< vorige  | volgende > |  INDEX  |   šŸ”

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ā€“ de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiĆ«


CYCLUS 35: NEGASFEER

Nummer 2400 t/m 2499


Datum: 20.059.813 - 59.812 voor Chr. en 1346 - 1347 NGT (4933 - 4934 na Chr.)Operatie Tempus

In het Sol-stelsel vertelt Perry Rhodan zijn langdurige kameraden Homer G. Adams en Reginald Bull dat hij op reis gaat met het onderzoeksschip JULES VERNE. Hij laat daarbij open, uit angst voor agenten van de negatieve superintelligentie KOLTOROC, waar operatie Tempus precies heen zal gaan.


Operatie Tempus brengt het onderzoeksschip JULES VERNE op 15 april 1346 NGT twintig miljoen jaar terug in de tijd naar het verleden van 20.059.813 v. Chr. Het doel is om de retroversie te observeren van Tare-Scharm's negasfeer en deze kennis door te geven aan de Nucleus. De sprong naar het verleden lukt door de inzet van de contextconvertor. Vier jaar voor het vertrek van de superintelligentie ARCHETIM bereikt de JULES VERNE Phariske-Erigon. Aldaar wacht de WET-trektocht op het marsbevel van de superintelligentie om te vertrekken naar Tare-Scharm. De eerste contactpoging lukt en is aanvankelijk ook zeer positief, maar juist gedurende die periode wordt op Oaghonyr het nachtlicht-harnas gestolen. Principale Kamuko verdenkt Gucky omdat hij teleporteur is. De JULES VERNE is hierdoor gedwongen om te vluchten en wordt nu met signalement en bevel tot aanhouding overal gezocht in Phariske-Erigon.


Bovendien bevinden de daadwerkelijke dieven zich eveneens op de JULES VERNE. Hun oorspronkelijke opdracht was driedelig, ze moesten de coƶrdinaten van de WET-gever en het nachtlicht-harnas stelen, alsook de aura-draagster Kamuko ontvoeren. Punt een hebben ze gedaan, punt twee ging mis, en bij punt drie hebben ze Perry Rhodan genomen omdat die een vergelijkbaar aura heeft als Kamuko.


Pothawk, de aanvoerder van de Laosoor-bende, roept doormiddel van parapolarisators de LAOMARK naderbij, een gigantisch schip van meer dan 2000 km in diameter. In dit ruimteschip, dat een gigantische holle wereld is, leven ca. 305 miljoen Laosoors die worden geregeerd door twee koningen. De JULES VERNE wordt vastgehouden maar toch lukt het Rhodan, Gucky en Icho Tolot om een rondvlucht te maken in de LAOMARK. Daarbij vernemen ze feiten over de Laosoors. De rondvlucht eindigt abrupt als de opdrachtgever van de dieven verschijnt en beveelt om de ontsnapten onder druk te zetten door te dreigen met de vernietiging van de JULES VERNE.


Nadat ze de drie galactici hebben gearresteerd komt Rhodan ook in contact met de opdrachtgever, die hem een vrije aftocht in het vooruitzicht stelt als Rhodan in zijn rol als dief succesvol zal zijn in lijn met de missie CHEOS-TAI, zonder in te gaan waar deze operatie eigenlijk over gaat.Missie CHEOS-TAI

Na enkele dagen, die Rhodan moet doorbrengen in een gevangeniscel van het markering-kasteel, begint de missie CHEOS-TAI. Aanvoerder van de high-tech-dieven is Pothawk en met 71 mounters gaan de meesterdieven op reis. Onderweg verneemt Rhodan steeds meer details over de missie. Hem wordt duidelijk dat de geheimzinnige opdrachtgever een dienaar moet zijn van de chaotarchen. Pothawk heeft dit vermoeden eveneens, maar bespeurt bij de Laosoors geen morele bedenkingen, of men verdoezelt dit feit. Voor hem telt alleen het oordeel van zijn twee koningen Arapanoag en Hawamoja. Daar Rhodan geen keus heeft moet hij het spel meespelen. In de Thanuk-nevel verstoppen de Schohaaken hun WET-gever in een hyperruimte-anomalie. Als Perry Rhodan het reusachtige schip ziet komen bij hem verscheidene herinneringen boven. Het object heeft een diameter van 1126 km, de grootte van een sporenschip. Het oppervlak schijnt uit carit te bestaan. De Terraan verneemt van de Laosoors dat diens naam luidt CHEOS-TAI, en de Laosoors willen deze gigant stelen. Rhodan krijgt daarbij de opdracht om als 'sleutel' te dienen om de Laosoors te autoriseren met zijn aura.


Door de inzet van Rhodan's aura en de supra-straler, die ze hebben gekregen van hun opdrachtgever, veroveren de Laosoors de WET-gever. Ze stellen echter vast dat ze zijn bedrogen: de supra-straler heeft de bemanning van de CHEOS-TAI niet verdoofd, maar gedood. Perry Rhodan verneemt van het laatste overlevende lid van een installatie-ploeg uit het Tefta-Raga volk dat deze WET-gever 'de poort zal openen naar Tare-Scharm' en dat daar een thermodyn-ingenieur aan boord moet komen. De Laosoors verplaatsen de CHEOS-TAI met overbrengers in de holle ruimte van hun LAOMARK.


Op de JULES VERNE vergaren ze zoveel mogelijk informatie. De Laosoors staan dat oogluikend toe. Pothawk moet ondertussen rapport uitbrengen bij de koningen. Zoals verwacht treft hij ook de opdrachtgever aan, die het gesprek voert. Pothawk verklaart dat hij Rhodan heeft gedood en geatomiseerd. De opdrachtgever is tevreden en trekt zich terug. Daarna appelleert Pothawk bij zijn koningen over de eer van de dieven, maar deze zijn volledig apathisch. Natuurlijk is Rhodan niet dood, maar de drie Laosoor-broers zijn met hem gaan samenspannen om een 'pact tegen de chaos' te vormen. Niet ver van het markering-kasteel hebben ze onderdak gevonden. Ze bespioneren de omgeving en Rhodan stelt voor om Mondra en Gucky erbij te halen en daarna het kasteel binnen te dringen. Zo gebeurt het. Daar wordt Rhodan's vrees waar want Morgoth'Daer houden zich op in het kasteel.Pakt tegen de chaos

Kamuko trekt het rompdeel aan van het nachtlicht-harnas. Met deze hulp ontdekt ze een basis van de pressor-garde bij het zwartgat Zistaka, die later kan worden veroverd door de strijdkrachten in het stelsel. Tegelijkertijd geeft ARCHETIM het bevel voor de start van de WET-trektocht. Maar dit bevel kan niet worden uitgevoerd omdat de WET-gever is verdwenen. ARCHETIM verneemt ook dat het nachtlicht-harnas bijna was ontvreemd in een poging tot diefstal van de chaos. Voor Kamuko is het nu duidelijk dat Perry Rhodan onschuldig is.


Perry Rhodan sluit met Pothawk en diens broers officieel het 'pact tegen de chaos'. Samen willen ze de Laosoors bevrijden van de chaosdienaars die het volk al sinds eeuwen manipuleren. Pothawk verspreidt overal het bericht dat hij Rhodan heeft gedood tijdens de missie CHEOS-TAI. Maar in feite dringen ze samen met Mondra Diamond en Gucky door in het markering-kasteel om voor de Laosoors de identiteit te ontsluieren van de opdrachtgevers. Aphaitas, een immaterieel geestwezen, heeft bezit genomen van Gucky en teert op de vitaal-energie van de muisbever. Door een wisselwerking met CHEOS-TAI kan Aphaitas zich van Gucky afscheiden, die vervolgens weer 'normaal' wordt en zich niets meer van het voorval kan herinneren.


