< vorige  | volgende > |  INDEX  |   šŸ”

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ā€“ de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiĆ«


CYCLUS 31: DE SOLAIRE RESIDENT

Nummer 2000 t/m 2099


Datum: 1303 - 1304 NGT (4890 - 4891 na Chr.)


De geschiedenis van de superintelligentie HET.

Lotho Keraete, de man van metaal, vertelt in 1300 NGT aan Perry Rhodan de ontstaansgeschiedenis van HET. De Vojariden stamden uit het sterreneiland Laxaron en overwonnen de 500.000 lichtjaar naar Ammandul. In een afgelegen spiraalarm van deze galaxie leefden twaalf ruimtevarende rassen die zich wijdde aan onderzoek en beschaving. In hun territorium heerste rust en vrede. De aandacht van de Vojariden viel op een hoofdreeksster met tien planeten, waarvan de ruimtevaarders de omgeving angstvallig vermeden. Voor hen was dit zonnestelsel verboden terrein. De Vojariden bouwden een xeno-biologisch onderzoekssteunpunt op de derde planeet. Daar leefden inheemse halfintelligente dieren aan het begin van de intellectuele bewustwording. Deze 'semi's' gebruikte primitieve werktuigen van hout, steen of botten en ze beoefenden de spraak. Een van deze wezens was Gun, een andere was Ruu. Het bleek dat een onzichtbare geestelijke macht zich bezig hield met de ontwikkeling van deze harigen. Vlinders zonden mentale boodschappen uit en de semi's gedroegen zich geciviliseerd. De geestelijke macht gedroeg zich als een jong, ontwikkelend wezen dat op doortocht was in ruimte en tijd, op zoek naar een thuis.


Ooit viel de aandacht van deze zwerver op een ongewoon sterk kosmisch krachtveld. Het omhulde een planeet als een zesdimensionaal fonkelend juweel, waaraan de zwerver zich niet kon onttrekken. Middenin een oorlogzuchtige galaxie stichtte het geestelijk wezen een oase van vrede en orde. Miljarden wezens leefden in dit domein, waaronder ook enkele ruimtevarende volkeren. Velen van hun bewustzijns, die na het sterven van hun lichamen vrij kwamen, nam de zwerver in zich op, waardoor ze hem sterkten en hem toenemende invloed verschaften. De wijsten van de Vojariden vergaderden in een bolvormige kathedraal op de moederwereld Ambur, in de galaxie Laxaron. Ze moesten de vertrouwelingen worden van het geestelijke wezen. Ze leerden het geheim van de kosmische krachtvelden, de morele code en het kosmische uienschil-model. De nazaten van Gun en Ruu werden steeds oorlogszuchtiger. HET, zoals het geestelijk wezen zichzelf noemde, gaf de Vojariden het bevel om ze te vernietigen. Maar de Vojariden negeerden het bevel.


HET stelde vast dat er drie krachten in hem verborgen lagen: de oerkern (die het mannelijke principe voorstond), daarnaast ESTARTU (het vrouwelijke principe) en anti-HET (een verzameling van negatieve bewustzijnsinhouden). De onsterfelijke hoopte de negatieve bewustzijnsinhouden te kunnen afstoten bij de initiƫring van het proces tot een superintelligentie. De Vojariden waren verkozen als helpers bij de geboorte. Een para-mentaal vibreren ging door de kleine galaxie Laxaron, die later Fornax werd genoemd. Een metamorfose, een evolutiesprong, zette in. Uit de Vojariden ontstonden kosmische bewoners. Met hun geestelijke kracht konden ze hyperstraling opnemen en benutten. Ahn-Visperon werd de kroniekschrijver. De Vojariden ontwikkelden zich uiteindelijk tot membraan-wezens van vijfdimensionaal trillend kwarts, de 'Nocturnen'. Ahn-Visperon werd deel van de 'wijze van Fornax'. De planeet Ambur werd in twee helften gesplitst, ƩƩn helft werd de verblijfplaats van HET, het geestelijk centrum van de machtigheidsballing. Bij het ontstaan van HET doordrongen psionische trillingen ieder atoom van de galaxie Ammandul en ieder wezen in het sterreneiland. Planten, dieren en hogere wezens werden fijngevoelig zodat ze de psionisch geladen boodschapperstof van de morele code in zich op konden nemen. Met hun geestelijke uitstraling hielpen ze de zwerver te stabiliseren door de psionische krachten doelgericht in hem op te slaan. De jonge superintelligentie zinderde in de meerdimensionale ruimte onder de douche van de psi-krachten. HET vormde het gladde snijvlak van de Ambur halve bol om tot een planeetoppervlak. Een stad rees op uit het niets alsof het een levend organisme was. De stad bestond uit metaal en kreeg de naam Karbush. De machinestad pulseerde van vitaal-energie. Talloze bewustzijns die HET in zich had opgenomen bliezen de stad leven in.


Eens hadden ruimtevaarders de derde planeet ontdekt en deze weer vermeden. De diplomaten van Ammandul gaven het de naam Talanis. Ze verklaarden de daar levende vlinders tot symbool van hun naar vrede strevende denkwijze. Later verscheen op Ambur-Karbush een zilveren bol, een Helioot, die zeer hoogstaand was in de kosmische hiĆ«rarchie. Deze informeerde HET over de op handen zijnde kosmische hoofdgebeurtenissen en vertelde over het ontstaan van een absoluut vacuĆ¼m, op 23 miljoen lichtjaar afstand. Zo'n gebied zou enkele naar onafhankelijkheid strevende superintelligenties de mogelijkheid geven om zich te onttrekken aan het dictaat van de kosmocraten. De daarbij ontstane PULS zou groot genoeg zijn om zes superintelligenties een toevluchtsoord te bieden. Een langetermijnplan genaamd Thoregon werd geĆÆnitieerd. De Helioot bood HET aan om aan deze Thoregon deel te nemen. Maar ESTARTU uitte haar onbehagen aan de Helioot. ESTARTU bezat geheime onbeschreven kennis over Thoregon, die zo onaangenaam was dat ze het had verdrongen. Een deelname aan de coalitie Thoregon zou volgens haar inzicht kunnen leiden tot de mogelijke ondergang van HET. Toch was HET bereid om het risico te nemen omdat de drang naar vrijheid sterker was als het denken aan veiligheid, dat zijn 'zuster' propageerde. HET en ESTARTU scheidden van elkaar en ESTARTU stichtte haar machtigheidsballing op 40 miljoen lichtjaar afstand en manifesteerde zich daar in de planten op de wereld Etustar.


De Strowwaanse scharen brachten de oorlog naar Ammandul. STROWWAN stond in de rangorde van negatieve superintelligenties op het punt om zich om te vormen tot een materiedal. Een surrealistische strijd begon: STROWWAN was de draak en HET de vlinder. De draak vrat de vlinder op, op het moment dat zijn metamorfose tot een materiedal werd ingezet. HET had alleen maar een reflecterend drogbeeld geschapen, een spiegelbeeld. De draak hapte niet in de vlinder, maar in zijn eigen lijf. Hij vervluchtigde bij het beginnende materiedal en stulpte zich in zekere zin in zichzelf. De vernietiging van de draak betekende tegelijk de geboorte van de superintelligentie Nisaaru, want STROWWAN had het ontstaan van positieve krachten in zijn machtsbereik verhinderd. In de galaxie Chearth werd Sirku de bode van Nisaaru. HET leerde de superintelligentie WISSELBALG kennen, wiens machtscentrum lag in de galaxie Plantagoo, 26.5 miljoen lichtjaar verwijderd van de Melkweg. Al snel kwam de STER VAN BAIKOLT erbij, uit de galaxie Gorhoon, 14 miljoen lichtjaar verwijderd. Samen met nog twee andere superintelligenties wilden ze meewerken aan het ontstaan van een Thoregon.


HET beoefende lange tijd een gevaarlijk dubbelspel. De vermeende superintelligentie die helemaal in de zin van de hogere kosmische ordemachten handelde en deze trouw was toegedaan - maar in werkelijkheid vol van twijfel en tot het uiterste in staat om zich te distantiƫren van de polarisering van het universum in orde en chaos. Het leven in al zijn varianten was voor HET de maatstaf van alle dingen. Het leven, zoals het heerste in de alledaagsheden van het universum, was voor de kosmocraten allang een vreemd begrip geworden. De hogere machten bezaten geen band meer met de schepsels van het universum; ze planden in kosmische maatstaven. De fysieke orde gold bij hen als de maatstaf van alles. Of een galaxie ontvolkt werd of niet, werd weliswaar geregistreerd; maar de kosmische balans was oneindig veel belangrijker dan alle andere gezichtspunten. De zwerver door ruimte en tijd van weleer wilde daarin een eigen weg zoeken.


