< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

PLANTEKENINGEN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


SORONG - het nieuwe ruimteschip van Nikki Frickel (Duitse uitgave PR1367)


De SORONG is een 200-meter-kruiser van de tweede generatie die met zijn moderne gravomechanische motoren en de daaraan gekoppelde metagraafmotoren 62 miljoen maal sneller kan vliegen dan het licht. Onder verantwoordelijkheid van de GOI en met financiële steun van de Kosmische Hanze, de LVT en enkele particuliere ondernemers kon deze tweede generatie tijdens de bezetting door Tyg Ian, in de jaren 430 tot 442 worden ontwikkeld en in een klein aantal worden geproduceerd. Terwijl het vorige model het resultaat was van een compromis tussen de eisen van militairen en economen (de schepen van de STAR-klasse moesten ook kunnen worden gebruikt als verkennings- en vrachtschip) en dat ook tot functie had een doorbraak van het nieuwe motorsysteem te forceren, is de SORONG in de eerste plaats een kruiser, een gevechtsschip.

Het hier gepresenteerde model staat in een onderhoudsterminal van een handelspost van de Hanze; zoals bij alle moderne scheepstypen is ook bij de SORONG afgezien van een landingsgestel, het schip rust op een energieveld. Het aantal bemanningsleden is afhankelijk van de aard van de missie. Het schip kan ook zonder bemanningsleden vliegen.


Tekening en tekst © Gregor Sedlag

© VPM Verlagsunion Pabel Moewig KG, D-76413 RastatTechnische gegevens:

 1. Sensors en gravopeiler
 2. Anti-peilsystemen, stoorzenders op het niveau van hyperfrequentie
 3. Hypertasters en lange-afstandspeilsystemen
 4. Plaats van de intussen gedemonteerde Striktor en aansluitingen
 5. Volautomatische montage-unit (hoort niet bij het schip)
 6. Geopende deuren voor reparatiewerkzaamheden; voor een gemakkelijke toegang tot sectoren die moduulsgewijze aan de bol zijn verankerd en daar door gemakkelijk kunnen worden vervangen en aangepast
 7. Meetstation voor psionische energie
 8. Speciaal beveiligde centrale afdeling met centrale, grote syntron, conventionele positronieken, noodonderkomens en installatie die samenstelling, temperatuur en druk van de lucht regelt
 9. Afscherming tussen middelste halvebolsegment en machinedek
 10. Generators en projectors vanparatronscherm
 11. Buitenwand van een ynkerniet/synthoplast-legering
 12. Grote hangar voor sloepen met verplaatsbare tussenplatforms
 13. Energieveld dat wordt gebruikt bij binnenhalen van sloep
 14. Tractie- en drukstraalprojector voor het laten vertrekken en binnenhalen van sloepen, waarbij moet worden opgemerkt dat de grote hangar niet is afgesloten met een conventionele deur maar met een wand van vormenergie
 15. Hangars en magazijnen met kleine space-jets, containers, overbrengers
 16. Opgeklapte afdekplaten die gevoelige sensor- en peilapparatuur beschermen
 17. Combi-kanon (impuls, desintegratie of paralyse)
 18. Strook voor versterking onderkant die niet helemaal rond is maar een beetje afgevlakt
 19. Conventioneel laadvlak en daarachter generatorblok van landingsveld
 20. Transportzwever met vloeistofcontainer
 21. Gelande ruimtejager; standaardjager van de GOI met buitenstroom-gravojet, metagraaf-motor, KNP- en transformkanonnen; bemanning 2 personen
 22. Reparatieplaats van de ruimtehaven
 23. Controlesysteem voor de hypertroop-aftapinstallatie
 24. Aftappool van de hypertroop
 25. Sluis van ondergrondse installatie van landingsveld
 26. Grote AZ-schacht met sluis
 27. Peilapparatuur
 28. Verankering van het landingsveld met een eigen generator als alles aan boord wordt uitgeschakeld en projectors voor een start- en landingsinstallatie van energie
 29. Containersleper
 30. Irregulatorkanon naar voorbeeld van Orbiters
 31. Antigraafmotor
 32. Compacte hypertroop met geïntegreerde gravitraafreservoirs en afgaveprojectors
 33. Metagraafmotor
 34. Gravomechanische motor (LDL-component van nr. 33)
 35. Straalgondels met projectiepool
 36. Reserve-aggregaten en meetantennes
 37. AZ-platform voor reparatiedoeleinden
 38. Overdekte projectie-installatie van paratronscherm
 39. Woonafdeling met hutten, recreatieruimten, ziekenboeg, laboratoria enzovoort
 40. Offensieve bewapening, lange afstand; nieuwste model transformkanon (8 stuks)
 41. Generators voor HO-scherm, ook op basis van normaalenergie dus minder gemakkelijk te peilen
 42. Reserve-energiecentrale, dubbele Schwartzschild-NUGAS centrale en noodscherm voor centrale afdeling
 43. Hyper/normaalradio
 44. Pas geverfde naam'SORONG'
 45. Kanonnen-unit met dubbel Selphir-Fataro-apparaat met een groot bereik
 46. Tweeling-straalpool van het Selphir-Fataro-apparaat.