CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


Voorwoord


Een blik in de toekomst. Wie kent niet de vele fantastische verhalen van Jules Verne. Reeds in 1865 'voorspelde' hij in zijn boek 'Reis naar de maan' de eerste maanreis. Niemand heeft toen vermoed dat dit verhaal, ruim 100 jaar later, werkelijkheid zou worden.

Nu, anno 2007, terwijl bemande ruimtelaboratoria rond de aarde draaien, robotachtige wagentjes monster op Mars verzameld hebben en zelfs kort geleden allerlei gegevens vanaf de oppervlakte van Venus, via ruimtesondes, naar de aarde werden doorgegeven, vinden vele de verhalen van Jules Verne zelfs kinderachtig. De techniek heeft zijn ideeën achterhaald. Steeds verder dringt de mens in het heelal door. Verder, sneller en … nieuwsgieriger. Is er leven op andere planeten? JA, zeggen vele vooraanstaande geleerden. Het heelal is zo onvoorstelbaar groot dat het slechts kortzichtig zou zijn om de mogelijkheid van andere levensvormen te ontkennen.

Perry Rhodan, de grootste ruimtevaartserie - in DIT deel van het heelal -, gunt u een blik in de toekomst.

BELEEF DIE TOEKOMST... NÚ, met Perry Rhodan.Ten geleide


De Perry-Rhodanreeks ontstond in het jaar 1960 na lang beraad tussen Kurt Bernhard (redacteur en lector bij Moewig Verlag te München) en de beide Duitse auteurs Karl Herbert Scheer en Walter Ernsting (alias Clark Darlton). Men besloot een serie rondom een vaste persoon op te bouwen. Het was de bedoeling dat de reeks minimaal 100 afleveringen zou tellen. Darlton en Scheer hadden voor dat tijdstip beiden gewerkt aan de Utopia- en de Terra-reeks. Hier hadden ze het concept van een vaste persoon als held met succes toegepast. Darlton had elf romans over het ruimteschip HURRICANE geschreven. Scheer had een reeks spionageverhalen onder de titel ZBV geschreven, met als hoofdpersonen de topagenten Thor Konnat en Hannibal Utan. Samen werkten Darlton en Scheer het karakter en de persoonlijkheid van de -  Perry Rhodan uit. Scheer zette vervolgens een korte samenvatting van de eerste tien afleveringen op papier. Medio 1961 verscheen in Duitsland de eerste aflevering van Perry Rhodan op de markt. Men trok een aantal schrijvers aan om de continuïteit te kunnen waarborgen. Het succes was vanaf het begin fenomenaal. Momenteel werken er veertien auteurs aan de losse weekafleveringen, terwijl er naast de weekeditie ook een pocketreeks wordt gepubliceerd. Het succes van de Perry-Rhodanreeks was in Duitsland niet meer te stuiten. Zo'n serie kon natuurlijk niet aan de aandacht van een Nederlandse uitgever ontsnappen. In 1967 verscheen geheel onverwachts van uitgeverij BORN b.v. een pocketeditie van het eerste deel, OPERATIE STARDUST. In snel tempo kwamen de eerste zes deeltjes als pocket-editie op de markt en daarna verdween de reeks geruisloos van het toneel. Naar verluidt voldeed de pocketeditie niet aan de verwachtingen van de uitgever. Toch besloot uitgeverij Romanpers n.v. de serie een nieuwe kans te geven, te beginnen met nummer 7 (INVASIE UIT HET HEELAL) in een voor Nederland destijds vrij onbekende vorm, namelijk als tijdschriftroman. De verhalen werden om de twee weken als romanuitgave gepresenteerd maar ook deze poging mocht niet baten. Medio 1970 werd de 'rode reeks' gestaakt. Echter dit keer onder protest van vele fans, die de serie met lede ogen zagen verdwijnen. Op verschillende plaatsen ontstonden clubs en door een wisselwerking tussen de fans en de uitgever werd medio 1971 de draad weer opgepakt. Uitgeverij Romanpers n.v. startte met de zgn. 'gele reeks' waarbij men nummer 36 (DE ZIEKTE VAN DE VERGETELHEID) op de markt bracht. Een jaar later vond op initiatief van de uitgever de eerste Perry-Rhodandag plaats (die nu jaarlijks wordt herhaald door de SF Terra). Vanaf dat moment heeft de serie weliswaar uiterlijk nog een aantal veranderingen ondergaan, maar de Nederlandse lezer kan zich nu iedere week verheugen op een nieuwe aflevering uit de reeks.


