< vorige  | volgende > |  INDEX  |   šŸ”

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ā€“ de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiĆ«


CYCLUS 25: DE AYINDI

Nummer 1700 t/m 1749


Datum: 1216 - 1218 NGT (4803 - 4805 na Chr.)


Terwijl de STYX op 16 september 1216 NGT naar Charon vliegt, stemt Alaska Saedelaere in met een behandeling waarmee Moira met een straling de psionische vaardigheden zal bevorderen van de tweeling Mila en Nadja Vandemar. In een pijnlijke procedure leert Mila om het spiegel-zien ook in Nadja's omgeving uit te voeren. Daarbij worden in haar zuster eveneens psi-krachten herkenbaar. Op Charon aangekomen vertelt Moira verdere bijzonderheden uit haar verleden.


Meer dan twee miljoen jaar geleden kwam een schip van de Ayindi vanuit het arresum, hun levenssfeer waarin hun gebied om te leven maar tien miljoen lichtjaar bedraagt, terecht in het randgebied van de grote leemte. Uit wantrouwen vielen de volkeren van deze regio de vreemden aan, maar dit ene schip vernietigde tienduizenden van hun schepen voordat ze zich konden terugtrekken. Als talrijke Ayindi volgden, om het wonder te ontdekken dat ze in het arresum al lang hadden verloren, kwam het tot verdere gevechten waardoor de volkeren aan de rand van de grote leemte een alliantie sloten die ze Tanxtuunra noemde, de 'alliantie van de duizend galaxies', alhoewel ze hoogstens honderd sterrenstelsels omvatte. In de loop van de tijd ontwikkelde de volkeren van de alliantie verscheidene scheepstypen zoals de moluskschepen, maar ze waren allemaal inferieur aan de rogruimteschepen van de Ayindi. Gedurende de duizendjarige slag ontdekt het Tanxtuunra dat de Ayindi, wiens thuis tot dan toe werd vermoed in het binnenste van de grote leemte, opdoken uit een ander universum via bepaalde knooppunten van eenentwintig passage-werelden. Toen de Tanxtuunra-volkeren op die plekken stelling gingen betrekken tot de Ayindi-schepen gewoon opdoken ondernamen de Ayindi vernietigende veldslagen om de alliantie weg te houden bij de passage-werelden. Tenslotte liet Quidor als eerste leider van het Tanxtuunra alle passage-werelden tegelijkertijd afgrendelen, waarbij hij bovendien wapens inzette van de Porleyters. Deze wapens schenen pas na een vijftigdaagse slag de nederlaag te veroorzaken van de Ayindi, maar de kennis over de ware reden van hun terugtocht namen de vreemdelingen met zich mee. Ze deponeerden evenwel eenentwintig klossen op de passage-werelden en op Charon eenentwintig segmenten, waarmee een weg naar hun kant kon worden geopend om met ze in contact te treden, als iemand het geheim kon ontrafelen. Quidor liet alle sporen van de strijd van de passage-systemen verwijderen maar verzuimde echter, uit vrees dat op deze wijze de indringers terug zouden komen, om de passage-werelden tot ontploffing te brengen. Moira voegt toe dat Quidor al het leven op de tweede planeet van de zon Zraan vernietigde om diens bewoners te bestraffen nadat ze haar, naar haar landing op de planeet, een tweede leven en de onsterfelijkheid hadden geschonken in de vorm van de symbiont Kibb.


Nadat hij van Perry Rhodan toestemming heeft gekregen gaat Voltago op weg om de kloswezens naar hun werelden van oorsprong te brengen. Als ook hij zijn wereld van oorsprong, de monochroomwereld, heeft bereikt verzendt Moira op 31 oktober de activering van de sampler-planeten. Kort na de activering wordt Mila Vandemar overweldigd door haar gave van het spiegel-zien. Ook Nadja, die plotseling gewaar is van de indrukken van haar zuster's brein, ziet dat ze wordt aangevallen door kristalstructuren. Met hun psionische energie veranderen de beide mutanten vrouwen de gehele inrichting van hun cabine in kristaldeeltjes. Boven de sampler-planeten verschijnen klossen van twintig kilometer lange en acht kilometer breed. Aan de hemel van Charon verdwijnen meteen de sterren waarmee de grote leemte wordt omgeven. Kort daarop worden talloze vreemde constellaties zichtbaar en drieduizend rogschepen, vergelijkbaar met de STYX, omcirkelen ineens de met ijs bedekte donkere wereld.