Vier miljoen jaar geleden schiep HET een humanoide kunstwezen, genaamd Homunk, die de bode werd van de superintelligentie. HET ontving een zending van de kosmocraat Tyrik, twee neutrale cellenactiveerders. ANTI-HET bevrijdde zichzelf en werd een zelfstandige entiteit. Lemur, voorheen de asielplaneet van HET, werd het centrum van een reusachtig sterrenrijk dat men Tamanium noemde. De verre nazaten van Gun en Ruu noemden zich Lemurers. Een kolossale oorlog verstrooide ze in alle richtingen, tot aan Andromeda. In de thuisgalaxie ontstonden uit Lemuurse splintergroepen de Akonen, uit hen weer de Arkoniden. Het vergeten eiland van de vlinders, Talanis, werd de kiem van een nieuwe mensheid. De twee cellenactiveerders bereikten hun bestemming: Rhodan en Atlan. Gevaren voor de machtigheidsballing traden op: de horden van Garbesch, Suprahet, de zwerm.


Heden: HET en de vijf andere superintelligenties bevolken de PULS van DaGlausch. Tot aan het einde van het constitutionele jaar is er nog steeds geen Helioot verschenen. Perry Rhodan, Lotho Keraete, Monkey en anderen vestigen hun hoop op HET. De missie van de SOL moest lukken, dan bestaat er voor de zes galaxies een glorierijke toekomst. HET beslist dat Delorian Rhodan aan boord van de SOL moest zijn.De odyssee van de SOL - Segafrendo, het voormalige rijk van ESTARTU en INSHARAM, de geboorteplaats van HET.

"Vanaf dit moment heeft de SOL exact tot de 944.9741,87-ste segaf de tijd om van Auroch-Maxo-55 een Kym-Jorier in veiligheid te brengen. Zou de SOL falen dan zal dat gelijkstaan aan de vernietiging van de mensheid." Zo luidt de opdracht van HET, verkondigt vanuit de cocon die de in de centrale van de SOL zweeft en tevens ESTARTU's symbool van de 'derde weg' toont, een driehoek met de naar buiten wijzende pijlen in de hoeken.


De SOL vliegt in mei 1291 via de mega-dom in de ketel van DaGlausch en wordt daarbij 18 miljoen jaar naar het verleden verplaatst. Ze materialiseert bij de mega-paddenstoeldom van de galaxie Segafrendo. Een bolvormige galaxie van type E0, diameter 270.000 lichtjaar, vijf biljoen zonnen en 36 miljoen lichtjaar van de Melkweg verwijderd. De tijdseenheid in Segafrendo is de segaf, wat overeenkomt met 32 aardse dagen. De Mom`Serimers zijn hermafrodiet-wezens met een fletsroze huid. 'Nacht-acht' is de levenssfeer van de Mom`Serimers, 336.000 kilometer verwijderd van de mega-dom van de NACHT. Acht planetoĆÆden zweven in de eeuwige nacht; op Nacht-acht 2 bevinden zich de eeuwige batterijen, een soort antigraaf-reservoirs, voor de energievoorziening van de asteroĆÆden-sfeer. De NACHT is een ruimte van 0,42 lichtjaar in diameter, met enorme psi-waardes en herbergt een paddenstoeldom. Deze sfeer is door een zogenoemde 'stroomversnelling' met het standaarduniversum verbonden. De Mom`Serimers fungeren als wachters; ze moeten in opdracht van ESTARTU alleen legitieme schepen laten passeren via de stroomversnelling in de NACHT.


De SOL verlaat de paddenstoeldom in de NACHT. Door de hoge psi-waardes draait de mutant Vincent Garron mentaal door en maakt hij de SOL-bemanning tot slaven. Hij dood onder andere Tuyuly Azyk. Alleen Mondra Diamond's zoon Delorian kan de suggestor-krachten van de doodsmutant weerstaan; Mondra dood uiteindelijk Vincent Garron. Door Garron's psi-activiteiten valt de aandacht van de Mom`Serimers op de SOL. De galactici en de klein van gestalte Mom`Serimers ontmoeten elkaar. Het raadsel wordt door de cocon en ESTARTU's teken voor hen nog groter. De NACHT moet men zien als de tegenhanger van de PULS van DaGlausch, dus als de PULS van Segafrendo. Het gebied waarin de NACHT van Segafrendo zich verbergt word aangeduid als 'Hesp Graken'. Het gaat om een energetisch verhit gebied van 2360 lichtjaar in diameter en is 122.000 lichtjaar van het centrum van de galaxie verwijderd en 13.000 lichtjaar van de rand.


Op een tiental lichtjaar afstand van de mega-dom ligt een passage die wordt omschreven als de 'stroomversnelling', een energetisch bolvormig veld van 1220 kilometer in diameter, waar een hyperdim-tunnel uitmondt. Tot deze passage-schacht zijn de Mondanen opgerukt. Ze kunnen weliswaar niet met hun ruimteschepen in de NACHT doorstoten, want ze zullen bij zo'n poging door de wapensystemen van Nacht-acht worden vernietigd, maar ze blokkeren wel het in- en uittredepunt in de corona van Hesp Graken.


De Mondanen stammen uit de galaxie Dubensys en zijn leden van een gewelddadig oorlogssoort. Uiterlijk lijken ze een beetje op de omgeving aangepaste mensen, behalve hun dubbele aangezicht: onschuldig en star verschijnt het normalerwijze naar voren gerichte gewone gezicht, terwijl het alleen in de strijd naar voren gedraaide gevechtsgezicht eerder bloeddorstig is en monstrueus. Cugarittmo is een van deze Mondanen. Toen de Mondanen van Dubensys naar Segafrendo doorstootten, trad de 'galactische-kroon' op als hun tegenstrever. Het begin van de oorlog in Segafrendo lag kennelijk net voor ESTARTU's verdwijning, tijdens de intussen legendarische slag om Rondell, op de 944.8739,58-ste segaf (rond 20 aardjaren geleden). De Mondanen behaalden een enorme overwinningszege tegen de laatste grote vloot van de galactische kroon.


Leden van de heersende kaste van de galactische kroon werden het 'helderblauw' genoemd. Het einde van de laatste blauwen ging gepaard met het wegvliegen van een reusachtige vlinder, de beginvorm van de latere superintelligentie HET. Uit Lotho Keraete's bericht bleek dat Rezzaga, een Mun-krijger vierde klasse, op Jovinhar het laatste lid van het helderblauw had gedood. Daarna ontsnapte een reusachtig groter wordende vlinder.


De planeet Praegand was ooit een steunpunt van de 'kosmologen van Segafrendo', wiens opdracht bestond uit het notuleren van de heerschappij van de superintelligentie ESTARTU. Deze archieven van het overeenstemmende kosmologische toneel werden bij de slag van Torm Karaend, 22 aardjaren geleden, op de 944.8739,35-ste segaf vernietigd. De Mondanen traden steeds massaler op en en hadden de galactische kroon overwonnen, en daarmee ook de vroegere heerschappij van de enorme bolvormige galaxie. Grafschenners hadden gouden geheugenschijven geborgen waaruit bleek dat er al meer dan 1000 jaar oorlog heerste in Segafrendo. De Mom`Serimers hadden 1003 jaar geleden voor het laatst contact met de superintelligentie ESTARTU.


De bemanning van de SOL staat onder tijdsdruk: ze moet naar Auroch-Maxo-55 vliegen om een Kym-Jorier te in veiligheid te brengen. Als dat niet lukt dreigt de ondergang van de mensheid. De zoektocht begint in de donkere wolk Auroch-Maxo. Een gigantische S-Centrant van de Mondanen duikt op.De galactici vernemen de fantastische geschiedenis van ESTARTU.

De superintelligentie ESTARTU was 18,415 miljoen jaar geleden in het Auroch-Maxo-stelsel door de versmelting van de Koridecc-vlinders en de sporenwolk Sorrmo ontstaan. In de loop van 200.000 jaar vormden zich uit de verstrooide sporensubstantie op vele planeten plantachtige intelligenties die als plantvaders samen met de Kym-Jorier-vlinders voor ESTARTU fungeerde als 'anker'. Meer dan 200.000 jaar later was ESTARTU tot een galactische entiteit uitgegroeid, en in Segafrendo was de 'galactische-kroon' ontstaan. De zestig procent sporenmassa, die ESTARTU bij haar geboorte verloor, stoof door de kracht van de explosie uiteen in alle richtingen. Op enkele planeten, waarop de sporen neerdaalden op voedingsrijke bodem, begonnen ze te ontkiemen. In de loop van honderdduizend jaar ontstonden uit de kiemen grote biotopen, velen van hen waren planeet omspannend. Deze plantenculturen droegen het erfgoed van Sorrmo in zich, wat de plantencollectieven tot bloei liet komen met een geestelijk potentiaal. Hun mentale signalen doordrongen heel Segafrendo. ESTARU ontving deze signalen en vond zo een anker dat ze dringend nodig had om zich te kunnen handhaven in het standaarduniversum.


Op duizenden werelden hadden de plantencollectieven zich ontwikkeld. Er waren werelden met gewassen zo groot als gebergtes, waterwerelden met uitgestrekte koraalkoloniƫn, rimboewerelden met een prachtige plantendiversiteit, schrale savannes en toendra's. Honderdduizend jaar verder ontwikkelden de plantencollectieven een ander gemeenschappelijk kenmerk: de eersten vlinders kwamen. ESTARTU noemde ze Kym-Joriers, naar de planeet Kym waarop ze voor het eerst werden gezien. In permanent contact met haar intelligente plantenankers, die ze voortaan 'plantvaders' noemde, groeide de superintelligentie tot een machtige entiteit.

