PLANTEKENINGEN

(Rißzeignungen)

Klik op Perry om terug te keren naar de hoofdpagina

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


Het niet commerciële Perry Rhodan Maanbrein probeert zich te onderscheiden door bij elk item een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen.


De plantekeningen op deze site volgen zo getrouw mogelijk de Nederlandstalige Perry Rhodan editienummers. Soms werd er door de Nederlandse uitgever afgeweken van het synchroon lopen met de Duitse editienummers of werd een plantekening helemaal niet geplaatst. In zo'n geval wordt het Duitse editienummer vermeld met de daar bijbehorende plantekening.

De plantekeningen uit de Nederlandstalige Perry Rhodan boekjes zijn, waar het van toepassing is, vervangen door hoge kwaliteit plantekeningen van de zes Duitse boeken 'Perry Rhodan 50 Rißzeignungen' (uitgebracht tussen 1971- 1996) of de twee Duitse multimedia CD-ROM's 'Perry Rhodan 50 Rißzeignungen Collection Volume 1 en 2' (uitgebracht tussen 2002- 2003).


De plantekening-publicaties in de Nederlandstalige Perry Rhodan uitgaven stonden op een gegeven moment juridisch ter discussie. Het was opgevallen dat de Nederlandse uitgever al tientallen jaren regelmatig plantekeningen had afgedrukt zonder aandacht te besteden aan de contractuele afdrukvergoedingen. Overeenkomstig die gegevens ging dat om een bedrag van honderden Duitse Marken van niet afgedragen vergoedingen. Dit veroorzaakte toen der tijd zo'n financiële last in de kostenberekening dat dit bijna heeft geleid tot een punt dat verdere afdrukken in de Nederlandstalige Perry Rhodan niet meer vanzelfsprekend waren.

Na deze plantekeningen crisis vraagt men zich nog wel eens af wat voor financieel consequenties de openbaarmaking van meer dan 1300 Nederlandse PR romans eigenlijk had moeten zijn ...

ALBUM PLANTEKENINGEN

De afbeeldingen van de plantekeningen in een automatische schermvullende voorstelling.

Ga naar het album ...INDEX PLANTEKENINGEN


8 BLADEN PLANTEKENINGEN - Tweede serie (Duitse uitgave 1971)

Met dank aan Marcel van Dongen uit Den Haag die deze serie van acht losse plantekeningen belangeloos beschikbaar stelde voor deze website.

In 1971 werd de tweede serie van acht Duitse plantekening als speciale uitgave verkocht op losse vellen van geel en oranje gekleurd bloemzijde-karton met het formaat 42 - 29,7 cm (de eerste serie was uit 1966 met twaalf losse vellen). Deze acht ...

Lees meer ...

___________________________________

PLANTEKENINGEN BOEKEN 1 - 6 (Duitse uitgaven)

Voor het tiende jubileum van de Perry Rhodan serie hadden de Duitse uitgever en redactie enkele ideeën. Naast een speciaal opgemaakt deel 500 en een PR-lexicon had William Voltz een plantekeningen boek samengesteld, die tekeningen bevatte van Rudolf Zengerle, Ingolf Thaler en Bernard Stoessel. Het opmerkelijke was dat het boek in A3-formaat werd uitgebracht, zodat je zelfs de kleinste details kon zien. Nu bezien bleek dit voor een aantal van de minder gecompliceerde tekeningen een minder goed idee ...

Lees meer ...

___________________________________

BUITENAARDSE RUIMTESCHEPEN - cylindervormig schip van de Zeer Gewichtigen (PR847)

De Zeer Gewichtigen wonen op planeten met een grote zwaartekracht en dat is de reden waarom ze een bijna vierkante lichaamsbouw hebben en zeer sterk zijn. Oorspronkelijk leefden ze net als hun voorvaderen, de Springers ...

Lees meer ...

___________________________________

BUITENAARDSE RUIMTESCHEPEN - ruimteschepen van de Wyngers (PR951)

De Wyngers gebruiken druppelvormige ruimteschepen. De scheepswand bestaat uit een legering die door moleculaire hoogverdichting zachtgroen alsof het is geglazuurd. De sublicht-aandrijving tapt met een para-nulveld-corridor (tapstraal) energie uit de hyperruimte. Deze hyperenergie word in de relatief kleine aandrijving naar de achtersteven geleid. Daar wordt de energie geconcentreerd in een n-dimensionaal neutraal nulveld. Via doelbewust geschapen openingen binnenin het veld ontstaat een enkelvoudige uitstoot werking, vergelijkbaar met een straalpijp. De uit het nulveld ontsnappende energie veroorzaakt de stuwkracht. Deze stuwkracht is niet af te leiden van Newton's wetten, maar een afstotingseffect van de hyperenergie in de normaalruimte! De acceleratie ligt bij-600 km/s2. Tijdens het gebruik van de aandrijving is de achtersteven van het schip een zone van irreguliere ruimte-tijdverhoudingen, genaamd de nul-schok, wat de peiling bemoeilijkt, dit word nul-schokzone genoemd. Voor een externe waarnemer komt deze zone overeen als een zwartgat met een daaraan verbonden slang ...

Lees meer ...