Weer is het aan Moira om de Terranen te informeren over de nieuwste gebeurtenissen. Ze verklaart dat het universum de vorm heeft van een Mƶbius-band en daar waar zich in het parresum hemellichamen bevinden is in het arresum alleen maar lege ruimte. Derhalve bevat het bereik van het arresum, die vanuit de grote leemte ontspringt, een enorme hoop galaxies. Spontaan herkent Atlan's extra-brein dat het probleem van een pulserende universum de schijnbaar ontbrekende materie verklaart.De focusplaneet Charon werd tegelijkertijd met de STYX en de ODIN naar het arresum verplaatst en behoudt daardoor een negatieve strangeness, evenals alle voorwerpen en levende wezens die van de andere kant kwamen. Hier in het arresum schijnt Moira niet welkom te zijn bij haar soortgenoten de Ayindi. Na de activering, die de sampler-planeten in levenloze woestenijwerelden heeft veranderd, zijn in het arresum in een omloopbaan overbrengervelden verschenen.


Daar Moira en de galactici door de Ayindi als vijanden worden bestempeld moeten ze vluchten en trekken ze zich terug. Het afgesproken trefpunt is de planeet Thyssan, twee miljoen lichtjaar van Aariam verwijdert. Met schrik moet Moira vaststellen dat sinds haar afscheid van het arresum de voormalige opleidingswereld binnen de invloedssfeer is geraakt van de oprukkende doodszone van de Abruse. De ODIN, wiens bemanning niets vermoed, vliegt haar verderf tegemoet. Maar driehonderdzesenveertig van de meer dan vijfhonderd bemanningsleden overleven het neerstorten op de planeet die geheel en al is bedekte met kristalstructuren. Om de gestranden te redden probeert Alaska Saedelaere of hij Moira kan overreden om naar Thyssan te vliegen. Aan de grens van het invloedbereik van de Abruse weigert ze verder te vliegen. Begeleid door Moira's STYX starten Ronald Tekener, Dao-Lin-H'ay en Julian Tifflor met de ATLANTIS een reddingsactie voor de schipbreukelingen van de ODIN. Op 9 december dringt de ATLANTIS de doodszone binnen van de Abruse. De aanval van een grote sneeuwvlok maakt langdurige reparaties noodzakelijk zodat het Arkoniden schip pas op 15 december Thyssan kan bereiken.


De Ennox Wendelin duikt op aan boord van de BASIS en meldt dat de vermiste Philip enkele dagen geleden volledig uitgeput op Mystery is aangetroffen omdat hij bijna al zijn energie had verloren bij een poging om vanaf Caarim via de korte stap Noman te bereiken.


Onder de galactici op Thyssan breekt inmiddels een geheimzinnige ziekte uit waar de boordarts van de ODIN machteloos tegenover staat. De cellenactiveerderdragers Reginald Bull, Michael Rhodan en Gucky blijven van deze ziekte verschoont en verzwijgen dit voor  de bemanningsleden. Vijfenveertig dagen na ODIN's overgang, vanaf Charon naar het arresum, sterven die eerste bemanningsleden van Perry Rhodan's schip, en lukt het de ATLANTIS dan pas om te landen op de planeet. De Arkoniden redden de overlevenden en conserveren de slachtoffers van de 'Thyssan-pest', en vernietigen het wrak van de ODIN. Als laatste bemanningslid van de ODIN sterft de Ara Magkue op de terugvlucht van de ATLANTIS naar het parresum. Op 31 december benutten de galactici een korte gevechtspauze in het Daffish-stelsel om vijfhonderd lijkkisten aan het heelal over te dragen.


