< vorige  |  volgende >  |  INDEX

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


CYCLUS 33: DE STERRENOCEAAN

Nummer 2200 t/m 2299


Datum: 1331 - 1333 NGT (4918 - 4920 na Chr.)


Handelingsgebied de Melkweg en de sterrenoceaan

In de jaren na het einde van het rijk Tradom is de relatieve rust teruggekeerd in de Melkweg. Bij de LVT bereidt men zich met grote inspanningen en kosten voor op de door Cairol aangekondigde 'verhoging van de hyperfysische weerstand', want dit fenomeen kan zo langzamerhand concrete vormen aannemen. Men doet zijn best om alle bewoonde planeten zelfvoorzienend te maken. Dat gaat gepaard met zware financiële aderlatingen in de economie van hele zonnestelsels, roept oppositiestemmen naar de voorgrond en betekent tevens dat de toppositie van de LVT langzamerhand aan het dalen is op de ranglijst van galactische machten. De andere volkeren negeren Perry Rhodan's aanmaningen die hij meermaals naar voren brengt in het galacticum. Vooral de Arkoniden interesseren zich uitsluitend voor de uitbreiding van hun machtspositie, de wapenindustrie op Arkon III staat in de hoogste versnelling. Hun onbetwiste vijand op dit moment zijn de Terranen en vooral Perry Rhodan. Imperator Bostich is van plan om sommige gebieden van de LVT in te nemen, zijn ogen zijn gericht op de voor Terranen zo belangrijke planeten als Siga en Olympus.


22-1-1313 NGT: de handeling van deze cyclus begint met de 'geboorte' van Kantiran da Vivo-Rhodan, de zoon van Ascari da Vivo en Perry Rhodan, die een belangrijke rol zal spelen in Bostich's veroveringsplannen. De in vitro tot geboorterijpheid gekweekte Terraan-Arkoon-halfbloed weet vooralsnog niets van zijn afkomst en groeit op in de provinciale planeet Craiff in het Arkoonse kristalimperium. Kantiran heeft een mutantenvaardigheid: hij kan empathisch contact leggen met dieren en ze met mentale bevelen min of meer 'op afstand besturen'. Bij intelligente wezens faalt deze vaardigheid echter.


Van september 1326 NGT tot september 1331 NGT: Kantiran wordt door Ascari da Vivo persoonlijk van Craiff gehaald. Hij wordt opgeleid in de militaire school Paragetha. Daar wordt hij verlieft op de koloniaal Arkoonse Thereme en vindt in de Fuertoon Mal Detair, die werkt als diergeneeskundige, een vriend voor het leven. Kantiran wordt uiteindelijk toegelaten tot de ARK SUMMIA. De activering voor zijn extra-zintuig mislukt, maar zijn mutantenvaardigheid wordt er enorm door versterkt. Dan wordt Thereme door een onbekende vermoord. In het kader van zijn onderzoek vindt Kantiran uit dat de moordenaar de opdracht kreeg van Ascari da Vivo, het is een Kralaseen genaamd Shallowain. Kantiran ontdekt ook het geheim van zijn herkomst en komt te weten dat hij slechts als wapen moest worden ingezet tegen zijn vader. Vervolgens jaagt Kantiran als een roofdier op Ascari da Vivo, die daarbij zwaar gewond raakt en onherkenbaar wordt verminkt aan haar gezicht. Met het idee de mascante gedood te hebben vlucht Kantiran samen met Mal Detair, in de niet helemaal legaal verworven oude space-jet DIRICI, via omwegen naar de invloedssfeer van de LVT. Hij krijgt daar asiel van Perry Rhodan aan wie hij zichzelf openbaart.


De uit het arresum teruggeplaatste planeet Mars wordt weer gekoloniseerd. Mondra Diamond is staatssecretaris in de staf van de minister voor liga-buitenlandse zaken, Julian Tifflor. Perry Rhodan ontdekt de Lemuurse sterren-arken (zie de PR-Lemuria boeken). Reginald Bull en Fran Imith willen in het huwelijk treden (zie de PR-Odyssee boeken). Dat wordt echter allemaal overschaduwd door de gevolgen van de hyperfysische weerstand verhoging. De verhoogde hyperimpedantie heeft in het gehele Einstein-universum op alle high-tech meerdere catastrofale invloeden. Hyperstormen razen in de galaxie en overtreffen in hun sterkte zelfs de stormen die duizenden jaren geleden hebben geleid tot de Arkoonse 'archaïsche periode'. Het gebruik van overbrengers voor personenverkeer wordt onmogelijk omdat het percentage aan mislukte zendingen extreem toeneemt. Ieder apparaat dat op hypertechnologie is gebaseerd verbruikt plotseling enorme hoeveelheden energie en de gebruikte hyperkristallen raken binnen de kortste tijd 'uitgeput' en vervallen tot stof. Ruimteschepen kunnen sneller dan licht alleen nog bereiken met extreem energieverbruik en worden na korte etappes weer in de normaalruimte terug geslingerd. Ook de maximale sneller dan licht factoren zijn sterk verlaagd. Het zendbereik van de hyperradio is aanzienlijk begrensd en syntrons vallen bijna compleet uit. Het is niet meer mogelijk om energie uit de hyperruimte af te tappen. Gravitrafo's verliezen al snel hun opslagcapaciteit. Arkon-bommen functioneren niet meer. Uiteindelijk geeft ook Rhodan's Galornenpak incl. Moo de geest. Al deze fenomenen treden niet meteen in volle omvang op en hebben niet vanaf het begin hun uiteindelijke sterkte - de omstandigheden verslechteren veelal in de loop van jaren. Daarbij komt dat minstens een dozijn van over de hele galaxie verdeelde ruimtesectoren heftig worden geschokt door ruimtebevingen. Een van deze gebieden bevindt zich in directe omgeving van de Hayok-sterrenarchipel.


2-9-1331 NGT: de ruimtebevingen in het gebied van de Hayok-sterrenarchipel worden steeds sterker, dan verschijnen uit het niets plotseling sterren en zonnestelsels, tot een voorheen lege sector is opgevuld door een nieuwe sterrenhoop met 220.000 zonnemassa's, wiens zonnen dezelfde leeftijd hebben als de bestaande van de sterrenarchipel. Men neemt aan dat de nieuwe zonnen in de hyperruimte verstopt waren en vanwege de verhoogde hyperimpedantie in de normaalruimte zijn 'terug gevallen'. De nieuwe zonnen zijn aanvankelijk uitsluitend hyperfysisch meetbaar. De hele sterrenhoop steekt in een soort hyperfysische 'cocon' die zich langzamerhand aanpast in de normaalruimte. Sterke vlootverbanden van de LVT en de Arkoniden rukken op in de sector Hayok. Lotho Keraete, de bode van HET, verschijnt op de LEIF ERIKSSON. Daar hij geen bericht meer ontvangt van HET heeft hij besloten om zichzelf te bekommeren over de sterrenoceaan van Jamondi - wat de naam is van de nieuwe sterrenhoop. Keraete heeft een Errantse zilverenbol bij zich en nodigt Rhodan en Atlan uit om hem met dit transportmiddel te begeleiden naar de sterrenoceaan, waar hij vreest dat zich daar een existentieel gevaar bevindt. Tot Kantiran's grote verbijstering gaat Rhodan akkoord - Kantiran was graag in Atlan's plaats meegegaan.


Vanaf dit punt spelen de gebeurtenissen zich af op twee verschillende plekken, namelijk in de sterrenoceaan van Jamondi en de Melkweg.


