< vorige  | volgende > |  INDEX  |   šŸ”

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ā€“ de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiĆ«


CYCLUS 36: STARDUST

Nummer 2500 t/m 2599


Datum: 1463 NGT (5050 na Chr.)Sinds het einde van de negasfeer in Hangay en de aftocht van de terminale colonne TRAITOR uit de galaxies van de lokale groep is meer dan 100 jaar verstreken. De volken van de Melkweg hebben deze tijd van vrede vooral besteed aan onderzoek.


Perry Rhodan wijdt Mondra Diamond in op 3 januari 1463 NGT over het streng geheime project Saturnus. Sinds circa 60 jaar onderzoeken wetenschappers van de LVT, onder leiding van de hyperfysicus Milton DeBeer, een polypoortstation van de halfspoor-wisselaars in orbit van Saturnus, dat door onderzoekers is ontdekt in de galactische noord-zijde en naar het Sol-stelsel is gesleept. Het polypoortstation GALILEO was tot dan toe inactief maar begint zich nu zelfstandig te repareren. Volgens radioberichten tussen polypoortstations, in de spraak van de machtigen, woedt er een oorlog tussen de halfspoor-wisselaars en de frequentie-monarchie, waarin nu ook de Terranen verwikkelt raken ā€“ en iedereen die 100 jaar geleden was verhuisd naar het Stardust-stelsel, want daar bevindt zich het polypoortstation NEO-OLYMPUS. Door frequentievolger Sinnafoch aangevoerde Darturka-kloonregimenten vallen GALILEO aan, maar kunnen worden teruggeslagen. Het polypoortstation GALILEO was een zoek geraakt station en is voor de frequentie-monarchie een mogelijke weg naar het PARALOX-ARSENAAL. De frequentie-monarchie wil dit ultieme wapen beslist in bezit nemen. Nadat de Terranen de aanval op GALILEO hebben teruggeslagen lukt het zelfs om het tegenstation te veroveren, het distributiedepot ITHAFOR in de bolsterrenhoop Dhogar. Homunk verschijnt in opdracht van HET bij Perry Rhodan en verzoekt hem om het polypoortnetwerk te beschermen. De superintelligentie kan niet zelf ingrijpen omdat de controle is ontglipt over de situatie in de sterrenhoop Far Away. Homunk deelt bovendien mee dat Lotho Keraete dood is.


Sinnafoch, die door Terranen gevangen is genomen en zichzelf weer kan bevrijden, herkent dat het Sol-stelsel een standplaats is van klasse 1, die beslist moet worden veroverd. Sinnafoch vlucht naar een buurgalaxie. Ondertussen verschijnt in ITHAFOR de halfspoor-wisselaar Ariel Motrifis van het Andury volk en hij verzoekt Perry Rhodan om hulp.Perry Rhodan's odyssee in het polypoortnetwerk

Perry Rhodan, Mondra Diamond en Icho Tolot begeleiden Ariel Motrifis op 7 januari 1463 NGT naar Markanu, de in de sterrenhoop Kyon Megas gelegen thuisplaneet van de halfspoor-wisselaars. Ariel Motrifis brengt zijn drie begeleiders naar het concilie van de halfspoor-wisselaars om daar de Terranen officieel te verzoeken voor ondersteuning in de strijd tegen de frequentie-monarchie. Tijdens de ontmoeting met het concilie wordt het polypoortstation op Markanu aangevallen door de frequentie-monarchie, onder commando van frequentievolger Kharonis. De aanvallers lukt het om de weerloze Andury snel onder de voet te lopen. Het lukt de aanvallers echter niet om een Andury gevangen te nemen want ze verdwijnen zodra ze in het nauw worden gedreven. Het lukt Perry Rhodan en zijn begeleiders met Ariel Motrifis te ontkomen om aan de greep van de frequentie-monarchie. Ariel Motrifis voelt zich verantwoordelijk voor de ondergang van zijn volk, want alleen door zijn contactlegging met de Terranen lukte het de frequentie-monarchie om het polypoortstation van Markanu te peilen.


Op de vlucht voor de aanvallers door de catacomben van Markanu vernemen Perry, Mondra en Tolot meer over de geschiedenis van de halfspoor-wisselaars en maken ze kennis met het lynx-achtige wezen Ramoz, dat Mondra meteen in haar hart sluit. Uiteindelijk bereiken de vluchtenden het museumruimteschip MIKRU-JON dat de drie galactici meteen accepteert, maar Ariel Motrifis afwijst omdat hij geen ruimtevaarder is. De halfspoor-wisselaar staat net op het punt om Perry een controller van klasse A te overhandigen en alle functies uit te leggen als ze worden aangevallen door troepen van de frequentie-monarchie, onder leiding de frequentievolger Kharonis. De aanval wordt afgeslagen en Perry kan twee andere A-controllers afpakken van de gedode Kharonis. Ariel Motrifis raakt bij de aanval dodelijk gewond. Hij kan nog net als alle andere Andury's vluchten in de Aphanur-halfwereld, maar zal daar ook spoedig sterven. De galactici vertrekken op 8 januari 1463 NGT met de MIKRU-JON.


Icho Tolot kan Kyon Megas identificeren als een van de galaxies gelegen voor de sterrenhoop Centaurus A. Daarmee staat vast dat het polypoortstation PERISTERA de enige optie is voor de terugkeer naar de Melkweg. Onderweg daarheen komt de MIKRU-JON in een gebied terecht waarin de hyperimpedantie tijdelijk is gedaald naar een waarde van voor 1311 NGT. Het schip stopt om de aandrijving te kalibreren voor de lagere hyperimpedantie. Vlak daarna volgt MIKRU-JON een noodroep van de ANIAZUU. De drie galactici kunnen hun schip redden en arresteren Gƶrn Exiffele Barost, een saboteur die zich als troubadour had binnengesmokkeld.


Uiteindelijk bereiken Perry, Mondra en Tolot het polypoortstation PERISTERA waarop een mengelmoes van volken verblijft. De Toyken, onder marktleider Ulocco Lo'tus, voeren het gezag over het polypoortstation. Nadat Mondra probeert om het nodige geld te verdienen voor de huur van MIKRU-JON's parkeerplek, en kortstondig zelfs in gevangenschap raakt, kunnen de galactici zich toegang verschaffen tot het binnenste van het polypoortstation, ondanks de tegenstand van Ulocco Lo'tus. Daar MIKRU-JON was geconstrueerd om transferkokers van polypoortstations te benutten kunnen de galactici PERISTERA verlaten op 15 januari 1463 NGT in de richting van het polypoortstation OROLOGION in de galaxie Diktyon (Centaurus A). Kort daarna wordt PERISTERA door de frequentie-monarchie aangevallen.


Op OROLOGION aangekomen neemt Perry contact op met de lokale bevolking, onder andere met een groep schaduw-Maahks. Deze kunnen hem wegwijs maken in de bediening van zijn A-controllers. Intussen krijgt Icho Tolot een morseboodschap van Reginald Bull; Perry beantwoordt hem ondanks het risico dat de aandacht van de frequentie-monarchie wordt gevestigd op OROLOGION.


Op aandringen van de schaduw-Maahks neemt Perry deel aan een commando actie op distributiedepot ARTHA, daarbij worden 76 controllers van klasse A buitgemaakt. De controllers worden verdeeld onder de schaduw-Maahks en de galactici. Op 17 januari 1463 NGT vertrekken Perry, Mondra en Tolot om via het polypoortstation ARTHANOK te reizen naar NEO-OLYMPUS ā€“ dit station is om onbekende redenen plotseling bereikbaar.Melkweg / Ammandul

Op 13 januari 1463 NGT brengt Milton DeBeer de polypoortradio op ITHAFOR onder controle zodat Reginald Bull een bericht in morsecode kan verzenden ā€“ hij krijgt echter niet meteen antwoord. Tevens maakt Bully een warme ontvangst klaar voor de frequentie-monarchie, weigert voorlopig nog de hulp van de Arkoniden. Als Sinnafoch dan daadwerkelijk aanvalt met 24 DC-slaglichters, kan Bully deze aanval afweren met de hulp van PRAETORIA. Vanwege de schande plant Sinnafoch zelfmoord, opdat zijn vamu terugkeert naar Hibernatie-6. Daartoe biedt hij voor de schijn onderhandelingen aan bij Bully, smokkelt echter met zijn gave van het para-sluipen een bom in de onderhandelingsruimte. Voordat hij deze kan ontsteken wordt hij gedood door TARA-gevechtsrobots ā€“ deze kon hij niet misleiden met zijn para-sluipen.


Toch is Sinnafoch na deze actie niet werkelijk dood want zijn onsterfelijke vamu keert terug naar een hibernatiewereld en wordt daar opnieuw geboren in zijn gekloonde lichaam. Op 30 januari 1463 NGT valt hij ITHAFOR opnieuw aan met een vloot van 2400 slaglichters. Maar Reginald Bull had op tijd ondersteuning verzocht via het galacticum zodat hem nu een grote vloot ter beschikking staat, bestaande uit 50.000 fragmentruimteschepen van de Posbi's. Met deze vloot verslaat hij Sinnafoch's eenheden nog een keer, en het lukt zelfs om Sinnafoch gevangen te nemen.


Reginald Bull laat de gevangen Sinnafoch naar de planeet Oxtorne brengen omdat hij hoopt dat de extreme omgevingsfactoren van Oxtorne hem murw maken. Sinnafoch sluit zich aan bij een pelgrimstocht en raakt bevriend met de Oxtorner Steelion Hartok en diens okrill Philip. Hartok doet zich voor als een gevangene die op Oxtorne noodgedwongen deelneemt aan de pelgrimstocht. In werkelijkheid is hij een TLD-agent die door Bull werd aangesteld om Sinnafoch te schaduwen en uit te horen. Door op zijn geweten in te praten lukt het Sinnafoch om Hartok aan zijn zijde te krijgen en uiteindelijk helemaal te overtuigen voor een gewaagde actie om een space-jet te stelen en daarmee te vluchten van Oxtorne.


Het vluchten lukt, weliswaar wordt de space-jet daarbij ernstig beschadigd. Sinnafoch, Hartok en Philip worden opgepikt door het cilinderruimteschip UHLM van de Springer Uhlmin-Sippe en brengen dit ruimteschip binnen korte tijd in hun macht. Sinnafoch vliegt vervolgens naar de planeet Oaghonyr in het Oa-stelsel. Op weg daarheen wendt Hartok zich af van Sinnafoch nadat hij afkeer heeft gekregen van zijn gevoelloosheid en de bereidheid om geweld te gebruiken. In het Oa-stelsel wacht een slaglichter op de vluchtenden. Sinnafoch neemt de okrill Philip mee, die hem inmiddels aanziet als zijn baas, en verlaat de Melkweg eind februari 1463 NGT zonder dat Reginald Bull dat kan verhinderen.


Na een week vliegen bereikt Sinnafoch de planeet Hibernatie-6 in Andromeda. Hier wordt hij door frequentiebemiddelaar Cedosmo bestraft voor zijn falen in de Melkweg en gedegradeerd tot commandant van de slaglichter CORRALSO. Op de CORRALSO laat Sinnafoch een inductiecel inplanten bij de okrill Philip. Zo verkrijgt het dier echte intelligentie en leert het na verloop van tijd zelfs te praten. Philip is Sinnafoch absoluut trouw en zal alles doen voor zijn vriend. Op de CORRALSO ontmoet Sinnafoch ook de Okrivar Kruuper, herkent zijn vaardigheden en bevordert hem tot eerste officier van de CORRALSO. Ook laat hij door Kruuper een zielen-kerker bouwen, die Sinnafoch wil gebruiken om zich te wreken op Cedosmo. Dan keert Sinnafoch weer terug naar Hibernatie-6, doodt eerst Cedosmo's oorlogsordonnans Vertebris en tot slot Cedosmo zelf en zet zijn vamu gevangen in de zielen-kerker. Daarna benoemt Sinnafoch zichzelf tot opperbevelhebber van de frequentie-monarchie in Hathorjan.De Stardust kroniek

Na het verdwijnen van de teletrans-wissel op 13 november 1346 NGT saboteert Lotho Keraete de drie Vario-1000-robots die zich in het Stardust-stelsel bevinden zodat ze na de montage 'doldraaien' en moeten worden vernietigd. Daarna vertrekt hij voor een gevaarlijke missie ā€“ de aard deze missie is onbekend. Ongeveer een half jaar later wordt Timber F. Whistler tot bestuurder gekozen voor een ambtsperiode van vijf jaar; zijn felste concurrente is Rabea Furtok die zelfs tijdens de parlementszittingen stevig onderhandelt met gedetailleerde vragen.


De bouw van Stardust-city en de infrastructuur in het Stardust-stelsel gaan vooruit en nadat tot mid 1347 NGT de sociale situatie is gestabiliseerd kan men met de bouw beginnen van ruimteschepen voor het verkenning van Far Away. Bij het verkennen wordt de sextadimsluier ontdekt die Far Away omsluit en elk vertrek of binnendringen van de sterrenhoop verhindert.


Begin juli 1347 NGT worden onpeilbare holtes ontdekt in de Stardust-rotsnaald; Whistler ontvangt een boodschap die identiek is aan het eerste galactische raadsel. Acht kooi-overbrengers die zich in de holtes bevinden zijn vermoedelijk verbonden met 4096 overbrengers verspreidt over het Stardust-stelsel.


Op Katarakt vestigen zich intussen talrijke gelukzoekers in het gebied van de immateriƫle stad Prymtuor, uit hen ontstaan later de zogenoemde profeten van de stad. Huslik Valting komt na een zweverongeluk als ƩƩn van de eersten in contact met een gouden-vonkenregen die zijn verwondingen heelt en zijn veroudering stopt.


In 1377 NGT raakt Timber F. Whistler bij een zweverongeluk zwaar gewond. Hij ligt 18 maanden in coma en als hij ontwaakt stelt hij vast dat zijn hersens zich nu bevinden in een robotlijf. Whistler lijdt erg aan de gedachte niet meer te zijn dan een cyborg. Daarom maakt hij op 1 januari 1379 NGT bekend dat hij zich volledig zal terugtrekken uit het openbare leven.


Nadat Whistler in 1377 NGT in een coma ligt wordt Vorremar Corma de nieuwe bestuurder van het Stardust-stelsel. Samen met Rikoph Furtok, de zoon van Rabea Furtok, probeert hij het raadsel van de Stardust-rotsnaald te ontcijferen en beide door HET beloofde cellenactiveerders op te sporen. Van de Rokingers vernemen ze de positie van een eiland in de nevel en samen met Duncan Legrange en Maximilian Lexa vertrekken ze naar dit eiland, kunnen daar echter niets uitrichten.


In 1382 NGT wordt Telmach Istban de nieuwe bestuurder van het Stardust-stelsel.


In januari 1389 NGT krijgt Timber F. Whistler van Sigurd Echnatom een geheugenkristal waaruit blijkt dat Duncan Legrange schuldig is aan Whistler's zweverongeluk en zijn zware verwondingen. Dit bericht drift Whistler en Legrange uit elkaar en Legrange verdwijnt uit Whistler's leven. Pas in 1405 NGT krijgt Whistler een bericht dat hem voert naar de planeet Ares waar hij Legrange's zoon vindt, Sean Legrange. Whistler neemt Sean Legrange vervolgens onder zijn hoede. Weldra treedt Sean Legrange toe tot de Stardust-vloot en leert daar Stuart Lexa kennen, de zoon van Maximilian Lexa.


Op 5 januari 1410 NGT ontdekken Sean Legrange, Stuart Lexa en Kraton Furtok, de zoon van Rikoph Furtok, op de Zeus-maan Krian een verborgen ruimtestation dat de naam NEO-OLYMPUS krijgt, achteraf blijkt het een transportstation te zijn voor het polypoortnetwerk.


In 1452 NGT keert Timber F. Whistler terug in de politiek en wordt opnieuw verkozen tot bestuurder. Hij zet vaart achter het onderzoek van het polypoortstation NEO-OLYMPUS. Zo lukt het uiteindelijk om de polypoortradio weer in bedrijf te nemen. Op 30 december 1462 NGT zijn er op de polypoortradio noodoproepen te horen over een macht genaamd frequentie-monarchie die op het punt staat om het polypoortnetwerk over te nemen.


Op 3 januari 1463 NGT worden merkwaardige activiteiten gezien bij de immateriƫle Amethist-stad op de planeet Katarakt en op 13 januari wordt op NEO-OLYMPUS een morseboodschap opgevangen van Reginald Bull aan Perry Rhodan. Op 17 januari verschijnen op Aveda, Zyx, Katarakt en Trondgarden nevelkoepels met een diameter van 2650 km en een hoogte van 100 km. Vorremar Corma ontvangt de mentale boodschap: 'de poorten van de vier hemelen worden geopend'! Ras Tschubai materialiseert in het Stardust-stelsel. De sextadimsluier om Far Away verdwijnt. Tot slot bereiken Perry Rhodan, Icho Tolot en Mondra Diamond met MIKRU-JON via het polypoortnetwerk NEO-OLYMPUS.Verdere ontwikkelingen in de Melkweg

Nadat Ronald Tekener in januari 1463 NGT vergeefs heeft geprobeerd om de voormalige aanhangers van de terminale colonne TRAITOR, die nu vreedzaam de planeet Zorbar II bevolken, tegen de zogenoemde TRAITOR-jagers te beschermen gaat hij nu op zoek naar TRAITOR-plunderaars. Daarbij gaat het om een piraten-organisatie dis is opgericht door voormalige leden van de terminale colonne TRAITOR. Zijn weg voert hem naar Adeksion, een planeet binnen de invloedssfeer van de Dron, waar hij via een koda aratier genaamd Catalina daadwerkelijk in contact komt met TRAITOR-plunderaars, maar door hen wordt gevangen genomen en wat later weer wordt bevrijd door de micro-beesten onder leiding van Senego Trainz. Daarbij valt hem een polypoortcontroller in handen. Er ontstaat het vermoeden dat zich ergens in het gebied van de Dron een verborgen polypoortstation moet bevinden. Zo een ontdekt Tekener kort daarna het station op de planeet Mawego, waarbij hij betrokken raakt in een conflict tussen de Dron en de Hasproners. De planeet en het polypoortstation worden uiteindelijk onder direct gezag geplaatst van het galacticum.