Arystes, Ć©Ć©n van deze plantvaders, zetelde op de planeet Orllyndie. Orllyndie werd de belangrijkste wereld van de galactische kroon, en de galaxie Segafrendo werd een bastion van het goede. ESTARTU was de boomstam, de plantvaders de bast, en de veelsoortig volkerengemeenschap was het gebladerte dat de kroon van de boom vormde. Dit geheel heette de 'galactische-kroon'. Tot ESTARTU's lievelingsvolk hoorde de Tharoidoner, helderblauwe humanoiden.


Eens verscheen een Helioot. ESTARTU probeerde daarna om een Thoregon te scheppen en in de NACHT een PULS te stabiliseren. Het project mislukte echter. ESTARTU had het gevaar onderschat van het daarmee verbonden machtsvacuĆ¼m in Segafrendo. In de sector Cours manifesteerde zich een machtige negatieve entiteit, K`UHGAR. De door ESTARTU geĆÆnitieerde beschaving van de galactische kroon streed vanaf dat moment tegen de Mondanen met hun reuzenvloten en S-Centranten, aangestuurd door de superintelligentie K`UHGAR. ESTARTU werd in de sector Cours door het superwezen K`UHGAR tot een restant-entiteit gereduceerd door het inzetten van diens mentaaldepots. Bij de donkere wolk Auroch-Maxo ging het om het laatste restant van de fusie tussen de Koridecc-vlinders en de Sorrmo-sporenwolk. In deze sfeer, gevuld met ultra-hoogfrequente-hyperenergie, bevonden zich naast de zon Auroch-Maxo ook diens 67 planeten.


Op de 55-ste planeet moet de SOL een Kym-Jorier in veiligheid brengen als ze de mensheid van de ondergang wil redden. De Mondanen patrouilleren in deze regio en de SOL-bemanning ontmoet een gigantische S-Centrant met een diameter van 200 kilometer. Bij dit complex vliegt als 'scout'  een cilindervormig ruimteschip vooruit dat lijkt op Cairol's ruimteschip. Runrick is de leider van de Mondanen uit Dubensys. Hij wil Mun-1 en opperbevelhebber worden van de gezamenlijke strijdkrachten van de Mondanen in Segafrendo.


De donkere wolk Auroch-Maxo is gevuld met energie, het Tzan`dhu. De Inzaila hebben hun krachtveldlijnen als een netwerk door de gehele wolk geweven; ze benutten het glinsterde netwerk als een adersysteem waarmee ze onafgebroken Tzan`dhu uit de donkere wolk opzuigen. De Inzaila worden door de donkere wolk opgeladen tot een Inzaila Onda, de erboven liggende ontwikkelingsfase. Op de waterwereld Auroch-Maxo-55 versmolten ooit de Koridecc-vlinders met de donkere wolk Sorrmo. Na het ontstaan van ESTARTU waren op Auroch-Maxo-55 volkomen vreemde levensvormen opgetreden: plantachtig leven in de vorm van zeldzame zwemmende eilanden van behoorlijke grootte. Middenin de turquoise oceaan van Auroch-Maxo-55 ligt het zwemmende eiland Paumyr. Het gaat hier om een reusachtig plantenorganisme, een Inzaila. Het plantenwezen Paumyr was bij de geboorte van ESTARTU ontstaan. In het midden rusten op een soort altaar 22 vuistgrote objecten die lijken op vogeleieren. Het gaat hier om Kyms, eivormige verpoppende-cocons, waar in vroeger tijden de Kym-Joriers uitkwamen. De Kym-Jorier-vlinders hadden samen met de plantvaders in vroegere tijden ESTARTU als anker gediend in de normaalruimte. Vele Kyms zijn gestorven, maar in Ć©Ć©n Kym steekt nog leven, duizend jaar na de gebeurtenissen van Cours.


De galactici kunnen de cocon in veiligheid brengen; in het eivormige object bevindt zich een laatste restant van ESTARTU. Atlan brengt het groen-goud gespikkelde vuistgrote object in de centrale van de SOL, waar het meteen reageert. Kort daarna treedt HET weer op: "Als de mensheid, HET en Thoregon zal redden dan moet die SOL zich via de snelste weg naar INSHARAM begeven. Daar zullen verdere aanwijzingen volgen". Op de zuidpool van de planeet Auroch-Maxo-55 bevindt zich een cirkelvormige vlakte van vijftig kilometer in diameter waarin hyperfysische anomalieƫn heersen: elkaar overlappende verschillende strangeness-waarden, stralingen die aan een zonnenoverbrengers en zwartgaten doen denken. Alshma Ventor, het slapende licht, het portaal naar INSHARAM ... De SOL lukt de vlucht uit zijn omloopbaan rond de waterwereld Auroch-Maxo-55, die vlak erna wordt vernietiging door de Mondanen als het schip Alshma Ventor is gepasseerd.


In de volgende jaren behalen de Mondanen de alleenheerschappij over Segafrendo, de superintelligentie K`UHGAR neemt de macht over in de galaxie. Het halterruimteschip bereikt de mysterieuze sfeer INSHARAM. In de mythologie van Inzaila is er sprake van INSHARAM - het oord achter Alshma Ventor, het slapende licht ... Oneindig ver aan de andere kant van de donkere wolk Auroch-Maxo bestaat een ander oord, een oase van vrede, waarin de kennis en de wijsheid van de kosmos wordt verzameld. Men komt in conflict met de Evoesa die zichzelf beschouwen als hoeders van INSHARAM. Het binnenste van INSHARAM is met een vloeibare blauwe substantie gevuld, die als psi-materie wordt geĆÆdentificeerd. INSHARAM is een klein fenomeen met een grootste diameter van 1160 kilometer. Space-jets ontdekken viertien membraan-ventielen met daarachter liggende dimensietunnels. De buitenwand bestaat uit een soort materie-projectie van gekristalliseerde psi-materie. Kussenvormige welvingen van INSHARAM steken uit in de hyperruimte. INSHARAM is een hartvormige blaas in het overgangsgebied tussen het standaarduniversum en de hyperruimte, ingebed in de diepte. Ultra-hoogfrequente hyperenergie uit de hyperruimte diffundeert door het omhulsel van INSHARAM naar binnen toe en condenseert daar tot de psi-materiĆ«le vloeistof die zich daar ophoopt. INSHARAM is een fenomeen van niet-natuurlijke oorsprong, ooit heeft iemand de blaas in de diepte geĆÆnstalleerd. Men speculeert dat INSHARAM uit een sporenschip is ontstaan. Entiteiten kunnen hier tot superintelligenties evolueren.De bemanning van de SOL verneemt de fantastische ontstaansgeschiedenis van de superintelligentie HET.

HET had zich 18 miljoen jaar in het verleden zelf geschapen, en in zekere zin op een afstand. Een 'kroniekschrijver' begeleide HET over miljoenen jaren, zijn kennis ging in het heden over op Delorian Rhodan, hij wordt de nieuwe kroniekschrijver van de superintelligentie. Delorian reisde naar het verleden en initieerde als co-factor in de psi-materie van INSHARAM het ontstaan van HET. HET had bij de kleine Delorian een psionische inprint aangebracht. De in de zuigeling aanwezige essentie van HET verenigt zich met het ESTARTU-restant en absorbeert daarbij tegelijkertijd een bestanddeel van het carit: door het sluiten van een tijdslus begon zo het bestaan van HET. Delorian Rhodan is het 'reservoir' van de chronisten en de met hen verbonden gemeenschappelijke informatie. Daarmee wordt een tijdslus over 18 miljoen jaar gesloten. De 18 miljoen jaar van het ontstaan van HET tot aan het heden zijn nu een gesloten cirkel, waarin alles onveranderlijk is; en vanaf dit punt is de toekomst open en ook voor HET niet voorzienbaar. Met de geboorte van Delorian Rhodan heeft HET zich uit de tijdslus onttrokken - met de prijs dat voor de superintelligentie van nu af aan de toekomst onbekend en raadselachtig is, zoals ook voor alle andere wezens en entiteiten van het multiversum. De SOL heeft haar opdracht vervuld: de na de aanval van de mentaaldepots tot restant-entiteit gereduceerde ESTARTU had het niet alleen overleefd, maar ontwikkelde zich ook tot een andere zwerver die later de Aarde ontdekte. De SOL zoekt de weg terug naar het heden en duikt in de mega-dom van Segafrendo. Maar de sprong door de tijd mislukt en het halterruimteschip bereikt onbekend terrein ...Veranderingen in de Melkweg.

De kosmische fabriek WAVE had de Aarde overvallen, de Terraanse regering werd vernietigd. De superintelligentie HET heeft zich met vijf andere superintelligenties teruggetrokken in de PULS en de coalitie Thoregon gegrondvest. De PULS is een zone die vrij is van elke quantum-fluctuatie, een regio met een absolute vacuĆ¼m en onttrokken aan de toegang voor kosmocraten en chaotarchen. De Melkweg presenteerde zich aan het eind van de 13e eeuw vrij van hogere machten. Een ontwikkeling die de volkeren van een gehele galaxie volledig onvoorbereid trof ... In de Melkweg heerst oorlog, zoals werd aangekondigd door de kosmocraat Hismoom. Het kristalimperium, het rijk van de Arkoniden, ontwaakt met nieuwe kracht.


