< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


CYCLUS 26: DE HAMAMESCH

Nummer 1750 t/m 1799


Datum: 1218 - 1220 NGT (4805 - 4807 na Chr.)


Op 13 mei 1218 NGT wordt de huidige Hanze-chef Homer G. Adams uit zijn ambt ontheven en Geo Sheremdoc als zijn opvolger benoemt met de opdracht terug te treden zodra Adams zelf weer in staat is om zijn vak uit te oefenen.


Overal in de Melkweg begint de werking af te nemen van de Hamamesch handelswaren. De Blue Ayolü Metül, waar de handelswaar geen uitwerking op heeft, stelt vast dat de Hamamesch-producten in een nog niet eerder onderzocht frequentiebereik van de psionische straling een zaagtandvormige puls vertonen. Uit deze regelmatigheid blijkt dat de 'psionische imprint' van de handelswaren machinaal is aangebracht.


De galactici die van de handelswaren van de Hamamesch afhankelijk zijn geworden raken steeds meer in vertwijfeling en plaatsen zichzelf buiten de huidige wet. Zo worden ze imprint-outlaws. Samen met eenendertighonderd imprint-outlaws steelt Stomal Zystaan, de voormalige Akoonse admiraal, met ongelooflijke brutaliteit vierhonderdvijftig ruimteschepen van een Arkonide werf. Ondanks dat de Hamamesch-hoofdband direct met haar brein is verbonden, en dit haar in staat stelt om technische apparaten aan te sturen, neemt Stomal de zwakzinnige Teaser Kroom, die bekend staat als de machinemens, toch met zich mee. De enige niet verslaafde persoon in Stomal Zystaan's gevolg is Tomopat Gyrengo, een humanoide wiens gevaarlijke tentakelvormige armen normaal gesproken zijn vastgebonden door de Ghyrd, een soort dwangbuis.


Op juli 1218 NGT vertrekt, met Homer G. Adams als prominentste lid, een reusachtige vloot naar Hirdobaan om daar nieuwe Hamamesch-handelswaren te bemachtigen. Van de dertienduizendvijfhonderd ruimteschepen die zijn vertrokken bereiken er aan het begin van de zomer van 1220 NGT maar elfduizendtweehonderd Hirdobaan.


Op 5 juni 1220 NGT bereikt de BASIS, die op de terugtocht is vanuit de grote leemte, de planeet Coma-6 om versleten aggregaten om te wisselen. Daar vertellen de weinig nog aanwezige androide-robots over de plundering van drie dagen ervoor door twee vloten uit de Melkweg, die intussen zijn verder gevlogen naar het tienduizend lichtjaren verwijderde steunpunt van de Hamamesch.


Daar de Hamamesch hun octant-sector niet mogen verlaten, overeenkomstig de 'vrede van Pendregge' die de Olkheol-oorlog beëindigde en Hirdobaan in acht delen opsplitste, handelen grensstations het goederenverkeer af tussen de handelsrijken. Omdat de handelsrijken ontkennen dat ze iets van de imprint-handelswaren af weten vallen meer dan vijfhonderd galactische schepen hen aan en veroveren ze SCHERMOTT, en verdrijven ze daarna de schepen van de Hamamesch die de veiligheid van de grensstations moeten garanderen. Op overeenkomstige vragen van Adams antwoordt de opperbedrijfsheer dat Gomasch Endredde in Hirdobaan slechts bekend staat als een legende en dat zijn verblijfplaats evenzo onbekend is als die van de maschtaren. Hij geeft Adams een aanwijzing dat enige tijd geleden met inzet van alle middelen een konvooi met bijzondere handelswaren is samengesteld in het Jondoron-octant.


Op 7 juni bereikt de BASIS het station SCHERMOTT en dwingt met de inzet van haar sloepen en begeleidingsschepen dat de imprint-zoekenden het grensstation moeten ontruimen. Terwijl het dragerschip bij SCHERMOTT zijn positie betrekt, volgt de ATLANTIS met Atlan, Ronald Tekener en Julian Tifflor de vloot van de zoekenden naar het Jondoron-octant. Op deze verkenningsvlucht raken Atlan en Tekener in gevangenschap van de Cryper Coram-Till waarmee ze naar diens thuisgalaxie vliegen waarvoor de Crypers, tot Atlan's verbazing, de Arcoana-naam Queeneroch gebruiken.


In juni 1220 NGT bereikt Adams's schip, de TANKSET, het Jondoron-octant, dat niet betrokken is geweest bij de economische inspanning die tien jaar geleden werd gestart voor de uitrusting van de karavaan naar de Melkweg, waardoor het nu niet lijdt aan materiaaltekorten. Daar vinden de zoekenden ook geen imprint-handelswaren, maar Homer G. Adams krijgt wel een aanwijzing dat de handelsvorst Jeschdean verantwoordelijk was voor de organisatie van de karavanen.


De Hamamesch richten bezwaar aan tegen de BASIS, die vlakbij het grensstation SCHERMOTT positie had betrokken, en tegen  Perry Rhodan die ze als de 'heer van de Melkweg' betitelen, en ze stellen hem verantwoordelijk voor de chaos die de imprint-outlaws overal in Hirdobaan aanrichten op hun zoektocht naar imprint-handelswaren. Eén van deze imprint-outlaws is Cyrn Dow die aan boord van de CIRCINUS naar Hirdobaan is gekomen. Cyrn Dow komt terecht in de BASIS waar ook zijn zuster Cyta Dow aanwezig is, maar beide ontmoeten elkaar niet, wel voelen ze de aanwezigheid van de ander. Enige tijd later in de BASIS ziet Michael Rhodan dat Cyta Dow het gezicht schildert van haar broeder Cyrn die ze niet kent, alhoewel ze tegelijkertijd met hem werd verwekt in een reageerbuis. Voordat hun vader met de macht van zijn geest de planeet van hun oorsprong vernietigde, zoals eerder Gorontonga en andere werelden, werden de beide kinderen, wiens herkomst alleen bekend is bij Homer G. Adams en Michael Rhodan, door Hanze-specialisten gered en van elkaar gescheiden.


Intussen arriveert ook de vloot van de admiraal Stomal Zystaan in Hirdobaan waar ze op zoek naar imprint-handelswaren hele zonnestelsels terroriseert. Ondertussen bereiden Gyrengo en Teaser Kroom hun vlucht voor, wat hen uiteindelijk ook lukt. Van een computer aan boord van het buitenaardse schip krijgen Gyrengo en de machinemens te horen dat de Kschuschii, zoals de bouwers van de schepen zich noemen, achthonderd jaar geleden in hun thuisstelsel van de dertig miljoen lichtjaar verwijderde galaxie Thooriol, met Hamamesch-handelswaren werden geconfronteerd en daarna als imprint-zoekenden naar Hirdobaan zijn gevlogen. Op Torresch, een zogenoemde containerwereld, verkrijgt Stomal Zystaan drie containers met tweehonderdvijfentwintigduizend imprint-kubussen. In het verloop van de gebeurtenissen sterft Stomal. Haar ondergeschikten die de imprint-kubussen hebben bemachtigd verdwijnen één voor één spoorloos, men heeft geen verklaring voor dit fenomeen.In Queeneroch ervaren Atlan en Ronald Tekener aan den lijve hoe versplinterd de Crypers onderling zijn. Ook vernemen ze op Syssod over de CHASCH, een ui-vormige constructie die via elf ovale bodemsluizen kan worden betreden. Het heeft een diameter van ongeveer vijfhonderd meter en verheft zich met zijn centrale antennetoren tot een hoogte van ongeveer vijftienhonderd meter. Onder deze constructie strekt zich een labyrint uit, van drie kilometer in diameter, dat door een energetische slang wordt bewaakt. De Crypers en Origaners waren tot een diepte van één kilometer doorgedrongen, sinds de installatie driehonderd jaar geleden werd ontdekt, en daarbij waren ze steeds weer op energiebarrières gestoten die alleen uitgeschakeld konden worden met behulp van bijzondere codes, die helaas niet meer voorhanden waren.