Ronald Tekener begint weer met de zoektocht naar de TRAITOR-jagers. Hij vindt uit dat het akoonse concern Achati Uma met het concernschip Simul tan Harol verantwoordelijk zijn voor de aanvallen op voormalige leden van de terminale colonne, die het galacticum volle burgerrechten wil verlenen.


Tan Harol vertegenwoordigt maar een klein deel van de Akonen: de meerderheid is, 100 jaar na de omvorming van hun hoofdwereld Drorah tot kabinetten, bereid om zich volledig te integreren in het galacticum. Een Akoons vuurbaken zal als symbool dienen: de gasplaneet Yrsah zal worden omgevormd tot een tweede zon. Daarmee zal de onstabiel geraakte zon Akon, door omvorming tot kabinetten, worden gestabiliseerd. De groep om tan Harol heeft echter andere plannen: ze manipuleren het proces om Akon te veranderen in een supernova. Dit zal een teken zijn tegen het galacticum en de terugkeer naar de thuiswereld van de Akonen voor altijd onmogelijk maken. Tekener en de USO samen met het energiecommando kunnen dit toch nog op tijd verhinderen; de isolatie van de Akonen is daarmee beƫindigd.Doorstoot naar Andromeda

Aan de hand van kaartenmateriaal, dat werd gevonden in Sinnafoch's vlaggenschip CARLUZ, vinden wetenschappers aanwijzingen over sterke activiteiten van de frequentie-monarchie in Andromeda, speciaal in de sterrenhoop Bengar. Om de oorlog tegen de frequentie-monarchie mogelijk buiten de Melkweg te houden besluiten Bostich en Reginald Bull op 19 januari tot operatie Hathorjan en benoemen Atlan tot expeditieleider. Het belangrijkste doel is om met behulp van zonnenoverbrengers een weg te creƫren naar Andromeda om grotere vlootcontingenten daarheen te kunnen verplaatsen. Voor dit doel vertrekt de JULES VERNE, het snelste schip van de Melkweg, met Atlan aan boord naar Andromeda. Op 20 januari bereiken ze de Holoin-vijfhoek, maar kunnen vanwege het ruimte-tijd-labyrint niet doorstoten naar de afstelplaneet.


Om meer over de situatie in Andromeda te vernemen wordt Gucky met de NAUTILUS I, een sloep van de JULES VERNE, naar Thirdal gestuurd om contact op te nemen met de Charandiden. Deze zijn inmiddels allemaal 'verhout' waardoor Gucky maar weinig van hen te weten komt en uiteindelijk alleen maar hun wens kan vervullen om deel te worden van een tot nu toe onbekend netvormig complex in Andromeda.


De JULES VERNE vliegt ondertussen verder en bereikt op 25 januari Multika-duo. In de stuurcentrale installaties voor de zonnenoverbrenger op de afstelplaneet Multika bevinden zich op dit moment troepen van de frequentie-monarchie die daar oude multiduplicators van de meesters van het eilanden hebben ontdekt en daar Tefroders en Tlunx duplo's kweken met behulp van sjablonen. De sjablonen zijn echter defect en de gedupliceerde Tefroders keren zich tegen de Darturka. Er ontstaan gevechten waaraan ook landingstroepen deelnemen van de JULES VERNE. Uiteindelijk sterven alle duplo's, deels in de strijd, deels door genetische defecten, en de Darturka kunnen worden verslagen. De wetenschappers van de JULES VERNE beginnen de zonnenoverbrenger opnieuw te ijken en kunnen tenslotte een passage initiƫren van Multika-duo tot aan de Holoin-vijfhoek.


Na een bezoek op Halpat waar Lingam Tennar en Krain Denek, de spreker van de Andromeda-Haloeters, elkaar ontmoeten, zoekt een andere sloep van de JULES VERNE, de NAUTILUS II, naar de Haloeter Sturben Rager om van hem meer informatie te krijgen over de situatie in Andromeda. Op aanwijzingen van Rager gaat de NAUTILUS II uiteindelijk naar de planeet Donure. Deze planeet, die tot het invloedsgebied hoort van de Tefroders, is bezet door de Gaids. De reden voor de interesse van de Gaids op deze planeet kan men niet vaststellen, en daarna vliegt de NAUTILUS II verder naar Chemtenz, waar men arriveert op 2 februari.


Via Multika-duo bereikt de JULES VERNE op 30 januari de Holoin-vijfhoek. Hier worden de ATLANTIS en de NAUTILUS IV achtergelaten. Canio Sarkyuin krijgt van Atlan de opdracht om de zonnenoverbrenger weer in bedrijf te nemen. De JULES VERNE vliegt kort daarna eerst naar de omgeving van de Bengar-sterrenhoop en later in de richting van de donkere Hades-wolk. Op beide locaties werden grotere vloten slaglichters ontdekt van de frequentie-monarchie. Daar de tijd dringt vliegt de JULES VERNE kort daarna verder naar Chemtenz. In het Kraltmock-stelsel komt men weer samen met de NAUTILUS I en de NAUTILUS II. Op 15 februari materialiseert hier het eerste contingent van de galactische vloot. Het merendeel bestaat uit 1500 Posbi-BOXEN, daarna arriveren het MOTRANS-platform MYLES KANTOR, vijf PONTON-tenders, 20 terraanse ultraslagschepen, 30 arkoonse GWALON-ruimteschepen, onder bevel van Keon'athor Gaumarol Ta-Metzat, twaalf Haloeter-schepen en twaalf grootcilinders van de Mehandor. De meeste schepen vliegen door naar Gleam waar een steunpunt zal worden opgericht. Chemtenz wordt door 25 fragmentruimteschepen bewaakt en de rest volgt de JULES VERNE tot aan de Holoin-zonnenoverbrenger. Deze kan door Canio Sarkyuin op 24 februari in bedrijf worden genomen. Een verbinding met het Zhaklaan-trio wordt tot stand gebracht en een andere vloot van het galacticum, bestaande uit 1500 Posbi fragmentruimteschepen, vijf PONTON-tenders met twee onbemande BOXEN, 15 ultraslagschepen van de JUPITER-klasse, vijf LVT-exploratieschepen van de NEPTUNUS-klasse, de STYX en de NAUTILUS III, arriveert bij de Holoin-vijfhoek. Tegelijkertijd verschijnt een grotere vloot van de frequentie-monarchie en de Gaids aan de rand van het ruimte-tijd-labyrint.


Nadat blijkt dat de slaglichters van de frequentie-monarchie het ruimte-tijd-labyrint niet kunnen overwinnen, vliegt Atlan met de JULES VERNE via het Multika-duo eerst naar de planeet Coffoy, dat ooit een steunpunt was van de Maahks maar inmiddels is verlaten. Vandaar vliegt de JULES VERNE verder naar het Atrun-stelsel waar Atlan van de Tefroder Meruv Tatur informatie ontvangt over de actuele situatie in Andromeda. Men gaat opnieuw naar de donkere Hades-wolk. Het binnenvliegen in deze wolk verloopt erg moeizaam maar dan wordt in het centrum van de wolk een steunpuntwereld ontdekt van de frequentie-monarchie die wordt beschermd door een groot contingent slaglichters. Ternauwernood kan de JULES VERNE ontkomen aan de aanvallende slaglichters en daarna wordt in de donkere Hades-wolk een planeet ontdekt waarvan een hoge hyperstraling uitgaat, wat duidt op een hoog voorkomen van salkriet-achtige kristallen. Deze planeet krijgt de naam Eurydike. Een verkenningsteam ontdekt op de planeet de plantachtige Gurmaer levensvorm die een versteend wezen vereren dat ze de 'uitgeputte schepper' noemen. Daarbij gaat het om een wezen dat lijkt op een 50 meter grote rechtopstaande walvis die circa 10 miljoen jaar geleden leefde. Amper is de missie op Eurydike beƫindigd en dan wordt de JULES VERNE plotseling omsingeld door 18 grote Gaid-cilinders.


Deze Gaid-cilinders horen bij een verzetsbeweging, aangevoerd door Cerdo Perisa en Daore Hapho, die tegen de huidige politiek is van de Gaids. Cerdo Perisa vertelt Atlan de geschiedenis over de Gaids van de laatste 130 jaar. Perisa vertelt hoe de frequentie-monarchie in de persoon van frequentievolger Vastrear contact had opgenomen met de Gaids in 1448 NGT op Gaidor en hoe er een verbond was ontstaan tussen Gaids en de Vatrox. De Gaids moesten in opdracht van de frequentie-monarchie onbeduidende stelsels veroveren in Andromeda. Uiteindelijk vond Cerdo Perisa uit dat de frequentie-monarchie klonen creƫerde van belangrijke Gaid-bevelhebbers en zo hun eigen gezagsgetrouwe Gaid-vloot opbouwde. Toen besloot hij ondergronds te gaan om een verzetsbeweging te leiden. Tenslotte besluiten Perisa en Atlan om voortaan samen op te treden tegen de frequentie-monarchie.


Op 28 februari 1463 NGT bereikt de JESSE OWENS, een sloep van de slagkruiser RICHARD BURTON III, als eerste schip van de galactische vloot de planeet Gleam. Nadat Power Center zich niet meldt landt het eerste ruimtelandingsbataljon van de RICHARD BURTON III met de korvet KORUND op Gleam om Power Center weer in bezit te nemen voor de Terranen. De landingsactie verloopt succesvol nadat men enkele Twonoser, die zichzelf de 'moorddadige leerlingen van het zevende gebed' noemen, uit Power Center heeft verdreven. Bovendien raken de ruimtelandingstroepen kortstondig betrokken bij schermutselingen tussen Maahks en schaduw-Maahks.Verdere ontwikkelingen in het Stardust-stelsel

Nadat Perry Rhodan op 17 januari 1463 NGT op NEO-OLYMPUS is aangekomen blokkeert hij eerst de transferkoker van het polypoortstation om deze te beschermen tegen vijandelijke toegang. Daarna wisselt hij informatie uit met Timber F. Whistler, bezoekt de altijd nog bewusteloze Ras Tschubai in het medo-station van Ares-Alpha en bezoekt hij de Stardust-rotsnaald. Bovendien krijgt Rhodan via zijn controller een bericht dat een tweede polypoortstation is geactiveerd in Far Away. Rhodan wil nu met een gemengd Stardust-vlootverband naar dit station vliegen.


Ondertussen wordt Sionis, steunpuntwereld van de 'grensgangers van de sluier', aangevallen door slaglichters van de frequentie-monarchie. Darturka vallen het station binnen en stelen alle in de positron opgeslagen data en vertrekken weer. Conail Skali, een 'grensgangster van de sluier', overleeft de slachting. Ook op de planetoĆÆde P-17-25-1463 verschijnen slaglichters en Darturka ā€“ om precies te zijn: ze moeten sinds langere tijd hebben gesluimerd in het binnenste van de planetoĆÆde en ontwaken nu. Op een eiland ontstaat er een gevecht met enkele prospectors die op dat moment aanwezig zijn op de planetoĆÆde. Dr. Kom Agonis en zijn vriendin Vacucha Sabo ontkomen als enige overlevende met de PROSPERO. Ze betrekken een wachtpositie op enige afstand om de verdere gebeurtenissen te observeren zodat ze het Stardust-stelsel kunnen informeren. Op Katarakt materialiseert Amethist-stad definitief zodat de wespachtige ruimteschepen en de grondtroepen, die daar al eerder te zien waren, nu de vrije ruimte hebben. Ze vallen meteen de profeten van de stad en de gelukszoekers aan, die zich hier hadden verzameld, en proberen het heelal te bereiken. Daar worden ze echter opgewacht door eenheden van de Stardust-vloot.


Op 22 januari 1463 NGT bereikt MIKRU-JON, allang voor de eenheden van de Stardust-vloot die op achterstand zijn geraakt vanwege een hyperstorm, het zonnestelsel waarin het onlangs geactiveerde polypoortstation zich bevindt. Stuart Lexa geeft het station vanwege van zijn uiterlijk de naam KRUISRAD. Perry Rhodan en zijn begeleiders merken dat er op het polypoortstation wordt gevochten en ze maken contact met Elfahders, die daar strijden tegen Darturka van de frequentie-monarchie. Rhodan, Sean Legrange en Stuart Lexa stappen over naar KRUISRAD en ontmoeten opperprotector Bellyr. Deze vertelt dat de Elfahders met hun parelkettingruimteschepen op zoek zijn naar hun voorouders en na het verdwijnen van de sextadimsluier terecht zijn gekomen in dit polypoortstation. Kort erna zijn de Darturka opgedoken en deze zijn sindsdien onstuitbaar in opmars omdat ze constant nieuw materieel ontvangen via de transferkoker. Rhodan ontwikkelt een plan waarmee frequentievolger Tonnvar, die de aanval leidt, in een val wordt gelokt. De Vatrox wordt gedood en Rhodan deactiveert de transferkoker. Zodoende zijn de Darturka afgesneden van materieel.


Op 24 januari arriveert het eskader van de Stardust-vloot. Rhodan geeft Lexa en Legrange een controller. Ze zullen op KRUISRAD achterblijven en het station beveiligen, terwijl Rhodan met MIKRU-JON terugvliegt naar Aveda.


Op Aveda spreekt Rhodan met Ras Tschubai die uit zijn coma is ontwaakt. De teleporteur huisvest ook het bewustzijn van de telepaat Fellmer Lloyd en is zodoende een concept van HET. Hij werd uitgezonden om Perry Rhodan te zoeken om hem naar Zwerver te brengen. Zo begeven Rhodan, Mondra Diamond en het concept Tschubai/Lloyd zich met MIKRU-JON naar de nevelkoepel op Aveda om vandaar te arriveren op het eiland Talanis. Vervolgens gaat men meteen verder naar Zwerver. Daar heerst strenge vorst. Rhodan treft alleen een avatar aan van HET. De superintelligentie ligt vermoedelijk op sterven en heeft Rhodan's hulp nodig. Rhodan verneemt dat HET grote moeite heeft om zich tegelijkertijd staande te houden in de lokale groep en in de verre oorden. De superintelligentie zal binnen afzienbare tijd enorme hoeveelheden mentale energie nodig hebben om niet te worden verscheurd. Alleen al de Stardust-mensheid zal hiervoor lang niet toereikend zijn. Rhodan heeft geen keus dan zich hulpvaardig op te stellen, want HET laat er geen twijfel over bestaan dat concurrerende superintelligenties zijn machtigheidsballing zullen toe-eigenen als deze 'wees' zijn geworden. Daarna laat HET nog enkele visioenen zien aan Rhodan en stuurt hem daarna terug naar zijn kameraden op Zwerver. Daar zijn in Rhodan's afwezigheid 45 dagen voorbij gegaan, het is nu 10 maart 1463 NGT.


In een tweede gesprek met HET hoort Rhodan dat de frequentie-monarchie al sinds miljoenen jaren bestaat en altijd in de stadia van verval, die volgen na hyperimpedantie-verhogingen, als sprinkhanen alle volken uitbuiten die ze kan bereiken via het polypoortnetwerk. Deze keer is het echter anders: het PARALOX-ARSENAAL is gestolen van de frequentie-monarchie. Rhodan moet dit wapen, dat zo machtig is dat man daarmee een hele galaxie kan vernietigen, in zijn bezit brengen voordat de frequentie-monarchie dit lukt. HET waarschuwt Rhodan voor een nog onbekende vijand van de frequentie-monarchie die het PARALOX-ARSENAAL heeft gestolen, maar beslist niet automatisch een vriend zal zijn voor de mensen. Rhodan krijgt een nieuw controller en verneemt dat er op Zwerver ook een polypoortstation is, dat HET ooit had laten bezorgen. Van daaruit gaat de reis verder naar Andromeda waar de frequentie-monarchie, volgens de informatie van HET, meerdere hibernatiewerelden bezit.


Nadat Perry Rhodan naar Andromeda is gereisd spitst de situatie zich toe op Katarakt. Daar had de Stardust-vloot vreemde indringers omsingeld in een gebied rondom Amethist-stad met hulp van paratron-grendelvelden. De vreemdelingen, die zichzelf beschermen met veiligheidsschermen, beginnen ondertussen iets te bouwen waarbij ze via Amethist voortdurend extra materieel ontvangen. Daar het onduidelijk is of datgene wat de vreemdelingen bouwen een bedreiging voor de Stardust-mensheid vormt, zullen Icho Tolot en Eritrea Kush het object opsporen met een groep ruimtelandingsoldaten. Dit voornemen mislukt helaas omdat het object te sterk wordt bewaakt.


