< vorige  | volgende > |  INDEX  |   šŸ”

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ā€“ de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiĆ«


CYCLUS 34: TERRANOVA

Nummer 2300 t/m 2399


Datum: 1344- 1346 NGT (4931 - 4933 na Chr.)Handelingsgebied Sol-stelsel ā€“ wederopbouwconferentie van de volkeren

In 1344 NGT roept Perry Rhodan de vroegere vertegenwoordigers van de Melkweg-volkeren bijeen voor een wederopbouwconferentie. De samenkomst begint, rekening houdend met het aankomsttijdstip van Bostich I, op 4 februari 1344 NGT in de solaire residentie op Terra. Inhoud van de conferentie is, naast de verdeling van de nieuwe sterrenhopen (zie sterrenoceaan van Jamondi), een nieuw project van de LVT: het bouwen van een Melkweg-wijd overbrengernetwerk.


De Nucleus, vertegenwoordigd door Fawn Suzuke, waarschuwt Perry Rhodan in opdracht van HET voor de terminale colonne TRAITOR. Zij verkondigt dat de strijd om de negasfeer van Hangay al is begonnen. De kosmocraten zijn door massale aanvallen van de chaosmachten ergens anders gebonden, hulp voor de Melkweg is onderweg. Tot deze arriveren moet het Sol-stelsel tegen elke prijs worden gehouden. De terminale colonne TRAITOR is een reusachtige vloot, men kan deze het beste vergelijken met het eindeloze armada, die zich in beweging heeft gezet om de negasfeer te veroveren voor de chaotarchen. Een voorpost van TRAITOR bevindt zich al heel dichtbij het Sol-stelsel. De Nucleus is zelf in grote moeilijkheden en kan de Terranen nu niet helpen. Ook HET kan niet ingrijpen in de omgeving van Hangay.


Een duale-kapitein neemt, op bevel van TRAITOR's progressie-handhaver, het commando over van colonnefort TRAICOON 0098 vlakbij het Sol-stelsel.


Sluipmoordenaars van de chaos, aangevoerd door micro-beest Zon Facter, worden naar Terra gestuurd om de deelnemers van de conferentie te doden. Daarbij wordt tweederde van de gedelegeerden door de sluipmoordenaars omgebracht, waaronder de eerste Terraan Maurenzi Curtiz. Perry Rhodan roept de situatie Mandelbrot uit. Op 9 februari wordt Maurenzi Curtiz bijgezet.


Een Siganese delegatie, bestaande uit Demetrius Luke, Ashlon Fogel en Dani Queenz, lukt het om zich in Zon Facter's donker-capsule te verstoppen en mee terug te vliegen naar het colonnefort.


Ook een dag later is Perry Rhodan nog steeds erg ontdaan over de gebeurtenissen bij de opbouwconferentie van de volkeren. Hij verlangt dat de bouw van de TERRANOVA-vloot vanaf nu prioriteit krijgt. Met dat doel inspecteert hij de Zwiebus-krater op Luna waar een LORETTA-tender wordt gefabriceerd.Het colonnefort

De donker-capsule met Zon Facter en zijn drie blinde passagiers Demetrius Luke, Dani Queenz en Ashlon Fogel bereikt het colonnefort TRAICOON 0098, maar enkele lichturen verwijderd van het Sol-stelsel. Terwijl de ernstig verwonde Facter opziet tegen de ontmoeting met zijn duale-kapitein genaamd Zerberoff, doorvorsen de drie Siganesen in 't geheim het gigantische station. Het lukt hen om enkele radioboodschappen op te vangen, maar uiteindelijk worden ze ontdekt en opgejaagd. Aan het fort wordt nog gebouwd, het zal niet lang duren tot het volledig is uitgerust.


Zon Facter wordt als leider van de micro-beesten afgelost want door zijn zware letsels kan hij zich niet verweren. Maar de verwondingen leveren ook iets goeds op want zijn klauw van de laboraten sterft af en daardoor wordt Facter bevrijd van diens beĆÆnvloeding. Zo is de situatie op 7 februari 1344 NGT.


De Siganesen op TRAICOON 0098 observeren de duale-kapitein en vernemen daardoor meer bijzonderheden met betrekking tot de terminale colonne. In totaal 58 colonneforten hebben stelling betrokken bij alle belangrijke machtscentra van de Melkweg. Dan worden de Siganesen ontdekt. Ashlon Fogel offert zich op voor beiden anderen, die wat later Zon Facter tegen komen die zijn vrije wil heeft teruggewonnen. Het micro-beest en beide Siganesen sluiten een verbond. Zon Facter wil zich op de terminale colonne wreken en een overeenkomst sluiten met Perry Rhodan.


Ondertussen verdwijnt de BRIXBIE, een jachtkruiser van de LVT, op acht lichtweken verwijderd van het Sol-stelsel.


Van de BRIXBIE is alleen nog een brokstuk over bestaande uit super-dichte materie van een kleine meter in diameter. Hetzelfde noodlot overkomt de FRIDTJOF NANSEN wanneer deze het wrak nadert, en daarmee ook de donker-sfeer waarin het colonnefort zich verbergt. Alle in het Sol-stelsel beschikbare schepen worden samengetrokken. Door de inzet van duizenden sondes kan het donker-veld rondom TRAICOON 0098 worden vastgesteld.


Zon Facter en de overlevende Siganesen ontkomen onopgemerkt uit het fort en geven hun kennis door aan Perry Rhodan. De Terraanse resident verneemt dat de Melkweg moet worden omgevormd tot een hulpbronnen-galaxie voor de terminale colonne. De colonne zelf heeft de opdracht om het ontstaan te bespoedigen van de negasfeer in Hangay. Het wapen waarmee de BRIXBIE werd vernietigd noemt Zon Facter een potentiaalwerper. Rhodan volgt Zon Facter's raad op en beveelt de onmiddellijke aanval op het fort, want het is alleen aan te vallen zolang de bouw nog niet is afgerond.


TRAICOON 0098 is echter niet te vernietigen omdat het beveiligingsscherm, de fractale-elevatie-stolp, reeds actief is. Dit schermveld, dat is opgetrokken in het uhf-bereik, kan zelfs door een massale puntbeschieting niet tot instorting worden gebracht. Zon Facter en de Siganesen keren daarom terug in het colonnefort om het aggregaat van het beveiligingsscherm op te blazen. Dit lukt de Siganesen, terwijl Zon Facter wordt gedood door de duale-kapitein die hij had geconfronteerd om zich persoonlijk op hem te wreken.


De Terraanse vloot valt weer aan en vernietigt TRAICOON 0098 op 14 februari 1344 NGT. Volgens data die de Siganesen konden buit maken zal in een tweede golf nog 2000 colonneforten arriveren in de Melkweg. Bovendien zal spoedig een chaos-eskader arriveren dat moest worden gestationeerd op TRAICOON 0098. Malcolm S. Daellian vindt ondertussen uit dat de individuele forten tot een gigantische structuur kunnen worden samengevoegd. Vanwege de in zichzelf draaiende vorm zal bij meer dan 2000 forten een complex ontstaan als een dubbelhelix van ong. 20.000 kilometer lengte.De duale-kapitein

De duale-kapitein ontsnapt aan de vernietiging van het colonnefort en vlucht met een donker-capsule naar Terra. Om zijn falen te rechtvaardigen voor de progressie-handhavers van de terminale colonne, zoekt hij naar bewijzen dat hij door de donker-speurders slechts onvolledig is geĆÆnformeerd over de situatie in de Melkweg. Intussen zoekt Zerberoff naar een Terraan met wie hij meermaals kort mentaal contact had. Dit is Marc London, een student die niets weet van zijn psi-gave. Aan deze gave heeft hij het ook te danken dat Fawn Suzuke hem benadert. London denkt dat ze een heel normaal meisje is en wordt verlieft op haar.


Het onderzoeksteam van Malcolm S. Daellian lukt het om de typische emissies te identificeren van de donker-velden. Zo komt Daellian Zerberoff langzamerhand op het spoor. Voordat Daellian de duale-kapitein kan aanhouden ontvoert deze de jonge student en verdwijnt hij uit het meetbereik van de wetenschapper.


Op 20 februari 1344 NGT wordt het project BACKDOOR volbracht: een traject van overbrengers wordt gerealiseerd tussen Mercurius en Maldonaldo, die binnenste planeet van het Wega-stelsel. Perry Rhodan neemt persoonlijk deel aan de eerste overbrengersprong naar het Wega-stelsel.


Via Marc London verneemt de duale-kapitein zijn eigen geschiedenis. London bezit de paragave om Zerberoff's paragave te spiegelen en terug te kaatsen. Door deze afschuwelijke kwelling breken verscholen herinneringen weer door bij de kapitein. Ondertussen zet Malcolm S. Daellian een val op voor de duale-kapitein. Zijn donker-capsule wordt op Luna vastgezet, maar Zerberoff dwingt een vrije vlucht af met de vrijlating van zijn gegijzelde Terraan. BrƩ Tsinga en Mondra Diamond bekommeren zich daarna om Marc London.


