< vorige  |  volgende >  |  INDEX

SPECIAAL


Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


PROGRAMMABOEKJE – 15e Perry Rhodan manifestatie (1988)


Met dank aan Nico van der Werf uit Diemen die dit programmaboekje belangeloos beschikbaar stelde voor deze website.


De 15e Perry Rhodan manifestatie werd gehouden op zondag 8 mei 1988 in de Meervaart te Amsterdam, georganiseerd door de Perry Rhodan Science Fiction Vereniging TERRA.


WELKOM !!!

Voor de vijftiende keer hebben wij de deuren geopend voor het houden van onze PERRY RHODAN-manifestatie. Met echt wel een klein beetje trots kijken wij bij deze opening terug naar voorgaande jaren. Toen in 1973 de eerste Perry Rhodandag gehouden werd, zijn er weinig Terranen geweest die durfden te denken aan het feit, dat 15 jaar later deze dag nog steeds gehouden zou worden.

In de afgelopen jaren hebben wij ups en downs gekend. Toch moeten wij stellen dat -behoudens een enkele uitzondering - onze dagen altijd tamelijk tot geheel succesvol zijn geweest. Dat hebben wij uiteraard aan u als bezoeker te danken, maar natuurlijk mogen wij niet voorbij gaan aan de geweldige inzet van een ieder, die aan deze dagen meewerkten. En vanzelfsprekend mogen wij ook de uitgeverijen, die de Perry Rhodanserie uitbrachten en uitbrengen, dankbaar zijn voor hun steun. In het bijzonder is hier een "hartstikke bedankt" op zijn plaats voor Ron de Lugt, die zovele jaren de Perry Rhodanserie trok.

Wij hebben gemeend met deze vijftiende manifestatie niet uit de financiële band te moeten springen. Het organiseren van dagen wordt duurder en duurder. Een feit, waar je als verenging wel degelijk rekening mee moet houden. Daarom kon de toegangsprijs laag blijven. En dat is ook niet altijd zo geweest.

Een eenvoudige programma, maar veel randgebeuren, veel boeken en veel doe- en kijkdingen. En daar gaat het per slot van rekening om, nietwaar ?

Wij hopen, dat u een fijne dag heeft. Dan hebben wij dat ook !


TERRA/OBERONBEZOEKT U VOORAL ONZE BOEKENSTAND.

WIJ LEGDEN - KORT VOOR DEZE DAG - DE HAND OP EEN IN ONZE OPTIEK KOMPLETE VERZAMELING SF. EEN AANTAL BOEKEN DAARUIT IS BESTEMD YOOR DE VEILING. DE REST IS TE KOOP EN BESLIST TEGEN WEGGEEFPRIJZEN. DUS HAAST U. ER IS BESLIST IETS VOOR U BIJ !


OOK ZIJN OP DE DAG ANDERE PROMINENTEN AANWEZIG. ZO HEBBEN B.V. WIM GIJSEN EN AD VISSER AANGEKONDIGD ONZE DAG TE ZULLEN BEZOEKEN. DUS, GEEFT UW OGEN GOED DE KOST. U ZULT ZE, ONGETWIJFELD ZIEN IN DE "PROMINENTENHOEK”, WAAR ZIJ ECHT WEL MET U VAN GEDACHTEN WILLEN WISSELEN.

GEEFT U ECHTER WEL EVEN AAN ONZE TERRASTAND DOOR, DAT U MET IEMAND WILT PRATEN, ZODAT WIJ EEN EN ANDER KUNNEN COORDINEREN. ANDERS ZIEN ONZE GASTEN NIETS VAN ONZE DAG. EN DAAR KOMEN ZIJ NATUURLIJK OOK VOOR !WAAR VINDT U WAT ?

BOEKEN/PERRY RHODANS   6

PERRY RHODANSERVICE   6

TERRA/OBERON-STAND   in de hal (langs 6)

ORBIT/HOLLAND IN 199O   in de hal (langs 6)

TOMBOLAPRIJZEN-STAND   In de hal achter bar

SCHRIJVERSWORKSHOP   14

VERENIGINGEN   15

FANTAST ROLE PLAYING GAMES    10

LASERPROJEKTIEDEMONSTRATIE   11

VIDEO   17

HOOFDFILM   8

VOORDRACHT   8

OPENING/SLUITING   8

HOE KOMT EEN STRIP TOT STAND ?   8

ARTSHOW   op de omloop voor zalen 10 en 11


De eventuele aanvangstijden van diverse programmaonderdelen worden tijdig omgeroepen en zij kunnen ook in de TERRAstand vernomen worden. Ook vragen i.z. EHBO kunt u daar kwijt.


ALS U WILT DEELNEMEN AAN DE SCHRIJVERSWORKSHOP DIENT U TTJDIG (IN FEITE ZO SPOEDIG MOGELIJK) UW NAAM OP EEN DAARVOOR BESTEMDE LIJST IN DE TERRASTAND TE PLAATSEN. ER KUNNEN MAAR TWEE SESSIES GEHOUDEN WORDEN.


WENDT U IN ALLE GEVALLEN TOT DE TERRASTANDBEMANNING!!