< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

PLANTEKENINGEN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


Kloontransportschip van de Cantaro's - ANUBIS (PR1475)


De ANUBIS is een 'Aktäon', een type passagiersschip dat speciaal is bestemd voor het transport van klonen en 'misfits' (gen-afval). Ook werd het gebruikt om Cantaro's van de kweekplaneten naar hun plaats van bestemming te brengen en in dat opzicht is het een buitenbeentje in de vloot van Cantaarse schepen. De ANUBIS werd als troepentransportschip en als afvalschip gebruikt.

De bemanning bestaat in de regel uit 20 klonen, die werden gekweekt uit verschillende soorten volkeren van de Melkweg, er zijn navigatie-klonen, radio-klonen enz..

Naast de bewapening die gebruikelijk is bij transporten heeft de ANUBIS ook een anti-M-straler en een irregulatorstraler. De functie van die sterke bewapening is niet het beschermen van genetisch afval maar van belangrijke persoonlijkheden of heel bijzondere klonen die af en toe worden vervoerd. Het schip is niet uitgerust met een pulstransformator en daarom kan men aannemen dat dit type schepen de Melkweg niet kan verlaten.

De besturing van het schip en de controle van de wapens wordt overgelaten aan een syntronverbond. In een autarkische syntron zijn computervirus-software en viruskiller-programma's opgeslagen om de viruswal te kunnen overwinnen.


Idee, tekening en tekst © Bernd Held en Walter Hellekamps

© VPM Verlagsunion Pabel Moewig KG, D-76413 RastattAlgemeen:

Lengte: 250 meter, breedte: 100 meter, hoogte: 60 meter, 10 Sloepen: 5 tweemans-ruimtejagers (15 m lang, platte ellipsoïde; alle uitgerust met virtual-imager een superfotische motor); 2 30-m-ruimteponten (met superfotische motor); 3 SAWRAI-shifts (met rupskettingen, geen superfotische motor maar kan in de wereldruimte vliegen); in uitzonderlijke gevallen wordt een 40-m-koeriersloep meegenomen. Metagraafmotor: superfotische factor: 60 mio. Beveiligingsscherm: achtvoudig paratronscherm, virtual-imager bufferveld met weinig straling als het schip op een hemellichaam is geparkeerd. Bewapening: Anti-M-straler, irregulatorstraler, 3 drievoudige transformkanonnen, 1 desintegrator voor asteroïden en lichte gevechten. Bemanning: 20 Klonen gekweekt uit verschillende volkeren van de Melkweg.

Technische gegevens:

 1. Ruimtebewakingscomplex inclusief optisch-telemetrische scanner
 2. Metagraaf-motor stuurboord. Een bipolair opgebouwd motorsysteem met een door een syntron gestuurde Grigoroff-straalfase-aanpassing. In de richting van het centrum van het schip is het verbonden met het antennecomplex
 3. Irregulatorstraler, halfstar boegwaarts gericht
 4. Binnenstroom-gravojet-motor die kan worden gebruikt als motor bij vluchten in een atmosfeer en als remmotor
 5. Hangars voor tweemans-ruimtejagers. Het zijn verticale schachten die loodrecht op de as van het schip staan. De schachten kunnen worden gesloten met vormenergie en met een roldeur
 6. Stuurboord-motor voor LDL-vluchten
 7. Virtual-imager
 8. Projector complex voor paratronscherm. Straalpool aan bakboord
 9. Energietransformator en gravitraafreservoirs
 10. Hypertroopaggregaat, onderhoudsschachten met toegangen tot de aftappool en de transformator
 11. Nugas-reactor met noodluik voor uitstoten van kritische nugas-bollen
 12. Hangar voor 30-m-ruimteponten
 13. Boven: midscheepse afdeling met o.a. de onderkomens van de vaste bemanningsleden en bijzondere passagiers; verder 3 transformkanonnen Onder: rendez-vous-complex met aangedokt 40m koerierschip voor VIP's als bijv. Cantaro's (wordt alleen in uitzonderlijke gevallen meegenomen)
 14. Dokbaai voor verankering van multifunctionele modulen zoals hangar- of passagiersmodulen (aan linkerkant; in deze worden 'misfits' ondergebracht)
 15. Afgekoppeld multifunctioneel moduul dat een eigen motor heeft en kan worden gebruikt als landingssloep
 16. Anti-M-straler met periferie. Verder bevinden zich in dit deel van de boeg levensonderhoudssystemen en secundaire aggregaten
 17. Commando-unit. Rechtsboven de centrale, verder vergaderzalen, overbrengerstations enz.
 18. Cantaarse controle- en bewakingssatelliet in het orbit van een planeet voor uitgestotenen.