Nadat BrƩ Tsinga niets te weten komt van Marc London neemt Gucky de zaak over. Hij vindt uit dat London een psi-correspondent is. In HWG-01 wordt de laatste LORETTA-tender met hs-howalgonium uitgerust en dan begint de eerste testfase van de TERRANOVA-vloot. Het optrekken van het nieuwe kristalscherm eindigt de eerste keer met een catastrofale uitschakeling. Buiten het Sol-stelsel verschijnt een colonne-veer dat een chaos-eskader uitlaadt voordat het weer vertrekt. Kort daarna verschijnt Zerberoff die contact opneemt met het eskader en het opperbevel overneemt om daarna te verdwijnen met een onbekend doel. De korte rustpauze daarna benutten Bully en Fran Imith om in het huwelijk te treden.TERRANOVA-scherm

Eind september/begin oktober volgen de gebeurtenissen elkaar snel op in het Sol-stelsel. Allereerst ontvangt Rhodan via een radiobrug berichten van Atlan uit de Charon-Wolk. Kort daarna verschijnt Fawn Suzuke en waarschuwt voor een donker-obelisk, bovendien dreigt de bode van de Nucleus te vergaan. Zonder Marc London's ondersteuning kan ze haar existentie niet in stand houden, ze kan Terra ook niet verlaten. Marc London is mee aan boord van de AUBERG en bereikt het Sol-stelsel nog net op tijd op 6 oktober 1344 NGT. Daellian ontvangt het salkriet en krijgt de urgente opdracht van Rhodan om deze, nog lang niet volledig onderzochte, substantie toe te passen voor de paraatheid van de LORETTA-tenders. Perry Rhodan wil het TERRANOVA-scherm, zoals hij het kristalscherm sinds kort noemt, beschikbaar hebben in geval van nood. Wat later ook gebeurd: een donker-obelisk verschijnt in het Sol-stelsel. Maar wanneer het TERRANOVA-scherm wordt geraakt versplintert deze en verdwijnt dan spoorloos ā€“ daarbij wordt echter het grootste deel verbruikt van het salkriet.


Op 14 oktober 1344 NGT materialiseert de Nucleus op Isla BartolomƩ, begeleidt door Fawn Suzuke. De nog op Terra levende Schohaaken helpen het collectiefwezen te stabiliseren en dienen tegelijkertijd als buffer voor de vrijkomende mentale energie. De Nucleus waarschuwt Perry Rhodan opnieuw voor de terminale colonne en verkondigt dat HET en de ordemachten op grond van de ontstane negasfeer niet in staat zijn om in te grijpen bij de Melkweg. De Nucleus heeft evenwel een extra-galactische macht te hulp geroepen. Het geoptimaliseerde TERRANOVA-scherm wordt op 15 oktober opnieuw geactiveerd met een geplande actieve duur van tien dagen. Door diverse technische verbeteringen wordt het scherm daarna langdurig gestabiliseerd en blijft het sindsdien voorgoed geactiveerd.


Op 17 oktober 1344 NGT houdt het scherm stand tegen een beschieting door zes traitanks. Wat later beginnen families koda-ariel met sabotagepraktijken. Daar er nog geen psi-sensors zijn geĆÆnstalleerd in de LORETTA-tenders lukt het hen om zich binnen te sluizen op enkele tenders. Hun sabotagepraktijken worden geĆÆdentificeerd en verijdeld. Een kalbaron en een familie koda-ariel blijven achter op Terra, de overigen worden gedood.


Op 2 november is er een aanval van 242 traitanks op het TERRANOVA-scherm. De ineenstorting van het scherm wordt verijdeld door de Nucleus, die inmiddels het psi-corpus van ARCHETIM aftapt. De laatste familie koda-ariel probeert de Nucleus te vernietigen, wordt echter gevangen genomen en sterft wat later door de klauw van de laboraten.


Eind januari en begin februari 1345 NGT zijn er meerdere aanvalsgolven met traitanks. Maar zelfs meer dan 17.000 traitanks lukt het op 10 februari niet om het scherm te kraken. Dit is mede te danken aan de toeschouwers bij het solaire kampioenschap, die onbewust psionische energie vrijmaken wat versterkend werkt op de Nucleus. Daar de Nucleus ook in het vervolg op deze toevoer van energie is aangewezen worden in de daarop volgende dagen drie TANKSTATIONS ingericht. Op deze manier kunnen meerdere aanvallen van de terminale colonne worden afgeweerd. Tijdens deze aanvallen wordt in de buurt van Jupiter het ontstaan waargenomen van een hyperperforatie, waardoor men met licht ziet van twee onbekende zonnen. In maart 1345 NGT lukt het de Koryphen van TRAITOR om het TERRANOVA-scherm supratronisch te doorboren. 296 met micro-beesten bemande donker-capsules dringen door deze opening op 8 april het Sol-stelsel binnen, kunnen echter worden onderschept door de microtom-jagers.


Midden mei dringen zes traitanks het Sol-stelsel binnen maar kunnen door PRAETORIA met de nieuwe VRITRA-geschutten worden vernietigd. Ondanks dat eist de strijd tegen de traitanks, wiens doel de vernietiging is van de LORETTA-tenders, grote verliezen van de Terraanse vloot. Overal op Terra en op de solaire planeten ontstaan intussen nieuwe TANKSTATIONS. Onder leiding van Shaun Ayala en Florine Temple ontstaat de organisatie TERRANOVA-globe die de TANKSTATIONS voortaan zelf beheert en haar effectiviteit verhoogt.


Perry Rhodan onderneemt persoonlijk twee pogingen om de bij andere aanvallen van de terminale colonne in het Sol-stelsel ontstane hyperperforaties te doorkruisen met een ruimteschip van de SCARABEE-klasse. Ondanks dat de gehele bemanning lijdt onder de strangeness dringen ze door tot aan het einde van het wormgat. Aldaar wacht een onbekend staafvormig schip, dat niet bij de terminale colonne hoort, reeds op het bezoek. Een vierarmige robot stijgt uit en schijnt contact met de SCARABEE op te willen nemen, wordt dan samen met het vreemde schip door de strangeness-effecten weggeslingerd. Rhodan moet terugkeren want het wormgat staat al weer op het punt om in te storten.


Tijdens Rhodan's afwezigheid volgt op 23 mei een volgende grootscheepse aanval op het kristalscherm. De door Zarmaur onder druk gezette Koryphen geloven dat ze het voor een compleet chaos-eskader mogelijk kunnen maken om door te stoten tot het Sol-stelsel. De poging schijnt te lukken. De Koryphen volgen het eskader met hun eigen traitank. Maar het gehele eskader gaat in het TERRANOVA-scherm verloren omdat de Terranen nog net op tijd twaalf LORETTA-tenders in gebruik hebben genomen, die het scherm op de betreffende plek versterken.


Op 27 mei ontvangt Rhodan voor het eerst een bericht over Roi Danton's noodlot. Hij verliest echter niet de hoop. Op zijn aanwijzing wordt in de nacht van 1 juni de lantaarn-matrix ontstoken. Op 4 juni lukt hem de doorbraak via het wormgat naar het andere universum. Aldaar ontdekken hij en Gucky de door Aquinas bestuurde SEOSAMH met aan boord de voor dit universum bevoegde machtigen. Hun aanvoerder Nuskoginus beweert dat hij de Terraan wil ondersteunen tegen TRAITOR, als boete van zijn verraad tegen de kosmocraten. Rhodan zorgt ervoor dat de SEOSAMH naar het Sol-stelsel wordt gesleept. Het ruimteschip wordt daar onderzocht door Malcolm S. Daellian.


Het TERRANOVA-scherm houdt op 14 augustus 1345 NGT stand tegen de beschieting van ca. 260.000 traitanks. Dit is te danken aan de salkriet-resonators die de afgegeven psi-krachten van de globisten versterkt doorgeven aan de Nucleus.VULTAPHER / De tweede golf

Perry Rhodan verneemt in juli 1345 NGT de geschiedenis van de zeven machtigen uit het universum Eud'y-Asor-Jaroso, wiens thuisgalaxie Eudoccia circa 60 miljoen jaar geleden was omgevormd tot een gigantisch bouwterrein voor traitanks. Terminale herauten hadden de machtigen hypnotisch beĆÆnvloed zodat ze onbewust samenwerkten met de terminale colonne. Rhodan verleent de machtigen asiel in het Sol-stelsel en ontvangt als dank van Nuskoginus doorslaggevende informatie: de galaxies van de lokale groep zullen worden omgevormd tot een chaotender, die de naam VULTAPHER zal dragen. Deze chaotender zal de negasfeer beschermen die in Hangay ontstaat tegen de strijdkrachten van de kosmocraten.