Moira brengt Perry Rhodan en Atlan in het arresum naar de werfplaneet Ruulem. Algaan, Caliba, Nieda, Frala en Syne, de vijf coƶrdinatrices van de Ayindi, stellen het project Parrix voor, een samenwerkingsverband ter afweer van de Abruse. De galactici zullen daarbij hun vaardigheid benutten als cellenactiveerderdragers die zich onbegrensd in het arresum kunnen ophouden door hun immuniteit tegen de straling van de Abruse kristallen, en daarbij worden ze uitgerust met Ayindische techniek. De Terranen stemmen toe want ze hopen daarmee een technische ontwikkelingssprong te bereiken voor de galactici. De eerste vliegpoging mislukt maar als de Ayindi drie rogschepen aanpassen op de vaardigheden van de cellenactiveerderdragers dan lukt het deze schepen om de invloedssfeer van de Abruse binnen te vliegen.


Perry Rhodan hoort van Moira meer over een tweede intelligent volk binnen het arresum, waarmee het contact al lang geleden werd verbroken: de Barayen. Bovendien krijgen de Terranen meer informatie over Moira's ongewone 'kapsel', de symbiont Kibb: nadat Moira na vijftigdagen oponthoud in het parresum op Kibb's thuisplaneet landde om daar vredig te kunnen sterven, leefde Kibb daar zoals vele van zijn soortgenoten, een met tentakels uitgeruste instinctieve en bloeddorstige parasiet. Daar de Kibbs reeds een groot deel van de levensvormen van hun wereld hadden gedood dwong het voedseltekort ze in een verstarringsfase. Maar toen de Ayindi opdook stortte een Kibb zich meteen op het vermeende slachtoffer. Via Moira's bloed drongen ook beelden en begrippen bij de parasiet binnen waardoor deze intelligent werd. Om het waardevolle gastheerlichaam te behouden elimineerde de Kibb het arresum element dat Moira's overleven had verhinderd in het parresum. Quidor van Tanxtuunra landde ook op deze planeet en Moira besloot om hem aan te vallen met alle inzet die ze bezat, maar de Kibb nam de controle over van Ayindi en liet haar als orbiter in dienst treden bij de ridder van de diepte. Kibb verwijderde bij Moira alle informatie over diens eigen bestaan en over haar herkomst uit het arresum. Hij liet bij Moira wel het inzicht achter dat Quidor's oorlog op een natuurlijk proces berustte en ontnam haar ook de kennis over de vijftigdagen-periode. Dienovereenkomstig haar militaire opleiding werd Moira in de loop van de tijd een soldate en Kibb herkende dat de symbiose beide partners relatief onsterfelijk maakte, en dat een scheiding voor ieder van hen dodelijk zou aflopen. Als Kibb tweemiljoen jaar later bij een bezoek aan de theanschool op de planeet Quidor moest vaststellen dat Quidor van Tanxtuunra al het leven op zijn thuiswereld had laten uitroeien, om een volgende symbiose te verhinderen tussen een Kibb met een Ayindi, barstte hij uit in razende woede en vernietigde hij het monument van de leider van het Tanxtuunra en liet hij een spoor van verwoesting achter in alle faciliteiten op de planeet.


In het Aariam-stelsel van de Ayindi lukt het voor het eerste om een sneeuwvlok, een kleine eenheid van het gevaarlijke kristalleven, direct binnen te dringen. Deze vlok kan weliswaar worden vernietigd, maar de Ayindi zijn gealarmeerd na deze doorbraak van de vijand. Perry Rhodan stemt toe, nadat de Ayindi het hem voorstellen, om de BASIS vanaf het Aariam-stelsel naar een rustige sampler-planeet te verplaatsen omdat deze boven Noman zwaar wordt belaagd door eenheden van de Damurial. In een omloopbaan van de monochroomwereld aangekomen wacht de Terranen een klein verrassing want Paunaro ontdekt op de planeet het lichaam van Voltago, dat schittert in alle kleuren. De Nakk verkondigt dat de cyberkloon nog in leven is.


Op Aarde duikt intussen een geheimzinnige vreemdeling op die zich voorstelt als Timmerson Gender. Bij een controle van zijn persoonsgegevens blijkt dat Gender op 13 april 3492, dus in van de tijd van de aphilie, werd geboren en dat zijn spoor verdwijnt op 2 september 3581 wanneer de Aarde zich in de corridor stort, waarna HET de aphilische mensheid in zich opneemt. Geo Sheremdoc die inmiddels door de eerste Terraanse, Koka Szari Misonan, is benoemd tot LVT-commissaris, probeert meer informatie te vergaren over de man uit een andere tijd. Maar Gender weerstaat alle pogingen van Sheremdoc en Siankow, beide zijn overigens geen groentjes, om meer over hem te weten te komen.