Deze samenvatting, die chronologisch en volgens de cyclussen van de Perry-Rhodanreeks verloopt, is voor de bestaande lezers van de reeks bedoeld als een geheugensteuntje. Voor nieuwe lezers van de reeks betekent het de mogelijkheid om het ontstaan en het verloop van de reeks na te slaan. Het zal een ieder opvallen dat de geschiedenis inmiddels bepaalde data in het begin van de reeks heeft achterhaald. Dit komt doordat men oorspronkelijk nooit had verwacht dat de serie zo lang zou lopen. Bovendien dachten Scheer en Darlton dat ze met een geprojecteerde aanlooptijd van tien jaar veilig' zouden zitten. Verbluffend is echter dat een groot aantal dingen uit de beginfase van de reeks niet alleen door de geschiedenis is achterhaald, maar zelfs als een feit te boek staan.


Wellicht staan de lezers van deze reeks minder verrassingen te wachten dan de 'leken' die nog geen kennis hebben genomen van de avonturen van Perry Rhodan en de zijnen. Maar... daar is het nooit te laat voor! Deze samenvatting is bedoeld als een lexicon van de geschiedenis van het zonne-imperium.


SAMENVATTING (compleet, nummers 1 - 999)

Uitgebracht 1e druk, april 1983 - oplage 1000 ex in verzamelringband met de beknopte beschrijving van cycli 1 t/m 9 (deel 1 - 599).

Later kwam aanvulling 1 met de 10e cyclus (deel 600 - 649), aanvulling 2 met de 11e en 12e cyclus (deel 650 - 749), aanvulling 3 met de 13e cyclus (deel 750 - 799), aanvulling 4 met de 14e cyclus (deel 800 - 867) en tenslotte aanvulling 5 met de 15e en 16e cyclus (deel 868 - 999).

Samensteller: Kees van Toorn

Uitgeverij: © Born Periodieken B.V. te Utrecht

Prijs: complete versie ƒ56,50 / 1075F


SAMENVATTING PERRY RHODAN NR 1 T/M 1250

(uitgebracht: 1995 in roman vorm)

Perry Rhodan is de grootste Nederlandse science-fiction serie. Al meer dan dertig jaar verschijnt er elke week een spannend avontuur van 60 pagina's dik over de ex-Terraan Perry Rhodan. Deze speciale uitgave van Perry Rhodan bevat een samenvatting van Perry Rhodan nummer 1 t/m 1250 (cyclus 1 tot en met 18). Hierin wordt kort uiteengezet welke avonturen Perry Rhodan tot nu toe in de hyperruimte beleefde.

De Perry Rhodan Samenvatting is niet alleen interessant voor Perry Rhodan kenners. Voor alle liefhebbers van Science Fiction is deze samenvatting een ideale mogelijkheid om de wereld van Perry Rhodan in te stappen en mee te gaan genieten van de wekelijkse portie pure Science Fiction!

Samensteller: © Kees van Toorn

Afbeelding: © Johnny Bruck

Uitgeverij: © Big Balloon B.V. te Heemstede

Prijs: ƒ5,95 / 120F
ALBUM CYCLI 1 - 37De afbeeldingen van de cycli 1 - 37, van Perry Rhodan 1 - 2699, in een automatische schermvullende voorstelling.

Ga naar het album ...


INDEX CYCLI 1 - 37, samenvatting van Perry Rhodan 1 – 2699

Tijdsruimte: datum zonne-imperium, juni 1971 na Chr. - 1470 NGT (5057 na Chr.)