___________________________________

Het Kraanse schip SANTONMAR (PR1055)

Dit is een schip van de achtste vloot. De bouw van de meeste Kraanse schepen lijkt op elkaar, maar bij de SANTONMAR ...

Lees meer ...

___________________________________

TERRAANSE TECHNIEK - ontwikkelingen in motortechniek 1 (PR1071)

Terraanse ruimteschepen beschikken meestal over drie verschillende motoren en een motor voor snelheden groter dan het licht. In het begin van de Terraanse ruimtevaart was alleen de sprongmotor beschikbaar om in betrekkelijk korte tijd kosmische afstanden af te leggen. Het principe van de transitiemotor heeft men in de twintigste eeuw overgenomen van de Arkoniden ...

Lees meer ...

___________________________________

Werf voor Terraanse ruimteschepen (PR1103)

De eerste Terraanse werven waren enorme hallen, waarin slechts één ruimteschip tegelijk werd gemaakt. Deze werven (tijdens de derde macht eigendom van de staat) lagen aan de rand van Terrania-City. Door de snelle groei van de stad en de rationalisering van de productie van ruimteschepen was men gedwongen nieuwe werven te bouwen. Geïnspireerd door de situatie op Arkon 3 begon men in 2043 de maan systematisch om te vormen in een industrieterrein waar ook plaats was voor werven. Er werden duizenden miljarden Solar geïnvesteerd tot in 2047 de transportbanden begonnen te draaien in de eerste ondergrondse werven waar ruimteschepen in serie werden gemaakt. Tot op heden (426 NGT) worden ruimteschepen nog steeds in serie gemaakt, alleen het productieproces werd verbeterd. Dat geldt voor de kleinere modellen. Grote schepen (1500 tot 2500 meter) ...

Lees meer ...

___________________________________

HET EINDELOZE ARMADA - ringschip van de Anschmiten, Armada-eenheid 2221 (PR1119)

De in de galaxie M 82 verdwaalde schepen van de galactische vloot komen verschillende typen schepen van de Armada tegen. Zo werd de SODOM met commandant Clifton Callamon bijvoorbeeld aangevallen door Armada-eenheid 2227, die wordt gevormd door de Anschmiten en hun kleine, slechts 165 schepen tellende vloot, die volkomen wordt gecontroleerd door Armadasmid Noschenhew. De Anschmiten zijn stevige, 1,60 lange wezens, die in stammen leven. Dit is een tekening van de KADARRATANG, vlaggenschip en tevens grootste schip van de vloot. Wat bij dit schip vooral opvalt is dat er zoveel sloepen zijn. De Anschmiten ...

Lees meer ...

___________________________________

HET EINDELOZE ARMADA - de synchrodrom MURKCHAVOR (PR1127)

De synchrodromen van de Eindeloze Armada zijn evenals de Armadaslepers en -monteurs voortbrengselen van de bovenregionale Armadatechniek. De Armadasmeden gebruiken deze stations uitsluitend om synchronieten te klonen en te manipuleren. Leider van MURKCHAVOR is de smid Verkutzon. Toen hij enkele lichaamscellen van perry Rhodan in zijn bezit kreeg ...

Lees meer ...

___________________________________

TERRAANSE RUIMTESTATIONS - multifunctioneel type - Multiruimsta (PR1131)

Het type Multiruimsta (meerdere ruimtestations) werd als prototype ontworpen in het jaar 426 NGT op een lunaire ruimtewerf. Men ging uit van het principe een ruimteschip te bouwen dat multifunctioneel inzetbaar kon zijn. Bij de constructie was men niet gebonden aan statische blauwdrukken, want het ruimteschip bewoog zich dankzij een nieuw type voortstuwingssysteem (de metagrav) ...

Lees meer ...

___________________________________

TERRAANSE RUIMTESCHEPEN - ertswinningsschip (PR1139)

Het eerste concept van dit model is tijdens de burgeroorlog van de Blues ontwikkeld door Gü-Ren-Tersch. Het schip zou een grote rol moeten spelen bij het oplossen van het grondstoffenprobleem maar is in feite nooit gebouwd door de Blues ...

Lees meer ...

___________________________________

De zwarte handschoen (Duits exclusief PR1184)

Deze handschoen, een product van Porleytische techniek en gestolen door Seth-Apophis uit de Dom Kesdschan en misbruikt voor zijn doeleinden, werd gevonden door Icho Tolot op de planeet Arxistal.

Hij bestaat uit een zacht, lederachtig materiaal en bezit zoals het Kardec-pantser een soort energetische zelfbewustzijn dat met de desbetreffende drager een verbinding aangaat ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

DE EINDELOZE ARMADA - Landrix, de stalen spin (PR1199)

De stalen spin is het belangrijkste transportmiddel van de Gharwo's, een van de volkeren van de Armada.

De Gharwo's zijn spinachtige wezens die in stammen bij de rand van de openingen van het Loolandre wonen. In deze schachten bouwen ze stalen spinnenwebben en elke generatie Gharwo's stelt er een eer in om een eigen web te bouwen. De Gharwo's kunnen de stalen spinnen vanaf de rand of vanuit het centrum van de schachten besturen maar ze kunnen de reis ook zelf meemaken ...