Op 22 januari 1217 NGT materialiseren dertig kristalsplinters, van ongeveer Ć©Ć©n meter grootte, op vijftig kilometer boven Mars. Ze storten neer op de rode planeet en nauwelijks nadat ze de bodem raken beginnen ze al te woekeren en groeien ze uit tot cirkelvormige vlakken, die bij mensen in de buurt een misselijk makende en energie zuigende zwakheid uitoefenen. Zes personen die er daadwerkelijk mee in aanraking komen kristalliseren. Ook Sheremdoc raakt in de ban van de kristallen en kan zich nog maar net redden met de automaat van zijn serun. Gender, die plotseling het gevoel heeft zich in de juiste tijd bevindt, vliegt op 24 januari naar Mars. Sheremdoc geeft het bevel om hem aan te houden. Ongeveer tegelijkertijd verschijnt boven Mars een nieuwe vijfendertig meter lange kristalsplinter die vijfhonderd kilometer oostelijk van de noordpool terecht komt.


Op hetzelfde moment dat de grote kristalsplinter verschijnt lost het op Mars gevonden blok op, dat zich inmiddels bevindt op Titaan. Als Gender, die eveneens aanwezige is bij Siankow en Sheremdoc, zijn hand op de sokkel van het blok legt wordt over de radio een waarschuwing uitgezonden in de spraak van de zeven machtigen: "Dit zegt Permanoch van Tanxbeech u, de wachter van de brug. Nooit mag men haar van deze wereld verwijderen. Het gevolg zal een catastrofe zijn voor alle volkeren die op dit moment hier leven in dit deel van het universum." Als Boris Siankow daarna met Gender en het te voorschijn gekomen skelet naar Mars vliegt, ontvangt hij als mentale boodschap een bericht van een ridder van de diepte:

Twee miljoen jaar geleden kreeg Permanoch van de planeet Khrat een opdracht van Tanxbeech om in het Sol-stelsel naar veranderingen te onderzoeken in het ruimte-tijd-continuĆ¼m. Zijn schip, die STORMON, werd begeleid door de kleine eivormige TAUVAN van de Rhoubil, die hem sinds tienduizend jaren diende als orbiter. In deze tijd werd onze zon (Sol), die de naam Frenczy kreeg, nog omgeven door tien planeten, waarvan de vierde planeet de naam kreeg Shjemath (Roodzand), in diens omgeving traden overlappingen op met de minus-kant van het universum. In de onderaardse spelonken van Roodzand stootten Permanoch van Tanxbeech en zijn orbiter op de humanoide Shuwashen, die door een robotcivilisatie vanuit hun thuisgalaxie naar de planeet werden gevlogen, die ze Lillebo noemden. De ridder stelde vast dat onbekenden van de andere kant van het universum proberen om de verstoringen van de ruimte-tijd te controleren en vorderde van Khrat extra ondersteuning. Vervolgens leverde de humanoĆÆde Walarus, een afgevaardigde van de kosmocraten, en diens androiden aan hem een enorme hoeveelheid wapens. De Shuwashen werden naar de derde planeet geĆ«vacueerd. Eeuwen later bezocht Permanoch van Tanxbeech de vijf-planeet-constellatie van Nieuw-Moragan-Pordh in het Aerthan-stelsel, maar de Porleyters die zich hadden voorbereid om hun geest te integreren in objecten van de bolvormige sterrenhoop M3, wezen zijn hulpverzoek af. Ze experimenteerden zelf bij M3 en M13 met de zwaktes in de ruimte-tijd-structuur en bevestigden de argwaan dat iemand probeerde een brug te slaan van van de minus- naar de pluskant van het universum. Op Shjemath voerde de ruimte-tijd-achtige onregelmatigheden tot gravitatie-schokfronten die de oppervlakte van de planeet verwoestte. Tenslotte stabiliseerde het transitieveld zich tot vijftig kilometer grootte, en zeventien rogschepen doken op. Permanoch van Tanxbeech dreef ze terug met zijn twintigduizend wapensystemen en volgde hen en vernietigde hun planeet Oosinom. Puin van de arresum planeet stortte op Roodzand. Quidor van Tanxtuunra vernam uit radioberichten van de Ayindi aan de andere kant van de oneindige kloof over de vernietiging van hun experimentele passage-wereld. Na dit succes bezocht hij de archieven van de Rhoubil.