HOOFDCYCLUS: DE MELKWEG

DE EERSTE CYCLUS: 'DE DERDE MACHT'

Nummer 1 t/m 49, datum zonne-imperium 1971 - 1984 na Chr.

Op 19 juni van het jaar 1971 vertrekt majoor Perry Rhodan, risicopiloot van het ruimteleger van de Verenigde Staten van Amerika samen met de kapiteins Reginald Bull en Clark G. Flipper en de boordarts Eric Manoli aan boord van het ruimteschip STARDUST voor de eerste bemande vlucht ...

Lees meer ...

___________________________________

DE TWEEDE CYCLUS: 'ATLAN EN ARKON'

Nummer 50 t/m 99, datum zonne-imperium 2040 - 2045 na Chr.

In de afgelopen 56 jaren heeft de mensheid zich onder leiding van de regent Perry Rhodan ongestoord kunnen ontwikkelen tot een galactisch machtsblok. In 1990, nadat de Terraanse Wereldregering een feit was geworden, werd het zonne-imperium gesticht. De hoofdstad van de Aarde is Terrania City ...

Lees meer ...

___________________________________

DE DERDE CYCLUS: 'DE POSBI'S'

Nummer 100 t/m 149, datum zonne-imperium 2102 - 2114 na Chr.

Tijdens de afgelopen 57 jaar is de toestand op de Aarde geconsolideerd. De positie van Atlan als imperator Gonozal kon met behulp van de Terraanse vrienden worden verzekerd. Terranen bekleden belangrijke posities op Arkon. Het zonne-imperium is de belangrijkste handelsmacht ...

Lees meer ...

___________________________________

DE VIERDE CYCLUS: 'HET TWEEDE IMPERIUM'

Nummer 150 t/m 199, datum zonne-imperium 2326 - 2329 na Chr.

Op 1 januari van het jaar 2112 treedt Atlan af als Arkonidisch imperator, waarna hij de macht overdraagt aan Perry Rhodan, die aan het hoofd van de galactische alliantie staat. Hierdoor ontstaat uit het voormalige Arkonidenrijk en het zonne-imperium een nieuwe grootmacht ...

Lees meer ...

___________________________________


HOOFDCYCLUS: VERRE GALAXIES

DE VIJFDE CYCLUS: 'DE MEESTERS VAN DE EILANDEN'

Nummer 200 t/m 299, datum zonne-imperium 2400 - 2406 na Chr.

In de afgelopen 71 jaar heeft het zonne-imperium haar positie in de melkweg geconsolideerd. In augustus van dat jaar telt het imperium 1112 bewoonde of gekoloniseerde planeten in 1017 zonnestelsels, terwijl de vloot over 1220 bases in de melkweg beschikt. Terra, de kiemcel ...

Lees meer ...

___________________________________

DE ZESDE CYCLUS: 'M-87'

Nummer 300 t/m 399, datum zonne-imperium 2435 - 2437 na Chr.

Dankzij de vrede maakt de mensheid een ongekende bloeitijd door, positie, aanzien en de economische en militaire macht van het zonne-imperium bereiken een nieuw hoogtepunt. De externe politiek van het zonne-imperium is gericht op het verzekeren en het handhaven van de vrede ...

Lees meer ...

___________________________________


HOOFDCYCLUS: HET IMPERIUM VERVALT

DE ZEVENDE CYCLUS: 'DE CAPPINS'

Nummer 400 t/m 499, datum zonne-imperium 3430 - 3438 na Chr.

Na de overwinning op de Impulswachters en de Eerste Impulsmacht verstrijkt er een periode van bijna duizend jaar, waarin de melkweg vrede kent. Een groot aantal nieuwe sterrenrijken ontstaan uit het verlangen van de kolonisten om zich zelfstandig ten opzichte van het imperium ...

Lees meer ...

___________________________________

DE ACHTSTE CYCLUS: 'DE ZWERM'

Nummer 500 t/m 569, datum zonne-imperium 3438 - 3443 na Chr.

