< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

PLANTEKENINGEN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


Terraans ruimteschip ODIN (Duits uitgave PR1431)


Lange tijd waren weinig Terraanse schepen echte gevechtsschepen. In de handelsvloten van de Kosmische Hanze had men nauwelijks behoefte aan deze dure schepen met hun beperkte gebruiksmogelijkheden. Een uitgekiende paratron- en antigraaftechnologie maakte ook van een vrachtschip een geduchte tegenstander. Door het verschijnen van de Cantaro's en de vloten van de Hauri's in de Melkweg verandert de situatie drastisch en sinds het jaar 452 NGT zagen de Terranen zich gedwongen hun schepen meer en meer te bewapenen.

De ODIN ontstond in het jaar 489 NGT. Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe constructie is een groot 'rol on - rol off' hangardek dat eerst alleen op speciale schepen van de EXPLORER vloot werd gebouwd en dat de gebruiksmogelijkheden van een schip aanzienlijk vergroot. Een dek van die vorm verzwakt de statische structuur van een schip, maar dankzij betere materialen en grotere technische mogelijkheden kan dit dek ook worden ingebouwd in gevechtsschepen. Het kan worden gebruikt als magazijn, grote hangar, reparatiewerf voor kleine ruimteschepen, overbrengerstation of zeer kleine ruimtehaven. Bovendien bestaan allerlei speciale modulen en containers met extra-machines, speciale uitrustingen, ruimtes voor passagiers en wapensystemen die het dek geheel of gedeeltelijk vullen en die verankerd kunnen worden als dat is gewenst. Daarom worden schepen van het ODIN-type ook wel MUFU (multifunctionele) -schepen genoemd. De grootst mogelijke lading bestaat uit 2 normale containers van de Hanze of een 700 meter lang troepentransportschip. De defensieve bewapening bestaat uit een paratronscherm met 5 lagen en 4 HO-schermen die in een eventuele bres worden gevormd. Door de variërende energiestructuur van het schermsysteem wordt de inslaande energie niet alleen geabsorbeerd maar ook verspreid en verzwakt. Alle offensieve wapens hebben een syntronisch doelzoek- en projectielgeleidemechanisme; in de equatoriale sector zijn talrijke ruimtesondes en torpedo's geïnstalleerd.

De Odin heeft een diameter van slechts 500 meter en dit getuigt van de nieuwe filosofie van de Terraanse vloot in het jaar 489 NGT. Kleinere ruimteschepen hebben een kleiner materialen energieverbruik dan grote schepen. Het vlaggenschip de ODIN is uitgerust met een zeer ver dragend communicatiesysteem en een geperfectioneerde 'VIRTUAL-IMAGINER" camouflage veldgenerator.


Tekening en tekst © Christoph Anczykowski

© VPM Verlagsunion Pabel Moewig KG, D-76413 RastattAlgemeen:

Diameter romp: 500m; 2 metagraafmotoren met superfotische factor van 80 miljoen; max. versnelling 980 km/sec2 (leeg) tot 930 km/sec2 (geladen); 2 gravitraafreservoirs; gravo-motor voor vluchten in atmosfeer; bemanning: 400-2000 personen; syntronisch verbond en SERT-besturing.

Technische gegevens:

 1. Bovenste pooltoren met viervoudig transformkanon (elk kanon 4000 GT, verder kunnen hiermee allerlei projectielen en sondes worden gelanceerd
 2. Opto-telescopisch systeem
 3. SPARTAC-energietelescoop en projectiesysteem van VIRTUAL-IMAGINER-camouflageveld
 4. Hypercom en normaalradio
 5. Bovenste projectors van energieschermen (paratron, HO en buffer)
 6. Generators voor SPARTAC-energietelescoop
 7. Magazijnen, energiesystemen en syntronische projectielgeleidecomputer voor bovenste pooltoren
 8. Generator van VIRTUAL-IMAGINER-camouflageveld
 9. Generators van bovenste paratronscherm
 10. Regeneratie- en ontspanningsoord met solarium
 11. Personen-AZ-schacht (in totaal 73 stuks)
 12. Drievoudig transformkanon (elk kanon 3000 GT)
 13. Sensortableau voor communicatiesystemen
 14. Kanonnen die naar believen als thermo-, paralyse-, desintegratie- of intervalkanon kunnen worden gebruikt
 15. Reserve-hypertroopaftapper
 16. Wetenschappelijke afdeling met laboratoria
 17. Overbrengerstation
 18. Ziekenhuis (1200 patiënten) met exo-biologische afdeling
 19. Generators van HO-schermen
 20. Generator bufferscherm
 21. NUGAS-reserve-energiecentrale
 22. Rotatiemagazijn voor 4 NUGAS-brandstofbollen
 23. Woonafdeling met hutten en ontspanningsruimten
 24. Commando-afdeling met hoofd- en bijcentrales en syntron
 25. Generator van deflectorveld dat er voor zorgt dat de hypertroopaftapstraal niet kan worden gepeild
 26. Antimaterie- en irregulatorstraler
 27. Sensortableau voor peilsystemen
 28. Hangar voor space-jets (in totaal 16 stuks)
 29. Kleinste korvet van het type MINOR-GLOBE (8 stuks, diameter 30m)
 30. Groot bovenste gravitraafreservoir
 31. Antigraafmotor met zwaartekracht- en drukregelaars
 32. Installatie voor regulatie van samenstelling en temperatuur van de lucht; met recyclingsystemen
 33. Projector van overbrenger op hangardek
 34. Kernfusiecentrale van commandocel
 35. Magazijnen met ruimtesondes en torpedo's
 36. Projectorsysteem van metagraaf
 37. Metagraafmotor (2 stuks, apart en samen te gebruiken)
 38. Grigoroffprojector (4 stuks)
 39. Kleine metagraaf-stuurmotor (4 stuks, voor moeilijke manoeuvres)
 40. Personen- en goederen-AZ-schachten, daartussen controlecentrale van hangar
 41. Korvet van de EXPLORER-klasse (60m)
 42. Projectiesysteem van landingsveld en tractiestralen
 43. Zijwanden van hangardek met koppelsystemen voor modulen etc. en reparatiewerven van vormenergie
 44. Startsluizen voor sondes en torpedo's
 45. Tractiestraalsystemen voor binnenhalen schepen
 46. Navigatiesystemen en geleidesystemen voor landingen
 47. Gelande 100m-kruiser
 48. 30m-space-jet
 49. Onderste pool van grote overbrenger op hangardek
 50. KNK-kanonnen (8 stuks)
 51. Installatie die de uitstralingen van de motor absorbeert ten behoeve van VIRTUAL-IMAGINER-systeem
 52. Generators van onderste paratronscherm
 53. Speciale sluis voor besmette of aangetaste objecten
 54. Onderste transformkanonnen
 55. Machine-controle-centrale
 56. Hangar voor korvetten (8 stuks)
 57. Grote hypertroopaftapper
 58. Reparatiehangars voor sloepen en magazijnen
 59. Onderste gravitraafreservoirs
 60. Sluis van hangar
 61. Projectiegroep van onderste energieschermen
 62. Projectierooster van gravo-motor
 63. Generators van gravo-motor
 64. TSUNAMI-kruiser van CORDOBA-klasse (500m)
 65. Moduul-gevechtsschip (800m)
 66. Zware kruiser van de TERRA-klasse (200m)
 67. TSUNAMI-kruiser (200m).