< vorige  | volgende > |  INDEX  |   ūüĒć

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ‚Äď de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en Belgi√ę


CYCLUS 32: HET RIJK TRADOM

Nummer 2100 t/m 2199


Datum: 1304 - 1312 NGT (4898 - 4899 na Chr.)


Handelingsgebied de Melkweg / galaxie Tradom.

Sinds ZIELENBRON's einde zijn er enkele jaren voorbij gegaan en in de Melkweg heerst een relatieve rust.

Eind 1306 NGT bereiken vijf kruisers van de SOL de Aarde, die de verdere reis naar Wassermal niet wilde meemaken, ze brengen de laatste berichten van het generatieschip. Ook een persoonlijke boodschap van Mondra Diamond aan Rhodan is daarbij. Net als eerst houden de Arkoniden de Hayok-sterrenarchipel bezet. Militair bevelhebber in dit gebied is de Arkoonse mascante Ascari da Vivo. Tussen haar en Perry Rhodan zijn wat wrijvingen, veroorzaakt door de persoonlijke interesse die de mascante meer dan duidelijk toont voor de Terraanse resident.


1307 tot 1311 NGT: een onbekent schip duikt op in de Melkweg dat metingen verricht. Vanwege zijn vorm wordt het een catamaran genoemd. Het blijkt verder dat het vreemde schip nauwelijks onder de indruk is na massieve inzet van de sterkste wapens waarover de galactici beschikken. Vier enorme schijfvormige ruimtestations verschijnen in de Melkweg, die in de Hayok-sterrenarchipel een permanent-overbrenger oprichten in de vorm van een vierkant vlak met een zijdes van 1,8 miljoen kilometer, waardoorheen men vreemde sterrenconstellaties kan zien. Een vreemde galaxie kan worden ge√Įdentificeerd die ca. 400 miljoen lichtjaar van de Melkweg is verwijderd. Deze overbrenger  krijgt de benaming sterrenvenster.


27-10-1311 NGT (4898 na Chr.): een catamaran doordringt het sterrenvenster uit de richting van de vreemde galaxie en zet koers naar de Aarde. Een aapachtig wezen, dat zichzelf introduceert als Trah Rogue, landt op de ruimtehaven van Terrania en neemt symbolisch de werelden van de LVT in bezit, vanwege zijn hoedanigheid als conquestor voor het rijk Tradom en de inquisitie van de rede, terwijl hij een staf in de bodem ramt van de ruimtehaven. Het rijk Tradom is naar het heet een Thoregon en de Terranen moeten zich daarbij aansluiten, dat wil zeggen dat ze tribuut-plichtig zijn voor het rijk Tradom. De conquestor kan weliswaar door de inzet van de verenigde krachten van de Terranen en een vloot van de Arkoniden van Terra worden verdreven, hij kon echter nog via zijn staf gevaarlijke nano-robots op Terra afzetten, die alleen door de inzet van corravir kunnen worden geneutraliseerd, en vervolgens in de verten van de Melkweg ontkomen. Aan de Tradom-kant van het sterrenvenster wordt een invasievloot van meer dan 20.000 oorlog-catamarans samengetrokken, terwijl men aan de Melkweg-zijde sterke vlootverbanden positioneert van de Terranen, Arkoniden en Posbi's.


1311 NGT: in de galaxie Tradom manipuleren de Eltanen, die tot het zogenoemde puin-imperium behoren en vijandig staan tegenover de inquisitie van de rede, het sterrenvenster dusdanig dat het alleen nog maar vanaf de Melkweg-zijde doorkruist kan worden. Maar eerst bereiken nog zeven oorlog-catamarans de Melkweg, die Trah Rogue oppikken (wiens eigen schip bij zijn vlucht van Terra werd vernietigd) en spoorloos verdwijnen.


Voorzien van een Eltaanse CoJito-planeetjager, die met zijn pantserkraker-bewapening ook voor een oorlog-catamaran gevaarlijk kan worden, bereikt een groep Jankaronen, rond de kapitein Roxo Quatron, de Aarde om zich aan te sluiten bij Perry Rhodan. Samen met de Jankaronen, en eveneens begeleidt door Ascari da Vivo met haar superslagschip KARRIBO, waagt Rhodan aan boord van de LEIF ERIKSSON de doorgang naar de galaxie Tradom. Dat lukt ternauwernood met de inzet van een tweede emotionaut, de jonge kadet Zim November. Daar een contactpoging met de Eltanen vooralsnog niet lukt moeten beide schepen zich verstoppen op Jankar, in de sterrenhoop Virginox, op grond van hun technische inferioriteit en vanwege de schades die ze hebben opgelopen bij de warme ontvangst die hen werd bezorgd in Tradom.

Bij eerste verkenningsmissies, die met sloepen worden uitgevoerd, blijkt dat de volkeren van de galaxie Tradom bruut worden onderdrukt en uitgebuit door de inquisitie van de rede. Alles met het doel om hulpbronnen te bemachtigen voor de verovering van een nieuwe provincie (de Melkweg). Daarbij spelen naast de oppermachtige oorlog-catamarans, die ook wel AGLAZAR-schepen worden genoemd, vooral politietroepen die zijn samengesteld uit verscheidene Valenter-rassen een belangrijke rol. Ascari da Vivo verkent een hyperfysisch fenomeen waarbij het vermoedelijk gaat om de PULS van de galaxie Tradom. Deze gloedzone met een diameter van 5.000 lichtjaar wordt Anguela's-ogen genoemd, en onttrekt zich aan elke vorm van onderzoek. In een naburige kleinere gloedzone vinden de Arkoniden een station dat lijkt op een schijfstation, maar ook elementen vertoont van Eltaanse techniek. Dit onbemande station identificeert de CoJito-jager en diens bemanning als bevriend, en verdrijft enkele AGLAZAREN die de Arkoniden bedreigen met superieure wapens.


Op de planeet Pombar ontdekt Gucky, die daar met de Katsugo's onderweg is, een skelet dat na grondig onderzoek ondubbelzinnig verwijst naar een mens van de Aarde. Dit skelet is door een Pombaar op de planeet Linckx gevonden. Bij de poging om het skelet in veiligheid te brengen wordt Gucky door het psionisch opgeladen wapen van een messenwerper (ook wel creaturen van Quintatha genoemd) zo zwaar verwond dat de Siganesen, de samen met hun robot gevangen werden genomen, van zijn dood uitgaan. Gucky en de Katsugo's worden door de Valenters naar een ronddwaalde planeet gebracht, kunnen echter al snel weer door de LEIF ERIKSSON werden bevrijd. Bij deze actie worden ook enkele nano-robots buit gemaakt met inbegrip van de stuureenheid.

Gucky overleeft zijn zware verwondingen. Daar zowel het skelet van een mens alsook andere sporen erop wijzen dat Linckx een belangrijke wereld voor de inquisitie van de rede is, landt Rhodan daar met een gem√™leerd actieteam. Op de planeet heersen sterke 5D-invloeden, waardoor Benjameen da Jacinta naar een bepaalde plek wordt getrokken waar het rijk Tradom een steunpunt onderhoud. Daar aangekomen stapt de zero-dromer onvrijwillig over naar een soort para-realiteit die door haar bewoners, de Barkners, Quintatha wordt genoemd. De Barkners komen na hun dood uit deze para-realiteit om in de re√ęle wereld te worden geconditioneerd tot de messenwerpers/creaturen van Quintatha. Hun messen worden vervaardigd uit de schedels van titanische Quintatha-zeebewoners en zijzelf krijgen, door het consumeren van fijngewreven botten van deze titanen, een skelet dat zelfs na hun dood nog in staat is om een tegenstander te bevechten - zo een skelet had Rhodan eens gevonden op de brug in de oneindigheid. De para-realiteit wordt gevormd door een wezen genaamd Rishtyn-Jaffami, die als gevangene in het steunpunt van de Valenters vegeteert. Rishtyn-Jaffami raakt zwaar verwond, nadat da Jacinta in de realiteit is teruggekeerd, en sleept bij zijn sterven de hele planeet mee in de vernietiging.


Eind december 1311 NGT onthullen Blo Rakane en Bré Tsinga een spionageactie van de in de Melkweg verblijvende Tradomers. In het onderzoekscentrum van Mercurius, waar wordt gewerkt aan een wapen tegen de superieure Tradom-techniek, stoten ze op een spoor dat de agenten van de nieuwe USO en de TLD naar de BASIS voert. Op het tegenwoordig als amusementscentrum uitgebate schip kunnen de geheime dienst medewerkers een schuilplaats opsporen, waarin ze op Valenters stoten en een in een voedingstank zwevend psi-begaaft brein, dat er uit ziet als de hersenen van een mens. Bovendien kunnen ze nu beschikken over een geheime overbrengertraject van de Tradomers. Op deze manier raakt Monkey, de chef van de nieuwe USO, in het eigenlijke steunpunt van de Tradomers rondom Trah Rogue, dat zich bevindt op de planeet Paricza. Terwijl Monkey Paricza met een arkonbom vernietigd, komt de USO met haar nieuwste vlaggeschip, de TRAJAN, in actie. Op de basiscel van een oud ultraslagschip werd dit ruimteschip gebouwd en het is met zijn buitensporig bewapening zelfs in staat om een AGLAZARE te vernietigen.