Na de gevechten en avonturen, die twaalf maanden in beslag hebben genomen, kunnen Perry Rhodan en de 8000 bemanningsleden van de MARCO POLO de melkweg Gruelfin met een gerust hart verlaten. De strijd tussen de Ganjasen en de Takerer is gestreden ...

Lees meer ...

___________________________________

DE NEGENDE CYCLUS: 'DE SPOOKMUTANTEN'

Nummer 570 t/m 599, datum zonne-imperium 3444 na Chr.

Het leven op de Aarde gaat zijn normale gang voor zo ver dat mogelijk is. In augustus zullen er verkiezingen voor het ambt van opperregent plaatsvinden en tegenstanders van Rhodan verwijten hem onachtzaamheid tijdens de zwermcrisis. De kritiek op zijn beleid vormt een zware belasting ...

Lees meer ...

___________________________________

DE TIENDE CYCLUS: 'HET' / 'ANTI HET', 'HET KOSMISCH SCHAAKSPEL'

Nummer 600 t/m 649, datum zonne-imperium 3456 - 3458 na Chr.

In augustus van het Jaar 3444 bevindt de elite van het zonne-imperium zich aan boord van de Marco Polo. Perry Rhodan, Atlan, Roi Danton, de wetenschappers van het Waringer-team, de leden van het mutantenkorps en de 8.500 koppen tellende bemanning nemen deel aan ...

Lees meer ...

___________________________________

DE ELFDE CYCLUS: 'HET CONCILIE / HETOS VAN DE ZEVEN'

Nummer 650 t/m 699, datum zonne-imperium 3459 - 3460 na Chr.

Vanaf april van het jaar 3458 tot aan het einde van dat jaar heeft de regering van het zonne-imperium in het diepste geheim gewerkt aan een omvangrijk noodplan dat de codenaam Harmonie draagt. Dit plan moet in werking treden zodra het zonnestelsel opnieuw door buitenaardse krachten ...

Lees meer ...

___________________________________


HOOFDCYCLUS: SUPERINTELLIGENTIES

DE TWAALFDE CYCLUS: 'DE AFILIE' / 'DE KEIZERIN VAN THERM'

Nummer 700 t/m 799, datum zonne-imperium 3580 - 3583 na Chr.

Nadat de Aarde, de Maan en Goshmo-Castle met de hulp van de Ploohns in een baan om de zon Medaillon zijn gebracht, verstrijkt er een periode van 120 jaar. De eerste decennia zijn zowel de Terranen als de Mucierers op Goshmo-Castle druk bezig geweest om orde op zaken te stellen ...

Lees meer ...

___________________________________

DE DERTIENDE CYCLUS: 'BARDIOC'

Nummer 800 t/m 867, datum zonne-imperium 3583 - 3586 na Chr.

Na een vlucht van ruim twee maanden door de interstellaire leemte bereikt het generatieruimteschip de SOL op elf april 3583 eindelijk het voor de Terranen nog onbekende melkwegstelsel Nypasor-Xon. De Terranen verkeren in de veronderstelling met de SOL terug te gaan naar het Medaillon-stelsel ...

Lees meer ...

___________________________________

DE VEERTIENDE CYCLUS: 'DE PAN-THAU-RA'

Nummer 868 t/m 899, datum zonne-imperium 3586 - 3587 na Chr.

Op 1 mei van het jaar 3586 is de bemanning van in totaal 10.850 koppen compleet aan boord van het grootste ruimteschip dat de mensheid ooit heeft geconstrueerd: de BASIS. Aan het hoofd van de expeditie, die op verzoek van HET is uitgerust, staat Jentho Kanthall ...

Lees meer ...

___________________________________

DE VIJFTIENDE CYCLUS: 'LAIRE', 'DE KOSMISCHE BURCHTEN'

Nummer 900 t/m 999, datum zonne-imperium 3586 - 3587 na Chr.

Laire, de voormalige robot van de zeven Machtigen, die voor het contact tussen de geheimzinnige macht achter de materiebron en het verbond van de tijdlozen zorgde, werd in het verre verleden door een groep Loowers overvallen en beroofd van zijn linkeroog ...