Coram-Till komt aan bij de BASIS en vertelt Perry Rhodan dat de Fermyyd, de politie van Hirdobaan, Atlan en Ronald Tekener gevangen hebben genomen en naar de kerkerwereld Schingo hebben gebracht. Om de situatie niet nog meer te compliceren sturen de Terranen enkele schepen voor onderhandelingen naar Clorech, de hoofdwereld van het Amnach-octant. Als ze doorvliegen naar Schingo en de gevangenis daar binnendringen vinden ze Atlan en de Smiler niet. Ten-Or-Too, de Fermyyd commandant van Schingo, verklaart dat de god Gomasch Endredde beide naar zich toe heeft gehaald.


Intussen bereiken Teaser Kroom en Gyrengo de BASIS en vertellen ze over de gebeurtenissen op de containerwereld Torresch. Daarna vertrekt Reginald Bull meteen met de CIMARRON naar het Grencheck-octant om de nieuw opgedoken imprint-handelswaren te onderzoeken. Door hun eigen onvoorzichtigheid raken de galactici onder invloed. Door de opening van een nieuwe bazaar zorgen de geheimzinnige, op de achtergrond werkende, wezens van Hirdobaan met een nieuw aanbod van imprint-handelswaren voor de verzadiging van de imprint-outlaws. De intussen op de BASIS teruggekeerde Bull wordt steeds apathischer en verdwijnt plotseling voor de ogen van zijn vriend Gucky, en blijft daarna spoorloos op het dragerschip van de galactici. Net als Reginald Bull's begeleiders duikt ook hij steeds weer op en verdwijnt dan weer. Volgens Myles Kantor komt de oorzaak voor dit oscillatie-effect, dat in tegenstelling tot de overige zoekenden wel de zogenaamde fasespringers ondergaan, alleen voor bij degenen die onlangs de Hirdobaan-imprint hebben gekregen. Op Schingo nemen in verwarring de Fermyyd hetzelfde effect waar als bij Bull.


Perry Rhodan probeert de lichamen van Atlan en Alaska Saedelaere op te halen van Schingo. Dat lukt, maar nadat beide weer verdwijnen van de schepen van de galactici duiken ze daar niet meer op, en in plaats daarvan verschijnen ze weer in hun cellen op Schingo. De cellenactiveerderdragers besluiten dat ze de planeet zullen moeten veroveren om hun vrienden daadwerkelijk te helpen. Ten-Or-Too is door deze hernieuwde nederlaag diep vernederd en wacht op aanwijzingen van Grirros, de maschtar van het Ammach-octant. Een medisch onderzoek bij Atlan toont aan dat hij kort geleden iets heeft gegeten. Rhodan wil deze aanwijzing van innerlijke verandering benutten, die optreed na elke fase, om te proberen of hij de Arkonide kan wekken.


Tijdens een expeditie van Dao-Lin-H'ay in het Perm-octant wordt de maschtar Kaiddan gedood, en twee andere maschtaren van Kaiddan die stierven toen ze vastgeklemd raakten in het sensorveld van zijn maschtdom. Pas nadat beiden uit het sensorveld zijn losgemaakt verwijderd door de maschtaren, ontspannen de verkrampte doden zich en sluiten ze hun ogen. Daarna begint in de school van de maschtaren de strijd om de vrijgekomen posities van de overleden maschtaren.


De verdwenen galactici materialiseren allemaal in 'Endredde's bereik' waar Atlan van een opera-informant verneemt over de god Gomasch Endredde. Eeuwen geleden was de god Gomasch Endredde door vreemden, die zijn gehele volk hadden vermoord, verdreven van zijn thuisplaneet Merloath, een wereld van vrede met een hoogstaande geestelijke cultuur en universele gezindheid. Zijn oorspronkelijke bestemming om in het oorlogzuchtige universum de vrede en het leven te beschermen kon hij daarna niet meer nakomen. Hij was naar Hirdobaan gevlogen waar hij in het centrum Endredde's bereik liet ontstaan als nieuwe kiemcel van de vrede. Gomasch Endredde had veertien planeten in een bepaald constellatie gebracht die hij de aanduiding 'level' gaf. Atlan bevindt zich op level-1, de eigenlijke naam is Schrett, level-2 is Thorsen, level-3 Zimbag, level-4 Bagotta, level-5 Deffert, level-6 Zonder-Myry, level-7 Prullwegg, level-8 Idigom, level-9 Jonniel, level-10 Pattrido, level-11 Skeat, level-12 Mollen, level-13 Nundor en level-14 Zeytter. Men kon van het ene naar het andere level reizen via lange-afstand-carrousels, die als overbrengers werkten, waar verschillende kleuren de toegangszones markerden tot de planeten. Alleen tot level-13 en 14 waren al sinds lange tijd de poorten gesloten. Reizen op de levels zelf is mogelijk door een netwerk van regionale carrousels, waarbij zich altijd elf kantines bevinden en een trechtertoren voor de toegang tot de reusachtige installaties onder het planeetoppervlak.


De opera-informant vertelt verder dat er een storing was opgetreden op weg naar Endredde's doel om het universum te redden en deze te vullen met nieuw leven. Zonder aanwijsbare reden was de god opeens verdwenen. Nu was het de opgave van de opera-robots om Gomasch Endredde terug te brengen naar zijn bereik. Atlan en alle nieuw gearriveerden moeten op grond van hun creativiteit als 'technici' werken onder het oppervlak van de planeet met de talloze technische apparaten die ze zelf meebrachten, omdat er bij de robots bepaalde beperkingen werden ingesteld. De opera-robots handelen volgens vijf strenge wetten, die Bull uit ervaring kent:

1. Een opera-robot beschermt Endredde's bereik tegen alle gevaren en zorgt voor diens behoud en vernieuwing.

2. Een opera-robot beschermt alle installaties, levende wezens en ideeën die voor de reconstructie van het bereik nuttig zijn.

3. Installaties, levende wezens en ideeën die de reconstructie van het bereik hinderen, worden geëlimineerd.

4. Een opera-robot beschermt zichzelf tegen alle gevaren om Gomasch Endredde te kunnen dienen.

5.Een opera-robot offert zijn eigen bestaan op wanneer het dient voor het behoud van eerder genoemde installaties, levende wezens of ideeën.


Op 21 september 1220 NGT bericht Coram-Till dat de handelsvorsten van de maschtaren is opgedragen om zo snel mogelijk de processie te organiseren van de heersers naar Borrengold. De rebellenleider verzoekt de galactici om hulp omdat de Ambraux-rebellen het spektakel, dat door heel Hirdobaan wordt uitgezonden, willen benutten om alle acht Hamamesch-vorsten tegelijkertijd gevangen te nemen. De galactici willen de hulp alleen maar toezeggen als ook de anderen Cryper-groepen deelnemen. Op 6 oktober 1220 NGT begint de processie van de heerser met een openingsbanket. Reeds daar treden openlijk de spanningen op tussen de individuele handelsvorsten. Karon van Omgenoch irriteert de Sydorrierse Deliga zo erg dat ze hem en Zirrin neerschiet. Tegelijkertijd vallen de galactici en de Crypers van Borrengold aan en breken ze zonder problemen door het opgeworpen kordon van Fermyyd-schepen. De stuuhr genaamd Nbltsgndpfrdbrms, die de galactici al eens eerder ontmoette en die Deliga leerde waarderen toen hij haar volk bezocht op de oerwereld Riau, helpt de Sydorrierse te ontsnappen. Deliga vlucht met één van de vijftig borren-zwevers maar uiteindelijk wordt ze toch door een maschtar neergeschoten. Als de galactici de landing inzetten verschijnen de acht maschtaren in het octodrom van de Octogons. Het lukt de galactici om de handelsvorsten gevangen te nemen maar de maschtaren weten weer te ontsnappen, behalve de maschtar Morran. Bij een verhoor van de maschtar verneemt Gucky dat deze overtuigd is dat hij de incarnatie is van de in het centrum van Hirdobaan levende Gomasch Endredde. Deze overtuiging begint bij de inwijding tot maschtar in een volautomatische kamer met het 'brandmerken', waarvan de gele vlekken rond de ogen de zichtbare tekens zijn. De muisbever vindt bovendien uit dat de maschtaren, die Endredde's bereik niet kunnen betreden, zich hebben teruggetrokken op de planeet Tampir, gelegen in het Vankanton-octant in de buurt van de containerwereld Bodson.