Perry Rhodan werd de 'Terraanse resident'. Boven Terrania zweefde de 'solaire residentie'. Het object vergeleek men met een reusachtig orchidee van staal en glas, en aan de bloemsteel grondvorm waren vijf gewelfde elementen gekoppeld. De solaire residentie was het zenuwcentrum van de liga. De centrale computer heet LAOTSE: een hybride constructie van syntron- en positron elementen. De hybride constructie was noodzakelijk geworden vanwege een computervirus, welke zich specialiseerde op de extreem complexe 5D-computerarchitectuur van de syntron. Corravir leidde tot de zwaarste computergebreken en mogelijkerwijs tot aan een zelfvernietiging. Het virus stamde uit de galaxie DaGlausch, uit de omgeving van een kosmische fabriek. De liga van vrije Terranen (LVT) beschikte over twee industriecomplexen die p-chips (positron) produceerden: Olympus en de Hayok-sterrenarchipel, 9920 lichtjaar verwijderd van de Aarde. De hyperfysicus Tautmo Aagenfelt vond ten slotte de K-dam uit. De Korraagse-dam is een soort ommanteling voor hoofdpositrons die bestaat uit 5D-beschermvelden en diversen materiaallagen.
Het Arkoonse streven naar een grootmacht.

Duizenden jaren lang was het grote imperium van de Arkoniden een bepalende macht in de Melkweg. Pas in het jaar 2329, als de Blues Arkon III vernietigden, was deze heerschappij gebroken. Nu echter, aan het begin van de 14e eeuw NGT, zal het Arkon-rijk met nieuwe glans stralen. De Arkoonse imperator Bostich laat iedere dag bevolkte stelsels innemen. De industrieplaneten van het kristalimperium spugen dagelijks dertig nieuwe gevechtsschepen uit. De troonvloot ARK`IMPERION vernietigt opstandige koloniewerelden. In de Hayok-sterrenarchipel duiken 200.000 slagschepen op. Rhodan ziet af van tegenmaatregelen om een galactische oorlog te vermijden. Imperator Bostich zet zijn confrontatiekoers verder voort.


Van de machtsblokken in de Melkweg blijven alleen de LVT en de Blues-volken onafhankelijk. Om zich tegen aanvallen van de Arkoniden te verweren hebben ook de Terranen de bewapening opgevoerd. De LEIF ERIKSSON is Rhodan's vlaggenschip en hoort tot de exploratie-klasse, een bolruimteschip van 1800 meter in diameter. De schepen van de wachter-klasse kunnen ruimteschepen via de Aagenfelt-barriĆØre uit de hyperruimte duwen. Vier wachter-schepen vormen een blokkade-eskader. Op Olympus vindt de eerste actie plaats van het blokkade-eskader. De Aagenfelt-barriĆØre van Terra, Ertrus, Epsal en Nosmo gaan in bedrijf. Mike Rhodan wordt van Mimas ontslagen, waar hij zich na de gebeurtenissen met Torric een medische-psychiatrische behandeling onderging.


Het agressief optredende kristalimperium breidt zijn macht steeds verder uit. Onlangs bezetten meer dan tienduizend gevechtsruimteschepen het kleine sterrenrijk van de Topsiders in het Orion-Delta-stelsel, 815 lichtjaar van Terra verwijderd. Reginald Bull wordt door de Arkoniden gevangengenomen. Cistolo Khan, Gucky en de beide jonge mutanten Yala Reyes (telepate) en Goa Zefferphaun (suggestor) moeten Bully gaan bevrijden. Maar de mutanten zijn te onervaren en te fijngevoelig; 20 gevangen Terranen kunnen worden bevrijd, maar Bully werd naar een ander oord gebracht.


De 'nieuwe USO' wordt opgericht onder leiding van de Oxtorner Monkey, die intussen een cellenactiveerder heeft gekregen. Quinto Center is de centrale van de organisatie. Het belangrijkste actiegebied van de nieuwe USO is het kristalimperium. De USO-agent 'sterrenvogel' en zijn medewerkers gaan uitpluizen of Bull daadwerkelijk naar de Golkana-gevangenis werd overgebracht. Sterrenvogel begint daarom een liefdesaffaire met de directrice van de gevangenis, Endra da Kimbarley. Bull wordt gefolterd en ondergaat de oneindige doodsstraf, waarbij hij wordt gedood en meteen weer wordt gereanimeerd. Hij moet en zal Terra's geheimen verraden. Tijdens een transport van gevangenen wordt Bull eindelijk bevrijd door de USO-agenten.


Twee USO-specialisten van de planeet Swoofon komen achter een geheim van de Arkoniden: de herbewapening van de GILGAMESCH met superzware transformkanonnen in het kader van de operatie 'stille reus'. In het Arkoonse centrale vlootcommando wordt een project onder de codenaam Ark`Thektran bespoedigd. De Arkoniden willen hun vlootcommando verplaatsen en ze bereiden operatie 'stille reus' voor. Twee oudere USO-agenten, Him Asnas en Corty Reiser, zorgen voor de vernietiging van de GILGAMESCH.


Bostich laat zijn vloten optrekken. Met twaalf vloten lukt de slag om Ertrus. Kraschyn, de mascant van het kristalimperium, onderdrukt iedere weerstand. Maar de Ertrusers geven niet op. De integratie van de Kreit-coalitie in het kristalimperium lukt niet. De Arkoniden beginnen met geheel nieuwe activiteiten in het centrum van hun imperium. Planeten worden tot afgesloten gebied verklaard. Deze geheimzinnige zaken roept de nieuwe USO ten tonele. Deze stuurt beide meest bekwame specialisten op actie: de twee Swoons Micro Trivielle en Lokmar Lokink starten met de operatie CV-embinium. Arkon XX - eigennaam Subtor - werd in een onmogelijk schrikbarend tempo uitgebreid; er is sprake van een raadselachtig kristalscherm, en met het CV-embinium wordt aan een kristalimperium-variant van de psiso-netten gewerkt, de kriso-netten.


Gigantische hypercon-blokken worden op alle planeten geplaatst, bedoelt om werelden in een nieuwe positie te brengen of bij veranderde gravitatie-omstandigheden in hun baan te houden. In het centrum van alle werkzaamheden staat Bostich I, de imperator. Een deel van zijn leven wijdt hij aan het oponthoud in de droomtijd. Zijn extrazintuig wordt geactiveerd, en hij wordt de gaumarol Bostich I. da Arkon, grondlegger van het Huhany`Tussan. Zijn droom is het goddelijke imperium. Al snel zullen weer drie planeten in een gemeenschappelijke omloopbaan cirkelen rond de Arkoonse zon - Subtor wordt Arkon III.De monochroom-mutanten.

In het jaar 1300 NGT duiken voor het eerst de 'monochroom-mutanten' op; ze nemen hun omgeving alleen waar in zwart, wit en de schaduwnuancering. De gemeenschappelijke genetische achtergrond staat in verband met de Terraanse kolonisatieplaneet Horrikos, 7460 lichtjaar van Sol verwijderd. Deze diende eens als opvangkamp voor de slachtoffers van een kweekprogramma uit de Monos-dictatuur. Op basis van Terraanse genen zou toen een ras van supermutanten worden geschapen. Het kweekdoel werd niet bereikt, de manipulaties van het erfgoed hadden een nawerking: de monochroom-mutanten ontstonden, 80.000 kinderen met vaardigheden zoals telepathie, telekinese of teleportatie, verbannen door hun omgeving.


Mutanten zoals deze zijn de teleporteur Startac Schroeder, die telepate Yala Reyes en de suggestor Goa Zefferphaun. Moharion Mawrey die ervaringen heeft opgedaan met mutanten richt een netwerk op van mutantenscholen. Bij de jonge Trim Marath worden hoge psi-waarden gemeten. Hij bezoekt de mutanten-school van Moharion Mawrey. Trim wordt door een mysterieus wezen Morkhero Zielenbron naar een onbekende dimensie ontvoerd, uit het onwerkelijke Land Dommrath kan hij worden gered met de hulp van zijn medescholieren door de inzet van hun psi-krachten. Falo Gause vecht zich als voetballer een weg uit een eenvoudige milieu naar de top. Als Terrania's straatvoetballer wordt hij bij Ć©Ć©n van de grootste clubs van de Aarde ondergebracht en getraind als een professional.