Lees meer ...

___________________________________

PRIMAAT VAN DE REDE (PR1207)

Dit uit groen oplichtende vormenergie bestaande ruimteschip is de verblijfplaats van Kazzenkatt, de dromer. Vanuit dit schip bestuurt en controleert hij de andere elementen van de decaloog in de strijd tegen de positieve krachten. De PRIMAAT VAN DE REDE is volautomatisch en reageert onmiddellijk op elk telepathisch bevel van Kazzenkatt. De centrale is de enige plaats waar ruimte is voor ...

Lees meer ...

___________________________________

De techniek van de BASIS - multifunctionele hangar (Duits exclusief PR1208)

Zelfs als men de gehele, aan superlatieven zeker niet slechte geschiedenis van de Terraanse ruimtevaart beschouwd, biedt de BASIS in elk opzicht een uitzondering. Dit wordt alleen al door de uitzonderlijke technische gegevens verduidelijkt - lengte 14 km, breedte 12 km en meer dan 12.000 bemanningsleden. Bij al dezen cijfers wordt echter vaak over het hoofd gezien dat voor het soepel functioneren van deze scheepsgiganten ook een veelvoud van kleine en perifere systemen en verrichtingen noodzakelijk zijn, die vanwege hun vanzelfsprekendheid in de PR‑serie nauwelijks bijzondere aandacht krijgen. Aan deze hedendaagse techniek zal aandacht ...

Lees meer ...

___________________________________

TERRAANSE RUIMTESCHEPEN - intercontinentale pont: Type 'Star Moth' (PR1211)

De STAR MOTH, die oorspronkelijk vooral werd gebruikt op planeten waar nog geen overbrengernet was, wordt nu ook gebruikt op planeten waar dat wel het geval is; in de meeste gevallen voor het verplaatsen van burgers die het gebruik van overbrengers om ethisch-filosofische redenen afwijzen, of voor het transport van 5D-goederen die het overbrengerproces zouden kunnen storen. De pont verplaatst zich meestal in een ballistische baan wat hem de bijnaam 'planetenkangoeroe' heeft opgeleverd. De continentale versie van de pont heeft een sterke GRAVO-JET en kleine impulsmotoren die alleen worden gebruikt op het hoogste punt van de baan omdat daar de troposfeer ...

Lees meer ...

___________________________________

De techniek van de BASIS - panorama galerij (Duits exclusief PR1212)

Dit deel van de datapagina‑serie gaat over een systeem dat in vrijwel elke centrale van een Terraans ruimteschip te vinden is dat geen rechtstreeks zicht heeft op de buitenomgeving: de panorama galerij. Niet alleen in aardse ruimteschepen is het als steeds terugkerend onderdeel van de hoofdcentrale aan te treffen maar ook bij vele buitenaardse rassen hoort het bij de standaarduitrusting van hun schepen. Dat is des te verrassender omdat het geenszins essentieel is voor een doorgaans vanuit een rationeel gezichtspunt gebouwd ruimteschip. De op het beeldscherm getoonde afbeelding moet eerst worden aangevuld met locatie gegevens en projecties van symbolen om bruikbare informatie aan te kunnen bieden. Maar ook dan is zelfs het beste ruimtevaartuig niet in staat omhet schip te besturen ...

Lees meer ...

___________________________________

De SYZZEL van Taurec (PR1215)

Het 80 meter lange cilindervormige ruimteschip heeft een diameter van 10 meter en ziet er weinig imposant uit met zijn ronde besturingsplatform. Toch is het schip een product van een technologie waar de Terranen nog lang niet aan toe zijn. Machines en installaties zijn (de geleerden aan boord van de BASIS en hun collega's van de LVT en GVC zijn aangewezen op speculaties omdat Taurec, waarschijnlijk om psychologische redenen, niet alle mogelijkheden wil demonstreren) multifunctioneel, semi-materieel en ze kunnen in veel verschillende combinaties worden gebruikt. In het hier gepresenteerde model wordt slechts een mogelijke configuratie ...

Lees meer ...

___________________________________

TERRAANSE RUIMTESCHEPEN - lichte bewaking- en onderscheppingskruiser van de GAVOK, SCERP-klasse (Duits exclusief PR1216)

Sinds de tijd van het verzet tegen de Laren-overheersing waren de GAVOK-leiders zich ervan bewust geworden dat hun organisatie van aangesloten volkeren onafhankelijke vlootverbanden nodig had, alleen al voor controle- en bewakingsfuncties evenals diplomatieke of andere gelijksoortige missies, echter geen toepassing van militaire aard op grotere schaal. Zo werd in de loop der jaren een eigen GAVOK ruimteschepenvloot opgebouwd waarbij het gestimuleerd werd dat het grootste deel uit zeer gespecialiseerde eenheden ...

Lees meer ...