Een tweede poging lijkt meer succes te hebben: via een van de kooi-overbrengers in de Stardust-rotsnaald lukt het Tolot, Kush en enkele soldaten om door te dringen binnenin het door veiligheidsvelden beschermde gebied. Ze kunnen het object, dat zich in opbouw bevindt, zo dicht naderen dat ze kunnen herkennen dat het gaat om een groter wespenschip. Dan worden ze ontdekt en Kardo Tarba, een van de leiders van de vreemdelingen die zich Jaranoc noemen, start het wespenschip, een zogenoemde hyperdim-perforator. Het komt tot een gevecht tussen Tolot's groep en de Jaranoc, tegelijkertijd verdwijnt Amethist-stad. Tolot's groep moet zich opnieuw terugtrekken.


Kort erna krijgt Timber F. Whistler een bericht dat twaalf slaglichters van de frequentie-monarchie het Stardust-stelsel naderen. Hun eigen vloot is veel zwakker. Toevallig lukt het Icho Tolot door het indrukken van een cartouche in de Stardust-rotsnaald dat zich rondom het stelsel een andere sextadimsluier opbouwt, voordat de slaglichters daadwerkelijk het stelsel kunnen binnendringen.


Alle ruimteschepen die tot het tijdstip van de activering van de tweede sextadimsluier niet in het Stardust-stelsel waren hebben nu geen mogelijkheid meer om naar huis terug te keren. Aan boord van de KATARAKT observeren Stuart Lexa en Sean Legrange wat zich afspeelt aan de rand van de sluier. Daar strijden slaglichters van de frequentie-monarchie tegen nieuw gearriveerde kegelruimteschepen van de Jaranoc. Op 8 februari 1463 NGT volgt er een beslissende wending: twee lichaamsloze entiteiten arriveren waarvan blijkt dat het gaat om VATROX-DAAG, een van de leiders van de frequentie-monarchie, en om VATROX-VAMU, de leider van de Jaranoc. Beide entiteiten vechten tegen elkaar tot het VATROX-VAMU eindelijk lukt om VATROX-DAAG te verdrijven met zijn hulptroepen.


Op Katarakt zitten ondertussen, na het verdwijnen van Amethist-stad en de start van de hyperdim-perforator, 88.000 Jaranoc vast zonder uitzicht op materieel en versterking. Ze kunnen de opgerichte paratron-grendelvelden van de Stardust-vloot niet doorbreken en van capitulatie is geen denken vanwege hun erecode. Wel hopen ze dat VATROX-VAMU snel zal arriveren want de voorraad aan voedingsmiddelen is nog maar genoeg voor drie dagen. Terwijl vertwijfelde plannen worden besproken ontwikkelt Kardo Tarba zijn eigen plan. Als Icho Tolot voor onderhandelingen bij de energiekoepel verschijnt treedt Kardo Tarba hem tegemoet als onderhandelaar. Hij daagt de Haloeter uit voor een duel tot de dood erop volgt. Als Kardo Tarba wint moet de Stardust-mensheid zijn volk van levensmiddelen voorzien. Als hij verliest zullen de Jaranoc capituleren, wat ze in dit geval kunnen doen zonder hun gezichtsverlies.


Als het duel plaatsvindt rekent Kardo Tarba op zijn dood, wil Tolot echter een goed gevecht leveren. Op het eind wint Icho Tolot daadwerkelijk, maar hij ziet ervan af om Tarba te doden. De wet van de Jaranoc verlangt in dit geval dat Tarba zich onderwerpt als dienaar bij zijn overwinnaar. Vanaf nu is Kardo Tarba een vazal van Icho Tolot.


Op 11 februari 1463 NGT wordt de sextadimsluier rondom het Stardust-stelsel doorlatend vanwege de inzet van de hyperdim-perforator van de Jaranoc. VATROX-VAMU dringt het zonnestelsel binnen gevolgd door een vloot van de Jaranoc. Bij de bewoners worden mentale stemmen luider die aandringen om te vluchten naar het eiland in de neveldom, omdat alleen HET de Stardust-mensen nog kan helpen. Er breekt tumult uit op alle planeten als de Trivid-zenders beweren dat Zyx al onder vuur ligt, wat echter niet waar is. In plaats daarvan volgt er een hevige mentale klap die leidt tot de bewusteloosheid van alle Stardust-inwoners, behalve bij personen die in aanraking zijn geweest met de gouden-vonkenregen, of hun gezamenlijke kinderen die blijkbaar beschikken over mutantengaven. Deze zogenoemde vonkenmensen en vonkenkinderen, waaronder ook Shanda Sarmotte en Rence Ebion, volgen deze roep en begeven zich via de nevelkoepels op Aveda, Katarakt, Trondgarden en Zyx naar het eiland Talanis.Andromeda: op het polypoortstation DARASTO

Als Perry Rhodan en zijn kameraden vanaf Zwerver met het ruimteschip MIKRU-JON via het polypoortnetwerk polypoortstation DARASTO in Andromeda bereiken beleven ze daar een klopjacht van fundamentalisten-Maahks op schaduw-Maahks. Ze ontmoeten de schaduw-Maahk Grek 363, die in gezelschap is van de iets naĆÆeve Acroni genaamd Perbo Lamonca, en deze vertelt Rhodan dat de vervolging van schaduw-Maahks door de fundamentalisten niet alleen op DARASTO, maar plaatsvindt in heel Andromeda. Daarbij staan de schaduw-Maahks op een verloren positie omdat ze zo veel mogelijk afzien van geweld. Als Rhodan zelf wil zien hoe de fundamentalisten de schaduw-Maahk Grek 259, een kameraad van Grek 363, willen terechtstellen, laat hij zich door het concept Fellmer Lloyd/Ras Tschubai teleporteren naar de plek van het vonnis. Hier kan hij echter alleen maar vaststellen dat Grek 259 al dood is. Dan volgt er een vuurgevecht, waaraan ook andere bewoners van DARASTO deelnemen, tegen de terechtstelling en het brute optreden van de fundamentalisten. Plotseling volgt er een explosie die Rhodan's lichaam uiteenrijt.


Daadwerkelijk raakt Rhodan's lichaam bij de explosie zwaar gewond, maar kan door de schaduw-Maahks worden geborgen. Medici van de schaduw-Maahks zetten zich in voor Rhodan's bewusteloze lichaam. Zijn bewustzijn werd met de hulp van schaduw-Maahks verplaatst naar een niemandsland. Rhodan vindt zichzelf terug in een soort parallelwereld die een negatieve afspiegeling lijkt te zijn van de werkelijkheid. Hier beleeft hij enkele avonturen tot hij de schaduw-Maahk Grek-1 ontmoet, dezelfde Grek-1 die hij eerder had ontmoet op het polypoortstation OROLOGION en die nu Pral heet. Van Pral hoort Rhodan dat zijn bewustzijn zich heeft gespleten. Zijn door machtslust gedreven 'duistere kant' is zelfstandig geworden en wil het niemandsland niet meer verlaten. De 'duistere' Perry Rhodan voelt zich op zijn best in de door hem zelf geschapen en beheerste meta-reƫle wereld. Ook verneemt Rhodan iets van Pral over het verplaatsen van het vamu voor de Vatrox dat gedeeltelijk is gebaseerd op het natuurlijke psionische net, en over de zielenvallen, krathvira's genoemd, die de fundamentalisten inzetten tegen de schaduw-Maahks. Vervolgens gaat Rhodan akkoord om de schaduw-Maahks te helpen in hun strijd tegen de fundamentalisten. Nadat hij zich weer heeft verenigd met zijn 'duistere ik' keert Rhodan's bewustzijn terug in zijn nauwelijks nog levensvatbare lichaam. In de tussentijd zijn ook Mondra Diamond en Tschubai/Lloyd op de plek gearriveerd waar de schaduw-Maahks Rhodan's lichaam behandelen.


Rhodan's zwaar gewonde lichaam wordt onder begeleiding van drie schaduw-Maahks, Diamond en Tschubai/Lloyd teruggebracht naar MIKRU-JON. Daar wordt Rhodan in een medotank geplaatst waardoor zijn zware verbrandingen in korte tijd zullen genezen. Ondertussen verschijnt Akika Urismaki, de laatste van de halfspoor-wisselaars, op DARASTO en wordt vervolgens door Tschubai/Lloyd aan boord gebracht van MIKRU-JON.


Op 14 maart 1463 NGT arriveert Grek 11, de gezant van de gedecentraliseerde toezichtsinstantie van de Maahks. Deze dwingt bij Rhodan een termijn af van twee jaar waarbinnen Rhodan alle schaduw-Maahks uit Andromeda zal evacueren. Tot dan zullen de fundamentalisten hun jacht op de schaduw-Maahks uitstellen. Rhodan verzoekt bovendien om de overdracht van een krathvira-zielenval, waarvan hij denkt dat het een nuttig wapen kan zijn tegen de frequentie-monarchie. De wens wordt ingewilligd maar alleen onder de voorwaarde dat het apparaat uitsluitend wordt bediend door Maahks. De fundamentalisten zijn bereid om samen met de galactici te vechten tegen de frequentie-monarchie.


Terwijl Rhodan met Grek 11 onderhandelt ontdekt Akika Urismaki op DARASTO een verborgen ruimte.


Perry Rhodan en Tschubai/Lloyd betreden de verborgen ruimte en maken contact met de projectie van Homunk, de bode van HET, die Rhodan informeert over het functioneren van de B-controller die Rhodan van HET heeft gekregen. Bovendien hoort Rhodan meer details over het polypoortnetwerk in Andromeda, ook over de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de loop van vier hyperdepressies. Tien miljoen jaar geleden begonnen de Anthurianen vanuit Anthuresta met de bouw van het polypoortnetwerk in elf galaxies. De Vatrox werden de dienaars van de Anthurianen, verhieven zich echter tegen hen tijdens de eerste hyperdepressie en werden uiteindelijk zelf de heren over het polypoortnetwerk. De frequentie-monarchie ontstond en als bescherming tegen hun grootste vijand, VATROX-VAMU, schiep de frequentie-monarchie het PARALOX-ARSENAAL, een reusachtige opeenhoping van psi-materie.


Als laatste geeft Homunk drie doosjes met psi-materie aan Rhodan. Daarna verlaten Rhodan en Tschubai/Lloyd de verborgen ruimte en begeven zich naar MIKRU-JON. Daar informeren Mondra Diamond ze dat Grek 11 de fundamentalisten terugtrekt van DARASTO. Rhodan besluit vervolgens naar de Bengar-sterrenhoop te vliegen. Voor de start komen Grek-11 en vijf andere fundamentalisten met een krathvira-zielenval aan boord van MIKRU-JON. Enkele dagen later, op 22 maart 1463 NGT, bereikt MIKRU-JON het doelgebied.Andromeda: de strijd tegen de frequentie-monarchie

Op 12 maart 1463 NGT wordt door de meta-peiler van de JULES VERNE atypische hyperactiviteit gemeten in het Sicatemo-stelsel. De JULES VERNE gaat vervolgens naar de rand van de Bengar-sterrenhoop. Daar wordt vastgesteld dat de hyperactiviteit uitgaat van een rode dwergzon die er van nature niet hoort te zijn in het Sicatemo-stelsel en vermoedelijk kunstmatig werd geschapen door de frequentie-monarchie. Bovendien wordt vastgesteld dat het stelsel, dat eigenlijk van Tefroders is, door de Gaids wordt bezet. Atlan organiseert vervolgens de samenstelling van een vloot om het Sicatemo-stelsel en de Tefroders te bevrijden. Bij deze vloot horen 2500 schepen van de Tefroders onder bevel van admiraal Meruv Tatur en rond de 1000 schepen van de Gaid-rebellen onder bevel van Daore Hapho en ook 1500 fragmentruimteschepen van de Posbi's. Als op 22 maart de aanval van deze vloot op het Sicatemo-stelsel begint trekken de Gaids zich tot ieders verrassing terug uit het stelsel. Ook de rode dwergzon verdwijnt. Daarvoor verschijnt een Gaid-cilinder aan de rand van het stelsel die een radioboodschap uitzendt van de frequentie-monarchie. Deze luidt dat de frequentie-monarchie de acties van de galacticum-vloot niet verder zal tolereren en daarom een een afschrikwekkend voorbeeld zal stellen in het Sicatemo-stelsel. Kort daarop ontbrandt de zon Sicatemo tot een supernova waardoor het hele stelsel wordt vernietigd en alle aanwezige Tefroder worden gedood.


Op de VERNE wordt naar enige tijd de data van de sondes geanalyseerd. De wetenschappers gaan er vanuit dat de supernova ontstond door het inzetten van dertien gram psi-materie. Het door de frequentie-monarchie veroorzaakte proces gebeurde in drie fasen, namelijk structuurbeving, afgeplatte blaas en hypereruptie. Andere data van de sondes in het Sicatemo-stelsel leveren de ontdekking op van een vuuroog bestaande uit psi-materie. Er dichtbij bevindt zich een obelisk van 70 meter lengte, en beide worden in samenhang gebracht als de oorzaak van de zonne-explosie. Atlan laat de VERNE koers zetten naar het stervende stelsel. Ter plekke lost het vuuroog op maar de obelisk kan met passende voorzichtigheid worden geborgen.


De verrassing is groot, als blijkt dat het de MIKRU-JON is met Perry Rhodan aan boord. Het schip heeft de hypereruptie van de psi-materie en de nova doorstaan zonder noemenswaardige schade, alle bemanningsleden zijn slechts een korte tijd bewusteloos geweest. De JULES VERNE keert terug naar het trefpunt met de geallieerde vloot. Vervolgens komen de Tefroder Meruv Tatur en de Gaid Daore Hapho aan boord om informatie uit te wisselen. Ook Grek-1, genaamd Pral, van de schaduw-Maahks, en Grek 11, de gezant van de gedecentraliseerde toezichtsinstantie van de fundamentalisten-Maahks, voegen zich erbij. De fundamentalist verklaart dat 2500 zware slagschepen van zijn volk al zijn begonnen aan de opmars in de richting van de Bengar-sterrenhoop. Daarbij geven ze de alliantie ook de beschikking over de hen bekende bevelcodes van de frequentie-monarchie.


Het bijeenbrengen van alle bekende informatie levert de kennis op over de standplaatsen van zes hibernatiewerelden, vier handelssterren en de standplaatsen van distributiedepots en polypoortstations. Daaruit volgt het doel om een massale slag uit te voeren tegen een hibernatiewereld. Maar eerst, zo pleit Rhodan, zal een handelsster worden verkend. Met het oog daarop wordt de dichtstbij gelegen uitgebrande handelsster onderzocht. Buiten de kennis dat het object nog 920 gram psi-materie bevat resulteren er geen nieuwe gezichtspunten.


Vandaar dat Perry Rhodan besluit, na de terugkeer bij de Holoin-vijfhoek, tot een commando actie tegen de enig functionerende handelsster FATICO. Daarvoor nadert de JULES VERNE de handelsster tot op 409 lichtjaar om vervolgens MIKRU-JON uit te sluizen die gecamoufleerd is met buitgemaakte ruimteschip onderdelen van een slaglichterveer, zodat deze als Trojaans paard de FATICO binnen te dringen. Aan boord bevinden zich als Darturka-kloonsoldaten gecamoufleerd, Rhodan, Gucky, de schaduw-Maahk Pral, het concept Ras Tschubai/Fellmer Lloyd en daarbij ook 100 gemodificeerde gevechtsrobots. Met de door Grek 11 beschikbaar gestelde codes lukt de nadering van de handelsster.


Perry Rhodan en zijn kameraden zijn echter terecht gekomen in een behendig opgezette val: Satwa, de uit Tefroods genmateriaal gekloonde autochtoon-ordonnans, heeft op een dergelijke onderneming gerekend en laat de MIKRU-JON met schermvelden vastzetten in een hangaar. Bij het verlaten van het schip worden Perry Rhodan en Tschubai/Lloyd gevangen genomen, Gucky en Pral lukt het om te vluchten. Rhodan en Tschubai/Lloyd worden in een cel opgesloten en verhoord. Het lukt Rhodan om voor Satwa te verzwijgen dat hij een cellenactiveerder draagt. Ondertussen worden de terraanse gevechtsrobots gedemonteerd door Okrivar-technici. In een robot heeft de Posbi Jawna Togoya zich verborgen gehouden. Deze neemt de Okrivar Irdelph als gijzelaar en leert dat de afzonderlijk gebieden van de handelsster in zichzelf besloten mini-universa vormen dat alleen door een supra-regionaal transportsysteem kan worden verlaten ā€“ en alleen hooggeplaatste persoonlijkheden als Satwa is het gebruik van dit systeem toegestaan. De Posbi neemt vervolgens Satwa's gedaante aan, zodat deze het computersysteem van de handelsster kan misleiden. Jawna breekt in bij het interne communicatienet aan boord en neemt contact op met Gucky en Pral.