De monochroom-mutanten, Monos` kleinkinderen', worden volwassen en gaan hun eigen weg. Ze komen er evenwel achter dat hun levensduur vrij kort is. Het grote sterven begint. De mutanten vluchten naar het Andes gebergte en stichten de stad Para-City. Koo Parkinson neemt de macht over: hij is een mutant van Lepso, de para-vorst. De mysterieuze stad van de mutanten is door de Terraanse regering niet meer te controleren. Sporadisch optredende duistere velden tasten richting de stad. De daar nog verblijvende 35.000 monochroom-mutanten vormen een para-blok-bewustzijnscollectief en versterken daardoor hun parapsychologische krachten. Met het para-blok is een paranormale resonantie verbonden die de deelnemende mutanten ertoe dwingt om in een gemeenschappelijk ritme te oscilleren, en zo van buitenaf controle over ze krijgt. Op een dag vernemen ze de verre roep van deze onbekende, die hun redding belooft.


In december 1303 NGT volgen de gebeurtenissen elkaar op in snel tempo. Koo Parkinson hult Para-City in een paratronscherm en verkrijgt een fusiebom. De para-vorst leeft in de waan dat het mogelijk is om hem en de overige doodgewaande mutanten te verenigen tot een superintelligentie door de energieontplooiing van de bom. Vanwege het dreigende gevaar passeert Perry Rhodan met zijn blauwe Galornen-pak het paratronscherm en betreedt hij Para-City. De ontploffing van de bom kan worden verhinderd, Parkinson komt om het leven. Een duister veld bereikt tegelijkertijd Para-City, teweeggebracht door een geheimzinnige stem uit de oneindigheid. De mutanten Trim Marath en Startac Schroeder verdwijnen in een eigenaardig lichtverschijnsel (ze bereiken de planeet Chirittu in het Land Dommrath), en in hun plaats materialiseert een lichaam: Wrehemo Zielenbron.Morkhero Zielenbron.

Trim Marath omschreef Morkhero als een machtige geest, maar ook als een kind dat nog speelt. Niet alleen de jonge mutant Trim Marath kwam in contact met Morkhero Zielenbron, maar ook de hyperfysicus Tautmo Aagenfelt. Hij overleeft de 'overname' niet. De LEIF ERIKSSON vliegt in de Eastside van de galaxie om een spoor te volgen van Morkhero Zielenbron. Op de planeet Morbienne III verblijft de profeet Morkhero. De zon Morbienne is een sterke hyperstraler en op de derde planeet wordt een gigantische concentratie aan psionisch opgeladen materiaal vastgesteld, genaamd fluut. Met gebruik van fluut kan Morkhero grote hoeveelheden paranormale krachten tanken - hij kan nu zelfs door paratron-schermen heendringen. Morkhero is een klein humanoide wezen met een gerimpelde huid, wiens eivormige hoofd door drie buizen met de romp is verbonden. Het tengere gestalte wordt gedragen door een hoofdeloos, zilveren wezen. Morkhero beschikt ook over superieure technische mogelijkheden.


Julian Tifflor reist door de Melkweg als residentieminister voor de buitenlandse politiek van de liga. Het is Tifflor's doel om een gemeenschappelijk front samen te brengen tegen het kristalimperium, daarom bezoekt hij ook een geheime conferentie van de Blues. Er gebeuren vreemde voorvallen op de planeet Santanz. Hij moet van de Blues-planeet vluchten en raakt in het machtsgebied van de rode Santantie. Daarachter steekt Morkhero Zielenbron. Hij was overhaast met zijn vreemde ruimteschip ORDEO MYN van Morbienne III gevlucht. Hij is nog maar een kind dat psionisch ontwaakt.


Morkhero Zielenbron's thuis is het Land Dommrath, een galaxie in de buurt van het vergane sterreneiland Kohagen-Pasmereix. Het Land Dommrath is in 3456 clusters onderverdeeld. De planeet Crozeiro in cluster 0001 is gelegen in het centrum. Crozeiro was de thuiswereld van Samaho, die later Torr Samaho's dienaar van de materie werd. De planeet Chirittu bevindt zich in cluster 0133, iets meer dan 11.000 lichtjaar verwijderd van Crozeiro, het DoĀ“Gwinyr-gebied van de galaxie. Het is de tweede planeet van de blauwe reuzenzon Chiritt en wordt bewoond door Dommraths uit het volk van de Caranesen.


Beelden uit het verleden komen tot leven. In het Land Dommrath waren geen oorlogen, er was nooit iets anders als de vrede en de wet van de ridders. De wet van de ridders verbood elke ruimtevaart tussen de werelden van het land. Het sterrenverblijf van de ridders was een gigantisch zwevend station in een baan om Crozeiro, een gewelfd vijfhoekig spaken-platform met een diameter van 22 kilometer. In het sterrenverblijf stonden meerdere portalen. Ze waren via een station op het Dommrathse net aangesloten, het DoĀ“Tarfryddan. Een klein vertrek in het grote gebouw van het sterrenverblijf bestond uit het technologische magazijn van de ridders van Dommrath. Wrehemo Zielenbron was de hoeder van het technologische magazijn. Het bevatte onder andere twee pakken van Parr Fiorano (pak van de vernietiging, pak van de fantoom), de sepzon-gordel, gereedschappen uit de galaxie Erranternohre, combi-stralers van de tweegeconditioneerden, apparatuur uit DORIFER's omgeving, versteende stekken van een kosmisch plantenwezen genaamd Paumyr, de materiewip Ruhar en het beveiligingsveld Necrem.


Wrehemo's leerling Morkhero had het pak van de fantoom gestolen en was naar de Melkweg gevlucht. Morkhero leerde het pak te bedienen. Het denken van de drager werd door het pak zo versterkt dat hij fantoomprojecties van zichzelf kon uitsturen om andere wezens mentaal over te nemen. Dit proces functioneerde ook over reusachtige afstanden. Morkhero lukte het steeds beter om zijn bewustzijn in meerdere met elkaar verbonden splinters op te delen, de fantomen, die allemaal optraden in de zin van het gezamenlijke bewustzijn. Het pak van de fantoom haatte het aura van een ridder van de diepte: Perry Rhodan. Deze haat beĆÆnvloedde Morkhero.


Heden: Morkhero Zielenbron bereikt met de ORDEO MYN het Arkon-stelsel. Imperator Bostich heeft alle hoogwaardigheidsbekleder van het imperium bijeengeroepen, en het op die manier makkelijk gemaakt voor Morkhero om ze allemaal mentaal over te nemen. Deze 'handen' bezorgen hem alle toegangscodes in het Arkon-stelsel. Bostich roept het goddelijke imperium uit: Arkon III, alias Subtor, heeft dezelfde omloopbaan bereikt waarin Arkon I en Arkon II zich reeds bevonden. Het opduiken uit het focuspunt van de situatieoverbrengers is precies zo afgestemd dat de planeet de correcte bewegingsvector inneemt. Kort daarna wordt de imperator moeiteloos overgenomen door Morkhero. Hij roept het potentiaal aan van het pak van de fantoom en brengt in Ć©Ć©n klap alle wezens in het Arkon-stelsel onder zijn controle. Hij wil op Arkon III de transformatie inleiden tot ZIELENBRON.


Wrehemo Zielenbron activeert in zijn verre thuisgalaxie de materiewip Ruhar. Hij gebruikt de monochroom-mutanten van Para-City als een psionisch baken. Wrehemo materialiseert middenin Para-City. Het duel meester tegen leerling begint. Wrehemo is in bezit van de sepzon-gordel en zijn leerling Morkhero bezit het pak van de fantoom. Wrehemo roept het para-blok van de mutanten-bewustzijns bij elkaar. De vrijgemaakte energie van het verbond is enorm. Wrehemo nadert zijn doel, de onsterfelijkheid, de transformatie tot een wezen van hogere orde.


Een surrealistische strijd tiert tussen Wrehemo en Morkhero. Het pak en de gordel horen eigenlijk samen. In het fluut dat Morkhero heeft verzameld komt beweging: psionen en psi-materie wervelen door elkaar. Voor Morkhero is het pak 'een maatje te groot'. De monochroom-mutanten worden een deel van Wrehemo Zielenbron, evenals het fluut, het pak, en de gordel. De concentratie van psi-energieƫn is zo groot dat spontaan materialisatie van psi-materie ontstaat, dat als het ware materie ontstaat uit denkenergie. Wrehemo Zielenbron, de hoeder van het technologische magazijn van de ridders van Dommrath, wordt de superintelligentie ZIELENBRON. Onderdeel van hem zijn nu Morkhero's fantoom en al de wezens die hij heeft overgenomen in de Eastside en in het kristalimperium. In het Arkon-stelsel heeft een hoger wezen de macht overnomen. ZIELENBRON materialiseert op ARKON III, zijn nieuwe thuis. Het kristalscherm wordt geactiveerd, het nieuwe symbool van het kristalimperium. Op 27 december 1303 vormt zich, met een radius van 21 lichtuur, een witblauw-kristalhelder stralende sfeer om het Arkon-stelsel. ZIELENBRON is de nieuwe macht in de Melkweg


Perry Rhodan werd getuige van zijn ontstaan, en het lukte hem te ontsnappen uit het Arkon-stelsel. Nu moet de Terraan reageren, terwijl het epicentrum van alle activiteiten net als voorheen Arkon is. In het Ammh-Riconah-stelsel vinden Perry Rhodan en de gevluchte Ara's bondgenoten: Arkoniden die het niet eens zijn met de methoden van hun regering. Het leven van de vluchtelingen is daarmee voorlopig gevrijwaard, maar niet de vrijheid van de Melkweg. Deze wordt meer bedreigd dan ooit tevoren in de afgelopen eeuwen! De spanningen tussen Arkon en Terra worden steeds groter. De nieuwe superintelligentie ZIELENBRON streeft ernaar haar invloed langzaam maar zeker in het geheim uit te bouwen. De greep naar de complete macht over de Melkweg zal pas in een later stadium plaatsvinden - daar gaan de analisten van de Terranen van uit. Daarom kunnen Perry Rhodan en zijn medestrijders tegenacties opstarten. Als eerste doel wordt Ertrus uitgekozen want daar resideert de nieuwe Tato.  Duikboten wijzen op een verkenning van de onderwereld van de zwaartekrachtplaneet. Een doel daarbij is het Kreit-stelsel, daar start Rhodan met een verzetsgroep. USO specialisten en TLD agenten onder leiding van Perry Rhodan hebben hun doel bereikt in het centrum van de Arkoonse macht op Ertrus: de terranen ontvoeren zijne verhevenheid Bostich de eerste van Arkon.De teleporteur Startac Schroeder en Morkhero-speurder Trim Marath.