Rhodan en Mondra Diamond komen te weten dat Ekatus Atimoss optreedt als de opdrachtgever van de Laosoors. In de LAOMARK bevinden zich sterke strijdkrachten van TRAITOR, onder andere ook colonne-motivators. Rhodan neemt een apparaat van Ekatus Atimoss in bezit, genaamd de griffier Avalthani, dat alle kennis bevat over de ware geschiedenis van de Laosoors: elf van hun twaalf maan-sferen werden tot kabinetten omgevormd voor de chaotender INFATHER. Hohogom en andere hooggeplaatste Laosoor militairen laten zich nu overtuigen om een stormaanval uit te voeren op de basis van TRAITOR. Deze volgt op 13 mei. Daarbij wordt koning Arapanoag gedood. De basis wordt verovert, maar Ekatus Atimoss vlucht. Zijn griffier Avalthani wordt vernietigd. De LAOMARK wordt opengesperd zodat CHEOS-TAI, zonder schade te veroorzaken, zelf kan wegvliegen naar het Oa-stelsel. Pothawk wordt door koning Hawamoja benoemd tot de nieuwe koning. De WET-trektocht vertrekt naar Tare-Scharm. De JULES VERNE en de LAOMARK volgen, de langzamere LAOMARK zal enkele maanden later arriveren dan het Terraanse schip.Tare-Scharm

Mid oktober 1346 NGT boordtijd bereikt de JULES VERNE de halo van Tare-Scharm. De galaxie is door een wal omgeven en kan niet worden bereikt. Mee aan boord is de jonge Laosoor Ketschua, die in 't geheim aan boord was geslopen. Bij het onderzoek van een traitank-wrak, die ā€“ zoals later blijkt ā€“ is geplet door een enorm amoebe-achtig object, vindt Ketschua een datakristal dat info bevat over de bolsterrenhoop Aquon-Gorissa en de CORRIDOR VAN DE ORDE.


Aquon-Gorissa is onbereikbaar want er heerst een hyper-stormrif. Perry Rhodan maakt persoonlijk contact met de Sekundims, kinderen van de circa 1600 jaar geleden gestorven superintelligentie ELEDAIN. De JULES VERNE redt de Sekundims Pherian en Tauzeda van een colonne-machine en wordt als dank naar Eledain-Cishon geleid. Aldaar vliegt de JULES VERNE door het 'geboortekanaal' van de Sekundims en bereikt men de hypercocon INTAZO. Na een gewetensbeproeving door de Lantarens en een goed woord van Kamuko krijgt de JULES VERNE toestemming om zich aan te sluiten bij de WET-trektocht. Ze mogen echter niet zelfstandig actief worden. Ondanks dat redden de galactici de bemanning van een To s'amosa ruimteschip dat dreigt te vergaan, waarna Kamuko hun bewegingsvrijheid nog verder beperkt. In modulair-dok ANC 90 worden enkele To s'asoma's door onbekende gemanipuleerd om een moordaanslag te plegen op Perry Rhodan, die verijdeld kan worden.


Begin december 1346 NGT, volgens JULES VERNE-boordtijd, ontdekken Rhodan en zijn begeleiders in de thermodyn-centrale SIAH dat een terminale heraut en het duaalwezen Ekatus Atimoss actief zijn in INTAZO. De thermodyn-ingenieur Abanathan Seg Dathuel wordt door de terminale-heraut mentaal beĆÆnvloed, offert zich op om SIAH te vernietigen waarmee de perforatie van de hypercocon wordt verhinderd. Rhodan wordt door Ekatus Atimoss gevangen genomen en maakt aan boord van de TAROSHI de vlucht mee naar Tare-Scharm, terwijl de JULES VERNE achterblijft in INTAZO.


Zodra de CORRIDOR VAN DE ORDE is doorkruist vluchten Ekatus Atimoss en Glinvaran met een reddingscapsule uit de TAROSHI. Op de door vibra-psi getroffen planeet Ata Thageno wordt Perry Rhodan bevrijd door Hobogey die daar op zoek is naar de genprox-analisten. Samen bereiken ze na een terminale beving het basisstation van dit volk, maar Ekatus Atimoss en Glinvaran arriveerden daar al eerder. Perry Rhodan wordt benaderd door Sharband, een wezen dat intelligentie en paragaven heeft ontwikkeld onder invloed van het vibra-psi en door de genprox-analisten wordt gekenmerkt als een emanatie. Van Sharband verneemt Rhodan dat het element van de duisternis actief was op Ata Thageno. Het element keert even later terug om de Gresken op te halen. Na de vereniging van de chaotische cellen Bernabas en Bi-Xotoring verminderen de hyperfysische storingen op de planeet zodat Glinvaran negen traitanks te hulp kan roepen. Deze worden vernietigd door gevechtsschepen van de Cypronen. Diens commandant Randa Eiss accepteert Perry Rhodan als afgevaardigde van de kosmocraten. Glinvaran offert zich op om Ekatus Atimoss te laten ontsnappen. Rhodan doorziet de truc en neemt het duaalwezen gevangen.


Daar Perry Rhodan niet terugkeert van de TAROSHI krijgt Mondra Diamond toestemming van Kamuko om Tare-Scharm binnen te vliegen met de JULES VERNE. Het halterruimteschip wordt met wachterzuilen uitgerust en begeleidt een gevechtsvloot van de principale, gaat na een ruimteveldslag bij Bi-Xotoring echter zelfstandig op zoek naar Perry Rhodan. Daarbij verliezen de Terranen hun oriƫntatie en kunnen ze het verzamelpunt van Kamuko's vloot niet terugvinden zodat ze Tare-Scharm niet meer kunnen verlaten. Perry Rhodan bevindt zich bovendien niet meer op Ata Thageno maar is met de Cypronen naar de Lagunen-maan gevlogen en van daaruit weer verder naar Tarquina. Onderweg maken de Cypronen de klauw van de laboraten onwerkzaam bij Ekatus Atimoss en laten ze bewust toe dat hij vlucht. Als de duaal herkent dat hij zijn vrije wil terug heeft en door TRAITOR alleen maar werd misbruikt, schaart hij zich uit vrije wil aan de zijde van de kosmocratendienaars.


Op Tarquina brengt Rhodan Randa Eiss ertoe om zich tegen de isolationisten verkiesbaar te stellen als kandidaat voor het ambt van de ultieme raad. Tot aan de kiestermijn, die begin januari 1347 NGT JV-boordtijd (20.059.812 v. Chr.) zal beginnen, heeft hij geen mogelijkheid om contact te maken met ARCHETIM's strijdkrachten. Bij een door de isolationisten gepleegde aanslag op de oude raad redt Ekatus Atimoss Rhodan het leven. Nadat Randa Eiss de ondersteuning heeft gewonnen van de nega-Cypronen, wordt hij verkozen tot de ultieme raad. Ondertussen lukt het Alaska Saedelaere met hulp van de vector-helm om de JULES VERNE weer op koers te brengen. Het schip neemt contact op met een Cypronen-vloot en bereikt Tarquina op 12 januari 1347 NGT naar JV-boordtijd.De finale slag

De Aegaan Ki-Myo, ARCHETIM's afgevaardigde en oude bekende van de Cypronen, arriveert op Tarquina. Hij verkondigt dat de nega-stad is verschenen en dat dit het teken is voor de start van de finale slag. Hij maant alle Cypronen aan om ook deel te nemen. De nega-Cypronen, wiens bijzondere betekenis duidelijk is geworden, weigeren dit uit angst voor TRAITOR. Als de vloot van de Cypronen op 9 april vertrekt, waarbij ze wordt begeleid door de JULES VERNE, verdwijnen de nega-Cypronen met onbekend doel.