Als het de Posbi ook nog lukt om de energievelden te deactiveren die de gebieden van de handelsster van elkaar scheiden wordt er groot alarm geslagen. Satwa die bijna zover was met de hulp van haar symbiosepartner PĆ¼ S'Karbunc om Ras/Fellmer's geest te kraken moet met spoed naar frequentievolger Vastrear, de eigenlijke heer van de FATICO, voor een bespreking. De galactici ontmoeten elkaar ondertussen in MIKRU-JON en rusten zich nieuw uit. Nu kan Rhodan met zijn B-controller eindelijk de centrale naderen van de handelsster en daar een herstart initiĆ«ren van al de systemen. Terwijl de installaties weer opstarten is de handelsster hulpeloos en niet meer gecamoufleerd als echte zon, zodat Atlan kan aanvallen. Als Vastrear de vloot ziet naderen erkent hij dat hij heeft verloren. Hij stuurt de enkele slaglichters en gevechtstroepen die hem resteren in een uitzichtsloze strijd en dekt daarmee zijn vlucht. Zijn oorlogsordonnans Bhustrin en Satwa neemt hij mee. Ervoor blokkeert hij alle functies van de handelsster met zijn C-controller.


De geallieerden bezetten FATICO nog diezelfde dag, op 5 april 1463 NGT. De achtergebleven Darturka vormen geen ernstige hindernis voor de landingstroepen van de geallieerde, hoewel de definitieve verovering wordt vertraagd door de guerrillatactiek van de verdedigers en de omvang van FATICO. De geallieerde moeten helaas erkennen dat ze door de blokkering niets kunnen beginnen met de handelsster.


Op 10 april 1463 NGT arriveert het vijfde contingent van de galactische vloot: 30.000 eenheden, waaronder 10.000 schepen van de Haloeter, versterken de strijdkracht van de geallieerde. De totale strijdmacht wordt opgedeeld in 40.000 schepen die worden gestationeerd voor de beveiliging van de handelsster en 45.000 eenheden vliegen op 15 april naar de Facetten-nevel om Hibernatie-3 aan te vallen. Sterke troepenonderdelen voeren afleidingsmanoeuvres uit op verschillende plekken in Andromeda. Er zijn flinke verliezen maar de actie is succesvol: Atlan's vloot kan de sterk beveiligde hibernatiewereld onopgemerkt naderen.


Met behulp van een modificatie aan de Maahkse krathvira's, de 'zielenvangers', lukt het om het vamu van de Vatrox te peilen, de schepen neer te schieten waarop het zich bevindt en het vamu van de stervenden Vatrox op te vangen. Dit brengt de overwinning van de eigenlijk inferieure alliantie: de vijandelijke vloot die van zijn leiding is berooft functioneert toenemend ongecoƶrdineerd. Als wraak voeren de Gaid-rebellen tot slot verwoestende bombardementen uit op Hibernatie-3, wat tot een miljoenvoudige dood leidt onder de Vatrox en wiens vamu's (in totaal 150 miljoen) worden opgevangen in de krathvira's. Daarmee is de slag van Sicatemo beslist in het voordeel van de alliantie. Evenwel verliezen de geallieerden bijna 20.000 schepen, waarvan alleen al 13.500 Gaid-ruimteschepen.


Na deze slag wil Atlan het initiatief van handelen behouden en plant daarvoor aanvallen tegen alle hibernatiewerelden. Tegelijk zal het terugveroveren beginnen van het polypoortnetwerk vanuit polypoortstation DARASTO, dat voor dit doel door Perry Rhodan is verplaatst in een baan om Gleam. Perry Rhodan gaat via een transferkoker naar ITHAFOR om te verzoeken voor versterking in de vorm van robotlegers en kleine ruimteschepen die kunnen worden getransporteerd via het polypoortsysteem om zo de frequentie-monarchie aan te vallen op hun stations. Julian Tifflor, in zijn functie als gevolmachtigde van het galacticum, begeleidt Perry Rhodan vanuit de Melkweg terug naar Andromeda en gaat voor een inspectie naar FATICO.


In de tussentijd onderneemt Sinnafoch actie om de jongste tegenslagen van de frequentie-monarchie, wat onder de Vatrox zo'n onrust bracht dat het leidde tot massazelfmoorden, weer uit te wissen: hij beveelt het terugveroveren van de handelsster FATICO, want zonder deze is er geen verbinding mogelijk naar Anthuresta.


De frequentie-monarchie belegert FATICO, in wiens beschutting de schepen van de geallieerde zich hebben teruggetrokken. Daar de handelsster geen gevaar mag lopen vallen de slaglichters niet aan. Perry Rhodan gebruikt zijn controller telkens weer om de handelsster te herstarten om daarmee de overnamepogingen van de frequentie-monarchie te verijdelen. De JULES VERNE wordt in drie cellen opgedeeld om flexibeler te kunnen reageren. Atlan, die de JV-1 commandeert, verplaatst vlootonderdelen naar FATICO zodat de slaglichters van de frequentie-monarchie gevoelige verliezen lijden en zich uiteindelijk terugtrekken. Ook bij Holoin-vijfhoek komt het tot gevechtshandelingen waarbij de vloot van de frequentie-monarchie compleet wordt vernietigd.


Na deze successen wordt tegelijkertijd de aanval voorbereid op de overgebleven hibernatiewerelden. Talrijke krathvira-zielenvallen worden over de vlootonderdelen verdeeld. Op 25 april 1463 NGT begint dan de beslissende aanval op de hibernatiewerelden. Zoals ervoor zal de frequentie-monarchie worden verward met afleidingsmanoeuvres. Met dat doel vallen de geallieerden de distributiedepots KJALLDAR en HASTAI aan in de Bengar-sterrenhoop.


Bij de aanval op KJALLDAR en HASTAI lijden de troepen van admiraal Ipthey-HĆ¼riit zware verliezen. Ze krijgen onverwachts hulp van de Andromeda-Haloeters met 1500 schepen en even later ook van 15.000 schepen door talrijke volken uit Andromeda.


Om twaalf uur 's middags op 25 april komt de aanval  op gang tegen de hibernatiewerelden. Alle deelvloten zetten een geringe hoeveelheden psi-materie in van de voorraad die Rhodan had gekregen van Homunk. De psi-materie-bommen kunnen zo worden geprogrammeerd dat ze of hyperfysische schokgolven veroorzaken, of in de wijde omgeving een suggestieve dwang uitvoeren op alle Vatrox zodat ze worden gedwongen tot de zelfmoord, waarna hun vamu kan worden opgezogen met de krathvira-zielenvallen. Het concept Lloyd/Tschubai ontsteekt een kleine hoeveelheid psi-materie in het distributiedepot LORRAND in de buurt van Hibernatie-6 en wint daardoor zo veel aan kracht dat hij het depot twee miljoen kilometer verder weg kan teleporteren.


In korte tijd worden alle overgebleven hibernatiewerelden vernietigd. Het vamu van 1,384 miljard Vatrox wordt verzameld. Tegenover deze successen staan wel verschrikkelijke eigen verliezen. Plotseling nadert een machtige mentale entiteit de JV-1.


Terwijl iedereen aan boord van de JV-1 de machtige mentale entiteit lichamelijk voelt, verschijnt Gucky bij Atlan en beweert een belangrijk bericht te hebben voor Perry Rhodan. Per trafitron-modus vliegt de JV-1 dan naar de handelsster FATICO. Daar aangekomen gaat Gucky per kooi-overbrenger naar de JV-2, die zich intussen weer heeft verenigd met het JV-middendeel, en ontmoet daar Rhodan. Nu blijkt dat de Ilt is overgenomen door VATROX-CUUR. Het triumvir van de frequentie-monarchie klaagt de Terranen eerst aan vanwege de overval op het polypoortnetwerk, biedt dan echter een samenwerking aan in de strijd tegen VATROX-VAMU, de eigenlijke vijand. De cellenactiveerderdrager wijst dit voorstel af. Er ontstaat een mentaal gevecht tussen VATROX-CUUR en Perry Rhodan, dat Rhodan wint door de inzet van een kleine hoeveelheid psi-materie waarna VATROX-CUUR vergaat en wordt opgevangen in een krathvira-zielenval. Kort daarna blijkt dat niet Gucky contact had opgenomen met Perry Rhodan maar de Atto RourSi, die de gestalte van Gucky had aangenomen.


Aan boord van de slagtoren VART bemerkt Sinnafoch de vervluchtiging van VATROX-CUUR. Dit ongelooflijke en onbegrijpelijke voorval laat hem inzien dat de slag om Andromeda definitief is verloren en dat ook de handelsster FATICO niet meer is te redden. Begeleidt door Philip en Kruuper gaat hij met behulp van zijn B-controller naar FATICO. Op FATICO legt hij een polypoortverbinding naar Anthuresta voor zichzelf en zijn begeleiders. Tegelijkertijd laat hij twee reusachtige transfertunnels ontstaan. Een daarvan omvat het gekoppelde verband bestaande uit JV-2 en het JV-middendeel en dematerialiseert deze met onbekend doel.


Op 26 april 1463 NGT om 1:55 uur Terrania-standaard-tijd peilt het automatische buitengebied meetstation OORT-149 aan de rand van het Sol-stelsel een energetisch fenomeen dat plotseling materialiseert. Het wordt geĆÆdentificeerd als een vuuroog, OORT-149 slaat alarm.TALIN ANTHURESTA (I)

Nadat de JULES VERNE, alleen bestaand uit JV-2 en het JV-middendeel, bij FATICO in transit is gegaan bevindt het ruimteschip zich opnieuw in de buurt van een andere handelsster, die omgeven is door een sterke hyperstorm. Nadat het de bemanning is gelukt om de JULES VERNE op het oppervlak van deze handelsster te landen, vertrekt een entercommando met Perry Rhodan om het binnenste te verkennen van deze handelsster. Gedurende deze tijd ontstaan op de JULES VERNE en bij het enterteam zogenoemde psi-folies, veroorzaakt door de hyperstorm, die de betrokkenen tergen en gedeeltelijk tot aan de rand van de waanzin drijven. Uiteindelijk kunnen ze worden verslagen door Mikru. In het binnenste van de handelsster treft het enterteam een kristalwezen aan dat zichzelf Clun'stal Niemand noemt en afstamt van het Esnur volk. Van dit wezen hoort het enterteam dat de handelsster de naam TALIN ANTHURESTA draagt. Tegelijkertijd verzoekt Clun'stal aan Perry Rhodan om zijn heer, de Anthuriaan Fogudare, te doden omdat deze waanzinnig is geworden. Rhodan voert dit verzoek uit. Bijna tegelijkertijd wordt de radioverbinding verbroken tussen JULES VERNE en enterteam.


Na de dood van Fogudare vinden Perry Rhodan en zijn begeleiders uit dat het bij TALIN ANTHURESTA niet alleen gaat om een handelsster maar dat zich rondom deze handelsster 20.000 schijfwerelden bevinden, die een soort van Dyson-sfeer vormen. Terwijl Mondra Diamond met anderen leden van het enterteam achterblijven op de handelsster, besluit Perry Rhodan om samen met Clun'stal Niemand, Lloyd/Tschubai en enkele soldaten via een transferkoker naar een van de schijfwerelden te reizen om deze te onderzoeken. Ze landen op de wereld Frerino en houden zich bezig met de Frerin die leven in een conservatieve, totalitaire theocratie. Tegelijkertijd stellen ze vasts dat aan de rand van Frerino oplossingsverschijnselen optreden, veroorzaakt door de deflagratie van psi-materie. Perry Rhodan en zijn begeleiders helpen de Frerin om zich te ontdoen van hun totalitaire regime, en met de hulp van MIKRU-JON lukt het ook om de oplossingsverschijnselen te stoppen aan de rand van Frerino. Daarna begeven Perry Rhodan en zijn begeleiders zich aan boord van MIKRU-JON en reizen ze verder.


Terwijl Perry Rhodan op Frerino verbleef heeft het achtergebleven enterteam zich op TALIN ANTHURESTA in tweeƫn gespitst. Een groep rond Akika Urismaki zal zich bezig houden met de JULES VERNE waar men nog altijd geen contact mee heeft en de tweede groep rond Mondra Diamond zal proberen om tot het centrum van de handelsster door te dringen. Daarbij heeft Mondra telkens weer visioenen waarin ze gedeeltes herinnert over de 45 dagen die ze op Zwerver doorbracht tussen eind januari en begin maart 1463 NGT, waarvan eerder alle tussentijdse herinneringen ontbraken. Zo herinnert ze zich nu een samenkomst met Geoffry Abel Waringer evenals talrijke ontmoetingen met Homunk.


Na zijn oponthoud op Frerino probeert Perry Rhodan om met MIKRU-JON een van beide psi-materie-concentraties te bezoeken in wiens binnenste zich twee psi-materie-dispensers bevinden. Om in de chaos van de heersende psi-storm beter te kunnen navigeren wordt Perry Rhodan een mentale piloot van MIKRU-JON. Bij de psi-materie-dispenser aangekomen observeert men hoe deze een psi-materie-sonde lanceert die zich hecht aan de buitenwand van de MIKRU-JON en vervolgens een transit veroorzaakt die MIKRU-JON verplaatst ver buiten TALIN ANTHURESTA.VATROX-VAMU in het Stardust-stelsel

Sinds 11 februari 1463 NGT heerst VATROX-VAMU over het Stardust-stelsel. Maar enkele bewoners blijven vrij van zijn mentale beĆÆnvloeding. Daartoe horen Timber F. Whistler, Icho Tolot, Kardo Tarba en Eritrea Kush die in de Stardust-rotsnaald vluchten. JOKER, de hoofdcomputer van de rotsnaald, komt in actie en roept de crisissituatie vijandige invloed uit. Om de rotsnaald ontstaat een sextadimsluier en andere sectoren van de rotsnaald worden opeens toegankelijk. In onderaardse installaties van de rotsnaald vinden Whistler, Tolot, Tarba en Kush acht zilverbollen van de Oldtimers. Op 21 februari 1463 NGT ondernemen Whistler en Kush eerste testvluchten met twee zilverbollen, halen daarmee andere personen op en brengen deze in de veiligheid van de rotsnaald.


Op Talanis verzamelen zich steeds meer vonkenmensen en vonkenkinderen bij het paleis van de vier hemelen. Ze besluiten om een parablok te vormen tegen VATROX-VAMU om deze te verdrijven uit het Stardust-stelsel. De poging mislukt en veel vonkenmensen raken daarbij gewond, enkele sterven zelfs. Ervoor verschijnt uit het paleis van de vier hemelen plotseling een groep mutanten die ooit waren opgenomen door HET, zij zullen voortaan de vonkenmensen ondersteunen in hun strijd tegen VATROX-VAMU.


De HET-mutanten beginnen onmiddellijk met de training van de onervaren Stardust-mutanten, terwijl men met de zilverbollen de verzorging veilig stelt van de mensen op Talanis. Bovendien worden er soldaten gestationeerd uit Eritrea Kush's eenheid om hen te beschermen.


De Jaranoc Kardo Tarba, nu vazal van Icho Tolot, treedt VATROX-VAMU tegemoet met het verzoek om officieel te worden ontslagen uit zijn dienst. Tot verbazing van alle betrokkenen verleent VATROX-VAMU hem dit verzoek. Dan ontdekken Tolot en Tarba op Katarakt een observatorium van de Oldtimers.


De van KRUISRAD teruggekeerde Stardust-vloot ruimteschepen, begeleidt door enkele parelkettingruimteschip van de Elfahders, worden getuige van de Stardust-stelsel bezetting door VATROX-VAMU. Daar ze het Stardust-stelsel via conventionele weg niet kunnen bereiken plant Sean Legrange een poging om via het ruimtestation SOLAR SYSTEM op NEO-OLYMPUS te komen. Nadat een commandogroep onder leiding van Legrange SOLAR SYSTEM heeft bereikt stelt men vast dat het ruimtestation al is bezet door de Jaranoc van VATROX-VAMU. Terwijl men naar mogelijkheden zoekt om op een andere wijze op NEO-OLYMPUS te komen onthult Sean Legrange dat hij een Vario-1000-robot is. Dan heeft het actieteam succes om naar NEO-OLYMPUS over te stappen. Hier is de bemanning onaangetast gebleven van de beĆÆnvloeding door VATROX-VAMU en Sean Legrange ontdekt een verborgen ruimte.


Tegelijkertijd met Legrange's poging om NEO-OLYMPUS te bereiken gaat een deel van de Stardust-vloot onder leiding van de KATARAKT naar planetoĆÆde P-17-25-1463, begeleidt door schepen van de Elfahders. Daar wordt een neergestorte slaglichter ontdekt van de frequentie-monarchie en twee overlevende bemanningsleden worden geborgen. De Elfahder Bellyr beleeft een herinneringsfase en vertelt over de geschiedenis en legendes van de Elfahders. Daarbij speelt in het verre verleden ook een entiteit (VATROX-VAMU) een zekere rol bij de poging om een enorm psi-materie depot te bezitten. Met zijn verhaal bevestigd Bellyr ook de aanwezigheid van de Elfahders in Far Away.


Op 26 april 1463 NGT keert Atlan met de JV-1 terug in het Sol-stelsel. Op Aarde in de Atlantische Oceaan is een nevelkoepel verschenen. Als reactie op het vuuroog dat door de frequentie-monarchie werd gestationeerd wordt het kristalscherm om het stelsel geactiveerd. Het is te voorzien dat het vuuroog spoedig zal botsen met het kristalscherm.


