< vorige  |  INDEX

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


CYCLUS 37: NEUROVERSUM

Nummer 2600 t/m 2699


Datum: 1469 - 1470 NGT (5056 - 5057 na Chr.)Naslagwerk neuroversum

De profetie van Gleam is werkelijkheid geworden, een groot volk is ten onder gegaan en Perry Rhodan staat voor een nieuwe tweesprong in de geschiedenis.Actiegebied Melkweg

Na het einde van de confrontaties met de frequentie monarchie en de redding van de superintelligentie HET heerst er vrede in de galaxieën van het polypoortdomein. Op Aarde werd het Terraanse instituut voor paranormale individuen (TIPI) in het leven geroepen - een nieuwe mutantenschool. Julian Tifflor. heeft zich uit de openbaarheid teruggetrokken. Roi Danton en de SOL gelden nog altijd als vermist. Perry Rhodan heeft het ambt van Terraanse resident aan Reginald Bull afgestaan. Door het nieuwe galacticum werd hij tot speciaal gemachtigde voor het polypoortdomein benoemd.


Op 5 september 1469 NGT geeft Perry Rhodan een persconferentie in de solaire residentie. De BASIS zal de volgende dag naar Anthuresta vliegen, voor het door Homer G. Adams geleide polypoortconsortium (PoCon) om handelsbetrekkingen tot stand te brengen. Nemo Partijan, een hyperfysicus uit het Stardust-stelsel, behoort tot de bemanning. Mondra Diamond begeleidt Perry Rhodan als veiligheidsadviseur. Het komt tot onverklaarbare uitvallen van energie in het hele Sol-stelsel, die als gravosplitsing worden aangeduid. De nieuwe TLD -chef Attilar Leccore maakt melding van zes sterfgevallen in de BASIS. Alle slachtoffers hebben om Perry Rhodan geroepen - één van hen heeft beweerd dat Rhodan door zijn zoon werd verwacht. Nemo Partijan en Mondra Diamond onderzoeken de sterfgevallen in de BASIS, Rhodan en Gucky komen er ook bij. Om 18:31 verdwijnt het Sol-stelsel voor alle waarnemers die zich buiten het stelsel bevinden. Het werd naar een miniatuuruniversum verplaatst. Ennerhahl verschijnt in de BASIS en waarschuwt voor de Dosanthi's, die de BASIS in hun macht willen krijgen. Inderdaad wordt de BASIS in de galaxie Chanda ontvoerd.


Door de ontvoering van het Sol-stelsel ontstaat er een gevaarlijke zone van permanente hyperfysische chaos, sector nul genoemd. Het gebied wordt door vloten van de Terranen en het galacticum afgegrendeld. Schepen die sector nul binnenvliegen worden na korte tijd als gevolg van de daar heersende invloeden vernietigd.


Op 9 oktober 1469 NGT vergadert het galacticum op Aurora, de hoofdwereld van het galacticum. Door het verdwijnen van de LVT-kopstukken werd het politieke systeem van de Melkweg aan het wankelen gebracht. De organisatie Ark'Tussan streeft het herstel van de Arkonidische hegemonie na. Bostich kondigt de uitzonderingstoestand af en vaardigt het oorlogsrecht over de Melkweg uit.


Op de Terraanse koloniale wereld Maharani in de Plejaden-sector begint op 20 oktober 1469 NGT een conferentie van de LVT. Nadat Ronald Tekener een aanslagpoging heeft verhinderd, waarachter vermoedelijk Ark'Tussan zit, wordt Arun Joschannan tot plaatsvervangende eerste Terraan gekozen. Maharani wordt tot voorlopige regeringszetel van de LVT aangewezen. Bostich vertrouwt Tekener het commando toe over de JULES VERNE, die op 23 oktober voor de verkenning van sector nul vertrekt.


Op 14 november 1469 NGT ontdekt de JULES VERNE in het wrak van de GEMMA FRISIUS, één van de 48 schepen die op 2 september door bloembladeren van de tijdroos veroverd en voor de ontvoering van het Sol-stelsel misbruikt zijn. Aldus vernemen de Terranen voor de eerste keer van het bestaan van het BOTNET.


De Arkonide Tormanac da Hozarius, imperator Bostichs rechterhand, vindt aanwijzingen over een sinds minstens twee jaar plaatsvindende infiltratie van de interessegroep Ark'Tussan door beulsknechten van OIN SHI. Zijn doel is de destabilisering van de Melkweg. Onder andere werden er personen binnen gesmokkeld waarin met behulp van het geneseplasma een parasiet, waarmee hun vrije wil onderdrukt kan worden, werd geplaatst. Met ondersteuning van de nieuwe USO lukt het Tormanac een steunpunt van de vreemdelingen op de planeet Travnor op te rollen. Daarbij valt de Sayporaan Marrnuur de galactici in handen.


Arun Joschannan wordt op 1 januari 1470 NGT in het ambt van eerste Terraan bevestigd. Gedurende de volgende weken bezorgt hij zich onder andere tijdens de Eastside conferentie een goede naam bij de galactische volkeren. Onbekenden vallen met superieure discusruimteschepen aan en trachten Joschannan zonder succes te ontvoeren.


