< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

PLANTEKENINGEN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


Dolfijnschip van de Linguiden (Duitse uitgave PR1555)


Het volk van de Linguiden stamt uit het Teshaar‑stelsel in de galactische Eastside, van waaruit ze een aantal koloniale planeten hebben bevolkt. Hoewel ze pas sinds relatief korte tijd present zijn op het galactische toneel, spelen ze al een beduidende rol als diplomaten en bemiddelaars in de Melkweg. Dit danken ze aan hun unieke vaardigheid, ze begrijpen vreemde volken die met hen communiceren tot in de kleinste nuances en weten dat zelf ook toe te passen. Samen met bewust toegepaste lichaamstaal en een briljante retoriek geeft hen dat een niet te evenaren overredingskunst en overtuigingskracht, die ze tot ideale bemiddelaars maken in geschillen tussen de Melkweg volken. Voor hun diensten worden ze o.a. gehonoreerd met de overdracht van nog onbevolkte zonnestelsels.


Veel, vooral van de technische ontwikkelingsgeschiedenis van de Linguiden, blijft tot nu toe onduidelijk en mysterieus. Hoewel hun thuiswereld maar 430 lichtjaar van de Simban‑sector is verwijderd lukte het hen, blijkbaar onopgemerkt door de Cantaro tijdens de heerschappij van het SYSTEM, om de hypervluchttechniek tot en met de lineairaandrijving te ontwikkelen. Algemeen wordt aangenomen dat ze ca. 120 jaar geleden het ruimteschipkerkhof ontdekte van Assih‑Barang. Uit de daar gedeponeerde ruimteschipwrakken moeten ze aggregaten en machines hebben ontvreemd om ze vervolgens op hun 12.000 lichtjaar verwijderde thuiswereld te analyseren en na te bouwen. Hoe ze dat toch is gelukt, ondanks de boven Assih‑Barang gestationeerde bewakingsvloot, blijft onopgehelderd.


Vanwege hun karakteristieke visvorm en de snuitachtige uitbouw aan de boeg werden de Linguiden ruimteschepen ook wel gekenmerkt als 'dolfijnschepen'. De technische uitrusting bestaat grotendeels uit kopieën van machines van uiteenlopende galactische volken, die aan de huidige technische eisen werden gemodi­fi­ceerd. Een andere karakteristiek van Linguiden schepen is het gebruik van beveilig‑ en afscherm­tech­no­logie waardoor de bemanning werd beschermd tegen hyperenergetische emissies en strooistraling. Reden daarvoor is de extreme fijngevoeligheid waarmee de Linguiden reageren op zulke straling. Dit kan bij sommige indivi­duen zelfs leiden tot blijvend verlies van hun intelligentie of tot dementie, wat aan boord van hun ruimteschepen het ontbreken verklaart van iedere overbrengertechnologie en de externe positie van de metagraafaandrijving.


Tekening en tekst © Christoph Anczykowski

© VPM Verlagsunion Pabel Moewig KG, D-76413 RastattAlgemeen:

De Linguiden ruimtevloot bestaat voornamelijk uit 3 scheepstypes: vracht‑ en transporteenheden met een lengte tot 700 meter, ca. 200 meter lange multi-toepasbaar kruisers voor de inzet van passagier transport en wetenschappelijk onderzoek en 100 meter lange planeetveren. De romp van alle Linguiden‑schepen is voorzien van dwarsgestreepte kleurstoken, waarvan de kleurcode iets zegt over de scheepsklasse. De plantekening toont een typische 200 meter‑kruiser.