___________________________________

Ruimteschip van de Kosmische Hanze: KOGGE (PR1235)

De KOGGEN zijn ongetwijfeld de bekendste schepen van de Kosmische Hanze. Zoals alle deltavormige schepen maakten ze vroeger deel uit van de vloten van de ORBITERS en in de jaren 1-15 NGT (3588-3603 na Chr.) werden ze onder leiding van Jen Salik en de robot VARIO-500 omgebouwd en aangepast aan de behoefte van de handelsorganisatie. Hun populariteit hadden de KOGGEN vooral te danken aan hun unieke aandrijving, waar gedurende lange tijd geen enkel ander systeem aan kon tippen en die het de Terraanse ruimtevaarders voor de eerste keer in hun geschiedenis mogelijk maakte gebruik te maken van de S-dimensionale krachten van de hyperruimte ...

Lees meer ...

___________________________________

TERRAANSE RUIMTESCHEPEN - mediatender Kisch (PR1243)

Deze omgebouwde tender van de termiet-klasse is eigendom van de communicatiespecialist Krohn Meysenhart, die zichzelf de laatste razende reporter noemt. Meysenhart en zijn vijfkoppige bemanning hadden van de LVT en de KH opdracht gekregen live-uitzendingen van de aankomst van de Eindeloze Armada te maken om de bewoners van de Melkweg voor te bereiden en ze aan te sporen lot samenwerking.

Algemeen: diameter van de stuurkoepel 60m, diameter van het platform 150m, dikte van het platform 45m ...

Lees meer ...

___________________________________

TERRAANSE RUIMTESCHEPEN - 'Yunk Yard' schip (PR1251)

Wie in het jaar 428 NGT droomt van een bestaan als onafhankelijke en zelfstandige kapitein van een handelsschip stuit snel op twee problemen. In de eerste plaats heeft de Kosmische Hanze met zijn enorme vloot en zijn uitstekende logistiek praktisch een monopolie in de Melkweg en in de tweede plaats kost ook een eenvoudig ruimteschip meer dan de meeste particulieren kunnen opbrengen. Door het ontsluiten van nieuwe markten en het vinden van nieuwe wegen kan het eerste probleem vaak worden omzeild. Maar bij de aanschaf van een schip door een avontuurlijke kapitein in spe is deze in feite meestal gedwongen een bepaald type te kopen ...

Lees meer ...

___________________________________

De psi-pressor van Stalker (PR1255)

De psi-pressor lijkt in principe op de gravo-unit van een Terraanse SERUN, maar verschilt van deze door zijn capaciteit en vooral door het feit dat hij voor veel meer dingen gebruikt kan worden.

Als Stalker de psi-pressor draagt is bijna niet te zien dat het een apparaat is want het ziet er uit als een tweede skelet dat dezelfde roestbruine kleur heeft als het chitine-skelet van Stalker. Bovendien past het precies in de holle ruimte van de rug. Dit door gedachtenimpulsen gestuurde apparaat wordt psi-pressor genoemd omdat het energie aftapt van het net van psionische stromen, en omdat het psionische velden ...

Lees meer ...

___________________________________

GORIM-STATION (PR1311)

GORIM-STATIONS bevinden zich bij de snijpunten van het psionische net, ze zijn de bases van de lopers van het net. In elk van de twaalf galaxieën van ESTARTU bestaan enkele honderden van zulke stations, in totaal zijn er ongeveer 5000. Eenderde daarvan bevindt zich in de zogenaamde Kalmte-zones - een van de 'wonderen' van ESTARTU - en zijn dus niet meer bereikbaar voor de netgangers. Andere stations werden door de gevechtsschepen van de Eeuwige Krijgers aangevallen en vernietigd.

Uiterlijk lijkt een GORIM-STATION op een zwarte hand met vier vingers of op een kam. De lengte bedraagt 300m en de vingers zijn 100m lang. Deze torenachtige bouwsels zijn 20m hoog en breed en worden in hoofdzaak gebruikt als hangars voor sloepen en als magazijnen. In het 'hand' deel - hoogte 200m, breedte 110m - bevindt zich de hoofdcentrale met de syntron die informatie opslaat en verwerkt ...

Lees meer ...

___________________________________

MASURA: lange-afstandsruimteschip van de Kartanen (PR1347)

De in de galaxie M33 (Pinwheel) wonende Kartanen willen zich vestigen op LAO-SINH, denkend daar hun kosmische bestemming te vinden. Om de enorme afstand naar deze nieuwe wereld te kunnen overbruggen hebben de Kartanen ruimteschepen van het type MASURA ontwikkeld. Ze zijn uitgerust met een conventionele motor maar men kan gebruik maken van de diensten van paranormale Kartanen, die de beveiliging en het transport in het psionisch zeer actieve gebied van ESTARTU, waarin LAO-SINH ligt, veel gemakkelijker maken ...

Lees meer ...

___________________________________

SORONG: het nieuwe ruimteschip van Nikki Frickel (PR1367)

De SORONG is een 200-meter-kruiser van de tweede generatie die met zijn moderne gravomechanische motoren en de daaraan gekoppelde metagraafmotoren 62 miljoen maal sneller kan vliegen dan het licht. Onder verantwoordelijkheid van de GOI en met financiële steun van de Kosmische Hanze, de LVT en enkele particuliere ondernemers kon deze tweede generatie tijdens de bezetting door Tyg Ian, in de jaren 430 tot 442 worden ontwikkeld en in een klein aantal worden geproduceerd. Terwijl het vorige model het resultaat was van een compromis tussen de eisen van militairen en economen (de schepen van de STAR-klasse moesten ook kunnen worden gebruikt als verkennings- en vrachtschip) en dat ook tot functie had een doorbraak van het nieuwe motorsysteem te forceren, is de SORONG ...