Op 10 februari worden Joschannan en enkele begeleiders op de circuswereld Thea door Badakks en Sayporanen ontvoerd. De vreemdelingen houden in dit stelsel een belangrijke basis in stand. Joschannan wordt aan het geneseplasma blootgesteld, kan echter door landingstroepen van de JULES VERNE worden bevrijd voor het veranderingsproces af is gesloten. Langzaamaan wordt de totale omvang van de infiltratie van de Melkweg door Sayporanen en Badakks duidelijk. Met de op Travnor en Thea verworven inzichten kunnen de galactici tot begin maart deze bedreiging zoveel mogelijk uitschakelen en talrijke Sayporanen gevangen nemen. Van Chourweydes verneemt Joschannan meer over de gepoogde invasie. De Badakks vernietigen zichzelf liever dan in gevangenschap te raken.Actiegebied Chanda

Terwijl de BASIS naar de dubbelgalaxie Chanda wordt ontvoerd, waarbij de ontvoerders zich van delen van het polypoortnet bedienen, brengt Ennerhahl Rhodan naar een verborgen ruimte binnen de BASIS. Daar wacht de stokoude Delorian. Rhodans zoon beweert dat hij niet meer de kroniekschrijver van de superintelligentie HET is en het Thanatos-programma op gang zou hebben gebracht. Hij waarschuwt voor het BOTNET en OIN SHI, daarna verdwijnt hij. Rhodan krijgt het pak van de universa, dat voor de bediening van het multiversum-oculair van de BASIS nodig is. QIN SHI wil volgens Ennerhahl, die iets later verdwijnt, beide veroveren.


Daarna rematerialiseert de BASIS na haar ontvoering in de dubbelgalaxie Chanda, die met de niet bereikbare polypoortgalaxie Alkagar identiek is en wordt door de Dosanthi's, aangevoerd door de strateeg Torder Sairett, aangevallen. Rhodan en de viceadmiraal Erik Theonta geven het evacuatiebevel, want de verdedigers hebben niets tegenover de met paragaven begaafde Dosanthi's in te brengen. Het grootste deel van de bemanning verlaat het schip, maar de Dosanthi's schieten enkele sloepen neer, honderden van hun kegelruimteschepen hebben de BASIS omsingeld. Rhodan en enkele begeleiders vluchten met MIKRU-JON. Enkele in de BASIS achtergebleven galactici, waaronder commandant Erik Theonta, verzetten zich tegen de invallers.


Op 7 september 1469 NGT bereikt MIKRU-JON het Morpheus-stelsel. Daar wordt de BASIS-tender CHISHOLM in de ruimte uit de nood gered. Beide schepen landen op de planeet Orontes, die lang geleden door de wereldengesel werd verwoest. De galactici sluiten een bondgenootschap met de doodsworstelaars, overlevenden van deze catastrofe, die onder het planeetoppervlak leven. De doodsworstelaar Awkurow wordt de contactpersoon. Heatha Neroverde, een TLD-agente in opleiding, begeleidt hem. De SENCO AHRAT en de HARL DEPHIN, twee BASlS-korvetten, worden uit een ruimteslag tussen de Ouolnäer Keretzens en de Sabyren gered. Daarbij gaat de slagkruiser MISSISSIPPI verloren. Door het paratrillen dat in Chanda overheerst en een door de Ouolnäer Keretzens veroorzaakte psionische schokgolf neemt Ramoz een humanoïde gestalte aan. Er groeit een kristallijne doorn uit één van zijn ogen.


Rhodan volgt met MIKRU-JON een aanwijzing van Ennerhahl op en bereikt de reusachtige werf APERAS KOKKAIA in de sector Kollaron-Viibad, waarnaar de BASIS intussen door werd getransporteerd. Protector Kaowen uit het volk van de Xylthen, hoofd van de OIN-SHI-garde, zoekt naar het pak van de universa en het multiversum-oculair - tot nog toe tevergeefs, want de BASIS werd ten gevolge van het Thanatos-programma in kleinste delen, die allemaal door energieschermen worden beveiligd, uit elkaar genomen. Rhodan ontmoet in een van deze fragmenten Ennerhahl. Hij treft Raphael aan, die meedeelt dat de configuratie van Phanes de 'wedergeboorte' in zou kunnen leiden. Rhodan en Ennerhahl worden door de Xylthen gevangen genomen, kunnen echter vluchten. Daarbij bevrijden ze de Iothoon Ouistus, die door Kaowen in diens vlaggenschip RADONJU vast werd gehouden.


Terwijl Ennerhahl in de RADONJU achterblijft, ontsnappen Rhodan en navigator Ouistus met een sloep. De vlucht werd echter door Kaowen in scène gezet. De beiden moesten voor de Xylthen op een naamloze planeet naar een geheim transitieparket zoeken. Rhodan en Ouistus vinden het transitieparket en doorkruisen het, nadat ze Kaowen, die hen gevolgd is, overwonnen hebben. De Xylthe komt bij de zelfvernietiging van het transitieparket om het leven, wordt echter meteen in een kloonlichaam wedergeboren.


Rhodan en Ouistus komen in een basis van het vertwijfelde verzet terecht, een weliswaar machtige, maar op zich verdeelde organisatie, die de vernietiging van OIN SHI respectievelijk de vlucht uit Chanda nastreeft. De bemanning van de BASIS-tender SICHOU ZHI LU bevindt zich eveneens onder de hoede van het verzet. Van de Oracca Högborn Trumeri verneemt Rhodan dat OIN SHI pas net is ontwaakt en ter versterking de bevolking van een activeringswereld wil verslinden. OIN SHI wil zijn macht vervolgens tot de naburige galaxie Escalian (= Zagadan) uitbreiden. Het verzet heeft de verblinder geconstrueerd, een wapen die tegen de wereldengesel werkt en nu voor de eerste keer ingezet zal worden.


Rhodan neemt in oktober deel aan de inzet van de verblinder. De vernietiging van de thuisplaneet van de Cruny's en de planeet Meloudil (hoofdwereld van de Dosanthi's) wordt tenminste ten dele verhinderd, zodat OIN SHI zich niet tot de beoogde omvang kan versterken. Daarbij komt aan het licht dat de wereldengesel een uitgebrande handelsster is. Bovendien sluiten veel Dosanthi's zich bij het vertwijfelde verzet aan.


De van de basis gevluchte galactici zijn gedwongen Orontes te verlaten en een nieuw steunpunt te zoeken. Ondertussen verkent Gucky het inwendige van APERAS KOKKAIA. In het centrum van de werf staat een soort transmitter die een verbinding met anomalieën tot stand brengt, die door Alaska Saedelaere in het rijk van de harmonie ontdekt zijn.