In de dagen na 8 augustus 1345 NGT bereikt de 'tweede golf' van TRAITOR's strijdkrachten de Melkweg. Duizenden colonne-eenheden in vele orde van grootte materialiseren bij alle belangrijke zonnestelsels. Nog meer colonneforten worden operationeel gemaakt.ESCHER

Op 21 januari 1346 NGT wordt Perry Rhodan door Dr. Laurence Savoire bezocht en hoort van hem dat het sinds jaren door de LVT gestimuleerde project ESCHER buiten controle is geraakt. Gebaseerd op informatie over het project gedachtentoren, dat 1324 NGT in Andromeda werd ontdekt door Rodin Kowa, moest ESCHER een een supercomputer worden door een mens-machine-kruising, wiens werkkracht pre-hyperschok-waarden moest bereiken. Met medewerking van de Nucleus, die van ESCHER een parapositron wil maken, worden steeds meer mensen 'onder dwang verplicht' en hypnotisch beĆÆnvloed om processors te worden van ESCHER. Vele van hen sterven ā€“ ESCHER eigent zich de bewustzijns toe van deze doden en ontwikkelt een eigen bewustzijn. Hij vormt een netwerk met Terrania's talrijke positrons en ook met NATHAN. ESCHER versterkt hij zijn inspanningen als hij verneemt dat er een overbrengerverbinding naar Hangay zal worden gerealiseerd. Een door Perry Rhodan bevolen bestorming van het ESCHER-gebouw mislukt. Door een doelbewust ingeleide pulsatie van het TERRANOVA-scherm dwingt Rhodan de in groeistand verkerende Nucleus ertoe zich om ESCHER te bekommeren en diens wangedrag te corrigeren. De Nucleus verkondigt dat ESCHER onmisbaar is voor de tocht van de RICHARD BURTON naar Hangay. ESCHER mag zich verder ontwikkelen, echter alleen onder controle van Dr. Savoire.


Als op 26 januari een donker-speurder uit de zon opduikt, die er blijkbaar al was voor de activering van het TERRANOVA-scherm, verkent Rhodan het object samen met Gucky en Aquinas. De donker-speurder nadert de SEOSAMH, die vervolgens explodeert. De machtigen worden net ervoor door de donker-speurder aan boord gehaald. Aquinas beweert dat de donker-speurder de opdracht had om ARCHETIM te onderzoeken, de piloot is daarbij omgekomen. Over blijft alleen nog zijn 'levende' schip. Even later verlaat de donker-speurder het Sol-stelsel. Rhodan heeft geen mogelijkheid om in te grijpen en moet de vlucht meemaken, het doel is Dengejaa Uveso.


ESCHER werkt weer samen met NATHAN. Zo werkt Nathan, in strijd met een een directe opdracht van Perry Rhodan, samen met ESCHER's avatars, Merlin Myhr en Pal Astuin, om een familie koda-ariel onschadelijk te maken op Luna.


Perry Rhodan verneemt van de Nucleus welke plannen het collectiefwezen heeft met de contextconvertor en de JULES VERNE. De houding van de resident tegenover de Nucleus, die hij ervoor nog wantrouwde, verandert daardoor wezenlijk. Eind februari / begin maart 1346 NGT wordt de parapositron uit het ESCHER-gebouw verwijderd en ondergebracht in de RICHARD BURTON.De vredesvaarders ā€“ Terra / terugkeer van Alaska Saedelaere en Kantiran

Op 30 december 1344 NGT bereikt een radioboodschap van de Nucleus het Sol-stelsel. Daarin wordt hulp aangekondigd voor het stelsel. Deze verschijnt op 1 januari 1345 NGT in de vorm van enkele schepen van de vredesvaarders. Perry Rhodan is wat teleurgesteld want hij had gehoopt op sterke militaire hulp. Bemanningsleden van de schepen zijn Alaska Saedelaere en Kantiran. Na de landing dichtbij Isla BartolomƩ begint Saedelaere zijn verhaal te vertellen over de laatste 30 jaar.


1312 NGT was hij in de galaxie Varratergir om opnieuw vrouwe Samburi Yura te ontmoeten. Zij had hem echter niet opnieuw bevrijd van zijn Cappin-fragment. Wat later ontmoette hij de vredesvaarder Xa-Va-Riin Qaar.

Op 21 maart 1313 NGT werd Alaska Saedelaere gewijd tot vredesvaarder. Hij kreeg inzage bij de organisatie van dit geheime genootschap en herkende dat Samburi Yura afstamde van het Enthoonse volk dat de organisatie van de vredesvaarders had gesticht.

Kantiran werd op 24 december 1337 NGT tot vredesvaarder gewijd, nadat hij een initiatieopdracht had vervuld.

Op 30 maart 1339 NGT werd een plenaire vergadering van de vredesvaarders bijeengeroepen, waar men moest beslissen over de verdere aanpak met betrekking tot de ontstane negasfeer in Hangay. De Enthonen verhinderden met hun vetorecht elke toekomstige inmenging van de vredesvaarders.

Daarna formeerde enkele vredesvaarders de actiegroep negasfeer (AGN). Kantiran vernam dat het dogma van de Enthonen was terug te voeren tot een trauma dat ze 2500 jaar geleden hadden opgelopen. Ze hoorden destijds bij de hulpvolken van de superintelligentie LICHT VAN AHN en moesten in de strijd tegen de decaloog van de elementen een vernietigende nederlaag incasseren. Het corpus van hun dode superintelligentie bevond zich sinds die tijd in de zon Rosella Rosado.

De Nucleus verscheen op 13 januari 1344 NGT en waarschuwde voor een acute bedreiging van de terminale colonne. Nadat de revisor zich aan de zijde van de AGN had geschaard begonnen de vredesvaarders de volkeren in de galaxies langs de universele corridor te waarschuwen voor TRAITOR. In oktober van hetzelfde jaar vertrokken Alaska Saedelaere en Kantiran naar Terra, waar ze op 1 januari 1345 NGT arriveerden.

Op 7 januari vertrekken Alaska Saedelaere, Kantiran en de Schohaake Mengo Soffix om op zoek te gaan naar Oaghonyr.

Als Saedelaere en Kantiran mid januari terugkeren bij de Nucleus zonder concreet resultaat over Oaghonyr, reageert deze ontzet. Zonder deze mogelijkheid om een retroversie in te leiden van de negasfeer in Hangay, ziet het voorlopig geen andere reddingsmogelijkheid voor de Melkweg. De Nucleus draagt Saedelaere en Kantiran op om alle vredesvaarders ervan te overtuigen dat ze zich gaan opstellen voor de Terranen. Saedelaere en Kantiran vertrokken om weer een plenaire vergadering te organiseren van de vredesvaarders. Daarbij worden ze begeleid door de TLD-agente Cosmuel Kain, die net ervoor ontdekt dat ze eigenlijk een Cyno is.

Op 2 mei 1345 NGT bereiken Saedelaere, Kantiran en Cosmuel Kain het Rosella Rosado-stelsel. De Cyno wordt door het hete legioen ontvoerd. Kantiran en Saedelaere achtervolgden het hete legioen met behulp van de vector-helm en ontdekten op Ospera de neergestorte YRKADA, een slagschip van het LICHT VAN AHN. Ze krijgen contact met het hete legioen dat het gestalte aanneemt van Cosmuel Kain. Ze vernemen dat de bemanning van de YRKADA bestond uit Cyno's die om onbekende redenen na het neerstorten waren veranderd in het hete legioen. Ze wilden zich permanent manifesteren in Cosmuel Kain's lichaam, maar worden daarin gehinderd door Kantiran's liefde voor Cosmuel. In de loop van de plenaire vergadering van de vredesvaarders treedt het patronaat af. Chyndor wordt de nieuwe patroon en Kantiran wordt een van zijn garanten. De plenaire vergadering kan nu met een tweederde meerderheid besluiten nemen die ook bindend is voor het patronaat. De patroon heeft geen vetorecht meer. Borgin Sondyselene benut zijn nieuw verworven vrijheid om op zoek te gaan naar zijn verlorenen dochter Samburi Yura.


Oaghonyr / clateaux van de tijden

Alaska Saedelaere, Kantiran, de Schohaake Mengo Soffix en Curcaryen Varantir vlogen met Alaska's OREON-capsule naar de coƶrdinaten die op Trakarat waren gevonden. Ze stootten daar daadwerkelijk op Oaghonyr en ontdekte zowel ARCHETIM's OORD alsook het clateaux van de tijden. Maar de hoop op informatie over de retroversie vervulde zich niet. Het clateaux van de tijden had zijn 'levensduur' overschreden en bezweek voordat alle informatie veilig was gesteld. Ondanks dat maakte Alaska een zogenoemde vector-helm buit en de zoekers vonden onder de vervallen incarnaties ook twee obelisken die geen schaduw wierpen ā€“ een aanwijzing dat niet alleen de Algorrianen voor ARCHETIM hadden gewerkt, maar dat ook de Cyno's iets hadden te maken met de superintelligentie. Met deze informatie op zak verlieten ze Oaghonyr weer.