Lees meer ...

___________________________________

BUITENAARDSE RUIMTESCHEPEN - bubbelschip van de Benguel (Duits exclusief PR1391)

De Benguel zijn Nomaden en ze gebruiken hun ruimteschepen vooral voor het overbruggen van zonnestelsels om naar een volgende vestigingsplaats te trekken. Bouwers van deze schepen waren de JUATAFU-robots die ook wel Toto Duga werden genoemd en handelden namens ESTARTU. De grootte van een Benguel-ruimteschip varieert; in ieder geval bestaan ze uit duizenden afzonderlijke segmenten van verschillende vorm die doormiddel van honingraatachtige verbindingen er uit zien als aan elkaar gekleefde zeepbellen ...

Lees meer ...

___________________________________

TERRAANSE RUIMTESCHEPEN - TS (Tsunami) - CORDOBA (Duits exclusief PR1403)

De TS (Tsunami)-CORDOBA is het prototype van een nieuwe productiereeks TSUNAMI-ruimteschepen dat, als eerste van deze speciaal eenheden, bij inzet van de mini-ATG's niet meer is aangewezen op een in de nabijheid verblijvend zusterschip. Op aandringen van Ratber Tostan werden ze ook speciaal met de mogelijkheid van een strangeness-doorgang uitgerust, dat bij de meeste ruimteschepen een tijdelijke uitval van de computer- en aandrijfsystemen veroorzaakt. Hoewel de CORDOBA uiterlijk - vooral door haar ogenschijnlijke ...

Lees meer ...

___________________________________

Ruimteschip URIAN, Ur amm Taloq (PR1407)

Met dit gigantische station wilden de Hauris aanvankelijk in opdracht van het Hexameron enorme materiemassa's (galaxieën van de Locale Groep) naar Tarkan verplaatsen, als compensatie voor het verlies van Hangay en ook om de afloop van de 'Zes Dagen' te versnellen. Het station functioneert in principe hetzelfde als de kleine materiewippen die op experimenteel niveau werden gebruikt en die hadden geprofiteerd van de energie van de transfer van de galaxie Hangay. Maar in het geval van URIAN bestaat het wipeffect ...

Lees meer ...

___________________________________

Terraans ruimteschip CIMARRON (PR1411)

De CIMARRON is een constructie die speciaal voor Reginald Bull werd ontwikkeld. Hij is gemaakt in de Pachacamac-werf (Terra, Peru) en is uitgerust met de nieuwste technische snufjes. Als de CIMARRON voldoet aan de verwachtingen zal hij het prototype van een nieuwe generatie schepen worden, zeshoekige wig met een maximale breedte van 120m (achtersteven) en een minimale breedte van 60m (boeg). Hij is 200m lang en 40 (boeg) tot 80m (achtersteven) hoog. Op de romp staan allerlei uitbouwsels; bij de achtersteven ...

Lees meer ...

___________________________________

Antenneschip van de Bekassu's (PR1415)

De Bekassu's zijn vleermuisachtige wezens die in de loop van de evolutie hun vermogen om te vliegen zijn kwijtgeraakt. Aan boord van hun schepen wordt dat gecompenseerd door het ontbreken van zwaartekracht. Het belangrijkste kenmerk van de schepen van de Bekassu's is het ontbreken van gangen die zijn vervangen door tunnels. Deze tunnels, ook zonder zwaartekracht, doorkruisen het hele schip en de Bekassu's verplaatsen er zich door door zich behendig voort te trekken aan de overal aanwezige grijpstangen ...

Lees meer ...

___________________________________

Ruimteschip van de Gurrads (PR1419)

Het hier gepresenteerde model is de standaardversie van een orbitstation, een basis- en verzorgingsplatform voor kleine groepen schepen. Deze bases zijn vooral geïnstalleerd in Magelhaen, maar dit model is geplaatst bij de Honderdzonnenwereld van de Posbi's en wordt ook gebruikt als reparatie- en servicestation voor de allergrootste ruimteschepen. Het station is 2450m hoog, de diameter van de centrale discus bedraagt 1800m en de ringvormige dokinstallaties hebben een buitendiameter van 900m terwijl de diameter van de opening 600m bedraagt ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

Ruimtejacht Elysian (PR1423)

In de twaalfde eeuw NGT zijn de Pelewons in M87 een van de weinige volkeren waarvan de ontwikkeling ondanks de komst van de galaxie Hangay in het normaaluniversum positief is te noemen. Een van de redenen kan zijn dat ze na hun 'eerherstel' steeds grotere reservaten toegewezen krijgen. Door deze ontwikkeling slagen ze er in een type ruimteschip in meerdere versies te ontwikkelen. De vrachtschepen hebben een 'dikkere buik' en aan boord van de passagiersschepen zijn natuurlijk meer passagiershutten. Er is een eenvoudige subfotische motor en een lineairmotor. De bewapening is in hoofdzaak defensief en de computers gebruiken een positronisch systeem ...

