< vorige  | volgende > |  INDEX  |   ūüĒć

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ‚Äď de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en Belgi√ę


CYCLUS 30: MATERIA

Nummer 1950 t/m 1999


Datum: 1290 - 1291 NGT (4877 - 4878 na Chr.)


Korte inleiding.

Perry Rhodan kan met een actieteam op Century I, een van Shabazza's centrale werelden, de SOL terugveroveren, die nu tot 'THOREGON ZES' wordt omgedoopt. De SOL werd omgebouwd, kreeg een nieuwe buitenwand bestaande uit het weerstand biedende materiaal carit en een nieuwe 'hypertact'-aandrijving. De bevingsonderzoeker Eismer Störmengord wil binnen de ring van Zophengorn de organisatie van de bevingsonderzoekers hervormen. In de dubbelgalaxie Whirlpool dreigt een kosmische catastrofe: de ring-hoofdcomputer voorspelt de ondergang van DaGlausch en Salmenghest binnen enkele jaren. Het hele gebied van beide galaxies zal veranderen in een gigantische bevingszone. Alashan, Zophengorn en alle civilisaties zullen ondergaan in het zog van een vreselijke natuurcatastrofe. Op het einde van de superbeving zullen de galaxies van DaGlausch en Salmenghest zonder leven zijn, een in het universum uniek vuurbaken van exploderende zonnen. Shabazza heeft het geweten en het zo gewild... Ondertussen komt de hulp voor de Gharrers op gang.

Terwijl de Melkwegvolkeren, waaronder zelfs de Terranen, niet tot een besluit kunnen komen om de Gharrers te helpen, nemen de Maahks uit Andromeda met tien gevechtsschepen deel aan de expeditie naar Chearth. Het sterkste schip van de vloot is de GILGAMESCH, het offici√ęle vlaggeschip van de cellenactiveerderdragers. Rondom de zonnenkluis woedt een galactische oorlog waaraan talrijke ruimteschepen van volkeren uit Chearth en Algion deelnemen. De bondgenoten uit de Melkweg en Chearth zetten alles op √©√©n kaart, en Atlan geeft het bevel om een centrale schakelwereld aan te vallen. De Arkonide voert de galactische vloot aan in de strijd en verovert in de omgeving van de planeet Thagarum een belangrijk bastion van de tegenstanders. Maar de Algioten belegeren nog steeds de zonnenkluis en proberen met vereende krachten om de versperring te verwijderen die de Guan a Vars gevangen houden. Ondertussen is Perry Rhodan met de SOL onderweg naar Gorhoon, de galaxie van de Nonggo. Als het schip zijn doel bereikt verneemt Rhodan dat de boordcomputer SENECA de bemanning de hele tijd heeft bedrogen: de SOL is in het Sol-stelsel aangekomen en de bemanningsleden zijn gegijzeld door SENECA.Uitgebreide samenvatting.

Onder commando van Fee Kellind bereikt de GOOD HOPE III het Century-stelsel met Perry Rhodan, Reginald Bull, Mondra Diamond en 1000 TLD-agenten van Alashan aan boord. Ondersteunt door het uitgezonden bevel van kosmocraten tot terminatie, die de Korrago en hun techniek steeds meer lam legt, komen de agenten aan op de planeet die tegelijkertijd is getroffen door 4 Arkon-bommen. Shabazza erkent dat zijn hoofdsteunpunt verloren is en vlucht met de SHWOBAN, zijn jacht. Profer Z en de negentien andere op poppen lijkende androiden, die in het buisschip sinds jaren wachtte op hun meester, geeft hij de opdracht om de 50 Terranen te doden, bovendien laat hij zijn laatste nano-colonne achter op de SOL. Na het uitvallen van het SOL-brein neemt SENECA weer de controle over van de SOL, waarin de uitbreidingen van MATERIA zijn verwoest. De eerste aanslag van de poppen roept Monkey op het toneel die ze opspoort en uitschakelt, daarbij ontdekt hij ook de lege houder van de nano-colonne. Het schip kan op het laatste moment van de tot de ondergang gedoemde wereld in veiligheid worden gebracht. De SOL vliegt naar Alashan en wordt daar voor gedeeltelijk opgeknapt. Perry Rhodan wil eerst naar het Teuller-stelsel vliegen in de galaxie Gorhoon, waar hij in de paddenstoeldom van Kenteullen contact wil opnemen met een Helioot om meer te vernemen over Shabazza. De van hem zwangere Mondra Diamond besluit in Alashan te blijven.


Na de start van de THOREGON ZES op Alashan moedigen Tess Qumisha en Benjameen van Jacinta de volledig gedesillusioneerde Eismer Störmengord aan om zich in te zetten voor een hervorming van het beving-onderzoeksgilde, nadat Shabazza's manschappen werden ontmaskerd in de ring van Zophengorn. Begeleidt door de mutanten bereikt Eismer Störmengord uiteindelijk Zophengorn. Nadat Störmengord's onschuld is bewezen in een proces, wat strookt met een voorstel van de bevingsonderzoekers, geleid door het uitvoerende comité van de compagnie Aval, dat de directeuren voortaan vanuit het comité zullen worden benoemd en gecontroleerd, en dat de hoogste directeur niet onvoorwaardelijk de langst zittende moet zijn. Eismer Störmengord wordt met grote meerderheid verkozen tot nieuwe directeur nummer tien. Aval wordt directeur vijf. Als hij zijn nieuwe ambt op 14 september begint moet de Goldner vaststellen dat Shabazza het ring-hoofdbrein grondig heeft gemanipuleerd en belangrijke onderzoeksresultaten heeft achtergehouden. Uit het sinds jaren toenemende aantal ketelbevingen leidt het hoofdbrein af dat binnen een jaar het gehele gebied van DaGlausch en Salmenghest door een superbeving zal worden vernietigen.


