< vorige  |  volgende >  |  INDEX

SPECIAAL


Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


PROGRAMMABOEKJE en LIDMAATSCHAPSBEWIJS nr. 000176 – 6e Perry Rhodan-dag (1979)


Met dank aan Marcel van Dongen uit Den Haag die dit programmaboekje belangeloos beschikbaar stelde voor deze website.


De zesde PERRY RHODAN-DAG georganiseerd op zaterdag 23 juni 1979 in het RAI-Congrescentrum te Amsterdam door de PERRY RHODAN-SF-vereniging TERRA.Waarom een lidmaatschapsbewijs? Men dient lid te zijn om het voor de organisatie legaal mogelijk te maken om films en andere zaken te vertonen, daar voor deze elementen een besloten karakter is vereist.


"TERRA-RA-RA-RA_"

(Er was eens.......)


In het begin waren er vijf biljarters, die een gezamenlijke interesse hadden nl. Science-Fiction en de Perry Rhodan serie te weten Joop van Kerkwijk, Han Slotema, Karel Rave, Jan Wiggermans en Fred van de Bunt.

Zij werden van een gezellige gespreksgroep(?) tot een vereniging op het moment dat de Perry-Rhodan serie door de uitgeverij werd gestopt. Dit verlies van een interesse riep om aktie, welke terstond werd genomen: TERRA zag het levenslicht. Al knipperend kon toch worden meegeholpen tot het opnieuw starten van de PR-serie. Het leden aantal bestond in het begin uit ongeveer twintig personen.

Dit aantal werd door die aktiviteiten langzamerhand vermenigvuldigd. De eerste voorzitter werd Joop van Kerkwijk met als secretaris Jan Wiggermans en als Penningmeester Fred van de Bunt. Die eerste woelige jaren werden begeleid door een jongeman D.W. Visser die het redacteurschap op zich nam, waardoor het EERSTE blad het warme moederlichaam verliet, fladderend van drie naar zes en dertig pagina's. Nadat Fred van de Bunt het penningmeesterschap overdroeg naar Cor van Kerkwijk zag men een duidelijke stijging in het ledental, doch Jan Wiggermans verliet de vereniging zonder vervanger. Men kon toch doorgaan met een manifestatie in het Woestduincentrum (toen de schrijver dezes ten tonele verscheen). Het bestuur heeft en zal nog vele kinderziektes moeten verdragen eer het tot de huidige vorm is gegroeid. Maar dat is te veel om allemaal te omschrijven (misschien nog eens een vervolg serie hierover). Maar hulp hebben wij nodig, nu, gisteren en ook morgen.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de verenigingsstand.


Lijst van gehouden manifestaties (zonder BeNeLux-conventies)

1972 - Borgercentrum

1973 - Gebouw de Liefde-Asficd 1

1974 - Woestduincentrum-Asficd 2

1975 - RAI Perry Rhodan-dag 2 (Rond nummer 100)

1975 - RAI Asficd 3

1976 - RAI Perry Rhodan-dag 3

1976 - RAI Asficd 4

1977 - RAI Perry Rhodan-dag 4

1977 - RAI Asficd 5

1978 - RAI Perry Rhodan-dag 5

1978 - RAI Asficd 6

1979 - RAI Congrescentrum & Blauwe zaal PERRY RHODAN-dag 6


Naar wij hopen volgen er nog vele SF dagen. U kunt daar aan meehelpen doorlid te worden. Maar behalve manifestaties hebben wij nog meer: zoals Filmavonden, Lezingen, Kontaktavonden enz. enz.


PROGRAMMA

09.00 uur   Zaal open

09.12 uur   Tekenfilms

10.00 uur   Intro. Opening PERRY-RHODAN dag 1979

10.05 uur   De Apenplaneet Deel 1

12.00 uur   Prof. A. Wanders (lezing) Thema: MARS

te houden in de Blauwe zaal.

13.30 uur   Veiling (zie veilinglijst)

14.30 uur   Pauze

14.45 uur   Forum

Met: Drs. Chriet Titulaer - vertegenwoordiger Wetenschap.

J. C. Benjamins - vertegenwoordiger vereniging Terra.

Ton Koster-Journalist.

Willem Koevoets - Journalist.

J. Stremming - Journalist.

Het forum zal worden aangevuld uit aanwezig media en vakprominenten.

16.00 uur   Quiz

Questor: Jimmy Held

Regie: Liang Koh

Een PERRY RHODAN-Science Fiction quiz in drie ronden.

±17.15 uur Pauze. Plus uitreiking prijzen Loterij en Modelbouw-wedstrijd

19.00 uur   Tekenfilms.

20.00 uur   Hoofdfilm: At the Earth's core.

Alle programmapunten vinden plaats in de grote zaal behalve wanneer anders is aangegeven. Tijdes de manifestatie worden in de blauwe zaal ook aktiviteiten ontplooid zoals b.v. informatie films.


Lidmaatschapsbewijs prijs ƒ15,00Voor het eerst aangekondigd op de achterkant van Perry Rhodan nummer 415