< vorige  | volgende > |  INDEX  |   ­čöŹ

PLANTEKENINGEN

Maanbrein

Perry Rhodan ÔÇô de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en Belgi├ź


Vlaggenschip van de Widders - QUEEN LIBERTY (Duits uitgave PR1491)


De QUEEN LIBERTY is het vlaggenschip van Homer G. Adams, het hoofd van de galactische verzetsorganisatie tegen de onderdrukking door het misdadige SYSTEEM.

Zoals de meeste ruimteschepen van het galactische verzet is ook de QUEEN LIBERTY oorspronkelijk een bewapend koopvaardij-ruimteschip geweest van het type, dat in de eeuwen na de Grote Kosmische Catastrofe gebruikelijk was. De modulaire opbouw van het bolvormige ruimteschip met zijn diameter van 200 meter en met de karakteristieke dubbele ringband, de open hangars met schuifdeuren en laadsteigers voor containers en de ankerplaatsen voor tenders leggen daarvan nog getuigenis af. Toch werden in de loop van de tijd aan de QUEEN LIBERTY steeds opnieuw wijzigingen aangebracht om het te laten voldoen aan de eisen van een modern oorlogsschip en het aan te passen aan de nieuwste verworvenheden van de galactische ruimtevaarttechnologie. Zo werden bijvoorbeeld de laadinstallaties voor het grootste deel omgebouwd en ingericht voor de opgevoerde metagraafmotoren en de tendervloot. In de aan de buitenwand grenzende uitbouwen van de twee tegenover elkaar liggende ringbandhangars bevinden zich nu: 2 space-jets van de 35 meterklasse, 6 speciaal SHIFTS van het type "SAMURAI", 4 mini-spacejets, diverse ├ę├ęn- en tweepersoonsruimtelenzen, en ruimteveren die kunnen worden gebruikt voor troepentransport of als reddingsboten. De volledig geautomatiseerde hangars staan normaliter in open verbinding met de vrije ruimte, de tenders zijn via de speciale aandoksluizen voor de bemanningen moeiteloos toegankelijk. Maar ze kunnen eventueel, als dat nodig is voor onderhoud of reparatie, ook per sector met behulp van vormenergievelden luchtdicht worden afgesloten.

De meer naar binnen liggende vrachtruimen werden in het kader van de modernisering geleidelijk steeds meer in beslag genomen door uitgebreidere en verbeterde energievoorziening en offensieve wapens, installaties voor sterkere en autonomere schermveldsystemen, syntronische oorlogvoering en andere communicatietechnische apparatuur. Door deze uitbreidingen beschikt de QUEEN LIBERTY voor de vlaggenschepen van deze klasse van het galactische verzet over een ongekende gevechtskracht en flexibiliteit. Die de getrouwen van "Romulus" alias Homer G. Adams in de strijd tegen de oppermachtige Cantaro's dan ook bitter nodig hebben.

In de tekening werd ten behoeve van een beter begrip gekozen voor een afbeelding van de gedeeltelijk opengelegde scheepsromp een kwart van de scheepscel is in de weergave naar voren gehaald. De belangrijkste aggregaten zoals de HYPERTROOP-aftapper, METAGRAAF hoofd en hulpmotoren, zwartscherm-NUGAS-energieopwekkingsblok en transformatiepoolgeschut zijn in het vlak van de doorsnede voor een deel vervormd en opengelegd, of in de stijl van explosiebeelden uit elkaar getrokken zodat ieder onderdeel zichtbaar wordt.


Tekening en tekst ┬ę Gregor Sedlag

┬ę VPM Verlagsunion Pabel Moewig KG, D-76413 RastattAlgemeen:

Diameter van de romp 200 meter; 2 metagraaf-hoofdmotorcomplexen in bipolaire tripodenopstelling, 2 gravitomechanische UL-metagraaf-stuurmotoreenheden; maximale versnelling 985 km/sec2; UL-factor 65,4 Mio; centraal-axiale hypertroop-aftapper, 2 zwartschild-NUGAS energieopwekkers als reserve; volledig gesyntroniseerde stuurgroep; 320 personen bemanning.

Technische gegevens:

