< vorige  | volgende > |  INDEX  |   ūüĒć

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ‚Äď de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en Belgi√ę


CYCLUS 27: DE TOLKANDERS

Nummer 1800 t/m 1875


Datum: 1288 - 1289 NGT (4875 - 4876 na Chr.)


Korte samenvatting.

De planeet Trokan, die om een baan van Mars de zon omcirkelt hult zich in een ondoordringbaar veld. Op het oppervlak ontwikkelt zich in versneld tempo het leven, en de civilisatie van de Herreach ontstaat die hun god Kummerog aanbidden. Perry Rhodan betreedt op Trokan een mysterieuze paddenstoeldom en komt terecht op de 'brug in de oneindigheid'. Eindpunt van de eerste reis is het arsenaal van de Baolin-Nda, dat echter is vernietigd. Oorspronkelijk waren die daarin opgeslagen wapens voor Rhodan bestemd. De weg verder voert Rhodan samen met Bull in de galaxie Plantagoo die door de Galornen wordt overheerst. Met behulp van de 'shifting' wordt de agressies van andere volkeren geremd. Als een agressie absorberende draak wordt vernietigd breekt in Plantagoo oorlog uit. Rhodan en Bull kunnen de vrede opnieuw herstellen. Alaska Saedelaere verneemt over de geschiedenis van de Kummerog. In diens thuisgalaxie Bröhnder werd al het leven vernietigd. De Melkweg is weer in machtsblokken opgedeeld: het kristalimperium, het forum Raglund, de organisatie Taxit en anderen streven naar de macht. Ondertussen prepareren de Tolkanders in verschillende species-vormen vele planeten van de Melkweg. Het levensstof vivoc wordt verspreid, de volkeren van deze planeten dienen als 'bond'. Nieuwe Tolkanders ontstaan en op 52 werelden ontstaan de 'filosofen', Goedda's kinderen, die nieuwe droomsferen voortbrengen. Alle intelligente bewoners van de 52 werelden worden gedood en de andere planeten van de Melkweg dreigt het zelfde lot. Goedda kan met de hulp van de Herreachs in zijn droomsfeer worden vernietigd. De filosofen worden samen met de Tolkander-schepen in een zwartgat gelokt in het centrum van de Melkweg. Goedda was een gigantisch baarmoederorganisme dat intelligentie had verkregen onder invloed van straling uit een centrale zwartgat in haar thuisgalaxie Suuvar. Ooit werd Goedda het machtsinstrument van Shabazza, een onbekend wezen dat de Terranen wil vernietigen.



Uitgebreide samenvatting. Crisis in de Melkweg.

In 1300 NGT zijn er crises in de Melkweg. Separatisten krijgen de overhand en kleinere crisisgebieden verbroederen zich om grotere vijanden gezamenlijk tegemoet te treden. De tijdsgeest verwijdert zich van humanistische eensgezindheid in de richting van een krachtig en duidelijk afgebakende identiteit. Terra heeft in de eigen Melkweg weer vijanden: Blues, Topsiders en Arkoniden. De Kosmische Hanze veranderd in de organisatie Taxit als een handelsconcurrent en een deel van de niet-humanoiden sluit zich aan tot het forum Raglund. In de Eastside worden de planeten bedreigd die zich verbonden met Arkon en de LVT. Atlan schept de organisatie IPRASA, die Arkon's expansie moet afremmen. De Terraanse liga dienst onder leiding van Gia de Moleon ontwikkelt zich tot een geheime dienst. Naast de verdwenen Tifflor en Roi Danton zijn er nog negen cellenactiveerderdragers: Rhodan, Atlan, Bull, Adams, Kantor, Gucky, Mila en Nadja Vandemar en ook Icho Tolot. De Siganesen verlaten hun thuis, Glador's ster. Rhodan en zijn medestrijders verschansen zich op de wereld Camelot waar een reusachtig ruimteschip ontstaat: de GILGAMESCH met het centrale moduul MERLIN. Cistolo Khan neemt de leidinggevende rol over als LVT-commissaris.



Trokan, Kummerog en de 'brug in de oneindigheid'.

Op september 1222 NGT wordt op Trokan, de Mars-vervanging met een negatieve strangeness die stamt uit het arresum, een vreemde boorkop ontdekt die snel groter wordt. Het projectiel bereikt een hoogte van 1089 en een diameter van 489 meter. Vijfdimensionale golffronten schokken het Sol-stelsel en de tijd gaat op Trokan honderdduizend keer sneller als elders in het universum. De planeet is door een ondoordringbaar veld omhuld.


Myles Kantor droomt op dat moment van een reusachtig groot reptielwezen met een sinistere uitstraling.