Op 12 november 1290 NGT komt de GILGAMESCH aan bij de zuidelijke periferie van de spiraalgalaxie Chearth die een diameter heeft van 75.000 lichtjaar. Vincent Garron, die niet opnieuw mensen schade wil toebrengen, is uit zijn coma ontwaakt.

Op 19 november bereiken de tien schepen van de Maahks de zuidelijke rand van Chearth. Men besluit om Thagarum van de Algoonse-nomaden terug te veroveren. Daarop staat ook de paddenstoeldom van Chearth en het is tevens de hoofdschakel-wereld is van de zonnenkluis waarin de hyperenergie vretende Guan a Var zonnenwormen zijn gevangen. Terwijl 1000 grootformaat ruimteschepen van de Gharrer de numeriek twintigvoudig Algiootse scheepsverbanden aanvallen en weglokt met verwarrende manoeuvres, probeert de kleine vloot rond de GILGAMESCH met een enkele hyperruimtevlucht tot Thagarum door te breken. Vanwege de hyperenergetische storingen van de zonnenkluis bereikt alleen een deel van de schepen het doel. De operatie lukt en daarbij blijkt dat de Algoonse-nomaden zich tegen de parakrachten van de Gharrer beveiligen met beschermkappen die verre superieur zijn aan hun huidige techniek. De priesterheerser Vil an Desch raakt in handen van het bondgenootschap. Ook Mhogena, die na de THOREGON ZES verovering van het schakelstation arriveert in de MERLIN, het centrale moduul van de GILGAMESCH, kan Garron niet helpen die lijdt onder de nabijheid van de zonnenkluis. Hij is van plan om het huis van de Nisaaru te bezoeken en wil de mutant meenemen. Het contact komt weliswaar tot stand maar de Nisaaru zijn niet bereid om te helpen omdat ze belangrijke kosmische opdrachten moeten vervullen.

De paddenstoeldom op Thagarum's noordpool kan worden terugveroverd. Ondertussen stellen de wetenschappers vast dat vanuit de andere schakelstations, die in handen zijn van de Algonen, impulsen worden uitgezonden die de kluis destabiliseren. Myles Kantor beseft dat de zonnenkluis ook zonder de ingreep van de Algioten al geruime tijd instabiel was en maar een levensduur had van maximaal 50.000 jaar. Door Wlaschos’ veranderingen aan de enige pulsar onder de 61 zonnen van de zonnenkluis, stelt de wetenschapper nu vast dat de kluis mogelijkerwijs al binnen enkele weken kan bezwijken.

Op 31 december weet Mhogena Vil an Desch ervan te overtuigen dat de zonnenkluis de gevangenis is van de Guan a Var. Hij werpt zich op als bemiddelaar van de Algioten. Als hij naar de reden voor de pelgrimstocht van de Algiootse-nomaden vraagt, verneemt hij dat de Tazolen er vast van overtuigd zijn dat ze ooit onsterfelijke wezens waren tot ze door Gaintanu, de god van hun onsterfelijkheid, werden ontvoerd. Hun try-navigator stootte op het kosmische lichtvuur in Chearth en hun opperleider, Fer ta Blonk, had deze in een goddelijke openbaring ge√Įdentificeerd als Gaintanu's gevangenis. Wanneer enkele tientallen jaren eerder de god Xion, de gevleugelde, tot de Tazolen was afgedaald en hen de pulsgever en het psi-netwerk had gegeven, hadden ze Algion's volkeren samengeroepen en hun vlotten verzameld. Vil an Desch is er intussen van overtuigd dat de zonnenkluis Gaintanu niet herbergt omdat hij de god niet bespeurd.


De SOL heeft op haar vlucht naar Gorhoon met moeilijkheden te kampen, de hypertact-aandrijving schijnt alleen beperkt te functioneren. Tautmo Aagenfelt werkt aan de reparatie van de hypertact-peilers waarmee alleen de ori√ęntatie mogelijk is bij een sneller dan licht vlucht, maar ongevallen verstoren de apparatuur steeds opnieuw.

Op 28 december 1290 NGT bereikt de THOREGON ZES de grens van het Sol-stelsel, SENECA, die wordt beheerst door Shabazza's nano-colonne, is naar de Melkweg gevlogen. Deze plaatst de bemanning onder arrest. Op dezelfde dag landen Gucky en Icho Tolot met een space-jet op de Aarde en verzoeken Cistolo Khan om medische hulp voor Michael Rhodan, nadat de medici op Camelot zich tevergeefs ermee hebben bemoeid. Gucky, Tolot en Khan brengen de in een diepvriesslaap liggende vazal van Shabazza naar de pas tien jaar oude Kutami-kliniek op Mimas. Trabzon Karett stelt vast dat de boordcomputer van de SOL uit het data-netwerk van de Aarde informatie opvraagt over het solaire verdedigingssysteem en diens zwakheden probeert op te sporen. Terwijl Michael Rhodan's onderzoeken lopen probeert Gucky tevergeefs in de SOL binnen te dringen, hij wordt door het carit-omhulsel van de SOL tegengehouden. De SOL start weer met onbekende bestemming.

