< vorige  | volgende > |  INDEX  |   ūüĒć

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ‚Äď de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en Belgi√ę


CYCLUS 28: HET HELIOTEN-BOLWERK

Nummer 1876 t/m 1899


Datum: 1289 NGT (4876 na Chr.)


Korte samenvatting.

Een Helioten-bolwerk wordt door de Nonggo naar het Sol-stelsel gebracht en explodeert korte tijd later. Een nano-colonne heeft het vernietigd in opdracht van Shabazza. Twee factor-elementen verdwijnen met stadsdelen van Calcutta en Terrania in de diepten van het heelal. Op de plek van het stadsdeel Terrania-zuid duiken Dscherro's op die met barbaarse methodes de Terraanse hoofdstad beginnen te vernielen. Pas na hulp van de Siganesen worden ze bedwongen. De bewoners van Calcutta-noord zijn verplaatst naar de galaxie van de Nonggo. Ook Rhodan en Bull verschijnen daar en kunnen de civilisatie van de Nonggo, die in hoge mate zijn verbonden het hun netwerk, van de ondergang redden: een gemuteerd voortbrengsel van de keizerin van Therm, het KONT, heeft als 'chaos-maker van Norrowwon' de communicatiesystemen van de Nonggo en hun levensferen in de ruimteraderen lam gelegd. Rhodan vliegt verder naar de galaxie Shaogen-hemelrijk, die door een religieuze cultus wordt overheerst: de bewoners van dit sterreneiland worden regelmatig doorgelicht met 'Shaogen-sterrenlicht'. Als het sterrenlicht uitblijft wordt het onrustig in de galaxie. Rhodan kan de monniken in hun strijd tegen de Traal-tegencultus helpen en dringt via een overbrenger door naar de hyperruimtesfeer van de Baolin-Nda.Uitgebreide samenvatting. Een Helioten-bolwerk, het intergalactische transportsysteem van de coalitie Thoregon.

Afgezanten van Thoregon komen naar de Aarde en brengen het geschenk van de Nonggo - een Helioten-bolwerk. Het zal als een 'Helioten-raatvorm' alle zes de lidvolken van Thoregon's coalitie met elkaar verbinden. Thoregon staat op het punt om een kosmisch instituut te worden, een vereniging van grotere belangrijke volken, een organisatie met idealen als de vrede en een positieve ontwikkeling voor het hele universum. Het constitutionele jaar gaat bijna beginnen...


Zelfs de zwarte kubus, die Ellert 60 jaar geleden aan Rhodan overhandigde, kondigt dat aan: op Camelot komt uit deze kubus een passantum tevoorschijn die op zoek is naar Perry Rhodan.


Centrum en energiebron van het Helioten-bolwerk is een blauwe bol van ongelooflijk intensieve straling. Het Helioten-bolwerk van het Sol-stelsel moet verbinding maken met het Teuller-stelsel en het Karakhoum-stelsel. Teuller is het thuis van de Nonggo en Karakhoum het thuis van de constructeurs; ze bevinden zich in verschillende galaxies. De Helioten-raatvorm gaat verschillende verre oorden verbinden als het compleet tot stand is gekomen.


Het bolwerk wordt tegen de zin van vele Terranen opgericht want zij beschouwen het als een Trojaans paard, maar de machines van de Thoregon coalitie gaan onverdroten door met het werk. De Nonggo duiken op, extreem slanke wezens die spreken over vredelievendheid. Ze laten de Terranen het Helioten-bolwerk inspecteren. Het schijnt mogelijk te zijn om mensen en materialen te transporteren over miljoenen lichtjaren ver zonder tijdverlies - en dat op gigantische schaal. Een 'container' van dit transportsysteem heeft een grondvlak van dertig bij twintig kilometer en rijkt zeven kilometer in de hoogte en meer dan twee kilometer in de diepte - door de Nonggo wordt deze constructie een 'factor-element' genoemd. In dit volume laat zich veel opbergen: gehele stadsdelen, industriecomplexen, complete legeronderdelen, gigantische hoeveelheden grondstoffen enz.