Trah Rogue ontkomt aan Paricza's vernietiging en neemt een van de, via BASIS bekende, breinen - een rudimentsoldaat - met zich mee. Hij vlucht naar Trokan, waar hij met behulp van de rudimentsoldaat over de brug in de oneindigheid uit de Melkweg wil ontkomen. Monkey krijgt de conquestor te pakken bij de paddenstoeldom en dood hem en het psi-brein, dat hem door zijn vaardigheden van hypnosuggestie en het cre√ęren van para-realiteiten bijna had overwonnen. Monkey overleeft het gevecht met zware verwondingen. Bij het sterrenvenster versterken de Arkoniden hun vloot met een groot aantal nieuwe giganten van het scheepstype GWALON-klasse. Aan de Tradom-kant van het sterrenvensters onttrekt de conquestor Trah Zebuck het grootste deel van de catamarans voor een groot opgezette zoekactie naar de galactici. Daardoor wordt ook bij Jankar intensiever door de rijkstroepen gepatrouilleerd en zit de LEIF ERIKSSON voorlopig vast op deze planeet, terwijl de KARRIBO onderweg is in het gebied bij het sterrenvensters en daar de aankomst observeert van een gigantisch object dat er uitziet als een worm met overlappende bolsferen. Alleen Rhodan, Tess Qumisha en Benjameen da Jacinta kunnen zich met micro-space-jets voorbij de blokkade smokkelen om zich bij de KARRIBO te voegen.


Bij een eerdere willekeurige overval op een Valenter-gevangenisstation bevrijdden de Arkoniden, zonder het te weten, een zegsman van het puin-imperium. Als da Jacinta in een zero-droom de identiteit opmerkt van deze zegsman, een Medile genaamd Bleu Cefu, is deze al op een soort vrijhandelsplaneet afgezet waar hij in handen viel van een slavenhandelaar. Actieteams van de galactici sporen hem te laat op - hij werdt bij een slavenopstand dodelijk verwond. In een andere zero-droom ervaart da Jacinta nog dat de Medile een belangrijke boodschap van het puin-imperiums (waarvan hij de inhoud zelf niet kent!) naar de planeet Toko-Ro moest brengen. Daarvoor voldoet het zelfs dat zijn stoffelijk overschot daarheen wordt gebracht. De contactman die Rhodan en zijn compagnie daar aantreffen is Cheplin, de schoolleider van de worm Aarus-Jima. De Aarus, voormalige waterbewoners, die eruitzien als een rechtopstaande hamerhaai, doorkruisen de galaxie Tradom met hun wormen, die een lengte kunnen hebben van wel 60 kilometer, en houden belast met technologietransfer en -ontwikkeling. Cheplin is eveneens een zegsman van het puin-imperium geworden omdat zijn volk door de inquisitie van de rede wordt onderdrukt en uitgebuit.

De galactici sluiten een verbond met de Aarus en de boodschap van de Medile, die in een radioactief gemarkeerde lichaamscel was verborgen, wordt ontcijferd. Deze luidt: object AIFKG79256 (de planeet Cocindoe) is een verboden planeet van de Thatrix-civilisatie. Volgens alle voorgaande informatie staat het begrip Thatrix-civilisatie voor het rijk van het geluk, waaruit het puin-imperium is ontstaan. Daar Cheplin deze boodschap ook alleen maar door zou geven, zonder de betekenis te vernemen, wordt een verkenningsschip naar Cocindoe gestuurd. Daar Bleu Cefu niet de enige zegsman was met deze informatie, heeft het puin-imperium het bericht al ontvangen via een andere weg. Enkele puin-scouts uit het Medilen volk onderzoeken reeds vijf oeroude stations die zich in een baan om Cocindoe bevinden. Blijkbaar werd op deze planeet sinds langere tijd een onbekent materiaal gedolven. Aanwijzingen duiden erop dat hier mensen of mensachtige wezens aan het werk waren. De stations zijn zo oud dat ze de één na de ander uiteenvallen, waarbij enkele van de puin-scouts om het leven komen. De laatste overlevende wordt gevangen genomen door een plotseling opduikend Valenter-politieschip. Intussen starten Gucky (die sinds zijn zware verwonding alleen lichamelijk is genezen - de psychische belasting heeft de muisbever nog niet overwonnen en hij lijdt duidelijke aan een gespleten persoonlijkheid) en Roxo Quatron een afleidingsmanoeuvre waardoor het de LEIF ERIKSSON lukt om onbemerkt te ontkomen van Jankar.


1312 NGT (4899 na Chr.): samen met de KARRIBO wordt onmiddellijk een aanval uitgevoerd op de planeet waar de laatste puin-scout naar toe is gebracht. Door de inzet van de Katsugo's kan de Medile worden bevrijd, ook zijn archa√Įsche ruimteschip kan worden geborgen. De planeet, √©√©n van de belangrijkste fabriekswerelden van het rijk Tradom, wordt bij deze actie vernietigd. Samen met de puin-scout komen Rhodan en Ascari da Vivo terecht in de laatste stad van de Eltanen, die in een halfruimte-blaas beschermd is voor de toegang uit het rijk Tradom. Daar leven nog ca. 10.000 Eltanen, die zich amper nog bemoeien met de aangelegenheden buiten hun toevluchtsoord, met name omdat ze niet meer in staat zijn om de door hen benutte technische installaties te repareren of na te bouwen. Het blijkt dat ze alleen maar profijt trekken van een nog ouder verdwenen volk. Desondanks zijn de Eltanen degenen die achter het puin-imperium staan. Hulp krijgen ze van een andere Aarus-worm en talrijke deelnemende verschillende Tradom-volkeren die eveneens leven in de halfruimte-blaas.

In de laatste stad wordt sinds lange tijd voor het eerst weer een kind geboren. In een ceremonie geven talrijke (alle?) Eltanen de in hen verzamelde kennis van honderden levensjaren door aan de pasgeboren jongen, die daardoor al op zijn eerste levensdag tot volle bewustwording ontwaakt en al de wijsheid in zich verenigt van zijn hele volk. Hij beschikt daarmee over een geestelijke capaciteit die hem automatisch tot leider maakt van alle volkeren die bij de Eltanen verblijven. Hij is ook al energiek genoeg om zich actief aan die zijde te scharen van de galactici. Troym LeCaro, zoals de kinderlijke heerser heet, sluit met Rhodan en Ascari een pact voor militaire bijstand. CAUSIO, de centrale computer van de laatste stad, weigert Troym LeCaro de toegang tot data over het verre verleden en over de wapensystemen die door de Eltanen werden benut. Rhodan krijgt echter toegang tot CAUSIO's sectoren die ontoegankelijk zijn voor de Eltanen. Hij vindt daar ook een kleine kamer wiens wanden zijn bedekt met duizenden minuscule raten die licht reflecteren (de optische groeve). In eerste instantie kan hij er niets meedoen. Wat echte hulp krijgen Rhodan en Ascari pas als ze samen met Troym LeCaro de laatste stad weer verlaten, de bouwplannen voor de sterrenvenster-schijfstations. Kennelijk worden dus de technische nalatenschappen van een onbekent volk gebruikt zowel door de Eltanen alsook door het rijk Tradom.


Met deze data, en ondersteunt door Cheplin, dringen commando's van de galactici door in √©√©n van de schijfstations, die al wordt gerepareerd door Aarus uit de daar gepositioneerde worm Aarus-Kaart. De actiegroepen saboteren niet alleen de reparatiewerkzaamheden, ze zijn ook minstens een deel van de verzamelde data door naar de Melkweg. Wetenschappers van de galactici ontdekken in het schijfstation overeenkomsten met de technologie van de Querionen/Oldtimers, die men had onderzocht in een oeroud station in de Hayok-sterrenarchipel: de sterrenvensters schijnen het principe te benutten van de ABSOLUTE BEWEGING en het psionische netwerk. In de schijfstations zijn ook dezelfde soort reflecterende kamers aanwezig die Rhodan had ontdekt in de laatste stad van de Eltanen. Trah Zebuck laat een schijfstation vernietigen voordat het datapakket compleet naar de Melkweg kon worden doorgeseind. Hierdoor stort een deel van het sterrenvensters in, het heeft daarna de vorm van een rechthoekige driehoek. Een eenzijdige versperring van het venster blijft nog steeds bestaan. Tijdens het verloop van deze acties overwint Gucky zijn geestelijk trauma en is hij weer bijna de oude. In de Melkweg construeert de LVT naar aanleiding van de doorgeseinde data en in samenwerking met de Posbi's en de Arkoniden een nieuw type gevechtschip: de paradim-jager. Deze kleine schepen van uiteenlopende bouwsoort kunnen gedrie√ęn een AGLAZAR vernietigen.


Maart 1312 NGT: op de derde van de maand breken 22.000 catamarans door het sterrenvenster, maar kunnen echter vernietigend worden verslagen door de inzet van de paradim-jagers. Een groep AGLAZAREN die aan het debacle kunnen ontkomen vliegt naar het Sol-stelsel. Daar komt de variant sterrenvonk in actie: met omgebouwde ONTDEKKER-schepen wordt het stelsel in een kristalscherm gehuld naar Arkoons voorbeeld. Tradom's troepen moeten vluchten en de galactici kunnen aan de andere kant van het sterrenvensters een van de schijfstations veroveren en zo een bruggenhoofd oprichten. Trah Zebuck, die door de snelle LVT-speurkruiser JOURNEE wordt gevolgd, begeeft zich naar de INQUISITIE-VESTING, een gigantisch ruimtestation waarop de inquisiteurs zetelen. Daar ontvangt hij een nieuwe catamaran-vloot die wordt ondersteund door de kilometer grootte afgekoppelde satellieten van de VESTING.

