent Perry Rhodan ongestoord kunnen ontwikkelen tot een galactisch machtsblok. In 1990, nadat de Terraanse Wereldregering een feit was geworden, werd het zonne-imperium gesticht. De hoofdstad van de Aarde is Terrania City, het voormalige Galacto-City ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE DERDE CYCLUS: 'De Posbi's' (hoofdcyclus: Melkweg)

Nummer 100 t/m 149, datum zonne-imperium 2102 - 2114 na Chr.


Tijdens de afgelopen 57 jaar is de toestand op de Aarde geconsolideerd. De positie van Atlan als imperator Gonozal kon met behulp van de Terraanse vrienden worden verzekerd. Terranen bekleden belangrijke posities op Arkon. Het zonne-imperium is de belangrijkste handelsmacht in de ontsloten sector van de melkweg ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE VIERDE CYCLUS: 'Het tweede imperium' (hoofdcyclus: Melkweg)

Nummer 150 t/m 199, datum zonne-imperium 2326 - 2329 na Chr.


Op 1 januari van het jaar 2112 treedt Atlan af als Arkonidisch imperator, waarna hij de macht overdraagt aan Perry Rhodan, die aan het hoofd van de galactische alliantie staat. Hierdoor ontstaat uit het voormalige Arkonidenrijk en het zonne-imperium een nieuwe grootmacht die vanaf dat moment het 'Verenigde Imperium' wordt genoemd ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE VIJFDE CYCLUS: 'De Meesters van de Eilanden' (hoofdcyclus: verre galaxies). Nummer 200 t/m 299, datum zonne-imperium 2400 - 2406 na Chr.


In de afgelopen 71 jaar heeft het zonne-imperium haar positie in de melkweg geconsolideerd. In augustus van dat jaar telt het imperium 1112 bewoonde of gekoloniseerde planeten in 1017 zonnestelsels, terwijl de vloot over 1220 bases in de melkweg beschikt. Terra, de kiemcel van het sterrenrijk telt zeven miljard bewoners ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE ZESDE CYCLUS: 'M-87' (hoofdcyclus: verre galaxies)

Nummer 300 t/m 399, datum zonne-imperium 2435 - 2437 na Chr.


Dankzij de vrede maakt de mensheid een ongekende bloeitijd door, positie, aanzien en de economische en militaire macht van het zonne-imperium bereiken een nieuw hoogtepunt. De externe politiek van het zonne-imperium is gericht op het verzekeren en het handhaven van de vrede ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE ZEVENDE CYCLUS: 'De Cappins' (hoofdcyclus: het imperium vervalt)

Nummer 400 t/m 499, datum zonne-imperium 3430 - 3438 na Chr.


Na de overwinning op de Impulswachters en de Eerste Impulsmacht verstrijkt er een periode van bijna duizend jaar, waarin de melkweg vrede kent. Een groot aantal nieuwe sterrenrijken ontstaan uit het verlangen van de kolonisten om zich zelfstandig ten opzichte van het imperium op te kunnen stellen ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE ACHTSTE CYCLUS: 'De Zwerm' (hoofdcyclus: het imperium vervalt)

Nummer 500 t/m 569, datum zonne-imperium 3438 - 3443 na Chr.


Na de gevechten en avonturen, die twaalf maanden in beslag hebben genomen, kunnen Perry Rhodan en de 8000 bemanningsleden van de MARCO POLO de melkweg Gruelfin met een gerust hart verlaten. De strijd tussen de Ganjasen en de Takerer is gestreden. Ovaron, de rechtmatige ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE NEGENDE CYCLUS: 'DE Spookmutanten' (hoofdcyclus: het imperium vervalt)

Nummer 570 t/m 599, datum zonne-imperium 3444 na Chr.


Het leven op de Aarde gaat zijn normale gang voor zo ver dat mogelijk is. In augustus zullen er verkiezingen voor het ambt van opperregent plaatsvinden en tegenstanders van Rhodan verwijten hem onachtzaamheid tijdens de zwermcrisis. De kritiek op zijn beleid vormt een zware belasting voor Rhodan ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE TIENDE CYCLUS: 'HET / ANTI HET / HET KOSMISCH SCHAAKSPEL' (hoofdcyclus: het imperium vervalt).  Nummer 600 t/m 649, datum zonne-imperium 3456 - 3458 na Chr.