In november verneemt Rhodan van het bestaan van het defecte polypoortstation THASSADORAN-4, dat tot een distributiedepot behoort. Zodoende bestaat de hoop dat er zich ergens in Chanda andere stations bevinden die voor contactopname met het Sol-stelsel gebruikt kunnen worden. Perry Rhodan keert via APERAS KOKKAIA naar Orontes terug. Hij komt daar op 12 november aan. Ennerhahl is eveneens ter plaatse. Met zijn hulp wordt de plaats van herkomst van de hypersignalen vastgesteld, die door de kristallen doorn in Ramoz' oog werden ontvangen: het is een verschuiving van de ruimte-tijd-structuur, hierin is een reusachtige vloot verstopt. Ramoz beweert dat deze vloot hem toe zou behoren. Hij moet zich echter aan een onderzoek, waarin ook Rhodan en Nemo Partijan betrokken worden, onderwerpen voordat hij als 'ziel' van de vloot wordt erkend.


Intussen begint configuratie Phanes aan de beslissende fase. De BASIS wordt in een uit twee bollen met 12,5 respectievelijk bijna 6 kilometer bestaand geheel veranderd. De grotere bol vormt het multiversum-oculair. Als 'bouwmeesters' treden projectiegestaltes op, die zichzelf. als Raphaelieten aanduiden. Ze brengen de laatste overlevende galactici en in de BASIS achtergebleven veroveraars in een stabiel fragment van het schip. OIN SHI zorgt voor de verplaatsing van de BASIS naar het inwendige van APERAS KOKKAIA. Na Rhodans aankomst verschijnt de originele Raphael, identificeert Ennerhahl als gevolmachtigde van HET en benoemt hem later tot commandant van de kleinere bol. Rhodan verneemt dat de verandering van de BASIS van begin af aan in het kader van het plan der voltooiing was voorzien. Ze is nu in Escalian nodig. APERAS KOKKAIA wordt door de explosie van een uit de anomalie komende bom beschadigd. De BASIS kan niet meer naar Escalian komen. In de puinhopen van de werf wordt een soort kopie van Samburi Yura gevonden. Het lichaam vervalt. In de resten wordt een stersaffier gevonden. OIN SHI lijdt onder een mogelijk door HET veroorzaakte verwarring en verwekt avatars, waarvan Rhodan verneemt dat OIN SHI in de anomalieën voor elke greep door de hoge machten veilig is. Zijn 'anker' moet de superintelligentie echter buiten de anomalieën achterlaten. Kaowen krijgt de opdracht de ankerplaneet Shikaqin te beschermen. De BASIS-cellen vluchten gescheiden van elkaar. APERAS KOKKAIA wordt door de anomalie verzwolgen.


Perry Rhodan raakt de stersaffier aan en verneemt dat Samburi Yura's kopie een proto-Enthoonse genaamd Anaree was, die ooit als lijfwacht van Samburi Yura heeft gediend. Het wordt duidelijk dat Samburi Yura nooit de bedoeling had het BOTNET tegen de kosmocraten te beschermen. In plaats daarvan wilden zij en Delorian Rhodan, waarmee ze samenwerkt, het BOTNET voor eigen doelen gebruiken. Bij het onderzoek van de stersaffier stelt Nemo Partijan vast dat het object als hyperenergiebom kan worden gebruikt.


In december komt het bij de ankerplaneet tot gevechten tussen Kaowens bewakingsvloot en schepen van het vertwijfelde verzet. Perry Rhodan kan de planeet benaderen en daar de stersaffier op afschieten. Op grond daarvan sterven alle op Shikaqin verzamelde bewustzijnsinhouden, die ooit aan de wereldengesel ten offer zijn gevallen en tot nog toe als OIN SHI's anker hebben gediend. Door OIN SHI's aftocht ontstaat er een machtsvacuüm. Met de door hem gecontroleerde vloot vormt Ramoz de grootste machtsfactor. Ramoz verslaat het restant van Kaowens vloot en doodt Högborn Trumeri, die hem met de Chalkada-schrijn tot slaaf wilde maken. Daarna neemt hij in feite de heerschappij in Chanda over.


Perry Rhodan volgt OIN SHI met de bolvormige cel van de BASIS, Ennerhahls lichtcel en MIKRU-JON in de anomalie. Daarbij ervaart Rhodan dat OIN SHI ooit uit de gedwongen vergeestelijkte Oraccameo's is ontstaan en destijds het voornemen had om zich met vier eveneens ontstoffelijkte volkeren te verenigen. Dit proces was echter mislukt op grond van een plan voor de lange termijn, dat door Maran Dana Fogga in opdracht van een robotcivilisatie in was geleid. OIN SHI had in het verre verleden een confrontatie met HET, die tot het scheppen van schuilplaatsen voor de parasitaire superintelligentie heeft geleid. In zo'n anomalie bevinden Perry Rhodan en zijn begeleiders zich nu. Ze volgen OIN SHI als de superintelligentie zijn vloot naar Chanda brengt.Actiegebied Rijk van de Harmonie

De LICHTKRACHT bereikt de tot het rijk van de harmonie behorende galaxie Escalian en wordt in de buurt van een zone van ondefinieerbare ruimtetijd tot een tussenstop gedwongen. Alaska Saedelaere en Eroin Blitzer dringen met de ROTOR-G de zone binnen. Het Cappin-fragment beschermt het schip tegen de schadelijke invloed van de anomalie. Het komt tot de ontmoeting met de Firibirims Mel-anta-Sel en Dom-helo-Rom, zowel als met de Escalianen.