Fantamagula-stelsel

In het Fantamagula-stelsel van de galaxie Qoor stort mid januari 1345 NGT een donker-speurder neer op de planeet Dina Baca. Deze was ervoor in een gevecht verwikkelt met een andere donker-speurder die werd vernietigd. De vredesvaarder Chyndor onderzoekt het voorval en wordt bijna een slachtoffer van een zwart-zone. Alaska Saedelaere, die wat later arriveert met Kantiran en Cosmuel Kain, herkent in de gehavende donker-speurder een nakomeling van het element van de duisternis. Geruime tijd later vernietigt een derde donker-speurder de neergestorte eenheid.Firing-stelsel

Op het voormalige speelhol LE-prachtvol, dat Lepso omcirkelt, heeft de organisatie Taxit de zogenoemde kristalbeurs ingericht. Vanwege de strategisch gunstige positie tussen alle machtsblokken en de onafhankelijkheid van het Firing-stelsel dient deze beurs sinds de hyperschok als hoofdopslagplaats voor hyperkristallen, speciaal voor het rode khalumvaat wiens waarde extreem is gestegen. De beurs wordt door de kamerheer met harde hand geleid. Achter het masker van de kamerheer zit Roi Danton, zodat praktisch de gehele handel van hyperkristallen in de Melkweg wordt gecontroleerd door de nieuwe USO. Deze controle draagt bij in het behoud van de galactische vrede.


In 1344 NGT kopen twee agenten van de TLD hier grote hoeveelheden op van het inmiddels praktisch waardeloze howalgonium. Waarvoor het howalgonium wordt gebruikt in het Sol-stelsel is de agenten onbekend, maar op 1 maart 1344 NGT verschijnen 3 draagkruisers met een diameter van 300m die van deze hyperkristallen 8,7 ton aan boord nemen. Eerder helpen de TLD-agenten ook nog mee bij het verijdelen van twee aanslagen. Een van deze aanslagen had het howalgonium tot doel. Een nog onbekende macht wil blijkbaar verhinderen dat howalgonium Terra bereikt.


De kristalbeurs wordt begin november 1344 NGT door de kamerheer gesloten. Er voor kan de USO met een laatste inspanning nog grote hoeveelheden howalgonium opkopen. Ieder moment is een aanval van de terminale colonne te verwachten, daar de beurs openlijk ingaat tegen het 4e artikel van de TRAITOR-richtlijn. Erna voeren enkele handelaars nog steeds handel op het station zonder toestemming van de kamerheer, tot LE-prachtvol op 30 november wordt vernietigd door een traitank.Sterrenoceaan van Jamondi

De door zijn voormalige bewoners verlaten sterrenoceaan van Jamondi wordt gekoloniseerd door Terranen en Arkoniden. De Terraan hebben 9 zonnestelsels bevolkt en de Arkoniden reeds 42. Conflicten tussen de machtsblokken hebben zich nog niet voorgedaan. De rondtrekkend Besch zijn een van de weinige volken de niet zijn vertrokken met de Ahandaba-karavaan.


Op 16 april 1344 NGT vertrekt Reginald Bull met het nieuwe explorer-vlaggenschip EX-1 BUENOS AIRES voor een rondreis om de werelden te bezoeken met nederzettingen van de LVT. Onderweg wordt een zonnestelsel ontdekt dat niet is geregistreerd in de Besch catalogus van de sterrenoceaanvolken. Voor niet mentaal gestabiliseerde personen is het 'onzichtbaar'. Het blijkt dat het stelsel door de psi-krachten van negen Cyno's uit de waarneming wordt verwijderd van intelligente wezens.


De Cyno's zijn in de war geraakt door een oproep van de pangalactische statistici. Deze raden hun 'neven' aan, die destijds voor de negasfeer waren gevlucht uit Tare-Scharm, om de Melkweg meteen te verlaten. Gucky helpt hen daarbij, maar ervoor duikt ook nog een kobaltblauwe cilinder op, blijkbaar een spionschip van de kosmocraten. Na een alles omvattende peilsessie trekt het verder, tot contact komt het niet. Als dank voor Gucky's hulp laten de Cyno's een datakristal achter met coƶrdinaten uit de Charon-Wolk. Reginald Bull gaat meteen op weg met de BUENOS AIRES.


Na zijn terugkeer uit het gebied van de sterrenoceaan test Reginald Bull het verbeterde VRITRA-geschut en  het Paros-schaduwscherm tijdens een eerste succesvolle gevechtsactie tegen traitanks. Bovendien kaapt men een TRAI-verzorger wrak. Als op 2 november 1345 NGT de crisissituatie Echodim wordt uitgeroepen vertrekt hij met zijn kleine vloot naar het Arkon-stelsel.Charon-Wolk ā€“ het verleden

De Terranen waren op 10 oktober 1335 NGT door Gon-Orbhon attent gemaakt over de Charon-Wolk. De beschermheren hadden daar, tot aan de hypercocon-verbanning in het jaar 6.999.037 v. Chr., het extreem waardevolle materiaal salkriet gedolven. De Charon-Wolk moest tevens dienen als veilige terugtrekking mogelijkheid. Epha-Motana werden op meerdere ruimtehabitats ondergebracht die later naar het binnenste van de wolk worden verplaatst waar de Motana zich verder hadden ontwikkeld tot het Charonii volk. De Charonii zorgen voor het door de Seecharan bestelde salkriettransport vanuit het Gouden-stelsel naar de buitengrens van de wolk.


Vermoedelijk tijdens een meningsverschil tussen het imperium Orbhon en de beschermheren werden technieten het Gouden-stelsel binnengesmokkeld. Deze vermeerderde zich razendsnel en voerden een uitroeiingsoorlog tegen de Seecharan. Sinds de hypercocon-verbanning, waarvan de Seecharan niets merkten, hadden de Charonii geen contact meer met de galaxie buiten hun Charon-grens. Ze ontwikkelden een streng isolationistische, zelfgenoegzame levenswijze en weigerden eveneens te denken aan een terugval van de Charon-Wolk in het normale universum of over het bestaan van werelden buiten hun sterrenhoop.


Na 1344 NGT

Sinds eind februari 1344 NGT doorvorst Atlan de rand van de Charon-Wolk met de EX-6 VERACRUZ en de EX-10 TABASCO. De AUBERG dient als verbindingsschip. Atlan verzoekt om Marc London en een Kantor-sextant omdat de Charon-Wolk door een structuurwervelen wordt afgeschermd, wat elke peiling onmogelijk maakt evenals het naar binnen vliegen van deze sterrenhoop. Met het Kantor-sextant kunnen twee prospector-ruimteschepen van TRAITOR worden gepeild. Deze vernietigen enkele Arkoonse eenheden de eveneens onderweg waren in Charon's ruimte. Daarna creƫren ze machtige gravitatievelden als bescherming en doordringen daarmee het structuurwervelen.


Even later wordt een van deze ruimteschepen vernietigd. De andere ontkomt zwaar beschadigd uit het structuurwervelen. Atlan benut deze kans en entert het beschadigde ruimteschip. Daardoor lukt het om enige informatie te krijgen over TRAITOR. Het ruimteschip was bemand door Charnaz Bakr, schijnbaar verre verwanten van de Haloeters. Ze hadden de opdracht om het salkriet te delven als grondstof voor de terminale colonne.


Op 14 juni 1344 NGT arriveert de BUENOS AIRES bij de Charon-Wolk, vliegt drie dagen later al weer richting het Sol-stelsel. Gucky blijft achter aan boord van de VERACRUZ. Marc London maakt contact met de structuurpiloot Kempo Doll'Arym, die zijn paragave gebruikt om een space-jet te besturen binnen het structuurwervelen.


Het eerste contact tussen Atlan en Kempo Doll'Arym verloopt veelbelovend. Een samenwerking komt tot stand tussen de LVT en het Charon-corps. De DORYNA en enkele andere begeleidende structuurdolbes creƫren een beschermingszone waarin de VERACRUZ naar het Ijor-stelsel kan vliegen. De eerste besprekingen tussen Atlan en de raad van de Charonii verlopen lastig. Atlan's verzoek om het binnenste van de Charon-Wolk te mogen onderzoeken wordt afgewezen. Door de zelfvernietiging van een oeroud geschut worden er installaties beschadigd die de kunstmatige atmosfeer vasthouden van de stad Aram Verger. De VERACRUZ redt de daar levende 800.000 Charonii met een energieveld dat de ontsnappende atmosfeer tegenhoudt. Daarna ontvangt de VERACRUZ toestemming om door te dringen tot het Gouden-stelsel.


De DORYNA en de VERACRUZ arriveren mid juli 1344 NGT in het Gouden-stelsel. Aldaar lukt het Atlan om monsters te nemen van het geheimzinnige salkriet. Daarbij wordt hij door technieten aangevallen, maar de Arkonide wordt gered door de Seecharan. Nadat het gevaar van de technieten is verdreven sluiten de Seecharan een verbond met de LVT. De DORYNA verlaat op 22 juli met de VERACRUZ het Gouden-stelsel. De explorer heeft vijf kilo salkriet aan boord.


