< vorige  |  volgende >  |  INDEX

SPECIAAL


Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


PROGRAMMABOEKJE – 10e Perry Rhodan-dag (1982)


Met dank aan Marcel van Dongen uit Den Haag die dit programmaboekje belangeloos beschikbaar stelde voor deze website.


De tiende PERRY RHODAN-DAG georganiseerd op zaterdag 15 mei 1982 in het RAI-Congrescentrum te Amsterdam door de PERRY RHODAN-SF-vereniging TERRA.


WELKOM


De eerste Perry Rhodan-dag werd georganiseerd in 1972 in het Aviodrome op Schiphol. Het kleine aantal leden van toen kon nauwelijks vermoeden, dat nu, in 1982, hun vereniging fors uit de babyluiers is gegroeid en dat de Perry Rhodan-dag alvoor de tiende keer gehouden kan worden.

Heel slimme rekenaars zullen nu misschien becijferen dat het dan nu de elfde Perry Rhodan-dag zou zijn, doch wellicht zien wij dan het jaar 1973 over het hoofd, waarin geen Perry Rhodan-dag gehouden werd. In plaats daarvan organiseerde men de eerste Asficd.

Hoe dan ook, wij zijn er trots op ieder jaar voor onze leden weer deze dag te kunnen organiseren. Ondanks sterk stijgende kosten van organisatie, materialen en uitgave van ons verenigingsorgaan SF TERRA en dankzij de bereidheid van de leden de daarvoor verplichte kontributieverhoging te accepteren en dank zij de steeds weer toetredende nieuwe leden.


Ook dit jaar heeft uw bestuur zich volledig ingezet u een daverende dag te bezorgen. Een blik in dit programma boekje zal u al ras duidelijk maken dat wij voor een zo breed mogelijke opzet hebben gekozen om zoveel mogelijk interessevlakken te bereiken.


Het bestuur van de P.R.S.F. Vereniging TERRA wenst u een buitengewoon prettige dag toe en hoopt dat, indien u nog geen lid mocht zijn van onze vereniging, u door deze dag voldoende motivatie heeft verkregen om lid van onze vereniging te worden.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

zo zit dat

U zult als bezoeker van deze manifestatie zich wel afvragen waarom u lid moest worden. Wel het antwoord is snel gegeven: u dient lid te zijn om ons het legaal mogelijk te maken voor u films en andere zaken te verzorgen daar voor deze elementen een besloten karakter is vereist.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


WAT KUNT U VERWACHTEN?


Hieronder laten wij alfabetisch diverse punten de revue passeren om u voldoende in te lichten over alle aktiviteiten en bijzonderheden van onze dag. Het lijkt ons van belang dat u deze bladzijden goed leest alvorens u zich in het science-fiction-gewoel gaat storten. U zult dan zo weinig mogelijk missen.


ARTSHOW

Veel nieuw werk van de u reeds bekende tekenaars als Gideon Brugman, Peter Coene, Aryton, Fred Hemmes, Ashton Fisher, Nico van Dam, Don Lawrence en werk van voor de Perry Rhodan-manifestatie nieuwe deelnemers als Dickiè Groenendijk, Paul van Groningen, Roel Valentijn en Bauke Muntz. Waarlijk schitterende tekeningen en schilderijen. Ook niet-kunstliefhebbers zullen moeten erkennen er fraaie zaken bij te zien.


BOEKENTENTOONSTELLING

Voor het overzicht van de in Nederland sinds ±1960 verschenen SF-boeken verwijzen wij u naar het artikel elders in dit programmaboekje.


BOEKENVERKOOP

Ter gelegenheid van de Tiende Perry Rhodan-dag zal onze Boekenservice met grandioze stuntaanbiedingen komen. Op alle tweedehands boeken (en dat zijn er wat) 50% korting. Verder zullen er aantrekkelijke aanbiedingen zijn op P.R.-gebied. Wat dacht u van Perry Rhodan deel 1 - 2 - 3 ƒ 12,50 per stuk. Nergens anders vindt u ze zo goedkoop. Ook de andere delen van de Perry Rhodan-serie zijn tegen lage prijzen te verkrijgen. Dus zoekt u nog bepaalde nummers, aarzelt niet en koop ze nu. Volgend jaar zijn ze waarschijnlijk uitverkocht.