De evolutie op Trokan verloopt in een rap tempo door een tijdversnellingsscherm van hoogdimensionale aard. Tijdens het bestaan van dit veld ontwikkelt het intelligente ras van de Herreach zich met een volledig vreemde techniek. Het tijdversnellingsveld stort in door een explosie, veroorzaakt door argeloze Herreach-onderzoekers. Bij de Herreach leeft de legende: "...in een verre toekomst zal een poort zich openen en de god Kummerog zal door die poort tot de Herreach komen. Dan zal de hemel zich openen en een fel verlichte en een donkere helft zullen tevoorschijn komen..."


In 1288 NGT verschijnt Perry Rhodan in het Sol-stelsel en zoekt hij contact met de Herreach. Ze zoeken de poort naar Kummerog. De spelonken onder de toren van de boorkop bestaan uit een onbekend materiaal dat honderdmiljoen jaren kan doorstaan. Dan duiken schimmige objecten op  van meer dan 250 miljoen jaar oud, zoals helse machines en een toren met een paddestoelhoed. Rhodan is gefascineerd door het 'paddenstoel' object en samen met Bull en Saedelaere wordt hij naar binnen gezogen. Als uitruil geeft de paddenstoeldom een micro-gestalte van Kummerog vrij.


De drie Terranen bevinden zich op de brug in de oneindigheid die er uitziet als een plankensteiger van grafiet, en desondanks galaxies met elkaar verbindt. De brug stelt een enorme energieconstructie voor die zijn ligging en strekking kan veranderen in een bovenliggend continu√ľm. De veranderingen moeten steeds zo verlopen dat de brug opnieuw kan worden verankerd. Vermoedelijk kan ze niet op elke willekeurige plek eindigen; een anker waarnaar wordt gericht bij het draaien zijn de paddenstoeldommen. De brug is een high-tech product waarop men bij een werkelijke lengte van ongeveer een kilometer wellicht miljoenen lichtjaren kan afleggen.


Aan het einde van hun weg staan de drie mensen weer in een andere paddenstoeldom en komen ze aan in het arsenaal van de Baolin-Nda. Het arsenaal werd 10.000 jaar geleden gebouwd en in dit gigantische ruimtestation werden relikwie√ęn van hoogstaande techniek bijeengebracht. De centrale computer van het arsenaal herkent Rhodan en betitelt hem als de heer van het arsenaal. Het arsenaal is praktisch volledig onbruikbaar en de computer beweert dat Rhodan eerder had moeten komen maar nu veel te laat is. In het arsenaal scheiden de wegen van de drie onsterfelijken.


Alaska Saedelaere wordt door een buitenaards ruimteschip ontvoerd en overdekt door een levende huid, die van Kummerog afstamt. Alaska hoort die geschiedenis van Kummerog die verantwoordelijk is voor het tijdversnellingsveld en het ontstaan van de Herreach. Kummerog is een mutant. De leden van Kummerog's volk vervellen regelmatig en stoten dan het afgestorven deel van hun lichaam af. De mutant maakt huiden die een zelfstandige denkvermogen bezitten waarmee hij andere wezens onder controle kan brengen.


66 jaar geleden vertrok hij als de leider van een piratenbende, die zich 'moordenaars van Bröhnder' noemde, vanuit de galaxie Bröhnder naar het arsenaal van de Baolin-Nda. Hij had daarvoor de vierde bode van Thoregon, een Nonggo, ontmoet en van hem de opdracht gekregen om bij het arsenaal te melden dat Goedda was ontwaakt. Een bijzondere armband van deze bode, genaamd passantum, gaf hem de mogelijkheid om de brug in de oneindigheid te betreden via de paddenstoeldom van het arsenaal. Maar het passantum weigerde hem verder te dienen en daarom kon hij de brug niet meer verlaten. Het lukte hem wel om tijdmachinemateriaal, dat uit het arsenaal stamde, naar de planeet Trokan te slingeren om het tijdversnellingseffect in gang te zetten. Op Trokan ontstond in korte tijd een civilisatie wiens leden Kummerog moesten gaan bevrijden.


Uiteindelijk kan Kummerog de brug in de oneindigheid verlaten via de paddenstoeldom van Trokan, maar raakt daarbij in handen van de Terranen. Als hij buitenaardse ruimteschepen met stekels peilt wordt hij overmand met paniek. Hij weet dat galaxies tot de ondergang zijn gedoemd wanneer deze indringers binnenvallen. De piraat weet te vluchten en begeeft zich naar Camelot waar hij zelfs kan onderduiken. De god van de Herreach wil zijn thuis terugvinden, de galaxie Bröhnder, NGC 1313, elf miljoen lichtjaar verwijdert van de Melkweg. Bij een poging om de controle over Camelot te verkrijgen wordt hij gedood.