In Endredde's bereik lukt het Ronald Tekener om contact op te nemen met de fasenspringers Homer G. Adams, Esker Harror en Harold Nyman. Ze verkeren in een soort arbeidsroes die ze ertoe aanzet om de installaties in het bereik te repareren, alhoewel ze noch de functie noch de bouw kennen. Daar de fasenspringers in Endredde's bereik steeds meer in de verdringing raken, verzoekt hij Atlan om versterking. Er melden zich meer vrijwilligers aan dan de galactici aan imprint-kubussen hebben. Atlan, Ronald Tekener, Reginald Bull en de leden van het commando Gonozal, zoals de Arkoonse vrijwilligers zich noemen, dringen door in de diepten van Zimbag. Het brons gekleurde materiaal dat zich daar uitstrekt en bestaat uit organische structuren noemt Atlan vario-metaal. In dit metaal ontdekken ze levende wezens die men de naam Pounders geeft. Nyman herinnert zich dat hij al eerder met de Pounders in contact is gekomen toen hij tijdens de eerste Coma-expeditie terecht kwam op het evolutieniveau. Atlan herkent de lichaamsvorm van de Pounders want die lijkt op die van de Origaners uit de galaxie Queeneroch. Het lukt Nyman om de fasenspringers naar een centrale te leiden van het evolutieniveau, de DACHHAT, die in tegenstelling tot de wildgroei van de overige regionen lijkt te bestaan uit een systematische opbouw. De wanden met de pulserende energiestromen worden op één plek onderbroken waarop de negatieve afdruk is te zien van een gestileerde P voorzien met een schuine streep, die Nyman associeert met het oude £-teken en Atlan meteen doet denken aan een opvallend gebouw CHASCH op de planeet Syssod. De Arkonide is er van overtuigd dat het daar aanwezige reliëfachtige verheven symbool als een sleutel past in de verzonken afbeelding van de DACHHAT en dat bij een samenvoegen van de beide structuren de energie weer wordt doorgegeven, en dat pas daarna het vario-metaal zich kan ontplooien tot al zijn mogelijkheden. Om dit raadsel op te lossen vliegen Gucky, de Vandemars en Icho Tolot naar CHASCH. Het lukt hen daadwerkelijk om het ontbrekende moduul buit te maken en naar Schingo te brengen.


De Origaners willen hun verwantschap bevestigen met de Pounders en begeleiden de galactici bij hun terugkeer naar Hirdobaan. Om fasenspringer te worden vertrekt Tolot naar Queeneroch voor het bemachtigen van een imprint-kubus. Weer terug in de DACHAT horen de galactici van de Pounders over de belangrijkste wet van de operatoren: 'Tréogen mag niet worden geroerd.' Atlan en Icho Tolot zijn gefascineerd en willen deze Tréogen vinden. Als provocatie bedreigt Tolot de operatoren en verklaart dat hij gekomen is om Tréogen te roeren, en plaatst daarmee de robots in een toestand van sterke opwinding. In de DACHHAT voegt de Haloeter het moduul in de verzonken pasvorm. Daardoor worden niet alleen de kantines en de opera-informant van level-3 functioneel, maar de fasenspringers ontdekken nu ook dat er een schakeleenheid van hoger niveau bestaat op level-10 Pattrido. Kort daarna vinden de galactici een melkachtige eivormige blaas die Tolot meteen typeert als magisch. Als het moduul uit de CHASCH zich invoegt beginnen de machines op level-3 te werken.


Op 10 november stijgt opeens de temperatuur in de eivormige blaas en barst het omhulsel open. Naast drieëndertig opera-robots komt ook Tréogen tevoorschijn, die al tweeduizend jaar in de blaas was geconserveerd. Het afschrikwekkende wezen, dat blijkbaar uit meerdere genenstammen werd gekweekt, is twee en een kwart meter lang en relatief smal gebouwd. Het hoofd is insektoide maar daarentegen bezit de borst een zoogdierachtige huid waaronder kraalachtige spierstrengen tevoorschijn komen en een rug die wordt bedekt met knokige schildplaten. Terwijl de rechter arm glad is en in vier vingers eindigt is de linker in twee delen geknikt en bedekt met een gepantserd roodachtige korst die eindigt in een krabschaar van twintig centimeter. De dunne benen ontspringen zijwaarts uit kogelgewrichten en lijken te bestaan uit gemummificeerde spieren en pezen. Snel als een fantoom, die duidelijk de teleportatie en de telekinese beheerst, vernietigt Tréogen de operatoren die zich in zijn directe omgeving bevinden en in snelle opeenvolging daarna dood hij enkele van de galactici.


Een week na het verschijnen van Tréogen gaan Atlan en Icho Tolot op de weg om een vliegende fabrieken te onderzoeken aan de hemel boven Zimbag. Daar ontdekken ze een lang gezochte productie installatie van de imprint-handelswaren. Reginald Bull onderneemt nog een verkenningsvlucht. Hij vertrekt samen met zijn begeleiders in het geïmproviseerde ruimteschip WIZO naar de maan Nundor. Daar aangekomen, de WIZO is dan niet meer vliegvaardig, dringt zich het vreemde vermoeden op dat Nundor identiek is met één van de twee niet meer bereikbare levels. Nadat de dertien-uren-fase is afgelopen en ze niet verdwijnen zoals gewoonlijk, stellen de galactici vast dat het oscillatie effect is opgeheven op Nundor. In een lab vinden ze de geconserveerde restanten van een meer dan honderdduizend jaar oude primitieve arachnida waarop autopsie is toegepast. Op een ander niveau vinden ze drieduizend kelken die zijn gevuld met een roze gekleurde massa. De Terranen klimmen in de kelken omdat ze geen weerstand kunnen bieden tegen de enorme aantrekkingskracht van de roze massa.


Terwijl de galactici lijken te zijn verdwenen van Nundor, keren Tolot en Atlan in de fabriek terug en geraken van daaruit in NETWORK, een station dat een raster-matrix met controle units bevat voor Endredde's bereik. Daar ontmoeten ze tevens Tréogen. Later ontdekken beide onsterfelijken nog een tweede raster-matrix, die niet zoals de eerste de werelden van Endredde's bereik weergeeft maar de belangrijkste werelden en de grensstations van Hirdobaan. Bovendien is een specifieke plek buiten de dwerggalaxie gemarkeerd. Het lukt de Haloeter met een doelgericht schot op de installatie om het oscillatie effect van alle galactici te stoppen. Op Schingo raken de galactische bezetters steeds meer onder druk en als ze vaststellen dat de fasenspringers niet meer terugkeren, doordat het oscillatie effect is opgeheven, breken ze hun kampement op en verlaten ze Schingo.


Van een stervende maschtar hoort de muisbever Gucky bijzonderheden over het verleden van Hirdobaan: toen na twaalfhonderd jaar de zelfvernietigingsoorlog onder de Hamamesch zijn hoogtepunt bereikte zond Gomasch Endredde de vermeende rebel Fir als zijn gezant. Deze vernietigde Pendregge wat zorgde voor de opsplitsing van Hirdobaan in de acht streng gescheiden octanten en de negen benoemde maschtaren. Tegelijkertijd werd een steunpunt ingericht op Borrengold en Coenus. Sindsdien werden de maschtaren voorzien van zegel-techniek via een overbrenger van de maan Tampir.