BOUWMODELLEN

Ook dit jaar weer verkoop van bouwdozen van diverse science-fiction modellen. Ook zal in deze stand veel fraais aan gemaakte modellen te bewonderen zijn.


FILMS

De hoofdfilm THE LAST CHASE die vanavond gedraaid wordt, behoeft nauwelijks nog nadere toelichting. Van deze Nederlandse premièrefilm vindt u nog enkele fraaie scenefoto's bij de ingang van de Grote Zaal. Voor de bezoekers van onze dag in 1981 ongetwijfeld een enorme goedmaker voor de toen gedraaide minder goede hoofdfilm.


De tweede hoofdfilm die wij in de ochtenduren gaan vertonen is niet minder. Wij hebben voor u gekozen SOYLENT GREEN.


Uiteraard draaien wij ook dit jaar weer vele Populair-wetenschappelijke films. Een opsomming van alle interessante titels zou te veel plaats in dit programmaboekje innemen. Wij verwijzen daarom naar het daarvoor bestemde publikatiebord, waarop u kunt lezen welke films om hoe laat gedraaid worden. Ook de tekenfilms zijn weer van de partij. Gewoon lekker gaan zitten en genieten.


FILMGROEP ARNHEM

Vorig jaar helaas op het laatste moment niet doorgegaan, dit jaar wel degelijk van de partij. Een aantal studenten laat ons zien middels foto's en dia's hoe de eerste Nederlandse science-fiction film tot stand kwam. Op drie monitoren zult u hun werk "STARRATS" kunnen bewonderen. Werkelijk een bijzonder interessant onderdeel, dat u beslist niet mag missen.


FORUMS. Dit jaar maar liefst drie zeer interessante forumdiskussies:


ecologie-forum

Als basis-diskussieonderwerp gaat gelden: "Ecologie in de komende vijftig jaar". Wat gaat er met onze Aarde in de komende vijftig jaar gebeuren? Onnodig te stellen dat hier een ieder zo zijn mening over heeft. Elders in dit programmaboekje een kort artikel over Ecologie. U kunt dan in ieder geval al een beetje uw oordeel vormen om het forum te bestoken met uw vragen. Wij hebben gemeend er goed aan te doen een forum te formeren uit mensen die de nodige kennis van zaken hebben:

Chriet Titulaer (bij u allen wel bekend)

Felix Thijssen (schrijver, in de laatste tijd van "doem-boeken")

Mevr. M.A.P. Kroes (Vereniging Milieu-defensie)

W.F. v.d. Ploeg (Instituut Milieu-vraagstukken Vrije Universiteit)

Rob Aerts (gespreksleider)

Het forumgebeuren zal ingeleid worden met een film over ecologie.


stripforum

De strip is vandaag de dag niet uit ons lezerswereldje weg te denken. Er ontstaan nu vragen, die dit forum zal proberen te beantwoorden. Het thema van dit forum is dan ook: "De rol van het stripverhaal in de ontwikkeling van de science-fiction". Elders in dit programma vindt u een overpeinzing over dit onderwerp als uitgangspunt voor de diskussie. In het forum zullen zitting nemen:

Lo Hartog van Banda (tekst/scenario schrijver van vele strips)

Peter Coene (tekenaar van vele SF-illustraties)

Martin Lodewijk (tekenaar/tekstschrijver van vele strips)

Bert Bus (tekenaar van vele strips)

Caren E. Peeters

Voor stripliefhebbers (en wie is dat niet?) een uitstekende gelegenheid om het eens van een ander te horen.


schrijversforum

Veel schrijvers hebben gereageerd op onze uitnodiging. Derhalve kunnen wij u ook een goed schrijversforum bieden. Wij zochten de navolgende schrijvers aan in het forum zitting te nemen:

Eddy C. Bertin

Guido Eekhaut

Kathinka Lannoy

Manuel van Loggem

Katty Lensen

Caren E. Peeters

Simon Vinkenoog (gespreksleider)

Elders in dit programmaboekje een aantal onderwerpen die in deze diskussie betrokken zullen worden.


GRAMMOFOONPLATENVERKOOP

In een speciale stand voorzien van geluidsbar zal The Free Record Shop vele SF-synthesizerplaten aanbieden met speciale aanbiedingen voor Terra leden. Stuntprijzen van 5, 6, 7, 8 en 9 gulden. Ook veel import-LP's. Voorwaar weer een klankrijk onderdeel van onze dag.