Saedelaere helpt bij het zoeken naar het in het inwendige van de anomalie spoorloos verdwenen bestuurlijke paleis, waarin zich niet alleen een hertogin van de Escalianen genaamd Rhizinza Yukk bevindt, maar ook Sholoubwa. Het komt tot conflicten, omdat de uitstralingen van het Cappin-fragment voor de Escalianen schadelijk voor de gezondheid zijn. Daarbij worden de ROTOR-G en Sholoubwa vernietigd. Fallun Vierauf chanteert DAN met de bedreiging een aan boord van de LICHTKRACHT opgeslagen necroforencontainer te openen en stuurt het kosmocratische cilinderschip de anomalie in. De LICHTKRACHT kan het bestuurlijke paleis in veiligheid brengen, wordt daarbij echter vernietigd. Alaska Saedelaere wordt naar het rijk van de harmonie gebracht. Onderweg valt het bestuurlijke paleis aan een tryortan-afgrond ten offer. De overlevenden worden door afgezanten van het rijk gevangen genomen, want daar zijn sinds het vertrek van de hertogin Z2 jaar voorbijgegaan en de hertogelijke familie is in ongenade gevallen.


Daar Alaska Saedelaere geen splinter van de superintelligentie TANEDRAR (genaamd Escaran) draagt, waardoor alle bewoners van het rijk worden 'geharmoniseerd', wordt hij als vijand beschouwd. Hij wordt in een gevangenenkamp gestopt, nadat zijn geheugen werd gewist. Carmydea Yukk, hoofd van de ondergrondse organisatie Jyrescaboro, commandante van de RHYLINE en kleindochter van Rhizinza Yukk, zorgt voor zijn bevrijding. Hij moet haar erbij helpen de eer van haar familie te herstellen. Als tegenzet helpt zij hem bij het terugkrijgen van zijn herinneringen. Dit gebeurt op de planeet Pean, waar Saedelaere een visioen over Samburi yura heeft. Ze beweert dat hij en zij 'de goden zouden moeten doden'.


Er worden twee anomalieën onderzocht. In de tweede ontdekt Saedelaere het wrak van de spacejet B-SJ-031 - het gaat om een sloep van de ontvoerde BASIS. Door het contact met de entiteit SIL verneemt Saedelaere dat OIN SHI miniatuuruniversa construeert en hiervoor vergeestelijkte wezens - of hun lijken - nodig heeft. Bij het verlaten van de anomalie wordt de RHYLINE door vijandelijke schepen omsingeld. Saedelaere en zijn metgezellen worden door Carmydea's broer Craton Yukk, die ook Rhizinza in zijn macht heeft, gevangen genomen. TANEDRAR neemt persoonlijk contact met Saedelaere op, geeft hem een Escaran en vertelt de Terraan haar ontstaansgeschiedenis.


De superintelligentie is 12.400 jaar geleden uit vier heel verschillende entiteiten ontstaan, waarvan er steeds éen tijdelijk afwezig is. Er bestaat een nauwe wisselwerking tussen TANEDRAR en haar hulpvolkeren. Enkele millennia geleden was TAFALLA, één van de vier entiteiten, in de gevechten om TRYCLAU-3 betrokken geraakt. Daarbij was het in het rijk van de harmonie door Sholoubwa vervaardigde BOTNET in actie gekomen. TAFALLA was door negapsiqs beschadigd. Millennia later had TANEDRAR vastgesteld dat ze door andere hoger ontwikkelde entiteiten en de bodes van de hoge machten niet waargenomen kan worden.


Na het einde van de vertelling krijgt Saedelaere de opdracht om SIL uit de anomalie te halen. De anomalie wordt vervolgens met de door Sholoubwa achtergelaten bommen vernietigd. Saedelaere ontvangt informatie die hem moet helpen om Sholoubwa te vinden. Carmydea wordt tot officieel tussenpersoon tussen TANEDRAR en de onharmonischen benoemd. Er moeten onderhandelingen gevoerd worden.


Saedelaere vliegt met de SHEYAR naar de tot het rijk van de harmonie behorende galaxie Dranat. Het lukt Eroin Blitzer Sholoubwa's hoofdwereld te vinden, maar Sholoubwa is niet aanwezig. Zijn vroegere hulp, de oeroude dwergandroïde Nikomus Neuntau, brengt Saedelaere naar Sholoubwa's nieuwe verblijfplaats. Daar vindt Neuntau zijn einde. Saedelaere verneemt dat Sholoubwa met de schepping van de vrije ruimte bezig is, waarin de hyperimpedantie verhoging niet werkzaam zou zijn. Eroin Blitzer tapt Sholoubwa's herinneringen af, zodat de levensgeschiedenis van de constructeur wordt onthuld. Zo wordt duidelijk dat het BOTNET oorspronkelijk door de kosmocraten als wapen tegen TRAITOR in opdracht is gegeven. In Sholoubwa's opdracht haalt Eroin Blitzer het wereldenschip te hulp. De vrije ruimte ontstaat, blijft echter niet duurzaam bestaan. Saedelaere ziet dat de Aarde in een door het BOTNET geproduceerd mini-universum is gevangen. Na de ineenstorting van de vrije ruimte verzoekt Sholoubwa om de dood. Eroin Blitzer vervult hem deze wens, nadat Sholoubwa hem Samburi Yura's verblijfplaats heeft verraden.


Op de planeet Elicon komt het eindelijk tot de ontmoeting tussen Alaska Saedelaere en Samburi Yura. De entiteit Tafalla (een geïsoleerd deel van de gelijknamige superintelligentie) houdt zich op Elicon verstopt en wil Samburi Yura in een val lokken. De Enthoonse overwint de entiteit echter, waarbij ze Saedelaeres Cappin-fragment als wapen inzet. Tegenover Saedelaere gedraagt ze zich gereserveerd. De maskerdrager is er nu definitief van overtuigd slechts gebruikt te zijn. Het aanbod, Samburi Yura te begeleiden, slaat hij daarom af. In plaats daarvan volgt hij een oproep van TANEDRAR.