Alaska Saedelaere is door Kummerog's huid omhuld, die niet meer van hem wil scheiden. Hij probeert om de weg naar het arsenaal terug te vinden. In de omgeving van Bröhnder, de thuisgalaxie van Kummerog, vindt hij het verlaten staafspoelschip van de vierde bode. Deze had voor een gevaar genaamd 'Goedda' gewaarschuwd en stierf bij het uitvoeren van zijn opdracht. Alaska vliegt naar de galaxie Bröhnder en moet zich tegen een bende piraten verweren. Alaska's doel is de terugkeer naar de Aarde maar zijn persoonlijkheid versmelt steeds meer met Kummerog's huid, alhoewel deze van een rover en moordenaar afstamt. Alaska moet voor de Maoten vluchten en wordt de opvoeder van twee moordzuchtige jeugdige Raubyners. Hij vliegt uiteindelijk naar de galaxie Tolkandir en ontdekt daar een spoor des doods: de gehele galaxie is ontvolkt. De indringers die hier ronddoolden zijn blijkbaar al met hun aanval op de Melkweg begonnen...



Plantagoo, de galaxie van de Galornen.

Perry Rhodan ontdekt op de brug in de oneindigheid het passantum van de vierde bode. Samen met Reginald Bull komt hij via de paddenstoeldom van Galorn aan in de galaxie Plantagoo. Het basaltwezen Foreman is de wachter van deze paddenstoeldom. Foreman merkt dat een van de gearriveerden het passantum draagt van de vierde bode van Thoregon.


Galorn is een raadselachtige wereld. Diens zon staat aan de rand van de galaxie Plantagoo. De Galornen hebben hun planeet al lang geleden verlaten, slechts de stad Gaalo dient als een soort pelgrimsoord. Gaalo, met de paddenstoeldom, ligt in de omgeving van de basalthoogvlakte in het zuidpoolgebied. In de stad leeft een veelvoud aan volkeren in dichtbevolkte sloppenwijken. Rhodan en Bull beleven de geluksreductie. Hun volgende doel is de andro-hoeder, de hoeder van de gelukzaligheid. De andro-hoeder verzorgt de sloppenwijkbewoners die allemaal uit Plantagoo komen: Centrifaal, Tasch-Ter-Man, Mocksgerger, ze schijnen allemaal genetisch gemanipuleerd te zijn. De Galornen keren als stervende naar hun thuiswereld terug om vredig in de zuilen van Hart-Vijf op te gaan.


Rhodan en Bull willen de Galornen vinden, de mysterieuze uiterst vriendelijke heersers van deze galaxie. Met het ruimteschip CHIZ kunnen ze de omgeving van de Galornen-ster verlaten; voor dit transport verlangen de slangachtige Paradea als tegenprestatie dat ze de dromen van de passagiers mogen binnendringen. Deze dromen zijn extreem gewelddadig en de droomobsessie schijnt iets te maken te hebben met de angst van de Paradea voor de 'shifting'.


Rhodan en Bull arriveren op de planeet van de Centrifaal. Daar vindt een gewelddadige revolutie plaats. Rhodan en Bull worden getuigen van de geheimzinnige shifting, een wapen waarmee de Galornen de volkeren van Plantagoo blijkbaar tot de vrede verplichten. Bij de shifting verdwijnt de agressie in een oogwenk en wordt tevens de resterende levensduur met de helft ingekort. De Galornen zetten de shifting in tegen de Centrifaal omdat ze hun buren, de Kroogh, hebben aangevallen.


Rhodan en Bull hebben een nieuw doel: Ce Rhioton. Ze zoeken de geheime verblijfplaats van de Galornen die ergens in de Pentrische Wolk ligt. Ze zetten koers naar de planeet Tasch-Term, een moerasplaneet, en moeten ondertussen aanslagen van Foreman ontwijken die hen op de hielen zit. De Tasch-Ter-Man bezitten een biochemisch wapenarsenaal, want de moerasplaneet is een gifgasfabriek maar ook medicijnlaboratorium. Een hormoon Kasch-Phee wordt aan de Galornen geleverd. Rhodan krijgt aanwijzingen over de bode van Thoregon, de Galorn Ce-Rhioton. Tevens wordt hij voor het ontwaken van een omineuze draak gewaarschuwd.


Rhodan en Bull komen uiteindelijk aan in het binnenste van de Pentrische Wolk, het machtscentrum van de Galornen. De wolk is volledig door een bolvormige stofmantel omgeven en is hyperfysisch beveiligd tegen iedere aanval met overbrengersapparatuur om zo in het binnenste door te dringen. Hier bevindt zich een immense opeenhoping van allerlei grondstoffen, waarbij een deel wordt aangewend voor de bouw van een reusachtig ruimtestation dat de structuur heeft van een honingraat. Binnenin de honingraat bevindt zich een reeks holografische projecties die allemaal het Sol-stelsel afbeelden. Er is ook een enorm aantal oorlogsschepen - de zwarte schepen - aanwezig.