Door het noodlot komen twee jonge mutanten van de Aarde in een vreemde omgeving terecht: de teleporteur Startac Schroeder en Morkhero-speurder Trim Marath verdwijnen op 25 december 1303 NGT uit Para-City, de stad van de monochroommutanten. Ze materialiseerden op de planeet Chirittu, een planeet waar men kennelijk nog nooit iets over de Aarde of de Melkweg heeft gehoord. Bovendien is Chirittu primair een planeet waar om wordt gevochten. Trim en Startac worden getuige van meedogenloze gevechten waar op het eerste gezicht alleen robots voor worden ingezet en industriecomplexen worden vernietigd. De ene kant van dit conflict wordt als 'het legioen' aangeduid, aan de andere kant staan de aanhangers van de astronautische revolutie.


Beide mutanten maken kennis met een eigenaardig wezen, dat hen helpt weg te komen van de planeet waar zo verbitterd om wordt gevochten. Dit wezen is Keifan, een druĆÆde van de planeet Couxhal. Samen gaat ze op reis door de verschillende portalen van het Land Dommrath en bereiken zelfs de planeet Yezzikan Rimba, het centrum van de astronautische revolutie. Deze revolutie die door de Sambarkinse geleerde Ruben Caldrogyn op gang is gebracht heeft als hoofddoel het weer invoeren van de ruimtevaart. Want ruimtevaart is in het Land Dommrath strikt verboden door de geheimzinnige ridders van Dommrath, die de bewoners als compensatie een uitgebreid overbrengernet hebben geschonken. Verder is de galaxie een oord van vrede waar alle bewoners een veilig bestaan hebben.


Trim Marath ontdekte - zeer tegen zijn zin - zijn ware gave en stijgt op een beslissend moment in zijn leven boven zichzelf uit. Hij projecteert in een duel op leven dood een zwarte krijger: zijn schaduwgestalte dat op vloeibaar metaal lijkt en een enorme mentale straling van doodsdreiging en agressie uitstraalt. Nadat het Trim gelukt is zijn mutantengave te ontwikkelen en de centrumplaneet van de astronautische revolutie te redden, begint een kleine groep aan een nieuwe reis. Na een noodlanding op een naamloze planeet maken ze het best bewaarde geheim mee van het Land Dommrath: de bouw van een sectorportaal met behulp van riddertechniek. Ruben, Keifan, Trim en Startac teleporteren ongemerkt aan boord van een legioen stekelruimteschip van de portaalingenieurs en beginnen aan een reis naar het centrum.


Ze bereiken samen met hun vreemde begeleiders de planeet Annuze 1. Daar bevindt zich de enige mogelijkheid om de terugweg te vinden naar de Melkweg. Maar de heersers over het legendarische centrum hebben blijkbaar hun eigen problemen. Terwijl het viertal gevangen wordt genomen en voorgeleid wordt in de ridderzaal van de toren van Ann kondigen de ridders van het Land Dommrath aan dat de 'crisissituatie Helioot' is ingetreden. Het legioen dat uit 100.000 ridderschepen bestaat moet onmiddellijk in staat van alarm worden gebracht! Het legion heeft drie taken. De eerste is er voor te zorgen dat het verbod op de ruimtevaart in het Land Dommrath wordt gerespecteerd. De tweede is dat na het uitbreken van een besmetting van de epidemie de nog levende slachtoffers worden gered. De derde en laatste taak van het legioen is het Land Dommrath beschermen tegen overvallen van buitengalactische machten.In de vaderlandse Melkweg.

De door de superintelligentie ZIELENBRON gecontroleerde Arkoniden geven het niet op: zeer ondubbelzinnig plannen ze nu een directe aanval op de Aarde. Perry Rhodan moet zich op grote gevechten instellen. Behalve dat, lukt het de onsterfelijke Terraan om enkele van zijn weinige troeven uit te spelen. Daartoe behoort de gevangengenomen imperator Bostich I, die door een team van Ara artsen is bevrijd van de invloed van ZIELENBRON. Maar daartoe behoren ook de Haloeters, oude vrienden van de Terranen. Tegelijkertijd weten de Terranen dat ze bondgenoten nodig hebben, als het werkelijk tot de gevreesde grote aanval van de Arkoniden komt. Tot die bondgenoten behoren de Posbi's. Het centrale plasma is gestart met omvangrijke verbouwingswerkzaamheden aan de centrale syntroniek die tot doel hebben het brein van syntronische naar hyperprotonische besturing om te zetten, om de Posbi-beschaving corravir onaantastbaar te maken. De tachtig plasmakoepels zijn overtrokken met een reusachtig psiso-net om zich effectief aan een aanval van ZIELENBRON te onttrekken. Ook heeft het centrale plasma de Posbi's opdracht gegeven om veertigduizend tot biopositronisch omgebouwde fragmentruimteschepen in te zetten ter verdediging van het Sol-stelsel.


De Arkoniden verzinnen een intrige en zetten een Terraanse moordaanslag van imperator Bostich I in scĆØne en brengen een nieuwe troonopvolger, zijn onwettige zoon Bostich II, aan de macht. De nieuwe imperator en dus de machtigste man van het kristalimperium blijkt een robot te zijn, maar dat wordt geheimgehouden.


De bom is gebarsten: Arkon verklaart Terra de oorlog. Het tot nu toe ondenkbare schijnt waar te worden - na vele duizenden jaren van vriendschap en een vreedzame co-existentie ontstaat er tussen de beide sterrenrijken een oorlogstoestand. Op 24 januari 1304 NGT werd het afschuwelijke de waarheid: met een strijdvaardige vloot van ongeveer 380.000 ruimteschepen, de wellicht grootste die sinds duizenden jaren ten strijde is getrokken in de Melkweg, vallen de Arkoniden het Sol-stelsel aan. Ze staan onder de invloed van de negatieve superintelligentie ZIELENBRON, die sinds enige tijd in de Melkweg zijn macht uitbreidt. De Posbi's, de trouwe bondgenoten van de mensheid, op wier hulp Perry Rhodan zich heeft verlaten, ontpoppen zich als verraders. Als de robots met hun fragmentschepen, die de bevolkte planeten eigenlijk moesten beschermen, op de ruimteschepen van de Terranen beginnen te schieten, wordt het de verantwoordelijken duidelijk dat ZIELENBRON ook hier actief is geworden. Ten slotte rest er Perry Rhodan niets anders dan de aftocht af te kondigen. De thuisvloot en de stalen residentie orchidee trekken zich onder aanzienlijke verliezen terug uit het Sol-stelsel. Terra wordt door de Arkoonse strijdmacht bezet en ook wordt nu duidelijk dat de jonge superintelligentie zijn macht steeds verder wil uitbreiden. Welke rol de zwaar aangeslagen mensheid daarbij zal spelen, zal moeten blijken ...De odyssee van de SOL schijnt nog lang niet ten einde te zijn.

Niet al te lang geleden heroverde Perry Rhodan het oude halterschip om het opnieuw in dienst van de mensheid te stellen. De SOL was bij de strijd tegen de dienaren van de materie, ze vloog de PULS van DaGlausch in en begon aan een reis, die zowel door de ruimte als de tijd ging. Onder het bevel van de Arkonide Atlan werden de mensen aan boord van het acht kilometer lange ruimteschip getuige van ongelooflijke gebeurtenissen: gescheiden door een afgrond in de tijd van achttien miljoen jaar van de mensen in de Melkweg, maakten de bemanningsleden de geboorte van de superintelligentie HET mee, net zoals de ondergang van de galactische kroon tegen de oorlogszuchtige Mondanen.