Lees meer ...

___________________________________

Ruimteschip van de Pelewons (PR1427)

In het jaar 480 NGT, ten tijde van de grote onrust in de Melkweg, worden door de onderneming DELTA-SPACES de eerste therapie-ruimteschepen voor de vliegende artsen van TAHUN gebouwd. De firma DELTA-SPACES was oorspronkelijk gespecialiseerd in het bouwen van kleine luxe-schepen en de therapie-schepen hebben hetzelfde grondontwerp als deze. Er hangt nog steeds een sfeer van luxe hoewel het esthetische design en de strakke lijnen van het schip recht doen aan de functionaliteit. De afmetingen van het schip ...

Lees meer ...

___________________________________

Terraans ruimteschip ODIN (PR1431)

Lange tijd waren weinig Terraanse schepen echte gevechtsschepen. In de handelsvloten van de Kosmische Hanze had men nauwelijks behoefte aan deze dure schepen met hun beperkte gebruiksmogelijkheden. Een uitgekiende paratron- en antigraaftechnologie maakte ook van een vrachtschip een geduchte tegenstander. Door het verschijnen van de Cantaro's en de vloten van de Hauri's in de Melkweg verandert de situatie drastisch en sinds het jaar 452 NGT zagen de Terranen zich gedwongen hun schepen meer en meer te bewapenen ...

Lees meer ...

___________________________________

Ruimteschepen van de Maahks (PR1435)

Op 15 april 1143 NGT vloog het Terraanse bolvormige ruimteschip TS CORDOBA onder bevelvoerder Ratber Tostan naar het LOOKOUT-station, een ruimtestation van de Maahks, waar de Terranen vijandelijk werden ontvangen. De Maahks zonden zes van hun nieuwste ruimteschepen uit om de TS CORDOBA af te schrikken. Deze ruimteschepen vormen een nieuwe generatie in de Maahkse ruimtevaarttechniek, waarvan de ongebruikelijke asymmetrische vorm niet meer herinnert aan de oorspronkelijke ...

Lees meer ...

___________________________________

Ruimteschip van de Nieuwe Vrijhandelaren: BARBAROSSA (PR1443)

De veertig koppige bemanning bestaat uit Kartanen, Tefroders, Hauri's, Gurrads en andere buiten-galactische intelligentsia. De commandante is Heyda Minstral.

Algemeen: totale lengte: 115m; diameter buis: 8m; diameter moduul: 12m; lengte moduul: 35m; massa: 87.000 ton; max. versnelling: 1023 km/sec2; 4 gravitraafreservoirs; 4 hypertroopaftappers; 1 NUGAS-energiecentrale; bemanning: tijdens gevecht ...

Lees meer ...

___________________________________

YALCANDU: ruimteschip van de Anoree's (PR1451)

De Anoree's gebruiken dit model in verschillende grootten en uitvoeringen. De grondvorm lijkt veel op de stiletto-schepen van de Scuuru's. Bijzonder is dat de bemanning van de YALCANDU bestaat uit slechts weinige Anoree's, kleine groepjes vrienden die elkaar graag mogen. De rest van het werk wordt gedaan door een groot aantal robots. Aan boord van de YALCANDU bevinden zich Degruun en zijn twee intieme vrienden Gavval en Shyrbaat. De Anoree's zelf zijn 2 tot 2,20 m lange humanoïden met 'kinderlijke eiergezichten'; ze zijn volledig kaal. Opvallend is hun albasten huid. Het schip wordt aangedreven door een SDL-motor die veel op de metagraaf lijkt en toch ...

Lees meer ...

___________________________________

Ruimteschip van de Cantaro's: EEUWIGHEIDSSCHIP (PR1459)

De Cantaro's zijn de nieuwe meesters van de Melkweg. Met behulp van de chronopuls-muur en hun snelle schepen zijn ze in staat de galaxie volkomen van de rest van het universum af te schermen. De ruimteschepen van de Cantaro's hebben een ongewone vorm waaraan ze hun bijnaam 'bochelschepen' - hebben te danken. Dit eeuwigheidsschip zoals de Bekassu's het noemen, maakt een ronde met een radius van 25 lichtjaren langs de vijftien door de Bekassu's bewoonde planeten. Daar worden enkele Bekassu's op basis van een speciale selectiemethode als 'eeuwigheidsdienaars' aan boord genomen. Tegelijkertijd worden de Bekassu's die hun vierjarige diensttijd ...

Lees meer ...

___________________________________

Black hole-station van de Cantaro's (PR1463)

Het black hole-station van de Cantaro's is een overbrengerstation dat zich in een Paura black hole bevindt, een niervormige blaas die 7 lichtseconden lang is. Het station is in een uitstulping van deze blaas verankerd, terwijl in een andere uitstulping een klein hemellichaam zweeft, een naakt brok steen, als een meteoriet vol kraters en met een diameter van 1500 kilometer. Tussen het station en dit hemellichaam liggen de onzichtbare 'zuilen van het verleden'.De bemanning van het station wordt meestal gevormd door Bekassu's. Ze weten eigenlijk niet welke opgaven ze vervullen; exacte opdrachten en de nodige kennis daarvoor krijgen ze in een hypno-training. Aan het einde van hun vier jaar durende diensttijd in het station wordt alle kennis door een soortgelijke behandeling weer uitgewist ...