In januari 1470 NGT dringt OIN SHI met een reusachtige vloot en de wereldengesel de galaxie Escalian binnen om het rijk van de harmonie te veroveren. Als vijfde colonne dienen de onharmonischen.Ze worden gemanipuleerd door apparaten die ze van Sholoubwa hebben gekregen en die het hun tot nog toe mogelijk hebben gemaakt om zich zonder herkend te worden onder de harmonischen te bewegen. Daar OIN SHI's aanval met het vertrek van een deel van de superintelligentie TANEDRAR samenvalt, kan de invasie niet tegen worden gehouden. OIN SHI verslindt SIL en begeeft zich naar Sholoubwa's regelwereld-1.


Het multiversum-oculair, Ennerhahls lichtcel, MIKRU-JON en de overgebleven sloepen van de BASIS bereiken Escalian kort na de invasievloot. terwijl het multiversum-oculair vlucht, worden Perry Rhodan en de zijnen door het wereldenschip beschermd. Rhodan en Saedelaere wisselen kennis uit. Ze volgen OIN SHI naar de regelwereld, moeten echter voor de superintelligentie vluchten. Ze begeven zich naar Pean. Daar houdt TANEDRAR zich schuil. Saedelaere verneemt dat de Peaners aan het ontstaan van de superintelligentie mee hebben gewerkt en nu naar een verzoening met OIN SHI streven, wat echter mislukt. OIN SHI bereikt Pean en begint ermee de deelentiteiten van TANEDRAR en ook de mentale energie van de met hen verbonden Escalianen te verslinden.


Nadat de metgezellen aan de vernietiging van Pean zijn ontsnapt, begeven ze zich naar Sholoubwa's regelwereld. Daar verschijnt het BOTNET en vervaardigt een dimensietunnel. Deze leidt naar het inwendige van de anomalie waarin het Sol-stelsel werd ontvoerd. Dit wordt vanuit de LICHTKRACHT waargenomen, die geenszins (zoals door Alaska Saedelaere en Eroin Blitzer aangenomen) werd vernietigd, maar zich ter plekke bevindt. De sloepen van de BASIS worden door het wereldenschip in de nabijheid van de regelwereld gebracht. Om het neuroversum te kunnen scheppen heeft Delorian veel vitale energie nodig. Hij verzoekt zijn vader hem de cellenactiveerder ter beschikking te stellen, maar Perry Rhodan is hiertoe niet bereid.


In een gezamenlijke inspanning vernietigen het wereldenschip en Ennerhahls lichtcel op 17 januari de Wereldengesel. Het pak van de universa gaat over op Samburi Yura. ARDEN - het laatste overblijfsel van TANEDRAR - neemt alle Escalianen de door haar verleende splinters af en wordt later door OIN SHI verslonden. März, de interim commandant van de LICHTKRACHT, sommeert OIN SHI het miniatuuruniversum te vernietigen. Samburi Yura moet in de dienst van de kosmocraten terugkeren. Zouden deze eisen niet vervuld worden, dan dreigt de vernietiging van de ruimtesector van Escalian door een necrofoor. Alaska Saedelaere geeft zijn cellenactiveerder aan Samburi Yura en wordt door März als opvolger van de Enthoonse geaccepteerd. Het kosmocratische cilinderschip houdt Saedelaere in leven, maar hij kan het schip nu nooit meer verlaten. DAN werd door Samburi Yura beïnvloed en staat aan Saedelaeres kant. TAFALLA verschijnt en valt de LICHTKRACHT aan. Eroin Blitzer offert het wereldenschip op om het kosmocratische cilinderschip te verzwakken, tegelijkertijd deactiveert DAN kortstondig de energievoorziening. Zo kan het schip van het BOTNET naar een onbekend gebied van de kosmos worden geslingerd. Het hele stelsel van de regelwereld wordt naar de anomalie verplaatst. März verdwijnt.Actiegebied Sol-stelsel

September 1469 NGT: Het Sol-stelsel bevindt zich in een slechts 143 lichtjaar metend miniatuuruniversum, waarin de natuurwetten zich lijken te veranderen of opnieuw gevormd worden. Na de ontvoering komt het op de solaire planeten tot chaotische toestanden. Brokstukken gesteente uit de Oortse-wolk en de Kuiper-gordel vallen op de planeten neer en richten verwoestingen aan. Daarnaast treden er effecten als het Nirwana-fenomeen en de gravosplitsing op. Veel mensen lijden onder zintuigen- en geheugenstoornissen. Op Terra beginnen de Auguren genoemde Sayporanen propaganda te maken. Deze buitenaardse wezens verkondigen het begin van een nieuwe tijd en oefenen een bijna hypno-suggestieve invloed op vooral jonge mensen uit. Shamsur Routh, de vader van Anicee Ybarri, observeert enkele Auguren. Hij denkt dat deze wezens bezig zouden zijn om op Terra een soort oorlog bij volmacht op touw te zetten. Hij stelt vast dat de Auguren duizenden jongeren via transmitters ontvoeren en volgt hen.Actiegebied Gadomenäa

Shamsur Routh en de ontvoerde jongeren worden naar de planeet Gadomenäa verplaatst. Deze en vier andere werelden die op een gezamenlijke baan rond hun centrale ster draaien, schijnen het machtscentrum van de Sayporanen te zijn. Daar worden de mensen zo gemanipuleerd dat ze zich langzaam in geestelijke evenbeelden van de Sayporanen veranderen - ze worden 'opnieuw geformatteerd'. Routh wordt door zijn geïmplanteerde geheugen Puc beschermd, kan zich echter niet helemaal aan de invloed van de Sayporanen onttrekken.


