< vorige  | volgende > |  INDEX  |   šŸ”

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ā€“ de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiĆ«


CYCLUS 29: DE ZESDE BODE

Nummer 1900 t/m 1949


Datum: 1289 - 1290 NGT (4876 - 4877 na Chr.)


Korte samenvatting.

Een Helioot verschijnt in de Baolin-deltaruimte en geeft Rhodan en Bull informatie over de geschiedenis van de coalitie Thoregon. De Baolin-Nda zijn de supertechnici van de coalitie. Rhodan wordt tot de zesde bode van Thoregon benoemd en moet het legendarische verre-afstand-ruimteschip SOL terugveroveren. Het brandpunt van de gebeurtenissen wordt de dubbelgalaxie Whirlpool die bestaat uit de sterreneilanden DaGlausch en Salmenghest, daar tussenin ligt de 'ketel', een zone van hyperenergetische chaos waarin de gevreesde ruimtebevingen ontstaan.


Rhodan ontdekt in deze regio de planeet Century I, Ć©Ć©n van Shabazza's hoofdwerelden, en krijgt daar meer kosmische inzichten: in de kosmische fabriek MATERIA waar Torr Samaho, Shabazza's meester, de leiding over heeft wordt de 'ultieme stof' geproduceerd.


De Terraanse natie Alashan is in DaGlausch gestrand. De mensen moeten zich tegen aanvallen van de Dscherro verweren en maken contact met de Thorrimers.


In de galaxie Puydor kunnen Tolot, Gucky en Tifflor de droomster van Puydor genaamd Jii`Nevever, die in Shabazza's dienst stond en wiens geest in howalgonium was geĆÆmpregneerd, door oververhitting van haar kristallen leefomgeving uitschakelen.

Ondertussen maakt de supermutant Vincent Garron de Melkweg onveilig. De vijfde bode van Thoregon, de Gharrer genaamd Mhogena, verschijnt in het Sol-stelsel en vertelt over de Guan a Var zonnenwormen die de galaxie Louipaz hebben verwoest en nu zijn gevangen in de zonnenkluis van Chearth, de thuisgalaxie van de Gharrers. De Algiootse nomaden willen de Guan a Var bevrijden en de galactici worden verzocht om de Gharrers hulp te bieden.Uitgebreide samenvatting. De geschiedenis van de coalitie Thoregon.

Een Helioot, een bode van de raad van Thoregon, verschijnt in de Baolin-deltaruimte en wijdt de mensen in over kosmische geheimen. De Baolin-Nda die oorspronkelijk in de galaxie Norgan-Tur hun thuis hadden gelden als de technici van de coalitie Thoregon. Hun succes is gebaseerd op ongeƫvenaarde ontwikkelingen in de miniaturisering en in de bio-technologie. Aanvankelijk werkten ze in opdracht van de kosmocraten, tot ze beseften dat de ridders van de diepte misdadige methodes ter handhaving van hun doelen aanwendden. Ze schiepen een nieuw thuis in de hyperruimte, de zogenoemde Baolin-deltaruimte, wiens standplaats in de vierdimensionale normaalruimte lag, 16.000 lichtjaren verwijderd van het centrum van de galaxie Shaogen-hemelrijk.


In de deltaruimte heerst een hogere psionische druk die de Baolin-Nda gebruiken om hun leven voor te bereiden op de volgende trede in hun ontwikkeling. Door de aeoolpoort ontsnapt uit de hyperruimte gestaag psionische druk in het normaaluniversum, samen met grote hoeveelheden psi-materie. Opdat de deltaruimte daardoor niet wordt opgeblazen ontsnapt een groot deel van de psi-materie door de standaardpoort naar de standaardruimte.


De deltaruimte is een in de hyperruimte genestelde blaas die lijkt op een rivierendelta. Bovenin is de snelstromende rivier, waarin niets lichamelijks kan bestaan, met de aeool als definitieve levensruimte voor het Baolin-Nda volk. Tussen deze en het standaarduniversum ligt de Baolin-deltaruimte als overgangsstadium: hier stroomt de psionische druk met de psi-materie doorheen waarna het onderin bij de standaardpoort naar buiten wervelt en wordt opgezogen door het normaaluniversum.