Intussen probeert VATROX-VAMU tevergeefs met de Siganees Vorremar Corma, die de entiteit mentaal heeft onderworpen, door te dringen tot Talanis. Als op 30 april 1463 NGT de mensen en HET-mutanten een tweede poging onderneming om een parablok tegen VATROX-VAMU in te zetten worden de entiteit en haar Jaranoc-troepen meer dan duizend lichtjaar ver weggeslingerd van het Stardust-stelsel. Vorremar Corma komt in deze situatie om het leven.


Alle mensen in het Stardust-stelsel zijn nu weer vrij. De HET-mutanten nemen afscheid en keren terug in HET. Nu blijkt dat Talanis niet alleen een verbinding heeft met vier werelden in het Stardust-stelsel maar ook met Terra, namelijk via de nevelkoepel in de Atlantische Oceaan. Alle aanwezigen op Talanis beleven een visioen van een vuuroog dat het Sol-stelsel bedreigt.Vlucht van de frequentievolger

Na zijn nederlaag in Andromeda is Sinnafoch met zijn begeleiders Kruuper en Philip, in een poging om de handelsster JERGALL te bereiken, door een beĆÆnvloeding van het polypoortnetwerk geland op de schijfwereld D'Tarka van TALIN ANTHURESTA. Doordat Sinnafoch vanwege de gebeurtenis rond zijn nederlaag in Andromeda in een coma is geraakt en droomt over zijn vroege dagen gedurende het tijdperk van de tweede hyperdepressie, moeten zijn kameraden zich bezighouden met de D'Tar inwoners van D'Tarka. Ze leren de uitvinder F'har en zijn assistent L'hete kennen die hen helpen op D'Tarka te overleven en een intacte transferkoker te vinden waarmee ze D'Tarka weer kunnen verlaten. Kort voor het vertrek op de route naar JERGALL ontwaakt Sinnafoch weer uit zijn coma en bedankt hij F'har en L'hete voor hun steun met een technisch geschenk.


Ook de frequentievolger Vastrear is op de vlucht. Samen met zijn ordonnansen Bhustrin en Satwa vlucht hij eerst van FATICO naar Hibernatie-3. Als Hibernatie-3 door de geallieerden van de bond van Sicatemo wordt aangevallen en vernietigd vlucht Vastrear verder naar Hibernatie-4. Als ook deze wereld aangevallen wordt gaat de vlucht verder naar handelsster JERGALL in de galaxie Anthuresta. Hier ontmoet Vastrear de frequentiebemiddelaar Demeiro. Hij door de entiteit VATROX-DAAG gestraft voor het verlies van FATICO en gedegradeerd in rang tot onder gezag van zijn ordonnansen Bhustrin en Satwa.


Als Sinnafoch met zijn begeleiders tevens JERGALL bereikt wordt hij door Demeiro verantwoordelijk gehouden voor de catastrofale nederlaag in Andromeda. Sinnafoch en Kruuper worden naar de planeet Bargeron gebracht waar ze een gevecht moeten aangaan tegen Philip. Op Bargeron ontdekken Sinnafoch en Kruuper ondergrondse installaties van een ruĆÆnestad, de zogenoemde oase van de wetenden, en treffen daar de robot Elkayam aan. Elkayam houdt beide voor 'wetenden', op wie men al miljoenen jaren heeft gewacht. De robot steunt Sinnafoch en Kruuper om Philip te verslaan, zonder deze te doden. VATROX-DAAG neemt Philip over en rehabiliteert Sinnafoch en benoemt hem tot VATROX-DAAG's plaatsvervanger in Anthuresta. Hij krijgt de opdracht om tegen Perry Rhodan op te trekken. Daarbij worden Vastrear, Satwa en Bhustrin onder zijn gezag geplaatst als nieuwe medestrijders.De Tryoonse alliantie

De Tryoonse alliantie is een volkenbond van de Ana, Ashen, Arki en Ator, die fungeren als hulpvolken van de frequentie-monarchie in Anthuresta. De frequentie-monarchie rekruteert onder andere begaafde jeugdigen uit de vier volken om van hen wetenschappers en soldaten te maken. Een van deze jeugdigen is de Ator Sichu Dorksteiger die vanaf haar twaalfde door de frequentie-monarchie wetenschappelijk en militair wordt opgeleid. Daarbij leert ze ook de Ana Fyrt Byrask kennen die haar begeleidt in meerdere fases van haar levensweg. Als afsluiting van hun opleiding verrichten beide onderzoek in TZA'HANATH, het geheime onderzoekscentrum van de frequentie-monarchie, naar de grondbeginselen van de hyperimpedantie en de hyperimpedantie-verhoging. Tot slot krijgen ze de opdracht om een toegang te creƫren tot een sterrenhoop die verborgen is achter een sextadimsluier. Bij deze sterrenhoop gaat het om Far Away en als in januari 1463 NGT de sextadimsluier bezwijkt vliegen Sichu Dorksteiger en Fyrt Byrask de sterrenhoop binnen met de slaglichter VOSTAR.


Nadat MIKRU-JON vanuit TALIN ANTHURESTA naar de galaxie Anthuresta is verplaatst treft het obeliskruimteschip een bolvormige energie-sfeer aan, met een diameter van meer dan twee kilometer, waar vlakbij een octaƫder- en een globeruimteschip in gevecht zijn. MIKRU-JON wordt met een trekstraal naar de bolsfeer getrokken. Rhodan, Fellmer Lloyd/Ras Tschubai en vijf oudgediende ruimtesoldaten, de zogenoemde young boys, teleporteren in het energiesfeer-ruimteschip. De groep maakt naar enkele moeilijkheden vreedzaam contact met de bemanning die bestaat uit de volken van de Ja'woor, de Sha'zor en de Essa Nur. Hun schip, dat wordt gekenmerkt als een levensblaas, ligt onder vuur. Volgens de Ja'woor gaat het bij de aanvallers om de Tryoonse alliantie. Als de vernietiging van de levensblaas dreigt helpen de young boys bij de evacuatie, waarbij ze worden gehinderd door het wantrouwen van de bemanning. Nadat de levensblaas is vernietigd meldt zich het globeruimteschip, dat intussen versterking heeft gekregen van vier andere globeruimteschepen. Een wezen dat niet te onderscheiden is van een mens stelt zich vriendelijk voor als Adentoco Porvistar van de Tryoonse alliantie.


MIKRU-JON wordt vervolgens naar binnen gesluisd in het globeruimteschip van Adentoco Porvistar dat de naam PACADEMO draagt. Rhodan, Fellmer Lloyd/Ras Tschubai en Scotty Sutter ontmoeten Porvistar en enkele anderen eveneens humanoiden wezens aan boord van de PACADEMO. Hier verneemt Rhodan dat de Tryoonse alliantie de altijd weer materialiserende psi-materie in het gebied van de zo genoemde corridor beschouwt als haar eigendom. Deze corridor is een ruimtesector met een lengte van 10.000 lichtjaar en een diameter van 500 lichtjaar, een restant kern in het gebied van de galaxie Anthuresta. Daar zijn bijna geen sterren maar wel zeer veel interstellair stof. De ouderdom van de corridor wordt geschat op miljoenen jaren. Als Rhodan de namen hoort van de vier lidvolken van de Tryoonse alliantie en hun verschijningsvorm in acht neemt, krijgt hij een belangrijk inzicht want Porvistar, een Arki, lijkt op de Barkoniden, de Ashen lijken op Shuwashen, de Ators zien eruit als de Hat(h)or en de Ana zijn evenbeelden van de Motana. Voor Rhodan staat vast dat HET iets heeft te maken met het vestigen van deze volken in Anthuresta. De Tryoonse alliantie schijnt niets te weten van TALIN ANTHURESTA en het blijft voorlopig onduidelijk welke betrekkingen deze vier volken hebben met de frequentie-monarchie.


Rhodan verlangt van Porvistar de vrijgave van MIKRU-JON, wat hij echter weigert. Er ontstaat een patstelling zodat Rhodan de young boys met Lloyd/Tschubai in de PACADEMO laat teleporteren om microbommen uit te zetten. Hoewel Mikru Rhodan's gedaante aannam en probeerde Porvistar af te leiden wordt Rhodan's groep toch ontdekt en gevangengenomen. Op het moment dat de bommen exploderen brengt Lloyd/Tschubai zijn kameraden terug in MIKRU-JON. De boeiveldgeneratoren van de PACCDEMO worden door de bommen vernietigd en door een levensgevaarlijke actie van Scotty Sutter kunnen ook de hangardeuren van de PACADEMO worden geopend. MIKRU-JON vlucht, wordt echter niet alleen door de PACADEMO en haar begeleidingsschepen achtervolgd, maar ook door vijf plotseling opgedoken slaglichters van de frequentie-monarchie. Rhodan stuurt MIKRU-JON direct naar een van de energienetten die eerder in TALIN ANTHURESTA werden gezien en verantwoordelijk waren voor MIKRU-JON's gedwongen transit. Zoals verwacht transporteert het net MIKRU-JON ook dit keer.


Het energienet dat MIKRU-JON heeft gered noemt zichzelf een netzwever met de naam zich Radyl-in-het-abstracte. Nadat MIKRU-JON in veiligheid is verdwijnt de netzwever. Op 4 mei 1463 NGT arriveert MIKRU-JON bij een levensblaas van de Ja'woor, die onder commando staat van een Sha'zor genaamd Murkad. Rhodan probeert Murkad te overtuigen voor een alliantie met de Sha'zor, Ja'woor, Essa Nur en stofruiters tegen de frequentie-monarchie. Murkad stemt pas toe na de ondersteuning van de Essa Nur Chal'tin, die in Clun'stal een verre verwant heeft herkend. Clun'stal en Chal'tin vertrekken samen om meer over het verleden uit te vinden van hun volken. Ondertussen werkt Rhodan een plan uit voor een eerste gezamenlijke actie tegen de frequentie-monarchie. Op 7 mei 1463 NGT initieert hij een schijnaanval op polypoortstation MASSOGYV-4. Frequentievolger Sinnafoch wil hier voor Rhodan een val opstellen. Het lijkt voor Sinnafoch alsof MIKRU-JON bij deze aanval wordt vernietigd maar later blijkt dat het daarbij alleen maar ging om een imitatie van vormenergie die was geschapen door de Ja'woor. Ondertussen heeft Rhodan met behulp van zijn controller en de onoverwinnelijke stofruiters het polypoortstation ESHDIM-3 veroverd. Hij wil deze tot een bruggenhoofd uitbouwen tegen de frequentie-monarchie. Sinnafoch daarentegen krijgt een bericht dat er een aanval is begonnen van kegelruimteschip van de Jaranoc tegen de frequentie-monarchie.


Op de zoektocht naar zijn verleden bereikt Clun'stal de planeten Raqia. Hier slaan reusachtige kristalmassa's de herinneringen op van de Esnur en Essa Nur. Met behulp van de Essa Nur Udkigom krijgt Clun'stal inzage over zijn verleden. Hij verneemt dat hij werd geschapen door de Anthuriaan Tanfacher en Fogudare en hij moet de dood herbeleven van zijn zoon Ghos'fajer. Nadat hij delen van zijn herinnering heeft teruggekregen reist Clun'stal weer verder.De geschiedenis van de Vatrox

Bij de twee bemanningsleden, die werden geborgen tijdens een hyperstorm op P-17-25-1463 uit de neergestorte slaglichter VOSTAR, gaat het om Sichu Dorksteiger en Fyrt Byrask. Ze bevinden zich nu onder medisch toezicht aan boord van de KATARAKT. Terwijl Byrask nog steeds in coma ligt ontwaakt Sichu Dorksteiger. Stuart Lexa biedt haar aan om van de frequentie-monarchie over te lopen naar de zijde van de Stardust-mensheid, maar pas na enkele dramatische voorvallen aan boord van de KATARAKT zijn Dorksteiger en de ook ontwaakte Byrask daartoe bereid. Samen gaat men naar de planeet First Found om daar een door de VOSTAR geborgen vamu-kerker uit te proberen op aan een sneeuwvlok-artefact. Bij het aanraken van het artefact komt Sichu Dorksteiger in contact met het daarin opgesloten vamu van de Vatrox Lucba Ovichat, wiens levensverhaal Dorksteiger verneemt.


Gedurende het tijdperk van de eerste hyperdepressie hadden de Vatrox alle planeten gekoloniseerd van hun thuis het Vat-stelsel maar van een groot sterrenrijk, laat staan van een machtsblok zoals van de frequentie-monarchie, was nog geen sprake. De entiteiten VATROX-DAAG, VATROX-CUUR en VATROX-VAMU waren er nog niet, ook het bestaan van een onsterfelijke vamu was nog onbekend, maar op grond van een nog niet onderzochte eigenaardigheid, mogelijkerwijs veroorzaakt door de straling van de zon Vatar, konden alle vrouwelijke Vatrox, en slechts enkele mannen, via mentale weg met elkaar versmelten en gedachten lezen. Elk negentig jaar vierden de vrouwen een wereldwijd feest en sloten zich aan tot een grote kring, dat wil zeggen dat ze een enorme parablok vormden.


Tijdens een van deze grote kringen demonstreerde Lucba Ovichat, een belangrijke historica en lerares, een door haar ontwikkelde holo-presentatie die gebeurtenissen uit het verleden op ongelooflijk realistische wijze simuleerde en direct projecteerde in de geesten van de toehoorders. Het publiek beleefde fragmenten over de geschiedenis van de Vatrox en het ontstaan van de vamu-orden. De presentatie was een volledig succes. Plotseling hoorden alle aanwezigen stemmen en herkenden dat het daarbij ging om het vamu van overledenen. Dit contact met de doden vormde een keerpunt in de geschiedenis van de Vatrox. Lucba Ovichat werd als de verlosser gevierd, maar de algemene geestdrift was zo groot, dat Ovichat daarbij om het leven kwam in een massahysterie.


Vele duizenden jaren later ontwaakte Lucba Ovichat's vamu tot nieuw leven in een gekloond lichaam. Van de referror Kitapor vernam Ovichat wat er in de tussentijd was gebeurd. De machtige door vrouwen aangevoerde vamu-Orde had zich verder ontwikkeld en zogenoemde vamu-vangsters werden opgeleid om het vamu van de overledenen op te vangen. Op de thuisplaneet Vat waren drie reusachtige depots geschapen van tiovam-hyperkristallen waaruit zich collectieven vormden uit vamu. Deze hyperkristallen waren een resultaat van de tiotroonse hyperimpuls, waaraan de Vatrox hun vaardigheden hadden te danken. In deze tijd begonnen de Vatrox, die intussen de sneller-dan-licht ruimtevaart hadden ontwikkeld, met het stichten van een sterrenrijk. Met de tijd ontwikkelden de vamu-collectieven zich tot zelfstandige entiteiten die zich VATROX-VAMU, VATROX-DAAG en VATROX-CUUR noemden. Ze werden de heersers over de Vatrox. Toen ze een kritische grootte bereikten wilden ze zich delen on met deze deling een 'KIND' te scheppen dat niet meer was gebonden aan de tiovam-kristallen. Zo wilden ze een hoger evolutieniveau bereiken. Het KIND wendde zich echter tegen zijn scheppers en verslond VATROX-VAMU. Daarna noemde het KIND zichzelf VATROX-VAMU. Beide anderen entiteiten probeerden het te bestrijden. Daarbij werden miljarden Vatrox gedood. Toen VATROX-VAMU het Vat-stelsel uiteindelijk verliet waren Vat en de andere planeten verwoest of helemaal vernietigd. Alleen 2,5 miljard Vatrox hadden het overleefd.


Vervolgens verlieten de Vatrox, begeleid door VATROX-CUUR en VATROX-DAAG, hun thuisstelsel in de galaxie Vamu-Vamu, enerzijds door de vernietigingen van VATROX-VAMU en anderzijds uit vrees voor VATROX-VAMU's terugkeer. Het leiderschap over de Vatrox ging van de vamu-orde over op de mannelijke Vatrox. Ze probeerden een buurgalaxie te bereiken, maar hun techniek scheen daarvoor niet toereikend te zijn. Ze ontmoette de Anthuriaanse Sholkira die onderweg was met een sectorknoop. Sholkira hielp de Vatrox om eerst de galaxie Bra-Nok-Zo te bereiken en daarna Duerchan (= Andromeda). Tenslotte werden de Vatrox het belangrijkste hulpvolk van de Anthurianen. Ze leerden om klonen van zichzelf te scheppen en met het eigen vamu verder te leven en verkregen zo min of meer een toestand van onsterfelijkheid. Zo lukte het ook om Lucba Ovichat weer tot leven te wekken.