Op 10 januari bereikt de THOREGON ZES Dengejaa Uveso, een giga-zwartgat in het centrum van de Melkweg, waar zich ook de kosmische fabriek MATERIA bevindt. Diens straling maakt het mogelijk dat Karett, Monkey en hun begeleiders zonder herkend te worden kunnen binnendringen in SENECA's centrum, om een veiligheidsschakeling te activeren waardoor de boordpositron van het bioplasma wordt afgesneden, en in zes afzonderlijke segmenten wordt gepartitioneerd. Daar de overige vijf delen zich nu direct onder Perry Rhodan's bevel stellen, blaast Monkey partitie drie op waarin zich Shabazza's nano-colonne verbergt. SENECA vertelt Perry Rhodan over Shabazza's lange termijn plannen waarin hij en zijn begeleiders met conditionering-chips tot een vijfde colonne moesten worden omgevormd voor de strijd tegen de mensheid. Voor MATERIA's aanwezigheid bij Dengejaa Uveso verklaart SENECA, vanuit de nano-colonne stammende informatie, dat een hooggeplaatste superintelligentie, die in samenhang met Thoregon staat, bescherming heeft gezocht achter de gebeurtenishorizon.


De 18 virtuele-schepen verzamelen zich in de galaxie Karakhoum om daar de zogenoemde K-factor op te halen, die eigenlijk door de Helioten zou worden geleverd, en zo uitgerust te zijn voor hun taak in de ketel van DaGlausch. Bij de K-factor gaat het om vormgever-astero√Įden. In het verre verleden hield de astero√Įdenzwerm van de vormgevers zich op in de galaxie Pharau en zette zich door in voor vrede tussen de volkeren. De Helioten verzochten ze om het eerste Thoregon-volk te worden. De vormgevers moesten een belangrijke bijdrage gaan leveren tot het ontstaan en de instandhouding van de PULS. E√©n vormgever Sha Bassa droomde van macht en invloed en hij verwijderde zich steeds verder van de doelen van de overigen. Hij doodde zelfs enkele leden van de familie. Op een door paddestoelen overwoekerde planeet ontmoette Sha Bassa de robot Cairol II. Deze verzocht hem om voor Torr Samaho en tegen de coalitie Thoregon te werken. Daar het Thoregon-idee een verkeerde weg bewandelde. Cairol bood Sha Bassa als beloning de onsterfelijkheid aan en de volledige onafhankelijkheid van de astero√Įden zwerm van zijn familie. Toen de vormgever niet toestemde volgde er een mentale tweestrijd waarin de robot Sha Bassa overwon en hem alle kennis ontnam over de vormgevers en de coalitie Thoregon, en hem vervolgens wegduwde. De ander vormgevers namen het aanbod aan van de Helioten. Sha Bassa werd door een vreemde macht uit de zwerm weggegrist.


Pas als de virtuele-schepen bij de astero√Įden zwerm van de vormgevers arriveren en diens leden tellen, merkt de familie dan pas dat Sha Bassa's lichaam is verdwenen. Saedelaere doet de naam Sha Bassa denken aan Shabazza. Jorim Azao en zeventien anderen van de 319 astero√Įden-lichamen worden door transportvelden van de virtuele-schepen vastgepakt en verplaatst naar hun bassins. Alaska Saedelaere ziet vanaf dat moment in de microkosmos van het bassin van zijn VIRTUA/18 een zwerm van achttien astero√Įden hun baan trekken. Vervolgens vertrekken de schepen naar DaGlausch.


De Haloeter Blo Rakane bezoekt de Nonggo Genhered Zensch Meved in zijn museum om hulp te krijgen bij zijn vragen over de zonnenwormen. Blo Rakane accepteert de begeleiding van Bré Tsinga en vliegt met haar naar het Joél-stelsel, dat niet ver is verwijderd van Halut. Hier zijn talloze Haloeters bezig om de Arkoonse tender SHE’HUAN om te bouwen en deze uit te rusten met de modernste Haloetse aandrijving.

Op 14 januari bereikt Icho Tolot het Joél-stelsel en verzoekt van Blo Rakane opheldering over de gebeurtenissen rondom de SHE’HUAN. Rakane informeert hem dat onder zijn leiding alle 100.000 Haloeters gemeenschappelijk een expeditie voorbereiden naar de galaxie Chearth, om diens bewoners tegen de zonnenwormen bij te staan. Tijdens de vlucht zal aan boord een wapen worden nagebouwd met wiens hulp de Nonggo ooit de Guan a Vars hebben verslagen. Onder Tolot's leiding vertrekken de Haloeters. Rankane ondersteunt Perry Rhodan, op diens verzoek, tegen MATERIA.


De behandeling van Michael Rhodan blijkt lastig en boekt maar langzaam vooruitgang.


Op 17 september 1290 NGT keren Tess Qumisha en Benjameen van Jacinta terug van Zophengorn naar Alashan. Hun waarschuwing dat er een superbeving voor de deur staat roept onenigheid op tussen Stendal Navajo en Gia de Moleon. Men zoekt naar reddingsmogelijkheden en schijnt deze ontdekt te hebben in twee Korrago-ruimteschepen die de ALVAREZ heeft gevonden op een verlaten steunpunt. Deze worden geborgen en naar Alashan gebracht. Daar verkleurt de ruimte boven Thorrim in een soort regenbogen en een schijfvormig object met een diameter van 195 meter dringt door in de normaalruimte vanuit een onbekende dimensie. Nadat het 12 kilometer verwijderd van Alashan is geland verkondigt het in interkosmo dat Wisselbalg is gearriveerd en dat Sarkamanth zal worden opgericht. Sarkamanth bestempelt Wisselbalg als zijn 'terminale encyclopedie', waarin scènes van aller tijden en alle plekken van zijn machtigheidsballing zijn opgeslagen. De superintelligentie verbiedt de ombouw van de Korrago-schepen en verklaart dat een evacuatie van Thorrim ongewenst is. Er vormt zich een draaikolk in de corona van de zon Thorrtimer en als een 5 tot 10 kilometer groot knoopvormig complex verschijnt de superintelligentie Nisaaru.