Bij deze procedure wordt niet alleen één factor-element door ruimte en tijd verplaatst maar altijd twee die tegelijkertijd van plaats wisselen vanaf elke kant. Eerst moet een factor-element gedefineerd worden, daarvoor dient een eigenaardig soort schijnwerper. Met diens hulp wordt een stuk terrein als het ware gescand en opgeslagen in de computer van het bolwerk, zogezegd gekalibreerd. Bij deze gebeurtenis wordt alle data van het huidige factor-element en zijn inhoud opgenomen, dus ook mens en dier, gebouwen enz. Het bolwerk kan bliksemsnel gevaarlijke regionen in veiligheid brengen en tegelijkertijd hulpgoederen, wapens en overeenkomstige dingen naar de plek transporteren waar een gevaar bestaat. Evenzo kunnen vriendschappelijke strijdkrachten tevens bliksemsnel Terra of Trokan bereiken.


Plotseling draait het Helioten-bolwerk dol en vergaat uiteindelijk in een gigantische explosie. Shabazza heeft door de inzet van zijn nano-colonne zowel in het Sol-stelsel als ook in het Teuller-stelsel van de Nonggo twee bolwerken vernietigd.Dscherro in Terrania.

Twee zogenoemde factordamp-barrières blijven op Aarde achter - in de omgeving van twee verschillende steden. In Terrania, de hoofdstad van de Aarde, ontstaan merkwaardige gebeurtenissen. De bloeddorstige Dscherro duiken op en zorgen voor chaos. Ze zijn met een factor-element op Terra terecht gekomen en willen Terrania in de as leggen. De soldaat Fellokk werpt zich op tot taka van zijn stam en begint met de aanval op Terrania. Een gevecht om elk huis vindt plaats nadat taka Fellokk heeft aangevallen. Brutale gijzelingen, militaire aanvallen en een ongelooflijk wapenarsenaal choqueren de Terranen. Het lukt de Dscherro in twee dagen om het hart van de mensheid te bestormen en grote vernielingen aan te richten. Fellokk's troepen veroveren het merendeel van de stad en gijzelen meer dan een miljoen mensen en dwingen daardoor de regering van de Aarde tot onderhandelingen. Ze persen Terraanse ruimteschepen af en trekken zich daarna terug.


Na de verovering van het HQ-Hanze hebben de Dscherro Terrania in hun grip. Atlan heeft nog een troef achter de hand tegen de barbaarse vreemdelingen. Siganesen gaan optrekken tegen de barbaren in het factor-element. Ze komen van Camelot en kunnen binnendringen in de burcht van de Dscherro. Pas via de wereld Siga kan een einde worden voorbereid aan de Dscherro-stam van de taka Fellokk.


De planeet Siga was al sinds decennia ontvolkt, de laatste Siganesen waren naar Camelot ge√ęmigreerd. Hun nalatenschappen hadden de interesse gewekt bij de kleine wormachtige Footen, het derde Dscherro volk die verantwoordelijk zijn voor de techniek van de burcht GOUSHARAN.


Drie Siganesen overleven de commando actie en kunnen data uit de burcht Gousharan naar buiten brengen. Ondertussen zitten de Dscherro nog steeds in het factor-element en hebben honderdduizenden Terranen in hun macht. Een genadeloze strijd ontbrandt. De burcht Gousharan ontpopt zich als een ruimteschip, en de barbaren verdwijnen met onbekende bestemming. Op Aarde begint de wederopbouw van de vernielde hoofdstad.


Ondertussen gaat de strijd tegen de Dscherro verder met de hulp van de Siganesen. Er ontstaat een gewapend conflict tussen Footen en Siganesen die leidt tot een duel van de dwergen in de onderwereld. Zonder de Footen technici zijn de Dscherro machteloos. Boven Siga wordt de burcht GOUSHARAN tot staan gebracht, de Dscherro-hordes vinden de dood.De Nonggo en het KONT.

De bewoners van Calcutta komen met een factor-element terecht in een ander deel van het universum, in het thuis van de Nonggo in de galaxie Gorhoon (NGC 5204). De bewoners van het stadsdeel Calcutta-noord vernemen indirect over het KONT en zijn boodschap. De mensen van de Aarde komen op het juiste moment aan op het Kenteullen-rad: de Terranen zijn nog handelingsbekwaam terwijl de Nonggo lijden onder het uitvallen van hun neurale-netwerk.


Alle Nonggo zijn neuraal verbonden en vormen zoiets als een internet-civilisatie: iedere Nonggo heeft niet alleen toegang tot bijna alle beschikbare data en informatie van alle andere Nonggo, maar op het netwerk zijn bovendien miljarden toestellen, machines en apparaten aangesloten die men kan sturen, be√Įnvloeden en kan manipuleren. Een Nonggo kan zich via de ge√Įmplanteerde SBS (syntron-bionic scheidslijn)-chip in het net invoegen.


