< vorige  |  volgende >  |  INDEX

SPECIAAL


Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


PROGRAMMABOEKJE en LIDMAATSCHAPSBEWIJS nr. 000460 – 6e ASFICD-dag (1978)


Met dank aan Nico van der Werf uit Diemen die dit programmaboekje en het lidmaatschapsbewijs belangeloos beschikbaar stelde voor deze website.


De 6e algemene science-fiction dag (de eerste was in 1972) georganiseerd op zaterdag 14 oktober 1978 in het congrescentrum RAI-Amsterdam door de Perry Rhodan Science Fiction Vereniging "TERRA".


PROGRAMMA VAN DE ASFICD 14 oktober 1978

09.00 uur   Zaal open

09.15 uur   Tekenfilms

10.00 uur   Opening van de manifestatie

10.10 uur   1e hoofdfilm 'Thunderbird Six'

11.40 uur   Pauze

12.30 uur   Lezing Hans van Kampen

13.15 uur   Pauze

13.30 uur   Quiz: de beste kandidaten uit de Terra voorronde op het podium, steunt ze of schrijf u voor de volgende keer in. U kunt ook beide natuurlijk doen. Aansluitend prijsuitreikingen: Loterij, ledenaktie, enz.

14.30 uur   Pauze

14.45 uur   Veiling van SF boeken en curiosa

15.45 uur   Pauze

16.00 uur   Forum (een vragen beantwoordende prominenten tafel)

17.00 uur   Pauze (ter versterking van de inwendige mens of humanoide)

18.30 uur   Metal Voices SF Rock-groep

19.45 uur   Pauze

20 00 uur   Simon Vinkenoog brengt Simon Vinkenoog

20.45 uur   Pauze    Lezing door nu nog een?

21.00 uur   2e Hoofdfilm 'Destination Inner Space'

22.30 uur   Einde Manifestatie


Zo zit dat !

U zult als bezoeker van deze manifestatie zich wel afvragen waarom moest ik lid worden. Wel het antwoord laat zich makkelijk raden: u dient lid te zijn van deze manifestatie om ons in de gelegenheid te stellen voor u films en andere zaken (waarvoor een besloten karakter vereist is) te verzorgen.

Dit manifestatie-lidmaatschap (ook wel genoemd Asficd-lidmaatschap) geeft niet alleen recht op een gratis toegang, maar ook zullen wij u over de komende Asficdagen en aanverwante zaken informeren. Ter verduidelijking zal ik u hieronder de verschillende verenigingslidmaatschappen omschrijven (elk onderstreept lidmaatschap is onafhankelijk van de anderen).


VOLLEDIG LIDMAATSCHAP van de P.R.S.F. Verg. 'TERRA' kosten ƒ 27,50 per jaar, incl. abonnement op Magazine.

LID-GEÏNTERESSEERDE van de P.R.S.F. Verg. 'TERRA' (donateur) kosten ƒ 7,5O per jaar.


Z.B.V. LIDMAATSCHAP in samenwerking met Duitse Verenigingen met 4 x per jaar een uitgave (Nederl./Duits).


ASFICD-LIDMAATSCHAP algemeen manifestatie lidmaatschap met gratis toegang tot en informatie over de Algemene Science Fiction Dagen (geen lidm. van andere verg.) kosten ƒ 12,50 per jaar.


P.R.-DAG-LIDMAATSCHAP manifestatie-lidmaatschap Perry Rhodan gericht met gratis toegang tot en informatie over de Perry Rhodan dagen (geen lidm. van andere verg.) kosten ƒ 13,50 per jaar.


U kunt dus volledig lid zijn van de P.R.S.F. Vereniging ’TERRA’ met kortingen bij de Asficd en P.R. dag. Z.B.V.lidmaatschap, Asficd-lidmaatschap en P.R. dag-lidmaatschap zijn dus onafhankelijk van elkaar.