Terwijl NETWORK wordt omsingelt door een groot aantal opera-robots, onderzoeken de voormalige fasenspringers in het station verder naar de geheimen van Endredde's bereik. Zo ontdekken ze bijvoorbeeld enkele wetten van de operatoren, die als volgt luiden:

1. De matrijzen mogen nooit worden beschadigd.

2. Het station moet beschikbaar blijven, omdat zonder het station de netwerkverbindingen niet controleerbaar zijn.

3. Tréogen moet bestreden worden.


Na aanleiding van gegevens uit de matrix van Endredde's bereik gaat Icho Tolot een andere station bezoeken dat zich moet bevinden op de zuidpool van Zonder-Myry. Uiteindelijk geraken de voormalige fasenspringers in en station dat ze RAILWAY-STATION noemen. Midden in deze installatie staat een toren die doet denken aan een Terraanse vuurtoren. Tijdens de harde strijd die de Haloeter probeert te beëindigen, waarbij hij de positronische overmacht van het station voor de gek houdt met aan aanval door meerdere Tréogens, wordt Atlan plotseling door een opera-informant in zijn ban gebracht. Deze spreekt de Arkonide aan met de naam Aachthor en beschrijft hem de afgelopen tweeduizend jaar vanuit het oogpunt van de positron RobRepair: via een elektronische kennisgeving werd RobRepair geïnformeerd door Gomasch Endredde dat na twee jaar een 'kweekproces' zal worden opgestart. Een jaar daarna materialiseerde Tréogen, de strijder van Queeneroch, in de matrixhal van NETWORK, waar hij één van de geïnstalleerde overbrengers niet kon passeren vanwege een overbrengerscherm dat Endredde speciaal had geïnstalleerd ter verdediging van een vijand. De indringer vernietigde talrijke staafrobots maar trok zich uiteindelijk weer terug. Het voorval toonde aan dat Tréogen superieur was aan de robots van Endredde's bereik, maar zijn vaardigheid tot spontane plaatsverandering blijkbaar niet overal kon toepassen. Het nachtmerrie wezen dat steeds weer NETWORK opzocht werd daar uiteindelijk geïsoleerd en opgesloten in een dimensionale blaas van hogere energie. Nadat hij in deze blaas naar de onderwereld van level-10 Pattrido was vervoerd werd Tréogen opnieuw actief en richtte hij grote verwoestingen aan, totdat hij in een geheimzinnige substantie werd ingesloten door robots van level-14 Zeytter en de opera's die hem hadden getransporteerd. Gomasch Endredde gaf daarna het bevel dat Tréogen nooit meer mocht worden geroerd.


Op één van de kweekexperiment dagen die Gomasch Endredde uitvoerde op Level-13 Nundor werden de afzonderlijke levels van elkaar geïsoleerd. Het startsignaal, een sterke hyperfysische impuls, zette als eerste de installaties van level-1 Schrett in bedrijf. Na een uur sprong het effect over op elk ander level en veroorzaakte daar aardbevingen. Het experiment mislukte en het proces eindigde bij level-13. Daarna beval Gomasch Endredde met een andere elektronische kennisgeving de verwijdering van alle informatie over Nundor en Zeytter. Verdere levenstekens van Endredde bleven uit, terwijl het door hem ingeleide proces met een dertien-uren-ritme telkens opnieuw startte op Schrett.


In de daarop volgende decennia probeerde RobRepair tevergeefs om de storing van het kweekproces te verhelpen met behulp van zijn robots. Tenslotte kwam het reparatiebrein in het jaar 2842 tot het inzicht dat daartoe de creativiteit van organische wezens nodig was en besloot het brein om de Hamamesch te benutten die Gomasch Endredde vroeger via de verbinding vanuit NETWORK had aangestuurd en wiens ruimteschepen in het bereik werden gebouwd op de planeet MINE-1 tot 4. Vervolgens liet RobRepair Hirdobaan verkennen door zijn operatoren via een overbrengerverbinding naar Ptecon, de buurplaneet van de containerwereld Bodson. Om levende wezens in Endredde's bereik binnen te halen waren twee imprints nodig; als eerste degenen die de geest van de betrokkenen afhankelijk en beheersbaar maakte en de tweede die de positie markeerde. Daar Gomasch Endredde de Hamamesch reeds genetisch overeenkomstig had gekenmerkt volstond het dat de kubussen voor de tweede imprint, die op de vliegende fabrieken van Zimbag waren geproduceerd, door RobRepair werden afgeleverd op Torresch en Mezzan. Alle Hamamesch groepen die in de loop van achthonderd jaar op de niveaus werden geplaatst, en door suggestieve bevelen tot werken waren aangezet, bleken niet bekwaam te zijn om de schade te repareren. Op de planeet Iquama in Endredde's bereik ontdekt RobRepair terraria bestonden van Sydorriërs in verschillende ontwikkelingsstadia, die duidelijk afstamden van zeebewoners uit Queeneroch. Maar ook de Sydorriërs bezaten niet de benodigde technische gaven.


Het machtsvacuüm dat Gomasch Endredde in Hirdobaan achter liet leidde intussen tot groeiende conflicten en de liga van Geuch voerde een verbitterde oorlog tegen de machtige handelaars van het Olkheol's consortium. RobRepair liet in de fabriek op Zimbag een roodoperator construeren met het uiterlijk van een Hamamesch en zond deze in het jaar 3607 (20 NGT) naar de containerwereld Torresch. Net als de rebel Fir bereikte de roodoperator binnen korte tijd de versplinterde liga en vloog daarna met de BOFFU richting Pendregge en vernietigde door een explosie Olkheol's centrale wereld met zijn twaalf miljoen bewoners. Met een andere roodoperator, wiens naam eveneens Fir was, oefende RobRepair daarna invloed uit voor een overeenkomst tot de vrede van Pendregge, die de handelsvorsten van de Hamamesch aangingen op Borrengold. Hirdobaan werd in de octanten opgedeeld, de grensstations nemen de controle over van de handel en de Fermyyd met hun regenboogschepen van MINE-4 werden de politiemacht van de dwerggalaxie. RobRepair stuurde de hoogontwikkelde Sydorrier Iquamas via NETWORK naar Mezzan waar deze zijn invloed kon uitoefenen voor vredes- en bemiddelingspogingen aan de hoven van de handelsvorsten. Toen hij Endredde's bereik verliet beroofde een desoriënterende invloed hem van al zijn herinneringen over zijn herkomst. Tenslotte liet het reparatiebrein het op Ptecon het observatiestation verdwijnen en bouwde in plaats daarvan een installatie op Tampir's maan Coenus. Dit werd het steunpunt voor een nieuwe geheime organisatie van de maschtaren, wiens eerste lid RobRepair's agent Fir was. Met de maschtaren kon RobRepair Hirdobaan werkzaam beheersen en hij benutte hun legitimiteit voor de verbreidde mythe van Gomasch Endredde. De sterrenhemel van level-13 Nundor diende hen als symbool. Tegenslagen kreeg RobRepair's ontwikkelingsplan door de plotselinge opgedoken Crypers die gemuteerde vluchtelingen waren van de Olkheol-oorlog, die geen deel meer uitmaakten van Gomasch Endredde's genetische netwerk. Bij zijn onderzoek stelde het reparatiebrein vast dat de oeroud stations die de Crypers gebruikten in Queeneroch met enige zekerheid werden aangelegd door Gomasch Endredde. Ondanks het gevaar dat van de rebellen uitging zag RobRepair af, om economische redenen, van een groots opgezette veldslag tegen hun bases in Queeneroch.


Daar uiteindelijk geen van de volkeren uit Hirdobaan en Queeneroch geschikt waren voor de reparatie opdrachten in Endredde's brein, zorgde RobRepair ervoor dat de Hamamesch contact opnamen met alle buitenaardse ruimteschepen die Hirdobaan's buur-galaxies passeerden. Het brein liet imprint-karavanen vertrekken om volken aan te trekken die veelbelovend leken met betrekking tot de reparatiedoeleinden en veroorzaakte dus op deze manier dat ze in Hirdobaan verschenen met de producten van hun eigen techniek. Voor dit doel maakte RobRepair speciale imprints die niet inwerkten op de Hamamesch. Om specifiek de galactici  te lokken creëerde het reparatiebrein, dat inzag hoe de multiculturele factor superieure voordelen gaf, een imprint die voornamelijk was toegesneden op de dominerende humanoiden in de Melkweg, maar die ook werkte bij anderen bewoners van mensheid galaxies.