 1. Mini-spacejet, type "MINOR DISC" (4 stuks)
 2. Transformatiegeschutstoren in parate toestand (8 stuks, 1200 GT straalvermogen)
 3. Transformatiegeschut in rustpositie.
 4. Energietransformatie- en perifeersystemen van het transformatiegeschut
 5. Ringvormige werkplaats- en magazijndekken.
 6. HF-schermveldgenerators
 7. Drillings-MHV-geschutstoren (combinatiegeschut met naar keuze thermo-, desintegratie of paralysemodus, in totaal 6 stuks)
 8. Virtual-imager-camouflage-projectiesystemen in verbeterde uitvoering
 9. Buitencel van SAC-ondersteunde verbondlegeringen met roosterstructuur
 10. Blokomhulling voor energievoorzieningscomplex 11)
 11. Zwartschild-NUGAS energiecentrale volgens ultracomp-constructie met geïntegreerde convertors en voedingscircuits (2 stuks, die de hypertroop-unit gedurende een korte periode volledig kunnen vervangen)
 12. Geïntegreerd NUGAS-brandstofreservoir met schermen zweefveldinstallaties
 13. Toe- en afvoerschacht voor NUGAS-bol met gravo-energetische nood-uitwerpinrichting
 14. Centrale dubbel-tractiestraalprojector voor het space-jet-hangarbereik
 15. Container-laadsteiger met aanleg- en koppelmechanismen, ook voor speciale inzetmodulen (4 stuks)
 16. Vrachtcontainer met bevoorrading voor een Widder steunpunt tijdens binnensluizen
 17. Gravotrak-verankeringen voor laadsteiger
 18. Speciaal-shifts type "SAMURAI" met conventionele spoorketting-aandrijving (6 stuks)
 19. 35-meter-space-jet (2 stuks) met speciale METAGRAAF-motorgondels (in combinatie met tractiestraal/gravotrak-grijparmen voor transport van zware vracht)
 20. Gravo-doksteiger met externe toevoeraansluitingen
 21. Metagraaf-stuurmotoreenheid met zuiver gravitomechanische Idl-functie in tripode afstraalconfiguratie
 22. Onderste ringbandsegment met vormenergie-afschermingsgenerators
 23. Metagraaf-stuurmotor, centrale eenheid in uitvergrote weergave met gravobariepool
 24. Metagraaf-projectiepool
 25. Schermveldgenerators tegen reflexief-inverte hyperbarie-emissies (twee stuks per eenheid)
 26. Metagraaf-vectorveld richter (2 stuks per eenheid)
 27. Afschietmagazijn voor onbemande verkenningssondes, o.a. ruimtetorpedo's
 28. Afstraalelementen (4 stuks) van het pulstransformatieaggregatencomplex, dat later in het onderste deel van de sensoren- en communicatiering is geïntegreerd
 29. Lange afstand peilsystemen in de rondlopende sensoren- en communicatiering
 30. Paratrongenerator voor de opwekking van schermvelden (6 grote eenheden)
 31. Paratronschermveld-projectors voor oprichting van een tot achtvoudig getrapt schermveld
 32. ATG-irregulator-straler (2 stuks); de antitemporele irregulator-tijdverschuiver is een door de Widder organisatie ontwikkelde combinatie van mini-ATG's en de irregulatorstraler van de Orbiters. Hij kan, in samenwerking met de MAXIM-peilsysteem hyperstoorvelden, op een van tevoren vastgestelde plaats de tijd fracties van seconden naar de toekomst verschuiven. Hij werd ontwikkeld om de schermvelden var) de Cantaro-ruimteschepen te destabiliseren. 33.
 33. Aggregatengroep voor de opwekking van stootschermvelden en energetische landingskussens
 34. Landingsgestel-elementen voor het geval van niet functionerende stootveldsystemen
 35. Zwaartekracht-opwekkingseenheid (3 stuks)
 36. Optrekprojector van de hypertroop-aftapper
 37. Primaire energie-omzetter van de aftapper in explosie-weergave (4 stuks)
 38. Transferdim-verdeelbrug voor voeding van het gravitraafreservoir.
 39. Aftappool en kerndeel van de hypertroop met de Dakkardim-refractorblaas
 40. Ontvangstpool van de energetische verdeelbrug voor een sector van de onderste gravitraafreservoir-hemisfeer
 41. LEH-voorzieningensector met klimaatregeling-installatie en perifere systemen.
 42. Blaas- en afzuiginstallaties voor luchtvoorziening van de hangars
 43. Antigraafschacht (in totaal 18 stuks)
 44. Centrale sector met noodaggregaten en overlevingssystemen, noodcabines en de syntrons (de QUEEN LIBERTY beschikt inmiddels, ter verdediging tegen de computervirusmuur, over twee onafhankelijk van elkaarwerkende syntronverbanden die ieder bestaan uit 12 compactsyntrons met speciaal virofaag-immuunsysteem)
 45. LEH-sector met voorzieningen voor water- en voedselbereiding
 46. Hoofdcentrale met communicatie- en stuursystemen en de speciaal beveiligde, vroeger geheime stuurkamer van " Romulus " alias Homer G. Adams
 47. Woonruimten, werkplaatsen, medische afdeling en ontspanningsruimten voor de bemanning
 48. Energetisch speciaal beveiligd materie-transmitterstation
 49. Vrije tijds- en ontspannigspark met solarium
 50. Vuurleidingcentrale met stuursyntronica en noodcentrale
 51. Groot-vermogen viervoudig-pooltransformatiegeschut met 3200 GT straalvermogen
 52. Rotatiemagazijn van het poolgeschut met dematerialisatie-voortrap en transferdimversnellingskamer
 53. Aggregaat van het MAXIM-peilsysteem
 54. Transformatiegeschutstoren in onderhouds- en reparatiepositie
 55. Antigraafmotor
 56. Bovenste gravitraafreservoir-hemisfeer
 57. Stuurprojectiegondel van de metagraaf-tripoden (2 stuks per eenheid)
 58. Metagraaf-hoofdprojectie-eenheid met centrale gravobariepool
 59. Metagraaf-hoofdprojectiegondel met ringvormig opgestelde vectorveldrichters en schermveldgenerators
 60. Ringvormig opgestelde Grigoroff-├ťL-motorelementen (6 stuks per eenheid)
 61. Verdeelvlak van de gravitraafreservoirs
 62. Werkplaatsen en magazijnen
 63. KNP-geschutseenheid (4 stuks)
 64. Afbeelding met buitenaanzicht van de QUEEN LIBERTY in de peilbescherming van een omloopbaan om de zon
 65. ODIN, het vlaggenschip van Perry Rhodan op de achtergrond
 66. Uitgesluisd ruimteveer voor troepentransport en als reddingseenheid.