De Galornen hebben in Plantagoo meer dan duizend jaar preventief opgetreden. Op Gaalo bevindt zich een relikwie uit hun verre verleden: een 'onaantastbaar heiligdom' van een eens machtig volk. Kaif Chiriatha groeit daar op als 'Galornse' en krijgt tijdens haar kindertijd en jeugd veel inzicht in het verleden van de Galornen. Haar leven staat in het teken van Thoregon. De Galornen ontdoen zich van hun ongewenste agressie in iets dat ze de draak noemen en ze gebruiken daarbij het hormoonderivaat Kasch-Phee. De Galornse ontmoet een vreemde die een passantum draagt: Perry Rhodan.


De Centrifaal zijn een product van genetische manipulaties door de Galornen. De Galornen hebben ze tot agressieve strijders gekweekt en ze passen bij hen de shifting toe om hun agressie weer in te dammen.


Dan gebeuren er vreemde zaken in Plantagoo: Galornen wiens oude agressiviteit weer opleeft en die Centrifaal-ruimteschepen aanvallen; de agressiestraling in het stelsel die komt uit de zon Galornenster; de rebellie van de Centrifaal. Het wordt chaotisch in de Pentrische Wolk en in heel Plantagoo breekt er oorlog uit. Rhodan en Bull beleven ook hun eigen verhoogde agressie, maar zij kunnen de galaxie Plantagoo toch nog van de ondergang redden. Schuld aan de agressiviteit van de Galornen is een merkwaardige straling, en Rhodan ontdekt als enige aanleiding enkele mysterieuze, kunstmatig geschapen, vernietigingscellen waarvan het DNA afkomstig is van de draak.


13.000 jaar geledenen hadden de Galornen hun oorlogzuchtige aard opgegeven, nadat ze de mogelijkheid hadden ontdekt om met behulp van de half organische draak de agressieve kant van hun psyche af te stoten. Een zeer verrassende manipulatie, die een onbekende bij de draak heeft aangebracht, laat de daarin opgeslagen agressie nu weer vrij waardoor de Galornen opnieuw de genadeloze veroveraars van weleer worden die Plantagoo's werelden aanvallen met hun zwarte oorlogsschepen. Alleen met de ondersteuning van de Centrifaal, die door de shifting vrij zijn van agressie en daardoor als enige kunnen binnendringen in de drakenschacht, lukt het Rhodan en Bull om de manipulatie terug te draaien.


In het centrum van het Galornenrijk is de vrede van Plantagoo opnieuw gewaarborgd. Kaif Chiriatha, de leidster van de Galornen, overhandigd Perry Rhodan als dank een blauw ruimtepak dat met geheimzinnige high-tech apparatuur is uitgerust. In de Pentrische Wolk bouwen de Galornen voor de Thoregon coalitie een reusachtig honingraatvormig ruimtestation, het Helioten-bolwerk. Deze wordt na voltooiing door de Nonggo opgehaald.


De Galornse draak werd gemanipuleerd door Shabazza met behulp van een nano-colonne van de Baolin-Nda. De Galorner Ce-Rhioton, de tweede bode van Thoregon, had enkele decennia geleden een hulpoproep van de derde bode, de Baolin-Nda Kuntherherr, ontvangen en was naar de Baolin-deltaruimte vertrokken. De Adlat Foreman, die de nalatenschap van Ce-Rhioton moest beheren, moet erkennen dat Rhodan en Bull niet de moordenaars zijn van een bode van Thoregon. Zijn doel is nu de Baolin-deltaruimte, maar de paddenstoeldom die daar heen voert is versperd. Rhodan, Bull en Foreman begeven zich over de brug in de oneindigheid en bereiken het Kenteullen-rad, een constructie van meerdere gigantische woonringen in de ruimte waarin de Nonggo leven in hun thuisgalaxie Gorhoon.



Invasie van de Tolkanders.

Op de afgelegen moeraswereld Lafayette start een geheimzinnige invasie. Lafayette is een moeraswereld van de Beausoleils. De vreemdelingen laden allerlei apparaten uit waarmee normale- en hyperradio wordt geblokkeerd. Atlan komt op het spoor van de vreemden. Ze maken gebruik van egelschepen waarvan er drie typen zijn: verkenner-, oorlog- en transportruimteschepen. De verkenners verspreiden een tangle-straling, de functie van deze tangle-scan is vooralsnog onbekend. De buitenaardsen verkennen alle details van de Melkweg en bijzondere interesse wijden ze aan vijfdimensionale stralingscompenten. Belangrijk voor hen is ook de psyche van levende wezens. Door het werk van de xeno-medica Arfe Loidan kan het uiterlijk van de vreemden worden gereconstrueerd uit geborgen genmateriaal: het gaat om slangachtige wezens, genaamd Viperiden.