Toen alle belangrijke opdrachten waren uitgevoerd, begon men aan de terugreis: door de mysterieuze NACHT in de galaxie Segafrendo moest men via DaGlausch terugkeren in het relatieve heden. Maar ergens scheen er iets fout te gaan. De SOL komt namelijk terecht in een vreemde galaxie, in het Land Dommrath. Een galaxie die onder de vreedzame en tegelijkertijd strenge heerschappij van de ridders van Dommrath staat. De bewoonde planeten zijn verbonden via overbrengers, waarmee het personen- en vrachtverkeer wordt afgewikkeld; een betrekkelijk hoge welvaart zorgt ervoor dat het alle wezens in de galaxie goed gaat. Maar zelfs dit paradijs heeft zijn schaduwkanten: ruimtevaart is verboden, waartegen de rebellen van de astronautische revolutie zich verzetten. Een vreselijke epidemie houdt met onregelmatige tussenpozen flink huis op de werelden en ontvolkt hele planeten.


Atlan komt in aanraking met de beheerders van deze galaxie - en het komt tot een ontmoeting in de sterrenkamer. Intussen weet Atlan meer over de geschiedenis van de ridders van Dommrath, over hun pogingen om de vrede in hun galaxie veilig te stellen en zich afzijdig te houden van de conflicten van de hogere kosmische machten. De Arkonide voelt aan dat er zich in Dommrath dingen afspelen, die ook invloed hebben op de Melkweg - het concept van Thoregon is hier net zo goed bekend als het mysterie rondom de ridders van de diepte. Tevens leert hij een interessant wezen kennen. Atlan werd getuige van een indrukwekkende ceremonie. Ruben Caldrogyn leider van de astronautische revolutie heeft de ridderwijding ondergaan. Er zijn weer zeven ridders van Dommrath.


De twee jonge mutanten, Trim Marath en Startac Schroeder, hebben een voorlopig nieuw vaderland gevonden in het ruimteschip SOL dat in opdracht van de ridders van Dommrath op zoek gaat naar de verdwenen ridder Mohodeh Kascha.In de vaderlandse Melkweg.

De stalen residentie orchidee en de 29.000 overgebleven ruimteschepen trekken zich terug in een verzetspositie vanuit het stelsel Kalup's Forten. Rhodan gaat samenwerken met ex-imperator Bostich I. Hoewel dit een zinvolle aanpak lijkt vindt Rhodan's 'pact met de duivel' weinig instemming bij de ruimtevaarders. De eerste tegenaanval van de Terranen lukt, de troonvloot Ark'Imperion en de valse imperator bevinden zich in Terraanse handen! De smet van de nederlaag in het Sol-stelsel is daarmee nog lang niet weggewerkt. Wil Perry Rhodan de volken van de galaxie weer hun vrijheid teruggeven, dan moet hij ZIELENBRON voortaan agressief benaderen. De eerstvolgende stap betreft het eigenlijke machtsgebied van de Arkoniden - het gaat om de wereld van de Kralasenen. In de strijd voor de vrijheid in de Melkweg kunnen de Kralasenen belangrijke bondgenoten zijn, uitgerekend de bloedhonden van de imperator die de laatste jaren de gevaarlijkste vijanden van de Terranen waren geweest. De vroegere vijanden beginnen aan een tweede gezamenlijke actie, deze keer in het centrum van de macht. Uitgerekend op Arkon, het centrum van het goddelijke imperium, lijdt de jonge superintelligentie ZIELENBRON een nederlaag, die het vooral goed in de propaganda doet. Wanneer de Arkoniden en de Terranen samenwerken, kunnen ze zelfs ZIELENBRON om de tuin leiden en te slim af zijn. Dat is nog niet alles. Vrienden komen naar de Melkweg om de bondgenoten in de coalitie Thoregon te helpen - uit de galaxie Plantagoo verschijnt de shifting-vloot.


Nadat ze enkele tegenslagen moest incasseren slaagt de jonge superintelligentie er nu in een beslissende tegenzet te doen door de shifting-vloot te vernietigen. De Terranen moeten erkennen, dat er geen grotere fout kan worden gemaakt dan ZIELENBRON en haar macht te onderschatten. Perry Rhodan moet op een andere kaart wedden.


De SCHIMBAA en de ZEUT keren terug. De twee achthonderd meter metende ruimteschepen van de nova-klasse die richting DaGlausch waren afgereisd om contact te leggen met Alashan. Aan boord bevonden zich de witte Haloeter Blo Rakane en de bode van HET, Lotho Keraete, Alaska Saedelaere met zijn huid en de beide mutanten Benjameen van Jacinta en Tess Qumisha met het olifantje Norman. Verder zo'n tienduizend Terranen die met de twee nova-ruimteschepen Alashan hadden verlaten.De odyssee van de SOL schijnt nog lang niet ten einde te zijn.

Atlan wil met de SOL op een nieuw doel afgaan, niet tot vreugde van iedereen. Atlan moet inzien dat de gebeurtenissen in Dommrath met die in Segafrendo en de Melkweg samenhangen. Zo zijn er in alle drie de galaxies reusachtige paddenstoeldommen en daarmee ook de toegang tot de brug in de oneindigheid. De Arkonide wil meer achterhalen, zijn doel is de verboden sector Clurmertakh - en bij de vlucht daarheen helpt hem de sterrenloods. Een belangrijke sleutelrol is weggelegd voor deze sector Clurmertakh, waar het naar verluidt tot overlappingen van de ruimte-tijdvlakken en andere problemen komt. Hier wordt een ridder van Dommrath vermist, uitgerekend de enige die iets meer over de geheimen van Thoregon schijnt te weten.


Atlan laat koers zetten naar de planeet Clurmertakh - en daar betreden de leden van een kleine groep galaxers de poorten van ZENTAPHER. Het lukt de kleine groep onder leiding van de Arkonide Atlan om het mysterieuze 'duistere niets' binnen te dringen. Maar in het binnenste van ZENTAPHER staan de galaxers de nodige problemen te wachten, waar niemand vooraf rekening mee kon houden. Tijdens hun eerste verkenningen stuiten twee mensen op de genetici van Ryncor.In de vaderlandse Melkweg.

Terwijl Perry Rhodan op Poort 3, een planeet met extreme condities in een onbekend zonnestelsel, probeert het verzet tegen de Arkoniden en de negatieve superintelligentie ZIELENBRON te organiseren, worstelen de mensen op Terra met de nieuwe machtsstructuren. Er zijn Terranen die een schikking treffen met de bezetters, de meesten zijn nog bezig met het verwerken van de schok. Maar dan organiseert zich het verzet - in de gedaante van de groep 'milde rebel'. Als Roi Danton en de agenten van de Terraanse liga-dienst onder leiding van Noviel Residor een gewapende opstand waren begonnen zouden ze door de kristalimperiale troepen zijn verpletterd. Maar met een massaal passief verzet hebben de Arkoniden grote moeilijkheden omdat de officieren van de Arkoonse vloot daarmee geen ervaring hebben. De macht van het bezettingsleger is daarmee niet verkleind, nog steeds overheersen ze de planeten van het Sol-stelsel.


Eigenlijk is niet echt duidelijk, wat zich werkelijk in het Sol-stelsel en op Terra afspeelt. Kennelijk heeft ZIELENBRON verdergaande plannen - en die concentreren zich op het brandpunt Para-City. Een gedurfde inzet van de kleine groep USO-specialisten en TLD-agenten is daar succesvol - de uitbreiding van de superintelligentie is voorkomen met de dood van Morkhero en de bevrijding van de zwaargewonde Julian Tifflor - ook al is de Arkoonse bezetting van de aarde daarmee nog lang niet verslagen.De odyssee van de SOL schijnt nog lang niet ten einde te zijn.

Tijdens hun reis door ruimte en tijd heeft de bemanning van de SOL informatie over Thoregon gekregen, die de mensen van de Melkweg zeer waarschijnlijk niet hebben. Bijvoorbeeld dat de Terranen zich hebben aangesloten bij deze kosmische coalitie, maar dat ze niet weten dat een andere Thoregon-poging 18 miljoen jaar geleden volkomen de mist is ingegaan - een lot dat misschien ook de galaxie van de mensheid bedreigt. Daarom zoekt Atlan, die het commando heeft over de SOL, naar meer informatie. Daarbij speelt Mohodeh Kascha, een ridder van Dommrath die de gezochte informatie in de verre galaxie Wassermal kan inwinnen, een grote rol. Helaas is de laatste Kimbaner op de planeet Clurmertakh verdwenen.


In maart 1304 NGT gaat Atlan met een kleine groep op zoek naar de ridder. De galaxers bereiken het mysterieuze 'duistere niets' op de planeet die zich als het merkwaardige ding ZENTAPHER ontpopt. Atlan en Icho Tolot voeren een verkenningstocht uit in een groot station, waar ze op een gevaarlijke tegenstander stuiten. Het is de instinkt-strijder. De raadsels rond ZENTAPHER nemen toe. Blijkbaar gaat het bij het bijzondere bouwwerk om iets heel machtigs, misschien zelfs om een wapen: het krachtige gevechtsstation, waarop Atlan en Icho Tolot zijn gestoten, duidt daarop. De binnenruimtes van het ding zijn groter dan de buitenwand kan omvatten, en in de 'wolken' ervan zweven honderdduizenden zogenaamde kabinetten, die gedeeltelijk zijn bevolkt en waarin grote machines staan. Het 'duistere niets' ontpopt zich als een soort miniatuuruniversum.