De contingenten van Tare-Scharm's vrije volkeren hebben zich verenigd in een knooppunt van de CORRIDOR VAN DE ORDE met de vloot uit het INTAZO (ook de LAOMARK is daar aangekomen). Daar bespioneert Perry Rhodan met hulp van Ekatus Atimoss een door Ki-Myo geleide actiebespreking waarin besproken wordt dat de centrumregio van Tare-Scharm het eigenlijke aanvalsdoel is van ARCHETIM. De aanval moet succesvol zijn voordat alle losse chaotische netwerken spontaan Ć©Ć©n geheel netwerk vormen. Voor dat doel bevindt zich reeds een actielichaam van ARCHETIM in de CORRIDOR. Op 11 mei verzoekt Ki-Myo aan Perry Rhodan om Kamuko te bevrijden, die na een verkenning van de nega-stad niet is teruggekeerd.


Met de PLURAPH begeven Perry Rhodan en een commandoteam, waartoe ook 200 Laosoors horen die worden aangevoerd door Pothawk, zich naar de nega-stad. Ze kunnen daar ongehinderd rondkijken en vernemen over de voorbereidingen die worden getroffen voor KOLTOROC's aankomst. De chaopressor zal te zijner tijd ook de chaotarch Xrayn laten komen. Het team is van plan om Kamuko uit de nega-kerker bevrijden. Dat lukt inderdaad, maar bij Kamuko werd reeds een klauw van de laboraten ingebracht. Perry Rhodan krijgt intussen contact met de wijsgeer van Azdun, waarvan hij nieuwe inzichten krijgt over de kosmische samenhang. Onder andere verneemt hij dat chaotarchen negasferen benutten om zich daar persoonlijk te kunnen manifesteren, zonder onderhevig te zijn aan de beperkingen van het transformsyndroom.


De JULES VERNE volgt de door Ki-Myo aangevoerde vloten van ARCHETIM naar het centrale zwartgat Margin-Chrilox, waar de finale slag ontbrand. ARCHETIM's vloten vernietigen GLOIN TRAITOR zodat de grenswal geperforeerd raakt en kosmische messengers kunnen binnendringen. Tegelijkertijd pompt ARCHETIM, ondersteunt door CHEOS-TAI, zijn psi-energie in het psionische net en brengt het daarmee in orde. Als een deel van het element van de duisternis opduikt is ARCHETIM gedwongen om de resterende psionische energie in Ć©Ć©n klap vrij te maken. Daardoor wordt het element weliswaar vernietigd maar ook ARCHETIM's mentale structuur raakt gewond zodat deze snel zal sterven. Toch verloopt de retroversie uiteindelijk succesvol, ondanks extreme verliezen voor de vloten aan beide zijden. De JULES VERNE observeert alleen de retroversie. Vanwege de uitbrekende hyperfysische chaos wordt een nood-contextsprong ingeleid waarmee men 19 april 1346 NGT wil bereiken. Mee aan boord zijn de Laosoors, die Sferici en Ekatus Atimoss. Of Kamuko de contextsprong ook meemaakt is onduidelijk omdat zij zich op dat tijdstip buiten het schip bevond.Evolux

Notitie: wanneer de handeling zich afspeelt op Evolux is onbekend. Men gaat uit van een planmatige terugkeer naar 19 april 1346 NGT, dus loopt de interne boordtijd van de JULES VERNE ononderbroken verder sinds het begin van de operatie Tempus.


De JULES VERNE bereikt het relatieve heden, maar kan de 45 miljoen lichtjaar van Tare-Scharm naar de Melkweg niet overwinnen. De Sferici hebben de schok van de tijdreis niet doorstaan, de contextconvertor is tot schroot samengesmolten, die wachterzuilen zijn tot stof vervallen en van Kamuko ontbreekt ieder spoor. De Yakonto merken het halterruimteschip op en slepen het naar Evolux. Op deze reuzenplaneet worden de kobaltblauwe cilinderruimteschepen gebouwd. Kosmofect Dyramesch bepaald een gedetailleerd onderzoek van de JULES VERNE. Ondertussen wordt het schip verregaand gerepareerd en onderneemt men een vluchtpoging. Deze wordt verijdeld door Dyramesch. De Kosmofect denkt dat het zinloos is om een retroversie tot stand te brengen in Hangay. Hij is van plan om de Terranen op te nemen in de leveringsketen voor de kobaltblauwe cilinders. Ze zullen voorgoed op Evolux blijven.


Er is van de Yakonto, bij wie het hoogstwaarschijnlijk gaat om nakomelingen van de nega-Cypronen, geen hulp te verwachten, maar de metalopers repareren en optimaliseren ongevraagd en in het geheim diverse aggregaten op de JULES VERNE. Onder andere construeren ze het object Hephaistos. De Yakonto Castun Ogoras verzoekt Perry Rhodan om hem te begeleiden naar Thestos. Daar bevindt zich een ruimteschip in de vorm van een zwarte obelisk waarmee mogelijkerwijs een samenhang bestaat met een wezen waar de nega-Cypronen hun ontstaan aan hebben te danken. Terwijl Perry Rhodan met Castun Ogoras op de LIRIO onderweg is ontwikkelen Mondra Diamond, de Laosoors en enkele Yakonto een plan om de PENDULUM te kapen. Ze willen Dyramesch op deze manier onder druk zetten of zelfs onttronen. Vanta Aquinto verraad het plan aan Dyramesch zodat Mondra's team gevangen wordt genomen. Bovendien heeft Dyramesch nu een beeld van alle geheime helpers van de JULES VERNE.


Na de verkenning van het obeliskschip op Thestos krijgen Perry Rhodan en de Yakonto in ruimtesector Alufir contact met de entiteit AMU die zich aan boord bevindt van de WET-gever CHEOS-TAI, die is verstopt achter een tijdscherm. De WET-gever erkent Rhodan's ridderaura en laat de LIRIO het tijdscherm passeren. Rhodan vliegt met CHEOS-TAI naar Evolux en vordert de teruggave van de JULES VERNE. Dyramesch wil hem met de PENDULUM tegenstand bieden, maar de kobaltblauwe cilinder lijdt aan fouten. De Yakonto leggen al het werk neer. Een efficiƫntie vermindering is te vrezen en daarom legt Dyramesch zijn ambt neer en verlaat Evolux. CHEOS-TAI neemt de JULES VERNE aan boord en gaat op weg naar Terra. De kinderen van de Algorrianen blijven achter bij de Yakonto.