Maar ook met deze vloot faalt zijn tweede aanval tegen de galactici: tijdens de strijd grijpen de overgenomen schijfstations in met hun superieure bewapening en beschadigen ze één van de VESTING-satellieten zo zwaar dat deze moet vluchten naar het Trapitz-stelsel, waar het daar al gauw explodeert. Dit zonnestelsel is een belangrijk machtscentrum van de inquisitie. Daar staat de tribuut-smidse, van waar uit alle tribuut-kastelen van het rijk worden beheerd, bovendien is hier een hoofdwereld van de Valenters waar deze wezens ongevoelig worden gemaakt voor de omgang met de vrijkomende straling van de geheimzinnige AGLAZAR-aggregaten. Ook de commandocentrale van de conquestor Trah Zebuck, Zebuck's horst, bevindt zich op een planeet van dit stelsel genaamd Jontagu. Bij een groot opgezette aanval lukt het de Terranen om het Trapitz-stelsel te veroveren. Trah Zebuck vernietigd weliswaar Jontagu en ontkomt samen met zijn horst, wat in werkelijkheid een enorm ruimteschip is, maar één AGLAZAR valt de Terranen toch nog onbeschadigd in handen en wordt naar een werft op de Maan van de Aarde gebracht.


De rudiment-soldaat Minster Nai Fukati heeft zich verborgen aan boord van de AGLAZAR. Hij pleegt sabotage acties op Luna. Hij kan echter worden overwonnen met behulp van de Anti's en wordt daarna onderzocht. Daarbij blijkt dat hij daadwerkelijk voor minstens 99 procent dezelfde genen heeft als een Terraan. Bovendien lijdt hij aan een typische Terraanse ziekte: het Parkinson-syndroom. Als de Terranen hem genezen en een biochip verwijderen die het hem belette om zelfstandig beslissingen te nemen, en als hij accepteert dat hij een mens is breekt hij met het rijk Tradom en ondersteunt hij zijn broeders de Terranen. Als een andere grootscheepse aanval van de inquisitie-troepen plaats vindt op het sterrenvenster, offert Minster Nai Fukati zich op voor de Terranen, in een poging om zijn voormalige collega's tegen te houden. De aanval kan worden afgeslagen ondanks dat een van de inquisiteurs zich persoonlijk inzet en een nieuw tot dan toe onbekend wapen inzet tegen de verenigde vloten van de verdedigers.

De AGLAZAR waarop Trah Zebuck zich bevindt wordt door de TRAJAN aangevallen waardoor hij moet vluchten en uiteindelijk neerstort op een onbeduidende planeet. Trah Zebuck overleeft de val, maar wordt later door Roi Danton tegengehouden en in een degenduel gedood. Op deze manier valt de Terranen Zebuck's vliegende troonzetel in handen waarin belangrijke toegangscodes en andere informatie is opgeslagen. Voordat deze kunnen worden ge√ęvalueerd vangt men een noodroep op van het Eltaanse schip TEFANI, dat op een geheime missie (schuilnaam: PROJECT DUISTERNIS) in de galaxie Tradom onderweg is en door AGLAZAREN wordt aangevallen. De LEIF ERIKSSON en de KARRIBO snellen de TEFANI te hulp en worden samen met haar naar het verleden teruggeworpen - het geheime project van de Eltanen is niets anders dan een poging om het verleden te veranderen binnen het kader van een tijdreis, om de vernietiging te verhinderen van het rijk van het geluk door het rijk Tradom.


Maart, 155.081 jaar voor Chr.: ca. 160.000 jaar geleden was de Thatrix-civilisatie de heersende macht in de galaxie Tradom en in enkele andere buurgalaxies, die tot het invloedsgebied behoorden van een superintelligentie genaamd VAIA. Deze machtigheidsballing hoorde bij een Thoregon en VAIA's lichaam bevond zich in de PULS. De kosmocraten hadden namelijk verklaard dat ingevolge de (vooral door henzelf bevorderde) pijlsnelle uitbreiding van het intelligente leven, het tevens tot een vermeerderd ontstaan kwam van de superintelligenties. Daar gingen de kosmocraten niet mee akkoord en hadden ze daarom een mogelijkheid ontwikkeld om de levensduur te begrenzen van de eigenlijk onsterfelijke superintelligenties! Dit wilde VAIA tegengaan door de oprichting van een Thoregon en haar terugtrekking in de PULS. VAIA's mentale substantie was evenwel over heel Tradom verdeeld. Ook in deze Thoregon werd een moratorium afgesloten tussen de superintelligenties en de kosmocraten.

Tot de belangrijkste volkeren behoorden de Guyar (de lichtenden), de men ook Guyamen (het lichtvolk) noemde en uit wie die Vaiaanse ingenieurs voortkwamen, welke bijv. waren belast met het onderhoud van de AGLAZAR-ruimteschepen. De AGLAZAR-aggregaten stamden uit een techniek die zelfs voor de Vaiaanse ingenieurs onbegrijpelijk en niet be√Įnvloedbaar was. Deze technologie werd ontwikkeld door het intussen verdwenen volk van de Quevayanen, waaruit de Guyamen waren voortgekomen. De Guyamen hadden een bijzonder vaardigheid, het hyper-speuren. Dit hadden ze vermoedelijk ontwikkeld omdat hun zonnestelsel, waarin de thuiswereld Caldera lag, was omhuld door een wolk van para-stof (de Calditse sfeer), en ook bij de Vaiaanse ingenieurs was deze vaardigheid bijzonder sterk ontwikkeld. De lichamen van de Guyamen waren halftransparant en lichtte op van binnenuit. Ze benutten deze lichamelijke bijzonderheid om de TYMDIT te bedienen, die men thans kent als de optische groeve. Een enkele Guyaam kon met behulp van een TYMDIT en de door hem controleerbaar uitgestraalde lichtimpulsen zeer complexe besturingen uitvoeren. Een beroemde Vaiaanse ingenieur, genaamd Rintacha Sahin, construeerde bijv. de laatste stad voor de Eltanen, die zich alleen in volledige afzondering goed genoeg voelden om zich te kunnen voortplanten. Bovendien ontwikkelde hij een tijdmachine met wiens hulp hij alle gevaren, die de Thatrix-staatsvorm bedreigden, wilde uitschakelen voordat ze ontstonden. Met deze tijdmachine is de TEFANI in het verleden beland.

Op Caldera leeft de hoogste afgevaardigde van de superintelligentie VAIA. Hij zetelt in het Calditse paleis (de latere INQUISITIE-VESTING) en is tegelijkertijd Thoregon-bode met toegang tot de brug in de oneindigheid. Conventionele ruimtevaart is in de ruimte rond Caldera niet mogelijk vanwege de hyperstraling van het para-stof, men reist daar met zogenoemde stof-zeilschepen. Een bijzondere Guyaam is Anguela. Bij zijn geboorte lichtte hij niet op van binnenuit en Anguela heet daarom de 'lichtloze'. Vanwege zijn bijzondere vaardigheden, hij kan bijv. hyperstraling beter waarnemen als iedere andere Guyaam, wordt Anguela een VAIA-verkondiger en Thoregon-bode.


De inquisitie van de rede is in dit verre verleden een revolutionaire geheime loge. Bij deze organisatie hebben zich meerdere belangrijke Tradom volkeren aangesloten. Daartoe behoren vooral de Tonkihs die evenals de Guyamen afstammen van de Quevayanen. Het hele wezen van de Tonkihs wordt bepaald door agressiviteit. Een bijzondere vaardigheid van de Tonkihs is dat ze andere wezens mentaal kunnen be√Įnvloeden. Sickz Uknadi is de drijvende kracht achter de inquisitie van de rede. Hij sluit een verbond met de Valenters, die zich in de huidige vriendelijke Thatrix-staatsvorm niet meer thuis voelen en als soldaten ooit een belangrijke rol hadden gespeeld in een oorlog, die heel Tradom aan het wankelen had gebracht en plaats vond voor de stichting van het rijk van het geluk en na VAIA's terugtrekking in de PULS. Andere samenzweerders zijn de insektoide genetici van Kaaf en de Dhyraba Katabe. Cairol, een gezant van de kosmocraten, neemt contact op met de samenzweerders en biedt hen aan om de grootste hindernis voor een opstand uit de weg te ruimen: met behulp van de zogenoemde ULTRA-MAGNEET wil hij VAIA vernietigen. De ULTRA-MAGNEET werd uit de onderdelen van een onafgebouwd sporenschip geconstrueerd. Met deze kunnen enorme hoeveelheden psi-energie geaccumuleerd en verankerd worden.

Terwijl Perry Rhodan en Ascari da Vivo (die uiteindelijk ook priv√© een verhouding hebben) contact met Anguela opnemen, maar er voor hoeden om op wat voor manier dan ook  in te grijpen op de voorbestemde gebeurtenissen, gaat het plan op van de inquisitie: de ULTRA-MAGNEET zuigt de over alle wezens van Tradom verdeelde bewustzijn-splinters van de superintelligentie VAIA in korte tijd op, en houdt ze vast waarbij deze tegelijkertijd verhindert dat de splinters tot een groter geheel kunnen samenvoegen. VAIA, wiens materi√ęle lichaam zich in de PULS bevindt, is machteloos en kan niet verhinderen dat haar bewustzijn-splinters tot halfmateri√ęle objecten samenklonteren en vervolgens als bij een explosie worden weggeslingerd. Op deze wijze ontstaan de zogenoemde pijnwissels en een dodelijke straling voor alle Guyamen, die zich uitbreidt over de gehele galaxie. De JOURNEE, die voor verkenningsdoeleinden onderweg is in de buurt van de ULTRAMAGNETEN, wordt door een van de nieuw ontstane pijnwissels getroffen en naar een plek getransporteerd die ergens is gelegen in de halo van de galaxie Tradom. Daarbij worden alle sneller-dan-licht aandrijvingen en hyper-radioapparatuur verstoord. De bemanning is zodoende gestrand in het verleden.