Handelingsgebied sterrenoceaan (zwaartepunt: sterrenoceaan van Jamondi en Arphonie-sterrenhoop)


Naar het handelingsgebied de Melkweg

September 1331 NGT: Perry Rhodan en Atlan vliegen samen met Lotho Keraete naar de sterrenoceaan van Jamondi. Als ze de hypercocon binnendringen beginnen hun SERUN's te gloeien en vervallen ze tot sintels - ook Keraete's lijf raakt oververhit. Voordat hij het bewustzijn verliest stuurt de man van metaal de zilverenbol nog naar een planeet en waarschuwt voor het bastion van Parrakh. Dan stort de bol neer op de planeet, Rhodan en Atlan worden naar buiten geslingerd en de zilverenbol explodeert. Keraete's gloeiendhete lichaam zinkt weg in de sneeuw en het ijs, zonder hulpmiddelen kan hij niet worden geborgen door Rhodan en Atlan. De onsterfelijken dwalen over de ijsvlaktes van de planeet, die door zijn bewoners Baikhal Cain wordt genoemd, tot ze gematigde en bewoonde zones bereiken. Volgens de plaatselijke legendes hebben lang geleden de beschermheren van Jamondi en de schildwachten geheerst over de sterrenoceaan, werden echter door verraad ten val gebracht en vernietigd in de 'cybernetische nacht van Barinx' (ook wel 'bloednacht van Barinx' genoemd). Eén van de laatste schildwachten zou zijn verborgen op Baikhal Cain. De onsterfelijken worden door de egelachtige Kybb-Cranar gevangen genomen en tot dwangarbeid gedwongen in een mijn van de heilige berg waar onder erbarmelijke primitieve omstandigheden wordt gedolven naar het schuimopaal. Bij dit materiaal gaat het om psi-materie dat wordt getransporteerd naar het slot Kherzesch. Het schuimopaal wordt verwerkt door slaven van het Motana volk, zij lijken exact op Terranen maar dan zonder haargroei, die een soort psi-affiniteit hebben met schuimopaal.


Met de hulp van een Motana kunnen Rhodan en Atlan uit de mijn ontsnappen. In tegenstelling tot hem overleven ze de vluchtpoging en kunnen zichzelf redden in een uitgestrekt woudgebied waar ze na aanvankelijke communicatieproblemen vriendelijk worden opgenomen door de daar levende soortgenoten van hun vluchthelper. Atlan wordt verlieft op de Motana-vrouw Zephyda. De geheimzinnige nomade Rorkhete uit het volk van de Shoziden, die Baikhal Cain doorkruist op zoek naar de beschermheren van Jamondi, neemt bij Rhodan en Atlan een bijzonder aura waar en onderwerpt ze aan een test (hij veronderstelt dat ze misschien beschermheren kunnen zijn), die echter negatief uitvalt. Als de Kybb-Cranar de woudnederzetting overvallen helpt Rorkhete de onsterfelijken en de zwaar gewonde Zephyda te vluchten, waarbij hij ze laat teleporteren door de zeeolifantachtige oceanische orakels, naar de planeet Ash Irthumo. De oceanische orakels verdwijnen na deze actie spoorloos. Op Ash Irthumo blijven de kameraden net zo lang tot Zephyda's verwondingen zijn genezen en ook totdat een primitief zeeschip is afgebouwd, waarmee ze het volgende door de Kybb-Cranar bewoonde continent willen bereiken om daar een ruimteschip te stelen. Rhodan en Atlan willen zo snel mogelijk terug naar Terra omdat ze vrezen dat hun afwezigheid daar voor problemen zorgt. Rorkhete sluit zich bij hen aan omdat hij de hoop niet heeft opgegeven dat beide mannen toch nog beschermheren blijken te zijn. Zephyda's motivatie om de onsterfelijken te begeleiden is eenvoudiger: ze wil de misdaden van de egelwezens op haar volk wreken. Bij de Motana van het continent Curhafe wordt Zephyda als leidster erkent door haar bijzondere psi-gave. Ze blijkt een Epha-Motana te zijn. Motana van haar soort waren voor de bloednacht in staat om bionische-kruisers te besturen, alleen met de kracht van hun geest. Met hun psi-krachten veroveren de Motana onder Zephyda's leiding een Kybb-Cranar-steunpunt en een ruimteschip dat van de planeet Baikhal Cain naar Ash Irthumo is overgebracht door speciaal daarvoor opgeleide en door Kybb-Cranar gecontroleerde Motana, omdat de hypertechniek van de egelwezens werd bemoeilijkt door de hyperimpedantie. Zephyda leert al snel hoe men een ruimteschip kan laten vliegen met psi-krachten.


Januari 1332 NGT: haar eerste doel is de planeet Plotter (vroeger Shoz genoemd), Rorkhete's thuiswereld. De planeet is verlaten. In de vesting van Shoz wordt een holo-opname ontdekt van de Shoziden generaal Troshmoud uit de tijd van de cybernetische nacht. De generaal vertelt over een oorlog die gedurende een eeuwigheid woedde in de galaxie Ammandul (de Melkweg) en de kleine tweelingen (de Magelhaanse Wolken). Hij was door de beschermheren - die naar zijn mening de voorlopers waren van ridders van de diepte - tegen een tegenstander opgetrokken wiens machtscentrum lag in Amringhar, dus in de Grote Magelhaanse Wolk. Daar, in imperium Orbhon, zetelde de tegenstander in het bastion van Parrakh. Op een dag was een bode genaamd Homunk verschenen en deze had het einde van de strijd aangekondigd - Homunk's opdrachtgever HET realiseerde deze aankondiging door het creëren van hypercocons zodat de zo ontstane sterrenoceaan van Jamondi hermetisch werd afgesloten van van de rest van het universum. Eén van de beschermheren werd daarna een verrader wat resulteerde tot de bloednacht van Barinx, met alle gevolgen van dien. Rorkhete voegt eraan toe dat de verraderlijke beschermheer nog leeft en zich ophoudt in het slot Kherzesch, waar zich tevens het cybernetische commando bevindt. Rhodan en Atlan gaan er op dit moment van uit dat in de sterrenoceaan een extreem vertraagd tijdsverloop heerst, want Troshmoud's bericht bevat benamingen die een miljoen jaar geleden gebruikelijk waren.


In de vesting wordt bovendien een bionische kruiser gevonden. Zephyda geeft het schip de naam ZWAARD. Met medewerking van de daarin geïnstalleerde biotron Echophage kunnen de Motana al snel met het functioneren van de kruiser overweg die zelfs veruit superieur is aan iedere eenheid van de Kybb, vooral vanwege de in de sterrenoceaan merkbare gevolgen van de hyperschok. Een substantie die van Porleyterse oorsprong is dient als drager van het biotron-bewustzijn. Bionische kruisers kunnen alleen met behulp van de psi-krachten van de Motana worden bestuurd, hun psionische wapensystemen worden bediend door de zgn. doodbrengers. Dit zijn meestal mannelijke Motana die bij het uitvoeren van hun functie het gevaar lopen om te vervallen in een dodenroes. Met het ZWAARD kan Lotho Keraete uit het ijs worden gehaald van Baikhal Cain. Keraete geeft echter geen enkel levensteken. Van ruimtehandelaren verwerven de Motana een sterrencatalogus waarin het toevluchtsoord staat van de laatste vrije Motana op de planeet Tom Karthay, waar zich volgens het lokale geloof ook een schildwacht moet bevinden. De Motana van Tom Karthay ondersteunen Zephyda's bevrijdingsplan. Ze beschikken ook over informatie waaruit blijkt dat in een naburig zonnestelsel 60 bionische kruisers 'in de mottenballen zijn gelegd'. Terwijl de berging van de kruisers loopt arriveert het oceanisch-orakel, onder leiding van Keg Dellogun, de patriarch van een Schota-Maghate-familie, per teleportatie op Tom Karthay. Hij wijst Rhodan de weg naar de grijze autonoom (Ka Than), die geldt als machtigste neutrale macht van de sterrenoceaan. Van deze vernemen de galactici dat de beschermheerstatus kan worden toegekend door in totaal zes schildwachten samen met het Paragon-kruis. Rhodan en Atlan willen deze beschermheerstatus verkrijgen om de Motana met hun bevrijdingsstrijd te ondersteunen. Lotho Keraete wordt op Ka Than achtergelaten. Later lukt het de grijze autonoom om de metalen man te wekken.