Tijdens de terugkeer naar de Melkweg verkennen de galactici de WET-gever en proberen ze de besturing over te nemen. Dat lukt niet zodat Curcaryen Varantir verzoekt om servo-ondersteuning. Als gevolg hiervan worden de Heromets gewekt. Deze houden zich verborgen uit wantrouwen tegenover de vreemdelingen en schakelen de Tibirian Melechs in. Vervolgens worden gevechtsrobots geactiveerd die de galactici verdrijven uit het WET-gever. De JULES VERNE wordt uit het Hangar gestoten. Een door Mondra Diamond aangevoerd verkenningsteam blijft achter op CHEOS-TAI. De Tibirian Melechs vliegen naar de galaxie Barmand-Sternborn, nadat de door Taffanaro ontwaakte thermodyn-ingenieur Eregitha Math Gaum is gewurgd door Inkh Selexon. Zowel de Heromets als de Tibirian Melechs lijden aan de gevolgen van de mentale revisie na de lange diepslaap van miljoenen jaren.Barmand-Sternborn

De Tibirian Melechs gebruiken wapengeweld tegen de bewoners van het Vakacool-stelsel in de door de anti-oorlogsbond beheerste kleine galaxie Barmand-Sternborn, om hulp af te dwingen tegen hun dwang tot gedaanteverwisseling. De JULES VERNE is de WET-gever gevolgd. Een klein door Perry Rhodan aangevoerd team entert CHEOS-TAI met toestemming van Tavocky U Arakay, de staatssecretaris in functie van de anti-oorlogsbond. Dat het team verder kan doordringen in de WET-gever is te danken aan de metaloper Pan Greystat die het vertrek van Evolux met de JULES VERNE onvrijwillig had meegemaakt en zich sindsdien heeft verstopt en aan boord een Tentoonse kristal-donator heeft gebouwd. Hij offert zich op voor zijn nieuwe vrienden zodat zij door een sluis kunnen gaan gebouwd van carit, die zelfs ondoordringbaar is voor een teleporteur.


Met hulp van de Heromets, die nu weigeren om de Tibirian Melechs te gehoorzamen, verovert Perry Rhodan de WET-gever terug. Alle Tibirian Melechs, ook Kalitt Lindbak, sterven als ze worden overmand door de collectieve dwang tot gedaanteverwisseling. Lindbak doorloopt een metamorfose tot thermodyn-ingenieur, overleeft dit proces echter niet. De JULES VERNE wordt weer ingesluisd, de reis naar de Melkweg kan verdergaan. Met de terugkeer van de JULES VERNE in het Sol-stelsel (terwijl CHEOS-TAI wacht op 2400 lichtjaar afstand) eindigt operatie Tempus op 25 september 1347 NGT boordtijd, wat overeenkomt met 27 juni 1347 NGT reƫele tijd.Hangay ā€“ de SOL

Door de inzet van t-exagonium (salkriet) en met de hulp van de Mom'Serimers kan de hypertakt-aandrijving van de SOL weer in bedrijf worden genomen zodat het schip mid 1343 NGT de galaxie Hangay bereikt. Nadat twee door TRAITOR vernietigde zonnenlicht-stations werden aangevlogen ontwikkelt Dao-Lin-H'ay een plan om het verzet van Hangay's volken te organiseren tegen de terminale colonne. Als een geheime conferentie van Hangay's volken, waaraan Dao-Lin-H'ay en Ronald Tekener deelnemen, op de planeet Yoki vanwege een entropische cycloon in een catastrofe eindigt, verlaat de Kartaanse de SOL alleen met een space-jet.


Vanwege de geboden hulp gedurende de entropische cycloon ontvangen de Mom'Serimers op 1 maart 1344 NGT het LVT-staatsburgerschap. Enkelen treden zelfs in dienst van de vloot. In de volgende maanden verkent de SOL de omstandigheden in Hangay. In augustus 1345 NGT volgt SOL de MINATERG naar het Tir-Na-Tir-stelsel. Aldaar lokt Kirmizz ze in een val en veroverd hen op 22 september. Ronald Tekener moet met hem samenwerken want Kirmizz ontziet de bemanning van de SOL alleen onder die voorwaarde. Op 19 augustus 1346 NGT observeert men een Terraanse bolruimteschip (de RICHARD BURTON). Op 1 september overhandigt een terminale heraut de coƶrdinaten voor VULTAPHER's bouwplaats. Kirmizz vertrekt erheen. De SOL vertrekt de volgende dag begeleidt door twee traitanks. Het doel is de sector Elgas dichtbij Hangay's centrumregio. Aldaar zal het schip min of meer voor langere tijd worden opgeslagen, totdat TRAITOR er een toepassing voor heeft.


Onderweg verwezenlijkt Ronald Tekener zijn sinds maanden voorbereidde plannen om de SOL terug te veroveren. Daarbij wordt hij vreemd genoeg ondersteund door Kirmizz, die kalbaron Silathe op afstand mentaal controleert. Kirmizz wil zich op deze manier wreken op Terkan van Voosar. Het leger van de schaduwen overrompelt de Mor'Daer-bezetters. Silathe vernietigt het mobiele computerbrein dat SENECA controleert en geeft de Mor'Daers zinloze bevelen. Zo wordt de SOL op 25 september bevrijd in het zicht van de dienstburcht SIRC. Ondanks dat moeten eerst nog de door Silathe als bommen geprepareerde supratron-generatoren worden gedemonteerd voordat de SOLaners hun bevrijding werkelijk kunnen vieren.


Daarna ondernemen de SOLaners een poging om contact op te nemen met het Terraanse bolruimteschip (de RICHARD BURTON). Met dat als doel plaatst een als Attavennoks gecamoufleerde actiegroep van Mom'Serimers een gecodeerd bericht in het colonne-radionetwerk gedurende de Elysische wedstrijd in het Cricker-stelsel. De SOL wacht ondertussen in het Ackut-stelsel. De eerste ontmoeting met de RICHARD BURTON gebeurd op 14 november.


Het Hangay-eskader

Kirmizz arriveert in augustus 1345 NGT bij de dienstburcht SIRC.


Het Hangay-eskader vertrekt op 16 maart 1346 NGT naar Hangay via een halfruimtetunnel opgebouwd door ZEUT-80. Eerste tussendoel is Cala Impex, het steunpunt van de vredesvaarders. De vlucht wordt op 15 juni onderbroken als Rutmer Vitkineff, een processor van ESCHER, de macht over de RICHARD BURTON en de parapositron naar zich toe wil trekken. Het lukt de overige processors met Atlan, Startac Schroeder en Trim Marath om deze aanslag te verijdelen.


Cala Impex wordt bereikt op 20 juni. Nadat de voorbereidingen voor de verdere vlucht zijn afgesloten en ESCHER de koersdata voor het binnendringen van de grenswal heeft berekend vertrekt het eskader alweer de volgende dag. OREON-capsules zorgen voor de camouflage van de schepen, tot de grenswal is bereikt. Het doorkruisen duurt tot en met 3 juli en gaat gepaard met grote moeilijkheden omdat de vitaalenergie van alle bemanningsleden door de grenswal wordt 'opgezogen'. Het eskader blijft niet onopgemerkt, kan echter meerdere chaos-eskaders ontwijken.


De galactici krijgen contact met de Noquaa-Kansahariyya en sluiten op Quamoto een ondersteuningspact met de verzetsstrijders. Atlan communiceert met het plaatselijke contactwoud die zijn cellenactiveerder erkent. Daar de planeet door een koda-ariel werd geĆÆnfiltreerd moet hij worden geruimd. Atlan vertrekt op 19 juli met de RICHARD BURTON en de drie LVT-dubbel-BOXEN naar een proto-chaotische cel in de Segarenis-sterrenhoop. De RICHARD BURTON vliegt daar alleen verder naar het ruimtestation de Vleugel-van-Raffat. Het door piraten bezette station wordt op 26 juli veroverd en geĆ«vacueerd, het explodeert enige tijd later. De evaluatie van de daar verzamelde data toont aan dat de SOL aanwezig was tijdens het scheppen van de proto-chaotische cel. Onder de geĆ«vacueerden personen is ook Ar-Dus-Taar ā€“ oftewel Dao-Lin-H'ay.


Van haar verneemt Atlan de geschiedenis over de SOL van augustus 1342 NGT tot december 1343 NGT. Over het verdere lot van de SOL is de Kartaanse niets bekent omdat ze het schip alleen had verlaten. Op 28 juli 1346 NGT neemt de RICHARD BURTON een entropische cycloon waar in de sector Jasandrich.