Tegelijkertijd met VAIA's vernietiging nemen de Valenters de controle over van het gros van de AGLAZAR-vloot. Met deze strijdmacht worden de restanten van de verdediging van het rijk van het geluk snel uitgeschakeld en het Caldera-stelsel wordt volledig vernietigd. Dit is de enige plek waar de  Guyamen hadden kunnen overleven - door de Calditse sfeer waren ze beschermd tegen de uitwerking van de schokgolven. Anguela vlucht met het Calditse paleis, dat eigenlijk een gigantisch ruimteschip is, in het ongewisse. Op het allerlaatste moment lukt het de tijdreizigers om te vluchten naar de relatieve toekomst, vooral omdat Troym LeCaro (die in het verleden wil blijven om zijn volk bij te staan) met een klein schip weerstand biedt tegen de aanvallende AGLAZAREN en zo deze vloot voor korte tijd ophoudt, voordat zijn schip wordt vernietigd en hij op de dood vindt.


04-05-1312 NGT: een galaxie-ontsteker verschijnt in de Melkweg. In het voormalige gebied van de centrale galactische unie wordt dit bolvormige object met een diameter van 1000 kilometer in de hyperruimte verankerd, en is zodoende via de normaalruimte niet meer aan te vallen. De galaxie-ontsteker draagt de naam KRO'GOM'ATHO en werd rond de basiscel van een sporenschip opgebouwd. De bemanning bestaat voornamelijk uit insektoide Cishaba, een kunstmatig gekweekt volk zonder maatschappelijke structuur. Baas over de galaxie-ontsteker is een geheimzinnig wezen genaamd Zattokura. Tegelijkertijd worden de laatste nog in de Melkweg verblijvende AGLAZAREN opgespoord en vernietigd.


09-05-1312 NGT: de tijdreizigers arriveren weer in het heden, maar de TEFANI werd door de exploderende tijdmachine vernietigd.


In de buurt van het sterrenvenster wordt een 160.000 jaar oude sonde ontdekt die het logboek bevat van de in het verleden achtergebleven JOURNEE. Gelijktijdig ontdekken Roxo Quatron en zijn Jankarons in een gebied van de galaxie Tradom, waar het eerste openlijke verzet opkomt tegen de inquisitie van de rede, het nog levende lichaam van Anguela Kulalin in een statische kamer. Anguela wordt naar de LEIF ERIKSSON gebracht, zijn verlaten statische kamer explodeert als een inquisiteur deze nadert. De inquisiteur wordt daarbij gedood. Ascari da Vivo leidt ondertussen een aanval tegen alle overige sterrenvensters die zich nog in Tradom bevinden. De vensterstations worden vernietigd zodat de inquisitie is afgesneden van bevoorrading uit de verre koloni√ęn. Perry Rhodan laat het logboek van de JOURNEE uitlezen. Zo vernemen de Terranen enkele details en de achtergronden die de aanval op de Melkweg verklaren.

Ten tijde van de revolutie 160.000 jaar geleden, die Perry Rhodan zojuist achter zich heeft gelaten, stortte de zwaar beschadigde JOURNEE neer op een zuurstofplaneet en werd kort daarna door een AGLAZAR vernietigd. Maar 19 bemanningsleden overleefden het. Tien vertrokken met een nog intacte space-jet om hulp te zoeken, maar waren genoodzaakt om op Linckx te landen, waar ze een kleine kolonie stichtten die echter niet lange stand houd: de Terranen en hun nakomelingen stierven uit, later had men hun skeletten gevonden en als curiositeiten tentoon gesteld. De achtergebleven zeven Terranen (√©√©n ervan was Zim November) evenals de Tefroodse Raye Corona en Maahk Grek-665¬Ĺ werden door Eltanen gered. Met hun kennis van de gebeurtenissen over de relatieve toekomst waren de galactici belangrijke bondgenoten voor de Eltanen, die de erfenis hadden overgenomen van het lichtvolk. Weliswaar was de uiteindelijke ondergang van het restant van het rijk van het geluk slechts een kwestie van tijd, met de hulp van de Terranen werd echter de basis gelegd dat in de relatieve toekomst de strijd tegen de inquisitie succes kon hebben. Er werd onder andere in de gloedzone, genaamd Ogen-B, aan een hypercorridor gewerkt in een Quevayaans ruimtestation (SAHIN's STER), waardoor het binnenvliegen van de PULS mogelijk werd gemaakt. De hyperstraling van de corridor moest zo gaan pulseren dat VAIA's lichaam kon worden gewekt. In SAHIN's STER werd toen ook de CoJito-planeetjager ontwikkeld.

Spoedig daarna namen de Tonkihs uiteindelijk de macht over, symbolisch gebeurde dit door de overname van het Calditse paleis, die dan de naam INQUISITIE-VESTING kreeg. Tradom werd met de hulp van een Anguela-kloon genadeloos onderworpen. Samen met het paleis vielen de Tonkihs ook enkele passantum-armbanden in handen. Zim November en zijn vrienden vluchtten met een Eltaans schip voor de vloten van de inquisitie. Het schip werd echter beschoten. Alle bemanningsleden raakten zwaar gewond. Negen personen werden door de genetici van Kaaf geborgen en voor genetische doeleinden misbruikt. Maahk Grek-665¬Ĺ bleek ongeschikt en de restanten van zijn lichaam werd vernietigd. Uit de laatste 7 Terranen en de Tefroodse Raye Corona ontstonden na langdurige experimenten en modificaties meerdere nieuwe kloongroepen: de conquestors, de rudimentsoldaten en acht humanoide wezens die men kon bestempelen als de nieuwe belichamingen van de laatste Terranen en de Tefroodse.

De lichamen van deze wezens waren zwak en kwetsbaar, alsnog zijn ze zo goed als onsterfelijk omdat ze bij andere levende wezens de vitaal-energie konden opzuigen. Aan hun verleden hadden ze zo goed als niets, fragmenten aan herinneringen, waarmee ze niets konden beginnen. Eerst ondersteunden deze wezens de Tonkihs, maar als deze door intriges van de genetici von Kaaf uitstierven, namen ze zelf als nieuwe inquisiteurs de macht over. Zim November, wiens naam dan alleen nog November luidde werd de nieuwe soeverein van het verstand. Ze breidden hun macht over alle Tradom-galaxies uit, stuurden Quintatha-creaturen als verkenners op de brug in de oneindigheid en stootten zo ook eens op de Melkweg, die merkwaardige gevoelens bij hen vrijmaakte. Omstreeks de huidige gebeurtenissen ontdekte November dat de inquisitrice Corona, sinds de ontdekking van de Melkweg, in 't geheim de Terranen had ondersteund. Ze kon zich meer herinneren dan alle andere inquisiteurs. November zoog al haar vitaal-energie op en doodde daarmee de vrouw, die hij eens boven alles lief had.


Terug naar het heden: met de verovering van de onderzoeksplaneet Rifa lukt een volgende zware slag tegen de inquisitie. Daarbij worden ook twee andere inquisiteurs gedood. November kan samen met de zogenoemde KATAPULT vluchten, enige tijd later vindt hij ook de SETA WAE, het machtige Thoregon-bode-schip van de VAIA-verkondiger (de inquisitrice Corona had het voor hem verstopt). Beide zullen hem helpen om VAIA's lichaam in de PULS aan te vallen en om de oppermachtige Quevayaanse PULS-forten over te nemen, waarmee hij de strijd tegen de Terranen nog een beslissende wending kan geven. Pogingen van de soeverein om kleine ruimtecapsules met de KATAPULT in de PULS te schieten mislukken compleet, bovendien staat hij onder tijdsdruk omdat de Terranen hem op de hielen zitten. Bij een aanval van de galactici kan het horst-schip, waarop de KATAPULT is ge√Įnstalleerd, worden vernietigd. De soeverein ontkomt wederom met de VESTING en probeert nu persoonlijk de gloedzone binnen te dringen met de SETA WAE, wat hem uiteindelijk ook nog lukt, evenwel heeft hij ook nog een paar Quintatha-creaturen en eerbiedwaardige wetenschappers kunnen meenemen. In zijn afwezigheid veroveren de galactici de INQUISITIE-VESTING. Bij deze actie komt de laatste inquisiteur om het leven.


18-05-1312 NGT: Anguela neemt de VESTING weer in bezit en kondigt het einde van het rijk Tradom af. Vanwege zijn inspanningen is het te danken dat het vervolgens niet tot wraakacties komt van de tot dan toe onderdrukte volkeren tegen de rijkstroepen - vooral de Valenters.


Terwijl de wormen asiel krijgen in de Melkweg en Ascari da Vivo verneemt dat ze zwanger is (als vader komt alleen Perry Rhodan in aanmerking daar beide in een zwak moment een nacht de liefde hadden bedreven), lukt het haar vlaggenschip om door te dringen tot het station SAHIN's STER. Daar kunnen de installaties voor het opbouwen van de pulserende hypertunnels worden gerepareerd en in bedrijf worden genomen. Vervolgens ontwaakt VAIA's lichaam en trekt ze uit de pijnwissels al haar versplinterde bewustzijnsfragmenten weer naar zich toe. In het kader van deze gebeurtenis verneemt men meer over VAIA's geschiedenis: deze superintelligentie was ca. 14 miljoen jaar geleden ontstaan uit de ridder van de diepte Vaikan van Vaniloon en het merendeel van het Quevayanen volk. De ridder was in opdracht van de ordemachten in Tradom bezig om een bolwerk op te richten tegen de negatieve superintelligentie OCCIAN. De hem ondersteunende Quevayanen waren niets anders dan re√Įncarnaties van een volk uit hetzelfde geestescollectief waaruit ook de Querionen waren voortgekomen.