April 1332 NGT: Zephyda valt met van haar vloot van 61 bionische kruisers de Kybb-Cranar-strijdkrachten aan bij Baikhal Cain, bevrijdt de lokale Motana en evacueert ze naar een ander zonnestelsel. Daarna veroorzaakt ze de vernietiging van de heilige berg. De Motana worden door een vloot van Kybb-Traken weer verdreven van Baikhal Cain. De Traken zetten zgn. cyber-neutro's in die de vaardigheden neutraliseren van de Epha-Motana. 19 bionische kruisers worden daarbij vernietigd. Kort daarvoor op Baikhal Cain bevrijdt Perry Rhodan de mediale schildwacht Lyressea uit een verborgen 'statische-capsule', die daarna zichzelf vernietigd. Lyressea vertelt van een tijd die alleen nog in de vorm van legendes bekent is bij de Motana:


Ca. 7 miljoen jaar geleden: HET schiep de schildwachten en de Motana uit de genenpoel van de planeet Talan (= Terra). De beschermheren waren op dat moment een organisatie die vergelijkbaar was met de ridders van de diepte. Ze zetelden in de sterrenhoop van Jamondi op de planeet Tan-Jamondi II, dat was tevens de standplaats van hun dom Rogan. Alleen daar kon de beschermheerstatus worden verleend, want een onbekend geestelijk wezen was versmolten met deze dom. De beschermheren hadden al lang geleden gebroken met de kosmocraten. Ze wilden niet meer de starre regels volgen van de ordemachten, maar leven naar hun eigen morele principes. De kosmocraten waren akkoord gegaan, hadden echter het geestelijke wezen uit de dom Rogan verwijderd zodat er geen nieuwe beschermheren meer konden worden ingewijd. Om de orde voor uitsterven te bewaren werden nieuwe beschermheren voortaan ingewijd door de schildwachten en het Paragon-kruis, dat een bewustzijnssplinter bevatte van HET.


De schildwachten zorgden op vriendelijke wijze voor orde en veiligheid in Ammandul (= Melkweg) en Amringhar (= Grote Magelhaanse Wolk). De drie belangrijkste nieuwe beschermheren waren: Carya Andaxi, een voormalige gevolmachtigde van de kosmocraten, Tagg Kharzani, een sombere humanoide met thanatofobie, en Gon-Orbhon, die door Lyressea in een reddingscapsule werd gevonden die dreef in het heelal tussen Amringhar en Ammandul. Met zijn vaardigheid om intelligente wezens op afstand te beïnvloeden ('mentale-dislocatie') beëindigde Gon-Orbhon een oorlog die de uit Khyranghar (= Kleine Magelhaanse Wolk) afstammende Kybb-volkeren voerden in Amringhar. Een tweede beschermheren-dom, waarin eveneens inwijdingen konden plaatsvinden, werd opgericht door Gon-Orbhon en het Paragon-kruis op de planeet Parrakh in Amringhar. De gepacificeerde Kybb bouwden voor Tagg Kharzani het slot Kherzesch in de Arphonie-sterrenhoop. Carya Andaxi begon het sluimerende potentiaal van de Motana te bevorderen voor de psionische ruimtevaart. Ze trok zich terug op de waterwereld Grijzigst, dat in de buurt lag van slot Kherzesch. Daar ontwikkelden de onderzeese-architecten een scheepstype voor haar dat speciaal werd afgestemd op de Motana: de bionische kruiser. Van Grijzigst stamden ook de Schota Magathe af en de kinderen van Carya Andaxi. Carya Andaxi verscherpte ongewild het sinds langere tijd aanzwellende conflict tussen haar en Tagg Kharzani door de nabijheid van slot Kherzesch tot haar nieuwe thuis.


Een 898 jaar durende oorlog brak uit als hulpvolkeren van de negatieve superintelligentie STROWWAN Ammandul binnenvielen. Met hulp van de nocturnenstokken Satrugar en Antallin uit Laxaron (= Fornax) werd de aanval teruggeslagen. Antallin stortte neer op de planeet Baikhal Cain, waar hij stierf en zich met de planetenmaterie vermengde: zo ontstond de heilige berg. Uit één van Antallin's psi-componenten, die zich van de stok losmaakte, ontwikkelde zich later de grijze autonoom. Satrugar stortte neer op Parrakh en werd waanzinnig. Gon-Orbhon probeerde deze te genezen en daarbij versmolt hij mentaal, veranderde echter in een boosaardig wezen dat de macht nam over geheel Amringhar en ook Ammandul wilde veroveren om zich op een dag te ontwikkelen tot een superintelligentie. Neergezette brokstukken van de nocturnenstokken op onderworpen planeten dienden hem als relais voor zijn vaardigheid van mentale-dislocatie. De beschermheerorde degenereerde en het Paragon-kruis verdween. Alle 16 sterrenhopen die tot de invloedssfeer van de beschermheren, resp. Gon-Orbhon hoorden werden door HET verbannen in hypercocons. Tagg Kharzani zat op dat moment vast in Jamondi, ver van zijn geliefde slot. Door afgunst, geldingsdrang, achtervolgingswaan en vergiftigd met de neurotische angst voor de dood, verzamelde Tagg Kharzani de Kybb om zich heen. Hij vernietigde de laatste beschermheren en hun vloten en greep zelf naar de macht. De schildwachten werden net voor de laatste slag - de bloednacht van Barinx - verstopt op verschillende planeten. Carya Andaxi was in Arphonie vooralsnog veilig voor deze vernietigingsveldslag. Kharzani vervolmaakte echter nog het door de beschermheren geïnitieerde project AFSTANDSPOOR, dat de geïsoleerde sterrenhopen met elkaar moest verbinden, en kon zo naar zijn slot Kherzesch terugkeren waar hij van bewerkte schuimopaal een paleis oprichtte van opaalstenen, want deze substantie remde Kharzani's verouderingsproces.


Terug in het heden: met Lyressea's kennis worden langzamerhand alle schildwachten ontdekt en uit hun statische-capsules bevrijd. Zephyda wordt op een convent voor de planetaire majesteiten van de Motana officieel benoemd tot hun stellaire majesteit, dus tot leider van haar volk. Rhodan, Atlan en Zephyda vliegen met het ZWAARD naar het Tan-Jamondi-stelsel dat tegenwoordig een machtscentrum is van de Kybb-Traken. In de dom Rogan vinden ze aanwijzingen over de verblijfplaats van het Paragon-kruis: het is gevlucht naar de Arphonie-sterrenhoop. Arphonie kan alleen maar worden bereikt via AFSTANDSPOOR, dat nu wordt gebruikt door Kharzani en zijn Kybb-volkeren.


8-9-1332 NGT: de sterrenoceaan van Jamondi valt terug in de normaalruimte. Het restant schuimopaal van de heilige berg op Baikhal Cain deflagreert, de planeet wordt daardoor vernietigd. De ca. 100.000 daar levende Schota-Magathe redden zich bijtijds door een collectieve teleportatie naar de planeet Ios-V. Gedurende de chaos, die bij terugval van de sterrenoceaan uitbreekt, kan het ZWAARD  in AFSTANDSPOOR vliegen en doordringen tot de Arphonie-sterrenhoop. De AFSTANDSPOOR valt kort daarna uit elkaar. De Arphonie-sterrenhoop wordt verregaand beheerst door Tagg Kharzani's Kybb-troepen. In deze sterrenhoop worden ruimteschepen willekeurig aangevallen door hyperfysisch sterk stralende verschijningen, die op 15 kilometer lange walvissen lijken en zich met een ongelooflijke snelheid kunnen voortbewegen in het heelal. Slachtoffers van deze hyperdimo's worden in de hyperruimte weg gestraald. Het ZWAARD wordt van één van deze wezens gered door een verband van ruimteschepen die horen tot het 'eskader van Grijzigst'. Het gaat om eenheden die er uitzien als vergrootte bionische kruiser die met normale ruimteschiptechniek zijn uitgevoerd, en op grond van hun transitie-aandrijving worden gekenmerkt als T-kruisers. De bemanning van de T-kruisers wordt gevormd door Shoziden - ca. 200 Shoziden hadden ten tijde van de hypercocon-verbanning geleefd op de planeet Grijzigst in Arphonie, uit hen zijn de huidige Arphonie-Shoziden voort gekomen. Rorkhete houdt zich daarna bezig als zaaddonor om de begrensde genetische verscheidenheid van de Arphonie-Shoziden te verbeteren.