In de Melkweg komt de volgende golf van egelschepen aan, onder hen de krijger van Gazkar. De Neezers, oftewel Viperiden, zijn verkenners die levende wezens en planeten op hun eigenschappen moeten testen. Die resultaten worden ter goedkeuring doorgegeven aan de resonantiegevers of de resonantiebodes. De Gazkars zijn krijgers en dienen ter bescherming van de bezette planeet. De Alazars nemen de fijnafstemming over van de resonantiebodes. De Eloundars ('heiligen') brengen de waardevolle stof die vivoc wordt genoemd.


De Terranen en galactici worden in dit verband als 'bond' gekenmerkt, was zoiets betekent als verbindingsmateriaal of hulpstof. Bond en resonantiegever schijnen identiek te zijn. Galactici voelen zich bij de invloed van de scanner-straling, waarbij hun bewustzijnsinhoud wordt geanalyseerd, alsof ze geestelijk binnenstebuiten worden gekeerd. De vreemdelingen zijn op zoek naar vijf- en zesdimensionale componenten.


Op Lafayette is Swamp-City helemaal van de buitenwereld afgesneden; daar aanwezig is Joseph Broussard jr., een Beausoleil. De Haloeter Icho Tolot raakt in zijn dadendrang manie als hij onder invloed komt van een tangle-scan. Tenslotte wordt de stof vivoc in containers afgeleverd op Lafayette. Vivoc is levende organische materie. vivoc bedient zich van de mens als een levende broedkamer, waarbij de mens psychisch voedsel is voor het vivoc.


Duizenden egelschepen duiken op in de Melkweg en vliegen naar meerdere planeten. De egelschepen van de Tolkanders bezitten een afweersysteem dat 5D-vector-shredder wordt genoemd. De shredder verlegt de koers van het egelschip ogenschijnlijk willekeurig in alle drie de richtingen, bovendien veranderd deze het 5D-continu√ľm in de omgeving van het schip. Het egelschip is op de hyperpeiling van de galactici enkel nog kenbaar als een vage vlek. Om het toeval algoritme te kunnen voorspellen wordt op Camelot de 5D-indifferentie compensator ontwikkeld.


De BASIS, het oeroude dragerruimteschip van de mensheid, wordt sinds decennia als spel- en recreatiecentrum benut. In 1289 is het een speelveld van vijandelijke geheime agenten en het gokcentrum van de galaxie. In deze chaos probeert Atlan de galactische machten samen te brengen voor een gemeenschappelijke actie tegen de Tolkanders - de actie HUMANIDROM. Er wordt een conferentie van de galactici bijeengeroepen die niets oplevert. Daarna vraagt men zich af of het Sol-stelsel met een paratronscherm of ATG-veld moet worden beveiligd. Een aanval vanuit het HUMANIDROM mislukt want de tegenstand van de Tolkanders is in dit stelsel te sterk.


De Tolkanders hebben het uitsluitend voorzien op werelden waar zuurstofademers leven. De zonnestelsels die door de indringers worden geteisterd liggen aan de buitenkant van een bolvormige zone; binnenin deze zone leven volkeren zoals Arkoniden, Akonen, Terranen, Blues, Ertrusers en ook de Herreach. In het centrum van deze zone ligt het Sol-stelsel.


Ronald Tekener keert uit Hangay terug om zijn onsterfelijke vrienden te helpen. Zijn doel is het HUMANIDROM. Alle galactici die in een tangle-veld terecht zijn gekomen kunnen niet meer zelfstandig handelen, alleen de Haloeters zijn er immuun voor. De tangle-scan heeft op zwakbegaafden geen uitwerking en zij kunnen binnen hun beperkte geestelijke mogelijkheden onbe√Įnvloed optreden. Het IQ van geestelijk volwaardig normale wezens kan kunstmatig worden verlaagd, zelfs omgekeerd, en in zekere mate worden gedimd. De IQ-dimmer, die bestaat uit een mix van cortico√Įde medicamenten, dempt de intelligentie van levende wezens om ze immuun te maken tegen de overheersende suggestieve impulsen van de tangle-scan. De zogenoemde simple minds komen in actie en het lukt hen nog maar net om op het laatste moment uit het HUMANIDROM te vluchten. De rest van de commando's, onder leiding van Ronald Tekener, vluchten naar de planeet Lokvorth als het HUMANIDROM vergaat in een gigantische explosie. Wanneer Ronald Tekener de IQ-dimmer bij zichzelf uitzet is hij te lang aan de intelligentiedemping blootgesteld en valt hij in een coma.


De galactici verzamelen nieuwe gegevens over de Tolkanders: de Gazkars, Neezers, Alazars en Eloundars ontstaan allemaal uit het vivoc. Al deze levensvormen zijn tot op √©√©n genetische oorsprong terug te voeren; de embryo's worden door soortspecifieke genen geactiveerd en deze diverse genreeksen worden ge√Įdentificeerd. In vivoc worden ook genfamilies gevonden die tot nu toe nog niet werkzaam zijn geworden, deze specifieke Tolkander-soort is nog onbekend. vivoc heeft voor zijn ontwikkeling de aanwezigheid nodig van Tolkander-vreemde intelligente wezens die de verbinding vormen voor een resonantielichaam-constante.