Lees meer ...

___________________________________

Ruimteschip van Atlan: KARMINA (PR1467)

Dit schip werd gebouwd aan de hand van aanwijzingen van Atlan persoonlijk, hij wilde een schip waarmee hij zijn taken als loper van het net goed kon vervullen. Na het onbruikbaar worden van het psionische net door de beginnende transfer van Hangay werd de enerpsimotor vervangen door een sterke metagraafmotor (de al aanwezige metagraafmotor werd ook gedemonteerd). Na de door het stasisveld verlate terugkeer uit Tarkan werd de vrijgekomen hangar van de DORIFER-capsule (die was verdwenen) veranderd (ophangingen) om een andere sloep te kunnen herbergen ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

Ruimteschepen van de Vrijhandelaren: MONTEGO BAY (PR1471)

De MONTEGO BAY was oorspronkelijk een van de bolvormige handelsschepen die tijdens de oorlog tegen de Hauri's in de mode kwamen. Na zijn terugkeer in de Locale Groep galaxieën nam Roi Danton de MONTEGO BAY over van een intergalactische handelaar die vanwege de chronopuls-muur niet kon terugkeren in de Melkweg. In de loop van de tijd werd de MONTEGO BAY omgebouwd van een handelsschip tot een gevechtsschip en uitgerust met alle door Geoffrey Waringer op Satrang ontwikkelde, nieuwe technische installaties ...

Lees meer ...

___________________________________

Kloontransportschip van de Cantaro's: ANUBIS (PR1475)

De ANUBIS is een 'Aktäon', een type passagiersschip dat speciaal is bestemd voor het transport van klonen en 'misfits' (gen-afval). Ook werd het gebruikt om Cantaro's van de kweekplaneten naar hun plaats van bestemming te brengen en in dat opzicht is het een buitenbeentje in de vloot van Cantaarse schepen. De ANUBIS werd als troepentransportschip en als afvalschip gebruikt. De bemanning bestaat in de regel uit 20 klonen, die werden gekweekt uit verschillende soorten volkeren van de Melkweg ...

Lees meer ...

___________________________________

Ruimteschip van de Widders: ELMER VILLON (PR1479)

In het jaar 1000 werd de handelsvloot van de Springers in opdracht van het 'SYSTEEM' uitgerust met nieuwe transportschepen die de leemte in de categorie middelzware schepen moesten vullen. Er werden in totaal 200 van deze middelzware vrachtschepen gemaakt; een er van viel in het jaar 1123 NGT in handen van WIDDER. Dit schip (hier gepresenteerd) werd diepgaand opgeknapt en omgebouwd waarna het ten dienste werd gesteld van de vrijheidsstrijders. Het werd genoemd naar een beroemde verzetsstrijder ...

Lees meer ...

___________________________________

Vliegdekschip van de Karaponiden met aangekoppeld verkenningsschip (PR1483)

Toen het vierde kwart van Hangay op 28 februari 448 NGT in Meekorah materialiseerde vonden er grote rampen plaats en begon ook de honderdjarige oorlog. In die tijd viel de grote natie van de Kartanin uit elkaar in 20 rijken waarvan het imperium van Karapon er een is. Karapon is de tweede en buitenste planeet van de oranjegele zon Angmin. Het stelsel Mratab staat aan de rand van het vierde kwart van Hangay, 1020 lichtjaren van het Hangay-Kartaanse centrale stelsel Charif. Toen een hoge commandant van de vloot van de Kansahariyya ten tijde van de honderdjarige oorlog met de hem ter beschikking staande middelen een eigen leger had gevormd ...

Lees meer ...

___________________________________

Ruimtejagers van de Cantaro's (PR1487)

Kort na de grote kosmische catastrofe, de materialisatie van het laatste kwart van Hangay, doken de Cantaro's voor het eerst in de Melkweg op. Ze verwierven al snel een huiveringwekkende reputatie door de vernietiging van twaalf bewoonde planeten. De Cantaro's zijn cyborgs met een technologie die verre superieur is aan de galactische. Een overtuigend voorbeeld hiervan is de toepassing van 'black holes' als transportmedium. De jachttoestellen van de Cantaro's zijn tot nu toe slechts geïsoleerd waargenomen, omdat ze worden gebruikt bij bliksemsnelle aanvallen of ook wel voor - meestal onopgemerkte verkenningsvluchten. Vorm en afmetingen konden dank zij beschikbare peilgegevens al vrij vroeg worden vastgesteld, nauwkeurige gegevens over constructie en uitrusting echter pas door onderzoek aan delen van wrakken. Helaas kon de toegepaste, hoogstaande technologie van de Cantaro's slechts bij benadering worden ontsleuteld. De precieze functies van de aggregaten bleven een ondoordringbaar raadsel, temeer omdat de Cantaro's de geheimen van de diverse zelfvernietigingsmechanismen goed wisten te bewaren. Opvallend is dat de buitenwand bijna volkomen glad ...

Lees meer ...