HANDCOMPUTERSPELLEN

Dit jaar voor het eerst de verkoop via TERRA van handzame computerspelletjes. Er worden demonstraties gegeven. Ga kijken en overtuig u zelf.


HOLOGRAFIE

Een tentoonstelling over Holografie en hologrammen. Er zullen een aantal hologrammen te zien zijn en er is de hele dag door een videoreportage over het begrip Holografie.

Ook in SF TERRA nr. 57 staat een uitleg over dit fenomeen.


KWIS

Ook dit jaar weer een kwis. Het zal een mengsel worden van Perry Rhodan-kennis en algemeen Science-Fiction. Dus een ieder heeft een kans. Als u meent voldoende kennis van beide elementen te bezitten, kunt u zich als kandidaat opgeven vóór 13.00 uur aan de Secretariaatsstand, waar u ook de te winnen prijzen zult kunnen bewonderen.


LEZING

Drs van Dalen - Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart - zal een boeiende lezing houden over het Space Shuttle-project. Onnodig te vermelden dat hier interessante zaken aan de orde zullen komen. Haast iedereen weet wat de Space Shuttle is en wat het doel is waarnaar men streeft, maar wat zit er allemaal aan vast en hoe zal de ontwikkeling zijn? Op dit soort vragen geeft deze lezing, verluchtigd met film en diabeelden, u een antwoord. Beslist niet missen.


MODESHOW

Gezien het succes van vorig jaar dit jaar wederom een modeshow. Uiteraard een nieuwe show met vele professionele elementen. Hetgeen getoond wordt, is avant-gardistisch. Vele fraaie kostuums. Nieuwigheid: De meeste kostuums kunt u na de voorstelling kopen in de daartoe ingerichte stand. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar uw vereniging. Wederom een unieke kans. Misschien wordt u bezitter van zo'n origineel kledingstuk.


NAAMKAARTENVERKOOP

Ook weer nieuw op deze dag is de verkoop van speciaal voor deze dag door de schrijfster Caren E. Peeters vervaardigde naamkaarten. Het leek ons leuk dat iedereen rondloopt met zo een kaart, zodat iedereen van iedereen kan weten hoe de naam luidt. Ook hier geldt U steunt de vereniging. Voor een luttel bedrag heeft u zo een naamspeldje.


PERRY RHODAN SERVICE

Ook hier zeer voordelige aanbiedingen. Naast de hierboven al genoemde handcomputerspellen vele stuntaanbiedingen. Wat dacht u van T-shirt met TERRA-embleem ƒ10,- en videocassettes nu voor halve prijs. Maak deze dag tot een echte happening. Koop zo een shirt!


ROBOTTENTENTOONSTELLING

Er zijn in de loop der jaren vele robotmodellen op de markt verschenen. Toch zijn er veel meer dan u denkt. Een aardig overzicht vindt u bij deze tentoonstelling. De modellen werden belangeloos ter beschikking gesteld door een robotverzamelaar, waarvoor wij hem hartelijk danken. Misschien zet het u aan ook te gaan verzamelen. SF TERRA's bijvoorbeeld.


RUILBEURS

Alweer een nieuw element op onze dag. Op een door ons ter beschikking gestelde tafel kunt u met anderen ruilen om zo uw dubbel materiaal om te zetten tegen nieuw materiaal. Het is beslist niet toegestaan hier te gaan verkopen.


SIGNERING

In de speciale stand op de bovenverdieping zullen volgens een vastgesteld schema de aanwezige schrijvers en schrijfsters hun werk signeren. Wederom een unieke kans. Nooit zag u zoveel schrijvers bij elkaar. Wij prijzen ons gelukkig dat zovele auteurs op onze uitnodiging positief reageerden. De tijden van signering zullen worden aangegeven op een bord bij de signeringsstand.


SYNTRONIC

Wat is Syntronic? Wat houdt het in? Al uw vragen over dit onderwerp kunt u kwijt in de Syntronic-stand, waar ook foldermateriaal te verkrijgen zal zijn.


SCIENCE-FICTION INFORMATIESTAND

In deze stand zult u informatie kunnen krijgen over alle algemene science-fiction elementen (dus geen Perry Rhodan). De stand wordt bemand door Jim Held en Jeroen Nijenhuis.


