< vorige  |  volgende >  |  INDEX

1 - 14


Maanbrein

De DISCUS – Tjerk Hiddes en zijn drie zoons - Kluitman jeugdserie … … … … … … … …


2    DE DISCUS SLAAT TOE (uitgebracht 1968).


Op het landgoed van Hiddes Sr. in Gaasterland, gaat het de laatste tijd geheimzinnig toe. Na de sensatie in de wereld door de prestaties van de "Discus l" is het daar plotseling heel erg stil geworden en geen wonder!

Nieuwe, nog stoutmoediger plannen zijn door de begaafde Tjerk Hiddes, die zijn tijd in velerlei opzichten ver vooruit is, op de tekentafel.

Weldra zal de "Discus II", een nog machtiger constructie dan zijn voorganger, het luchtruim doorklieven, zeer tot ongenoegen van een bepaalde belangengroep, die alles in het werk stelt de plannen van Hiddes Sr. te verijdelen!

Zovelen tegen één, dat lijkt een ongelijke strijd, maar hij die zich sterk weet, vecht alleen en ook nu weer trekt Hiddes Sr., ter zijde gestaan door zijn drie zoons en enkele getrouwen, aan het langste eind!


Auteur: Ruud Feenstra

Illustraties: © Gerard van Straaten

© Uitgeverij Kluitman te Alkmaar

Kluitman - Jeugdserie J217. Prijs ƒ2,50