Op 26 januari 2512 ontvangt het aan de rand van de galactische Eastside opererende explorer-schip EX-1298, dat onder het commando staat van luitenant-kolonel Negra Tolt, een noodoproep uit het Tollar-stelsel en wordt daar door piraten overvallen, die het schip zo zwaar beschadigen dat het moet worden verlaten. De bemanning sterft maar de laatste van hen, luitenant Lotho Keraete, wordt door vreemde robots aan boord genomen. Daarmee begint voor hem een odyssee waarin na verloop van tijd zijn lichaam tot metaal wordt omgevormd en hij de bode wordt van HET. Hij zal het contact met HET mogelijk maken wanneer HET zijn machtigheidsballing verlaat. Hij bereikt het centrum-zwartgat ten tijde van de MATERIA's aanval op Zwerver.


Op 11 januari 1291 NGT bereikt Perry Rhodan met de THOREGON ZES Camelot waar de bemanning kan aansterken en enkele reparaties zullen plaatsvinden. Door een Arkoonse vloot begeleidt vliegt hij op 15 januari met de SOL naar Arkon. Als Perry Rhodan in Mirkandol spreekt neemt ook Bostich persoonlijk zitting in het galacticum. Rhodan verklaart dat het geheel van de Melkweg-volkeren tot Thoregon moet worden gerekend en verduidelijkt hij de situatie van de superintelligentie HET die blijkbaar door MATERIA wordt bedreigd. Als bewijs van vertrouwen maakt hij de voorheen geheim gehouden positie bekent van Camelot. Aansluitend verzoekt hij de galactici om een vloot ter ondersteuning van de SOL tegen MATERIA.

Weer bij Dengejaa Uveso aangekomen probeert de Terraan om MATERIA bij de zoektocht naar HET te hinderen en krijgt hij daarbij ondersteuning door de 2e experimentele LVT vloot met hun op afstand bestuurde roboteenheden. Deze worden voor een groot deel vernietigd als een commandoteam met Gucky, Monkey en Rakane in de kosmische fabriek proberen binnen te dringen. Gucky lijdt door het carit-omhulsel van de fabriek aan een shock. Via het schot van een antenne-schacht raken beiden anderen met de bewusteloze muisbever in MATERIA's binnenste. Als Gucky ontwaakt neemt hij telepatisch de aanwezigheid waar van Shabazza, Torr Samaho en Cairol II. Daar hij bovendien andere gedachtenimpulsen bespeurt teleporteert hij en stoot in machinesector MaTha 17-01 op de Errant Ki thaRao, die op een Paddler lijkt, en verneemt hij zijn geschiedenis.

De Erranten, de 'kosmische-ingenieurs', stamden af van een versmelting tussen primitieve humanoide wezens met de bewustzijnsfragmenten van Porleyters, die uiteen werden gereten toen ze in Hathorjan (Andromeda) de explosie observeerden die werd veroorzaakt door het vorstrobijn. Nadat de Porleyters zich hadden teruggetrokken en door de Hathor Terak Terakdschan tot de wachtersorde van de ridders van de diepte waren gevestigd, ontvingen de kosmische-ingenieurs hun eerste opdrachten van de Hathorse ridders en schiepen zij grootformaat vloten, steunpunten en andere objecten. Op hun grote werf-eilanden en platformen trokken ze van galaxie naar galaxie. Uiteindelijk nam tachtig procent van de Erranten deel aan een grote opdracht en bouwden ze samen met 35 andere volkeren een zwerm.

Daarna vergeestelijkten ze zich samen met andere zwerm-bouwers en werden ze Querionen. Degenen die zich later weer voorzagen van een lichaam om Suprahet af te weren, troffen in Hathorjan de daar verblijvende Erranten aan, toen deze in de buurgalaxie van de Melkweg de afweer voorbereidde tegen de horden van Garbesch. Tegen deze aanvallers vochten in een volgende grote oorlog in de Melkweg de ridder van de diepte Armadan van Harpoon samen met de Petroniers, de uit de plaatselijke Querionen voortgekomen 'galactische ingenieurs', en in Hathorjan de hoeder van het licht met de Erranten en enkele Querionen. De Querionen uit Hathorjan gaven met ondersteuning van de kosmische-ingenieurs hun lichamelijke gestalte op en werden zo niet organisch-hyperenergetische bolvormige wezens, de zonnen-ingenieurs. Deze groepeerden zonnen en vormden ze om tot machtige afweerbarrières.

Een deel van de overlevenden brachten kleine humanoide gevolmachtigden van de kosmocraten voort die een nieuwe generatie kosmische-fabrieken bouwden. Een groep van deze Erranten nam MATERIA's onderhoud over, tot Torr Samaho het commando overnam en samen met Cairol II steeds meer opdrachten opdroeg aan robots. De drie galactici en de kosmische ingenieur besluiten om de fabriek tezamen met de overige 202 Erranten te verlaten. Hierbij kan Gucky uit √©√©n van de vacupressor-koepels een situatie-convertor met de ultieme stof ontvreemden. De Erranten sterven op de vluchttocht en gaan op in het geestescollectief van de Querionen. Desondanks kan Gucky Shabazza overweldigen die zich aan boord bevindt en net een rustfase in zijn oude astero√Įde lichaam had afgesloten. De galactici keren met Shabazza terug op de SOL.