Lees meer ...

___________________________________


HOOFDCYCLUS: DE MORELE CODE

DE ZESTIENDE CYCLUS: 'DE KOSMISCHE HANZE'

Nummer 1000 t/m 1099, datum 424 - 426 Nieuwe Galactische Tijd (4011- 4013 na Chr.)

Het nieuwe tijdperk voor de bewoners van de Melkweg en de Terranen in het bijzonder wordt ingeluid, als Perry Rhodan in het begin van het jaar 3588 bezoek krijgt van een vreemdeling. Dit blijkt Carfesch te zijn, een gezant van de kosmokraat Tyrik ...

Lees meer ...

___________________________________

DE ZEVENTIENDE CYCLUS: 'DE EINDELOZE ARMADA'

Nummer 1100 t/m 1199, datum 426 - 427 NGT (4013 - 4014 na Chr.)

Het is de Cygride Jercyghei An, de commandant van een uit 50.000 eenheden bestaande Armada-eenheid 176, die na een lange speurtocht eindelijk TRIICLE-9 vindt, het object dat het doelwit was van de Eindeloze Armada. In de omgeving van het zo fel begeerde object ...

Lees meer ...

___________________________________

DE ACHTTIENDE CYCLUS 'DE CHRONOFOSSIELEN' / DE VIRONAUTEN

Nummer 1200 t/m 1299, datum 427 - 430 NGT (4014 - 4017 na Chr.)

In het Loolandre, het hart van het Eindeloze Armada, krijgt Rhodan de hele geschiedenis te horen van Ordoban en diens eindeloze odyssee door de kosmos op zoek naar de verdwenen schakel in de dubbele helix van de morele code. Hij realiseert zich ook dat twee van de drie ...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 19: DE NETLOPERS

Nummer 1300 t/m 1349, datum 445 - 447 NGT (4032 - 4034 na Chr.)

Midden september van het jaar 445 NGT wordt Rhodan's dochter Eirene een Netloopster. De daarvoor benodigde 'psionische inprenting' verkrijgt ze op Sabhal, de basiswereld van de Netlopers. In de relatieve nabijheid bevindt zich de vierdimensionale afdruk ...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 20: TARKAN

Nummer 1350 t/m 1399, datum 447 - 448 NGT (4034 - 4035 na Chr.)

Perry Rhodan krijgt met de uitwerkingen van de paradauw-ontploffing in het Tarkanium te maken gedurende zijn oponthoud in DORIFER: pas na vier dagen ontwaakt hij uit zijn bewusteloosheid en hoort van LEDA dat hij zich in het universum Tarkan bevind, het oorspronkelijke thuis ...

Lees meer ...

___________________________________


HOOFDCYCLUS: DE CELLENACTIVEERDERS

CYCLUS 21: DE CANTARO'S

Nummer 1400 t/m 1499, datum 1143 - 1147 NGT (4730 - 4734 na Chr.)

De terugvlucht van het Tarkan-verband door verzamelpunt X-DOOR wordt op een dramatische manier en wijze onderbroken. De ruimteschepen worden door een structuurverplaatsing gegrepen en binnen fracties van een seconde naar een onbekende plek verplaatst ...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 22: DE LINGUIDEN

Nummer 1500 t/m 1599, datum 1169 - 1174 NGT (4756 - 4761 na Chr.)

De macht van Monos in de Melkweg is gebroken, en nog maar weinig mensen zijn op Terra in het Simusense-net gevangen. In de Eastside van de galaxie is het volk van de Linguiden in het nieuws: alleen door de kracht zijn woord zou het de vredestichter Aramus Shaenor ...

Lees meer ...

___________________________________


HOOFDCYCLUS: HET GROTE KOSMISCHE RAADSEL

CYCLUS 23: DE ENNOX

Nummer 1600 t/m 1649, datum 1200 - 1202 NGT (4787 - 4789 na Chr.)