Perry Rhodan en Gucky volgen de soeverein over de brug in de oneindigheid in de PULS - intussen heeft VAIA de blokkade opgeheven van de plaatselijke mega-dom. Terwijl Gucky zijn oude trauma overwint en met VAIA's mentale hulp flink opruimt onder de Quintatha-creaturen, die aanwezig zijn zijn om het geconserveerde lichaam te vernietigen van Vaikan's voormalige orbiter (het gaat hier om een Hathor-achtig wezen), verzet Rhodan zich tegen de soeverein van het verstand die de PULS-forten wil overnemen. Als Rhodan hardop, tijdens de voor hem bijna dodelijke tweestrijd met het misvormde creatuur waarin hij de eens voormalige vriend herkent, Zim's volle namen uitspreekt maakt dit in November een overweldigende golf aan herinneringen los. November komt ten val en brengt daardoor zijn breekbare lichaam dodelijke verwondingen toe. Voordat hij sterft vergeeft Rhodan hem zijn misdaden. November geeft de Terraan nog een geheugenkristal. Nadat deze laatste bedreiging is overwonnen openbaart VAIA zich aan Rhodan en Gucky. Deze vertoont zich in de gestalte van de ridder van de diepte - tot Gucky's onbeschrijfelijke verbazing ziet deze eruit als een zeer grote muisbever! Vermoedelijk zijn de Ilts van Tramp een gedegenereerde zijtak van het volks waarvan Vaikan afstamt. VAIA maakt het Rhodan mogelijk - en hem alleen - om via de mega-dom in de eerste Thoregon door te dringen. Daarmee wordt dit handelingsniveau met dat van de SOL (zie hieronder) verenigd.Handelswijze Alaska, Monkey en de tijdbronnen.

April 1312 NGT (4899 na Chr.): Naar aanleiding van onverklaarbare fenomenen op Trokan begint een massaal sterven bij de Herreachs. Op hun eigen verzoek worden deze wezens naar een andere planeet ge√ęvacueerd die 1366 lichtjaar van Terra is verwijderd. Oorzaak van dit probleem is een tijdbron die steeds weer op verschillende plekken verschijnt op Trokan. Bij zo'n voorval stappen Alaska Saedelaere en de Oxtorner Monkey door de tijdbron en komen aan de andere kant terecht in de zwerm Kys Chamei. Het lukt het ongelijke duo om contact te maken met de Cyno's die deze zwerm besturen. De zwerm wordt aangevallen door Samburi Yura, een gevolmachtigde van de kosmocraten. Ze vernietigt de ene na de andere belangrijke installatie van de zwerm (waarbij ze steeds het leven ontziet van de Cyno's en andere intelligente wezens) en schakelt de zwerm op deze manier uit. Wanneer het omsluitende scherm van Kys Chamei uitdooft dan houdt de zwerm praktisch op te bestaan en gaat op in de galaxie Fou, waar deze zojuist doorheen vloog. Atlan en Monkey lukt het om in Samburi Yura's ruimteschip LICHTKRACHT binnen te dringen. Ze vernemen iets over een plan van de kosmocraten om het leven in het universum niet verder te bevorderen (zie HANDELINGSWIJZE SOL). De uitschakeling van alle zwermen is onderdeel van dit plan.

Alaska Saedelaere heeft een zeldzame ontmoeting aan boord van de LICHTKRACHT: hij ontmoet zijn para-re√ęele dubbelganger die nog wel een Cappin-fragment draagt. Dit fragment gaat over op Alaska zodat hij vanaf dat moment weer de man met het masker is! Monkey, die in de LICHTKRACHT kortstondig zijn SAC-ogen had verloren verwerft daar een nieuwe vriend: een Lamuuni-vogel die hem voortaan begeleidt. Op Eolix II, de noodcentrale van de zwerm, opent zich een andere tijdbron waarmee Alaska en Monkey in de eerste Thoregon belanden. In deze PULS bevindt zich een complete sterrenhoop met talrijke bewoonde planeet, waarop sommigen de bestanddelen worden gefabriceerd van mega-dommen. Helioten, die ten dele een onverdraagzaam agressief aura uitstralen, bewaken de productie. Alaska en Monkey observeren de aankomst van de SOL, die door ruimtetractors op sleeptouw is genomen. Tijdbron-jagers (de Kattixu) maken meedogenloos jacht op iedereen die aankomt door √©√©n van de steeds weer opduikende tijdbronnen in de PULS, zo ook op beide galactici. Ze krijgen echter hulp van de circulairs, een verzetsbeweging waarvan de leden bijna uitsluitend worden gerecruteerd uit het volk van de Mochichi. Zij hebben in de eerste Thoregon de functie van constructeurs en beschikken over hoogstaande technologie (bijv. zwaar bewapende pakken waarmee ze zich als teleporteurs kunnen voortbewegen). Als constructeurs zijn ze de opvolgers van het nog veel verder ontwikkelde (maar thans uitgestorven) Algorrianen volk.

De Mochichi herkennen dat de galactici cellenactiveerders dragen en houden beide voor gevolmachtigde van de kosmocraten. Elle Ghill, de aanvoerster van de circulair-rebellen, vertelt de galactici over de verhoudingen binnen de eerste Thoregon. De verzetsstrijders hebben erkent dat de oppervlakkig harmonie die heerst in de eerste Thoregon ter geruststelling is voor de hulpvolkeren, en alleen dienst doet voor de Helioten. Deze lichtwezens werken sinds lange tijd al aan iets dat ze object Armaire noemen, of ook wel object van het gevaar, waarmee ze de heerschappij van de ordemachten in het multiversum willen breken. Vermoedelijk is ook de toegenomen activiteit van de tijdbronnen op dit omineuze object terug te voeren, maar vreemd genoeg vrezen de Helioten allen de tijdbronnen effecten en/of alles wat er uit de tevoorschijn kan komen. Om die reden hebben ze de Kattixu als tijdbron-jagers ingezet en vervolgen ze tevens de verzetsstrijders omdat deze contact op willen nemen met de wezens die uit die tijdbronnen komen. De verzetsstrijders willen de eerste Thoregon verlaten om contact op te nemen met de kosmocraten om hulp te vragen tegen de Helioten.


Monkey vindt in een geheime stad van de circulairs, die kort daarna door de Kattixu wordt bestormd, twee kristallen grafkisten, waarin zich de geconserveerde lichamen bevinden van twee Algorrianen. Ook de centrale van de circulairs, waarnaar men met de Mochichi vlucht, wordt door de Kattixu opgespoord. Evenwel dient de enorme astero√Įde, waarin de centrale zich schijnbaar bevindt, alleen maar als camouflage: in werkelijkheid gaat het bij de centrale enkel om een relatief klein ruimteschip, waarmee het onder Monkey's leiding lukt om te vluchten. De galactici raden het plan van de Mochichi af om zich tot de kosmocraten te richten. Ze raden de bevrijding van de SOL aan als meer veelbelovend. Deze actie lukt relatief makkelijk met Monkey's ervaring en met de hulp van een Mochichi genaamd Zit Akreol. De projectors voor het statische veld en de tractor-velden, waarmee de SOL wordt geketend aan de planeet, waarop men ook paddenstoeldom-bestanddelen fabriceert, kunnen worden vernietigd. De SOL ontkomt aan haar achtervolgers en richt zich vervolgens op het onderzoek van de sterrenhoop binnenin de PULS. Alaska, Monkey, Elle Ghill en Zit Akreol bevinden zich nu in het generatieschip en daarmee wordt deze handelingswijze verenigd met die van de SOL.Handelingsgebied SOL / galaxie Wassermal.

1304 NGT (4891 na Chr.): de SOL is op weg naar die galaxie Wassermal waar men van de pangalactische statistici antwoorden op de volgende vragen wil hebben, die in de zgn. SOL-agenda zijn samengevat.

Wat is het ware doel van Thoregon?

Wie zijn de Helioten?

Wie heeft de brug in de oneindigheid gebouwd?


De reis van het generatieschip duurt meerdere jaren omdat men regelmatig de vlucht moet onderbreken voor geen uitstel duldend werk aan de permanent-aftapper, en voor andere onvoorziene omstandigheden die voor vertraging zorgen, maar die voor de handelwijze echter niet belangrijk zijn. Terwijl de Mom'Serimers zich huiselijk inrichten in het SOL-middendeel, en daarbij de bemanning steunen bij het opruimen in deze nog steeds chaotische regio, vormen zich onder de bemanningsleden nieuwe paren - de eerste zijn Fee Kellind, de commandante, met Porto Deangelis, die een kind krijgen. Het zal niet lang duren tot de SOL weer een echt generatieschip is... In het SOL-middendeel worden telkens weer geheimzinnige objecten gevonden, waaronder een (lege) necroforen-houder die beschadigd is, en een glazen grafkist die geleidelijk aan oplost en daarna een voormalige gevolmachtigden van de kosmocraten vrijgeeft met de naam Sershan Contagi Peiragon.


November/december 1311 NGT: de SOL bereikt de randzone van de galaxie Wassermal en wordt daar door de goede geest van Wassermal opgehouden. Dit lichaamsloze wezens beschikt over een machtig mentaal aura waarmee het de grenzen van de galaxie beschermt tegen indringers met kwade bedoelingen. Atlan en Sershan Contagi Peiragon betreden een soort van para-realiteit waarin ze als tegenspelers om de gunst van dit wezen strijden, dat zich bij beide presenteert als ideaalbeeld van een vrouw uit hun eigen volk met de naam Tagira. Sershan wint de wedstrijd en huwt Tagira, daarna krijgt de SOL toestemming van de goede geest om Wassermal binnen te vliegen. Voor een bezoek aan de pangalactische statistici dient men deel te nemen aan een selectiemethode, genaamd de LOTTERIJ, die wordt georganiseerd aan boord van een Malische-pier die overal zijn verdeeld langs de randzone van de galaxie. Hoewel ridders van de diepte in Wassermal eigenlijk ongewenst zijn durven Atlan en enkele begeleiders aan de LOTTERIJ deel te nemen. Ondanks dat alle galactici - zelfs Icho Tolot - één voor één afvallen, mag een delegatie van de SOL (waaronder Atlan, Trim Marath, Startac Schroeder en Icho Tolot) met de winnaars van de LOTTERIJ verder vliegen aan boord van een Malische-jonk naar de planeet Vision - de zetel van de statistici, terwijl de SOL bij de Malische-pier geparkeerd moet blijven. Ze hebben dit te danken aan het ingrijpen van de goede geest van Wassermal.