Routh woont aanvankelijk enige tijd bij zijn nieuwe 'pleegvader', de Sayporaan Chourtaird, in de stad Whya. Bij een reis naar de stad Cherayba ontmoet hij ook zijn dochter Anicee Ybarri, kan deze er echter niet van overtuigen met hem naar Terra terug te keren. Dus reist Routh tenslotte onverrichterzake naar Whya terug. Als hij ervan hoort dat Anicees nieuwe formattering bijna afgesloten is en ze naar de stad Anboleis wordt gebracht, besluit Routh daar eveneens heen te reizen. Bijgestaan door Chourtaird betreedt Routh het 'vliegende landschap' Vae-Bazent, dat hem naar Anboleis zal brengen. Op dit onuudoy maakt hij kennis met de Vae-Vaj 1113 Taomae, die hem helpt het regularium te vinden en hem over de geschiedenis van de Vaes vertelt. Bovendien komt het tot een korte liefdesverhouding tussen Routh en Taomae. Voor Taomae tenslotte sterft, vermaakt ze Routh haar maskerkleed. Begin november 1469 NGT bereikt Vae-Bazent Anboleis, de 'stad zonder geheimen'.


In Anboleis spoort Routh zijn dochter Anicee op en verneemt van haar dat de eerste cohorte van de nieuw geformatteerde jongeren weldra naar Terra terug zal keren. Hijzelf verneemt door contact te leggen met het universele Spaincon, dat zich zojuist met het dodenbrein van de Favadareien heeft verbonden, dat de superintelligentie ALLDAR verscheidene miljoenen jaren geleden is ontstaan uit een fusie van de dodenbreinen van de Chaoms ingichiy chaodhas buchesgha en ooit later bij het ontstaan van een quasar werd gedood. Bovendien beseft Routh dat het bij de anomalie, waarin het Sol-stelsel zit gevangen, om een zelfstandig universum gaat dat in het standaarduniversum werd 'geïmplanteerd'. Het miniatuuruniversum is instabiel en kan alleen door het corpus van een superintelligentie, namelijk dat van ARCHETIM, gestabiliseerd worden. Dat was de reden voor de ontvoering van het Sol-stelsel. Het miniatuuruniversum moet door het dodenbrein van de Favadareien, dat identiek is met het oorspronkelijke dodenbrein van de Chaom en ook aangevuld is met breinen van de Utrofaren gestuurd worden. Het zou dus een soort levend wezen zijn, een universum met een brein - een neuroversum. Routh en zijn 'pleegvader' Chourtaird verlaten Gadomenäa op 14 november 1469 NGT met Chourtairds ruimteschip ANAIRY en zetten koers naar het Sol-stelsel.

Met de terugkeer van de nieuw-geformatteerde jongeren en Shamsur Routh in het Sol-stelsel gaat dit actiegebied Gadomenäa weer over naar het actiegebied 'Sol-stelsel'.Actiegebied Sol-stelsel

In het Sol-stelsel verschijnen spijkervormige ruimteschepen van de Spenta's. Ze naderen onstuitbaar de zon. De EX-33 BOMBAY verlaat het Sol-stelsel voor de verkenning van het miniatuuruniversum en vliegt naar het 17 lichtjaar verwijderde Next-Stop-stelsel. Reginald Bull begeeft zich met Shanda Sarmotte naar het zonnestation AMATERASU. De telepate beseft dat de Spenta's ARCHETIM's corpus als verontreiniging van de zon zien. Daar het corpus niet verwijderd kan worden, willen de Spenta's de zon uitwissen. Bull stelt noodmaatregelen voor het Sol-stelsel in.


De Spenta's stellen de fimbul-impuls in werking, nadat er elf volgende spijkerruimteschepen zijn verschenen. De Stardust-mutant Korbinian Boko verhindert onbewust dat Reginald Bull de LVT-vloot op tijd waarschuwt. Twee weken later wordt de zon door de fimbul-korst, die geen fotonen doorlaat, compleet omhuld en wordt donker. De bemanning van de AMATERASU kan uit deze omhulling met Boko's hulp aan boord van de commandokorvet ontsnappen, de Stardust-Terraan verliest daarbij echter zijn leven. Tegelijkertijd komt voor de eerste keer de door Homer G. Adams geleide society of absent friends in actie, in het Kasteel, de geheime basis van de society in het inwendige van de in aanbouw zijnde Jupiter-maan Neo-Ganymedes, wordt de superkrachtige positroniek OTHERWISE geïnstalleerd, het Kasteel brengt hem in staat van paraatheid.


De BOMBAY stoot in het Next-Stop-stelsel op de brugwereld met de planeten Faland en Shathfauth en de planetenbrug Shath. Op de planeet Faland krijgt men contact met de Favadareien en verneemt van hun dodenbrein. In de stad Alldar-Shat komt men te weten dat er in een NIMMERDAR genoemde groeve het lijk van de superintelligentie ALLDAR werd bewaard. Als een commando van de BOMBAY naar de groeve NIMMERDAR doorstoot, stelt men vast dat ALLDAR's lijk verdwenen is. De Fagesy's van de alomtegenwoordige achterhoede beschuldigen nu de bemanning van de BOMBAY ervan ALLDAR's corpus gestolen te hebben en de BOMBAY moet voor de ruimteschepen van de achterhoede aan de vlucht terug naar het Sol-stelsel beginnen.


Op 5 oktober 1469 NGT keert de BOMBAY als Trojaans-paard terug in het Sol-stelsel. Alle bemanningsleden zijn door naar binnengesmokkelde nanomachines in diepe slaap gebracht. Sterrengaljoenen vallen Terra met verblindingsgranaatwerpers en hellekrijsers aan, kunnen echter af worden geweerd. De aanval dient slechts als afleiding. Door de brokstukken van drie op Terra neervallende sterrengaljoenen komen er nanomachines naar de Aarde, die een geweldige aardbeving in Mexico veroorzaken. Nachtaugs Beisohn, de 'galjoenfiguur' van een sterrengaljoen, overleeft de val. Hij wordt door de 15-jarige Terraan Geronimo Abb en de vrouwelijke Cheborparner Dayszaraszay Schazcepoutrusz (DayScha) geborgen. Hij gaat later over in het bezit van de society of absent friends en wordt naar het Kasteel gebracht, het hoofdkwartier van de society midden in de bouwplaats voor de maan Neo-Ganymedes.