De standaardpoort dient als ventiel en vormt de rechtstreekse verbinding voor volkeren zoals de Nonggo en is de poort voor geproduceerde technische producten zoals het arsenaal van de Baolin-Nda of de Helioten-bolwerken voor de sterfelijken.


In monstrueuze technische stations, de collagenen, construeerden de Baolon-Nda hun technische wonderwerken: de Tessma's, nano-colonnes, Helioten-bolwerken, het arsenaal etc. De Tessma's waren oorspronkelijk een insectenras dat 'beneden' de Baolin-deltaruimte lag. Het erfelijke materiaal van de Tessma's was in de loop van de tijd zo verandert dat zij in alle denkbare vormen en groottes voorkwamen.


Nano-colonnes waren micro-geminiaturiseerde gevechtseenheden die op atomair gebied zelfstandig konden opereren en in staat waren over duizenden jaren het geprogrammeerde doel zelfstandig te vervolgen. Daarbij konden ze zowel technische apparaten alsook biologische wezens manipuleren en volgens hun zin omvormen. De nano-colonnes waren de schepping van een geniale Baolin-Nda genaamd Lowtovn.


Het arsenaal zou ooit worden overgedragen aan een wezen genaamd Perry Rhodan, zodat deze zijn opdracht voor Thoregon kon vervullen. In de wapenfabriek werd onder andere een soort tijdmachine voor het arsenaal geconstrueerd die leek op een boorkop van donker glanzend metaal.


Van grotere betekenis was de bouw van een fabriek waarin speciale ruimteschepen werden vervaardigd, de virtuele schepen. Hun plaats van inzet lag op het snijpunt van twee galaxies. De Baolin-Nda bouwde een complete collageen om tot het aan de vraag voldeed van een ruimtescheepswerf en noemde deze de 'virtuele fabriek'; een belangrijk onderdeel was daarbij de K-factor. Met behulp van de virtuele schepen zou een energetische manipulatie worden uitgevoerd. De Baolin-Nda geloofden dat daarmee de eigenschappen van de ruimte zelf konden worden veranderd tot op zeer hoog kosmisch niveau.


Eens waren de Baolin-Nda perfecte cyborgs: ze bezaten macro-lichamen van topprestatie robots met geĆÆntegreerde computers. Een organische weefselklomp was de drager van hun ziel.


Gedurende 99.500 jaren speelde de Baolin-Nda Autrach een belangrijke rol. Hij werkte aan micro-miniaturisatie van voorwerpen voor een handschoen. De basisconstructie stamde af van de Porleyters. Twintig gram van een bepaalde stof werd in een fabriek van de kosmocraten geproduceerd. De opdrachtgever was Cairol, een robot van de kosmocraten. Taurec verscheen eveneens want hij had een speciale uitrusting nodig, een 'kazerne' met  interne gevechtsrobots die in aanvang slecht enkele centimeters groot waren. Ze konden uit hun omgeving energie en materie opzuigen die via een 5D-matrix werden verdicht en tot nieuwe materie werden omgevormd. Binnen een seconde ontstond een machtige gevechtsmachine. Binnenin de kazerne werd een installatie geplaatst die een micro-universum schiep met veranderlijke ruimteconstanten.


Een lichtende bol dook op bij de Baolin-Nda. Een Helioot leverde hen een kristal met een extreem hoge informatiedichtheid. Deze toonde dat de ridders van de diepte de schepping verstoorden. Een inductiereactor kon sterk energetische stromen over verre afstanden veroorzaken, tot over een half lichtjaar ver. Een andere apparaat diende ervoor om over een afstand van honderd lichtjaar sterren te verhitten of af te koelen. Deze wapens werden tegen intelligente wezens ingezet.


De Baolin-Nda wilden daarna bij de kosmocraten hun volgzaamheid beƫindigen. Technische apparaten werden naar een separaat-universum overgebracht, de Baolin-deltaruimte werd geschapen. De Baolin-Nda ontwikkelden een mentale kracht die hen hielp als een anker om te overleven in de hyperruimte.


Een Helioot verscheen opnieuw en probeerde om de Baolin-Nda, als de beste technici in dit deel van het universum, voor de coalitie van Thoregon te winnen.


De Baolin-Nda schiepen een bron van kracht, een bol van 45 meter in diameter; deze herbergde een potentiaal aan hoger dimensionale stromingen. Ook werden 53 reusachtige ruimteschepen gebouwd, genaamd collagenen.