Als Atlan en zijn begeleiders na enkele moeilijkheden de planeet Vision bereiken proberen ze contact te leggen met een van de pangalactische statistici, wat echter mislukt. De statistici schermen zich af in hun negen torens door een mentaal veld dat ondoordringbaar is vanaf de buitenwereld. Zo nu en dan echter dalen enkele statistici af van hun toren en geven ze de kennis, die ze op een onbekende manier en wijze hebben verzameld, door aan hun helpers, de Visienten met een eidetische geheugen, die deze data ongeordend verzamelen in de zgn. kosmologische mediatheken. Elke 1155 jaar gebeurt er een grote conjunctie - zo noemt men het als alle negen statistici tegelijkertijd van hun torens afdalen. In de mediatheken ontdekt Atlan weliswaar data die aantoont dat de statistici kennis hebben van gebeurtenissen van kosmische omvang, maar over de vragen uit de SOL-agenda is helaas geen informatie te vinden. De galactici zijn van plan om te wachten tot er weer enkele statistici van hun torens afdalen voor kennisoverdracht, moeten echter net als alle andere LOTTERIJ-winnaars de planeet onverwacht verlaten wanneer prinsenkrijger Soner uit het volk van de Pfauchonen met zijn vloot boven Vision verschijnt en een blokkade uitroept over deze wereld.


Soner stamt af van een cultuur die de eer boven alle andere belangen stelt en is van plan om de statistici te dwingen om hem persoonlijk te woord te staan. Zijn aanval op de heilige planeet Vision is zeker voor de gecompliceerd eerbegrippen van de Pfauchonen een dodelijke zonde, maar het kan hem niets schelen. Door een samenzwering van zijn vijanden is hij er namelijk toe gebracht om te geloven dat hij oorlog, verwoesting en schande zal brengen over heel Wassermal. Van de statistici wil hij te weten komen hoe hij zich moet gedragen om dit lot af te wenden. Om dit te bereiken heeft hij zelfs met van zijn geliefde vrouw Sihame gebroken en ze in zijn paleis opgesloten. Ze wordt echter al snel weer bevrijd door de saltan-spreker van de Pfauchonen. Terwijl Atlan optrekt met haar broeder, de prinsenkrijger Sabal, die de Arkonide op grond van zijn ridderaura als gelijkwaardige vriend accepteert, vliegt de SOL in strijd met het verbod de galaxie Wassermal binnen.

Opnieuw moet de goede geest van Wassermal ingrijpen. Deze verhindert dat de SOL door de Pfauchonen wordt aangevallen. Het generatieschip krijgt toestemming om zich vrij in de galaxie te bewegen, en al snel wordt ze weer verenigd met Atlan en zijn begeleiders. Samen met Sabal en Sihame gaat men naar Vision waar de vloten van de overige acht prinsenkrijgers een omsingeling hebben gevormd rond Soner's vloot, die de planeet nog steeds blokkeert. Atlan, Sihame en Trim Marath kunnen alleen door de teleporteur Startac Schroeder naar Vision worden gebracht. De teleportatie wordt door een psionisch-veld gestoord en zo ontdekken de kameraden puur toevallig een tiende, weliswaar verlaten, statisticus-poorten waarover blijkbaar zelfs de Pfauchonen niet zijn ge√Įnformeerd. Deze keer lukt het de drie galactici om door te dringen in een controlevertrek in de spits van de toren, waar ze te weten komen dat de tiende toren precies in het centrum van een cirkel staat die door de negen anderen torens wordt gevormd. Alle torens kunnen ombuigen en zo gericht worden dat ze een soort paraboolantenne vormen. Men vermoedt dat daardoor een zend/ontvangsysteem van onvoorstelbare sterkte kan worden opgebouwd. Het lukt de galactici om een kleine in de bodem verankerde koepel te openen die in het centrum van het vertrek staat. Blijkbaar is dit bedoeld als verblijfplaats voor een mensachtig wezen dat nu is verdwenen.

Sihame gaat intussen op zoek naar haar echtgenoot. Beide Pfauchonen en Atlan stappen na elkaar door een tijdbron die zich kennelijk opent op verschillende tijden en plekken op Vision. Ze beleven avonturen op onbekende werelden en keren vervolgens weer heelhuids terug op Vision. Als Sihame en Soner elkaar uiteindelijk ontmoeten kan ze hem ervan overtuigen om zich te richten tot tot de ereraad van de prinsenkrijgers. Deze zijn al geland op Vision om Soner ter dood te veroordelen en zijn erbij als de pangalactische statisticus Raud, door toedoen van de goede geest van Wassermal, uit zijn toren afdaalt en een 'goddelijke amnestie' uitspreekt die voor de Pfauchonen onherroepelijk is. Soner is daarmee gerehabiliteerd. Vervolgens verkondigt de statisticus dat er binnenkort een extra grote conjunctie zal plaatsvinden.


1312 NGT: Alle kenniszoekers kunnen naar Vision terugkeren omdat de omstandigheden zijn genormaliseerd, tot er eigenaardige fenomenen gebeuren waarbij de wetten van de causaliteit worden omgekeerd. Als de conjunctie tenslotte begint stort een enorme hoeveelheid informatie uit over de aanwezigen, dat zelfs door Atlan's fotografische geheugen niet kan worden verwerkt. De conjunctie wordt evenwel door een sterke vreemde invloed gestoord, waartegen de statistici ook machteloos schijnen te zijn. Zelfs de boven de planeet zwevende SOL blijft niet zonder gevaar als de daar aanwezige galactici naar de bron van de storingen zoeken: het is een tijdbron waardoor, precies aan het begin van de conjunctie, de Cyno Rom An Machens uit de zwerm Kys Chamei naar Vision is gekomen, weliswaar slechts toevallig en onvrijwillig. De galactici kapselen de tijdbron in met een paratronscherm zodat de grote conjunctie ongestoord verder kan gaan. Atlan, Startac Schroeder en Trim Marath begeven zich naar de stuurcentrale in de toren van statisticus Rik, die hen een verhaal over zijn verleden vertelt.

De pangalactische statistici waren voortkomen uit een groep van 10 Cyno's die ca. 160.000 jaar geleden vanuit de zwerm Kys Chamei, waaruit onlangs Rom An Machens kwam, terecht zijn gekomen op de planeet die nu bekend staat onder de naam Vision. Daar hadden ze bewustzijn-splinters opgenomen van onbekende stervende wezens waardoor ze onvermoede mentale krachten ontwikkelden. Ze verouderden langzamer dan normale Cyno's en konden hun bewustzijn met behulp van de resonantieruimte in hun torens uitspreiden tot aan de grenzen van het universum. Ze hadden met hun superieure techniek en mentale vaardigheden de status van goden bereikt en zo Wassermal's civilisaties beslissend be√Įnvloed in hun ontwikkeling. Ze hadden ook contact met de machten van de chaos en de kosmocraten. Deze wilden echter niets met de zaken van de statistici te maken hebben. De enige vrouwelijke Cyno (met de rang van een mago), die oorspronkelijk de naam Kamattagira droeg, ontwikkelde zich anders als haar mannelijke kameraden en veranderde uiteindelijk in Tagira, respectievelijk de goede geest van Wassermal. De oorspronkelijke naam van de statisticus Rik was Kewin Kirrik. Het gehele systeem van de Pfauchonen als militaire verdedigingsmacht met Tagira als beschermster van de grenzen van de galaxie en de LOTTERIJ als selectiemethode, voor al degene die vragen hadden voor de statistici, werd door de voormalige Cyno's gedurende honderden jaren ontwikkeld.

Volgens Rik stroomt er Cyno-bloed door Trim Marath's aderen en hij doet de monochroom-mutant het aanbod om Tagira's plaats in te nemen in de leegstaande tiende toren. Marath is geen voorstander, maar die beslissing hoeft hij niet te nemen omdat de statistici liever de echte Cyno Rom An Machens erbij willen halen wanneer ze vernemen over zijn aanwezigheid op Vision. Mohodeh Kascha krijgt de positie van beheerder over al de kosmologische mediatheken en ook Keifan blijft op Vision om te proberen de degeneratie van de Visienten te stoppen. Atlan verdwijnt vier uur lang spoorloos in het SOL-middendeel. Als hij weer opduikt kan hij zich niet meer herinneren wat er in de tussentijd is gebeurd. Hij draagt echter een door hem zelf, in een oeroud Arkoons dialect, geschreven kladblaadje bij zich, wat hij alleen kan lezen, waarop letterlijk staat: "het is te vroeg. Ik mag nog niets weten. Afblijven van de SOL-flenzen. Ik begrijp het. Ik ga akkoord". Atlan heeft geen idee wat deze notitie betekend. Het blijft raadselachtig waar hij de in zijn geheugen ontbrekende uren heeft doorgebracht en wie hem heeft ontvoerd.