Toen de imprint-zoekenden in onverwacht grootte aantallen in Hirdobaan verschenen vertraagde RobRepair de uitgifte van de imprint-kubussen tot een toereikende hoeveelheid zoekenden hem ter beschikking stond, anders viel te rekenen op dodelijke gevechten onder de galactici. Alle galactici, en de overigen in Endredde's bereik, die enkel een eerste imprint hadden gekregen waardoor ze niet waren opgenomen in het net, werden opgehaald door het stuurbrein NETWORK en verplaatst naar het begin van de 13:01-uren-fase. Daarna werden ze als gemarkeerden teruggezet naar hun oorspronkelijke standplaats voor de volgende fase waarin ze opnieuw werden overgebracht binnen het bereik. RobRepair nam waar dat de oscillerenden telkens opnieuw het evolutie-niveau betraden. Door hun manipulaties werd een deel van de vario-metaal installaties, die nog 'gedeactiveerd waren aan het begin van de 13:01-uren-fase, overgeschakeld naar de status 'klaar voor gebruik', en vervolgens op status 'actief' na een automatische impuls die in gang werd gezet door het generatieproces. De technologisch geavanceerde structuren van het evolutieniveau stoorden de syntron faciliteiten en de hoogstaande techniek van stations zoals NETWORK, terwijl eenvoudige positrons zoals RobRepair niet werden getroffen. Vanwege het gebrek aan strategische vaardigheden van het reparatiebrein lukte het deze niet om de baas te worden over de oscillerenden en de in Hirdobaan opererende galactici. De bevrijding van Tréogen verscherpte de situatie. Na de grote aanval op Schingo probeerde RobRepair tevergeefs om de oscillerende galactici te vernietigen in hun basis. Tegelijkertijd verschaften de oscillerenden zich een toegang tot NETWERK en deactiveerden ze het brein van het station. Als tenslotte RAILWAY-STATION tegelijkertijd door Tréogen werd aangevallen schakelde RobRepair zich uit naar aanleiding van een paradox.


In RAILWAY-STATION ontdekken de galactici eveneens de maschtarenkoepel, wat de plek is waar de maschtaren worden ingewijd. Door een manipulatie verdwijnt kortstondig het overbrengerscherm om Endredde's bereik waardoor de BASIS met de begeleidende schepen het bereik kunnen betreden. Voltago, die nog steeds is verstard in Perry Rhodan's cabine, krijgt een temperatuur verhoging te verduren van de vijfhonderd- en duizend graden Celsius. Eindelijk aangekomen in het binnenste van het bereik gaan de schepen uit de Melkweg meteen op zoek naar de voormalige imprint-outlaws en fasenspringers.


Op Mollen treffen ze ook Cyrn Dow aan die zijn vader's geest steeds beter onder controle heeft gebracht, en intussen contact heeft opgenomen met zijn zuster Cyta. Tenslotte vertelt zijn vader's geest de geschiedenis over zichzelf en zijn vrouw, de moeder van Cyrn: aan het begin van twaalfhonderd NGT hoorden Cynan Dow en zijn vrouw Alma, die beide afstamden van de pionierswereld Cynus III, van hun leiders over de geheime verzetsorganisatie Widder die vochten tegen de Cantaro. Als de Cantaro bij een actie Alma Dow doodden ontvoerde Cynan Dow een space-jet van de Widder en viel hij een ruimtefort aan van de Cantaro. Hij werd daarbij getroffen door een harde straling en begaf zich daarna naar zijn vroegere leermeester Ednat, die als kluizenaar leefde op de planeet Omala. Daar ontwikkelde Ednat de latente para-gave van Dow waarmee de voormalige Widder levende wezens kon doden met de kracht van zijn wil. De doodzieke Dow, die het verlies van Alma niet kon verwerken, reageerde zijn woede af op meerdere planeten en vermoorde uiteindelijk alle tweehonderdzevenentachtig kolonisten van een nederzetting op Gorontoga. Met de eigen dood voor ogen liet hij op Omala uit zijn lichaamscellen Cyrn en Cyta Dow klonen als werktuigen voor zijn wraak. Nog voor hun geboorte ontdekte Homer G. Adams de schuilplaats van zijn vroegere strijdgenoot en probeerde hij om het onrecht dat hem was aangedaan aan het licht te brengen, maar hij werd helaas gedwongen om Cynan Dow te doden uit noodweer. De beide ongeboren kinderen nam Adams mee. Onder de mentale druk van haar vader's geest vervluchtigde Cyta Dow's bewustzijn. Het eenvoudige rijm dat Alma en Cynan Dow ooit samen verzonnen, 'dit is de tijd van de raven, die kwamen om zich te laven aan de borst van de knapen om te danken voor zijn gaven...', werd voor Cyrn Dow het symbool van de apocalyps.


Terwijl op alle niveaus de halfdode galactici worden verzameld vindt Perry Rhodan op Nundor het niveau van de kelken, waar hij voorlopig het spoor verliest van zijn vriend Bully. Alaska Saedelaere en Adams, Harror en Nyman gaan op zoek naar Atlan en komen zo bij het RAILWAY-STATION. Daar vinden ze het 'testcentrum IQ' dat Nyman herkent ... hij vertelt dat hij hier al eens eerder was geweest toen hij verdween tijdens de eerste vlucht naar de grote leemte. Daar werd hij tijdens een kwellende procedure getest op zijn intelligentie en zijn psychische en fysische weerstand. Ook Homer G. Adams ondergaat deze procedure en hoort daarbij over acht of negen andere volkeren die in de laatste eeuwen, net zoals de galactici, op dezelfde manier in Hirdobaan terecht zijn gekomen, zoals achthonderd jaar geleden de Kschuschii en vijfhonderd jaar geleden de Origaners uit de 13,5 miljoen lichtjaar verwijderde galaxie Llongaga. De machine bespeurt in Adam's cellenactiveerderchip een bepaalde afwijking ten opzicht van vroegere resultaten en verlangt verder onderzoek. Nyman ziet dat de onsterfelijke zich in levensgevaar bevindt en offert zich samen met Esker Harror op om de voormalige Hanze-chef te redden, daarbij vernietigd hij ook het testcentrum waardoor er nooit meer imprint-karavanen kunnen ontstaan. Op Nundor komen Reginald Bull en zijn metgezellen weer bij elkaar.


Op de BASIS verlaat Voltago zijn plek in Rhodan's cabine, waar hij zich verstard bevond sinds april 1218 NGT, en verklaart aan de Terranen dat hij de Hamiller-buis wil bezoeken. Daarna zorgt hij ervoor dat de Hamiller-buis hem aan een korvet helpt en ontvoert hij ook nog Perry Rhodan en Teaser Kroom en vliegt hij met de sloep naar Nundor. Daar wordt NETWORK II in bedrijf genomen met behulp van Kroom's hoofdband, die Voltago een Kospische sleutel noemt en aanduidt als een machtig instrument. De Hamiller-buis integreert zich met de aggregaten van het station als syntron elementen van NETWORK II beginnen te falen. Kroom is er inmiddels van overtuigd dat Voltago hem wil doden. Vertwijfelt valt hij met zijn hoofdband de machine-mens aan op de kwetsbare kuitblokken van de cyberkloon en brengt hij Voltago in ernstige moeilijkheden. Zonder dat Rhodan kan ingrijpen wordt Kroom gedood door de kloon na een uur strijd in Schrett. Voltago verklaart, nadat hij door de Terranen weer tot rede is gebracht, dat de Kospische sleutel Teaser Kroom reeds ter dood had veroordeeld zodra deze hem had uitgezocht als zijn drager. De hoofdband zal samen met Hamiller een sinds tweeduizend jaren verstoort element vervangen dat nodig is om alle veertien levels te activeren in een dertien uur durend proces, om zo Gomasch Endredde tot leven te wekken. Voltago beweert dat dit voor de ontwikkeling voor een bepaalde sectie zo essentieel is dat zelfs de mogelijke dood van alle galactici op de levels voor lief moet worden genomen. Alleen Perry Rhodan is zo belangrijk dat hij in veiligheid moet worden gebracht, Hij zal over enkele dagen een teken ontvangen dat hij niet meteen zal begrijpen. Hij moet het spoor volgen en zal bij een poort komen die alleen hij kan openen, waarna hij over een brug zal gaan door het universum. Rhodan zal lopend over planken een honingraatstructuur passeren en de werelden zien van de Galorners en de Helioten. Voorbestemd is alleen de stap op deze weg, die oneindig vele mogelijkheden biedt, maar waarbij het gevaar tot mislukken immens zal zijn.