In ZENTAPHER stoten Mondra Diamond, Trim Marath en Startac Schroeder op een spoor dat hen naar een heel speciaal kabinet leidt: Kintradim's huis. Daar kunnen de drie Terranen een belangrijke informant bevrijden uit de klauwen van de 'draak', een statisch veld. Mohodeh Kascha kan heel wat vertellen over de achtergronden van ZENTAPHER want de ridder van Dommrath heeft enkele jaren doorgebracht in de reusachtige schepping.


De laatste Kimbaan en de galaxers - als bondgenoten kunnen ze hopelijk meer doen tegen het geheimzinnige gevaar, dat in ZENTAPHER kennelijk loert op het Land Dommrath. Samen willen de galaxers en de Kimbaan nu op zoek gaan naar de mysterieuze onbekende, die kennelijk in ZENTAPHER opereert. Belangrijk worden daarbij het verleden en daarmee de 'grote verwoesting'. De schok komt voor de galaxers onverwacht. Uitgerekend een van de ergste vijanden van de mensheid verbergt zich in ZENTAPHER! Het is Torr Samaho een kosmocraten dienaar van de materie. Daarmee wordt de dreiging voor het Land Dommrath en ook voor Thoregon aanzienlijk groter.In de vaderlandse Melkweg.

Onlangs lukte het een commando-eenheid die bestond uit agenten van de USO en Terranen, op Terra groot onheil te verhinderen. Morkhero Zielenbron, die op de thuiswereld van de mensheid een tweede domicilie voor de superintelligentie wilde 'opbouwen', werd bij die actie doodgeschoten. Men wacht nu met spanning op de reactie van ZIELENBRON. Dat is niet alles, wat voor de Terranen van belang is. Bij de monochroom-mutanten dreigt een catastrofe te ontstaan. Duizenden van jonge mensen dreigt de gen-dood. Na de behandeling van Zheobitt ziet het er inderdaad naar uit, dat men de monochroommutanten duurzaam kan helpen. Perry Rhodan heeft hierdoor een succes geboekt, ook al helpt hem dat in de strijd tegen de negatieve superintelligentie niet verder. Daarvoor moeten eerst andere stappen worden ingeleid. Een belangrijke actie op dit vlak vindt in de buurt van de bolvormige sterrenhoop M13 plaats - daar wordt een eigenaardige bijeenkomst gehouden.


Op 14 mei 1304 NGT ontvangt de voormalig imperator Bostich I van Lotho Keraete, de bode van HET, de relatieve onsterfelijkheid via een cellenactiveerderchip die Perry Rhodan hem had toegezegd voor de samenwerking. Na de ontvangst voor de verlening van het eeuwige leven verplicht Bostich zich tot de teruggave van de door de Arkoniden bezette LVT-gebieden na de gezamenlijke overwinning tegen ZIELENBRON. Hij zal geen oorlog tegen Terra voeren en wil er alles aan doen om de toestand in de Melkweg te stabiliseren!


In het stelsel van de Schemmenster komt het tot een eerste bijeenkomst van de rebellen, waarin het contra-imperium Trav'Tussan wordt gesticht. De volgende actie tegen ZIELENBRON is nu de strijd om het centrale plasma van de Posbi's. Weer moet de superintelligentie ZIELENBRON een nederlaag lijden. Door de Posbi's te bevrijden beschikken de Terranen nu over geweldige bondgenoten die hen bij andere acties behulpzaam kunnen zijn.


In het stelsel van de zon Wega vindt men op Ferrol een spoor van HET. Thorta en heel Ferrol zijn van de Arkoniden bevrijd. De vraag is alleen wat er met de verdwenen Perry Rhodan gaat gebeuren ... Was het spoor van HET een val van ZIELENBRON?De odyssee van de SOL schijnt nog lang niet ten einde te zijn.

Ook een ander wezen is onderweg in het Land Dommrath. Het is een oude bekende van de mensheid. Het is de verstotene Torr Samaho. Het groepje galactici dat zich door ZENTAPHER verplaatst, weet nog niet dat Torr Samaho, de voormalige dienaar van de materie, allang de plaats van de architect heeft ingenomen. Atlan en zijn begeleiders weten al helemaal niet dat ZENTAPHER eigenlijk een chaotender is, een gigantisch instrument van de chaotarchen. Maar ook Torr Samaho weet nog lang niet alles over zijn nieuwe levensruimte. ZENTAPHER werd heel lang door Kintradim Crux beheerst - en die vertelt over zijn leven. Het verslag van de architect brengt kosmische ontwikkelingen aan het licht die de mensen aan boord van de SOL en in de Melkweg een enigszins veranderde kijk op de wereld geven. Als het tenminste lukt een halt toe te roepen aan Torr Samaho die zich de gigantische constructie ZENTAPHER heeft toegeƫigend - de enigen die hem tegen kunnen houden, zijn de mutant en de tweeling. Hun doel is het stoppen van de necroforen.


Het gevecht om ZENTAPHER schijnt een hoogtepunt te naderen. De galaxers en Mohodeh Kascha moeten Torr Samaho op een of andere manier overwinnen om het fatale lot van hun eigen galaxies te kunnen verhinderen. In een duel wordt hij door de 'zwarte tweeling' van Trim Marath en Icho Tolot levensgevaarlijk verwond. Torr Samaho wordt definitief verslagen en sterft. De chaotender ZENTAPHER wordt tot vernietiging gebracht in de zon Clurmertakh door Cairol de derde.


De gebeurtenissen in ZENTAPHER kunnen tot een eind worden gebracht dat weliswaar niet in alle opzichten overtuigt, maar dat de bemanningsleden van de SOL toestaat zonder slecht geweten uit het Land Dommrath af te reizen. Samen met Mohodeh Kascha, de ridder van Dommrath, vertrekt de SOL naar de verre galaxie Wassermal om het raadsel van Thoregon op te lossen.  Hoe het met de SOL verder gaat, zal de toekomst uit moeten wijzen ...In de vaderlandse Melkweg.

ZIELENBRON is nu ten minste in de verdediging gedwongen. De negatieve superintelligentie stuurt aan op massaal geweld. De gebeurtenissen in de Melkweg volgen elkaar snel op. In de Eastside en in het Sol-stelsel gaan de galaxers in de aanval, ze vormen daar een front tegenover de negatieve superintelligentie. Terra wordt bevrijd door Bostich I en zijn troonvloot. Hij draagt het Sol-stelsel over aan Perry Rhodan. Hiermee komt hij de afspraak na voor het ontvangen van de cellenactiveerder. De solaire residentie komt weer aan op zijn oude standplaats in Terrania City. ZIELENBRON is nog lang niet verslagen - maar de bondgenoten van de Terranen beginnen met nieuwe aanvallen.


Massaal lopen de Arkoonse troepen over naar de imperator en keren de 'officiƫle' regering de rug toe. Ook al is het ZIELENBRON dan ondertussen gelukt om Perry Rhodan gevangen te nemen, het machtsgebied van dit wezen beperkt zich momenteel primair tot de bolvormige sterrenhoop M13 en het eigenlijke Arkon-imperium. De planeet Ertrus en de zonnestelsels van de Kreit-coalitie in dezelfde ruimtesector als Ertrus zijn ook nog bezet - maar ook daar is de adem van de vrijheid voelbaar. Meer dan 35.000 ruimteschepen komen in het Kreit-stelsel uit de hyperruimte. Het zijn de gevechtsschepen van de Haloeters, allemaal met een diameter van 100 meter. Een andere hoeksteen van de macht van de negatieve superintelligentie is gevallen. Ertrus is weer vrij.

De volken van de Melkweg schijnen meer eendrachtig te zijn dan zelden daarvoor en het ziet ernaar uit dat de strijd tegen ZIELENBRON bijna definitief is gewonnen. Maar Perry Rhodan, de onsterfelijke Terraan, is met enige zekerheid nog steeds de persoonlijke gevangene van ZIELENBRON. Niemand weet wat er is gebeurd met Rhodan.


Voor de grens van het stelsel, die door het kristalscherm wordt gemarkeerd, zijn de galactische vloten samengetrokken, erbinnen zijn de agenten actief, die desnoods voor de vrijheid hun leven willen opofferen. Doel van al deze krachten is de inzet van het secundair wapen 'spokendans'. De negatieve superintelligentie ZIELENBRON wordt verslagen met behulp van twee goudkleurige cariet-kruisers en een psionisch gen-wapen van Zheobitt dat bestaat uit gemodificeerd celweefsel uit het lijk van Morkhero Zielenbron. ZIELENBRON's pak van de fantoom en de sepzon-gordel worden vernietigd door Lotho Keraete, de bode van HET. Na ZIELENBRON's einde zijn de 34.000 bewustzijns van de monochroommutanten als lichaamsloze nucleus achtergebleven. Ze laten de bevrijde Perry Rhodan en Keraete weten dat ze zich de komende eeuwen in het gebied van de Melkweg en de naburige galaxieƫn zullen ophouden. De onderworpen volken van de galaxie van de mensheid krijgen hun vrijheid terug.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 31 Ā© Cornelis van den Ende