De kosmocraten accepteerden de afwijzende houding van de Baolin-Nda niet. Cairol verscheen met een blauwe cilinderwals van zeven kilometer lengte en slagschepen. Met behulp van een fictief-overbrenger ontlaadde de bron zijn kracht en veranderde in een super-massief zwartgat waarin de blauwe wals en de slagschepen verdwenen.


De vloot van collagenen bereikte haar doel, 16.000 lichtjaren verwijderd van het centrum van de galaxie Shaogen. Hromoren was de nieuwe hoofdtechnicus van de Baolin-Nda. Vlakbij werd een object als een raket ontdekt, in de vorm van een paddenstoel. Het object stamde af van een techniek die superieur was aan de stand van de Baolin-Nda.


Enkele Baolin-Nda vergeestelijkten zich en bestonden in de aeool, ze hielden zich bezig met filosofie, met intellectuele waarden en met de geheimen van het universum. De vitale Baolin-Nda schiepen technische wonderwerken waarmee geen enkel levend wezen meer werd vernietigd.


In de Shaogen-galaxie leefden gedurende 75.000 jaar de Tessma-insecten, rechtop gaande gepantserde wezens met een lengte van tot wel tweeƫnhalve meter. Ze waren vredelievend maar dreigden door de Racnett-mutanten te worden uitgeroeid. Met hun psionische gaven zaaiden deze dood en vernietiging. De Baolin-Nda ontwikkelden een scanner die hun psi-vaardigheden kon aantonen; en regelen bij de scan-golf een resonantie-front die automatisch de energie van de Racnett reflecteerden. Zelfmoord was het gevolg. De projector van de scan-golf stond in ƩƩn van de collagenen en werd de 'toren van het licht' genoemd. Later dienden deze als 'Shaogen-sterrenlicht' die volkeren in de Shaogen-galaxie 'scanden'.


Een Helioot verscheen en de Baolin-Nda Hromoren mocht de derde bode van Thoregon worden. Hij ontving een armband, een passantum, voor de toegang tot de 'brug in de oneindigheid'. In definitieve toestand waren twintig paddenstoeldommen voorzien die naar twintig verscheidene plekken voerden van de coalitie. Een bode van de coalitie kon zo'n plek in korte tijd bereiken. Voorheen waren maar vier poorten begaanbaar, die overigens existeerden als potentiaal-velden. De eerste geopende poort voerde naar de Baolin-deltaruimte, de tweede naar de planeet Karakhoum waar de schepper leefde; de volgende poort naar Galorn en de laatste was open en tegelijkertijd gesloten: de proto-poort die naar de raad van Thoregon voerde.


In de Baolin-deltaruimte verscheen een bolvormig schip met een nano-colonne die een dodelijke programmering bevatte. Deze drong binnen in het besturingscollageen van de deltaruimte en ontketende een golf van explosies, foute functies en suĆÆcide-bevelen. De eerste collagenen explodeerden, de buiten controle geraakte Tessma's richtten vreselijke schades aan. Maar twee Baolin-Nda overleefden, Viviaree en Tautanbryk, weliswaar hadden vele stervenden de aeool bereikt.


De twee laatste Baolin-Nda, Tautanbyrk en Viviaree, vormden een paar; het voortbestaan van hun volk was zeker gesteld. Tautanbryk ontdekte een ark met een Baolin-Nda genaamd Temperou, het geweten van het volk. De Thoregon-agenda werd in dit wezen ingebed:

        Thoregon beschermt het leven en de cultuur van zijn leden.

        Een individu is net zoveel waard als het collectief.

        Het welzijn van individuen zal niet voor doelen van hogere orde worden opgeofferd.

        Thoregon strijdt voor de vrede.


Het zesde Thoregon-volk en de zesde bode voor Thoregon moeten toetreden. Perry Rhodan komt van een Helioot meer te weten over de coalitie Thoregon en haar doel: de coalitie wil mensen en andere intelligente wezens van het universum weren van de gigantische strijd tussen kosmocraten en chaotarchen, in plaats daarvan opkomen voor de vrijheid van individuen en de vrede in de kosmos. Rhodan wordt benoemd tot de zesde bode van Thoregon; zijn eerste doel is het verschaffen van een vlaggenschip: de legendarische SOL.