Eind juli, begin augustus wordt een vloot gezien van TRAICAH-fabrieken. Deze gigantisch schepen van de terminale colonne TRAITOR dringen de Charon-Wolk binnen, doel is het Gouden-stelsel. Het lukt Kempo Doll'Arym en het Charon-corps om deze vloot compleet te vernietigen, evenwel met grote offers onder de Charonii bemanningsleden. Atlan is ontzet over de gevolgen van hun explosieve kracht. Hij sluit met de Charonii een pact over de exploitatie van het Jona-stelsel door de Terranen. De VERACRUZ blijft achter in de Wolk, terwijl de AUBERG en de TABASCO met elk 2,5 kg salkriet naar Terra worden gestuurd. Gucky en Marc London vliegen ook mee.


Vanaf november 1344 NGT stichten de Terranen en Arkoniden een gemeenschappelijk onderzoekssteunpunt op de planeet Jonathon, dat wordt geleid door Aktakul. Perry Rhodan geeft aan dat Charon eventueel een gebied kan worden waar men zich kan terugtrekken, zoals destijds met Provcon-Vuist bij de invasie van de Laren. In april 1345 NGT bereikt Delmar Shettle, een op Jonathon werkzame wetenschapper, een verhoging van de werkingsgraad voor de VRITRA-kanonnen. Een door de LEIF ERIKSSON II aangevoerd Terraans eskader vernietigt een traitank met dit geschut op de 5e van de maand. Het is de eerste traitank die in een directe gevechtshandeling kan worden vernietigd door de Terranen.Geschiedenis van de Inyodur

In het Gouden-stelsel, binnenin de asteroĆÆde GoSy 2Ā½, ontdekt een groep wetenschappers rond Dr. Arnie Siska, een jonge xeno-paleontologe, een bijzonder goed bewaard gebleven Inyodur. De wetenschapster roept Atlan naar de vindplaats en beide vernemen op 9 april 1345 NGT de geschiedenis over Raahon Alltangrad, een speciale Inyodur. Daardoor krijgen de galactici meer informatie over het ontstaan van het stelsel en het salkriet.De contextconvertor

In opdracht van de Nucleus werken de Algorrianen en Malcolm S. Daellian op Jonathon aan de constructie van de contextconvertor. Bij een eerste proefdraaien op 25 februari 1346 NGT ontstaan er vreemde tijdfenomenen, die leiden tot meerdere sterfgevallen. Het gebruiksdoeleinde van het contextconvertor blijft voorlopig onbekend.Operatie Bermuda

Op 3 november 1344 NGT vertrekt Reginald Bull met de LEIF ERIKSSON II om operatie Bermuda te leiden. In de gehele LVT worden alle belangrijke onderzoeksinstallaties, productieplekken en overige installaties gedemonteerd. Al deze hulpbronnen worden verstopt in ruimtesectors die voorheen nog geen rol hebben gespeeld in de galactische geschiedenis en daarom dus niet bekent zijn bij de terminale colonne. Op dezelfde manier worden alle belangrijke wetenschappers en specialisten samen met hun families geƫvacueerd, zodat ze niet in TRAITOR's handen vallen.


Door een afleidingsmanoeuvre bij het kristalscherm, waaraan zelfs PRAETORIA deelneemt, kan een verband ruimteschepen het Sol-stelsel binnen worden gesluisd met een belangrijke vracht aan boord: 50 kilogram salkriet uit de Charon-Wolk. Op 1 december onderneemt Malcolm S. Daellian een gewaagd experiment. Hij maakt een overbrengersprong via het BACKDOOR-traject naar het Wega-stelsel en neemt met zich mee wat salkriet en hs-howalgonium. De poging lukt: noch het salkriet noch de hyperkristallen hebben schade opgelopen met de verplaatsing.Hayok-sterrenarchipel / nieuwe USO

Zerberoff neemt het commando over van het colonnefort TRAICOON 0099 dat is gestationeerd in Hayok's sector. Zijn concurrent, de vorige kapitein Tafferier, doodt hij in een duel met de endogene kwelling. De bevoorradingssituatie van de forten in de Melkweg wordt problematisch omdat de aankomst is vertraagd van de progressie-handhaver en de laboratoria van de chaos. Zerberoff beveelt daarom in september 1344 NGT de delving van Caiwan's hyperkristal-velden door een TRAICAH-fabriek. De planeet wordt daarbij volledig vernietigd.


Zerberoff wil het opperbevel nemen over de troepen die thans actief zijn in de Melkweg. Dit wordt goedgekeurd door een terminale-heraut. De duale-kapitein stuurt donker-obelisken naar alle machtscentra van de Melkweg en verkondigt de TRAITOR-richtlijn. Op bevel van de terminale-heraut leidt hij het project voor de bouw van een ROEPER, die de weg zal wijzen naar de Melkweg voor de progressie-handhaver Antakur van Bitvelt.


In het kader van risicoplan Charlie kan Quinto-Center begin december 1344 NGT in veiligheid worden gebracht voor de oprukkende terminale colonne. Tegelijkertijd lukt het Roi Danton om enkele stukken puin te bergen van vernietigde traitanks. Daarin worden vier volledig intacte en met donkervelden uitgeruste ruimtepakken gevonden voor de Mor'Daer. Deze worden zo aangepast dat ze ook kunnen worden gedragen door Terranen. Een door Roi Danton geleide actiegroep lukt het op deze manier om zich als Prophozeuten te laten transporteren naar de bouwplaats van de ROEPER en deze te onderzoeken. Als de ROEPER op 24 februari 1345 NGT wordt geactiveerd verschijnt in zijn buurt de dienstburcht CRULT. De USO-specialisten moeten ROEPER overhaast verlaten en worden daarbij gevangen genomen. Roi Danton's kameraden worden doodgeschoten, hijzelf wordt naar de skapalm-bark LUCRIFIR gebracht en daar met de Mor'Daer Yrendir verenigd tot een duaal-wezen. Op 25 februari wordt hij naar de dienstburcht CRULT gebracht. Hoewel Danton heftige tegenstand biedt wordt zijn geest met Yrendir's bewustzijn versmolten tot een enkelvoudig intellect.


Van 8 tot 15 augustus 1345 NGT vindt in Hayok's sector een opmars plaats van meer dan duizend colonne-eenheden. Een complete operatievloot verschijnt en een donker-obelisk wordt geĆÆnstalleerd op Hayok. Reginald Bull en Bostich I plannen gemeenschappelijke acties om TRAITOR te bestrijden door middel van guerrillatactiek.


Dantyren blijft op CRULT en komt onder direct bevel te staan van Antakur van Bitvelt voordat wordt beslist over zijn verdere nut. Op Dantyren's voorstel wordt CRULT naar Hayok verplaatst. De dienstburcht zal daar voor alle volkeren dienen als duidelijk zichtbaar symbool van TRAITOR's macht. In augustus 1345 NGT onthult Dantyren een moordaanslag op Antakur van Bitvelt die gepland is door donker-speurders en colonne-motivators.


De planeet Hayok wordt op 13 september 1345 NGT verkaveld en vernietigd. De aanslag tegen Antakur van Bitvelt wordt verijdeld en als beloning wordt Dantyren bevorderd tot de rang van duale-kapitein.Arkon-stelsel

In het Arkon-stelsel is een compleet en met een chaos-eskader versterkt colonnefort gestationeerd. Eveneens bevinden zich daar drie TRAICAH-fabrieken. Op 9 oktober 1344 NGT landt een donker-obelisk in de buurt van het kristalpaleis en straalt uhf-peilimpulsen uit, die niet kunnen worden ontvangen door normale radioapparatuur. Imperator Bostich I lijdt een nederlaag bij een poging om het colonnefort aan te vallen met een nieuw ontwikkeld wapen, het VRITRA-geschut. Het stelsel kan niet worden behouden. Bostich verkondigt Arkon's val en laat eerst nog waardevolle high-tech in veiligheid brengen voor de terminale colonne en trekt zich met de troonvloot terug naar Zalit.


Na de verkondiging van de TRAITOR-richtlijn verlegt Bostich zijn operatiebasis naar een onbeduidende sector, waar alle Arkoonse vloten zich verzamelen. Shallowain is in het Arkon-stelsel achtergebleven en wijst diens overgave af met bluf. Hij beweert dat hij de middelen bezit om alle belangrijke planeten van het stelsel te vernietigen als krachten van de terminale colonne het waagt ze te veroveren. De duale-vice-kapitein Malikadi doorziet Shallowain's spel zodat van Kralaseen moet vluchten. Traitanks vernietigen enige tijd later de Arkoonse situatie-overbrenger.