Technische gegevens:

 1. Projectors voor de gravopuls-atmosfeeraandrijving
 2. Gravopuls aandrijfaggregaten met overeenkomstige afscherminstallatie
 3. Uitschuifbare communicatietoren met hyper‑ en nor­maalradiosysteem
 4. Energetische landingsveld‑ en trekstraalprojectors
 5. Landingsplatform met sluis, daaronder laadruim
 6. Sluisaggregaat en ‑energiesysteem
 7. Ziekenboeg, magazijn en recreatiegebied voor de be­manning
 8. Reserve levensonderhoudsysteem voor achterste scheeps­deel
 9. Duo‑transformgeschut (afstraalvermogen elk 800 GT)
 10. Intervalkanon (totaal 4 stuks)
 11. Solarium met kunstmatig parklandschap
 12. Panoramavenster van het solarium (aan beide scheepskanten)
 13. Reserve gravitraaf-reservoircomplex
 14. Extern energievulsysteem voor 13
 15. Zwaartekrachtopwekker en acceleratieneutralisator
 16. Manschappenkwartier
 17. Hoofd-levensonderhoudsysteem met regenerator
 18. Projectorset voor opto‑energieveldtelescoop
 19. Projector voor energetisch peil‑ en afschermsysteem
 20. Syntron-computercomplex van het navigatiesysteem
 21. Zelfvoorzienende paratronscherm-veldgenerator voor com­mandosector
 22. Commandocentrale met holografische kaartenbak
 23. Wetenschappelijke afdeling met laboratoria en werkplaatsen
 24. Hoofdsyntron
 25. Ondersteuningsaggregaat voor de hangaarsector
 26. Grote hangaar voor volumineuze vracht en sloepen (2 stuks)
 27. Laadschacht voor containers (totaal 6 stuks)
 28. Generator voor virtueelprojectie vergelijkbaar peilbeschermingssysteem
 29. Kleine gravo‑jet atmosfeeraandrijving voor noodgeval (2 stuks)
 30. Projectieantenne voor 28 (2 stuks, verdraaibaar voor toegang tot hangaar)
 31. Emissie omleid‑ en deflectorveldsysteem voor peilbeschermingssysteem
 32. Hangaar voor zwever en mini‑sloep (totaal 4 stuks)
 33. Duo-MHV‑geschut (combinatiegeschut met naar keuze thermo‑, desintegrator- of paralysewerking)
 34. Absorptieveldgenerator (neutraliseert emissies van de machines in het boegdeel)
 35. Schwarzschild‑noodkrachtcentrale
 36. Reparatie‑ en serviceschacht
 37. Grigoroff‑projectorcomplex
 38. Persoons‑ en vrachttransportband (totaal 39 stuks)
 39. Paratron-onderhoudseenheid
 40. Paratron-schermveldprojector
 41. Antigravitatieschacht (totaal 24 stuks)
 42. Secundaire energieomvormer voor normaal energetisch ener­giesysteem
 43. Hoofdenergie omvormer voor gravitraaf-reservoircomple­x
 44. Hoogvermogen energieveldinstallatie
 45. Emissievelddeflector
 46. Centrale voor noodaggregaten
 47. Botsschermgenerator
 48. Antigravitatie-aandrijving
 49. Lineairaandrijving voor noodgevallen (reikwijdte ca. 30000 lichtjaar)
 50. Hoofdgravitraaf-reservoircomplex
 51. Reparatie‑ en noodsluis (totaal 9 stuks)
 52. Lanceerinrichting voor sonde en ruimtetorpedo
 53. Hypertroop-energieaftapper (totaal 4 stuks, nagebouwd en toegepast model van een oud Terraanse space‑jet)
 54. Hyperenergetisch modulatiesysteem voor aansturing van de metagraafvortex
 55. Hoofdprojectorset voor 54
 56. Vortexstuurantenne
 57. Hoofdantennecomplex voor vortexstabilisatie
 58. Externe pool van de hypertroopaftapper (2 stuks)
 59. Metagraaf-generatoreneenheid (totaal 6 stuks)
 60. Impulsomvormer‑tussenfase (2 stuks)
 61. Energieveldgelijkrichter van de reservoirtoevoer (2 stuks)
 62. Landingsveldgenerator (totaal 3 stuks)
 63. Metagraaf-aandrijfprojector (verzonken, nagebouwd en toegepast van model op ee­n oud schip van de KOGGEN‑klasse)
 64. Hangaarschot van de grote hangaar ernaast
 65. Dwarsgestreepte kleurstoken (geel/zwart)
 66. KNK‑geschut (totaal 4 stuks)