De coalitie Thoregon wordt door een tot nu toe onbekende tegenstander bedreigd die zich van een handlanger bedient die Shabazza wordt genoemd. Shabazza veroorzaakte de invasie van de Tolkanders en Goedda's werking in de Melkweg en zorgde ervoor dat het Helioten-bolwerk in het Sol-stelsel explodeerde waardoor mensen in factor-elementen naar andere galaxies werden geslingerd en dat als tegenzet de barbaarse Dscherro's de hoofdstad Terrania aanvielen.


Bij de coalitie Thoregon horen behalve de Baolin-Nda ook nog de Galornen uit de galaxie Plantagoo, de Nonggo uit Gorhoon en tevens de geheimzinnige schepper; daarbij voegen zich de Gharrer waterstofademers en de Terranen.

In de ketel tussen DaGlausch en Salmenghest.

Een brandpunt van de gebeurtenissen is de dubbelgalaxie Whirlpool, 23,5 miljoen lichtjaren verwijderd van de Melkweg. Het bestaat uit twee naast elkaar liggende galaxies die door bruggen van materie zijn verbonden: de grotere van de twee heet DaGlausch (NGC 5194) en de kleinere Salmenghest (NGC 5195).


De aantrekkingskrachten aan beide zijden zijn enorm. Daar tussenin hebben zich verscheidene bruggen van materie gevormd waarin extreme verhoudingen heersen. De scheidslijn tussen de galaxies wordt 'de ketel' genoemd; in een zone met een diameter van circa 15.000 lichtjaar, waarin zich de materie-bruggen bevinden, heerst een onvoorstelbare hyperenergetische chaos. Deze vijf-dimensionale chaos is zo groot dat de energetische druk zich ontlaadt in dimensie-bevingen die men 'ketelbevingen' noemt.

Deze ketelbevingen kunnen overal in de tweeling-galaxie ontstaan. Hun levensduur schommelt tussen tien en twintig jaar. Daarbij worden alle dimensionale en energetische gebeurtenissen door elkaar geslingerd, planeten barsten uit elkaar, zonnen worden nova, stralingen veranderen en de omringende zonnestelsels zijn tot de ondergang gedoemd.


De 11.000 beving-wachtstations zijn verspreid over de gehele galaxie DaGlausch en in delen van Salmenghest. De meetinstrumenten werken in het vijfdimensionale bereik. Ze worden geleverd door de bond van Zophengorn, terwijl de stations zelf worden bewaakt door de volkeren uit de nabije omgeving. Alle data wordt per hyperradio verzonden naar een van de satellieten van de bond van Zophengorn. In de Zophengorn-satellieten wordt alle data door geclusterde-mainframes geanalyseerd en vervolgens gecomprimeerd en doorgegeven aan de beving-wachtstations.


Rhodan begint zijn zoektocht naar de SOL. Van een Helioot verneemt hij over de coƶrdinaten in een sector van een dubbelgalaxie, zes miljoen lichtjaar verwijderd van Shaogen-hemelrijk. De benamingen van de galaxies luiden DaGlausch en Salmenghest.


Helaas eindigt zijn eerste vlucht in een ramp. Zijn ruimteschip, de KAURRANG, lijdt schipbreuk door de werking van de insektoide Tessma's, waarna Rhodan toevlucht zoekt bij de Setchenen. Maar hun Quar-thuisstelsel wordt door een ruimtebeving geteisterd en gaat ten onder.


Na de ketelbeving is Perry Rhodan intussen met miljoenen vluchtelingen onderweg. Hij kan de overlevende Setcheense hagediswezens van de vernietiging redden met een laatste uitweg op Propter, het toevluchtsoord op de ijszee. Rhodan komt in contact met een bevingsonderzoeker die hem de geschiedenis van zijn galaxie vertelt. Rhodan krijgt kijk op het politieke en maatschappelijke systeem van de dubbelgalaxie DaGlausch, waarvan Salmenghest maar een klein deel is. Om een spoor van de SOL te vinden moet Rhodan nog meer informatie verzamelen.