De pangalactische statisticus Rik begeeft zich in lichamelijke vorm aan boord van de SOL en gooit het beeld overhoop dat de galactici hebben over de machtsverhoudingen in het Perry-versum. Klaarblijkelijk hebben niet de kosmocraten en de chaotarchen de meest wezenlijke invloed op de gebeurtenissen in het universum, maar het door de kosmocraten uitgezaaide leven. Kosmocraten en chaotarchen zijn samen slechts goed voor een derde deel van de invloed die verantwoordelijk is voor de uitoefening van de gebeurtenissen aan deze zijde van de materiebronnen! Het leven staat, al is het niet doelbewust, door onopzettelijke manipulaties op het punt om de controle buiten werking te stellen van de instanties die de macht hebben over orde en chaos. De hogere machten beschouwen dit voorval zoals vergelijkbaar de mens een buiten controle geraakte infectie zal waarnemen. Om die reden is te verwachten dat de kosmocraten binnen afzienbare tijd iets TEGEN HET LEVEN ZELF zullen gaan ondernemen. De Helioten willen een zelfstandige hogere macht worden. Ze zijn in staat om de morele code van het universum te be√Įnvloeden, beheersen dit echter nog niet volledig. Hun experimenten kunnen de verdwijning veroorzaken van de materiebron GOURDEL, bovendien kan zich in de galaxie Hangay een nieuwe negasfeer gaan vormen. Ook de toenemende activiteit van de tijdbronnen is terug te voeren tot de experimenten van de Helioten. Om dat alles te verhinderen willen de kosmocraten alle galaxies vernietigen, met behulp van een zogenoemde galaxie-ontsteker, waarin een PULS, een paddenstoeldom of ook maar enig energiepotentiaal aanwezig is waaruit zich een paddenstoeldom kan ontwikkelen. De getroffen galaxies zullen dan hetzelfde lot te wachten staan als Kohagen-Pasmereix. Op deze manier zullen ook de extra-universele PULSEN worden vernietigd.

Daar ook Wassermal door zo een actie kan worden getroffen stellen de statistici de galactici informatie ter beschikking waaruit blijkt dat het eerste Thoregon zich bevindt in de maalstroom van de sterren. Een directe passage daarheen zou mogelijk zijn vanaf de nabij Wassermal gelegen galaxie Salthi, daar is een mega-dom gepositioneerd. Daar het aura van de SOL zo geprogrammeerd is dat het schip bij de doorgang van een paddenstoeldom direct naar DaGlausch zal worden geleid, moet dit aura geherprogrammeerd worden. De hiervoor benodigde data verkrijgen de galactici in de vorm van een geheugenkristal. De SOL gaat op weg naar Salthi, wat alleen maar een tussenstation is op weg naar de maalstroom van de sterren. De galactici hopen in de maalstroom eindelijk meer te weten te komen over de Helioten.


21-04-1312 NGT: via de mega-dom van de galaxie Salthi bereikt de SOL de maalstroom van de sterren. Daar ontdekt Myles Kantor een zone die lijkt op de PULSEN van de Melkweg en DaGlausch, die echter met een diameter van 7.670 lichtjaar beduidend groter is. Hierbij kan het alleen maar gaan om de verblijfplaats van de eerste Thoregon.


Op de vlucht voor een eenheid van de kosmocraten, die eveneens in de maalstroom actief is, dringt de SOL de PULS binnen. Daarbij raakt ze echter in een statisch veld waardoor het tijdverloop aan boord lijkt te zijn bevroren. Na de bevrijding van de SOL door de circulairs (zie handelswijze 'Alaska Saedelaere, Monkey en de tijdbronnen') houdt de SOL zich bezig met de verkenning van de eerste Thoregon. Daarbij wordt vastgesteld dat de zonnen van de sterrenhoop over een eigen bewustzijn beschikken. In het centrum van de sterrenhoop wordt het object Armaire gevonden en hierbij gaat het om niets anders dan de nabootsing van een kosmonucleotide. Men noemt dit object ook wel METANU, toegang tot deze analoog-nucleotide krijgt men via een ringvormig psionisch energieveld dat METANU-poort heet. Uit de analoog-nucleotide zijn blijkbaar al meerdere kosmische messengers los gelaten in de normaalruimte, die voor het ontstaan van een negasfeer in Hangay en de koersverandering van enkele galaxies verantwoordelijk kunnen zijn. Het ontstaan van nog een messenger staat binnenkort te gebeuren. Met behulp van speciale aggregaten (ISO-mechanismen), die in een bliksemactie werden veroverd, lukt het de SOL om het binnenste in te vliegen van METANU.


Veroorzaakt door de mentale uitstralingen van de zonnen lossen de sarcofagen op van beide Algorrianen, zodoende ontwaken Le Anyante en Curcaryen Varantir die zichzelf betitelen als 'de geliefden van de tijd' doordat ze na een ongeval van miljoenen jaren geleden steeds opnieuw re√Įncarneerden in andere Algorriaanse-lichamen. Voor de onbehouwen Algorrianen is de omgang met de galactici van de SOL een flinke worsteling, vooral omdat ze zichzelf beter achten door hun enorme technische superioriteit. Ze vertellen dat ze ca. 20 miljoen jaar geleden in opdracht van de kosmocraten het systeem van de tijdbronnen hadden ontwikkeld. Als de Algorrianen hun rol van kosmocraten-hulpvolk zat waren en zich van de ordemachten wilden afwenden, werden ze met geweld door hen onmiddellijk tot slaven gemaakt. Toen hun uitsterven dreigde trokken de kosmocratentroepen zich terug van hun thuiswereld. Vervolgens herstelde het volk zich weer geleidelijk aan, voor de zekerheid vluchtte het echter naar de galaxie Mahagoul in de maalstroom van de sterren. Daar kregen de Algorrianen contact met de superintelligentie THOREGON. Deze was uit een splintergroep van ruimte-tijd-ingenieurs voortgekomen en leefden verspreid over een kwart miljoen zonnen die door psionische velden waren verbonden en wiens hyperstraling ze nodig hadden als 'voeding'. THOREGON was de eerste superintelligentie die zich wilde onttrekken aan de eliminatie door de kosmocraten doormiddel van een vlucht in een extra-universele zone.

Met de hulp van de Algorrianen vluchtte deze samen met hen in de PULS van de maalstroom. Ook ontwierpen en richtten de Algorrianen een transportsysteem op voor de superintelligentie dat de tijdbronnen minstens evenaarde: de 'brug in de oneindigheid' met hun paddenstoeldom-hoekstenen en mega-dommen. Toen de Algorrianen begrepen dat THOREGON dit transportsysteem misbruikte voor de uitbreiding van het machtsgebied, waren ze ervan overtuigd dat de kosmocraten ooit opmerkzaam zouden worden van dit plan en weigerden daarom verdere samenwerking met de superintelligentie. De doorslag voor hun definitieve terugtrekking gaf de de nieuwste actie van THOREGON: deze liet de stervende superintelligentie KABBA in de PULS brengen om uit het 'lijk' een kosmonucleotide te scheppen. Het tijdverloop op de thuiswereld van de Algorrianen werd bevroren. Een duizendtal van hen verbleven als wachters op de planeet Arth Chichath, maar stierven echter langzamerhand uit. Ooit zijn alleen nog de beide 'geliefden van de tijd' overgebleven, hoewel Anyante talrijke Algorriaanse-kiemcellen in zich droeg van grote genetische diversiteit waaruit een nieuw volk kon ontstaan.


De Algorrianen verlangen van Atlan dat hij vliegt naar hun in een statisch veld liggende thuiswereld. Het blijkt echter dat iemand (vermoedelijk THOREGON) het statisch veld had veranderd in een tijdversnellingsveld - het gehele volk van de Algorrianen is uitgestorven. Het bezorgt beide 'geliefden van de tijd' een flinke domper, tot het besef doordringt dat ze voortaan beter moeten gaan samenwerken met de Solaners. Tegelijkertijd blijkt dat de scheepsleiding eigenlijk niet het laatste woord heeft aan boord van de SOL. Allereerst ziet Alaska Saedelaere in het SOL-middendeel een constructie bestaande uit vijf vaalgele koepels. Elke koepel is ca. tien meter hoog en heeft een diameter van zes meter. Ze liggen daar als een vijfhoekig snoer, wand tegen wand, bijeengehouden door een vierenhalve meter dikke band. Als vervolgens één van de SOL-cellen met de kinderen van de Solaners moet worden afgekoppeld voordat men gaat binnenvliegen in METANU, weigert SENECA te gehoorzamen en beroept deze zich op een hogere instantie. Alaska Saedelaere, die toegang wordt verleend tot de gele koepels (ook Atlan was daar in de tijd van zijn geheugenverlies), verneemt daar uiteindelijk wie het op de SOL werkelijk voor het zeggen heeft: het is de kosmocratenrobot Cairol de derde. De gele koepels worden door hem KOKER genoemd en hebben enkel en alleen de functie om genoeg Maunari-lichamen in het binnenste van METANU te brengen, waarmee ter plekke de kosmocraat Hismoom zich kan manifesteren. Cairol beweert dat HET de rol van een 'dubbelagent' heeft gespeeld en helemaal niet aan THOREGON's kant staat. Uiteindelijk kwam het er alleen maar op aan om de SOL, en daarmee ook de KOKER, binnen het eerste Thoregon te krijgen zonder dat de daar aanwezige superintelligentie argwaan kreeg.


Het binnenste van METANU wordt METANU-navelplek genoemd. Daar hebben rode Helioten de functie van psiqs overgenomen en van KABBA's lijk' worden doorlopend kosmische messengers afgesnoerd, die informatie uit de Helioten-psiqs overnemen. Welke informatie van de roden Helioten aan de messengers wordt afgegeven kan door THOREGON via een systeem van controlesatellieten worden gestuurd.