Ook de beschermvrouwe Carya Andaxi leeft nog in haar schuilplaats op Grijzigst, is echter in een diepe depressie verzonken sinds de bloednacht van Barinx. Ze heeft een schaduwstaat van 12 planeten opgebouwd om Tagg Kharzani tegenstand te bieden. De planeten waren voorheen in kunstmatige ruimte-tijd-plooien verborgen, maar deze zijn sinds de hyperschok opgelost waardoor de werelden nu onbeschermd zijn. Het ZWAARD wordt naar Grijzigst gebracht waar Shoziden, Schota-Magathe en onderzeese-architecten (resp. De Toron Erih) leven. Leider van de Toron-Erih is de onderzeese-architect Remo Quotost. In de oceanen van Grijzigst worden de T-kruisers geproduceerd, hier wordt ook de uit Porleyterse ontwerp-laboratoria afstammende 'substantie 101' gemaakt voor de biotrons. Als de motokloon honderdnegen toevallig op Grijzigst neerstort en talrijke Schota-Magathe doodt, voordat hij gevangen kan worden genomen, wordt Carya Andaxi door deze schok uit haar lethargie gerukt. Ze erkent Zephyda als stellaire majesteit. Zephyda moet opperbevelhebster worden van de schaduwstaat strijdkrachten. Lyressea krijgt de functie van adviseuse met vetorecht. Vervolgens roept Zephyda op tot een verbond tussen Jamondi's vrije volkeren, de schaduwstaat en de Terranen - de alliantie van het moreel. Carya Andaxi geeft bovendien de geheime positie prijs van het Paragon-kruis. Het kan enige tijd later door Perry Rhodan en Lyressea worden geborgen op de planeet Petac. Het Paragon-kruis is bereid om de alliantie van het moreel te ondersteunen en verklaart dat Perry Rhodan en Atlan waardig zijn om de inwijding te ontvangen tot beschermheren. Daarbij kan hun ridderaura verstorend werken, ze kunnen dus door de inwijding worden gedood.


27-9-1332 NGT: Atlan neemt deel aan een commandoactie waarbij een strategische sterrenkaart van de Kybb moet worden buitgemaakt. De actie lukt weliswaar, maar Atlan wordt op de T-kruiser ELEBATO door een aanval van hyperdimo's in de hyperruimte geslingerd. Daar arriveert hij in een kunstmatig geschapen hyperruimteblaas waar het ruimtestation TIMBADOR is gestationeerd. Daar leven talrijke vroegere 'slachtoffers' van de hyperdimo's. Duizenden van deze intelligente hyperdimo energiewezens bevinden zich in de hyperruimteblaas. Hun volk draagt eigenlijk de naam Taphero con Choth en ze materialiseren alleen in de normaalruimte om voort te planten. De Taphero moeten regelmatig worden 'gemolken', omdat hun stofwisseling een howalgoniumachtig afvalproduct produceert waardoor ze immobiel worden in de hyperruimte. Het melken vindt plaats op TIMBADOR, functioneert sinds de hyperimpedantie-verhoging niet meer correct. Atlan, die door de Taphero op grond van zijn ridderaura is gespaard (de Taphero hebben slechte ervaringen opgedaan met kosmocratendienaars) vindt een oplossing voor hun probleem. Uit dankbaarheid verklaren de Taphero zich bereid om de alliantie van het moreel te ondersteunen tegen de Kybb.


Kort na Atlan's verdwijnen wordt de planeet Silhoos, een van de schaduwstaat-planeten, door de Kybb ontdekt en vernietigd. Ook Grijzigst wordt door de vijand opgespoord, een vloot van 2000 gevechtsschepen rukt op. De positie van de planeet is verraden door een onderzeese-architect van hoge rang - hij dacht op deze manier een separate vrede tot stand te kunnen brengen, maar was met misleidende hoop verleid door Tagg Kharzani. De aanvallers kunnen in de pan worden gehakt wanneer Atlan uit de hyperruimte terugkeert en de Taphero in de strijd voert. Carya Andaxi opent haar onderzeese arsenalen waarin duizenden bionische kruisers zijn opgeslagen en stelt de alliantie van het moreel enkele netwerkers ter beschikking waarmee de efficiëntie van bionische kruisers sterk kan worden verhoogd. Tegelijkertijd lukt het Remo Quotost om de motokloon honderdnegen te herprogrammeren en deze om te vormen tot een offensieve eenheid voor de alliantie van het moreel. Samen met honderdnegen bereidt Lyressea een commandoactie voor, van het moreel samen met de Taphero, om een aanval uit te voeren op slot Kherzesch.


De Arphonie-sterrenhoop materialiseert op 6-1-1332 NGT Arphonie-tijd in de normaalruimte, wat overeenstemt met 12-3-1333 NGT Terrania-standaardtijd. Tagg Kharzani vliegt met 48 Kybb-titanen in de richting van Terra omdat hij geruime tijd geleden al had vastgesteld dat de opaalstenen hun levensverlengende werking verloren door de verhoogde hyperimpedantie en omdat ze dreigen te deflagreren bij de naderende terugval van de Arphonie-sterrenhoop in de normaalruimte. Het bevel daarvoor had hij ontvangen van Gon-Orbhon, die de voormalige beschermheren al onder zijn controle had gebracht via Satrugar's splinter. Het in slot Kherzesch opgeslagen schuimopaal deflagreert inderdaad bij de terugval van de sterrenhoop en verscheurt het gehele Kher-stelsel. De alliantie van het moreel bevrijdt honderden planeten waarop Motana leven, en rekruteert in ijltempo bemanningen voor hun bionische kruisers. Met hulp van de Schota-Magathe op Ios-V, die de alliantie van het moreel bijstaan, neemt Zephyda de dom Rogan op Tan-Jamondi II weer in bezit, hoewel de planeet nog wordt bewaakt door strijdkrachten van de Kybb. In de veldslag om het Tan-Jamondi-stelsel worden Zephyda's strijdkrachten ondersteund door Terraanse contingenten die de Kyber-neutro's vernietigen.


Handelingsgebied Melkweg (zwaartepunt zijn Terra, Hayok en die Grote Magelhaanse Wolk)


Naar handelingsgebied de sterrenoceaan

September 1331 NGT: Kantiran voelt zich bedrogen door Rhodan, die hem niet had meegenomen in de sterrenoceaan, en verlaat de LEIF ERIKSSON met zijn DIRICI, moet echter al snel daarna op de planeet Hayok landen omdat het schip toe is aan een algehele revisie vanwege de hyperimpedantie gevolgen. Prompt vallen Kantiran en Mal Detair in Shallowain's handen, die eveneens naar Hayok was gegaan.


7-9-1331 NGT: het sterrenvenster verdwijnt vanwege van de verhoogde hyperimpedantie. De vensterstations vallen terug in de normaalruimte en worden opgeruimd door de Terranen. Op de planeet Hayok, die in de laatste jaren tot een machtige militaire basis werd uitgebouwd door de Arkoniden, ontdekken TLD-agenten in een grottenstelsel een nog functionerende installatie van de Oldtimers. Er worden aanwijzingen ontdekt dat de Oldtimers de sterrenoceaan een hypercocon 'schuilplaats' hebben gegeven met behulp van zonnenaftapstations. Deze stations vallen nu ten offer aan de hyperimpedantie, daardoor staat voor het behoud van de cocon niet meer genoeg energie ter beschikking en zodoende materialiseren na elkaar alle verscholen zonnen en planeten in de normaalruimte. Actiecommando's van de TLD, ondersteund door Gucky en Icho Tolot, bevrijden Kantiran en Mal Detair gedurende een bijzonder sterke hyperstorm uit hun Arkoonse gevangenschap. Snel daarna geeft Ascari da Vivo het marsbevel voor haar samengetrokken gevechtsschepen in de sector Hayok, want op 8 september hebben de Terranen, onder Reginald Bulls persoonlijker leiding, een planeet van de sterrenoceaan bezet en daar een versterkt bruggenhoofd opgericht. De woestenijwereld genaamd Brocken-44 moet er in een crisissituatie voor zorgen dat de bevoorrading wordt verstoord van de Arkoniden. Brocken-44 kan stand houden tegen het massief ingezette vlootmaterieel van de Arkoniden, maar alleen omdat de werking van de gevechtsschepen begrensd is vanwege de hyperimpedantie en omdat het nieuwste wapen van de LVT in actie komt: PRAETORIA. Dit gigantenschip in de vorm van een driedimensionaal kruis met een 21 kilometer lange as is modulair opgebouwd, bestaat uit 116 omgebouwde Posbi-kubussen en beschikt over low-level-techniek die door de hyperimpedantie amper of helemaal niet wordt verstoord.