In het verre verleden hadden de Nonggo hun reusachtige thuisplaneet Ongg in stukken gesneden en in talrijke ruimteraderen veranderd met levenssferen. Deze raderen omcirkelen de zon Teuller, de Nonggo leven op diens binnen- en buitenkanten. Op één van de ruimteraderen, het Kenteullen-rad, bevindt zich een paddenstoeldom alsook sinds kort het stadsdeel Calcutta-noord.


De explosie van het Helioten-bolwerk in het Teuller-stelsel had het KONT gewekt, een product van de keizerin van Therm. Het KONT was ooit tot de chaos-maker van Norrowwon gemuteerd en Shabazza probeert met diens hulp om de Nonggo uit te roeien.


De KONT lijkt op een diamant, die hol is. Het bovenste derde deel bestaat uit een boomstam-achtige streng met kristallen spinnenwebdraden die zich honderdduizendvoudig vertakken. De streng lijkt uit de bodem te groeien en eindigt in de spits van de diamant.

Het kristal kon door de Nonggo de in een toestand van tijdloze starheid worden geplaatst, maar het legde wel iedere vorm van communicatie lam en stoorde zo ook het informatienetwerk van de Nonggo.


Perry Rhodan en Bull, die via de paddenstoeldom in Gorhoon terecht zijn gekomen, kunnen de storing van het KONT uitschakelen en de Nonggo van de ondergang behoeden. Als dank krijgen ze het dwarsbalk-ruimteschip KAURRANG.Shaogen-hemelrijk en Shaogen-sterrenlicht.

Perry Rhodan rust een expeditie uit naar de galaxie Shaogen-hemelrijk waar de Baolin-Nda leven. Aan de randzone van de galaxie versperren bewakers de Terranen de weg. De Baolin-Nda zijn hier onbekend.


De heersende macht in deze galaxie waren de monniken, die de cultuur predikten van het geloof in het Shaogen-sterrenlicht. Om de zeventig uur werden de bewoners van dit sterreneiland omvat door het Shaogen-sterrenlicht; de aangeraakten voelden zich bij dit voorval tot in het binnenste van hun ziel doorgelicht en ondervonden daarbij een nauw contact met het goddelijke.


60 jaar geleden doofde plotseling het sterrenlicht en daardoor ontbrak voor de civilisaties van het Shaogen-hemelrijk de basis van hun bestaan. Ongeloof en sektarisme grepen om zich heen en de troepen van de Traal-tegencultus bedreven misstanden in de randzone van het sterreneiland. De Traal startte een offensief dat uitmondde in een galactische oorlog.


Het meisje Zeventon, dat later een monnik wordt, maakt belangrijke gebeurtenissen mee uit de geschiedenis van Shaogen-hemelrijk. Zeventon kan met de hulp van de Terranen de agressors vooralsnog stoppen.


In een oeroud archief vindt Rhodan een aanwijzing over de Baolin-Nda. Aan het kleine Taniten volk was ooit hulp verleend, en daarmee ontvangen de Terranen nu informatie over de leefruimte van de Baolin-Nda.


Rhodan en de monniken vertrekken naar Konnex A, het machtscentrum van de Traal. Konnex A, B en C zijn overblijfselen van de Baolin-Nda. In het centrum van Konnex A bevindt zich een gigantische krachtbron, een enorme bol die na ingrijpende modificaties in het centrum van het bolwerk is toegevoegd door de Baolin-Nda. In het midden van de holle bol bevinden zich zestien holografische kubussen. Eén kubus toont bij het opzwellen een reusachtige gele sfeer. Dit energetische object is een gigantische overbrenger, vergelijkbaar met een zonnenoverbrenger van de Lemuren. De sfeer dient voor het transport over grootte afstanden. De Terranen vermoeden dat ze na de doorgang van de overbrenger terecht komen in het hart van de Baolin-Nda civilisatie.


De KAURRANG gaat door de overbrenger en bereikt de Baolin-deltaruimte. Deze hyperruimteblaas is verwoest, van de oorspronkelijke 100.000 Baolin-Nda leven er nu nog maar twee, Tautanbyrk en Viviaree. Alle anderen zijn het slachtoffer geworden van een aanval door een nano-colonne die Shabazza de deltaruimte had binnengesmokkeld. De nano-colonne had ook het ruimtestation vernietigd waarvan het Shaogen-sterrenlicht werd uitgestraald.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 28 © Cornelis van den Ende