Vicent Garron teleporteert in een hyperdal en maakt contact met de zonneworm So’o’both. Vil an Desch is na een gesprek met Mhogena berijdt om invloed uit te oefenen op de Algoonse-nomaden om hun aanvallen te laten stoppen. Mhogena vertelt Atlan dat de ruimte-tijd-ingenieurs eens van de kosmocraten de opdracht kregen om in de diepte een vervanging te maken voor TRIICLE-9, daarbij echter faalde en dat een onbekent hulpvolk van de chaotarchen één van de dieptestations van de groep afkoppelde en versleepte. De rovers moesten voor de wachtroepen van de ingenieurs vluchten en lieten het in de ruimte drijvende station achter. Ondeskundig manipulaties aan het diepte-station leidden tot het ontstaan van de Gomrabiaanse hyperruimte-heuvel. Pas de sterkste psi-reflectors van de Gharrers lukte het om een geschutstelling van de ruimte-tijd-ingenieurs uit te schakelen en de ware natuur te herkennen van het fenomeen. Ze maakte de sector tot een verboden gebied.

Op 12 januari neemt Dro ga Dremm, de nieuwe opperbevelhebber van de Algiootse-nomaden, contact op met zijn bondgenoten en nodigt Vil an Desch, in wie hij een ketter ziet, voor een gesprek uit aan boord het elcoxol-schip HEDO RU GIOR, dat echter een val blijkt te zijn. Ondertussen destabiliseren de Algonen de zonnenkluis steeds meer.

Op 6 februari 1291 NGT verlaat Mhogena de paddenstoeldom van Thagarum. Hij overhandigt Atlan een datadrager waarop Blo Rakane vertelt over de geplande expeditie van de Haloeters. Atlan en zijn bondgenoten gaan aan de slag om de aankomst van de SHE’HUAN voor te bereiden, die op 25 maart in Chearth zal arriveren.

Op 12 februari wordt uiteindelijk Garron's oplossende hyperdal ontdekt, waar vanuit een zwakke impulsbrug gaat naar Skoghal. Ook Tuyula Azyk bespeurt Garron's nabijheid. Deze volgt een telepathische roep, maar de Soboth-persoonlijkheid die de mutant overheerst, omdat Garron allang iedere poging heeft opgegeven, vernietigt het voor Garron bestemde androide-lichaam, en neemt in plaats daarvan een jonge Blue over.

Op 25 februari 1291 NGT vertelt So‚Äôo‚Äôboth tenslotte aan Garron hoe hij in Louipaz als enige intelligente onder talrijke instinct gestuurde Guan a Vars werd geboren. Via een collectieve-herinnering is hij zich pas na contact met de mutant bewust geworden van de geschiedenis over zijn soort. Daar alle hyperenergie√ęn van Louipaz's zonnen waren uitgeput zijn de 100.000 Guan a Vars de verlokking van een ver kosmisch lichtvuur gevolgd en zo in de val van de zonnenkluis terecht gekomen, wiens geometrie voor hen een onoverwinnelijk schermveld was. Naar aanleiding van Skoghal's begrensde energievoorraad hadden ze hun aantal al snel gereduceerd naar 25.000 stuks. So‚Äôo‚Äôboth benadrukt dat hij pas door de gesprekken met Garron heeft ingezien welke verwoestingen de volledig op de hyperruimte gefixeerde Guan a Vars in het normaal-universum hadden aangericht. Tegelijkertijd werpt hij ook op dat de mogelijkheid om met een intelligent wezen te communiceren zo'n genot voor hem was geweest dat hij voor de gesprekken met de Terraanse mutant zijn duizenden jaren lang gehandhaafde zelfzucht heeft opgegeven. Vlak na deze mededeling is ook So‚Äôo‚Äôboth onderworpen aan de al zo lang onderdrukte drang om zichzelf te delen en verliest daardoor als laatste van de Guan Var zijn intelligentie. Drie zonnenwormen breken uit de kluis.

De Algonen bereiden intussen een offensief voor die de galactici door schijnaanvallen aan de zonnenkluis bindt maar eigenlijk doelt op het hoofdsteunpunt van de Chearthers. Atlan probeert in te grijpen, zijn schip wordt verwoest en hij wordt gevangen genomen. Door de superieure gevechtstechniek van Atlan's dagorista's, Ragonet en Hermon van Ariga kunnen de gevangenen hun bewakers overrompelen en Dro ga Dremm gijzelen. De daarop volgende vlucht lukt niet helemaal en de metgezellen moeten een noodlanding maken op Holter, kunnen echter worden gered van de planeet, kort voor het door de zonnenwormen veroorzaakten einde zijn zon Eleprysis. Dro ga Dremm wordt daarbij door de Algonen bevrijd. Wlaschos‚Äė pulsfrequentie bedraagt ondertussen 16,3435 per seconde en het ontstane dimensie-rif bij Yponiko meet nu 24 lichtjaar. Het einde van de kluis is aanstaande. De Haloeters arriveren in Chearth. De Nonggo hadden ooit met hun Yaronag in een zonnenkluis een energie-traliehek opgetrokken van synthetisch ultra-hoogfrequente-hyperstraling die een kooi en het labyrint vormden waaruit de Guan a Vars niet konden uitbreken. De zonnenkluis zelf werd met apparatuur opgericht die alleen door de Baolin-Nda kon worden gebouwd. Tolot is er zeker van dat men de zonnenwormen met de Haloetse Yaronag ook kan vernietigen. De drie ontsnapte zonnenwormen kunnen gedurende hun opsplits-fase in hun cocons door de Yaronag worden vernietigd. Garron bespeurt dat dit een fout is. In Chearth woeden meerdere gevechten.