TALKSHOW

Met Simon Vinkenoog. Ook al weer een nieuw element. U kunt interessante vraaggesprekken met de vele schrijvers verwachten. Wij zullen het aan Simon Vinkenoog overlaten wie hij het vuur na aan de schenen gaat leggen. Belangwekkend zal het zeer zeker zijn.


TOMBOLA

Voor het eerst op en ter opluistering van de Tiende Perry Rhodan-dag houden wij een tombola. Hier kunt u werkelijk fraaie prijzen winnen. De tafels met de stortvloed van prijzen vindt u opgesteld naast de hoofdingang. Voor slechts het luttele bedrag van ƒ 1,- per lot (10 loten voor ƒ 7,50) zult u een fraaie fiets, radio's, luisterstoelen, bouwdozen, bullworkers en diverse andere aantrekkelijke zaken kunnen winnen.

De meeste prijzen zult u direkt na het kopen van het lot kunnen afhalen bij de stand. De grotere prijzen zullen later op de dag getrokken worden. Niet afgehaalde prijzen blijven tot en met 31 juli 1982 ter beschikking van de winnaar. Let op de publikatie in SF TERRA nr. 59. Daarna vervallen zij aan de vereniging. Mocht u graag vele loten willen kopen doch heeft u niet voldoende kontanten bij u, geen nood, want wij accepteren ook betaalcheques.


TRIGIË- EN STORM TENTOONSTELLING

Deze unieke tentoonstelling die als verlengstuk van onze ARTSHOW beschouwd moet worden, laat ons genieten van alle originele cover-tekeningen die Don Lawrence voor zijn albums maakte. Daarnaast de originele albumtekeningen van Nico van Dam (hij tekende er een aantal voor de Flash Gordon-albums). Plus een aantal extra's. Onnodig te zeggen dat wij trots zijn deze tekeningen te mogen exposeren. In de Oberon-stand zal Don Lawrence zijn nieuw album "Stad der Verdoemden" signeren.


UITGEVERIJEN

Op deze dag zullen o.m. de volgende uitgevers met een eigen stand vertegenwoordigd zijn

Perry Rhodan Voordeelclub

Oberon

Elmar

Het Spectrum

van Ditmar

Gradivus

MeulenhoÍÍ

Schors

De volgende uitgeverijen worden vertegenwoordigd door onze TERRA BOEKEN SERVICE:

Fontein

de Lijn

Kluitman

Centripress

Drukwerk

Arbeiderspers

Luitingh

Bruna

De volgende boekhandelaren zijn aanwezig:

Ravian stripwinkel

H. Slotema stripwinkel

de Jager Boekhandel


VEILING

Elders in dit boekje vindt u de kavellijst. Veel leuke en gesigneerde boekwerkjes dit maal. Dus houdt nog wat geld over voor de veiling. Er is altijd wet wat bij dat u graag wilt hebben.


VERENIGINGEN

Boven vindt u alle verenigingen bij elkaar. Ook zij zullen interessante aanbiedingen hebben.PROGRAMMA GROTE ZAAL


09.30   Zaal open

10.00   Openingsprotokol

10.15   Hoofdfilm SOYLENT GREEN

12.00 - 12.30 Lunchpauze

12.30 - 13.00 Talkshow met Simon Vinkenoog

13.00 - 13.45 Forum Nederlandse schrijvers

14.00 - 14.45 Modeshow met lichteffekten

15.00 - 15.45 Strip-forum

16.00 - 17.00 Veiling (kavellijst + speciale aanbiedingen)

17.00 - 17.30 Prijsuitreiking

17.30 - 19.00 Dinerpauze

19.00 - 19.30 Simon Vinkenoog leest het winnende verhaal van de verhalenwedstrijd voor

19.30 - 20.30 Perry Rhodan Quiz

20.45 - 22.30 Hoofdfilm: Nederlandse première THE LAST CHASE

22.30 SluitceremoniePROGRAMMA BLAUWE ZAAL


12.00 - 12.40 Films over ecologie

12.45 - 13.45 Forum over ecologie

14.00 - 15.00 Populair-wetenschappelijke films (volgens tijdtabel) zie aankondiging op bord

15.00 - 17.00 Lezing van Drs. van Dalen over: Space Shuttle

17.00 - 19.00 Populair-wetenschappelijke films