Perry Rhodan is met een kleine strijdkracht op zoek naar de SOL en naar de geheimzinnige Shabazza. EĆ©n van Shabazza's machtsbases is Century I, gelegen in de bond van Zophengorn. De Terranen vernemen hier belangrijke verbanden:

Bij MATERIA gaat het om een kosmische fabriek waarbij het allerbelangrijkste product de 'ultieme stof' is. Een groot deel daarvan wordt achter de materiebronnen gestuurd omdat deze stof daar om fysische redenen niet kan worden vervaardigd. Maar soms zijn kleine hoeveelheden ook in de normaalruimte nodig. De ultieme stof wordt in MATERIA opgevangen, voordat het tot materie wordt gevormd. Alleen in dit stadium, voordat het eerste tijdkwantum ingaat, kan man deze conserveren. Voor ieder elementair deeltje wordt gewedijverd, zelfs om de geringste hoeveelheid.


Commandant van de kosmische fabriek is de geheimzinnige Torr Samaho. Deze had ooit de SOL in zijn dienst gesteld. Toen de bemanning van het reuzenschip de medewerking weigerde deporteerde hij ze. De SOL werd omgebouwd en kreeg een nieuwe buitenwand van het resistente materiaal carit en een nieuwe 'hypertact'-aandrijving. Nieuwe heer van de SOL moest Shabazza worden ...


Perry Rhodan stuit op de mensen van de natie Alashan en kan de SOL na een dramatische strijd op Century I onder zijn controle brengen.De natie Alashan.

Toen het Helioten-bolwerk explodeerde zijn 200.000 Terranen met Terrania-zuid in het onbekende terechtgekomen. Ze stranden onder de sterren van de vreemden galaxie Da Glausch op de planeet Thorrim. De Thorrimers hebben een monarchistische staatsvorm. De mensen in de kolonie Alashan moeten zich in een vreemde omgeving handhaven en zich voorbereiden tegen aanvallen van de Dscherro. Wapens van de Dscherro zijn het '5D-ijzer' en de 'puindonder'. De aanval van een Dscherro-horde kan met bluf worden afgewend. Tenslotte duikt de 'hogehoed-man' op: Stendal Navajo wordt de eerste burgermeester van de natie Alashan. Gezamenlijk met Gia de Moleon, de voormalige cheffin van de Terraanse geheimdienst TLD, kunnen verdere dreigingen worden afgeweerd.


Er worden betrekkingen aangeknoopt tussen mensen en Thorrimers. Nadat de factordamp-barriĆØre is opgelost richten de Terranen zich op een permanent leven in de galaxie DaGlausch.


De Thorrimer-gevolmachtigde Jedder Colusha wordt een muziekvriend. Muziek verbindt beide volken: wat in de kosmos-club begon voert in het amfitheater van de planeet Thorrim tot een eerste hoogtepunt. Twee verschillende rassen leven gelijkwaardig samen.

Handelsbetrekkingen moeten worden aangegaan en de mensen breken uit in het onbekende van hun omgeving. De Terranen komen terecht op de handelswereld Kristan en knopen handelsbetrekkingen aan.

Alaska Saedelaere, die tevens met Alashan in DaGlausch was terechtgekomen, wordt door een virtueel schip van de Baolin-Nda aan boord genomen en verdwijnt met onbekende bestemming.De droomster van Puydor.

Op een andere plek in het universum, de galaxie Puydor, worden vier galactici met Shabazza's werkzaamheden geconfronteerd: de Haloeter Icho Tolot, de muisbever Gucky, Julian Tifflor en Michael Rhodan.


Icho Tolot en Gucky verdwijnen voor enige tijd in de galaxie Fornax en worden door een onbekende macht, Shabazza, naar de galaxie Puydor (NGC 5457) getransporteerd. Ze belanden in de buurt van de planeet Curayo en moeten Jii`Nevever bevrijden in opdracht van Shabazza. Curayo is een wereld tussen de tijden, de wereld van de veranderende tijdvelden. De planeet is in verscheidene arealen gehuld; hun grootte en werking verandert voortdurend. De arealen worden ook wel tijdkloven genoemd. In hun velden heersen uiteenlopende tijdsverlopen. In de turbo-tijd loopt de tijd sneller als in de reƫel tijd, af en toe tot een factor van meerdere duizend. De trage-tijd sleept zich voort. Wie in een kloof van extreem trage-tijd geraakt keert na vijfhonderd of duizend jaar terug en is daarna nauwelijks verouderd. In de vries-tijd heerst absolute stilstand. De wissel-tijd is een bufferzone tussen de tijdkloven waarin van alles mogelijk is. Wissel-tijd kan reƫle tijd zijn maar ook een van de andere verschijningen of een overlappingsfront. Onopgehelderd is het vervelendste fenomeen, de paradox-tijd.