Op 14 april bevinden de SHE’HUAN en de PYXIS zich in het centrum van Chearth tussen de proto-nevel, waarin Nisaaru's huis zich ophield, en de Gomrabiaanse hyperruimte-heuvel. Door huiver geschokt stort Vincent Garron in en zegt met een vreemde stem: 'ik ben Sirku', en 'Gan Grango Ranka', wat zoiets betekent als 'sprong door het grote niets'. De vijfde bode begeeft zich, tegen de wens van de Haloeters, die de door Gharrers verzegelde Gomrabiaanse hyperruimte-heuvel willen onderzoeken, over een pad dat blijkbaar naar het verleden voert van het inmiddels vernietigde diepteland.

Op 19 april 1291 NGT neemt Mhogena Atlan mee wanneer hij en Amithuso met een sloep van de QUANTHUZ naar het dieptestation vliegen in Chearth's oostelijke sector om het zegel te verbreken van de Gomrabiaanse hyperruimte-heuvel. Mhogena moet bekennen dat zijn bondgenoten hem om de tuin hebben geleid en al sinds geruime tijd voorbereidingen hebben getroffen om de Algiootse-nomaden naar de Gomrabiaanse hyperruimte-heuvel te lokken. Als 1500 Algiootse schepen tussen de Gomrabiaanse hyperruimte-heuvels zijn verdwenen vertrekt Mhogena vertwijfelt met de QUANTHUZ naar het dieptestation en laat hij deze opnieuw verzegelen. In totaal vliegen 10.000 schepen van de Algioten in het verderf tot de lokroep stopt.

Op 24 april keert de SHE’HUAN terug naar de zonnenkluis. Wlaschos heeft zich tot een zwartgat omgevormd waardoor de symmetrie van de kluis instabiel is geworden. De eerste Guan a Vars springen al uit de buitenste zonnen van de kluis. Voordat de zonnenkluis zich volledig opent lukt het de Haloeters om het zwaartekracht- en hyperspectrum-centrum van het energie-traliewerk voorlopig weer te herstellen. Warthan Groynt ziet een mogelijkheid om de weer in Skoghal gevangen zonnenwormen door een gemodificeerde hyperstraling van de Yaronag in een shocktoestand te plaatsen. Sirku verschijnt en verklaart dat de zonnenwormen niet mogen worden vernietigd omdat ze door Thoregon zijn uitverkoren voor een belangrijke missie.


Bij een kritisch onderzoek vindt Blo Rakane uit dat het energiepotentiaal van de uit MATERIA geroofde transdimensionale situatie-convertor zo krachtig is dat het niet kan werden beheerst met de technische middelen van de Terranen. Tautmo Aagenfelt moet daarom zijn voornemen opgeven om de houder te openen met een micro-desintegrator. Aan boord van de SOL worden telkens Shabazza's Lamuuni-vogel gespot, die Torr Samaho blijkbaar als spion inzet. Via de Lamuuni-vogel, de hij vervolgens dood, verneemt Torr Samaho op 25 februari dat Shabazza met Perry Rhodan samenwerkt, en wijst daarna Cairol II aan om het asteroiden-lichaam van de vormgever te vernietigen. Aan boord van de SOL bespeurt Shabazza de vernietiging van zijn originele lichaam en deelt Perry Rhodan mee dat hij nu nog maar drie tot vier dagen heeft te leven. Perry Rhodan biedt Shabazza de mogelijkheid aan om op een onbewoonde planeet te sterven, delft echter het onderspit voor een list van Shabazza en wordt door hem overnomen. Shabazza vlucht en wil de paddenstoeldom van Trokan bereiken, geraakt echter op Lepso. Daar stoot Shabazza op informatie over Lepso-Suma, een oerwoud dat zich onderscheidt door een buitengewone levensenergie. Hier ziet hij een kans voor zichzelf. Shabazza's overmachtige geest neemt deze gemeenschap over en tankt zich vol met de overdaad aan levensenergie. Ondanks alle aanvallen van de levensgemeenschap kunnen Rhodan en zijn begeleiders het zenuwcentrum, zes reusachtige varens, verbranden. Shabazza sterft.

Imperator Bostich ontmoet Perry Rhodan en onderhandelt met hem over een deelname in de strijd tegen MATERIA. Voorwaarden zijn de overdracht van de GILGAMESCH aan het galacticum en het afzien van de Camelot's wederopbouw. Tot de nieuwe vloot sluiten zich ook contingenten aan van andere volkeren. De poging van MATERIA mislukt om de SOL te bestrijden met een nabootsing gevuld met springstof. De meer dan 100.000 eenheden omvattende vloot lijdt zware verliezen tot MATERIA door een verwoestende explosie van een situatie-convertor wordt vernietigd.