Voor de tweede keer in korte tijd komt Atlan bij een informant die hem aanziet voor de mysterieuze Aachthor. Deze onthult hem verdere details uit het verleden: in het verre verleden kwam Aachthor naar Queeneroch om een opdracht aan te nemen van existentiële betekenis. Als helpers koos hij het hoogstaande volk van de Kospieërs. Kort voor de voltooiing van het project vielen de Roachs, oorlogzuchtige arachnida,  Queeneroch aan. Terwijl de Kospieërs de verdedigingsstrijd tegen de indringers verloren bracht Aachthor de veertien kwetsbare onderdelen van zijn project in veiligheid op veertien planeten, die voortaan levels werden genoemd, in het centrum van Hirdobaan. Iets belangrijks moest hij echter achterlaten in een buur-galaxie. Voordat hij zich terug trok creëerde Aachthor een eenvoudig positronbrein, genaamd Gomasch Endredde, die hem moest assisteren om zijn project te voltooien, en wiens componenten hij verdeelde over de levels. In de navolgende millennia breidde Endredde de levels uit en creëerde de carrousels, de kantines en de trechtertorens, die de toegang tot de onderaardse installaties mogelijk maakten voor de toekomstige helpers van de bouwmeester. Voor eenvoudige taken kweekte Endredde op Nundor de Hamamesch en de op Iquama ontstane Sydorriërs moesten functioneren als de organisatoren. De aanverwanten van beide volkeren werden vanaf de geboorte aan het netwerk gekoppeld. Daar noch de Hamamesch en noch de Sydorriërs in staat waren om de arachnida uit Queeneroch te verdrijven begon Endredde met een poging om positieve genetisch eigenschappen uit materiaal te selecteren van een dood spinwezen, dat Aachthor had meegenomen naar Hirdobaan. Op de planeet MINE-1 t/m 4 ontstonden werven voor de bouw van een oorlogsvloot. Bij een onderzoek in Queeneroch stelde Endredde vast dat de oorlogzuchtige arachnida allang weer waren verdwenen. Toen Aachthor niet reageerde op een roep van het robotbrein om zijn eigendom te bergen dat hij had aangeduid als de 'uitgezondene', besloot deze het zelf te doen. Omdat hij de 'uitgezondene' maar niet kon vinden ging Endredde zich verbinden met de arachnida genen-poel om de noodzakelijke rekenkundige verrichtingen te kunnen maken voor de zoektocht. Net voor het experiment dat Aachthor's project zou voltooien verscheen Tréogen. Endredde overwon het gevaarlijke wezen door het uitschakelen van diens gehele bestaansspectrum. Vervolgens bracht hij het wezen onder op level 10 met de bedoeling om het te gaan onderzoeken, zodra hij een supercomputer zou zijn geworden. De sleutel van Tréogen's gevangenis werd gedeponeerd in CHASCH, een oude installatie van de arachnida. Op de dag van het experiment deactiveerde Gomasch Endredde alle levels, en daarna ook zichzelf. Toen het proces, dat opeenvolgend alle veertien werelden zou moeten heractiveren, level 13 bereikte kwam het robotbrein voor het eerst in mentaal contact met een biomassa die ontaard was, en herkende ook dat Tréogen daarvan afstamde. Voordat het robotbrein door de biomassa kon worden overgenomen vernietigde het brein bliksemsnel het verantwoordelijke element voor de geplande schakeling, maar daardoor werd het experiment onderbroken en vervloog zijn kunstmatige bewustzijn en werd uiteindelijke verhinderd dat Endredde ontwaakte.


Noch Icho Tolot, noch Atlan kunnen verhinderen wat er nu gaat gebeuren, want de levels-13 en 14 worden geactiveerd en het niveau van de kelken begint een wezen te produceren zoals het type Tréogen. In de taal van de machtigen maakt Gomasch Endredde bekend dat de countdown loopt en dat alle levels binnen achtentwintig uur ontruimt moet zijn van alle levende wezens, anders dreigt voor hen een zekere dood. Reginald Bull en zijn begeleiders kunnen zich nog maar net op tijd bevrijden uit de biomassa.


Endredde verklaart de Terranen dat de aangekondigde vernietiging van de levels de onvermijdelijke consequentie is van het plan van de wederopstanding. Bull bereikt de andere cellenactiveerderdragers maar wordt door het Tréogen-wezen opgehouden. Dan rukt de oorspronkelijke Tréogen, voor de ogen van de overige galactici, bij Bull de cellenactiveerderchip uit het lichaam en daarna trekt hij zich meteen terug. Rhodan stuurt Atlan, Alaska Saedelaere, Icho Tolot, Voltago en tien vrijwilligers als Bull's begeleiders naar Mollen. Tegen Rhodan's zin in blijven Homer G. Adams en Cyrn Dow op Nundor. Reginald Bull en zijn begeleiders en de verloren cellenactiveerderchip worden gered bij een volgende actie. Met zijn laatste krachten neemt Hamiller contact op met Rhodan: "vindt Aachthor en waarschuwt hem. Maar wees daarbij op je hoede. De biocomponent heeft haar strijders reeds op pad gestuurd!" Gomasch Endredde stuurt eindelijk de biomassa nu toch aan en maakt een verbinding met Nundor's afstand-carrousel waardoor de chimaera's kunnen doordringen in het binnenste van de paratronblaas. De Tréogens vernietigen vier korvets, terwijl Rhodan, Atlan, Saedelaere, Tolot, Voltago, Adams, Dow en de beide enige overlevende vrijwilligers met Bull, Gonkers en de beide vrouwen zojuist arriveren op level-14. Achter hen verdwijnt het zwarte veld van de afstand-carrousel die de verbinding vormt naar Zeytter.


Perry Rhodan, Atlan, Alaska Saedelaere, Homer G. Adams, Cyrn Dow, Fherll Checkert, Belavere Siems, Dino Gonkers, Powl Khattar, Glacea Haranger, Voltago en Icho Tolot, die de bewusteloze Reginald Bull draagt, betreden de afstand-carrousel op Nundor. Ze komen weer aan in de onderwereld van level-14, en achter hen verdwijnt het veld waar ze net zijn uitgekomen. Een stem in de taal van de machtigen kondigt de galactici de vernietiging aan omdat Zeytter geen plek is voor onwaardig leven. Nadat Rhodan in de taal van de machtigen antwoordt verstomt de onbekende spreker, en herhaalt vervolgens zijn bedreiging opnieuw maar dan in Aachthor's naam. In Cyrn Dow ontwaakt ondertussen de geest van zijn vader die tegen Aachthor's macht in opstand wil komen, om zijn wraak op het universum te kunnen voltooien. Saedelaere, die zich vanwege zijn eigen levensweg kan inleven in Cyrn Dow's innerlijke conflict, en Adams, die bereidt is om zijn beschermeling desnoods te doden, vuren de voormalige Hanze-specialist aan tot een opstand tegen Cynan Dow. De geestelijke strijd laat bliksems en vlammen ontstaan rondom het lichaam van Dow. Tenslotte breekt de psionische energie van de jonge man door de wand van een schacht heen, en kunnen de galactici zich weer een weg verder banen in Zeytter's bereik.