11-9-1331 NGT: deze dag markeert het voorlopige einde van het hypertechnologische tijdperk. De hyperweerstand bereikt zijn hoogste waarde, daarna is geen verhoging meer meetbaar. Overal heerst chaos waar hoofdzakelijk met syntrons, hyperruimte-aftappers, overbrengers, hyperradio en andere high-tech wordt gewerkt. Nu betalen Perry Rhodan's voorzorgsmaatregelen zich uit. De plotseling geïsoleerde planeten van de LVT, met Terra voorop, lukt het namelijk om relatief snel over te schakelen op 'verouderde' maar nog functionerende technieken. Zo beleven positrons, NUG-Schwarzschild-reactors en nog ouderwetser apparaten een onvermoede renaissance. NATHAN wordt helemaal overgeschakeld naar biopositron werking. De solaire residentie moet in haar sokkel worden gefixeerd. Een deel van de niet meer functionerende hypertechnologie wordt voorlopig niet tot schroot verwerkt - voor het geval dat de hyperimpedantie-verhoging ooit weer daalt. De energieverzorging op Terra kan al snel worden gegarandeerd met fusiereactors. Interstellaire ruimtevaart is voorlopig bijna onmogelijk, niet in de laatste plaats vanwege de nog steeds heftig rondrazende hyperstormen. Men heeft praktisch geen contact meer met naburige zonnestelsels. Homer G. Adams keert naar de Aarde terug en wordt beëdigt als residentie-minister in de rang van coördinator voor economie, financiën en structuurveranderingen. Onder zijn leiding begint meteen de wederopbouw van de ingestorte economie. In het Arkoonse imperium wordt de omschakeling op oude techniek versneld door Aktakul. Hij had de Yobylin-werf op tijd uit de hyperruimte gehaald zodat die vloot langzamerhand kan worden omgebouwd. Aktakul ontwikkelt bovendien een situatieoverbrenger. Daarmee is de wedloop om de macht in de galaxie opnieuw begonnen.


Gedurende deze harde tijden heerst vrijwel overal op Aarde een stemming tot verandering en gedempt optimisme, er zijn echter ook dreigende ontwikkelingen. Een charismatische prediker genaamd Carlosch Imberlock verenigt in Terrania talrijke volgelingen om zich heen en verkondigt het spoedige verschijnen van de god Gon-Orbhon, die iedereen in het heelal zal vernietigen die de techniek aanhangt en niet in hem geloofd. Enkele bijzonder radicale Gon-Orbhon-volgelingen hebben allemaal dezelfde hypnotische droom waarin hun god verschijnt in de gestalte van een perfecte humanoide. Deze fanatici plegen steeds weer aanslagen op technische voorzieningen, die ze zien als het werk van de duivel, en verhinderen daarmee de wederopbouw aanzienlijk. De TLD is machteloos tegen de Orbhonisten. Ook Bré Tsinga sluit zich aan bij de sekte rond Carlosch Imberlock. Ze probeert zelfs om Homer G. Adams te vermoorden, wordt echter nog net op tijd in hechtenis genomen. Er wordt voorlopig geen proces tegen haar aangespannen omdat Julian Tifflor wil proberen bewijs te vinden dat ze heeft gehandeld onder een vreemde invloed.


18-1-1331 NGT: in de directe omgeving van de Pijp-nevel, ca. 500 lichtjaar van het Sol-stelsel verwijderd, verschijnt na heftige ruimtebevingen de Arphonie-sterrenhoop met een diameter van 65 lichtjaar en 120.000 zonnemassa's, die zich net als de sterrenoceaan van Jamondi nog in een hypercocon bevond. In het Antares-gebied ontstaat tegelijkertijd een soort sterrenrif: een zone van zware sterren met meestal permanente hyperstormen, waarin het onmogelijk is om te manoeuvreren. Sol verandert in een kosmisch lichtbaken en verspreidt straling met een zesdimensionale component. Er wordt vastgesteld dat pieken van deze straling praktisch identiek zijn met de uitstraling van de METANU-nucleus en met het corpus van de superintelligentie KABBA. In Sol moet zich dus eveneens een corpus bevinden van een superintelligentie, en dat waarschijnlijk al sinds miljoenen jaren. Bovendien lijkt een 6D-jet-straal op Sol te zijn gericht vanuit de Grote Magelhaanse Wolk. Blijkbaar tapt iets of iemand, die zich in de Grote Magelhaanse Wolk bevindt, de nog aanwezige 6D-energie af van de dode superintelligentie. Tegelijkertijd verschijnen geheimzinnige buitenaardsen in het Sol-stelsel, hoofdzakelijk op Aarde. Ze materialiseren uit het niets en noemen zichzelf Schohaaken. In totaal duiken 3504 van deze, net iets dan een meter lange, naakte humanoiden op. De eerste Schohaake die een Terraan ontmoet is Orren Snaussenid. De taal van de Schohaaken kan weliswaar werden ontcijferd maar zij kunnen zich niets herinneren behalve hun naam. Ze weten niet waarom en vanwaar ze op Aarde zijn gekomen. Pas als men hen holo's laat zien van Algorrianen uiten ze tekenen van herkenning. Men brengt ze onder in een huttendorp niet ver van Terrania.


24-11-1331 NGT: de TLD-centrale op Hayok, de BUNKER, wordt door krachten van de Arkoonse geheime dienst ontdekt en aangevallen. De aanslag kan afgeslagen werden wanneer PRAETORIA boven Hayok verschijnt. Shallowain moet onderduiken, wordt echter door Kantiran gevangen genomen. Wat later wordt Shallowain met medewerking van Reginald Bull door de Celista's bevrijdt - Bull wil diplomatieke en juridische verwikkelingen vermijden. Shallowain treedt weer in dienst van Ascari da Vivo. Hij brengt haar in contact met een plastisch chirurg, die haar verminkte gezicht helemaal herstelt. Ascari da Vivo en Kraschyn moeten toestemmen in een vredesverdrag, waardoor de Terranen de mogelijkheid krijgen om ongestoord te opereren in het gebied van de sterrenoceaan. In het kader van hun onderzoek ontdekken de Terranen op de planeet Korphyria een station van de Oldtimers. Ze vernemen daar dat de hypercocons lang geleden door HET werden geïnstalleerd. Het had twee vijandelijke machten verbannen naar hypercocons, die nu - mochten ze nog bestaan - een bedreiging kunnen vormen voor de gehele Melkweg. Destijds had HET een deel van de Querionen, die min of meer werkeloos waren geworden sinds het bedwingen van Suprahet en na het einde van de oorlog tegen de Garbeschianen, als wachters ingezet over de hypercocons. In het heden zijn de Querionen niet meer aanwezig. Intussen vallen langzamerhand enkele planeten uit de hypercocons in de normaalruimte, wat voor de bewoners van deze werelden catastrofale uitwerkingen heeft. De Terranen beginnen met hulpverlening aan deze planeten en een daarvan is de planeet Ash Irthumo. Zo verneemt men dat Rhodan en Atlan nog in leven zijn (zie handelingsgebied sterrenoceaan).


