ENTREE   | volgende > |    🔍

1 - 14

Maanbrein

De DISCUS – Tjerk Hiddes en zijn drie zoons - Kluitman jeugdserie … … … … … … … …


VERSLAAFD AAN DE SCIENCE-FICTION


Zeker weten doe ik het niet meer... maar ik denk dat ik ongeveer 9 jaar was toen ik mijn eerste science-fiction boekje las. Het was deel 1 uit de Discus-serie - DE MANNEN VAN DE DISCUS. Ik kreeg het van mijn ouders als verjaardag- of Sinterklaaskado. Mijn meeste leeftijdgenoten lazen de Kameleon-serie. Zelf heb ik ook enkele Kameleon boekjes gelezen maar ze konden mij niet echt boeien.

De eerste elf boekjes van de Discus-serie, geschreven door Ruud Feenstra, heb ik allemaal gelezen. Ze staan hieronder afgebeeld met een beknopte beschrijving en een link naar de vergrote kleuren- en zwart/wit afbeeldingen.

De illustraties in de eerste 11 delen zijn getekend door Gerard van Straaten. DE DISCUS SLAAT TOE werd elf jaar later opnieuw uitgebracht in de zogenaamde 'Sneeuwbalserie'. De twee boekjes die erna kwamen, geschreven door B. Benson, heb ik nooit gelezen. De illustraties van de laatste twee delen zijn getekend door Huub Slijper ...


Lees meer ...

ALBUM van de DISCUS 1 - 14De afbeeldingen van de DISCUS 1 t/m 14, Kluitman - jeugdserie, in een automatische schermvullende voorstelling.

Ga naar het album ...


INDEX van de DISCUS 1 - 14

Kluitman - jeugdserie.


1DE MANNEN VAN DE DISCUS (uitgebracht 1967).

Tjerk Hiddes is een begaafd man, die in technisch opzicht zijn tijd ver vooruit is, hetgeen door een bepaalde groep duistere figuren met grote industriële belangen, niet wordt gewaardeerd. Zij weten professor Hiddes door valse getuigenissen langere tijd te laten opsluiten in de gevangenis van Leeuwarden. Professor Hiddes benut echter zijn tijd daar goed om zijn verstrekkende plannen uit te werken, welke hij met zijn zoons Bouke, Tjerk en Ruud na zijn vrijlating gaat uitvoeren. Een vliegende schotel van een nog onbekende constructie ...

Lees meer ...

___________________________________

2DE DISCUS SLAAT TOE (uitgebracht 1968).

Op het landgoed van Hiddes Sr. in Gaasterland, gaat het de laatste tijd geheimzinnig toe. Na de sensatie in de wereld door de prestaties van de "Discus l" is het daar plotseling heel erg stil geworden en geen wonder! Nieuwe, nog stoutmoediger plannen zijn door de begaafde Tjerk Hiddes, die zijn tijd in velerlei opzichten ver vooruit is, op de tekentafel. Weldra zal de "Discus II", een nog machtiger constructie dan zijn voorganger, het luchtruim doorklieven, zeer tot ongenoegen van een bepaalde belangengroep, die alles in het werk stelt ...

Lees meer ...

___________________________________

3 DE DISCUS BRENGT REDDING (uitgebracht 1969).

Een nieuw spannend boek over Tjerk Hiddes en zijn zoons, die met hun machtige vliegende schotel, de Discus, ten strijde trekken tegen een gevaarlijke groep boeven. De eerste ronde verliest Hiddes als het "Syndicaat" door een list de gevangene van Hiddes weet te bevrijden. Wanneer Hiddes wordt getipt, dat sluipschutters opdracht hebben gekregen hem uit de weg te ruimen, slaat Hiddes terug en vernietigt in één slag de gehele luchtvloot van het "Syndicaat" ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

4 DE DISCUS VALT AAN (uitgebracht 1970).

Tjerk Hiddes en zijn zoons roepen het "Syndicaat", een stel boeven die nergens voor terugschrikken, een keihard halt toe. Dat ondervindt Stiernström aan den lijve, wanneer deze grootindustrieel denkt, zijn duistere praktijken rustig voort te kunnen zetten. Hiddes met zijn vliegende schotel, een ruimteschip van ongekende technische perfectie, legt zijn staalconcern volkomen lam en dwingt Stiernström heen te gaan. Hiddes komt hierdoor in het middelpunt van de belangstelling en wel in het bijzonder, wanneer Hiddes en zijn zoons ...

Lees meer ...

___________________________________

5 DE DISCUS OVERWINT (uitgebracht 1970).

Hoewel de inmiddels beroemde mannetjesputter Tjerk Hiddes met zijn uitvindingen zijn tijd ver vooruit is en deze slechts voor het heil der mensheid wenst aan te wenden, dwingen de leden van het misdadigerssyndicaat hem tot krachtige maatregelen. Niet alleen wordt een aanval met houten zeilschepen op zijn geheime basis al bij voorbaat verhinderd door zijn nieuwe hittestraal, maar er ontstaat groot alarm, wanneer het syndicaat onder leiding van de geslepen Lafarge, Hiddes' secretaresse Elise Capet weet te ontvoeren ...

Lees meer ...