Van Hamiller horen de indringers dat Aachthor vroeger in een diepslaap ging in het AACHTHOM, een duizend meter lange ondergrondse installatie van level-14 die ook de eregraven herbergde van de veertien Kospieërs die de machtigen tot aan het einde toe hadden gediend. Op 13 december bereikt het gezelschap eindelijk het AACHTHOM en worden ze door Klaymon overweldigd. Deze is een 2,10 meter grote humanoide robot met een chroom-glanzend oppervlak, die Rhodan op het eerste gezicht doet denken aan Voltago. In Cyrn Dow woedt ondertussen de strijd verder tussen hem en de geest van zijn vader. In visioenen ontmoet hij de geesten van zijn vrienden uit de CIRCINUS en in het bijzonder zijn dode zuster Cyta, en allemaal geven ze hem kracht en drijven hem op in de strijd tegen zijn vader. Uiteindelijk stort Cyrn Dow zich als een vlammende schim op Klaymon en vernietigt hij de robot, die men beschouwde als onverslaanbaar, met een ontlading van psionische energie en dood daarbij tegelijkertijd de geest van Cynan Dows. Nu treedt Aachthor persoonlijk op, die een verwarrende gelijkenis vertoont met de machtige Kemoauc. Hij beschuldigt hen ervan de onvervangbare Klaymon te hebben vernietigd en is nauwelijks bereid om aan te horen wat de galactici hem willen verzoeken. Desondanks zet Aachthor bij Reginald Bull de cellenactiveerderchip weer terug en redt hem daarmee het leven. Daarna leidt Aachthor het plan van de opstanding in om eindelijk de opdracht uit te voeren die hij tweehonderdduizend jaar geleden op zich had genomen. Het AACHTHOM verrijst uit de opengebarsten planeet Zeytter en blijkt een duizend meter lang peervormig ruimteschip te zijn. Op alle veertien levels breken de evolutieniveaus van vario-metaal vrij, ze zijn delen van een project dat Aachthor eens uit Queeneroch had mee genomen en in de korst van de planeten had ingegraven, en verenigen zich tot een bol met een diameter van vijftienhonderd kilometer. Na Aachthor's bedreiging dat hij iedereen onbeschermd in de vrije ruimte zal werpen bij een weigering, verplaatst hij Rhodan en zijn begeleiders naar het strijdtoneel van de driehonderd Tréogen-chimaera die zich nu bevinden in het AACHTHOM. Terwijl Belavere Siems meteen aan het begin door een kloon wordt gedood, die de radiogolven benut om door zijn beveiligingscherm heen te dringen, kan Voltago bliksemsnel achttien van de monstrueuze creaturen vernietigen. Tenslotte grijpt Aachthor zelf in bij de strijd waarbij hij de Tréogen-klonen magisch schijnt aan te trekken, en de galactici de indruk krijgen dat het machtige wezen zijn tegenstanders met één giftige ademtocht dood. Pas nadat hij een opening maakt in de buitenwand van het AACHTHOM zorgt Aachthor er eindelijk voor dat Tréogen zelf, samen met de laatste chimaera, in het heelal uiteen worden gerukt. Daarna voegt het AACHTHOM zich samen met de reusachtige bol die is ontstaan uit de evolutieniveaus.


Aan boord van het AACHTHOM horen de achtergebleven galactici Aachthor's voorgeschiedenis: de verenigde volkeren in het tienduizend jaar oude imperium Merloath stonden voor een schijnbaar uitzichtsloze verdedigingsstrijd tegen de Roachs, die zonder herkenbare redenen de galaxie Nanshui hadden overvallen. Tegenover de superieure wapens van de indringers, waarmee gehele zonnestelsels werden vernietigd, konden de Merloath-volkeren niets tegenover plaatsen dat gelijkaardig was. De Saskaren, de Vester, de Marabiter en talrijke andere rassen waren bijna volledig uitgeroeid door de Roachs, die Nanshui aanduiden met Queeneroch. Vele Kospieërs putten nog enige hoop uit het geloof aan hun god Aachthor die sinds millennia gold als beschermheilige van hun volk.


Uiteindelijk deelt Aachthor de galactici mede dat de lading van zijn gigantische schip bestaat uit bioforen, on- en noon-quanten en dat hij de vitaal-energie van de cellenactiveerderdragers en het aura van de ridders van de diepte nodig heeft om een depot in de hyperruimte te vinden, om de daar aanwezige bioforen-vaten van boord te halen. De cellenactiveerderdragers wijzen Aachthor's voorstel eerst af. Pas als de machtige de Pounders bedreigd stemt Rhodan na aanvankelijk twijfelen toe. Hij benadrukt dat hij en zijn begeleiders niet bereid zijn om deel te nemen aan de verdere missie van het nieuwe sporenschip. Icho Tolot herinnert zich dat hij een hoger-dimensionaal veelvlak heeft gezien bij een bezoek aan de planeet Syssod, en Aachthor bevestigt dat het hierbij vermoedelijk gaat om een zichtbare afdruk in de normaalruimte van de hyperenergetisch verborgen bioforen-lading.


Buiten Endredde's bereik vormt zich langzaam maar zeker een vrede tussen alle partijen in Hirdobaan. De Sydorriërs horen dat ze van Iquama afstammen en werden bedrogen in hun recht als begunstigde van Gomasch Endredde. Al snel erna bereikt de MONTEGO BAY de waterwereld Iquama, de derde planeet van een gele zon die Kamhele de naam Sydor geeft. De Sydorrierse vindt de halfintelligente in het water levende voorvaderen van haar volk en neemt contact op met haar steentijdperk soortgenoten, en bezoekt samen met Michael Rhodan het schakelstation van waaruit Gomasch Endredde's groeiprogramma werd aangestuurd voor het verhogen van hun intelligentie, en ontdekt daar de stad waarin ooit de Sydorriërs leefden voordat ze twaalfduizend jaar geleden door RobRepair werden overgebracht in het buitenste bereik van Hirdobaan. Kamhele ontdekt dat haar voorvaderen over een hoogontwikkelde cultuur beschikten die volledig was gericht op mentale activiteiten. Daar het programma van Gomasch Endredde elke technische creativiteit had onderdrukt waren de weinige op Iquama achtergebleven moderne Sydorriërs gedegenereerd omdat ze niet in staat waren om hun civilisatie in stand te houden met de machines die als maar meer gebreken vertoonden. Kamhele is vastbesloten om haar volk naar Iquama te brengen om daar een nieuw gemeenschap op te bouwen.


Dan verlaat de AACHTHOM het bereik en ontmoeten ze in Hirdobaan de rest van de galactici die op zoek zijn naar de verdwenen BASIS. Met Perry Rhodan, Atlan, Bull, Adams en Tolot vertrekt Aachthor naar een onbekende doel. Michael Rhodan, Ronald Tekener en Gucky besluiten spontaan om naar Syssod te vliegen. Het nieuwe sporenschip bereikt Syssod ook en vernietigd het CHASCH en dood daarbij talloze Crypers en Origaners.


Aan het begin van 1213 NGT krijgt de Arcoanische grootdenker Qeyonderoubo Colounshaba de geheime opdracht om de achtergelaten objecten van de Roachs te onderzoeken in Queeneroch. Voltago verklaart dat dit noodzakelijk is omdat anders de on- en noon-quanten niet kunnen worden gevonden. Met de begeleiders van Pulandiopoul begeven de Arcoana zich op weg. Op hun tocht vliegen ze naar diverse planeten die tekenen vertonen van de werkzaamheden van de verschrikkelijke voorouders van de Arcoana.


Op 23 december 1220 NGT bereikt de AACHTHOM uiteindelijk de planeet Gaillan. Als Aachthor bij een verhoor van één van de geestelijk verwarde overlevenden van de catastrofe, die zes jaar eerder gebeurde, verneemt dat zich twee Arachnida ophouden in een oud station, dringt hij het Szocca binnen om de vermeende Roachs te vermoorden. Colounshaba en Pulandiopoul, die sinds zes jaar in het Szocca gevangen zitten, verbergen zich. Het Giniuszocca ontploft onder Aachthor's beschieting en tegelijkertijd wordt hij aangevallen, waarin hij de lang verwachte vijand had herkent, en overspoeld met een straling die de celtrillingen van de machtige destructief beïnvloed. Nu verdwijnt ook bij Rhodan de argwaan dat Aachthor slechts een bedrieger is, en ziet hij nu wel in dat de stervende een gevolmachtigde is van de kosmocraten, net zoals de zeven machtigen en Laire. Voltago draagt Aachthor het AACHTHOM binnen en verklaart dat de machtige hem de opdracht heeft gegeven om zijn missie voort te zetten, en smeekt de cellenactiveerderdragers om hun hulp. Ook de beide Arcoana zijn bereid tot medewerken. Aachthor sterft voor de ogen van de aanwezigen cellenactiveerderdragers en zijn aura gaat over op Voltago.