Imperator Bostich roept crisissituatie Echodim uit als op 4 november 1345 NGT alle colonne-machines, die Hayok hadden verkaveld, koers zetten naar het Arkon-stelsel. De beoogde verkaveling van de planeet Arkon I tot en met Arkon III en Urengoll kan op 26 november door de Terranen worden verhinderd door de eerste inzet van de Carapol-structuurbranders. Dantyren begeeft zich naar Iprasa om te jagen op een Terraans actiecommando en Shallowain. De tweede poging tot verkavelen, die wat later plaatsvindt op Dantyren's bevel, wordt op dezelfde manier verijdeld. Hierdoor moet Arkon's verkaveling voor onbestemde tijd worden uitgesteld omdat de donker-obelisk al zijn energie heeft verbruikt.Haloet

Ook boven Haloet staat een colonnefort. Op aandringen van Icho Tolot verlaten de Haloeters overhaast hun thuiswereld omdat ze aannemen dat ze door TRAITOR als hulpbron worden beschouwd en zullen worden ingelijfd in de terminale colonne. Bijna 90.000 individuen vluchten op 11 oktober 1344 NGT van hun thuiswereld. Ze nemen in Omega Centauri deel aan de onderneming CombiTrans.Blauwe-stelsel

Bij het Blauwe-stelsel, waar het energiecommando sinds 1340 NGT de zaak in handen heeft nadat de regerende raad werd afgezet met behulp van 250.000 BƔalols, is het colonnefort TRAICOON 0031 gestationeerd. Sinds oktober 1344 NGT staat een donker-obelisk op Drorah. Op 1 november lijdt de Akoonse thuisvloot zware verliezen in de strijd tegen het onstuitbare chaos-eskader wiens traitanks in stelling zijn gegaan bij alle werelden van het stelsel. De voor het Blauwe-stelsel verantwoordelijke kalbaron Gherzzon verkondigt de TRAITOR-richtlijn. De nieuwe raad gaat vervolgens ondergronds en plaatst mijnen bij belangrijke installaties in het gehele stelsel. Door spionage van een familie koda-ariel krijgt Gherzzon kennis van deze sabotagepraktijken en stuurt hij enkele troepen micro-beesten die alle raadsleden doden.


In de volgende maanden vestigt de terminale colonne haar heerschappij over het Blauwe-stelsel. Drorah wordt bezet door de Mor'Daer. Er is geen regering meer. Sinds de verkondiging van de TRAITOR-richtlijn gaat de maatschappij en economie snel bergafwaarts. Alleen een restant van het energiecommando biedt nog weerstand en levert heftig strijd met de bezetters. Een kleine groep rond Jere tan Baloy valt een signaalgever in handen waarmee verspreid op Drorah meer dan 4000 explosieven kunnen worden ontstoken. Op 2 augustus 1345 NGT neemt de donker-obelisk toe in activiteit. Er omheen ontstaat een koepelvormige zone van absolute duisternis met een diameter van drie kilometer, bovendien worden impulsen verzonden met een suggestieve, desoriƫnterende en pijn veroorzakende werking. Jere tan Baloy blaast een toren op met daarin de eerste colonne-geodeten die onlangs waren gearriveerd op Drorah. Diezelfde avond materialiseren 20 gigantische objecten in het Blauwe-stelsel. 14 daarvan zijn colonne-veren die duizenden traitanks aan boord hebben, de zes andere zijn colonne-machines. Op 8 augustus volgen nog 88 colonne-veren, die 66 TRAIGOT-fabrieken en 22 TRAICAH-fabrieken brengen. Dit alles en duizenden miniatuur-obelisken, die vanaf Drorah opstijgen, omvatten de maan Xƶlyar en schermen deze volledig af. Op 16 augustus wordt Xƶlyar vernietigd, nadat afzonderlijke sectoren van zijn oppervlak zijn omgevormd tot proto-kabinetten. Drorah lijdt hetzelfde noodlot op 28 augustus.Eastside

Sinds de hyperimpedantieschok heerst er strijd in de Eastside onder de Blues-volken. De reden daarvoor is vooral de verdeling van de krappe hyperkristalvoorraden en de daarmee verbonden heerschappij van de Blues volken over bijv. de gehele Eastside.


De bedreiging door TRAITOR wordt lang genegeerd, ondanks dat het beslist bekent is bij de regeringen, geheime diensten en militairen. Maar, onopgemerkt door de Blues zijn ook in de Eastside in de belangrijkste planetenstelsels colonneforten en donker-obelisken gestationeerd door de colonne in de beschutting van donkervelden. Eind oktober-begin november 1344 NGT deactiveren de colonneforten hun donkervelden en worden daarmee zichtbaar voor alle Blues en verkondigen daarna de restrictieve TRAITOR-richtlijn. De tegenstand van de Blues volkeren wordt bloedig neergeslagen door traitanks en micro-beesten.


Vooraanstaand Blues worden of gedood of door colonne-motivators mentaal beĆÆnvloed om hun volken langdurig te integreren in de colonne. Maar de oorlogzuchtige schotelhoofden geven de tegenstand niet zo eenvoudig op en doden hun beĆÆnvloede landgenoten wanneer ze hen ontdekken.Aptut-stelsel

Ook in het Aptut-stelsel is een colonnefort gestationeerd, waar de BƔalols de TRAITOR-richtlijn moeten opvolgen. Meerdere families koda-ariel zijn actief op Trakarat, enkele van deze wezens worden ontmaskert en onschadelijk gemaakt. Een groep BƔalols rond Amba Vatony voert experimenten uit met kostuums de zijn uitgerust met ipev-psicolon. Amba Vatony gelooft dat de anti's in een psi-blok sterk genoeg zijn om hele eenheden van de terminale colonne over te nemen of te vernietigen. Hij wil deze dienst voor alle galactische volken aanbieden en de Melkweg op deze manier bevrijden van de terminale colonne. Het lukt de BƔalols om een traitank te kapen en deze richting het colonnefort te sturen. Maar dan bezwijken ze zelf onder een psi-aanval. Mogelijkerwijs worden ze buiten gevecht gesteld door een colonne-motivator. Het colonnefort vernietigd de traitank. Een tweede traitank neemt Trakarat's district onder vuur waar vandaan het schip werd gekaapt.


Precies op dat moment in 1345 NGT zijn Alaska Saedelaere en Kantiran daar ook om een archief te doorzoeken naar informatie over Oaghonyr's galactische positie. Beide verlaten Trakarat alweer na enkele dagen met de waarschijnlijke coƶrdinaten van Oaghonyr.Lagune-nevel

Daar Quinto-Center's oude standplaats sinds Dantyren's ontstaan niet meer veilig is wordt het hoofdkwartier van de nieuwe USO verplaatst naar de Lagune-nevel. De 13 Algorrianen worden in juli 1345 NGT van Devolter II ook daarheen geƫvacueerd. Curcaryen Varantir ondersteunt de QuinTechs bij de activering van het schaduwscherm dat de maan voortaan verbergt. De metalysator Carzon Felvedir offert zichzelf op als hij een colonne-fabriek vernietigt de zich bezig hield met de zoektocht naar Quinto-Center. Wat later vertrekken de overige 12 Algorrianen en Malcolm S. Daellian met de TRAJAN richting de Charon-Wolk, waar ze in opdracht van de Nucleus gaan werken aan een geheim project.Dengejaa Uveso

Perry Rhodan, Gucky, Aquinas en de machtigen uit Eud'y-Asor-Jaroso evenals vier Terraanse wetenschappers arriveren eind januari 1346 NGT bij Dengejaa Uveso aan boord van de uit Sol opgedoken bron-klipper Ruumaytron. Daar hebben zich al 100.000 donker-speurders verzamelt om de refactieve sprong voor te bereiden. Inaischon, een rebel in de gelederen van de donker-speurders, neemt contact op met Perry Rhodan en geeft hem eerst informatie over de rebellie in TRAITOR's gelederen. Daarna verneemt Rhodan de ontstaansgeschiedenis van de bron-klippers en hun piloten de quanten van de duisternis die versmolten tot de donker-speurders. De rebellen veroorzaken de refactieve sprong om hun vijand, een dienaar van de chaotarchen, Twarion Uruc te vernietigen, waarbij ze zelf ook allemaal worden weggevaagd. Nuskoginus en de ander machtigen nemen de controle over op Ruumaytron en vluchten. Gucky en de Terraan worden afgezet op Yorname, de machtigen vliegen verder met onbekend doel.Hangay

Voor van de aankomst van de SOL.

Een fabrieksensemble van de terminale colonne arriveert vermoedelijk al eind van de 13 eeuw NGT in Hangay. Het blijft voorlopig passief omdat de tweede golf van de colonne nog niet is aangekomen.


Op 6 april 1329 NGT vermoorden onzichtbare aanslagplegers, waarbij het waarschijnlijk gaat om micro-beesten, de deelnemers van een conferentie, waarbij vertegenwoordigers van Hangay's belangrijkste volkeren elkaar ontmoeten. Dit lijdt overal in Hangay tot een atmosfeer van de angst. De volken van de Kartanen en Karaponiden bewapenen zich.Het avontuur van de SOL

De SOL arriveert begin van het jaar 1330 NGT in Hangay. Daar neemt de bemanning contact op met de afzonderlijke imperiums van de Kartanen. Maar bij het thema negasfeer stoten Ronald Tekener en Dao-Lin-H'ay overal op dovemansoren.


