< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

SPECIAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


PROGRAMMABOEKJE en LIDMAATSCHAPSBEWIJS nr. 000585 – 11e Perry Rhodan-dag (1983)


Met dank aan Nico van der Werf uit Diemen die dit programmaboekje en lidmaatschapsbewijs belangeloos beschikbaar stelde voor deze website.


De elfde PERRY RHODAN-DAG georganiseerd op zaterdag 9 en zondag 10 april 1983 in het RAI-Congrescentrum te Amsterdam door de PERRY RHODAN-SF-vereniging 'TERRA'.


WELKOM


Beste SF-liefhebber,

Het bestuur en de redaktie van de Perry Rhodan SF-vereniginq ‘TERRA' zijn blij dat u hen de eer aandoet naar deze manifestatie te komen en zij hopen dat u straks tevreden naar huis gaat.

Voor het eerst organiseert onze vereniging, zoals u misschien nog niet wist de grootste in Europa, een manifestatie op SF-gebied die 2 dagen gaat duren. De vaste bezoekers van onze ‘dagen’ zullen merken dat de ruimte, per dag, minder is geworden, maar dat er des te meer te beleven is. Om te beginnen is er één film meer en bovendien hebben we de kwaliteit van de verschillende onderdelen verhoogd (hopelijk):

- het randgebeuren is wat opgevijzeld (als alles is gelukt).

- het aantal diverse programmaonderdelen is uitgebreid.

- een aantal ‘oudere ontwerpen’ is vervangen door nieuwe, zoals bijv. de modeshow door een dansoptreden.

- bovendien denken we het zaalgebeuren te hebben aangepast aan méér dan een smaak.


Behalve dat onze vereniging de grootste is van Europa, trekken onze dagen (en hopelijk ook deze weekendmanifestatie) de meeste bezoekers van alle buiten Amerika georganiseerde, conventies ter wereld. Aangezien de klant koning is betekent.lat, dat u door naar deze manifestatie te komen, de mening hebt dat de door ons georganiseerde dagen een goede weergave zijn van wat er op Science Fiction-gebied te beleven is. Wij pretenderen zowel de ‘recreatieve’ als de wat zwaardere én de ‘amateuristische’ Science Fiction de aandacht te geven die het verdient.

Deze stellingname uit zich ook in onze statuten en kan er de oorzaak van zijn dat er op deze manifestatie misschien niet voor 100% aan uw smaak tegemoet wordt gekomen. Zegt u dan niet meteen uw vertrouwen in TERRA op maar lucht uw hart bij onze stand. Wellicht dat wij volgend jaar meer kunnen doen.


In ieder geval hopen wij dat wij u een genoegelijk weekend (hebben) kunnen bieden. Mocht u slechts voor één dag hebben geboekt, hopen wij dat u, in het geval van de zaterdag bezoeker, er nog een dagje bij zult blijven en voor het geval dat u pas zondag bent gekomen, zouden wij u graag volgend jaar ween twee dagen zien.


Zo zit dat

U zult als bezoeker van deze manifestatie zich wel afvragen waarom u lid moest worden. Wel het antwoord is snel gegeven: u dient lid te zijn om ons het legaal mogelijk te maken voor u films en andere zaken te verzorgen daar voor deze elementen een besloten karakter is vereist.PROGRAMMA 1983


MANIFESTATIEPROGRAMMA ZATERDAG 9 APRIL


12.00 Opening van de zaal

12.10 - 12.45 uur Tekenfilms

12.45 - 13.00 uur Opening van de manifestatie, w.o. het voorstellen van de reeds aanwezige prominente gasten.

13.00 - 13.15 uur Trailers van TRON en THE DARK CRYSTAL

13.30 - 14.15 uur Lezing door Nico Baaijens

15.00 - 15.30 uur Dansvoorstelling Lee Jackson

16.00 - 17.00 uur Veiling

17.00 - 17.30 uur Supermouse festival


PAUZE


19.00 - 19.55 uur FINALE van de gehouden Perry Rhodan-quizjes. Een toelichting hierop staat elders in dit boekje.

19.45 - 20.45 uur Diapresentatie van E.von DANIKEN met een korte mogelijkheid tot discussie.

21.00 - 21.30 uur Uitreiking van de prijzen van de te houden TOMBOLA

21.40 - 23.15 uur Hoofdfilm


De mini Perry Rhodan-quizjes zullen tussen de verschillende programmapunten worden gepland en wel van: 14.20 - 14.40 en 15.40 - 16.00

De deelnemers hiervoor zullen worden opgeroepen om 13.05 en om 14.15 uur.


WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN (deze worden tijdig op het mededelingenbord in de hal vermeld).MANIFESTATIEPROGRAMMA ZONDAG 10 APRIL


12.00 Opening van de zaal

12.10 - 12.45 uur Tekenfilms

12.45 - 13.00 uur Opening tweede dag en voorstellen van de aanwezige prominente gasten.

13.00 - 14.30 uur Hoofdfilm

15.00 - 15.30 uur Dansvoorstelling Lee Jackson

16.15 - 17.30 uur Andere diapresentatie van E.von DANIKEN met nogmaals mogelijkheid tot discussie.


PAUZE


19.00 - 19.30 uur FINALE van de gehouden Perry Rhodan-quizjes.

19.30 - 20.00 uur Synthesizershow

20.00 - 21.00 uur Uitreiking van de prijzen van de gehouden modellenwedstrijd, trailers van TRON en THE DARK CRYSTAL en een korte veiling door prominente gasten.

21.00 - 23.15 uur Hoofdfilm

23.15 Sluiting


Ook op de tweede dag worden de mini Perry Rhodan-quizjes tussen de verschillende programmapunten gepland en wel om: 14.30 (tot 14.50) en 15.30 (tot 15.50).

De deelnemers zullen worden opgeroepen om 12.30 en 14.30 uur.


WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN (houdt het mededelingenbord ook vandaag dus angstvallig in het oog).