In augustus van het Jaar 3444 bevindt de elite van het zonne-imperium zich aan boord van de Marco Polo. Perry Rhodan, Atlan, Roi Danton, de wetenschappers van het Waringer-team, de leden van het mutantenkorps en de 8.500 koppen tellende bemanning nemen deel aan het project ANTINUG ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE ELFDE CYCLUS: 'HET CONCILIE / HETOS VAN DE ZEVEN' (hoofdcyclus: het imperium vervalt). Nummer 650 t/m 699, datum zonne-imperium 3459 - 3460 na Chr.


Vanaf april van het jaar 3458 tot aan het einde van dat jaar heeft de regering van het zonne-imperium in het diepste geheim gewerkt aan een omvangrijk noodplan dat de codenaam Harmonie draagt. Dit plan moet in werking treden zodra het zonnestelsel opnieuw door buitenaardse krachten wordt bedreigd ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE TWAALFDE CYCLUS: 'DE AFILIE' / 'DE KEIZERIN VAN THERM' (hoofdcyclus: superintelligenties). Nummer 700 t/m 799, datum zonne-imperium 3580 - 3583 na Chr.


Nadat de Aarde, de Maan en Goshmo-Castle met de hulp van de Ploohns in een baan om de zon Medaillon zijn gebracht, verstrijkt er een periode van 120 jaar. De eerste decennia zijn zowel de Terranen als de Mucierers op Goshmo-Castle druk bezig geweest om orde op zaken te stellen ...


Lees meer...

_____________________________________________________________________________________________


DE DERTIENDE CYCLUS: 'BARDIOC' (hoofdcyclus: superintelligenties)

Nummer 800 t/m 867, datum zonne-imperium 3583 - 3586 na Chr.


Na een vlucht van ruim twee maanden door de interstellaire leemte bereikt het generatieruimteschip de SOL op elf april 3583 eindelijk het voor de Terranen nog onbekende melkwegstelsel Nypasor-Xon. De Terranen verkeren in de veronderstelling met de SOL terug te gaan naar het Medaillon-stelsel ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE VEERTIENDE CYCLUS: 'DE PAN-THAU-RA' (hoofdcyclus: superintelligenties)

Nummer 868 t/m 899, datum zonne-imperium 3586 - 3587 na Chr.


Op 1 mei van het jaar 3586 is de bemanning van in totaal 10.850 koppen compleet aan boord van het grootste ruimteschip dat de mensheid ooit heeft geconstrueerd: de BASIS. Aan het hoofd van de expeditie, die op verzoek van HET is uitgerust, staat Jentho Kanthall ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE VIJFTIENDE CYCLUS: 'LAIRE (DE KOSMISCHE BURCHTEN)' (hoofdcyclus: superintelligenties). Nummer 900 t/m 999, datum zonne-imperium 3586 - 3587 na Chr.


Laire, de voormalige robot van de zeven Machtigen, die voor het contact tussen de geheimzinnige macht achter de materiebron en het verbond van de tijdlozen zorgde, werd in het verre verleden door een groep Loowers overvallen en beroofd van zijn linkeroog ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE ZESTIENDE CYCLUS: 'DE KOSMISCHE HANZE' (hoofdcyclus: morele code)

Nummer 1000 t/m 1099, datum 424 - 426 Nieuwe Galactische Tijd (4011- 4013 na Chr.)


Het nieuwe tijdperk voor de bewoners van de Melkweg en de Terranen in het bijzonder wordt ingeluid, als Perry Rhodan in het begin van het jaar 3588 bezoek krijgt van een vreemdeling ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE ZEVENTIENDE CYCLUS: 'DE EINDELOZE ARMADA' (hoofdcyclus: morele code)

Nummer 1100 t/m 1199, datum 426 - 427 NGT (4013 - 4014 na Chr.)


Het is de Cygride Jercyghei An, de commandant van een uit 50.000 eenheden bestaande Armada-eenheid 176, die na een lange speurtocht eindelijk TRIICLE-9 vindt, het object dat het doelwit was van de Eindeloze Armada. In de omgeving van het zo fel begeerde object worden echter ook enkele honderden onbekende schepen gesignaleerd ...


Lees meer...


_____________________________________________________________________________________________


DE ACHTTIENDE CYCLUS - eerste deel: 'DE CHRONOFOSSIELEN' (hoofdcyclus: morele code). Nummer 1200 t/m 1250, datum 427 - 429 (4014 - 4016 na Chr.)


In het Loolandre, het hart van het Eindeloze Armada, krijgt Rhodan de hele geschiedenis te horen van Ordoban en diens eindeloze odyssee door de kosmos op zoek naar de verdwenen schakel in de dubbele helix van de morele code. Hij realiseert zich ook dat twee van de drie uiteindelijke vragen worden beantwoord en is verbaasd over het ...


Lees meer...
Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.