Op 31 juli bereikt de RICHARD BURTON de planeet Kosichi. Van de daar levende Alomendris vernemen Atlan en Dao-Lin-H'ay de geschiedenis van de contactwouden, die zijtakken zijn van de plantenvader Arystes uit Segafrendo. Nadat enkele misverstanden zijn weggenomen krijgt Atlan de ondersteuning van Alomendris en vertrekt hij naar de ruimtesector Kuma-Saka waar de SOL is gezien. Op Kalifurn overleeft hij met de hulp van het plaatselijke contactwoud een voorbijtrekkende entropische cycloon en verneemt daar van Oahm'Cara Farick Gilitt, die hij redt uit een neergestorte cycloon-scout, dat de entropische cyclonen daadwerkelijk ruimteschepen zijn die vergelijkbaar zijn met de sporenschepen, maar precies het tegenovergestelde uitvoeren.


Eind oktober sticht het Hangay-eskader een steunpunt op de planeet Winola III, die circa 345 lichtjaar verwijderd is van Hangay's grenswal van de centrumzone. In ruimtesector Shiva-Bazal wordt begin november de samensmelting van meerdere proto-chaotische cellen waargenomen tot Ć©Ć©n chaotische cel. Kort daarna ontstaat in Hangay het vibra-psi. Atlan ontcijfert Ronald Tekener's koekoeksbrief zodat men op 14 november de SOL ontmoet.


Atlan verijdeld ESCHER's plan dat de parapositron eigenmachtig wil overstappen naar de SOL door deze als transportmiddel te benutten om de grenswal te perforeren. ESCHER beweert dat dit zijn eigenlijke bestaansdoel is en dat het er alleen toedoet de toegang tot Hangay te realiseren voor Perry Rhodan.


Begin februari 1347 NGT lukt het Atlan om met de RICHARD BURTON een TRAI-verzorger te kapen, waarmee hij op 11 maart een cycloon-scout in zijn macht krijgt. Hierbij hebben de Mom'Serimers met hun leger van de nacht een doorslaggevend aandeel. De poging om met de cycloon-scout in de entropische cycloon AKAZU binnen te dringen om de afgesloten centrumregio te bereiken mislukt helemaal, maar de TRAI-verzorger kan de cycloon-scout naar Winola III slepen.


De cycloon-scout wordt tot en met 26 maart omgebouwd als lokmiddel die daarna als een grondstoffentender wordt getransporteerd naar het cycloonstation AKAZU-8. Atlan en enkele Mom'Serimers raken op deze manier in het binnenste van een entropische cycloon met een diameter van 1.284.000 kilometer, waar ze meerdere halfstoffelijken observeren. Bij een poging om door te dringen in de entropische ruimte verliest Atlan bijna zijn identiteit. Zijn extrazintuig brengt zijn lichaam weer in vrijheid. Atlan en de Mom'Serimers moeten met een andere cycloon-scout vluchten.


De SOL ontdekt begin april in de Amienolc-sector een uit een ander universum vroegtijdig gematerialiseerd kwartier van de nega-stad. De complete stad zal pas over 1000 jaren verschijnen in Hangay. Hier ontmoet Ronald Tekener de wijsgeer van Azdun. Nadat diens hoeder WijHier door Trim Marath's zwarte tweeling en de inzet van PIEPERS wordt overwonnen neemt de SOL de wijsgeer aan boord, wat deze niet echt bevalt. Toch vertelt hij aan Atlan, die hij erkent als een ridder van de diepte, alles dat belangrijk is in samenhang tot de negasfeer en diens retroversie. Hij gaat zelfs samenwerken met ESCHER die met de hulp van het wijsgeer wil doordringen in Hangay's centrumregio.


Atlan is het eens met ESCHER's plan. De samenwerking tussen ESCHER, de SOLaners en de wijsgeer verloopt succesvol door Isokrain, een voormalige lid uit de organisatie van de Kosmitters, die tot aan het einde van de orde van de ridders van de diepte spionagediensten voor hen verrichtte, alsook voor de machtigen. De parapositron wordt als een nagebootste verzorgingsunit ingebracht onder de leefsfeer van de wijsgeer. Deze constructie wordt TRAITOR in handen gespeeld. Mee aan boord is Laurence Savoire.


De wijsgeer wordt op 5 mei met een colonne-veer door de kernwal gebracht en naar part-segment 3h3h2 gebracht. Aldaar verblijven hij, ESCHER, Laurence Savoire en Isokrain de volgende maanden. In deze tijd ontdekken ze de T-prognostici. Nadat deze zijn uitgeschakeld brengt ESCHER grote delen van het part-segment onder zijn controle. Op 9 oktober wordt het tot stand gekomen part-segment naar GLOIN TRAITOR getransporteerd om daar aan te dokken. Onderweg verneemt Savoire informatie over de T-prognostici. Bij het doel aangekomen stuurt ESCHER het door hem gemanipuleerde colonne-veer PASSAGH terug naar Win-Alpha met de opdracht om een grote eenheid van de galactici door de kernwal te sluizen. Dit wordt de galactici vooraf per gericht radiobericht medegedeeld. In de volgende weken begint ESCHER met de beĆÆnvloeding van de elementair-quintadimtrafer. Met de extra hulp van zeven T-prognostici, die zich vrijwillig laten opnemen in de hyperdim-matrix, laat ESCHER de grenswal korte tijd fluctueren.


Het afgekoppelde middendeel van de SOL wordt op 20 oktober door de PASSAGH opgenomen en de volgende dag door de kernwal getransporteerd. Daarna scheidt de SOL zich weer van het colonne-veer en wordt helaas door een donker-speurder gepeild. Dan wordt het Koltogor ontdekt, de kerker van de Sorgoorse Inkadye. Zij verplaatst zich met een fictiefoverbrenger in een sloep van de SOL die vervolgens terugkeert naar het moederschip. Koltogor wordt door de SOL vernietigd. Inkadye vertrouwt de galactici op grond van Atlan's ridderaura. Van haar vernemen ze de geschiedenis over KOLTOROC's leven.


Dao-Lin-H'ay begeeft zich op dezelfde dag met de SC-1 naar Vatucym waar ze verneemt over het bestaan van de vibra-ploeg. Ze laat zich op 23 oktober via het plaatselijke contactwoud overzetten naar het contactwoud-126 aan de andere kant van de kernwal. Door de aanwezigheid van enkele string-legaten raakt ze in het nauw. Maar door de chaos die ESCHER op dezelfde dag aanricht in GLOIN TRAITOR, waardoor KOLTOROC en de string-legaten zijn afgeleid, kan ze ontkomen.


Op 31 oktober manipuleert ESCHER de elementair-quintadimtrafer opnieuw en schakelt deze in een testmodus zodat zelfs de kernwal begint te flakkeren. Onder leiding van enkele string-legaten worden ESCHER en de wijsgeer ontmaskert. De parapositron wordt vernietigd en de wijsgeer wordt gedood. Daardoor ontstaat de entiteit WIJSGEER en deze neemt alle processors (waartoe intussen ook Laurence Savoire hoort) in zich op.


Gevechtseskader ARCHETIM en de vredesvaarders

Op 6 juli 1347 NGT vertrekt het door Perry Rhodan geleide gevechtseskader ARCHETIM van het Sol-stelsel naar Hangay. Doel is de retroversie van de daar ontstane negasfeer.