Torr Shamaho kan ontkomen en herinnert zich zijn verleden als prins van de Crozeiren, die hij aanzette tot collectieve zelfmoord om het geestelijke potentiaal voor zijn volk, de Menta, op te nemen en zo door Cairol te worden erkent als 'dienaar van de materie' en als commandant van een kosmische fabriek. Deze wens vervulde de Crozeir sedert hij de strijd observeerde van een kosmische fabriek met een chaotender in Kohagen-Pasmereix. De galaxie werd daarbij vernietigd. Doel van de aanval was de planeet Dommrathi waarop door een hulpvolk van de kosmocraten, de Kimbaners, de dom Dommrath voor een kosmische ridderorde zou worden opgericht. Door de kosmocraat Hismoom werden de 'dienaars van de materie' voor hun opdrachten ingewerkt om te zorgen voor de verspreiding van het leven, zwermen te bouwen, de ultieme stof te verzamelen en het ontstaan van Thoregon tegen te werken. In de volgende honderdduizenden jaren liet Torr Samaho drie zwermen bouwen, werkte op Khrat aan het tot stand komen van negen ordes van de ridders van de diepte en overzag de verankering van het vorstrobijn door de Porleyters. Hij verwaarloosde zijn taken en hield zich voornamelijk bezig met zijn orkesten. Cairol drong er bij hem op aan om te handelen tegen Thoregon.

Cairol II rekruteerde in de daarop volgende periode Shabazza, bracht de SOL naar MATERIA en viel bij Dengejaa Uveso de afvallige superintelligentie HET aan. Als Torr Samaho ontkomt aan MATERIA's vernietiging blijft hem alleen nog het pak van de vernietiging over, maar de SOL onttrekt in de hyperruimte aan zijn aanval. Zwerver duikt op uit het zwartgat en neemt de SOL mee om ze op de snelste manier naar DaGlausch te transporteren. Perry Rhodan vliegt met Cistolo Khan naar het Sol-stelsel waarmee elke verbinding is verbroken. Daar heeft Ramihyn Terra gegijzeld met de kosmische fabriek WAVE en wandelt met het pak des doods over Terra.


Boven Thorrim arriveert nog een superintelligentie, deze bestaat uit veertien zwarte obelisken die een platte sterrenformatie innemen. Via de radio stelt deze zich voor als 'sterren van Baikolt' uit de galaxie Gorhoon. Met het oog op al het leed dat over vele volkeren zal losbarsten willen Stendal Navajo, Benjameen van Jacinta en Tess Qumisha ontheemden asiel verlenen op Thorrim, maar kunnen het niet uitvoeren. Op 27 februari verklaart Nisaaru, als spreekster voor de drie in het Thorrtimer-stelsel verzamelde superintelligenties, dat tegen eind april, als Thoregon wel of niet zal ontstaan, niemand, zelfs de superintelligenties niet, de ondergang van DaGlausch zullen doorstaan. Stendal Navajo onderneemt nog een poging in de asielkwestie en heeft succes. Op 2 maart arriveert de vierde superintelligentie. Nisaaru verklaart aan Tess Qumisha dat de boven Alashan ontstane felle lichtbol een 'aftakking is van de aeoolpoort', waarin de lichaamslozen Baolin-Nda bijeen zijn gekomen.

Tot en met 24 maart verzamelen zich rond de 80.000 ruimteschepen in de buurt van de planeet Thorrim en Cletternam. Op 14 april verschijnt de superintelligentie die voor het plan verantwoordelijk is. Te herkennen is alleen een kubusvormig gebied dat uit het ruimte-tijd-continu√ľm lijkt te zijn gesneden. Op 19 april houden zich uiteindelijk 350.000 ruimteschepen met vluchtelingen op in het Thorrtimer-stelsel, wiens bemanningen zich vriendelijk gedragen en bereid zijn om elkaar te ondersteunen. Nu pas arriveert ook eindelijk HET. Op het oppervlak van de schijfwereld Zwerver, die boven Alashan positie betrekt, staat de THOREGON ZES. Bull zorgt ervoor dat een sloep de intussen elf maanden zwangere Mondra Diamond ophaalt. Stendal Navajo en de overige Alashaners beginnen nu definitief in te zien dat ze Thorrim niet moeten verlaten omdat ze een bestanddeel zijn van het plan van zes superintelligenties. Deze verzamelen zich op Zwerver en vertrekken beveiligd door de virtuele-schepen naar de ketel van DaGlausch.


Onder de Algonen verdiept zich het inzicht dat de Chearth-kruisvaart van de Algioten zinloos is geworden omdat Gaintanu zich hier niet bevindt. Enkele vloten rebelleren en verzamelen zich rondom Vil an Desch, die met hen vertrekt. Sirku benadrukt Gan Grango Ranka dat de sprong door het grote niets van het heelal precies op 29 april om 24.00 uur moet worden uitgevoerd, anders kan Thoregon niet ontstaan. Gezamenlijk met de vlootverbanden van de Wlatschiden en de Gharrers verslaat Vil an Desch, wiens vloot ten slotte 70.000 schepen omvat, Dro ga Dremm. Deze slaat op de vlucht en Vil an Desch vertrekt naar zijn thuisgalaxie.

Pas als de definitieve ineenstorting op 29 april om 2.00 uur voor de deur staat, lukt het Myles Kantor en de Haloeters om de zonnenkluis verregaand te stabiliseren. Als Sirku in de SHE’HUAN roerloos verhardt, dringt het Haloeterschip om 22.00 uur de zonnenkluis binnen. Drie lichtuur voor Skoghal wordt de TAUCOOM uitgesluisd. Nadat de onbeweeglijke Guan a Vars een uur later in de rode reuzenzon zijn teruggekeerd, ontsteekt Ramu Shagor, de commandant van de SHE’HUAN, precies op tijd Skoghal. De rode reus verandert in een witblauw flakkerende energiezone waaruit een jet-straal wegschiet. Deze omvat de TAUCOOM, die Vincent Garron net op tijd in een hyperdal in veiligheid brengt. De monochroom-mutant geeft Sirku's informatie door aan Gan Grango Ranka dat het bijna zo ver is, en dat de Guan a Vars de opdracht hebben om Thoregon's energiehuishouding te reguleren en dat ze het leven van 350 biljoen intelligente wezens moeten redden. Als het hyperdal verdwijnt worden de galactici als virtuele deeltjes in een onmetelijke stroom de verte ingerukt.