Op 10 januari 1200 verschijnen er storingen in de hyperruimte. Alle apparatuur op hoger dimensionale basis functioneert niet meer. Perry Rhodan en Atlan voelen zich pijnlijk herinnert aan de oude profetie dat de sterren verdwijnen als de laatste Ridder van de Diepte sterft ...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 24: DE GROTE LEEMTE

Nummer 1650 t/m 1699, datum 1202 - 1216 NGT (4789 - 4803 na Chr.)

Na een vijfjarige reis bereikt de BASIS op 14 januari 1206 NGT haar doel de Grote Leemte. Onderweg hebben de galactici verscheidene steunpunten van Coma-1 tot Coma-10 opgezet die bestaan uit androgene-robots die de cyberneticus Robert Gruener heeft geconstrueerd ...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 25: DE AYINDI

Nummer 1700 t/m 1749, datum 1216 - 1218 NGT (4803 - 4805 na Chr.)

Terwijl de STYX op 16 september 1216 NGT naar Charon vliegt, laat Alaska Saedelaere Mila en Nadja Vandemar door Moira met een straling behandelen die de psionische vaardigheden van de tweeling zal bevorderen. In een pijnlijke procedure leert Mila Vandemar ...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 26: DE HAMAMESCH

Nummer 1750 t/m 1799, datum 1218 - 1220 NGT (4805 - 4807 na Chr.)

Op 13 mei 1218 NGT wordt de huidige Hanze-Chef Homer G.Adams uit zijn ambt ontheven en Geo Sheremdoc als zijn opvolger benoemt, met de opdracht terug te treden zodra Adams weer in staat is om zijn vak zelf weer uit te voeren. Overal in de Melkweg begint ...

Lees meer ...

___________________________________


HOOFDCYCLUS: THOREGON

CYCLUS 27: DE TOLKANDERS

Nummer 1800 t/m 1875, datum 1288 - 1289 NGT (4875 - 4876 na Chr.)

De planeet Trokan, die om een baan van Mars de zon omcirkelt hult zich in een ondoordringbaar veld. Op het oppervlak ontwikkelt zich in versneld tempo het leven, en de civilisatie van de Herreach ontstaat die hun god Kummerog aanbidden. Perry Rhodan betreedt op Trokan ...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 28: HET HELIOTEN-BOLWERK

Nummer 1876 t/m 1899, datum 1289 NGT (4876 na Chr.)

Een Helioten-bolwerk wordt door de Nonggo naar het Sol-stelsel gebracht en explodeert korte tijd later. Een nano-colonne heeft het vernietigd in opdracht van Shabazza. Twee factor-elementen verdwijnen met stadsdelen van Calcutta en Terrania in de diepten van het heelal ...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 29: DE ZESDE BODE

Nummer 1900 t/m 1949, datum 1289 - 1290 NGT (4876 - 4877 na Chr.)

Een Helioot verschijnt in de Baolin-deltaruimte en geeft Rhodan en Bull informatie over de geschiedenis van de coalitie Thoregon. De Baolin-Nda waren de supertechnici van de coalitie. Rhodan wordt tot de zesde bode van Thoregon benoemd en moet het legendarische ...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 30: MATERIA

Nummer 1950 t/m 1999, datum 1290 - 1291 NGT (4877 - 4878 na Chr.)

Perry Rhodan kan met een actieteam op Century I, een van Shabazza's centrale werelden, de SOL terugveroveren, die nu tot 'THOREGON ZES' wordt omgedoopt. De SOL werd omgebouwd, kreeg een nieuwe buitenwand bestaande uit het weerstand biedende materiaal ...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 31: DE SOLAIRE RESIDENT

Nummer 2000 t/m 2099, datum 1303 - 1304 NGT (4890 - 4891 na Chr.)

De superintelligentie HET heeft zich met vijf andere superintelligenties teruggetrokken in de PULS en de coalitie Thoregon gegrondvest. De PULS is een zone die vrij is van elke quantum-fluctuatie, een regio met een absolute vacuüm en onttrokken aan de toegang voor ...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 32: HET RIJK TRADOM

Nummer 2100 t/m 2199, datum 1304 - 1312 NGT (4898 - 4899 na Chr.)