Terwijl de volgende dag de MONTEGO BAY bij Gaillan aankomt, begint een intussen gearriveerde vloot van de Blues in Hirdobaan met het transport van de imprint-zoekenden naar hun thuis.


Voltago/Aachthor verklaart dat de door Tolot geobserveerde tweedimensionale afdruk van de biofore-houder is ontstaan door de activering van het CHASCH en de overige Roach-installaties. Door de vernietiging van het Giniuszocca is diens invloed verdwenen en kunnen de bioforen nu worden opgeslagen aan boord van het sporenschip. Het reusachtige schip vliegt naar het centrum van Queeneroch waar Voltago/Aachthor een verbinding met de biofore-houder probeert te maken ondersteunt door de aura's van de ridders van de diepte, de para-krachten van de Vandemar-tweeling en de vitaal-energie van de cellenactiveerder-dragers. Zijn experiment verstoort het vijfdimensionale continuüm wat leidt tot structuurscheuren en hyperruimte bevingen. Uiteindelijk lukt het met vereende krachten om de bioforen te bergen. Colounshaba heeft het vermoeden dat de Roachs op hun centrale wereld, de vijfde planeet van het Guinnekh-stelsel, ook biofore-containers tot ontlading hebben gebracht in hun streven om de lichamelijke en geestelijke vaardigheden te versterken,. Door de inwerking van de noon-quanten hadden ze hun mentale krachten ongecontroleerd verhoogd tot aan de grens van de waanzin, zodat ze door hun eveneens vergrootte agressiviteit elkaar hebben uitgeroeid en daarbij tevens hun hoofdplaneten hebben vernietigd.


De onderhandelingen in de SCHERMOTT zijn succesvol voor een stabiele nieuwe orde en vrede voor de volkeren van Hirdobaan.


Aan boord van de BASIS heeft de Mars bewoner Hanaghar Destowicz Pearrelh beangstigende visionen over de toekomst. Hij ziet een onsterfelijke die door duizend en één hellen moet gaan. In Pearrelh's hallucinaties bevindt Tifflor zich samen met anderen cellenactiveerderdragers in een ver verwijderd oord. Tifflor, die niets vermoedt van de visioenen van de Marsiaan, reflecteert ondertussen aan zijn eigen onbevredigende rol in de schaduw van Perry Rhodans en besluit na terugkeer in de Melkweg om alle verplichtingen de rug te keren om zich te bezinnen op zijn bestemming als cellenactiveerderdrager.


Op 28 december arriveren Kantor, Gucky en Dao-Lin-H'ay op Aachthor's sporenschip en worden ze samen van de MONTEGO BAY, de LEPSO en de LAMCIA opgesloten in een kunstmatige ruimteblaas. Door een scheur in deze sfeer, die Voltago/Aachthor betitelt met 'het nergens', verschijnen duizenden roggenschepen van de Ayindi. Ze brengen tienduizenden voormalige aphilici, die HET in het arresum had gestationeerd, terug naar het sporenschip omdat Voltago/Aachthor ze nodig heeft om de bioforen te verspreiden in het arresum. Tegelijkertijd met het opduiken van de arresumers materialiseert Ernst Ellert in de centrale van AACHTHOM. De bode van HET vertelt waarom het arresum niet veel eerder werd verzien van levenskiemen: zeer lang geleden verschenen onverwacht de zeven machtigen van het arresum op een irreëel niveau. Ze kregen de opdracht om on- en noon-quanten te verspreiden met enorme schepen. Ze zworen dat ze de opgave gemeenschappelijk zouden uitvoeren, maar enkele van hen begonnen al snel te veranderen. Eén werd een buitenstaander en ontwikkelde een plan om een goddelijke positie te bereiken door de schepping van anti-leven, dat de tegen inspanningen was gericht van de hogere machten. Zo schiep hij de Abruse, een levensvorm uit zuiver energie die zich manifesteerde als miljarden kristallen. De andere zes machtigen ontdekten zijn streven en traden op tegen de verrader. Ze werden echter samen met hun sporenschepen vernietigd. Batalik, die als laatste stierf, kon zijn schip nog net redden van de totale ondergang. Uit de enkele bioforen die Batalik nog kon uitzetten ontsprongen de weinige volken van het arresum, waaronder de Ayindi en de Barayen. De eerste ruimtevarende civilisatie vormde het legendarische oervolk van de minus-kant dat verdween en niet verwant was met de Barayen of met de Ayindi. De Abruse ontwikkelde zich langzamer dan de afvallige het had voorzien. Pas toen het in contact kwam met leven dat uit Batalik's sporen voortkwam begon haar groei te versnellen. Voor de vorming van pseudo-leven benutte ze later quanten die door de afvallige waren gedeponeerd uit voorzorg.


Voltago/Aachthor overhandigt de cellenactiveerderdragers een schermveldgenerator constructieplan, die door Aachthor was beloofd, waarmee de psionische imprint kan worden opgeheven van de miljard zoekenden uit de Melkweg. Over de kwestie van alle offers die men heeft gebracht voor de gebeurtenissen in Hirdobaan, reageert de cyberkloon dat Rhodan de 'brug in de oneindigheid' moet betreden ongeacht de lasten die men daarvoor moet dragen. Tenslotte verplaatst Voltago/Aachthor de onsterfelijken naar de MONTEGO BAY. Kantor is teleurgesteld dat Rhodan niets heeft gevraagd aan Ellert over het dubbelbestaan van de uitgegloeide cellenactiveerder. Gezamenlijk met de roggen van de Ayindi vliegt het reusachtige sporenschip het arresum in. De onsterfelijken wachten tevergeefs op een teken van leven van Moira. De kunstmatige ruimte-tijd-blaas lost op en Colounshaba en Pulandiopoul starten met de LAMCIA voor de terugreis naar huis. Ellert verschijnt nog een laatste keer en verklaart, tot Rhodan's en Atlan's grote verrassing, dat zij en de gehele mensheid nu vrij zijn van het uitvoeren van opdrachten voor HET of de kosmocraten. Ook zal de superintelligentie zich vaker voor onbepaalde tijd terugtrekken. Ellert verraadt ook niet wat Voltago's voorspelling betekent over de 'brug in de oneindigheid'. Hij benadrukt wel dat Rhodan geen keuze heeft en de brug moet betreden. Als Rhodan de vraag van Kantor stelt, over het dubbel-activeerder fenomeen, overhandigt de bode van HET een zwarte kubus aan beide ridders van de diepte met de woorden: "als men deze opent, en de tekenen juist weet te interpreteren, dan zal de weg naar het nieuwe tijdperk de juiste zijn. Herkent men de tekenen niet, dan kan het tegendeel ingaan en zal iedere nieuwe dag tegelijkertijd de laatste zijn - of de jongste. Neemt dit cadeau en gebruik het goed. Dan valt alles op zijn plaats." Het blijkt dat alleen Atlan en Perry Rhodan één zijde voor een halve minute kunnen laten verdwijnen om een blik te werpen in de schijnbaar lege binnenkant van de twee kilo zware en tien centimeter grootte kubus. Op 31 december ontdekken de wetenschappers van de BASIS in de kubus de warmte afdruk van een eivormige voorwerp dat doet denken aan een oude cellenactiveerder.


Nadat de artsen van de BASIS bekendheid hebben gegeven aan Pearrelh's gemompelde uitingen, bezoekt Gucky de stervende en ziet hij in een flits dat hij met andere onsterfelijken door vlammen over een brug te gaat, in metafysische zin. Aan het begin van 1 januari 1221 NGT start de BASIS met haar terugreis naar de Melkweg. Onmiddellijk na de start vertoont de vermeende dode Pearrelh nog een laatste keer een sterke hersenactiviteit.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 26 © Cornelis van den Ende