___________________________________

Vlaggenschip van de Widders: QUEEN LIBERTY (PR1491)

De QUEEN LIBERTY is het vlaggenschip van Homer G. Adams, het hoofd van de galactische verzetsorganisatie tegen de onderdrukking door het misdadige SYSTEEM. Zoals de meeste ruimteschepen van het galactische verzet is ook de QUEEN LIBERTY oorspronkelijk een bewapend koopvaardij-ruimteschip geweest van het type, dat in de eeuwen na de Grote Kosmische Catastrofe gebruikelijk was. De modulaire opbouw van het bolvormige ruimteschip met zijn diameter van 200 meter en met de karakteristieke dubbele ringband, de open hangars met schuifdeuren en laadsteigers voor containers en de ankerplaatsen voor tenders leggen daarvan nog getuigenis af ...

Lees meer ...

___________________________________

Discusschip van de Blues (PR1495)

Ook de Blues werden door de machthebbers van de Melkweg onderdrukt en ze bedreven nauwelijks nog ruimtevaart. Door een krachtige ondersteuning op wetenschappelijk en technisch gebied van het galacticum en de Kosmische Hanze werd een herstel van de ruimteschepen en ander materiaal mogelijk. 50% Ervan werd volledig gemoderniseerd, maar de discusvorm bleef behouden. De grootste en meest duidelijke verandering was de verplaatsing van de motoren naar de buitenkant van de schijf, waardoor ook de vliegrichting veranderde. De grootste schepen van de Blues hebben een diameter van 400 meter. Het hier getoonde model ...

Lees meer ...

___________________________________

Ermancluqs ruimteschip CUEGGEL (PR1503)

Sinds de verovering van de Melkweg door de Cantaro's en hun eeuwenlange overheersing, wordt het Sol stelsel omhuld door een ondoordringbaar, onzichtbaar makend deflectorscherm en zo volledig afgesneden van de rest van de Melkweg. Dit scherm dat 'deftra veld' wordt genoemd, kan alleen worden gepasseerd door de drietandschepen van de 'Meesters van de Straten'. Ze zijn niet alleen uitgerust met middelen die ze in staat stellen door het deftra veld te komen, maar ze kunnen ook de 'abstil' neutraliseren ...

Lees meer ...

___________________________________

Handels- en passagiersschip van de Arkoniden (PR1507)

Dit type ruimteschip ontstond na de grote ramp. Tijdens en na de Hauri oorlogen en ook in het begin van de overheersing door de Cantaro's werden veel nieuwe types bolvormige schepen, zoals dit Arkoonse schip, gebouwd. In die tijd waren ook de Terraanse bolvormige segment schepen in de mode. Dit hier is een model van een Arkoons handelsschip dat in opdracht van de Cantaro's werd omgebouwd (defensieve bewapening) en dat vanaf het jaar 1144 NGT als koerierschip werd gebruikt ...

Lees meer ...

___________________________________

Verzorgingsschip NEW SEEKER (PR1511)

Men zou kunnen denken dat verzorgingsschepen op dit moment nauwelijks nog een functie hebben - dat is ongeveer de reactie van iedereen die zo'n voorwereldlijk bakbeest opeens te zien krijgt. Slechts weinig personen weten dat er nog altijd enkele van deze ouwetjes zijn, schepen die al duizenden jaren worden gebruikt. De vorm is hetzelfde gebleven, wel werden de motoren, de peilapparatuur en de bedieningsinstrumenten in de loop van de tijd regelmatig vernieuwd, zodat ze nu een 'verbouwde' indruk maken ...

Lees meer ...

___________________________________

Topsiders ruimteschip (PR1515)

21 Jaar na de val van Monos had de technologische ontwikkeling van de Topsiders een niveau bereikt dat was te vergelijken met dat van de meeste volkeren in de Melkweg. De Topsiders zijn nog even oorlogszuchtig als onder de heerschappij van Monos.

Met economische en technische hulp van het galacticum en de Kosmische Hanze werden verlaten ruimteschepen die op ongebruikte terreinen van allerlei ruimtehavens stonden, vliegvaardig gemaakt of omgebouwd en ook uitgerust met moderne wapens. De Topsiders beschikken in totaal over 870 ruimteschepen van eigen makelij ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

Terraans ruimteschip ATLANTIS (PR1519)

De ATLANTIS is het nieuwe ruimteschip van Atlan. Hoewel het bolschip een zuiver Terraanse naam heeft is het in werkelijkheid een Arkoonse constructie. Ter herinnering aan zijn tienduizend jaar durende ballingschap op Terra en ter herinnering aan het met legenden omweven continent Atlantis heeft hij het schip deze naam gegeven. Maar het bolvormige schip komt van de Arkoonse Orbanaschol-werf en is een van de tenders die op basis van het blokkendoosprincipe werd gebouwd. Het hoofddeel van het schip heeft een diameter van 500 meter. Op het niveau van de equator steken vier 150 meter schepen voor de helft uit de romp en op elk van de polen bevindt zich een 100 meter schip. De zes 'sloepen' die rechtstreeks met het hoofdschip zijn verbonden, beschikken allemaal over een metagraafmotor ...

Lees meer ...

___________________________________

Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!

Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.