1-12-1331 NGT: in Terrania ontstaat ten noorden van de universiteit de Waringer-academie. Hier worden vooral technieken onderzocht die ook nog functioneren na de hyperschok, zoals de Hawk-convertor en de ruimteschepen van de RAINBOW-klasse die dienen als mobiele zonnenaftapstations. De leider van deze academie is de voormalige USO-specialist Malcolm S. Daellian. Nog dezelfde dag lukt het voor het eerst sinds de hyperschok om een hyperradio verbinding tot stand te brengen met Ferrol. Min of meer als tegenhanger van de academie ontstaat middenin Terrania de tempel van de degressie als cultuscentrum van de Gon-Orbhon-sekte. De tempel wordt op 9 april 1332 NGT ingewijd. Deze lijkt tot in detail op de vestingen van de Kybb-Cranar in de sterrenoceaan. In april 1332 ontstaat in de hoofdstad van de LVT voor het eerst georganiseerd verzet tegen de Orbhonisten. De burgergarde van Terrania, een min of meer terroristisch aaneensluiting van invloedrijke privépersonen, plegen aanslagen op installaties van de sekte. De leider van de burgergarde wordt onschadelijk gemaakt door TLD-agenten.


12-4-1332 NGT: de RICHARD BURTON start met Tifflor aan boord voor een eerste lange afstand vlucht sinds de hyperschok. Doel is de 9220 lichtjaren van Terra verwijderde Hayok-sterrenarchipel. Tijdens een tussenstop wordt een hyperradio-noodoproep opgevangen van de Algorrianen Le Anyante en Curcaryen Varantir. Ze waren op weg naar Terra en zijn in ruimtenood geraakt door de hyperschok. De Terranen vernemen dat Le Anyante intussen twee kinderen heeft gebaard, een derde is onderweg. De Algorrianen hebben de galaxie verkend en daarbij een reisstation ontdekt van de vredesvaarders. Kennelijk zijn er vele van deze reisstations langs de zogenoemde universele corridor die zich uitstrekt van Erranternohre, via de Melkweg en Algstogermaht, tot aan de maalstroom. Tifflor toont de Algorrianen een holo van de Schohaaken. Ze kennen deze wezens daadwerkelijk, miljoenen jaren geleden waren de Schohaaken een belangrijk hulpvolk van de positieve superintelligentie ARCHETIM. Vermoedelijk is het verscholen 'corpus' bij Sol een overblijfsel van deze superintelligentie.


Juni 1332 NGT: onder de schuilnaam operatie kristalstorm wordt een expeditie voorbereid naar de Grote Magelhaanse Wolk. Daar wil men Gon-Orbhon opsporen en indien mogelijk neutraliseren. De kristalstorm-vloot bestaat uit 10 tot meertrapsschepen omgebouwde ONTDEKKERS van type 2, 30 PONTON-tenders en 30 LVT-BOXEN. Wetenschappelijk expeditieleider is M.S. Daellian en Bré Tsinga maakt deze vlucht mee als gevangene. De vloot vertrekt op 3-7-1332 NGT naar Hayok waar de ombouw gebeurd van de ONTDEKKERS. Hier komen Ascari da Vivo, Trerok en de Dron Qertan als Arkoonse waarnemers aan boord van de RICHARD BURTON. Reginald Bull, die het bevel voert, neemt halverwege de vlucht Kantiran en Mal Detair aan boord. De RICHARD BURTON vertrekt op 5-8-1332 NGT als eerste schip van de kristalstorm-vloot in de richting van de Grote Magelhaanse Wolk. Ze moeten tussenstops maken bij in totaal vijf ruimtestations die werden gebouwd uit een delen van vooruit gestuurde PONTON-tenders.


Januari 1333 NGT: de RICHARD BURTON bereikt de Grote Magelhaanse Wolk. Daar wordt een sterrenhoop ontdekt in de buurt van de Tarantel-nevel, die net als de sterrenoceaan van Jamondi was ondergebracht in een hypercocon maar eerder moet zijn terug gevallen in de normaalruimte. Hier, in de Parrakhon-sterrenhoop, is Gon-Orbhon's machtscentrum het beginpunt van de op Sol gerichte jet-straal. Het blijkt dat Gon-Orbhon door de verbanning van de sterrenhoop in een hypercocon een schok had opgelopen en daardoor was 'verstomd'. Zijn ondergeschikten, nu machthebbers zonder leider, waren in de daarop volgende eeuwen in conflict geraakt en hadden een zelfvoorzienend, decentraal wapensysteem geïnstalleerd dat ook nu nog ieder schip vernietigt dat de sterrenhoop invliegt. Deze zelfsturende Helix-torpedo's zijn extreem energierijke bolvelden die alleen reageren op de typische energiesignaturen van een ruimteschip, en zelfs de beveiligingsschermen van de RICHARD BURTON de baas zijn. Alle Helix-torpedo's worden kort na het arriveren van de RICHARD BURTON door Gon-Orbhon zelf onschadelijk gemaakt met behulp van groot prestatievermogen virtuele beeldvormers. Bij de verkenning van een ruimteschipwrak raakt Gucky zwaar gewond en verliest tijdelijk zijn pels. Zijn daaraan verbonden psychotische droom is zo belastend dat de muisbever daarna een beroep moet doen op de hulp van psychotherapeuten.


In de Parrakhon-sterrenhoop stoot men met de RICHARD BURTON op het volk van de Cortezen. Deze humanoide wezens van klein gestalte waren ooit een hulpvolk van de beschermheren van Jamondi en zijn nu afgedaald tot een primitieve civilisatiestand. Uit de nakomelingen van de Cortezen, die destijds niet in een hypercocon werden opgesloten, hebben zich de huidige Gurrad-volkeren ontwikkeld. Op de planeet Roewis probeert Reginald Bull tevergeefs de Gurrad's over te halen om te strijden tegen Gon-Orbhon. Enige tijd later plaatsen Kybb-eenheden een brokstuk van Satrugar's nocturnenstokken op Roewis, dat Gon-Orbhon als relais gebruikt voor de mentale verslaving van de Gurrad's. De RICHARD BURTON moet onverrichter zaken weer vertrekken. Reginald Bull, Icho Tolot en Gucky verkennen vervolgens de planeet Parrakhon, worden daarbij ontdekt en gevangen genomen. Ze worden in een nocturnenstok vervoerd.


8-2-1333 NGT: Gon-Orbhon ontwaakt definitief en overwint tijdelijk zijn waanzin en krijgt zijn herinneringen terug, die waren weggedrukt sinds zijn ontdekking door Lyressea. De mentaal met hem verbonden Bré Tsinga geeft deze herinneringen onbewust door aan de bemanning van de RICHARD BURTON. Gon-Orbhon herinnert zich dat hij een kunstmatig wezen is, van dezelfde soort als de zeven machtigen, uit de gensmidse van de kosmocraten en vermoedelijk in een proces van duizenden jaren moest worden opgeleid tot een potentiële sporenschip-commandant, waarin hij had gefaald (zie ook zijn verhaal in het handelingsgebied sterrenoceaan). Als ook Satrugar volledig ontwaakt versmelt Gon-Orbhon's geest weer met de nocturnenstok en vervalt hij opnieuw in krankzinnigheid. Hij bemerkt de connectie met Bré Tsinga en slaat zijn volgeling neer met een psionische schok. Haar dood wordt vastgesteld, gelukkig kan ze worden gereanimeerd en staat sindsdien niet meer onder Gon-Orbhon's invloed. Ze wordt voorlopig vrijgesproken van elke misdaad die ze pleegde onder zijn ban.


Februari 1333 NGT: Gon-O/Satrugar probeert daarna om een zeer groot fragment van de nocturnenstok, samen met de humanoide lichamen van de voormalige beschermheren en de drie gevangenen (Bull, Gucky en Tolot), in een Kybb-titaan te vervoeren naar Terra. Daar heeft Myles Kantor reeds vastgesteld dat door de op Sol gerichte 6D-jet-straal aanzienlijk grotere energiehoeveelheden worden getransporteerd dan ervoor. Kantor's onderzoek concentreert zich daarom helemaal op de zon. Tot zijn team hoort de blinde hoogfrequentie-fysica Inshanin, waarmee hij al snel een liefdesrelatie aanknoopt. Carlosch Imberlock's sekte pacht de Vesuvius en begint daar met groot aangelegde bouwactiviteiten. De tempel van de degressie wordt naar de Vesuvius verplaatst en er wordt een enorm gat in de bergwand gegraven.