Goedda en de filosofen.

De situatie in de mensheidgalaxie spitst zich toe. De broedplaneten bereiken blijkbaar het stadium tot het absolutum. Gigantische moduulschepen duiken op en verzamelen zich in de bolvormige sterrenhoop 47 Tucani. 23 kilometer in diameter metende monsters van blauw metaal delen zich op en vormen met hun vele verschillende componenten reusachtige installaties op de uitgezochte planeten. Chaeroders en Physanders noemen de twee nieuwe volkeren zich die in directe verbinding staan met de Tolkanders; de Chaeroders zijn de 'coördinators' van de Tolkanders, de Physanders de 'ware ingenieurs'.


Met onduidelijke vredesovereenkomsten worden de galactici aan het lijntje gehouden. De Chaeroder Ychandor nodigt de galactici uit op zijn 40 kilometer lange en vijf kilometer in diameter metende commandoschip. Wanneer Ychandor de boodschap ontvangt dat op vele werelden het absolutum is bereikt beveelt hij de dood van zijn bezoekers. De delegatie van galactici wordt afgeslacht en slechts Atlan en zijn Cameloters kunnen ontkomen met behulp de robotoverbrenger Kralik, waarmee ze naar de RICO worden verplaatst. Op 52 broedplaneten sterven miljarden intelligente wezens. Alleen flora en fauna overleven op deze planeten. Ychandor definieert zichzelf als een 'hoger wezen' en beweert kortweg dat de galactici alleen maar goed genoeg zijn voor bond, voeding en resonantielichamen.


De Tolkander hebben de vivoc-larven naar verscheidene broedplaneten gebracht. Door een mentale wisselwerking met de bewoners van de broedwerelden ontstaan uit hen nieuwe Chaeroders, Physanders, Eloundars, Neezers, Alazars en Gazkars. De bijzondere broedwerelden waarop het absolutum is ontstaan worden door een gewelddadige vijfdimensionale psi-storm getroffen die alle aanwezige levende wezens dood. Op deze 52 doodsplaneten ontstaan de 'filosofen', Goedda's machtige kinderen. Ze teleporteren na hun geboorte meteen naar 52 belangrijke werelden in de Melkweg, waaronder de Aarde, en brengen diens bewoners in hun ban. Met de mentale krachten van hun slachtoffer stabiliseren de filosofen in de hyperruimte een nieuwe broedkosmos voor Goedda. De Tolkanders brengen constant nieuw materiaal naar deze hyperruimteblaas.


Als het massale sterven begint peilt de hyperruimte-resonator resonanties in de achtergrondstraling van het universum in het vijfdimensionale bereik. Bij iedere peiling worden er verstoringen in het hyperspectrum gemeten. De verstoringen worden in twee fases onderverdeeld: een zuigfase, vergelijkbaar met een implosie, en een cascadefase, waarbij de vijfdimensionale verstoringen zich explosief vanaf de planeet voortplanten en geleidelijk wegebben. Deze hyperfenomenen hebben de kenmerken van een meganon-golf, die de resonator in het Sol-stelsel ook registreerde bij de verandering van Trokan. Iets trekt zich samen en iets dijt bliksemsnel uit en verdwijnt dan of vervluchtigd. Bij de galactici wordt hun geestelijk potentiaal in één keer weg gezogen, wat men als resonantie-constante kenmerkt, vergelijkbaar van de UBSEF-constante.


De LVT-commissaris Cistolo Khan grendelt na de catastrofe het Sol-stelsel af met een ATG-veld, maar het is reeds te laat... Op Ferrol, Olympus, Topsid en anderen werelden van de galaxie kondigen zich merkwaardige gebeurtenissen aan - een geheimzinnig wezen tekent naar het schijnt cirkels en brengt mensen en andere intelligenties ertoe om ook obsessief te gaan tekenen. Ze staan vervolgens in de ban van de filosoof. Mila en Nadja Vandemar gaan iets doen tegen het probleem; ze kijken in de spiegelingen van de filosoof. De leer die hij verbreidt is eenvoudig uitgedacht en eenvoudig te begrijpen. Alle bewoners in zijn invloedsgebied zullen onder zijn leiding tot één geestelijke eenheid versmelten, wat telt is de collectiviteit. Deze collectiviteit heeft de functie om een enorme taak te verrichten, een bouwwerk zal ontstaan. De volgelingen zullen ter decoratie voor het bouwwerk een absoluut offer moeten brengen. In de projecties die de Vandemar-tweeling van de filosofen op Terra ontvangen is de hele bevolking van de Aarde in een ware roes des doods geraakt. De Terranen schijnen er reikhalzend naar uit te zien om voor Goedda hun leven te geven. Voor de cellenactiveerderdragers op Aarde wordt een blik geopend in de droomdood; door zogenoemde 'flikkeringfases' wordt de Aarde ontvolkt; de galaxie wordt ontvolkt, Norman Erengast is de laatste mens.