In het Sol-stelsel dringt Perry Rhodan, ondanks de blokkade van WAVE, door naar Trokan en raakt hij op de brug in de oneindigheid, die begint te verdwijnen. Hij ontmoet de tweede bode, de Galornse Kaif Chiriatha, en samen bezoeken ze de overige Thoregon-werelden en vinden overal kosmische fabrieken die de werelden blokkeren. Terwijl de tweede bode wordt gedood, komt Perry Rhodan via de proto-poort terecht in de PULS van DaGlausch, in het centrum van de ketel. Daar verschijnt Zwerver in de schaduw van de mega-dom waarop hij zich bevind.

Ook de galactici rond Atlan en de Guan a Vars komen aan in de PULS, nadat ze eerst door de kosmocraten in de ketel werden opgehouden. Gretig storten de zonnenwormen zich op de daar opgehoopte energiehoeveelheden en reguleren, gestuurd door de vormgevers in de virtuele schepen, de energiehuishouding van de PULS. Perry Rhodan verlangt van HET hulp tegen WAVE en de andere fabrieken. In plaats daarvan verzoekt Lotho Keraete hem om dit rechtstreeks met de kosmocraat Hissmoom op te lossen. Om hem op deze taak voor te bereiden geeft de bode van HET de cellenactiveerderdrager informatie over Thoregon. De coalitie is de poging van zes superintelligenties om zich los te maken van de kosmologische tweedeling van chaos en orde en in het absolute vacu√ľm van de PULS een eigen weg in te slaan.

Rhodan komt met de VIRTUA/18 bij de kosmische fabriek NAR SARENNA. Daar ontmoet hij de kosmocraat Hismoom, deze eist de onmiddellijke stopzetting van Thoregon's grondvesting en dreigt tevens met de vernietiging van de Thoregon-galaxies. De zes superintelligenties zullen hun machtigheidsballingen verliezen, en als ze dan nog steeds niet bereid zijn om op te geven zullen de kosmocraten een botsing van hun universum met Tarkan teweegbrengen, wiens explosie het ruimte-tijd-continu√ľm als een waarschuwingsteken zal laten stralen. Rhodan voert aan dat de vernietiging van twee universa weliswaar een deel van het werk van de kosmocraten zal vernietigen, maar niet de PULS en de daarin verzamelden superintelligenties, die erna zelf hun extra-universele zone kunnen uitbreiden en nieuwe Thoregon's kunnen grondvesten. De Terranen biedt zijn gesprekspartner aan dat de raad van Thoregon ervan afziet om de PULS uit te breiden en om nieuwe Thoregons te grondvesten, als de kosmocraten van hun tegenzet afzien om invloed uit te oefenen via DORIFER met de virtuele materie, of via de kosmische fabrieken bij de Thoregon-galaxies.

Hismoom willigt in en sluit met Perry Rhodan de overeenkomst van DaGlausch, waaraan ook, zo verzekert hij, de chaotarchen zich zullen houden. Tegelijkertijd schiet uit de mega-dom een rode zuigstraal met een diameter van 32 kilometer, die de energie√ęn van de ketel afleidt naar een onbekend doel. Daardoor wordt de vijfdimensionale overdruk in de ketel in √©√©n klap gereduceerd en het dreigende gevaar verbannen van een superbeving in DaGlausch en Salmenghest. De kuddes Guan a Var zijn nu bij machte om de toekomstige energiestromen te beteugelen. Nu begint de PULS te kloppen. In periodes van 32 minuten en 16,44 seconden wordt een psionisch pulseren voelbaar dat is te vergelijken met een menselijke polsslag, maar alleen iets langer duurt, en bij de aanwezige intelligenties een gevoel oproept van euforie.

Tegelijkertijd met het eerste begin van de pulsslag brengt Mondra Diamond met behulp van Blo Rakane haar en Rhodan's zoon ter wereld, die ze de naam Delorian geeft.

Op 1 mei maakt Lotho Keraete aan boord van de SOL bekent dat de uit de ketel weggezogen energie de toegang heeft geopend tot de mega-dom van Segafrendo. De SOL moet nu meteen door de paddenstoeldom vliegen om in de ver verwijderde galaxie een belangrijke taak uit te voeren. Daarvoor heeft de bode van HET een ellipsvormig zilverkleurige cocon gecre√ęerd die net als een passantum werkt. Zou het de SOL niet lukken om in het doelgebied de taken uit te voeren, die in de cocon zijn opgeslagen met een hyperenergetisch geprogrammeerde verzegeling, dan zou dit onherroepelijk het einde ten gevolge hebben van Thoregon en de mensheid.

Het is ook absoluut noodzakelijk dat Mondra Diamond met haar zoon deelneemt aan de expeditie. Keraete verleent ook de deelname aan Vincent Garron, die boete moet doen voor zijn daden, met een merkwaardigen blik. De mutant gelooft in de ogen van de HET-bode de dood te zien. Met de SOL vertrekt ook Atlan en meerdere cellenactiveerderdragers. Als Rhodan de volgende dag in de PULS arriveert vindt hij een notitie waarin Mondra Diamond afscheid neemt. De overige galactici keren terug naar de Melkweg.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 30 © Cornelis van den Ende