___________________________________

6 DE DISCUS IN GEVAAR (uitgebracht 1971).

De afstraffingen, die de sterke man professor Tjerk Hiddes heeft toegebracht aan het "Syndicaat", een groep misdadigers van de ergste soort, zitten de heren niet lekker. De leden zijn in spoedvergadering bijeen en besluiten, dat Hiddes met zijn Discus van de aardbodem moet verdwijnen! Alle maatregelen hiervoor worden getroffen en ernstig gevaar dreigt er voor Hiddes en zijn mannen. Een geweldig bombardement wordt op de vesting van Hiddes uitgevoerd. Is Hiddes uitgeschakeld? Neen, hij bepaalt met zijn nieuwe ruimteschip ...

Lees meer ...

___________________________________

7 DE DISCUS SNELT TE HULP (uitgebracht 1974).

De drie boeven van het "Syndicaat", die door professor doctor Tjerk Hiddes buiten gevecht werden gesteld en in zijn ruimteschip Elise 11 naar hoger sferen waren gestuurd, zijn weer vrijgelaten. Hun misdadige karakter is er evenwel de oorzaak van, dat ze direct na hun vrijkomen al beginnen met het smeden van hun nieuwe, boze plannen. Hiddes heeft een revolutionaire manier van brandblussen uitgevonden en in Stresa aan het Lago Maggiore gedemonstreerd. De demonstratie wordt evenwel vroegtijdig onderbroken, als het bericht komt dat ...

Lees meer ...

___________________________________

8 DE DISCUS KOMT TERUG (uitgebracht 1974).

Professor Hiddes, de sterke man, en zijn zoons Bouke, Tjerk en Ruurd ondervinden, dat het misdadige "Syndicaat" niet van plan is hen met rust te laten. In het diepste geheim wordt een aanslag op Hiddes voorbereid en de schurk Jean Pascal krijgt opdracht hem uit de weg te ruimen. Hiddes heeft een langere arm en de aanslag mislukt. De heat-ray, een uitvinding van professor Hiddes, heeft de interesse van de "heren" van het "Syndicaat" opgewekt en het landhuis van Hiddes wordt op klaarlichte dag overvallen. Professor Hiddes had echter ...

Lees meer ...

___________________________________

9 DE DISCUS IN DE STRIJD (uitgebracht 1974).

De Discus, het machtige ruimteschip van professor Hiddes, wordt in de strijd gebracht bij de jacht op één van de ergste misdadigers van het "Syndicaat", de gevreesde Palankos. Zal het de sterke man Hiddes en zijn zoons lukken nu definitief met hem af te rekenen? We hopen het, want deze boef is de ware schuldige aan de laffe aanslag op de jonge Tjerk, de zoon van professor Hiddes ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

10 - DE DISCUS IN VOLLE VAART (uitgebracht 1974).

Naast de strijd die professor Tjerk Hiddes voortdurend moet leveren tegen het "Syndicaat", de leden hiervan deinzen voor geen enkele misdaad terug, krijgen Hiddes en zijn zoons in dit boek te maken met twee Japanners. Fanatieke grootindustriëlen, die menen dat Tjerk Hiddes gezondigd heeft tegen hun familie-eer. De twee Japanners willen dit wreken en besluiten met het "Syndicaat", dat Hiddes en de Discus graag van de aardbodem ziet verdwijnen, professor Hiddes koste wat koste gevangen te nemen en .... te straffen ...

Lees meer ...

___________________________________

11 DE DISCUS EN DE BLAUWE DIAMANT (uitgebracht 1974).

Professor Tjerk Hiddes, de sterke man uit het Gaasterland, baart in de hele wereld veel opzien als hij met zijn nieuwe Discus, een fantastisch ruimteschip, een proefvlucht maakt. Het "Syndicaat", een bende misdadigers van grootindustriëlen en topzakenmensen, ziet in deze nieuwe vinding van Hiddes een gevaar. Dat zij het goed hebben brengt Hiddes hen op zijn manier aan het verstand, als hij de raket, die het "Syndicaat" naar de maan stuurt om diamant te halen, onderschept. Hiddes vangt twee vliegen in één klap: Hij redt de ...

Lees meer ...

___________________________________

12 DE DISCUS SLAAT TOE (uitgebracht 1985).

Zie boekje 2.

Opnieuw uitgebracht als inleiding van de Sneeuwbalserie nummers 13 & 14. XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

13 DE DISCUS WEER IN ACTIE (uitgebracht 1985).

Tjerk Hiddes wordt betrokken bij een staatsgreep. Generaal Philippo, bijgenaamd "Ei Supremo", heeft de macht overgenomen op het eiland Santa Luca. Deze machtsovername gaat echter niet zonder moeite. Een groep bergbewoners blijft verzet bieden, want zij willen niet onderdrukt worden. El Supremo vermoedt niet, dat de gebroeders Hiddes met hun machtige vliegende schotel, de Discus, in actie zullen komen om de bergbewoners te helpen. Dat zelfs de hulp van het syndicaat voor El Supremo niet zal baten blijkt snel na enige ...

Lees meer ...

___________________________________

14 DE DISCUS KWAM, ZAG EN . . ! (uitgebracht 1986).

Al jaren heeft professor Hiddes de wens om een operavoorstelling bij te wonen in het oude, Romeinse amfitheater te Verona in Italië. Zijn zoon Tjerk nodigt hem tot zijn grote verrassing daarvoor uit. Dit is mogelijk, omdat Tjerk de muzikale begeleider is van de wereldberoemde en zeer vermogende operazanger PierLuigi Gerli. Na afloop van de voorstelling wordt Gerli op weg naar zijn huis, vlak bij Milaan, gekidnapt. Omdat Tjerk en Olga bij Gerli waren toen deze werd ontvoerd, voelt de familie Hiddes zich verplicht de operazanger ...

Lees meer ...

___________________________________