De zender SIN-TC verkondigt op 6 oktober Reginald Bulls dood. Zogenaamd is de resident bij een zweverongeval tijdens de aardbeving gestorven. In werkelijkheid gaat het om een door Adams ontwikkeld plan, dat het Bull mogelijk moet maken om van het toneel te verdwijnen. De reden daarvoor is een al sinds jaren plaatsvindende infiltratie van de regering en de TLD door de Auguren. Bull verschuilt zich met de LADY LAVERNA in de Ganymedes-bouwplaats. Op dezelfde dag wordt Terra onder de leiding van de Auguur Marrghiz en de Fagesy Chossom bezet. De LVT ziet af van verzet, want de veroveraars dreigen met volgende aardbevingen. Marrghiz en Chossom geloven dat ALLDAR's corpus zich in het Sol-stelsel bevindt. 50 miljoen bewoners van Terrania verdwijnen. Ze vormen een nieuwe verzetsorganisatie naar het voorbeeld van de groep zachte rebellen. Er bestaan verscheidene onafhankelijk van elkaar opererende verzetscellen, die guerrilla-aanvallen op de Fagesy's plegen. De nieuwe TLD-chef Fydor Riordan wordt ermee belast het verzet op te rollen. Hij wordt daarbij door de telepate Ve Kekolor ondersteund.


Een door Barisch Ghada en Sharoun Beffegor geleide verzetscel ontvoert de Fagesy Oachono, die later hun vriend wordt. Als de actie dreigt te mislukken, grijpt voor de eerste keer de schaduw in en staat de guerrilla's bij. Ze sluiten zich later bij de society of absent friends aan en verschuilen zich in het Kasteel. Het schaduwachtige wezenzet in de daaropvolgende weken steeds weer superieure nanotechniek in om de bezetters gevoelige speldenprikken toe te brengen. Daarmee verwerft de onbekende bij de Terranen grote populariteit.


De opnieuw geformatteerde Terraanse jongeren keren naar de Aarde terug. Ze roepen een nieuwe staat van de mensheid uit: het geformatteerde Terra umbra (GTU), geregeerd door de umbrische raad. Anicee Ybarri is woordvoerster van de raad. De schaduw toont zijn ware gezicht en verhindert voorlopig het wegvoeren van meer jongeren naar Gadomenäa. Hij vernietigt de umbrische gong, een boven de solaire residentie geïnstalleerd object, dat alle mensen in trance kan brengen. Achter de schaduw verbergt zich een man genaamd Toufec, één van de 55 mensen die de bond der sterwaardigen vormen. Ze werden allemaal door Delorian Rhodan gedurende de afgelopen eeuwen voor de dood behoed en dienen Delorian als helpers. Delorian bereikt het Kasteel op 22 november met de TOLBA. De ANAIRY komt eveneens in het Sol-stelsel aan en wordt in het Kasteel gehaald. Bull sluit een bondgenootschap met Chourtaird tegen Paichander, de Sayporaanse inspecteur van de academie voor logistiek. Deze is ervoor verantwoordelijk dat zijn volk voor OIN SHI werkt. Chourtaird bericht dat de anomalie instabiel is en vernietigd dreigt te worden, wat ook het einde van het Sol-stelsel zou zijn. Delorian en zijn helpers deactiveren het nanowapen van de veroveraars. Hun belangrijkste wapens zijn nanogenten uit de stad Aures. Op grond daarvan geeft Anicee Ybarri het geheime bevel winterstilte, dat alle ruimteschepen van de LVT-vloot stillegt. Op Terra ontstaat door het ingrijpen van Terraanse elite-eenheden, die door Toufec en Haloeters worden ondersteund, weliswaar een patsituatie, maar verscheidene tienduizenden sterrengaljoenen zijn reeds onderweg naar het Sol-stelsel.


Bull dringt op 28 november de solaire residentie binnen en brengt Anicee Ybarri ertoe het geheime bevel winterstilte op te heffen. De oude LVT-regering wordt weer aangesteld. Er wordt een door Delorian Rhodan aangekondigde allesomvattende bescherming voor het Sol-stelsel opgesteld. Er verschijnen 48 hyperkristalbollen en produceren een sextadimsluier die het Sol-stelsel volledig afschermt. Nog op dezelfde dag wordt er vastgesteld dat de anomalie dreigt in te storten. De sextadimsluier schijnt hier verantwoordelijk voor te zijn. De berging van ARCHETIM's corpus wordt verstoord door een soort zegel, dat zich sinds onheuglijke tijden in de zon bevindt.


Vashari Ollaron sterft op 1 december bij de vergeefse poging het Wereldenkring-stelsel te bereiken. Daar de hulp van de Sayporanen dringend nodig wordt, moet de TLD-tower terug worden veroverd, want daar bevindt zich een transitieparket. Bull leidt de succesvolle actie persoonlijk. Fydor Riordan en Ve Kekolor komen bij de gevechten om het leven.


Een door Shanda Sarmotte geleid actieteam dringt via het transitieparket naar Druh door. Het lukt hun een centraal bestanddeel van de ruimtebewaking van het Wereldenkring-stelsel te vernietigen. Shanda en Toufec worden gevangengenomen en bij Paichander voorgeleid. Hij stelt hun een pact voor, waar ze op ingaan. Ze begeleiden een expeditie naar de planeet Zyorin Zopai, waar ze bij de berging van het corpus van de superintelligentie PAUTHOFAMY helpen. Dit wordt via de Efemeren-poort in het Gills-Ghaulinc-stelsel aan de anomalie toegevoerd. Shanda hoort voor het eerst iets over een patroon van de superintelligenties, bovendien verneemt ze details over de manier hoe de anomalie gestabiliseerd kan worden. Een definitieve stabilisering is slechts door de opwekking van de anomalie tot het neuroversum mogelijk. Faland, een door een gigantische kunstmatige brug verbonden dubbelplaneet in het Next-Stop-stelsel, moet hierbij een belangrijke rol spelen.