Maart 1333 NGT: met het nieuwe 'zonneduiker'-schip INTRALUX onderzoekt Myles Kantor de diepere lagen van de zon. Inshanin en Orren Snaussenid begeleiden de expeditie. Drie gouden, knotvormige TRIPTYCHON-stations worden ontdekt in de fotosfeer van de zon. De bemanning van de INTRALUX strandt in een van deze stations. Deze waren ooit bedevaartsoorden voor Schohaakse pelgrims die het in Sol afgezonken corpus van ARCHETIM wilde bezoeken. Orren Snaussenid verneemt dit door zijn aanraking van een zogenoemde 'incarnaties', die overal staan opgesteld in de stations. De incarnaties waren vroeger levende Schohaaken die speciaal werden geconserveerd en hun levendige herinneringen bij aanraking kunnen overdragen aan gelijksoortige wezens. Zo ervaart Snaussenid de geschiedenis van ARCHETIM:


Ca. 20 miljoenen jaren geleden was ARCHETIM de heersende superintelligentie in de huidige machtigheidsballing van HET en de Schohaaken waren zijn favoriete volk. ARCHETIM had zijn zetel in de Melkweg, die toen de naam Phariske-Erigon droeg. ARCHETIM had bij de oorlogvoerende volkeren van de galaxie de agressie weggenomen en zo vrede gesticht. Zijn residentie had ARCHETIM op de planeet Oaghonyr in het centrum van de Melkweg. ARCHETIM had zijn machtigheidsballing meermaals verlaten om samen met andere superintelligenties in de galaxie Tare-Scharm de 'retroversie' in te leiden van een negasfeer, om er zo voor te zorgen dat in deze sector van chaos weer een informatieoverdracht tot stand kon komen door een kosmische messenger. De retroversie was weliswaar succesvol maar ARCHETIM had daarbij het grootste deel verloren van zijn mentale substantie. Kort na de terugkeer van Oaghonyr was de superintelligentie gestorven. Na ARCHETIM's dood werd zijn corpus verzonken in de zon Sol. De door ARCHETIM gewaarborgde vrede ging teloor, oorlogen werden ontketend en de Schohaaken werden uitgeroeid door extra-galactische volkeren.13-3-1333 NGT: Gon-Orbhon's Kybb-titaan, evenals Tagg Kharzani's 48 titanen, bereiken het staatsgebied van de LVT. Gon-Orbhon verlangt de overgave van het Sol-stelsel. Er wordt geen verzet gepleegd omdat Perry Rhodan, die de dag ervoor samen met de Arphonie-sterrenhoop is teruggekeerd in de normaalruimte, de 'crisissituatie Carthago' uitroept en zich met de solaire vloot terugtrekt naar het Wega-stelsel. De Aarus verlaten ook het Sol-stelsel. Gon-Orbhon verklaart de Aarde tot zijn nieuwe thuis en plaatst Satrugar's stok-relais naast de degressietempel. Carlosch Imberlock neemt als waarnemer van zijn 'god' de macht over op Aarde en voert een waar schrikbewind. Al Terra's belangrijken persoonlijkheden worden mentaal beïnvloed door Gon-Orbhon. Dagelijks worden ontmaskerde tegenstanders en andere niet sekte getrouwe personen in het openbaar terechtgesteld. Alleen Homer G. Adams en Mondra Diamond blijven vrij van Gon-Orbhon's invloed. Ze duiken onder in het circus Rochette en sturen twee ondergrondse sondes met springstof op weg, die zich langzaam een weg graven naar de Vesuvius om de nocturnenstoksplinter te vernietigen die als relais dient voor Gon-Orbhon's mentale impulsen.


Gon-Orbhon stuurt een Kybb-titaan naar het Wega-stelsel, maar na een ruimteslag met grote verliezen lukt het de Terraanse vloot, versterkt door PRAETORIA en de TRAJAN, om de tot dusver onoverwinnelijke tegenstander te vernietigen. Dit was alleen mogelijk door de geconcentreerde vuurkracht van complete vlootdelen en door het nieuw geconstrueerde dissonantie-geschut van de USO dat kon worden ingebouwd in 23 schepen van de LVT, nadat de thort van de Ferronen toestemming had verleend aan de Terranen om gebruik te maken van de infrastructuur in het Wega-stelsel. Nieuwe dissonantiegeschutten kunnen niet gebouwd worden in het Wega-stelsel omdat de Ferronen niet in staat zijn om de hyperdimensionale verbanden te begrijpen.


15-4-1333 NGT: op de 'dag van de verkondiging' toont Gon-Orbhon zich voor het eerst buiten het nocturnenstok-relais. Hij verkondigt dat de Terranen waardig zijn bevonden om 'zijn' volk te worden. Gon-Orbhon heeft de Terranen alleen maar lang nodig totdat ARCHETIM's corpus is geborgen uit Sol en onderweg is naar Satrugar's positie in Parrakh. De Kybb-titanen beginnen met het opstoken van de zon door hyperenergetische stralingsfronten.Als dit proces niet uiterlijk op 27 mei 1333 NGT Wordt gestopt dan zal Sol onweerstaanbaar veranderen in een nova. ARCHETIM's corpus zal uit de zon worden geslingerd bij deze nova-explosie. Tot het zover is zullen de Terranen dienen als wachtvolk voor Gon-Orbhon. In het TRIPTYCHON-station verneemt Orren Snaussenid dat hij als een actielichaam van ARCHETIM deel nam aan de retroversie van de negasfeer. Via de centrale computer van het station maakt hij het mogelijk om TRIPTYCHON's installaties te besturen voor Myles Kantor en zijn team. Het lukt hen om ARCHETIM's corpus zo te manipuleren dat een pulserend signaal kan worden verzonden over de 6D-jet-straal naar Magelhaan. Ze hopen op deze manier de RICHARD BURTON te informeren over de plannen die Gon-Orbhon heeft met Sol.


3-4-1333 NGT: de situatie wordt uitzichtloos wanneer de Kybb-titanen hun beschietingen concentreert op de TRIPTYCHON-stations. Kantor kan de complexen weliswaar dieper in de zon loodsen, maar daardoor worden de beveiligingsschermen langzamerhand overbelast. Kantor ontwikkelt in overeenstemming met zijn kameraden een vertwijfeld plan om tenminste niet zinloos te sterven. ARCHETIM's corpus wordt door een stimulerend impuls aangespoord om een energiestoot af te geven die zo groot moet zijn dat Gon-Orbhon deze wellicht niet kan verwerken. Orren Snaussenid doet niet mee aan dit plan en ondergaat het proces waarbij een Schohaake wordt omgevormd tot een 'incarnatie'. Wanneer het impuls voor een energiestoot wordt afgevuurd op ARCHETIM dan zwelt diens corpus op, wat tevens leidt tot een fase van heftige zonneactiviteit. TRIPTYCHON wordt daardoor vernietigd. Als Myles Kantor sterft breidt een lichtschijnsel in de vorm van een spiraalgalaxie zich uit over de gehele Melkweg en verdwijnt dan. Voor Kantor's einde lost het teken op aan zijn bovenarm, dat hij van HET had ontvangen. Dit leidt de 'stemmen' van alle incarnaties die zijn opgesteld in de TRIPTYCHON-stations naar de op Terra levenden Schohaaken. 2.500 Schohaaken dragen nu de gehele kennis van hun volk in zich en 35 anderen bewaren Myles Kantor's herinneringen.


In de Grote Magelhaanse Wolk, waar intussen de tweede golf is gearriveerd van de kristalstorm-vloot, ontvangt men Myles Kantor's boodschap en registreert men ook de supersterke energiestoot van 6D-energie. Malcolm S. Daellian, die een vermoeden heeft, beveelt de aanval op het Parr-stelsel, waar nu een onbeschrijfelijke chaos heerst. Kennelijk werd Gon-O/Satrugar door de energiestoot geparalyseerd of in verwarring gebracht. De Kybb-vloten vechten onderling. Maar ook de aanval van de RICHARD BURTON wordt op het laatste moment door een Kybb-titaan afgeslagen. Daellian's mensen was het eerder al gelukt om twee jagers van de Kybb buit te maken en om te bouwen. Ascari da Vivo ontvreemdt een van deze jagers en vliegt naar Satrugar, waarbij ze wordt begeleid door haar lijfwacht Qertan. Ascari wil Gon-Orbhon een pact aanbieden met de Arkoniden tegen de Terranen. Kantiran en Mal Detair volgen haar in de tweede jager en ook hun lukt het om in de nocturnenstok binnen te dringen. In de stok komt het tot een duel tussen moeder en zoon, waarbij Ascari da Vivo haar leven verliest. Gon-O/Satrugar schijnt de indringers niet te bemerken of niet in staat te zijn om op ze te reageren.