Vanuit Trokan kunnen Atlan, Myles Kantor, Dao-Lin-H`ay en de Vandemar-tweeling met hulp van de Herreach een toegang openen tot de broedkosmos, de 'droomblaas'. De Vandemar-tweeling worden bij deze onderneming gedood. Atlan, Dao-Lin-H`ay en Myles Kantor zitten in de droomblaas vast. Ze worden door troepen van de Physanders in het nauw gedreven en met Shabazza's gebod geconfronteerd.


Buiten de broedkosmos brengt een aanval van de Posbi's in de Melkweg weliswaar enig resultaat, kan echter het probleem van de Tolkanders niet oplossen. De eerste flikkeringfenomenen luidt de countdown in voor de Melkweg. Atlan's extrabrein ontvangt daarbij een stortvloed aan informatie, waartoe ook Goedda's ontstaansgeschiedenis hoort.


In de galaxie Suuvar bepaalde geweld en agressie het leven van de volkeren. Aan de ene kant stonden de Viniden, humanoide zoogdieren, aan de andere kant de Insedders, meest insektoide en andere exoskelet-achtigen. In het centrum van de galaxie was een reusachtig zwartgat, Umam-Urra, waar een raadselachtige hyperfysische straling van uit ging. Tussen Viniden en Insedders brak een duizendjarige oorlog uit. Een geneticus van de Insedders, Irra`Anvete, werkte aan het project Gullangoja: in hyperruimte-blazen moesten 'kleine moeders worden gekweekt, barende organismen die in staat waren om levende wezens en vooral soldaten voort te brengen. Einddoel was het doen ontstaan van een grootte moeder die soldaten in onbegrensde aantallen kon voortbrengen. Eén van deze 'moeders' was Goedda. Goedda werd met de ambrosia Bourree gevoerd en raakte bijna buiten controle. Uiteindelijk bestonden in totaal 47 zulke moeders', ze waren voorbestemd om één soort larven te produceren. Deze larven droegen een dodelijk potentieel aan celmateriaal in zich: uit elke larve kon een willekeurige teelt ontstaan voor een specifiek bestemd volk. Perfecte soldaten ontstonden die het imperium van de Viniden vernietigden.


Goedda ontwikkelde zich verder onder invloed van een vijfdimensionale stralingsdouche uit de hyperruimte. Het vormde hersencellen en zenuwknoop groepen en ten slotte doorliep een fijn netwerk van zenuwbanen het lichaam. Tenslotte verenigde Goedda zich met andere kleine moeders. Goedda wilde niet meer alleen voor de Insedders soldaten produceren, maar wilde kinderen voortbrengen de schepselen waren volgens haar geest, kinderen met intelligentie en paramentale vaardigheden, zogenoemde filosofen.


Goedda had de hyperenergetische stralingsdouche nodig om te leven. Maar de hyperruimte was aan bepaalde wetten onderworpen en wanneer de grootte moeder voor het eerst miljarden aan vivoc, de levensstof, in de wereld had gezet waren de hyperenergetische reserves voor een broedkosmos uitgeput. Daarna moest Goedda van broedkosmos wisselen. De filosofen kregen de opgave van bouwmeesters voor een nieuwe broedkosmos. Het vivoc werd op broedwerelden uitgezet die door Insedders, die intussen als resonantie lichamen dienden, waren bewoond. Daaruit ontstonden in meerderheid Gazkars, Neezers en Alazars, enkele Eloundars en in mindere mate Physanders en Chaeroders. Op vele broedwerelden ontstond inmiddels een filosoof. De filosofen brachten levende wezens van hele zonnestelsels in hun ban en zogen diens levensenergie op, tot ze uiteindelijk een nieuwe broedkosmos konden laten ontstaan. Deze levenscyclus leidde ertoe dat in de galaxie Suuvar eerst de Viniden en vervolgens de Insedders werden vermoord. Suuvar was dood, en Goedda moest naar andere levenseilanden uitwijken om aan zijn instandhouding en machtsdrijfveer te gehoorzamen.


Eens ontmoette Goedda de Nonggo uit de galaxie Gorhoon, die voor een geheimzinnige opdrachtgever acht kosmische beproevingen moesten uitvoeren. De Nonggo verhitte de broedkosmos dusdanig dat hij een gevangenis werd voor Goedda. In deze situatie betrad Shabazza het toneel. Shabazza sprak met Goedda of om haar te helpen, als zij in ruil haar diensten zou aanbieden. Shabazza en zijn meester waren er vooral op uit om de coalitie van Thoregon te verzwakken. Zo kon Goedda in de galaxie Tolkandir uitgroeien en haar levenscyclus voortzetten; daarna moest ze haar vaardigheden in dienst stellen van Shabazza. Met de hulp van het ruimtevarende volk van de Effourers lukt het Goedda al snel in bezit te komen van een grote vloot 'stekelruimteschepen'. Deze schepen bezaten een speciale aandrijving die het vijandige wapensystemen onmogelijk maakte om de ruimteschepen als doel te fixeren, evenals een beveiligingsscherm dat de andere wezens door hypno-suggestieve impulsen be√Įnvloedde. Ook de galaxie Tolkandir werd ontvolkt...