Nadat Lucba Ovichat de geschiedenis van de Vatrox had vernomen sloot ze zich aan bij de nog altijd in het geheim opererende vamu-orde, wiens doel het was om de macht van de mannen te breken omdat deze aan een agressieve expansie werkten voor de invloedssfeer van de Vatrox. Ze herkende dat de mannen een staatsgreep plande tegen de Anthurianen. Tijdens een excursie bereikte Ovichat een planeet waarop een versteende, maar hoe dan ook, toch nog levende Anthuriaan was ontdekt. Toen ze zag dat de mannelijke Vatrox hun wapens op dit artefact wilde uittesten trad ze hen tegemoet en werd daarbij een tweede keer gedood. Haar vamu verplaatste zich daarna in het artefact en bleef zo miljoenen jaren behouden, tot het door Sichu Dorksteiger en Stuart Lexa werd gewekt.In Far Away en op Terra

Na de verovering van ESHDIM-3 reist Perry Rhodan met zijn begeleiders over het polypoortnetwerk naar NEO-OLYMPUS in het Stardust-stelsel. Daar bezoekt hij de kort ervoor door Sean Legrange ontdekte verborgen ruimte. Daar krijgt hij contact met Homunk die Rhodan eraan herinnert dat HET op sterven ligt en intussen volledig is verstart in de kou. Daarna neemt Rhodan contact op met ITHAFOR en hoort over een vuuroog dat het Sol-stelsel bedreigd. Rhodan verbindt NEO-OLYMPUS permanent met ITHAFOR, DARASTO en ESHDIM-3. Bovendien wordt KRUISRAD veiligheidshalve verplaatst naar het Stardust-stelsel. Bij een bezoek in de Stardust-rotsnaald op Aveda wordt Rhodan aangevallen door materieprojecties van tientallen Jaranoc. Gedurende VATROX-VAMU's heerschappij over het Stardust-stelsel had deze de Stardust-Terraan Jason Moor ertoe gebracht om naar zijn wens de materieprojector van de rotsnaald te manipuleren. Moor komt nu Rhodan te hulp en kan de projectors uitschakelen.


Op Terra probeert Reginald Bull alles in de strijd te gooien tegen het vuuroog. ZEUT-80 komt in actie en moet het vuuroog verder transporteren, maar deze poging mislukt, evenals het uitwijkplan Neo-Sol. In deze tijd verzamelen zich miljoenen zogenoemde neo-globisten bij de TANKSTATIONS die nog uit het TRAITOR-tijdperk stammen en samen vormen ze met de op de Isla BartolomƩ achtergebleven Schohaaken een parablok tegen het vuuroog. Op 28 april stort het vuuroog zich voor het eerst op het kristalscherm en meerdere inslagen volgen in de dagen erna. Het scherm blijft echter stabiel en elke keer verliest het vuuroog iets aan psi-materie. Op 30 april dringt het vuuroog door het kristalscherm en stuurt onstuitbaar aan op Sol. Een ongewenst neveneffect is dat men het kristalscherm nu niet meer kan uitschakelen.


Ondertussen dringen Atlan en Gucky vanuit Terra met de ATLANTIS door in de nevelkoepel van de Atlantische Oceaan. Men neemt aan dat HET deze nevelkoepel in zijn doodsstrijd heeft geschapen door contact te maken met ARCHETIM's corpus om zich te laven. Tijdens de reis door de nevelkoepel bereikt Atlan zijn oude diepzeekoepel en daar volgt een weerzien met Rico. Dan bereikt de ATLANTIS Talanis. Hier ontmoet Gucky zijn lang verloren vrouw Iltu en zijn zoon Jumpy. Atlan hoort dat de vonkenmensen en de HET-mutanten van Talanis de neo-globisten op Terra helpen om het vuuroog te bestrijden. Tot 7 mei 1463 NGT verliezen 26 vonkenmensen daarbij hun leven en ook enkele HET-mutanten sterven definitief. Atlan gaat naar Zwerver en ontmoet daar Homunk die Atlan opnieuw informeert over de doodsstrijd van HET. Homunk overhandigt Atlan enkele hulpaggregaten die het ruimteschepen mogelijk maakt om door de inmiddels ondoordringbare nevelkoepels heen te vliegen.


Nadat Atlan van Zwerver is teruggekeerd informeert hij eerst Perry Rhodan over de situatie in het Sol-stelsel. De door Atlan meegebrachte hulpaggregaten worden in de zilverbollen ingebouwd. Bovendien hoort Rhodan over het bestaan van Sichu Dorksteiger en Fyrt Byrask, evenals de geschiedenis van de Vatrox en over TZA'HANATH, een geheim onderzoekscentrum de frequentie-monarchie. In de tussentijd is ook MIKRU-JON op NEO-OLYMPUS gearriveerd samen met de Sha'zor Murkad, de stofruiter Gomrakh, een Essa Nur en enkele Ja'woor. Deze lukt het om de eerder aan MIKRU-JON's buitenwand gekoppelde psi-materie-sonde los te maken van het obeliskruimteschip. Dan stelt Rhodan aan Mikru voor om MIKRU-JON te verbinden met een zilverbol. De virtuele vrouw is enthousiast en het voornemen lukt. Daarna is MIKRU-JON praktisch versmolten met die zilverbol en vliegt Rhodan met het obeliskruimteschip naar Talanis. Hier heeft de strijd tegen het vuuroog meer slachtoffers geeist. Veel vonkenmensen zijn gestorven, ook Iltu en Jumpy hebben de definitieve dood gevonden. Deze verlies is te veel voor Gucky die denkt te sterven van verdriet.


In de hoop een middel te vinden voor de bestrijding van het vuuroog in het Sol-stelsel, vliegt Perry Rhodan daarna met MIKRU-JON en zeven andere zilverbollen naar het onderzoekscentrum TZA'HANATH. Hoewel deze maar door enkele slaglichters wordt bewaakt lukt het Rhodan niet om een van de acht handelssterren onder zijn controle te brengen. Dan verschijnt de entiteit VATROX-DAAG op het obeliskruimteschip in de projectiegedaante van een Vatrox. VATROX-DAAG stelt Rhodan een pact voor tegen VATROX-VAMU. Zogenaamd wil VATROX-DAAG, als tegenprestatie voor de vernietiging van VATROX-VAMU, niet alleen afzien van het PARALOX-ARSENAAL maar ook van het polypoortnet. Voor Rhodan is duidelijk dat hij wordt misleid en weigert vastbesloten. Vervolgens geeft VATROX-DAAG het ontstekingsbevel voor het vuuroog in het Sol-stelsel en beveelt hij de vernietiging van MIKRU-JON. Perry Rhodan is echter voorbereid en heeft al eerder al netzwever Radyl-in-het-abstracte te hulp geroepen. Deze verplaatst MIKRU-JON naar een veilige plek.TALIN ANTHURESTA (II)

De JULES VERNE ligt nog steeds gevangen onder een boeiveld op TALIN ANTHURESTA. Het oorspronkelijk door Perry Rhodan aangevoerde enterteam heeft geen enkel contact met de VERNE en is in twee groepen opgedeeld. Een groep aangevoerd door Akika Urismaki die probeert om de generator te bereiken en uit te schakelen die het boeiveld opwekt dat de JULES VERNE vasthoudt. Een tweede groep aangevoerd door Mondra Diamond die wil doorstoten tot het centrum van de handelsster.


Aan boord van de VERNE zijn inmiddels bijna alle bemanningsleden in coma geraakt, wakker zijn alleen Julian Tifflor en zijn lijfwacht Tanio Ucuz. Deze lijkt geestelijk verward en pleegt een aanslag op Tifflor die hij echter kan afweren. Kort ervoor blijkt dat Ucuz's verwarde toestand wordt opgeroepen door zijn recentelijk doorgebroken para-begaafdheden, wat onder andere leidt tot een para-mentale verbinding met de trouwe Agrester die de beschermer is van TALIN ANTHURESTA. Deze is onlangs ontwaakt uit een lange fase van inactiviteit en heeft de JULES VERNE en de verkenningsteams geĆÆdentificeerd als ongewenste indringers en tevens de moordenaars van de Anthuriaan Fogudare. Aan hem dankt de VERNE het boeiveld en het feit dat ze meeste bemanningsleden in coma liggen.


Agrester stuurt twee robotlegers af op de verkenningsteams van Mondra Diamond en Akika Urismaki om ze te omsingelen. Mondra Diamond lukt het na moeizame onderhandelingen om Agrester ervan te overtuigen dat ze geen ongewenste indringers zijn en Fogudare niet hebben vermoord, maar hem naar eigen wens hebben gedood. De doorslag geeft de schaduw-Maahk Pral die contact krijgt met Fogudare en Agrester vertelt dat weliswaar Fogudare's lichaam dood is maar dat zijn geest heeft overleefd in het psionische net rondom TALIN ANTHURESTA. Daarna werkt Agrester samen, vooral omdat hij ondersteuning nodig heeft van de JULES VERNE bij de reparatie van beide psi-materie-dispensers, die vanwege foutief functioneren verantwoordelijk zijn voor de psi-storm rondom de handelsster. De situatie is inmiddels uiterst bedreigend voor de handelsster.


Nadat Agrester het boeiveld heeft uitgeschakeld en de bemanningsleden van de JULES VERNE weer uit hun coma zijn ontwaakt probeert de VERNE op 9 mei 1463 NGT te starten vanaf het oppervlak van de handelsster. De poging mislukt helaas vanwege condities veroorzaakt door de psi-storm, de VERNE zit nog steeds vast op het oppervlak van TALIN ANTHURESTA.


Na hulp van de netzwever Radyl-in-het-abstracte, bereikt Perry Rhodan ongeveer tegelijkertijd TALIN ANTHURESTA met de MIKRU-JON. De door de defecte psi-materie-dispensers veroorzaakte psi-storm heeft inmiddels zo'n omvang aangenomen dat de vernietiging van het wonder van Anthuresta voor de deur staat. Perry Rhodan redt de JULES VERNE met het verbond van de zilverbol/MIKRU-JON. Vervolgens vliegt Rhodan naar de psi-materie-dispensers en het lukt Pral ondersteunt door Tanio Ucuz om contact te maken met Fogudare. Clun'stal gebruikt het contact om uit Fogudare's geest de noodzakelijke data te ontvangen voor de reparatie van de beide dispensers. Daarna kan hij beide dispensers repareren en neemt de psi-storm geleidelijk af.


In de tussentijd heeft men vastgesteld dat het bij een van de schijfwerelden in TALIN ANTHURESTA om Zwerver gaat, in wiens buurt zich een sectorknoop bevindt. Perry Rhodan en Mondra Diamond proberen om via het polypoortnetwerk op Zwerver te komen. Voordat ze daar aankomen hebben ze een ontmoeting met Ernst Ellert die in plaats van Homunk de rol als bode van HET heeft overgenomen. Ellert herinnert Rhodan eraan dat HET op sterven ligt en schildert een scenario waarbij HET in zijn doodsstrijd mogelijkerwijs de bewustzijns van alle levende wezens uit zijn machtigheidsballing in zich zal opnemen, wat overeenkomt met hun definitieve dood. Voor een goede uitkomst moet het PARALOX-ARSENAAL worden afgeleverd bij HET. Deze is echter gefragmenteerd tot de zogenoemde tijdkorrels, die ze nu moeten opsporen. Rhodan krijgt van Ellert aanwijzingen die de tijdkorrels in verband brengen met de corridor van Anthuresta. Dan lost Ernst Ellert's hologram op en reizen Rhodan en Diamond verder naar Zwerver dat door de hyperkou inmiddels is overdekt met dik ijs.


Nadat Perry Rhodan en Mondra Diamond een tijd lang door de hyperkou van Zwerver hebben geworsteld ontmoeten ze Piet Rawland in een salonachtige gebouw. De revolverheld vertelt hen dat hij in de tussentijd door HET is opgeleid tot stuurman voor een sectorknoop. Via een mnemotechnische handleiding krijgen Rhodan en Diamond inzage in de geschiedenis van deze sectorknoop en zijn vorige stuurlui. Dan begeven Rhodan, Diamond en Rawland zich aan boord deze sectorknoop die ze de naam QUEEN OF ST. LOUIS geven. Ook Julian Tifflor wordt aan boord gehaald en MIKRU-JON wordt ingesluisd. Perry Rhodan schakelt een polypoortverbinding in van TALIN ANTHURESTA naar FATICO in Andromeda en verzoekt om te levering van een geallieerd vlootverband bestaande uit 3000 LVT-BOXEN van de QUASAR-klasse, 1000 fragmentruimteschepen van de Posbi's en 2000 Haloeter-schepen, alsook alle krathvira-zielen-vallen met het vamu van alle Vatrox uit Andromeda. Nadat de krathvira's zijn gearriveerd worden ze direct naar Zwerver getransporteerd waar al het vamu dient als versterking voor HET. HET bedankt voor deze hulp, maar wijst er weer op dat het PARALOX-ARSENAAL nodig zal zijn om hem definitief te genezen.TZA'HANATH

Begin mei 1463 NGT begeven beide frequentievolgers Sinnafoch en Vastrear zich naar het onderzoekscentrum TZA'HANATH. Terwijl Sinnafoch daar naar wegen zoekt om Perry Rhodan en de Stardust-mensheid op de knieƫn te dwingen benoemt hij Vastrear tot commandant over de bewakingsvloot van het onderzoekscentrum. Vastrear moet aan boord van zijn slaglichter TONGGE Perry Rhodan's aanval afweren met zilverbollen van de Oldtimers. Tegelijkertijd geeft Vastrear de geneticus Lashan de opdracht om een kloon te kweken van zijn voormalige geliefde Equarma Inalter die daarna wordt bezield met Equarma's vamu dat zich bevindt in een vamu-kerker. Een eerste demonstratie met zo'n kloon komt te vroeg want deze lijkt niet levensvatbaar en wordt uiteindelijk doodgeschoten door een woedende Vastrear.


Voordat er een andere demonstratie komt gaat de Okrivar Kruuper bij Lashan op bezoek. Hij overtuigt Lashan ervan dat Vastrear hem zal doden als de tweede demonstratie van zijn kloon ook mislukt. Lashan zal de kloon zo conditioneren dat deze elke Vatrox aanvalt die aanwezig is bij de demonstratie. Zo moet Vastrear sterven en Lashan overleven. Evenwel is het niet Kruuper's plan om Vastrear te doden, maar om zelf de dood te vinden bij de volgende demonstratie. Kruuper lijdt al sinds tijden onder de rol die Sinnafoch hem heeft toebedeeld en wil sterven, zal echter met zijn lot iemand een hak moeten zetten omdat het hem anders niet vergund is om zomaar te sterven.


De tweede demonstratie vindt plaats op 9 mei 1463 NGT. Lashan heeft de kloon daadwerkelijk zo geconditioneerd dat hij eerst Vastrear aanvalt en daarna de eveneens aanwezige Sinnafoch. Vastrear wordt door zijn ordonnansen Bhustrin en Satwa gered en Sinnafoch wordt gered door Kruuper, zijn plan werkt want hij vindt de dood bij zijn reddingsactie. Tot slot dood Sinnafoch de kloon.


Sinnafoch geeft de schuld aan Vastrear over de dood van zijn trouwe kameraad Kruuper. Vervolgens vertelt Vastrear de aanwezigen zijn liefdesverhaal met Equarma Inalter tijdens de eerste en tweede hyperdepressie, hoe Equarma zich aansloot bij de vamu-orde, voor hoogverraad werd aangeklaagd en terechtgesteld, hoe haar vamu in de vamu-kerker terecht kwam en hoe deze vamu-kerker weer in Vastrear's bezit kwam. Nadat Sinnafoch deze geschiedenis heeft aangehoord laat hij Vastrear arresteren en opsluiten.Oorlog in Anthuresta

Nadat het door Perry Rhodan verzochte vlootverband van de geallieerde uit Andromeda bij TALIN ANTHURESTA is gearriveerd verlaat Rhodan met de QUEEN OF ST. LOUIS en MIKRU-JON het wonder van Anthuresta om de andere zilverbollen op te zoeken. Hij instrueert de piloten om in de corridor naar het PARALOX-ARSENAAL te zoeken, respectievelijk de tijdkorrels waarin het PARALOX-ARSENAAL uiteen zou zijn gevallen. Hij benoemt Eritrea Kush als de projectleidster van de ARSENAAL-zoektocht.


In de tussentijd zijn grote hoeveelheden kegelruimteschip van de Jaranoc verschenen in Anthuresta. Ze vallen verschillende voorziening aan van de frequentie-monarchie, waaronder TZA'HANATH. Ook in de corridor komt het tot gevechten. Hier bevindt zich op dat moment de onderzoek-slaglichter FRUKETT. De Ator-onderzoekers aan boord willen niet verwikkelt raken in de strijd tegen de Jaranoc en komen in opstand tegen de aanwezige Vatrox en Darturka. Aangevoerd door Milian Cartento en Chana Tiralto lukt het de Ators om de FRUKETT in hun macht te krijgen. Als ze op de zilverbollen stoten verzoeken ze om asiel. Daarna wordt de FRUKETT binnen gesluisd in de QUEEN OF ST. LOUIS.


Ondertussen proberen Icho Tolot en Kardo Tarba om de in hun ogen zinloze slachting tussen de Jaranoc en de frequentie-monarchie een halt toe te roepen. Ze begeven zich in de corridor naar de plek van een klein gevecht en gebieden de Jaranoc zich terug te trekken. Als dit wordt geweigerd eist Kardo Tarba om een ritueel duel met Rekner Lurrio, de leider van de Jaranoc. Dit vindt plaats op 10 mei 1463 NGT om 7 uur op een kleine maan. Tarba wint en Lurrio sterft. Maar als de Jaranoc zich daarna willen terugtrekken vallen de slaglichters van de frequentie-monarchie hen aan in de rug. Vervolgens scharen Tolot en Tarba zich aan de kant van de Jaranoc en worden alle slaglichters vernietigd.