4-5-1333 NGT: Gon-O/Satrugar's verwarring heeft ook uitwerkingen op Terra. Het stok-relais wordt door bevingen geteisterd en Gon-Orbhon stort levenloos neer. Net ervoor beveelt hij nog om Tagg Kharzani neer te schieten. Kharzani verbleef in het stok-relais waar hij wilde profiteren van de levensverlengende uitstraling. Gon-O's beïnvloeding op de Terranen blijft weliswaar nog steeds bestaan maar de voormalig beschermheer komt al snel weer bij en maakt het voor Reginald Bull, Gucky en Icho Tolot mogelijk om te vluchten uit het stok-relais. Bovendien verklapt hij hen dat Sol tot een nova wordt opgestookt door de Kybb-titanen. Op 14 mei 'versmelt' hij weer met Satrugar die begint bij te komen van zijn verwarring.


NATHAN neemt met behulp van een niet beïnvloedbare technicus in het geheim contact op met Perry Rhodan die zich nog steeds bevindt in het Wega-stelsel. Perry Rhodan stuurt NATHAN de vereist data voor de constructie van het nieuwe dissonantie-geschut. Onder de ogen van de Orbhonisten produceert NATHAN in een verlaten Lunaire werf onopgemerkt onderdelen voor 1220 dissonantiegeschutten die niet kunnen worden gefabriceerd in het Wega-stelsel. Bovendien geeft NATHAN het bericht van Sol's oververhitting door aan Perry Rhodan.


16-5-1333 NGT: Perry Rhodan beveelt een aanval van de Terraanse vloot op het Sol-stelsel. Door geconcentreerd vuur uit 24 dissonantie-geschutten kan een Kybb-titaan worden vernietigt. Dit gevecht dient alleen als afleiding. In werkelijkheid gaat het Rhodan alleen maar om de onderdelen te bergen voor het dissonantie-geschut die NATHAN in het geheim had geproduceerd. Een actiecommando haalt de onderdelen op, evenwel gaan meer dan duizend Terraanse schepen gaan verloren.


23-5-1333 NGT: in de sterrenoceaan van Jamondi, waar de Kybb praktisch geen tegenstand meer bieden, sinds Tagg Kharzani verdween resp. werd gedood en het slot Kherzesch is vernietigd, richt Zephyda het nieuwe hoofdkwartier op van de alliantie van het moreel bij de dom Rogan op Tan-Jamondi II. Op de speurtocht naar het legendarische anti-titanen-wapen, waarvoor Tagg Kharzani steeds zeer bevreesd was, onderzoekt een actieteam van de Terranen oude installaties van de Kybb op de buurplaneet Tan-Eis. Hulp krijgen ze van Kybb-traken Iant Letoxx, een opportunistisch parvenu die de huidige situatie heeft onderkent. Filana Karonadse en het Specter stoten op informatie over het geheimzinnige wapen: Kyber-neutro's hadden in feite hetzelfde effect op Kybb-titanen als op de Motana, d.w.z. door een actie met Kyber-neutro's kan het uit Motana-genen bestaande biodim-blokverbond, waaraan de Kybb-titanen hun superioriteit verlenen, worden geneutraliseerd. 500 Kyber-neutro's worden in het Tan-Jamondi-stelsel ontdekt en door de alliantie van het moreel geborgen.


27-5-1333 NGT: om de oververhitting van de zon te stoppen, beveelt Perry Rhodan opnieuw de aanval op het Sol-stelsel. De geschutreikwijdte van de Kybb-titanen werd verhoogd en daardoor zijn de Terranen ondanks het nieuwe dissonantie-geschut inferieur. Desondanks moet Gon-O/Satrugar de Kybb-titanen bij Sol wegtrekken want bionische kruisers verschijnen die de Kyber-neutro's in actie brengen zodat meerdere Kybb-titanen kunnen worden vernietigd. Rhodan's verliezen zijn al te groot want vele gevechtsschepen met dissonantie-geschut zijn vernietigd. Dan ontsteekt Homer G. Adams de ondergrondse sondes de zich naar Vesuvius hebben gegraven. De vulkaan breekt uit en de tempel van de degressie wordt vernietigd, pyroclastische stromen en aswolken vernietigen half Napels. Ook het stok-relais wordt op zijn minst beschadigd. Daar hij niet meer door een Kybb-titanen wordt beschermd teleporteert Gucky met Icho Tolot naar binnen en bevrijden ze Gon-Orbhon. Als Gon-Orbhon weer zichzelf is neemt hij met Gucky's mentale hulp de controle over van een deel van de Kybb-titanen. Nu vernietigen ze elkaar. Het Sol-stelsel wordt bevrijd, maar de verliezen zijn verschrikkelijk. Duizenden schepen zijn vernietigd, waaronder bijna alle eenheden van de doodbrengervloot. Van PRAETORIA is alleen de kern over met 20 LVT-BOXEN.


De volgende dag treedt het volledige LVT parlement aan voor de eerste zitting na de bevrijding in de nu weer op zijn gewone plek zwevende solaire residentie boven Terrania. Daar alle Orbhonisten, evenals Gon-Orbhon zelf, onder Satrugar's invloed hebben gestaan hoeft niemand represailles te vrezen. De grijze autonoom Ka Than verenigt zich met de waanzinnige nocturnenstok en heelt deze. Een zone van vrede ontstaat in de Parrakhon-sterrenhoop. Kantiran en Mal Detair blijven voorlopig op Parrakh en zijn daar werkzaam als diergeneeskundigen.


In een tweede inwijding bevestigen de schildwachten en het Paragon-kruis de beschermheerstatus van Gon-Orbhon. De Motana vergeven hem zijn misdaden. Zephyda roept de alliantie van het moreel bijeen om vrede te sluiten met de Kybb-volkeren. Op Grijzigst verneemt Gon-Orbhon van Carya Andaxi dat ze beschikt over 120.000 bionische kruisers en 5000 zogenoemde beschermheer-arken. De ellipsoïde arken met een diameter van 25 km en een hoogte van 15 km kunnen alleen worden gevlogen met de psionische krachten van de Motana. Met hen zullen alle volkeren uit de voormalige hypercocons vertrekken om op zoek te gaan naar het mythische paradijs Ahandaba. Andaxi biedt ook de Terranen aan om mee te reizen, gelet op het feit dat er een negasfeer ontstaat in directe nabijheid van de Melkweg, maar Rhodan wijst dat af.


1-1-1335 NGT: de Ahandaba-karavaan vertrekt en wordt begeleid door de laatste 6 Kybb-titanen uit het Parr-stelsel. De scheut van de oeroude stronkstam wordt uitgegraven en eveneens meegenomen. Atlan en Zephyda moeten voorgoed van elkaar afscheid nemen. Zephyda wordt gewijd tot beschermvrouw. Het Paragon-kruis openbaart zijn ware gestalte: het is een Koridecc-vlinder. Daar dit zeldzame wezen de machtigheidsballing van HET verlaat heeft men een nieuw 'anker' nodig in het normaaluniversum - Zephyda zal dit anker zijn. De Ahandaba-karavaan gaat alle voormalige invloedssferen van de beschermheren bezoeken, behalve de Charon-Wolk die zich bevindt in het centrum van de Melkweg. Deze mini-sterrenhoop bevat maar 26 zonnen en daar schijnt het vierdimensionale ruimte-tijd-continuüm  te veranderen in 'iets anders'.


16-6-1337 NGT: een schip van de vredesvaarders landt op Parrakh. Een man stapt uit die een masker draagt. Het is Alaska Saedelaere.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 33 © Cornelis van den Ende