Kort voor de aankomst van het gevechtseskader bij Cala Impex vertrekken enkele vredesvaarders - waaronder Kantiran en Chyndor - naar de Lazarus-sterrenhoop omdat daar merkwaardige golffronten worden gepeild. De OREON-capsules worden daar door een colonne-machine aangetrokken en moeten worden opgeofferd. Na de noodlanding op N'jabo wordt Chyndor gedood bij gevechten tegen de Awour-koppensnellers. Op 10 juli verneemt Perry Rhodan over dit gevaar. Hij valt aan met drie ultraslagschepen en vernietigt of verdrijft de bij N'jabo overgebleven traitanks en redt de vredesvaarders van N'jabo. Nu moeten de vredesvaarders een nieuwe patroon vinden, bovendien zal men moeten beslissen hoe men zich gaat opstellen als organisatie. Polm Ombar spreekt zich uit tegen een directe deelname aan de gevechten in en om Hangay. Kantiran heeft een andere mening en roept op tot een plenaire vergadering van de vredesvaarders. Hij gaat op weg naar het Rosella Rosado-stelsel waar Chyndor wordt begraven.


Na de aankomst van het gevechtseskader ARCHETIM bij Cala Impex wordt de in losse cellen gedemonteerde JULES VERNE weer gevechtsklaar gemaakt tot en met 6 augustus 1347 NGT. Tegelijkertijd worden prototypen van de Hawk-III-converter in bedrijf genomen. In deze tijd worden enkele mobiele apparaten van de metalopers actief en vinden verdere verbouwingen plaats in het halterruimteschip. De Nucleus arriveert op 20 augustus bij Cala Impex en blijft voorlopig inactief. Op 23 augustus bevrijdt de JULES VERNE de bron-klipper Ruumaytron die werd aangevallen door een traitank-escadrille bij de grenswal van Hangay.


Kantiran stelt zichzelf verkiesbaar als de nieuwe patroon, maar is niet persoonlijk aanwezig tijdens de verkiezingsdag op 9 september. Zo wordt hij in afwezigheid tot de nieuwe patroon gekozen. In plaats daarvan zoekt hij op Ospera opnieuw naar de oprichtster van de vredesvaarders. Kantiran en Cosmuel Kain ontdekken een gecamoufleerd overbrengernetwerk en een opname die de oprichtster toont: het is principale Kamuko. In geestelijke verwarring doodt Kamuko bijna beide vredesvaarders. Ze komt nog op tijd weer bij zinnen. Het lukt Kantiran om haar ervan te overtuigen dat een strijd onontkoombaar is tegen de negasfeer van Hangay. Op 11 september treedt Kamuko aan tot de vredesvaarders en accepteert ze Kantiran's besluit en verkondigt zelf de oorlogstoestand.


Op 15 september verschijnt een met androiden bemande OREON-capsule bij Cala Impex en dit kondigt het arriveren aan van continenten met vredesvaarders die willen deelnemen aan de gewapende strijd. Zo verneemt Perry Rhodan ook dat Kamuko werd gevonden. Er volgt een ontmoeting met haar op 7 oktober als het groene legioen van de vredesvaarders arriveert bij Cala Impex. Na het hyperflakkeren van 23 oktober doorkruisen CHEOS-TAI (die de JULES VERNE meeneemt) en het groene legioen de grenswal. Drie kosmische messengers en Ruumaytron dringen eveneens door tot Hangay.


Twee messengers beginnen meteen het psionische net te repareren. De derde poogt tevergeefs om de stabiel gebleven kernwal binnen te dringen. Al deze voorvallen worden door de JULES VERNE geobserveerd. Zodoende gaat men ervan uit dat de retroversie reeds is begonnen. De Nucleus verkondigt dat de derde messenger in maximaal drie weken de kernregio moet zijn binnen gedrongen, anders zal GLOIN TRAITOR het verloren terrein weer terugveroveren.


Als de kernwal op 31 oktober begint te oscilleren kan het gevechtseskader ARCHETIM, dat zich intussen heeft verenigd met het Hangay-eskader, aan boord van CHEOS-TAI doordringen in de centrumregio. De vredesvaarders en Ruumaytron volgen op eigen kracht. String-legaten verschijnen in de JULES VERNE zodat de aanwezigheid van de galactici niet verborgen blijft voor KOLTOROC. De chaopressor zendt het element van de duisternis, dat alle schepen verslindt. Nuskoginus zet bioforen in, die hij in een ander universum had buit gemaakt, en verslaat het element daarmee beslissend. 622 mensen en 160 vredesvaarders met hun OREON-capsules blijven spoorloos verdwenen.


Dao-Lin-H'ay ontmoet bij verkenningsvluchten met de SC-1 de ultima-vloot van de Noquaa-Kansahariyya en overtuigt hun bevelhebster Log-Aer-M'in om zich aan te sluiten bij Perry Rhodan. De 10.800 overgebleven schepen van deze vloot sluiten zich bij de galactici aan op 7 november. Daardoor wordt de schuilplaats van de galactici door enkele string-legaten ontdekt die in hun vloot waren verstopt. KOLTOROC manifesteert zich in CHEOS-TAI. Daarmee handelt de superintelligentie naar een geheim plan van de Nucleus en Perry Rhodan. De Nucleus geeft KOLTOROC een verlammende klap als deze een groot deel van zijn opgeslagen psionische energie vrijgeeft. De galactici en de vredesvaarders benutten KOLTOROC's verlamming voor een aanval op GLOIN TRAITOR die op 9 november volgt. De veldslag dreigt een volledige mislukking te worden, maar dan valt de WIJSGEER aan en beschadigd de elementair-quintadimtrafer dusdanig zodat het vibra-psi oplost. De kernwal stort in en de derde messenger dringt door in de centrumregio en verankert zich daar. De chaos-fysiek wordt langzamerhand teruggedrongen.


Maar op 10 november komt GLOIN TRAITOR weer in bedrijf. Een volgende aanval van de galactici faalt. Kamuko zet de vector-helm op en leidt een derde aanval, die eveneens geen succes wordt. Pas door de inzet van structuurbrander-torpedo's brengen ze op 11 november het station zo in het nauw dat deze zich dieper terugtrekt in de accretieschijf, waar het onbereikbaar is voor de galactici. De verschijning van GLOIN TRAITOR bij de planeet Anun-Faeris wordt waargenomen door de 22 weer lichamelijk geworden bestanddelen van de WIJSGEER. ESCHER's voormalige processors benutten de tijd, die de WIJSGEER nodig heeft om te regenereren na GLOIN TRAITOR's sabotage, om de positie van de naald van de chaos vanuit een lokaal TRAITOR steunpunt per colonne-radio door te geven aan de galactici.Retroversie en de strijd tegen KOLTOROC

Na de hereniging met het SOL-middendeel op 15 november en het terugvinden van GLOIN TRAITOR door Kantiran, starten de galactici op 16 november nieuwe aanvallen met structuurbrander-torpedo's. Pas na een massale beschieting uit alle wapens van CHEOS-TAIS GLOIN kan TRAITOR zo worden beschadigd dat het in stukken breekt en door Athaniyyon word verslonden. Daarna zal de retroversie pas zijn volbracht wanneer de messengers alle chaos-fysiek hebben teruggedrongen en de Nucleus al zijn energie heeft uitgestraald om de 'aanslag' te verhelpen die Hangay omvormde tot een negasfeer. KOLTOROC dwingt Perry Rhodan om hem te bezoeken in de duale metropool, anders zal hij Terra met alle Terranen vernietigen.