Op 10 mei 1463 NGT start VATROX-VAMU een grootoffensief van zijn Jaranoc tegen de frequentie-monarchie in Anthuresta. Meer dan 100.000 kegelruimteschepen vallen de belangrijkste steunpunten aan van de frequentie-monarchie, waaronder die beide hibernatiewerelden Hibernatie-7 en Hibernatie-8 evenals het onderzoekscentrum TZA'HANATH.


Terwijl de frequentievolger Fyeran van VATROX-DAAG het bevel krijgt om de verdediging aan te voeren over Hibernatie-8, zal de frequentievolger Ellonit met tien slaglichters het polypoortstation ESHDIM-3 terugveroveren. Bij ESHDIM-3 aangekomen worden de slaglichters echter door tien netzwevers aangevallen en gedeeltelijk verwoest. Bij de vleugellamme slaglichters onttrekken de netzwever de herinneringen van de leidinggevende frequentievolgers, waarna deze gedeeltelijk of compleet zijn afgestompt. Dit gebeurd ook met Ellonit. Als de zelfvernietiging van zijn slaglichter SCITON wordt geactiveerd kan Ellonit niet de code herinneren waarmee de zelfvernietiging wordt gedeactiveerd, zodat de SCITON uiteindelijk explodeert. Als Sinnafoch, die door VATROX-DAAG eveneens naar ESHDIM-3 is gestuurd, daar ook arriveert is hij persoonlijk getuige van de aanval door de netzwevers.


Bij Hibernatie-7 staan circa 40.000 kegelruimteschip van de Jaranoc en 25.000 slaglichters van de frequentie-monarchie tegenover elkaar. Laatste worden ondersteund door 100 sectorknopen uit een oud depot. Eerst lijkt het als alsof de frequentie-monarchie de overhand krijgt, maar dan keert de strijd. Het lukt de kegelruimteschepen om door te dringen tot aan de planeet Hibernatie-7 en deze zo massaal te beschieten dat de planeet uiteindelijk explodeert.


Erna wordt Hibernatie-8 het toneel van de gebeurtenissen. Hier verloopt alles zoals eerder bij Hibernatie-7. De wapen-technisch zwakkere slaglichters van de frequentie-monarchie, aangevoerd door frequentievolger Fyeran met zijn oorlogsordonnans Storgell en ondersteunt door 100 sectorknopen, hebben dankzij VATROX-DAAG's ondersteuning eerst de overhand, tot VATROX-VAMU komt en de Jaranoc ondersteunt. Het strijdfront wisselt voortdurend, al naar gelang welke entiteit zich sterker inzet. Dan brengt VATROX-DAAG twee vuurogen tot explosie tegen VATROX-VAMU in de hoop deze zo te kunnen vernietigen. Het blijft echter zonder gevolg omdat VATROX-VAMU de vrijkomende energie absorbeert en daarna sterker is als ervoor. Als gevolg hiervan trekt VATROX-DAAG zich terug van het strijdtoneel, waardoor het voor de kegelruimteschepen van de Jaranoc nu betrekkelijk eenvoudig is om Hibernatie-8 te vernietigen.


VATROX-DAAG gaat opnieuw naar het eigenlijk onbeduidende polypoortstation ESHDIM-3. Tegelijkertijd gelast hij 96 vuurogen naar deze locatie. Hij heeft het onbelangrijk station uitgekozen als beslissingsplek voor zijn laatste gevecht tegen VATROX-VAMU. Deze verschijnt kort tijd later. Na een kort aftasten werpt VATROX-DAAG alle 96 vuurogen op VATROX-VAMU, met de hoop dat de explosie VATROX-VAMU uiteen zal rijten. De explosie valt echter niet zo drastisch uit als men mag verwachten van bijna 300 kilogram psi-materie. VATROX-VAMU zuigt een groot deel van de energie gewoon op. Daarna verslint VATROX-VAMU ook nog eens VATROX-DAAG. ESHDIM-3 wordt vernietigd in de explosie van de vuurogen.


Het eind van VATROX-DAAG en de verwoesting van beide laatste hibernatiewerelden staat gelijk aan het einde de frequentie-monarchie. Vanaf nu is VATROX-VAMU de grootste bedreiging voor de volken in Anthuresta.De tijdspeer

In de corridor gaan Perry Rhodan met MIKRU-JON en de piloten van de zilverbollen door met de de zoektocht naar het PARALOX-ARSENAAL. Daarbij wordt MIKRU-JON door een onverklaarbare hyperbliksem getroffen, waarbij alle aanwezigen kort een schijfwereld zien zoals Zwerver. Plotseling valt Julian Tifflor's cellenactiveerder uit. Men vermoedt een samenhang met de hyperbliksem. Als men probeert om de oorsprong van de hyperbliksem te ontdekken stoot men op een achtergrondstraling die identiek is aan het zwartgat Anansar. Snel wordt uitgesloten dat het hierbij gaat om toeval, eerder vermoedt men een aanwijzing naar de dood gewaande Lotho Keraete. Uiteindelijk kan man de oorsprong van deze achtergrondstraling achterhalen tot de naamloze maan waarop kort geleden Kardo Tarba had geduelleerd tegen Rekner Lurrio. Terwijl Icho Tolot, Kardo Tarba en Eritrea Kush zich in hun zilverbollen bezig houden met de eveneens aanwezige ruimteschepen van de Jaranoc en de frequentie-monarchie, ontdekt Perry Rhodan op de maan een stuk gesteente dat straling afgeeft die identiek is aan een sextadimsluier die heeft gelegen rondom Far Away en het Stardust-stelsel. Het brokstuk wordt MIKRU-JON binnen gesluisd en met ondersteuning van Tanio Ucuz lost Rence Ebion via zijn paragave de buitenste lagen op van het gesteente. In het binnenste wordt een zilverbol ontdekt en daarin bevindt zich de dood gewaande Lotho Keraete.


Na een korte moment met DiepteEĆ©n, Lotho Keraete's veiligheidsmoduul, en Keraete's ontwaken uit een soort hyperstagnatie informeert Keraete de aanwezigen. Nadat in 1346 NGT zijn opdracht van HET voor het Stardust-stelsel was vervult reisde hij, wederom in opdracht van HET, met behulp van een tijdomvormer naar het jaar 297.388 v. Chr. Daar probeerde hij bij de handelsster TAQARAN de verblijfplaats van het PARALOX-ARSENAAL op te sporen na de mislukte toegangspoging van VATROX-VAMU. TAQARAN was circa 2,2 miljoen. v. Chr. vanuit zijn hyperruimte-schuilplaats teruggeworpen in de normale ruimte, veroorzaakt door een explosie van het vorstrobijn in Andromeda. Daarbij werd vermoedelijk ook het computernetwerk van de handelsster beschadigd. Toen Keraete probeerde om op dit computernetwerk in te breken bracht hij per ongeluk een grote hoeveelheid psi-materie tot explosie dat was opgeslagen in de handelsster. Deze gebeurtenis lokte VATROX-VAMU aan en de hoeders van het lichts. Keraete had daardoor dus een tijdparadox veroorzaakt. Als VATROX-VAMU ontdekte dat een soort navelstreng de handelsster met het PARALOX-ARSENAAL verbond probeerde de entiteit om het ARSENAAL te pakken te krijgen. Dit kon worden verhinderd door Keraete. Als hij erna met de tijdomvormer naar het heden wilde terugreizen volgde er een wisselwerking van het ARSENAAL met het tijdomvormer. Een veiligheidsmechanisme werd ingeschakeld dat het ARSENAAL opsplitsen in 20 delen waarna deze ruimtelijk werden verplaatst. Door Keraete's tijdomvormer werd het PARALOX-ARSENAAL echter niet alleen ruimtelijk maar ook in de tijd verplaatst en omgevormd tot een tijdspeer bestaande uit tijdkorrels. Als nevenproduct van deze gebeurtenis vielen grote delen van het polypoortnetwerk uit hun hyperruimte-schuilplaatsen waarbij meerdere polypoortstations werden beschadigd en enkele handelssterren brandde uit, ook TAQARAN. Keraete lukte het op onbekende wijze terug te keren naar het relatieve heden in Anthuresta. Daar lag hij meer dan 100 jaar in een soort hyperstagnatie, tot hij eindelijk door Perry Rhodan en zijn begeleiders werd gevonden en gewekt.


Lotho Keraete eindigt zijn verhaal door te vertellen dat er hoe dan ook een verbinding tot stand is gebleven tussen zijn tijdomvormer en de eerste tijdkorrel van de tijdspeer. Daarna reist men aan boord van MIKRU-JON naar het door ESTARTU aangelegde station in het binnenste van de naamloze maan. Hier ontstaat door de interactie van Keraete's zilverbol en zijn tijdomvormer een toegang tot de tijdspeer. Zowel Perry Rhodan als Icho Tolot, Julian Tifflor en Lotho Keraete zijn bereid om de tijdspeer te betreden, maar uiteindelijk wordt alleen Julian Tifflor de toegang toegestaan.


Op pad binnenin de tijdspeer belandt Tifflor eerst in een kleine, witte en volkomen gelijkmatig kamer. Hier moet hij enkele uren wachten voordat hij wordt opgehaald door een Barbakan, de wachter van het temporele tijdspeer omhulsel. De Barbakan brengt Tifflor in de eerste tijdkorrel waar Tifflor al snel Krepsh en Velrit ontmoet. Deze herkennen in Tifflor de toekomstige en verklaren dat zijn komst is aangekondigd in het zogenoemde spoorboek. Ook is voorspeld dat ze hem naar de cybarak moeten brengen waar hij zal worden geholpen aan zijn defecte cellenactiveerder. Krepsh en Velrit brengen Tifflor daadwerkelijk naar de cybarak bij de cybernetica Urga Chremtaka. Onder het voorwendsel Tifflor's defecte cellenactiveerder te kunnen repareren veroorzaakt zij echter een impuls die Tifflor's cellenactiveerder zal beschadigen in de toekomst. Zo zorgt dit ervoor dat de profetie van het spoorboek wordt vervuld en dat Tifflor de tijdspeer zal betreden.


Krepsh en Velrit voeren Tifflor na deze gebeurtenis naar de heerseres van de eerste tijdkorrel, de vrouwelijke Vatrox Duleymon de zevenenzestigste. Deze draagt Tifflor op om alle tijdkorrels van de tijdspeer te bezoeken om de daar verborgen  te bergen en weer terug te brengen naar de eerste tijdkorrel. Duleymon kan met alle Perianth-sleutels de complete tijdspeer beheersen en zo het PARALOX-ARSENAAL terug brengen naar het relatieve heden en weer teruggeven aan het Vatrox-volk. Tegelijkertijd maakt ze Tifflor duidelijk dat de wandeltocht door de tijdspeer voor hem meerdere miljoen jaar zal duren terwijl in de eerste tijdkorrel maar enkele uren voorbij zullen gaan. Hoewel Tifflor's cellenactiveerder defect is zal volgens Duleymon het temporele omhulsel van de tijdspeer de cellenactiveerder opladen en ervoor zorgen dat Tifflor niet veroudert en ook geen honger of dorst zal ondervinden. Zo is hij ondanks de defecte cellenactiveerder de enige die deze lange wandeltocht op zich kan nemen. Bovendien herkent Tifflor dat hij de tijdspeer al een keer moet hebben bewandeld want het originele spoorboek waarin zijn komst wordt voorspeld heeft zijn handschrift.


Het wordt Tifflor duidelijk dat een wandeltocht van meerdere miljoen jaar pure waanzin is en dat eigenlijk geen mens zo'n tocht bij zijn volle verstand kan overleven. Maar op grond van zijn toestand en zijn defecte cellenactiveerders heeft hij geen andere keuze dan deze tocht af te leggen. Zo begint Tifflor aan deze wandeltocht die voor hem subjectief gezien werkelijk vele miljoenen jaren zal duren. In elke tijdkorrel die hij bezoekt verzamelt hij de Perianth-sleutel, waarbij hij ook vele interessante creaturen ontmoet, waaronder de orbiter Banifour Crumplei van de ridder van de diepte Cryel van de Laox.


In 16e tijdkorrel komt Tifflor de robot Safri-16 tegen. Deze experimenteert met tijdvensters die hem door het temporele omhulsel van de tijdspeer een blik laat zien van de naaste omgeving in het relatieve heden van deze tijdkorrel. Met behulp van de al verzamelde Perianth-sleutels maakt Julian Tifflor het voor Safri-16 mogelijk om een tijdpoort te openen zodat de robot de tijdkorrel kan verlaten. Bij deze gelegenheid geeft Tifflor aan Safri-16 zijn dagboek mee, het later zogenoemde spoorboek, dat daarna op onbekende wijze belandt bij Duleymon de zevenenzestigsten in de eerste tijdkorrel. Als tegenprestatie voor het openen van de tijdpoort krijgt Tifflor van Safri-16 de Perianth-sleutel van deze tijdkorrel.


In 18e tijdkorrel ontmoet Tifflor de Anthuriaan Banlaroguel. Deze verklaart Tifflor dat hij de Perianth-sleutels van de overige tijdkorrels al heeft verzameld en teletemporteert met Tifflor naar de 19e tijdkorrel. Daar laat hij Tifflor via een tijdvenster meebeleven hoe de Anthurianen worden uitgeroeid door de Vatrox.


Daarna gaan ze verder naar de 20e tijdkorrel, een waterwereld. Banlaroguel laat Tifflor in gedachten de geschiedenis meebeleven van de Anthurianen. Hij vertelt Tifflor ook over zijn pogingen om via tijdpoorten projectiegestalten te versturen naar een tijd voordat de massamoord plaatsvindt door de Vatrox, om de in dat reƫle universum levende Anthurianen te waarschuwen voor het gevaar van de Vatrox. Daarbij zoekt hij bewust het gevaar op van tijdparadoxen. Weliswaar zijn alle eerdere pogingen mislukt. Toen hij bijvoorbeeld contact wilde maken met Fogudare in TALIN ANTHURESTA en zijn verzet met behulp van mentale kracht probeerde te breken, dreef hij Fogudare daarmee onopzettelijk tot de waanzin.


Nu bestaat het plan eruit om Tifflor als zijn handlanger te gebruiken en alle 20 Perianth-sleutels in zijn bezit te brengen om daarmee het ontstaan terug te draaien van het PARALOX-ARSENAAL, met als bijkomend gevolg ook de massamoord op de Anthurianen door de Vatrox. Daarbij wil hij opnieuw een tijdparadox op de koop toe nemen. Eerst moet hij echter de laatste Perianth-sleutel te pakken krijgen die nog in bezit is van Duleymon de zevenenzestigsten in de eerste tijdkorrel. Met dat doel voor ogen laadt hij Tifflor's lichaam op met psi-materie, waardoor ook zijn cellenactiveerderchip weer wordt geactiveerd. Tegelijkertijd legt Banlaroguel zijn wil op aan Tifflor door een soort hypnose. Daarna verplaatst hij Tifflor naar de eerste tijdkorrel en begeleidt hem in zijn projectiegestalte als Tifflor's donkere dubbelganger. Tifflor krijgt daadwerkelijk de 20e Perianth-sleutels in zijn bezit, maar als het er op aankomt om alle sleutels in de zin van Banlaroguel te gebruiken schudt Tifflor de mentale beĆÆnvloeding van zich af. Als Banlaroguel zijn nederlaag beseft pleegt hij zelfmoord.


Met behulp van de 20 Perianth-sleutels zorgt Tifflor er nu voor dat de gefragmenteerde psi-materie zich weer samenvoegt tot Ć©Ć©n geheel: het PARALOX-ARSENAAL. Bovendien treft hij voorzorgsmaatregels dat de tijdspeer niet wordt vernietigd tijdens het samenvoegen. Daarna keert hij terug in het relatieve heden. Inmiddels is 11 mei aangebroken en kort na Tifflor verschijnt ook het PARALOX-ARSENAAL in de corridor bij de naamloze maan waarin ESTARTU's station zich bevindt.Finale in Anthuresta

Na het opduiken van het PARALOX-ARSENAAL ontbiedt Perry Rhodan de QUEEN OF ST. LOUIS met Piet Rawland naar de corridor om met behulp van de sectorknoop het ARSENAAL te transporten naar TALIN ANTHURESTA en de kunstmatige wereld Zwerver. Rawland vertelt Rhodan dat het enkele uren zal duren om een temporele zuigtunnel in het heelal op te bouwen waarmee het ARSENAAL kan worden weggevoerd.


In de tussentijd neemt frequentievolger Sinnafoch contact op met MIKRU-JON. Sinnafoch wil Rhodan ontmoeten op aanraden van zijn ordonnans Satwa en hem een aanbod voorleggen. Inmiddels hebben zich circa 10.000 slaglichters van de frequentie-monarchie verzameld aan de rand van de corridor, overgebleven na de strijd tegen de Jaranoc. Sinnafoch en Rhodan ontmoeten elkaar in een door MIKRU-JON geĆÆnitieerde virtuele conferentie. Sinnafoch verklaart dat de frequentie-monarchie verslagen is en biedt Rhodan een verbond aan om samen op te treden tegen VATROX-VAMU en de Jaranoc. Na een uur bedenktijd slaat Rhodan dit aanbod af omdat hij het brutale en levensverachtende gedrag van de frequentie-monarchie voor immoreel houdt en ook geen verbond wil sluiten met een voormalig vijand. Sinnafoch ziet in dat hij met zijn aanbod bij Rhodan geen kans maakt, temeer hij verneemt dat Rhodan in de tussentijd het PARALOX-ARSENAAL heeft ontdekt.