Terwijl de SOL zich voor de talrijke achtervolgers, die haar in METANU-navelplek op de hielen zitten, in veiligheid moet brengen door voortdurende vluchtmanoeuvres, arriveert Perry Rhodan op de mega-dom. Een manifestatie van de superintelligentie THOREGON neemt hem mee voor een rondvlucht en informeert hem over het ware doel dat schuilt achter het gehele Thoregon-complex. THOREGON hoorde tot de superintelligenties die het niet was gelukt om een eigen machtigheidsballing op te bouwen en daarom √©√©n voor √©√©n door de kosmocraten zullen worden ge√ęlimineerd. Vanuit de extra-universele PULS, waarop de kosmocraten geen invloed hadden, stuurde THOREGON kosmische messenger naar de normaalruimte. Haar eerste pogingen met de nucleotiden hadden eerder een experimenteel karakter en moesten ertoe dienen om de kosmocraten af te leiden. De nucleotiden moesten het evenwicht tussen orde en chaos verschuiven in de op het punt staande mogelijke ontwikkeling van een negasfeer, ten gunste van de chaotarchen - en zolang de kosmocraten zich met hen moesten bezig houden, hoopte THOREGON dat ze zich niet voor hem interesseerden.

Wezenlijk belangrijker zijn echter de 'terminale messengers', die spoedig zullen ontstaan. Wat THOREGON met deze objecten van plan is overtuigt Rhodan ervan dat de superintelligentie ziek, of geestelijk verwart moet zijn. Met de via de mega-dom op reis gestuurde 'terminale messengers' wil THOREGON namelijk andere superintelligenties doden, en alleen degene die reeds machtigheidsballingen hebben gevestigd. Deze machtigheidsballingen wil THOREGON met Rhodan's hulp overnemen, waarbij de structuren van de door de Helioten opgebouwde 'coalitie Thoregon' een goede bijdrage zal leveren. Met een vereniging van de Thoregon-volkeren kan alleen de basis worden gelegd voor een vredige THOREGON machtigheidsballing. Door de terugtrekking van nietsvermoedende superintelligenties in andere PULSEN (waarover THOREGON kan heersen doormiddel van de door deze ge√Įnstalleerde mega-dommen) heeft THOREGON zijn concurrenten precies daar waar deze het makkelijkst kan aanvallen en met de 'terminale messengers' kan vernietigen. Op deze manier wil THOREGON enerzijds de 'overbevolking' in het universum door superintelligenties terugdringen en anderzijds een machtigheidscluster opbouwen dat zo groot is dat de kosmocraten geen andere keuze meer hebben dan het recht in te willigen voor een voortbestaan. Het eerste slachtoffer van een 'terminale messengers', die over enkele dagen gereed is, zal THERMIOC zijn. De kosmocraten willen dit tegen houden door galaxie-ontstekers te plaatsen in alle Thoregon-galaxies. Op deze manier worden THOREGON's plannen als absurditeit afgedaan, dat het dus geen enkel nut heeft om haar concurrenten te doden omdat er daarna niets meer zal zijn waar ze over kan heersen. THOREGON houdt deze bedreiging echter voor bluf.


Om de plannen voor Rhodan aanlokkelijk te maken voert THOREGON hem met meerdere visioenen mee in een caleidoscoop aan toekomsten zoals het hem voor ogen staat. HET zal sterven en THOREGON zal de bescherming van de lokale groep overnemen. De volkeren van alle Thoregon-galaxies zullen in vrede en harmonie met elkaar samenleven en zich verenigen tegen de kosmocraten. De ordemachten durven om die reden geen open strijd te wagen, maar inplaats daarvan voor THOREGON een plek inruimen in de rijen van superintelligenties die tot evolutie in staat zijn. Behalve voor Rhodan en Bostich zullen na vele duizenden jaren alle cellenactiveerderdragers sterven omdat hun chips langzamerhand falen. Rhodan zal zijn lichamelijke bestaan na een twee miljoen jaar durend leven opgeven en opgaan in de superintelligentie THOREGON, die intussen op het punt staat om zich verder te ontwikkelen tot een materiebron.

Rhodan wil niet aan deze waanzinnige plannen mee doen en bereidt zich voor om de manifestatie van de superintelligentie te overweldigen. Deze verwacht dat Rhodan de SOL aan hem zal overdragen. Uiteindelijk hoeft Rhodan gelukkig toch geen geweld te gebruiken, want de belichaming van een RTI lost paniekerig vanzelf op in de lucht, omdat de kosmocraat Hismoom zich manifesteert in de SOL en THOREGON meteen zijn mentale uitstraling bespeurt. Rhodan belandt uiteindelijk op de SOL en komt ook weer samen met Mondra Diamond - nochtans zijn beide niet meer verlieft op elkaar. Hismoom neemt het commando over van de SOL-kruiser CANBERRA en krijgt met zijn superieure vaardigheden een 'terminale messenger' te pakken. Hij stuurt dit object naar binnen in KABBA's lijk, vervolgens wordt de analoog-nucleotide verscheurd. De extreme ruimtekromming in METANU-navelplek verdwijnt zodat de hele constructie 'openvouwt', waarbij alles wat zich in zijn binnenste bevindt wordt verwoest. Alleen de SOL en de CANBERRA ontsnappen aan de vernietiging en komen terecht in de normaalruimte van de eerste Thoregon.


28-05-1312 NGT: Hismoom verslaat THOREGON in een mentale tweekamp. Hij verandert de laatste rode Helioten in zwarte exemplaren die een zelfmoordprogramma in de zonnen van de THOREGON-sterrenhoop opstarten waardoor de half-materi√ęle ruimte-tijd-ingenieurs oplossen, die THOREGON's anker vormden. Als plaatsvervanger van de gehele superintelligentie ondergaat de RTI Chabed via verschillende ontwikkelingsstadia een teruggang naar het beginstadium van een kleine zoogdier (devolutie), dat door Cairol wordt vernietigd met een straler. Hismoom houdt zich bezig met de verwoesting van de brug in de oneindigheid. Hiervoor brengt hij twee houders met de ultieme stof naar √©√©n van de mega-dommen die in een enorme explosie uiteen wordt gereten - er volgt een domino-effect waardoor tevens alle andere mega-dommen exploderen, evenals alle normale paddenstoeldommen, daar waar zich peilers bevinden van de brug in de oneindigheid. Zo ook in Tradom, waar VAIA dit nieuws aan Ascari da Vivo doorgeeft en daarna kort en bondig verzoekt dat de verenigde vloten van de galactici naar huis moeten terugkeren. Ervoor doet Cairol nog enkele verkondigingen. HET zal zich in de nabije toekomst niet meer om de mensen kunnen bekommeren, andere delen van zijn machtigheidsballing gaan voor. De galaxie-ontstekers werden teruggetrokken zodra de brug was vernietigd. Er worden geen zwermen en sporenschepen meer uitgezonden. Bovendien zal het leven in het universum op nog een andere manier effectief worden beperkt: de hyperfysische weerstand wordt verhoogd in het gehele universum.


Rhodan kan met een begeleider over de brug naar Terra terugkeren, waarvoor hem een uur de tijd wordt verleend. De SOL moet de terugkeer op conventionele manier aanvaarden en maakt zich meteen op voor de minstens 5 jaar durende terugweg. De Algorrianen blijven aan boord. Daar alle Helioten samen met THOREGON aan hun einde zijn gekomen en er geen superintelligentie meer is om de PULS te stabiliseren, willen Elle Ghill en haar leden van de circulair zich bezig gaan houden met de evacuatie van de Thoregon-volkeren. Saedelaere is ondertussen nog bij Cairol en de KOKER. De kosmocratenrobot deelt de man met het masker mede dat de verwoesting de brug alle Thoregon-superintelligenties zal dwingen om hun PULSEN te verlaten. De PULSEN zullen instabiel worden en het is slecht een kwestie van tijd dat ze oplossen. Dan vervalt de KOKER tot as en op zijn plaats bevindt zich nu plotseling een tijdbron, waardoor de KOKER vermoedelijk in de SOL terecht is gekomen. Cairol stapt er doorheen en na een korte aarzeling volgt Alaska. Rhodan neemt Mondra mee op de brug en gaat echter niet meteen naar Trokan, maar naar de nu weer passeerbare bruggenpeiler in de PULS van DaGlausch. Deze is echter volledig verlaten, noch HET noch één van de andere superintelligenties is aanwezig. Als beide dan eindelijk op weg gaan naar Trokan vertoont de brug al gevaarlijke uitvalsverschijnselen. Ze hebben de paddenstoeldom nauwelijks verlaten, als deze vervluchtigt. Dimensie-bevingen schokken Trokan en leggen alle techniek lam.


Rhodan en Mondra kunnen nog juist een overbrenger gebruiken die ze op een lichte kruiser brengt. Het schip bevindt zich al op een koers om te vluchten want met Trokan is iets vreemds aan de hand. De planeet wordt door een meerdimensionaal-veld omsloten en verdwijnt. Op dezelfde positie duikt een andere wereld op. Het schijnt dat er een terugwisseling heeft plaatsgevonden en dat Mars zijn oude plek weer heeft ingenomen in het zonnestelsel. Er is nochtans geen enkele aanwijzing voor kristallisatie door de Abruse. Mondra en Rhodan worden naar de solaire residentie gebracht, waar talrijke reporters zich meteen op hen storten. Als de rust weer is teruggekeerd en Rhodan met Mondra alleen kan zijn, bespreken ze hun relatie. Het is Mondra die uitspreek wat beide bezighoud: ze zijn uit elkaar gegroeid. Met gemengde gevoelens richt Rhodan de blik op de toekomst, want Cairol's toespelingen voorspellen niet veel goeds...


Atlan vertrekt ook met de SOL voor de thuisreis, net zoals de galactische vloten in Tradom. Bij het sterrenvenster blijft een sterke wachtvloot achter. De SOL bereikt die Melkweg in de herfst van 1325 NGT.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 32 © Cornelis van den Ende