Op 4 september 1331 NGT wordt een oud station van een onbekende volk ontdekt, dat nog uit een tijd moet stammen toen Hangay nog een deel was van het Tarkan-universum. Opmerkelijk is dat een in het station geactiveerd hologram waarschuwt over het gevaar van het ontstaan voor een negasfeer in Hangay. Het station wordt wat later door traitanks vernietigd. Maar een laatste radioimpuls vanuit het station wordt opgevangen en dit leidt de SOL naar Ultrablauw, waar ze door toedoen van de hyperimpedantieschok op 11 september 1331 NGT een noodlanding moeten maken.


Daar de SOL op Ultrablauw vastzit spannen de SOLaners zich in voor goede betrekkingen met de daar levende grijze Kartanen. Dao-Lin-H'ay wordt verliefd op Ron-Sha-R'itt, de leider van de kolonie, en verlaat Ronald Tekener.


Op Rothger, Ultrablauw's maan, stort een gecamoufleerd ruimteschip neer. Het wrak is reeds verdwenen als Tekener daar arriveert met een kruiser van de SOL. Hij vindt daar alleen nog sporen van het neerstorten en lijken van de Ganschkaren.


Het op de maan Rothger neergestorte ruimteschip is een TRAI-verzorger. Bij een herstart poging explodeert de gehele aandrijving en het colonneschip stort opnieuw neer op slechts 50 kilometer afstand. Op grond van de afgeschermde en met explosieven beveiligde techniek is een reparatie zonder reserveonderdelen en daarmee een nieuwe start onmogelijk.


In de jaren 1331 NGT tot 1342 NGT verlaten circa 1000 SOLaners het schip en vestigen zich in U'Hartu. Dao-Lin-H'ay leeft er samen met Ron-Sha-R'itt. De verbouw- en reparatiewerkzaamheden van de SOL gaan verder, maar een terugkeer naar de Melkweg of Hangay is voorlopig uitgesloten.


1342 NGT, elf jaar naar het neerstorten van de TRAI-verzorger, maakt een noodoproep van de laatste overlevenden in de verzorger de SOL-bemanning opmerkzaam over de nieuwe positie van het wrak. Bij een gevecht om het wrak komen alle overgebleven bemanningsleden van de TRAI-verzorger om het leven, Blo Rakane wordt door Fartyze geraakt en raakt zwaar gewond. De door Fartyze voorbereide ontploffing van het wrak kan succesvol worden verhinderd.


Het lukt de SOLaners om de grondstoffen, waaronder salkriet, te 'ontvreemden' uit de verzorger. Bovendien kunnen ze het provisorische uhf-radioapparaat buit maken dat Fartyze liet maken. Dao-Lin-H'ay vindt ondertussen de ingang tot een zonnenlicht-station van Vaccao. Aldaar verkrijgen zij en Blo Rakane belangrijke inzage over TRAITOR en de samenhang tussen Hangay en de negasfeer.


Ongeveer tegelijker tijd peilt de gemodificeerde ultragiraf een schip dat het Ultra-stelsel nadert en is verborgen in een donkerscherm. Met het buit gemaakte radioapparaat beluistert Ronald Tekener het radioverkeer van de vreemden. Het wordt duidelijk dat TRAITOR zich interesseert voor het solonium aan de SOL-buitenwand. Voordat een grotere vloot van de Awour opduikt kan de SOL vluchten uit het Ultra-stelsel. Maar 550 van de op U'Hartu gevestigde SOLaners keren terug op het schip, waaronder ook Dao-Lin-H'ay.Kirmizz

Op 18 december 1344 NGT wordt Kirmizz, de toekomstige piloot van de chaotender VULTAPHER, na de averij van zijn ruimteschip ontdekt op Hallie-Loghts door Kartanen. Hij heeft zijn geheugen verloren en wordt onder de naam Naigon als slaaf verkocht om in een bauxiet-mijn te werken. Na enkele weken hard werken wordt hij doorverkocht aan de piraat Tschaek-Sparr en moet hij in een radioactief besmette woestijn zoeken naar hyperkristallen. Intussen kan hij zijn ware naam herinneren en leert hij gebruik te maken van zijn paragaven. Hij kan zich bevrijden na een ruzie tussen gemuteerden.


Op 23 juli 1345 NGT vliegt hij met een ruimteschip van de Hauri naar Vibe-Lotoi. Aldaar wordt hij achtervolgd door de Ushekka vanwege van zijn voorraadje waardevolle hyperkristallen. Door doodsangst, die hij voelt tijdens het gevecht met de Hauri, krijgt hij weer enkele herinneringen terug. Hij laat zich door Sgisg Rotker pijnigen zodat hij eindelijk zijn herkomst volledig kan herinneren: hij werd net als Gon-Orbhon opgeleid in de XIX-kosmiteit. Kirmizz nam de vesting over van de Ay'Va in La Untique en nam contact op met zijn schip BANDA SARI. Als de vredesvaarders probeerden hem gevangen te nemen werd hij gered door zijn BANDA SARI. Kort ervoor was er een confrontatie met Alaska Saedelaere die Kirmizz buiten gevecht kan plaatsen buiten gevecht kan plaatsen met behulp van zijn eigen Cappin-fragment.De vredesvaarders

De vredesvaarders beginnen in juli 1345 NGT met het oprichten van het steunpunt Camp Sondyselene in de Lazarus-sterrenhoop, die voor Hangay ligt. Daar ze Hangay zelf niet kunnen bereiken, vanwege van de daar niet meer werkzame quartaire-kracht, willen ze vanuit de planeet Vibe-Lotoi de activiteiten observeren van de chaosmachten. De bouw van het steunpunt is Cosmuel Kain's initiatie. Na het gereedkomen van het steunpunt proberen de vredesvaarders Kirmizz gevangen te nemen. Deze actie faalt zodat Camp Sondyselene begin augustus 1345 NGT alweer moet worden geƫvacueerd omdat het bestaan ervan bekent is geworden bij de chaosmachten. De achtergebleven installaties worden vernietigd door traitanks.


Begin 1346 NGT bouwen de vredesvaarders het steunpunt Cala Impex in de halo van Hangay. Alaska Saedelaere en Mondra Diamond observeren de opmars van een gigantisch vloot traitanks en ander objecten die worden gemodificeerd voordat ze verder vliegen naar Hangay. Als object Ultra, een kosmische messenger, tevergeefs Hangay probeert binnen te dringen ontstaan er veelvuldig pararealiteiten. Op 1 februari ontdekken de vredesvaarders de zwaar beschadigde ruimte-tijd-router aRUX-7076 en verkennen deze, worden daarbij echter aangevallen en verjaagd. Ze vernietigen de ruimte-tijd-router met fusiebommen, even later verschijnen er nog veel meer.Onderneming CombiTrans ā€“ Omega Centauri

Vanaf 17 september 1327 NGT begint het werk aan de onderneming CombiTrans. Ingewijd zijn voorlopig alleen Perry Rhodan, Atlan, Reginald Bull en Icho Tolot. Doel van deze onderneming is de ingebruikname van de Lemuurse zonnenoverbrenger in Omega Centauri.


Dat lukt mid oktober 1345 NGT met de hulp van Haloeters die van hun thuisplaneet zijn gevlucht naar Omega Centauri. Met deze zonnenoverbrenger zal een verbinding tot stand worden gebracht naar Hangay. Vanwege Omega Centauri's hyper-golffronten bevinden zich daar geen eenheden van de terminale colonne en verloopt het werk er voorlopig ongestoord, ondanks dat is een spion van de koda-ariel actief op de Kharag-staalwereld. Kort na de eerste testfase sterven 253 personen aan extreem snel woekerende tumoren die worden veroorzaakt door Day-Drazin, een voormalige Lemurer wiens geest zich heeft verbonden met het PEW-metaal.


Nadat Day-Drazin's geheim is ontrafeld, en men veronderstelt dat de entiteit is gepacificeerd, vertrekt het CombiTrans-eskader op 1 november 1345 NGT naar Hangay. Het eerste station is evenwel niet zoals gewenst de holle wereld Horror maar Nagigal-Trio. Hierbij gaat het om de enige vanuit de Kharag-staalwereld te adresseren zonnenoverbrenger. Het CombiTrans-eskader bereikt dit doel niet maar wordt onderschept door de beproevingsinstantie van Tellox-Duo en weggestraald naar de hyperruimte. Op deze manier belanden de bemanningsleden van het eskader op Anghur Al-Tare. Atlan wordt naar de convergente denker gebracht en verneemt de geschiedenis over dit wezen. Op 20 november worden alle bemanningsleden van het eskader weer teruggezet in hun schepen en door de convergente denker verplaatst  naar Tellox-Duo. Daar de schepen zich nu niet binnen het bereik van het boeiveld bevinden lukt het hen om de projectors van de beproevingsinstantie te vernietigen en de overbrengerszone te deactiveren. Terug op de Kharag-staalwereld lukt het Atlan om de data op te vragen van de speciale schakeling Tanta. Zodoende kan het CombiTrans-eskader op 1 december opnieuw vertrekken naar Hangay. Na de aankomst in het Nagigal-stelsel voert Atlan besprekingen met de Raphanen over het gebruik maken van de stuur-pyramides van de zonnenoverbrenger. Daar er buiten de Kharag-zonnendodecaĆ«der geen tegenpoolstation bereikbaar is zit het eskader nu vast bij de Raphanen die kampen met overbevolking.