Alaska Saedelaere is met Goedda uit Tolkandir naar de Melkweg meegebracht. Alaska bereikt de middagwereld en treedt daar op tegen de 'nulpersonen'. De wereld waar hij indook was een kosmos van schaduwen en spiegelingen waarin men zich alleen met moeite kon ori√ęnteren. Alles was onderworpen aan het 'onscherp-syndroom'. Via de middagwereld komt Alaska terecht in de droomblaas en versmelt daar met een filosoof. De jonge Arkoonse mutant Benjameen van Jacinta is een droomdanser, met wiens hulp Alaska 'zijn' filosoof kan doden.


Atlan en zijn begeleiders verkennen het binnenste van de broedkosmos en vernietigen deze met bommen. Als de hyperruimteblaas openscheurt kunnen ze zich samen met de Herreach redden op de Aarde. De broedkosmos van Goedda verwaait in de hyperruimte, de filosofen verdwijnen van de getroffen werelden. Daarmee is het gevaar Goedda nog niet te einde want de kleine moeder, waaruit Goedda bestaat, probeert meteen weer een grootte moeder te scheppen. Het obsessief tekeningen maken wordt voorlopig be√ęindigd en het kunstmatige optredende doodsverlangen neemt ook af.


Ondertussen zijn in de galaxie opnieuw enkele werelden in de ban van het fenomeen obsessief tekeningen maken gevangen. Vermoedelijk zijn er nog restanten van Goedda en honderdduizenden ruimteschepen van de Tolkander invasiemacht. De overige 51 filosofen zijn nog steeds actief en ze versmelten tot kleine moeders, broedorganismen die identiek zijn aan iets waaruit eens Goedda in Suuvar was ontstaan. De ontvolking van de galaxie dreigt.


De Tolkanders beginnen zich voor de hyperruimteblaas te interesseren. Het komt tot het gezang van de kleine moeder. Daardoor krijgt een jonge psychologe, Bré Tsinga, een idee die eventueel het voortbestaan van de galactische civilisaties veilig kan stellen. De psychologe Bré Tsinga heeft op grond van Goedda's levensgeschiedenis een plan ontwikkelt dat de filosofen en de kleine moeder onschadelijk kan maken.


Goedda was nabij een zwartgat genaamd Umam-Urra geschapen en had daar haar eerste indrukken opgedaan. De hyperimpulsen van dit zwarte gat waren beslissend voor de wording van Goedda tot een intelligente en een sterke para-psychische macht. In de kleine moeders leven de herinneringen van Goedda nog steeds en zo dromen ze van een rondspinnend vuur. Bré's idee bestaat eruit dat door de Herreach zo'n vonkenvuur simuleren bij het Dengejaa Uveso zwartgat, in het centrum van de Melkweg, om te bereiken dat alle kleine moeders ernaar toe worden gezogen. De 'operatie wonderkaars' wordt met succes bekroond: die kleine moeders storten zich in het Dengejaa Uveso-zwartgat en de vloten van de Tolkanders volgen hen.


Om een oud raadsel van de Veego op te lossen sturen Siganesen een missie naar de planeet Mystery. De antwoorden op het raadsel liggen in het verleden. Een geheimzinnige piramide uit het arresum speelde een belangrijke rol. In de eindfase van de strijd tegen de Abruse stuurde HET de concepten naar het arresum en ook de Nocturnen doken op om samen met hen levenseilanden te scheppen. Er was echter nog een derde kracht nodig om het werk te voltooien. De derde kracht waren de Veego. Mystery was de eerste passage-wereld en een onbekende (HET?) had de Veego geschapen en was tevens de opdrachtgever voor het cre√ęren van het model van de kosmos aan de hemel van Mystery. Lichamelijke wezens konden de overgang naar het arresum niet voltooien, ze stierven na hooguit veertig dagen; alleen energetische schepsels waren daartoe in staat, zoals de Veego in hun oertoestand. Het kosmische model, de sluierlaag rondom Mystery, was de oertoestand van de Veego. HET had Philip een cellenactiveerder gegeven waardoor hij de informatie van de beelden uit de piramide herkende en deze aan zijn volk kon doorgeven. Philip poogde om zijn cellenactiveerder kwijt te raken. De zon Enno en Mystery verdwenen met hyperfysische verschijnselen en samen met de Veego transfereren ze naar het arresum.



Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 27 © Cornelis van den Ende