Een belangrijke rol op Curayo speelt ook de waardevolle stof tronium-azint, die identiek is aan howalgonium.


Tolot en Gucky ontmoeten de chronauten die de weg kunnen vinden in Curayo's tijdkloven. Een spoor voert naar Torric, de 'heer van de tijd', die zich tot ieders verrassing ontpopt als Michael Rhodan. Ook Julian Tifflor kan worden gevonden.


Verder deelt Shabazza mede: "Ik, Shabazza, ben zelf alleen maar een dienaar van een zeer machtige heer. Mijn heer en meester is zo machtig dat het zijn opdracht is om de structuur van het universum te veranderen. Voor deze ambitieuze onderneming heeft hij potente helpers nodig die hem kunnen ondersteunen. Zoals Jii`Nevever, de droomster van Puydor. Ze verspreidde met haar dromen gruwel in Puydor en werd daarom door de Nonggo, met behulp van een wapen van de Baolin-Nda, naar een tijdgevangenis verbannen."


In opdracht van de coalitie Thoregon hadden de Nonggo ooit eens een tijdtorpedo afgeschoten op Jii`Nevevers residentiewereld Curayo. Sindsdien bedekte een wirwar van tijdvelden de planeet en was Jii`Nevever gevangen in een zone van paradox-tijd.


De vier cellenactiveerderdragers kunnen Jii`Nevever uit de tijdgevangenis bevrijden. Nu probeert de droomster van Puydor opnieuw om de volkeren van deze galaxie onder haar controle te brengen.


Dankzij de tronium-azint voorraad op de planeet Na`Call is Jii`Nevever, in nog sneller tempo dan verwacht, in staat om de gehele galaxie te onderwerpen. Terwijl Tolot, Gucky en Tifflor zich uit Shabazza's ban kunnen bevrijden blijft Rhodan's zoon haar vazal. Hij is nu de generaal van de droomster en zet nog meer vaart achter de verovering van de galaxie Puydor.


Tolot, Gucky en Tifflor worden met het verleden geconfronteerd door een droomschemering.


Jii`Nevever was samen met Guu`Nevever voortgekomen uit het volk van de Nevever; ze stelden in zekere zin als 'geestelijk extract' de fantasie en het verstand voor van hun oorspronkelijke volk. Hun 'lichaam' bestond uit het vijfdimensionale tillingskwarts howalgonium dat in Puydor 'tronium-azint werd genoemd.


De Nevever 5D-mathematicus Orsidenda had ooit Guu` en Jii`Nevever geschapen uit tronium-azint. Deze Nevever was van het feit uitgegaan dat de droomster voor afstanden het tronium-azint naar believen kon aanwenden als transportmedium. Bij de gebeurtenis van de- en materialisatie werden Nevever's matrijzen tijdelijk in het tronium-azint opgeslagen en weer ergens anders tot het origineel samengesteld. Orsidenda zocht naar een manier om het Guu en het Jii van de Nevevers, hun rede en fantasie, permanent op te slaan in tronium-azint. Dat lukte en daarmee was de dubbelidentiteit uit Guu`- en Jii`Nevever geschapen.


Beide entiteiten bestuurden toen de galaxie doormiddel van hun dromen. Maar de oorlogzuchtige Varmiren verzetten zich ertegen. De Varmir Vago bouwde een tronizator, een tronium-azint-oplader. Daarmee kon men howalgonium opladen en beĆÆnvloeden waardoor het in een hogere of ook lagere frequentie begon te trillen. Vago beschoot het tronium-azint en verhitte het zodat het sneller begon te trillen. Door de veranderde kwartstrilling vervormde het tronium-azint dusdanig dat Guu`Nevever zich niet meer kon handhaven. De droomster werd in een eindeloze-lus geworpen, als in een vicieuze cirkel, waaruit ze niet meer kon ontkomen. Guu`Nevever stootte een angstimpuls uit toen ze in de trillingen terecht kwam van de tronium-azint-oplader. Deze impuls interpreteerde haar broeder Jii`Nevever als een doodskreet, en hij zwoer wraak aan de Varmiren.