Sinds ZIELENBRON's einde zijn er enige jaren voorbij gegaan en in de Melkweg heerst een relatieve rust. Eind 1306 NGT bereiken vijf kruisers van de SOL de Aarde, die de verdere reis naar Wassermal niet wilde meemaken, ze brengen de laatste berichten van het generatieschip ...

Lees meer ...

___________________________________


HOOFDCYCLUS: DE VREDESVAARDERS

CYCLUS 33: DE STERRENOCEAAN

Nummer 2200 t/m 2299, datum 1331 - 1333 NGT (4918 - 4920 na Chr.)

In de jaren na het einde van het rijk Tradom is de relatieve rust teruggekeerd in de Melkweg. Bij de LVT bereidt men zich met grote inspanningen en kosten voor op de door Cairol aangekondigde 'verhoging van de hyperfysische weerstand', want dit fenomeen kan zo langzamerhand ...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 34: TERRANOVA

Nummer 2300 t/m 2399, datum 1344- 1346 NGT (4931 - 4933 na Chr.)

In 1344 NGT roept Perry Rhodan de vroegere vertegenwoordigers van de Melkweg-volkeren bijeen voor een wederopbouwconferentie. De samenkomst begint, rekening houdend met het aankomsttijdstip van Bostich I, op 4 februari 1344 NGT in de solaire residentie op Terra...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 35: NEGASFEER

Nummer 2400 t/m 2499, datum 20.059.813 - 0.059.812 voor Chr. en 1346 - 1347 NGT (4933 - 4934 na Chr.)

In het Sol-stelsel vertelt Perry Rhodan zijn langdurige kameraden Homer G. Adams en Reginald Bull dat hij op reis gaat met het onderzoeksschip JULES VERNE. Hij laat daarbij open, uit angst voor agenten van de negatieve superintelligentie KOLTOROC, waar operatie Tempus ...

Lees meer ...

___________________________________


EINDE VAN DE HOOFDCYCLI


CYCLUS 36: STARDUST

Nummer 2500 t/m 2599, datum 1463 NGT (5050 na Chr.)

Sinds het einde van de negasfeer in Hangay en de aftocht van de terminale colonne TRAITOR uit de galaxies van de lokale groep is meer dan 100 jaar verstreken. De volken van de Melkweg hebben deze tijd van vrede vooral besteed aan onderzoek. Perry Rhodan wijdt Mondra ...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 37: NEUROVERSUM

Nummer 2600 t/m 2699, datum 1469 - 1470 NGT (5056 - 5057 na Chr.)

Na het einde van de confrontaties met de frequentie monarchie en de redding van de superintelligentie HET heerst er vrede in de galaxieën van het polypoortdomein. Op Aarde werd het Terraanse instituut voor paranormale individuen (TIPI) in het leven geroepen ...

Lees meer ...

___________________________________

CYCLUS 38: HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Nummer 2700 t/m 2799, datum 1514 - 1517 NGT (5101 - 1504 na Chr.)

🚧

___________________________________

CYCLUS 39: DE VERRE LANDEN

Nummer 2800 t/m 2874, datum 1517 - 1519 NGT (5104 - 5106 na Chr.)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX

___________________________________

CYCLUS 40: STERRENCORRIDOR

Nummer 2875 t/m 2899, datum 1522 NGT (5109 na Chr.)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX

___________________________________

CYCLUS 41: GENESIS

Nummer 2900 t/m 2999, datum 1551 - 1552 NGT (5138 - 5139 na Chr.)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX

___________________________________

CYCLUS 42: MYTHOS

Nummer 3000 t/m 3099, datum 2045 - 2047 NGT (5632 - 5634 na Chr.)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX

___________________________________

CYCLUS 43: CHAOTARCHEN

Nummer 3100 t/m 3199, datum 2071 - 2072 NGT (5658 - 5659 na Chr.)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX

___________________________________

CYCLUS 44: FRAGMENT

Nummer 3200 t/m 3299, datum 2096 NGT (5683 na Chr.)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX

___________________________________