Rhodan is bereid om voor de Aarde te vechten, maar KOLTOROC heeft niet doorgegeven waar de duale metropool is te vinden. Rhodan zoekt daarom samen met Git-Ka-N'ida, de aanvoerster van de vibra-ploeg, en het contactwoud van Vatucym. Deze spoort de exacte standplaats van zijn loot op in de centrumregio. Rhodan begeeft zich met de JULES VERNE naar de aangegeven coƶrdinaten. In plaats van het verwachte zonnestelsels wordt alleen een nova aangetroffen. Op 18 november gaan twaalf van de 125 vrije contactwouden te gronde in KOLTOROC's vuur bij een poging om binnen te dringen in de centrumregio.


Op 21 november bereiken Perry Rhodan, Mondra Diamond en Inkadye via contactwoud 126 de duale metropool waar KOLTOROC's avatar met hen onderhandelt. De chaopressor biedt Perry Rhodan een wisseling van kamp aan: de Terraan zal voortaan voor de chaotarchen werken. Alternatief mag hij ook zijn ridderaura overdragen op KOLTOROC, wat alleen mogelijk is op vrijwillige basis. Als de dank zal de mensheid worden gespaard, bovendien zal Rhodan alle antwoorden ontvangen die hem voorheen zijn geweigerd door de kosmocraten. Wanneer Rhodan beide voorstellen verwerpt doodt KOLTOROC allereerst, als een terloops gebaar, de kloonolifant Norman en geeft dan VULTAPHER het bevel om het Sol-stelsel aan te vallen. Inkadye ontketent met parapolarisators, die ze had gekregen van Ekatus Atimoss, een psi-storm die ze richt op KOLTOROC. Deze leidt de energie terug op Inkadye waardoor ze wordt gedood.


Om KOLTOROC af te leiden laat Rhodan zijn ridderaura los. Terwijl KOLTOROC probeert om het zich eigen te maken, zet Rhodan bioforen in tegen de door de aanval van de Nucleus nog verzwakte superintelligentie, en doodt deze daarmee voorgoed. Het ridderaura verwaait echter onherroepelijk. Rhodan gaat een tijdelijke versmelting aan met KOLTOROC's restant waardoor hij VULTAPHER kan laten omkeren. Mondra Diamond benut de meegebracht eieren van de Tarnii KOLTOROC om Rhodan's versmelting weer op te heffen. Het verlies van het ridderaura is voor Rhodan zeer moeilijk te accepteren. De overgebleven 114 contactwouden verlaten Hangay en vestigen zich op een geheime locatie in de Melkweg. Een avatar van Laurence Savoire verschijnt die verkondigt dat de WIJSGEER bereid is om de nieuwe mentor te worden van de vredesvaarders. Kantiran en Kamuko willen deze organisatie voortaan samen leiden met als doel het voortdurend bestrijden van TRAITOR in de lokale groep. Ekatus Atimoss wil zich bij hen aansluiten. Alle overgebleven eenheden van de galactici worden door CHEOS-TAI opgenomen en naar de Melkweg teruggebracht. In Hangay raast nog steeds de chaos die gepaard gaat met de retroversie. Het lot van de volken uit deze galaxie is ongewis.Melkweg

Van 22 tot 27 juni 1346 NGT vindt in Aarus-Jima een geheime conferentie plaats van de galactici die werd georganiseerd door Cheplin en Reginald Bull. Op de laatste dag wordt het nieuwe galacticum gesticht als bond tegen TRAITOR. Eerste voorzitter is Bostich I. Op 30 juni ontvangt Reginald Bull van een afgezant van de vredesvaarders het bericht dat Dantyren en Roi Danton niet identiek waren. In werkelijkheid bevindt Roi Danton's originele lichaam zich in de skapalm-bark DERUFUS, waar hij in een biostatische-kluis is ondergebracht en beschikbaar wordt gehouden voor de aanmaak van volgende kopieƫn. Deze informatie is de galactici nog niet bekent. Het macro-beest Ganymed bevrijdt Roi Danton uit zijn conserveringstank.


Roi Danton wekt alle micro-beesten op de DERUFUS en wint hun vertrouwen. Voordat de skapalm-bark definitief kan worden veroverd breekt deze in stukken omdat de biostatische-kluis en de paralog-reprotron zich losmaken en verdwijnen. Roi Danton en 1900 overlevende micro-beesten kapen de sloep GAIR IV en vluchten naar het Aureuth-stelsel, in wiens buurt zich een steunpunt bevindt van de nieuwe USO. Hij landt op de tiende planeet en stuurt een bericht naar het steunpunt om hulp. Ganymed wil genieten van zijn nieuw gewonnen vrijheid en wil verder vliegen met het schip. 100 micro-beesten begeleiden hem, terwijl de rest bij Roi blijft. Enkele traitanks verschijnen en vernietigen het vertrekkende schip.


Op 2 juli overhandigt Reginald Bull 500 Carapol-structuurbrander-torpedo's aan Kantiran. De vredesvaarders willen daarmee verhinderen dat planeten in ander galaxies van de lokale groep worden omgezet tot kabinetten voor VULTAPHER.


Op 17 augustus opent de teletrans-wissel zich in het Sol-stelsel en biedt Lotho Keraete bij Reginald Bull de evacuatie aan voor een groot deel van de mensheid naar het Stardust-stelsel. Daar zijn de mensen veilig voor TRAITOR, maar als de teletrans-wissel stopt kunnen ze kunnen niet meer terugkeren naar het Sol-stelsel. Keraete verkondigt dit in het openbaar en de informatie wordt door de pers verspreid over het hele Sol-stelsel.


Roi Danton wordt door USO-schepen uit het Aureuth-stelsel geƫvacueerd, het konvooi wordt evenwel door traitanks onderschept en bijna volledig in de pan gehakt. Danton bereikt Quinto-Center echter in goede toestand.


Timber F. Whistler jr. verkoopt de door hem opgebouwde firma TRR om een private uittocht van kolonisten te organiseren naar het Stardust-stelsel. Met zijn activiteiten dwingt hij de LVT-regering ertoe om officieel toe te stemmen met de kolonisatie. Tot eind augustus melden zich over 100 miljoen emigranten.


Roi Danton keert eind november terug in het Sol-stelsel, begeleid door 1800 micro-beesten. Ze worden op Luna ondergebracht waar ze een eigen terrein krijgen en de academie voor micro-beesten willen stichten. De LVT ondersteunt dit voornemen.


Op 24 april 1347 NGT ontvangt men op Terra een door het nieuwe galacticum onderschept bericht, op grond waarvan Dantyren informeert naar de stand van zaken over het complex Astrovent. Blijkbaar bestaat er een tweede Dantyren. Danton, gecamoufleerd als Dantyren, en 600 van zijn beste micro-beesten kapen daarom een traitank in het Awful-stelsel, die vervolgens door de LEIF ERIKSSON II naar de planeet Liforno wordt gebracht. Daar doodt Roi Danton de tweede Dantyren en neemt hij zijn plaats in.


In deze camouflage bereikt hij de Honderdzonnenwereld die geĆÆdentificeerd wordt als bouwplaats voor VULTAPHER. Nadat hij ternauwernood een meningsverschil overleeft met de hier gestationeerde Kirmizz, vliegt hij met de gekaapte traitank terug naar Terra. De tegelijkertijd door de Posbi's ingezette cybernetische conspiratie faalt.


In juni ontdekt de door Roi Danton gecommandeerde DARK GHOUL de Tarnii KOLTOROC in de door TRAITOR voor taboe verklaarde ruimtesector Sillagu. Hij nodigt de quant van de duisternis G'schogun uit voor een gesprek met de Nucleus in het Sol-stelsel om met de donker-speurders samen te spannen tegen CRULT. Bovendien worden duizenden eieren buit gemaakt van de Tarnii KOLTOROC.