In het heden proberen de drie cellenactiveerderdragers om het verzet te organiseren in de galaxie Puydor tegen Jii`Nevever. Een pelgrimstocht naar de zetel van de 'Yammamihu'-godheid voert hen naar de ontdekking van Guu`Nevever, die nog steeds is gevangen in de tronium-azint val van de Varmiren.


Maar ook Guu-Nevever kan de droomster van Puydor niet neutraliseren. De fusie van beide entiteiten leidt ertoe dat Jii`Nevever haar broeder absorbeert en daardoor nog sterker wordt. Samen met Michael Rhodan treft ze voorbereidingen voor een aanval op de Melkweg die door Shabazza werd bevolen. Naast Curayo is de planeet Na`Call, een steunpuntwereld van de droomster, eveneens rijk aan tronium-azint.


Wanneer de cellenactiveerderdragers vernemen dat Jii`Nevever een grootschalige aanval plant op de Melkweg, slaan ze toe.

Met behulp van de tronizator worden de tronium-azint kristallen van Curayo en Na`Call verhit en opgezweept tot verhoogde hyperfysische activiteit. Het tronium-azint van beide planeten trilt steeds sneller; Curayo wordt een zwartgat en op Na`Call breekt een atoombrand uit. De droomster verbrandt in de atoomgloed.Een nieuwe vrede in de Melkweg?

Terwijl in de Melkweg de Terranen bezig zijn om hun hoofdstad van puin en as te bevrijden streven de Arkoniden naar nieuwe doelen. Atlan verneemt over het project Mirkandol, dat zich ontpopt als een gigantische paleisstad die wordt gesticht op de Kristalwereld in het hart van het nieuwe Arkoonse imperium.


Deze inspanningen sporen andere wezens aan om zich eveneens te bemoeien met de Melkweg-politiek. De Solmothen treden op de voorgrond en deze waterwezens vertrekken voor een vredesmissie in de Melkweg.


Vanuit Arkon ontvangen alle volkeren van de Melkweg een uitnodiging om een nieuw galacticum op te richten op de Kristalwereld. De galactische machten reageren zeer terughoudend, maar de vredesmissie van de Solmothen brengt beweging in de situatie.


De afgezanten van verscheidene planeten en imperia gaan op weg naar de bolsterrenhoop M13. Ze willen beraadslagen, maar er gebeuren allerlei intriges op Arkon. Ronald Tekener komt in het centrum van het kristalimperiums in actie waardoor Camelot opeens een erkende galactische factor wordt. De conferentie van het nieuwe galacticum kan beginnen.Vincent Garron, de supermutant.

In 1290 NGT ontstaat een nieuw gevaar op Saturnusmaan Mimas. De gevaarlijkste misdadiger aller tijden, de supermutant Vincent Garron, ontsnapt daar uit zijn gevangenis van de para-bunker.


Garron werd in 1246 op Olympus geboren. Na een ongeluk op een ruimtestation kon hij alleen nog zwart/wit zien. Als teleporteur kan hij 400.000 kilometer met Ć©Ć©n sprong afleggen, als suggestor kan hij 100 personen in een omtrek van 300 meter beĆÆnvloeden en als micro-frequenteur kan Garron microgolven opwekken en daarmee levende wezens doden. Onder invloed van het Blues-meisje Tuyula Azyk (ze is een psi-converter en kan invloed uitoefenen op Garron's psionische frequentie) verandert diens laatste vaardigheid tot dat van het 'gen-openbarsten'. Voortaan kan Garron de genen van zijn slachtoffer beĆÆnvloeden en diens cellen tot explosie brengen. Als hyperceptor kan hij hyperfysische voorvallen horen en zien. Door de invloed van het Blues-meisje wordt zijn affiniteit met de hyperruimte op ongelooflijke wijze versterkt. Hij leert zelfs om toegang te krijgen in de hyperruimte om daarin kalmtezones te bouwen waarin hij zichzelf en anderen kan verplaatsen.