Het aantal slaglichters aan de rand van de corridor is intussen gegroeid tot 12.000 stuks. Nu verschijnen echter ook 15.000 kegelruimteschip van de Jaranoc in de buurt. Sinnafoch vreest dat de Jaranoc het PARALOX-ARSENAAL zullen opmerken en dat het in handen zal vallen van VATROX-VAMU. Daarom verkondigt hij aan zijn schepen het einde de frequentie-monarchie en beveelt dat ze in alle richtingen moeten wegvliegen om zich te verdelen over Anthuresta, in de hoop dat de Jaranoc hen achtervolgen en worden weggelokt van het PARALOX-ARSENAAL. Zo wil hij Rhodan meer tijd geven voor het transport. Het plan werkt, evenwel worden talrijke slaglichters bij hun vertrek al neergeschoten door de Jaranoc.


Sinnafoch vliegt met de VAT-DREDAR naar de planeet Yenter, een extreme wereld die lijkt op Oxtorne. Satwa vreest eerst dat Sinnafoch haar op deze planeet zal terechtstellen, want ze had Sinnafoch bedrogen om naar Rhodan over te lopen, maar Sinnafoch heeft andere plannen. Hij vliegt samen met de okrill Philip in een sloep naar Yenter en geeft Satwa het commando over de VAT-DREDAR, met het verbod om over te lopen naar Rhodan, en de opdracht voor de Jaranoc te vluchten om samen met de bemanning ergen in Anthuresta een nieuw leven op te bouwen.


Op Yenter aangekomen laat Sinnafoch Philip los. Met het einde van VATROX-DAAG is Philip weer vrij van diens beĆÆnvloeding en Sinnafoch had zijn ingeplante inductiecel laten verwijderen omdat deze defect was. Philip is nu weer een wild dier en herkent in Sinnafoch niet meer zijn baas, maar een prooi. De okrill valt Sinnafoch aan en dood hem, een gewenst einde dat Sinnafoch bewust heeft opgezocht, temeer er geen wedergeboorte mogelijk is door de vernietiging van alle hibernatiewerelden. Philip is nu werkelijk vrij en begint Yenter's natuur te verkennen.


Ondanks Sinnafoch's poging om de Jaranoc af te leiden verzamelen zich al spoedig weer enkele duizenden kegelruimteschip aan de rand van de corridor. Hun aandacht is gericht op een hyperstormgebied dat wordt veroorzaakt door het PARALOX-ARSENAAL. De Jaranoc hebben nog niet herkent dat het ARSENAAL zich bevindt in het binnenste van dit hyperstorm gebied, maar ze zijn nieuwsgierig geworden en sturen steeds meer ruimteschepen voor verkenning naar dit gebied. Talrijke worden vernietigd door de hyperstormen en anderen door Perry Rhodan's zilverbollen die een ontdekking van het ARSENAAL willen verhinderen. Als VATROX-VAMU persoonlijk aan de rand van de corridor verschijnt wordt duidelijk dat de Jaranoc het ARSENAAL hebben ontdekt.


Ondertussen werkt Piet Rawland verder aan het opbouwen van een temporele zuigtunnel in het heelal om het  PARALOX-ARSENAAL te transporteren. Een eerste poging mislukt en eigenkijk is de afstand van 30.000 lichtjaar naar TALIN ANTHURESTA te ver weg zodat Rawland een soort noodgeval procedure moet inschakelen om die afstand te kunnen overbruggen in Ć©Ć©n stap. De volgende poging lukt en zowel het PARALOX-ARSENAAL als ook de QUEEN OF ST. LOUIS worden door de temporele zuigtunnel in het heelal verplaatst in de buurt van TALIN ANTHURESTA. Weliswaar duikt ook VATROX-VAMU snel op bij de nieuwe standplaats van het ARSENAAL.


Op TALIN ANTHURESTA worden de schaduw-Maahk Pral, de Esnur Clun'stal, de trouwe Agrester en de halfspoor-wisselaar Akika Urismaki ooggetuige in de overlevingsstrijd van de superintelligentie HET tegen de hyperkou. HET begint psi-materie uit alle sectoren van TALIN ANTHURESTA op te zuigen om zich te sterken, waarbij HET geen rekening houdt met zijn omgeving en vernielingen op de koop toe neemt. Als het tot vernielingen komt in het binnenste van de handelsster bij de kopie van machinestad Ambur-Karbush en op het kerkhof van de Anthurianen, begeven Akika Urismaki en Pral zich daarheen om zich een beeld te vormen van de vernielingen. Daarbij raakt Urismaki gewond, kan echter door Pral worden gered. Op het kerkhof van de Anthurianen is Pral getuige hoe HET de delen opzuigt die bestaan uit psi-materie, de 'sneeuwkristallen' uit de versteende lijken van de Anthurianen. Pral krijgt contact met HET en kan zijn lijden direct meebeleven. Bovendien vermoedt hij een verwantschap van de Anthurianen met de netzwevers aan de hand van de emissies die vrijkwamen bij de kerkhof vernielingen.


Terwijl in Anthuresta alles om het PARALOX-ARSENAAL en de redding van HET draait wordt het Sol-stelsel nog steeds bedreigd door het vuuroog dat werd geactiveerd door VATROX-DAAG. Neo-globisten, HET-mutanten en Schohaaken proberen vertwijfelt om de effecten af te zwakken en het vuuroog af te remmen, maar ze worden als maar zwakker en vele neo-globisten sterven vanwege de krachtsinspanning. De Schohaaken tappen energie uit ARCHETIM's corpus en verplaatsen zichzelf naar het heelal in de onmiddellijke nabijheid van het vuuroog. Het lukt hen om het object  tot zijn oorspronkelijke grootte te verkleinen, waardoor het gevaar echter niet is verminderd.


Ondertussen zoeken LVT-wetenschappers onder leiding van Uturan Kook naar wegen om het vuuroog onschadelijk te maken. Met cv-embinium verrijkte salkriet-resonators zullen worden ingezet tegen de psi-materie. Een onbemande korvet brengt honderd van deze apparaten naar het doel maar explodeert daar echter voortijdig. Vermoedelijk hebben de Schohaaken iets te maken met deze explosie. Desondanks kan worden vastgesteld dat het vuuroog een kleine hoeveelheid psi-materie heeft verloren door de explosie. Om het vuuroog compleet te doven is een hoeveelheid salkriet-resonators en cv-embinium nodig waar men thans niet over kan beschikken.


Op zoek naar een andere mogelijkheid om het vuuroog te stoppen dringen Atlan en Gucky via het polypoortnetwerk en Zwerver door in een handelsster van TZA'HANATH. Ze willen proberen om daar een controle apparaat te bemachtigen waarmee man vuurogen kan besturen. Zeven HET-mutanten geven hun lichamen op en versmelten met hen om ze te versterken en te beschermen. Kennelijk zijn er elders in TZA'HANATH al gevechten uitgebroken want Atlan en Gucky worden daarentegen niet aangevallen. Evenwel hindert VATROX-VAMU's aanwezigheid hun voortgang aanzienlijk en Son Okura, een van de HET-mutanten, vindt daarbij de definitieve dood. Uiteindelijk komt men in het bezit van vier besturingsapparaten. Terwijl de zes overgebleven HET-mutanten op TZA'HANATH achterblijven worden de vier besturingsapparaten teruggebracht naar Terra. Op 11 mei 1463 NGT zet Gucky een van de besturingsapparaten in tegen het vuuroog, maar het lijkt niet te functioneren. Dan verdwijnen honderdmiljoen neo-globisten en Gucky gelooft dat HET ze heeft opgenomen.


Nog steeds knaagt HET aan TALIN ANTHURESTA's psi-materiƫle substantie en aan de psi-materiƫle corpussen van ARCHETIM en APHANUR. Dan begint de superintelligentie zich ook nog te laven aan Sol's energie. Tevens wordt geobserveerd hoe Markanu, de thuiswereld van de halfspoor-wisselaars, telkens kort met Zwerver van plaats wisselt in TALIN ANTHURESTA. De planeet Gleam lijkt te veranderen in een schijfwereld. Dan bereikt het vuuroog in het Sol-stelsel de zon, maar wordt door ARCHETIM's corpus opgezogen en dat weer door HET verslonden, net als alle Schohaaken, duizenden vonkenmensen van Talanis en bovendien 250 miljoen neo-globisten.


Door de krachtsinspanning van de overgebleven HET-mutanten in TZA'HANATH lukt het om TALIN ANTHURESTA uit de schuilplaats van het natuurlijke psionische net te verplaatsen naar de normale ruimte in de buurt van de PARALOX-ARSENAAL. Tegelijkertijd verlaat Zwerver TALIN ANTHURESTA en de planeet Markanu neemt Zwerver's positie in. Zwerver beweegt zich nu langzaam naar het ARSENAAL, maar VATROX-VAMU schuift zich ertussen. Tegelijkertijd verschijnt VATROX-VAMU in de gestalte van Sinnafoch aan boord van MIKRU-JON om Perry Rhodan te overtuigen tot een overeenkomst. Dan verschijnen Eritrea Kush en Betty Toufry met hun zilverbollen en drie krathvira-zielenvallen bij MIKRU-JON, waarop VATROX-VAMU zich terugtrekt.


Daarna vliegt Betty Toufry in opdracht van HET met van haar zilverbol direct in het PARALOX-ARSENAAL en doodt daarmee zichzelf. In het ARSENAAL ontstaat een barst, een soort insnoering, die het ARSENAAL in tweeƫn begint te delen. VATROX-VAMU neemt het gestalte aan van een slaglichter en valt Zwerver aan. De schijfwereld wordt verwoest en lost helemaal op, nadat een soort doodsschreeuw heeft geklonken van de superintelligentie HET.


HET is niet werkelijk gestorven, maar heeft voor korte tijd zijn essentie opgeslagen in het concept Lloyd/Tschubai. Nogmaals verschijnt VATROX-VAMU in de gedaante van Sinnafoch op MIKRU-JON en wordt opnieuw verdreven, dan verschijnt HET in het gedaante van de oude man in de centrale van het obeliskruimteschip. Samen met Perry Rhodan gaat de oude naar Zwerver waar men opnieuw VATROX-VAMU aantreft als Sinnafoch. Er ontstaat een duel tussen de oude man en de Sinnafoch-avatar waarbij Sinnafoch de oude man eerst neerslaat, maar dan verandert deze in een grote wolk vlinders die hun snuit in Sinnafoch/VATROX-VAMU stoten en hem van binnenuit opzuigen. Deze gebeurtenis symboliseert dat VATROX-VAMU door HET wordt opgenomen.


Na het einde van VATROX-VAMU verzoekt HET in het gedaante van de oude man dat Perry Rhodan met hem naar het PARALOX-ARSENAAL vliegt in MIKRU-JON. Hiervoor moet Rhodan de overige zes zilverbollen een cirkel laten vormen waarvan MIKRU-JON in het middelpunt staat. Deze constellatie wordt aan de voorzijde gekoppeld van de QUEEN OF ST. LOUIS en zo vliegt men dan in de richting van het ARSENAAL. Als men het ARSENAAL tot op geringe afstand nadert maken de andere zilverbollen zich los van de constellatie en beginnen ze op te lossen en te versmelten met het ARSENAAL. De zilverbol H, die al eerder met MIKRU-JON was verbonden versmelt nu definitief met het obeliskruimteschip en verliest daarbij de functie om zich tot zijn volle grootte uit te breiden.


Dan begint HET het PARALOX-ARSENAAL in zich op te nemen en ontstaat de deling van HET en TALIN. Het concept Lloyd/Tschubai splitst zich en HET treedt nu op via Ras Tschubai terwijl TALIN dat doet met Fellmer Lloyd. Ze verklaren Perry Rhodan dat de zwakte van HET en de hyperkou op Zwerver werd veroorzaakt door de enorme afstand tussen de beide delen van de machtigheidsballing, de lokale groep en de verre oorden, wat HET dreigde te verscheuren. Een mogelijke oplossing voor dit probleem was dat HET zich had verder ontwikkeld tot een materiebron. Daar dit voor HET geen optie was is het enige overgebleven alternatief een deling. Voor deze deling had HET enorme hoeveelheid energie nodig zoals in vorm van het PARALOX-ARSENAAL. De lokale groep wordt nu de machtigheidsballing van HET en TALIN zal de verre oorden overnemen.


Men gaat weer een keer naar Zwerver waar inmiddels sterke dooi is ingezet. De hyperkou is overwonnen en van de vernielingen die VATROX-VAMU heeft aangericht is nauwelijks nog iets te zien. Rhodan en Diamond ontmoeten talrijke neo-globisten en vonkenmensen die HET eerder al in zich had opgenomen en nu worden vrijgegeven om terug te kunnen keren naar hun lichamelijke leven. Volgens Poppy, die ze op Zwerver ontmoeten, hebben alle vonkenmensen en Schohaaken besloten bij HET te blijven, daarentegen heeft ongeveer de helft van de in HET opgenomen neo-globisten en wel circa 175 miljoen personen ervoor gekozen om weer naar hun lichamelijke leven terug te keren. Nadat Rhodan en Diamond in Ambur-Karbush door HET, Lotho Keraete en Homunk van meer achtergrond informatie over de recente gebeurtenissen zijn voorzien, verlaten ze Zwerver weer.


Op 14 mei 1463 NGT vindt op TALIN ANTHURESTA een eindbespreking plaats. Belangrijkste besluitpunt hier is dat de schaduw-Maahks voortaan het polypoortnetwerk zullen onderhouden. Door deze maatregel komt Perry Rhodan zijn afspraak na met de decentrale toezichtsinstantie van de fundamentalisten-Maahks dat de schaduw-Maahks binnen twee jaar Andromeda moesten evacueren. Bovendien informeert Akika Urismaki de aanwezigen over zijn nieuwste inzichten van het polypoortnetwerk en de relatieve posities van de polypoort-galaxies tot elkaar met de Melkweg.Alaska Saedelaere en de zoektocht naar Samburi Yura

In april 1463 NGT wordt Alaska Saedelaere in Terrania door de dwerg-androide Eroin Blitzer met zijn sloep ROTOR-G uit opgehaald en naar het kosmocratenruimteschip LICHTKRACHT gebracht. Hier krijgt hij de opdracht om commandante Samburi Yura te zoeken die spoorloos is verdwenen. Voor de zoektocht kan Saedelaere beschikken over de LICHTKRACHT.


Eerste halte van deze zoektocht is de planeet Kopter's Horst in de galaxie Totemhain. Alaska Saedelaere ontmoet daar Ennerhahl, verkent de schrijn van de eeuwigheid in de stad Lokop's Nest en neemt deel aan een Kish'Ah-ceremonie. Daarbij ontvangt Saedelaere aanwijzingen dat een entiteit genaamd QIN SHI het zo genoemde BOTNET heeft gestolen. Deze aanwijzing staat hoe dan ook in verband met het verdwijnen van Samburi Yura. Op een fibula, die Samburi Yura heeft achtergelaten in de schrijn van de eeuwigheid, vindt Saedelaere coƶrdinaten voor zijn volgende reisdoel.


De coƶrdinaten voeren de LICHTKRACHT naar de immateriƫle stad Connajent. In deze stad tiert de waanzin en de bevolking bestrijdt elkaar omdat bijna alle bewoners worden overheerst door een splinter van VATROX-VAMU. Saedelaere vindt daarna aanwijzingen dat Samburi Yura ooit in Connajent was om te zoeken naar een constructeur genaamd Sholoubwa omdat ze vermoedde dat deze de bouwer was van het BOTNET. Bovendien krijgt Saedelaere aanwijzingen over een 'zwartgat dat zingt'. Voordat hij naar zijn volgende reisdoel vertrekt laat hij de stad Connajent verwoesten door de LICHTKRACHT om VATROX-VAMU's splinter te vernietigen en de bewoners te verlossen uit hun leed.


Het 'zwartgat dat zingt' ontpopt zich als deel van een drievoudige combinatie die bestaat uit een zwartgat, een in zichzelf gekromde hyperperforatie en de planeet Tolmar, daartussen heerst een onbekende straling die het zwartgat aanzet tot 'zingen'. Op Tolmar aangekomen bezoekt Saedelaere het vermanende schouwspel over de zee van de tranen, niet wetend dat het toneel in het heelal zweeft en is uitgerust met een een sontaron-generator die de gevoelens van de toeschouwers versterkt tot een dodelijke dosis. Saedelaere overleeft de gevoelsmatige foltering nog maar net door zijn cellenactiveerderchip. Nadat hij meer te weten komt over de uitvoering rond de gebeurtenissen en achtergronden van het vermanende schouwspel, laat hij het toneel vernietigen door de LICHTKRACHT. Eerder had Saedelaere ook vernomen van Eroin Blitzer dat Tolmar ooit een fabriekswereld was van Sholoubwa. Bovendien komt hij coƶrdinaten te weten van andere soortgelijke fabriekswerelden.


Opmerking: de verdere gebeurtenissen van Alaska Saedelaere's zoektocht naar Samburi Yura voeren hem naar het rijk van de harmonie. Deze gebeurtenissen worden beschreven in de 37e cyclus NEUROVERSUM.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 36 Ā© Cornelis van den Ende