Op 1 januari 1346 NGT wordt de planeet Kharmuu via de Kharag-zonnendodecaƫder verplaatst naar het Nagigal-stelsel. Daarmee verdubbelt de levensruimte voor de Raphanen. Immentri Luz, de activeringswachter van de Sphero die al bij de eerste activering van het zonnenoverbrenger is ontwaakt uit zijn duizenden jaren lange slaap, neemt contact op met Atlan. Hij activeert de spectrale techniek zodat een andere, tot nu toe inactieve zonnenoverbrenger, kan worden geactiveerd. Het CombiTrans-eskader vertrekt op 4 januari naar het Gulver-Duo.


Orellana-sterrenhoop

Het CombiTrans-eskader bereikt Gulver-Duo op 4 januari 1346 NGT. Er wordt vastgesteld dat als gevolg van de hyperimpedantie-verhoging er 14 jaar geleden in dit gebied een sterrenhoop is gematerialiseerd in de normale ruimte, die door zijn bewoners Orellana wordt genoemd. Bij Nieuw-Lemuur's verkenning raken de galactici in conflict met de Tad de Raud, die de gehele sterrenhoop hebben veroverd. Atlan, Startac Schroeder en Trim Marath worden gevangen genomen door de Tad de Raud.


De galactici krijgen contact met de Telomon en de activeringswachter Ama Zurn. Ze worden geĆÆnformeerd over het bestaan van het mesoport-net en de Andury. Na de bevrijding van Atlan en zijn begeleiders uit de macht van de precog-keizerin staat de Arkonide toe dat de activeringswachter, door de inzet van de zonnenoverbrenger-aftapinstallaties, het mesoport-net van nieuwe energie kan voorzien om het op deze manier te stabiliseren. Het verder vliegen van het CombiTrans-eskader naar de Jiapho-Duo staat gepland op 30 januari.


Jiapho-Duo

Het transport naar de Jiapho-Duo lukt. Maar meteen wordt de AHUR gescheiden van de rest van het eskader omdat iedereen direct verder wordt verplaatst in een hypercocon, terwijl het Haloeterschip niet door het overbrengersveld wordt opgepakt en achterblijft in het heelal. Aldaar treffen de Haloeters rond Domo Sokrat afstammelingen aan van de Lemurers die al 50.000 jaar in een samengevoegde constructie leven van hun voormalige ruimteschepen, wat ze Inkar-Durn noemen. Het lukt Sokrat om contact te maken met de Lemurers, daarbij gebeurd er bijna een ongeluk met psi-materie. De exploderende psi-materie veroorzaakt een uitwerking in het heelal waardoor de hypercocon kan worden bepaald. Dit is het teken voor Sokrat, hij laat de AHUR de cocon binnenvliegen.


De beide activeringswachters Immentri Luz en Ama Zurn gedragen zich na de rematerialisatie in de hypercocon eigenaardig, men komt maar zeer weinig van hen te weten. Ze bevestigen wel een vermoeden dat het bij de hypercocon gaat om de spectrale-eilandstaten van de Sphero, die 67 zonnen bevat. Atlan voert een groep aan, waaronder ook de activeringswachters, naar het ijkstation van de zonnenoverbrenger dat zich eveneens in de het cocon bevindt. Aldaar worden de deelnemers gescand en een alarmsignaal geadresseerd aan de Ani-Sferzon verlaat het station. Wat later verschijnen ruimteschepen van de Sphero die amaranthen worden genoemd. Deze vallen tot ieders verrassing het CombiTrans-eskader aan en vernietigen de VERACRUZ evenals twee LVT-BOXEN. Door toeval ontdekken de galactici dat de amaranthen door gewoon impulsvuur zijn te bedwingen, maar alleen door een beschieting van dichtbij. Zo kunnen beide eerstvolgende aanvallen worden afgeweerd. Maar als de overmacht van de door de Ani-Sferzon bemande amaranthen te groot wordt komt het toeval Atlan te hulp. Een gigantische hypereruptie verdrijft de vreemdelingen. De Arkonide weet eerst niet wat er is gebeurd, maar na het verschijnen van de AHUR en Domo Sokrat's bericht wordt het duidelijk.


Immentri Luz dringt de spectrale toren binnen en verneemt daar over Morian Kinnaird's verhaal, wat tegelijkertijd de geschiedenis is over de laatste dagen van de Sphero. Op deze manier krijgt hij zijn eerste inzicht over de Anakonen, die hun erfgoed onder andere hebben gekruist met de Sphero en de Lemurers. Hij zorgt er uiteindelijk voor dat de Ani-Sferzon onschadelijk worden gemaakt. Op 7 februari 1346 NGT kan het CombiTrans-eskader zijn vlucht vervolgen naar Hangay. Immentri Luz blijft in de spectrale-eilandstaten achter om op zoek te gaan naar de Anakonen.Finale bij de zonnendodecaƫder

Op 9 maart 1346 NGT voert Zerberoff een vloot aan richting de zonnendodecaƫder, die bestaat uit reductie-traitanks. De aanval kan weliswaar worden afgeslagen maar de duale-kapitein behaalt toch een succes met het oprichten van een uhf-energiepotentiaal bij de zonnenoverbrenger. Tegelijkertijd gaat Dantyren naar de zonnendodecaƫder in de gestalte van een Haloeter met de naam Dongu Gok, een vermomming die bestaat uit drie koda-aratier vormveranderaars. Zijn plan is om Perry Rhodan en Atlan te vermoorden.


Perry Rhodan, Gucky en Icho Tolot ontdekken het Lemuurse stootimpuls-generator-platform ZEUT-80 waarop de halfspoorwisselaars een separaat transportstation hebben aangebracht. Rhodan legitimeert zich als erfgenaam van het Lemuurse volk en neemt ZEUT-80 voor de Terranen in bezit. Het transportstation wordt daarna losgekoppeld. Het platform wordt op weg naar de zonnendodecaƫder onderzocht. Daarbij stelt men vast dat haar generatoren een hypercavitatie kan opbouwen waarbinnen de hyperimpedantie wordt verhoogd.


Op 15 maart worden vier chaos-eskader en het colonnefort TRAICOON 0399 via het uhf-energiepotentiaal verplaatst naar de zonnendodecaƫder. Atlan is gedwongen om het gebied te ontruimen en hij vertrekt naar Hangay. De Haloeters vertrekken naar Andromeda en de Terraan willen proberen om de spectrale-eilandstaten te bereiken. De terugtocht van de galactici wordt door ZEUT-80 ondersteund. Het station verijdeld Zerberoff's doorslaggevende aanval op de Kharag-staalwereld door de inzet van haar hypervloedgolf-injectors. Dantyren bevindt zich op de JEFE CLAUDRIN als hij mee vlucht door de zonnenoverbrenger. Cornor Lerz blijft op de staalwereld achter en zorgt ervoor dat TRAITOR de zonnenoverbrenger niet kan gebruiken.


Atlan vliegt naar Jiapho-Duo. Onderweg worden alle vlootonderdelen uit het stelsel van de zonnenoverbrenger teruggetrokken. Alle Haloeters en Terranen die niet op weg zijn naar Andromeda of Pinwheel worden opgenomen door de spectrale-eilandstaten. In een Lemuurse installaties op Trixal speelt het beslissende gevecht zich af tussen Atlan en Dantyren. Atlan doodt het duale wezen na een psychologisch spel met een primitieve kruisboog. De aansluitende lijkschouwing van de gedode(n) brengt aan 't licht dat het dna van de Danton-helft niet helemaal overeenkomt met het genmonster van de echte Michael Rhodan. Bovendien wordt er geen cellenactiveerder-chip gevonden. De artsen stellen vast dat het in dit geval gaat om een kloon of een kopie, die op andere wijze is vervaardigd, van hooguit 5 jaar oud.


ZEUT-80 vormt een halfruimtetunnel waardoor op 16 maart 1346 NGT de RICHARD BURTON, evenals haar uit drie LVT-BOXEN en PONTON-tenders bestaande begeleidingsvloot, vertrekken naar Hangay. Hun doel is Cala Impex, het steunpunt van de vredesvaarders. ZEUT-80 wordt op 29 maart door Zerberoff veroverd, maar blijft ook daarna nog in bedrijf. Na de geplande ineenstorting van de halfruimtetunnel moet het konvooi van de RICHARD BURTON nog een afstand afleggen van 291.983 lichtjaren tot aan het steunpunt. Dit bewerkstelligen ze op zijn vroegst op 19 juni 1346 NGT, op de 2961e herdenkingsdag van de STARDUST landing op de Maan.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 34 Ā© Cornelis van den Ende