Garron vlucht van Mimas, hij wordt door onbekende krachten gedreven die alleen hij bespeurd. Politie, militairen en de geheime dienst doen er alles aan om de mutant te vangen. In de asteroĆÆdengordel vallen de eerste beslissingen. Zijn mentale verbinding met de hyperruimte is iets eenmaligs. Garron vlucht richting Terra. De verkiezingsstrijd stevent daar af naar een hoogtepunt en het lot van de kandidaat Solder Brant verweeft zich met dat van de doodsmutant.Mhogena, de vijfde bode.

Ondertussen arriveert Mhogena, de vijfde bode van Thoregon, in het Sol-stelsel. Hij vertelt over het verleden van zijn volk de Gharrers, zij zijn een Maahk-volk, en doet verslag van de zonnenkluis en de zonnenwormen:

In de galaxie Louipaz hadden de Guan a Var, de monsters van Louipaz, tienduizenden sterren en talrijke civilisaties weggevaagd. Corridors van ondoorgrondelijke duisternis en verwoesting waren het gevolg. De monsters trokken naar de volgende galaxie, naar Chearth. Ze voedden zich met zonne-energie en de sterren die ze afgetapte maakten in ras tempo een ontwikkeling door tot een nova.


De Nonggo smeedde een plan om de zonnenwormen in Chearth in een val te lokken waaruit ze niet weer konden ontsnappen. Met behulp van de technologie van de Baolin-Nda bouwden de Nonggo een kooi in de vorm van een fullereen, bestaande uit zestig zonnen. Deze zonnen werden verhit tot ze een ander hyperspectrum hadden. De daardoor veroorzaakte hyperstraling zou de Guan a Var lokken. Uiteindelijk toonde energetische veranderingen in de zonnenactiviteit aan dat de zonnenwormen zich daadwerkelijk op het aas hadden gestort. De zonnenballing, de zonnenkluis, werd verzegeld voordat de Guan a Var iets bemerkten.


Het lot van de galaxie Chearth, 15 miljoen lichtjaar van Terra verwijdert, is sinds 50.000 jaar verbonden met de galaxies Melkweg en Andromeda. Terwijl destijds de Haloeters de Melkweg overrompelden, vluchtten de Maahks door een zonnendriehoek van de Lemurers en belandde ze verder op over een afstand van 15 miljoen lichtjaar. Uit de Maahks ontstonden later de Gharrers.


De bedreiging door de Algiootse nomaden wordt tastbaar. Algion is een onregelmatige galaxie die vier miljoen lichtjaar is verwijderd van Chearth. Vlak na de eerste contactpoging heeft het Algiootse imperium geprobeerd om de Chearthers te bekeren tot hun mystiek-religieuze levensbeschouwing. De Algiootse nomaden bezetten momenteel alle zonnestelsels in een omtrek van 50 lichtjaar rondom de zonnenkluis, ze zijn van plan om de zonnenpoort van de verlichting te openen en de zonnenwormen te bevrijden.


In de huidige situatie belegeren 200.000 schepen van de Algiootse nomaden de zonnenkluis. De Gharrers hopen op ondersteuning door ruimtevloten van de galactici. Mhogena zal zijn hulpverzoek ook doen in Mirkandol op Arkon I, direct aan de volkeren van de Melkweg. Vincent Garron heeft hetzelfde doel en de finale vindt plaats in Mirkandol. Er ontstaat een schietpartij in het centrum van het galacticum, daarna verdwijnt de doodsmutant opnieuw met onbekend doel. Op Terra beslist Paola Daschmagan de verkiezing in haar voordeel tegen de populistische Solder Brant. Vrijwel tegelijkertijd duikt Vincent Garron opnieuw op aan boord van de St. AMARINA. Aan boord van het luxueuze ruimteschip bevinden zich naast zijn Gataase begeleidster Tuyula Azyk ook nog personen zoals Mhogena, de vijfde bode van Thoregon. Er vindt een verbitterd gevecht plaats die lijdt tot Quotor's laatste gevecht. De hyperruimte-demon van Vincent Garron kan worden geneutraliseerd doordat Mhogena zijn vaardigheid als psi-reflector benut en Garron's negatieve eigenschappen terugwerpt naar hemzelf. De supermutant wordt wederom in de para-bunker van Mimas opgesloten.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 29 Ā© Cornelis van den Ende