G'schogun verschijnt op 20 juni in het Sol-stelsel. De volgende dag sluit hij een ondersteuningspact met de Nucleus in de strijd tegen CRULT, nadat hij zich had laten overtuigen van de betrouwbaarheid van de Terranen.


Op 27 juni keert de JULES VERNE terug in het Sol-stelsel. Nu worden de verbouwingen van de metalopers in volle omvang actief waardoor het schip en het Sol-stelsel kortstondig in gevaar raken. Een hologram van Nox Hauthorn informeert de Terranen dat het halterruimteschip dusdanig werd verbouwd dat zijn prestatievermogen vergelijkbaar is met een lichtcel van de machtigen. Alleen met grote moeite lukt het Perry Rhodan om het schip onder zijn controle te brengen.


Midden juli lukt het Roi Danton en de micro-beesten om in TRAICOON 0096 binnen te dringen en daar Zerberoff te bevrijden van zijn klauw van de laboraten. De duale-kapitein loopt over en verklaart zich bereid om mee te werken aan Roi Danton's plan in de strijd tegen CRULT. Zijn periodieke bericht over de situatie in het Sol-stelsel, dat de aanbeveling bevatte om het gehele stelsel te vernietigen, verstuurt hij niet. In plaats daarvan raadt hij aan om de sterkte te reduceren van de belegeringstroepen. Zoals gepland wordt Zerberoff naar CRULT geroepen. Daar bevrijden hij en enkele micro-beesten Malikadi van zijn laboratenklauw. Zo wordt het voor de DARK GHOUL mogelijk om naar de dienstburcht te vliegen. Malikadi pleegt verraad maar kan op tijd worden uitgeschakeld zodat de DARK GHOUL toch kan landen. Roi Danton ontsteekt wat later de eerste psi-emitter. De tweede, die Antakur van Bitvelt doodt, wordt door Zerberoff ontstoken. Vervolgens explodeert de dienstburcht, die ervoor al zwaar beschadigd was geraakt door de activiteiten van de donker-speurders die Roi Danton ondersteunden. De DARK GHOUL kan vluchten.


Als de retroversie van de proto-negasfeer in Hangay lukt, ontvangen alle eenheden van TRAITOR die in de Melkweg opereren op 17 november het bevel om zich terug te trekken. Ze moeten bij drie verzamelpunten wachten op verdere bevelen. Ook het chaos-eskader dat het Sol-stelsel belegerde trekt zich terug. Een uitzondering vormen de schepen bij VULTAPHER's bouwterrein. Deze blijven voorlopig daar omdat de chaotender met vereende krachten moet worden afgemaakt. Roi Danton verneemt dit op 19 november als hij bij de Honderdzonnenwereld een bezoek aflegt met het Dantyren-camouflage. Hij wordt door string-legaten ontmaskert en moet naar BOX-9912 vluchten, nadat de DARK GHOUL werd vernietigd.


Danton en enkele micro-beesten lokken Kirmizz naar zijn monokosmium en doden hem. Tegelijkertijd openen 300.000 Posbi-BOXEN met de nieuw ontwikkelde 5D-shredder het vuur op TRAITOR's vloten die VULTAPHER bewaken. Na aanvankelijke successen worden alle BOXEN tot op 20.000 vernietigd - en ondanks het gemis van de aangewezen piloot zet VULTAPHER toch vaart om het Sol-stelsel aan te vallen. Deze arriveert daar op 21 november en neemt het TERRANOVA-scherm onder vuur, dat vervolgens begint te pulseren. Honderden globisten storten in onder de extreme belasting en de energie van de BATTERIJ daalt dramatisch snel.


Na het door Perry Rhodan veroorzaakte einde van KOLTOROC trekken VULTAPHER en alle chaos-eskader zich terug. De belegering van het Sol-stelsel is beƫindigd en het TERRANOVA-scherm wordt gedeactiveerd. Op 1 december arriveert CHEOS-TAI in het Sol-stelsel. Het restant van de BATTERIJ stijgt op naar de hemel. Duizenden lichtvonken stralen eruit en daarna wordt het gehele zonnestelsel gehuld in een gouden schittering. De lichtvonken blazen zich op en verdwijnen dan in duizenden mensen. Rhodan draagt CHEOS-TAI over aan de Algorrianen, die met de WET-gever terug willen vliegen naar Evolux om zich daar voorgoed te vestigen. Nuskoginus en de ander machtigen begeleiden hen met Ruumaytron. De Laosoors willen op Aarde blijven en een nederzetting stichten bij de Waringer-academie. Perry Rhodan spreekt de hoop uit op honderd jaar vrede.Stardust-stelsel

Reginald Bull verkent persoonlijk het Stardust-stelsel en ontdekt op Katarakt de immateriƫle stad Prymtuor. In de buurt van de zon stoot hij op grote hyperkristal-vindplaatsen en zeldzame levensvormen (de Howanetten) die de kristallen afscheiden als producten van hun stofwisseling.


Timber F. Whistler leidt persoonlijk de eerste uittocht van kolonisten die op 1 september landen op Aveda. Interim-bestuurder van de nieuw op te richte LVT-kolonie wordt Sigurd Echnatom. De LVT stelt een omvangrijke basisuitrusting beschikbaar voor de kolonisten, waartoe ook bouwpakket voor in totaal 70 ruimteschepen van verschillende klassen, en ze houdt zich ook bezig met het transport van de kolonisten. Tot en met 13 november verlaten in totaal 804 miljoen mensen het Sol-stelsel en stichten ze de Stardust-mensheid. Men wordt door de TLD en drie Vario-1000-robots in de gaten gehouden, ook na het verdwijnen van de teletrans-wissel.


Kort voor het verdwijnen van de teletrans-wissel verkondigt Lotho Keraete, die zijn opdracht als afgesloten beschouwd, het tweede galactische raadsel. Hij heeft twee cellenactiveerderchips verstopt in Stardust-stelsel.Ambriador

Kantiran en Cosmuel Kain bereiken Ambriador op 14 juli 1346 NGT en stellen vast dat de hoofdwerelden van de lokale sterrenrijken in de grip zijn van TRAITOR. Door de inzet van Carapol-structuurbrander-torpedo's kunnen de door Anton Ismael gecommandeerde Alteraanse strijdkrachten verhinderen dat Altera wordt omgevormd tot kabinetten. Ze gaan de torpedo's ook inzetten voor de bescherming van Ambriador's andere volken.


Andromeda

In Andromeda zijn Polm Ombar in het Modul onderweg. Ook Andromeda is door TRAITOR veroverd en drie naamloze planeten zijn reeds omgevormd tot kabinetten. In Andromeda is een verzetsorganisatie die met de vredesvaarders samenwerkt en ook wordt ondersteund en door een Haloets-Terraans steunpunt. Gezamenlijk verhinderen ze de kabinetten-omvorming van de planeet Tefrod en Kepekin II. Polm Ombar ontvoert de duale-kapitein Romukan, maar deze wordt door de klauw van de laboraten gedood voordat hij aan de vredesvaarders kan verraden in welke ruimtesector VULTAPHER's bouwplaats is te vinden.


Pinwheel

In Pinwheel woedt sinds de hyperimpedantie-verhoging de 5e gifgasademer-oorlog tussen Kartanen en de Maakar. Auludbirst en CĆ¼r ye Gatta observeren op 14 juli 1346 NGT hoe TRAGTDORON de kabinetten-omvorming verhindert van Hyrion.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 35 Ā© Cornelis van den Ende