Reginald Bull, Shanda Sarmotte en Chourtaird onderhandelen op 14 december in het Lichtwaard-stelsel met de Spenta's. Deze verklaren zich bereid om de fimbul-korst te verwijderen, zodra ARCHETIM's corpus uit Sol verwijderd zou worden. Door ARCHETIM's extractie ontstaat de ARCHETIM-schok, een emotionele vloedgolf die alle bewoners van het Sol-stelsel met een ontzettende pijn vervult. Op dit moment vallen 40.000 Dosanthi- kegelruimteschepen, die op Neptunus verstopt waren, aan. Inspecteur Paitäcc leidt deze actie, waarvan het doel is de verplaatsing van Terra naar het Wereldenkring-stelsel en in het uitroeien van de overige bevolking van het Sol-stelsel door OIN SHI. Anicee Ybarri eist de beëindiging van alle gevechtshandelingen. Paitäcc geeft toe.


Reginald Bull stuurt op 17 december drie vloten naar het Wereldenkring-stelsel, naar Faland en naar de Efemeren-poort. Twee dagen later doodt Toufec Paichander, die zich op Pareezad verstopt houdt. Bij deze gelegenheid verneemt hij voor de eerste keer iets over de Sphragides: zegels als datgene waardoor ARCHETIM's corpus in Sol vast werd gehouden. Met Paichanders dood hebben de Terranen hun deel van de overeenkomst vervuld. Chourtaird en Chousterc verklaren het bondgenootschap met OIN SHI voor beëindigd. Paitäcc kiest hun kant. Toufec neemt zijn afscheid uit de bond van de sterwaardigen. Hij wil naar de stad Aures terugkeren.


Delorian Rhodan houdt op 22 december een toespraak tot de bewoners van het Sol-stelsel en nodigt hen uit zich in het neuroversum te vergeestelijken. Daarmee zouden ze voor altijd veilig zijn en in een droomwereld kunnen leven, waarin al hun wensen in vervulling zouden gaan. Meer dan 35 miljoen mensen (0,31% van de totale bevolking) nemen het aanbod aan en reizen naar het Wereldenkring-stelsel. Door het inzetten van de suspensietechniek zouden ze naar de hyperruimte worden verplaatst. Hun OSEF-constanten zullen dan zo gecamoufleerd zijn dat ze veilig voor OIN SHI zijn.


De Spenta's steken Sol op 11 januari 1470 NGT opnieuw aan. De fimbul-winter is ten einde. Delorian Rhodan verlaat de anomalie met de TOLBA, waarbij hij een door hemzelf geschapen dimensietunnel gebruikt. Deze tunnel stort op 16 januari ineen, wat later opent er zich een door OIN SHI geschapen passage. Reginald Bull leidt een gemengde vloot door de tunnel en valt OIN SHI's invasievloot aan. Hoewel Xylthen en Dosanthi's aan het voorste front voor de Terranen strijden, kan Bull geen overwinning behalen en moet zich weer in de anomalie terugtrekken. OIN SHI's vloot volgt. Shamsur Rouths brein wordt na zijn dood in het dodenbrein toegevoerd. Hij verneemt dat Delorian Rhodan ALLDAR's corpus gestolen en eveneens in het dodenbrein geïntegreerd heeft. Routh en Zachary Cranstoun brengen het dodenbrein onder hun controle. Het wordt uit de planeetkorst van Faland losgemaakt en legt OIN SHI's invasievloot lam.


Op 17 januari 1470 NGT is OIN SHI de anomalie binnengedrongen. De parasitaire superintelligentie verslindt de bewustzijnsinhouden van alle bewoners van Faland en brengt vervolgens de sextadimsluier van het Sol-stelsel tot instorten. OIN SHI wordt echter door de door hem verslonden positieve bestanddelen beïnvloed, breekt de aanval af en begeeft zich naar de Efemeren-poort. OIN SHI dirigeert zijn hele vloot in het zwarte gat aldaar en stort er zich later zelf in. Hiermee is OIN SHI na ARCHETIM de achtenveertigste en laatste superintelligentie, die tot de definitieve stabilisering van de anomalie had ontbroken. Het corpus van de deel-superintelligentie TAFALLA vindt in Sol zijn laatste rustplaats. TAFALLA heeft er vroeger voor gezorgd dat het rijk van de harmonie uit de waarneming van de kosmocraten uit werd geschakeld - misschien is datzelfde met het Sol-stelsel of zelfs met de lokale groep mogelijk.


Ennerhahl houdt zijn opdracht voor vervuld en neemt afscheid. Delorian bereidt de ontsteking van het neuroversum voor. 128.000 Utrofaren versmelten met het multiversum-oculair tot de Utrofarische som, die navigator van het neuroversum moet worden. Mondra Diamond en Nemo Partijan willen de anomalie niet verlaten. MIKRU-JON blijft daar eveneens achter, als het Sol-stelsel op zijn oude vertrouwde plaats in het standaarduniversum terug wordt gebracht. Van Mondra krijgt Rhodan een geheugen met een extrapolatie van de ontwikkeling binnen de anomalie. De holo-presentatie laat zien hoe het neuroversum ontstaat - een universum vrij van de morele code, onaantastbaar voor de hoge machten, dat zijn eigen weg in het multiversum moet vinden.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 37 © Uitgeverij Big Balloon B.V. Onderdeel van Gottmer Uitgevers Groep, 2000 AH Haarlem