Vele eeuwen later vernam hij over het levens vernietigende gevaar dat de Ayindi aan hun kant van het universum bedreigde en stuurde Permanoch van Tanxbeech een obelisk die de vorming zou bewerkstelligen, bij inwerking van ongewone energievormen, van een extreem levenskrachtige biologische massa om een eventueel aanvallende levensvreter te oververzadigen. De obelisk werd ondergebracht in een onderaardse spelonk. Daar de Porleyters na tweeduizend jaar onderzoek een bouwplan van een machine overdroegen, die de verzwakking van het ruimte-tijd-continuĆ¼m kan opheffen, zond Permanoch van Tanxbeech zijn orbiter naar de fabriek GONDARAK om dit afweerwapen te laten bouwen. Een robotvloot die honderd jaar later opdook, die blijkbaar afstamde van de Shuwashen-civilisatie, werd door de ridder van de diepte meteen de zon ingedreven. Veertig jaar daarna verscheen in het transitieveld een reusachtig gevechtschip, waarin zich geen Ayindi bevond en ook geen negatieve strangeness bezat, dat meteen Shjemath aanviel. Het werd vernietigd, evenals een vloot die zich meerdere weken bij de vierde planeet Frenczy ophield. Als Rhoubil na duizend jaar nog steeds niet was teruggekeerd, verborg zijn ridder de STORMON en liet hij zich conserveren in een blok van vormenergie, en programmeerde diens geheugendrager zo dat hij zou reageren op het aura van een andere ridder van de diepte, diens orbiter of afgevaardigden van superintelligenties en vergelijkbare kosmische machten. Doordat de speciale vormenergie in de loop van de tijd door zijn lichaam was geabsorbeerd was alleen nog voor handen het skelet van Permanoch van Tanxbeech en een grijs glinsterende schijf van dertig centimeter diameter en zes centimeter dikte.


Siankow begrijpt nu dat de ruimte-tijd-verzwakkingen in de buurt van Mars, bij M13 en bij M3 voor het ontstaan van de beide dode zones en de hyperdim-attractors verantwoordelijk waren, doordat de maciuunensor van de Arcoana zijn energie opzoog uit de zwakste punten van zijn omgeving. Bij de meest zwakke plek ontstond de eerste dode zone. Daarbij werd de obelisk met het quidor-symbool ontstoken en ontstond een biokinetisch nachtmerrielandschap, door wiens impulsen later de Ertruserse Lyndara werd aangetrokken die duidelijk het bestaan bespeurde van een actieve doorgang op Mars.


Gender bereikt heimelijk Mars met een ruimteveer. Hoewel hij zich nu in de juiste tijd en op de juiste plek bevindt is hij zich er van bewust dat er iets niet klopt. Aan zijn opdracht gehoor gevend zoekt Gender het centrum op van het inmiddels tien kilometer lange en acht kilometer brede kristalveld. Wanneer hij zijn opgeslagen levenskracht afgeeft aan het veld, waarbij het kristalmateriaal bij zijn aanraking verandert in onschadelijke korrels, sterft de geheimzinnige man. Alleen zijn naakte lichaam blijft achter.


Op 26 januari 1217 NGT resulteert de evaluatie van Permanoch van Tanxbeech's data met de uitkomst dat GONDARAK zich bevindt in de Grote Magelhaanse Wolken. De op een zoektocht naar de fabriek uitgestuurde Dilja Mowak brengt een gegevensdrager met de bouwplannen van de geheimzinnige machine mee terug naar het Sol-stelsel. Na kort en zeer intensief zoeken lukt het enkele specialisten om het schip van de ridder van de diepte te vinden op Mars, het lukt niet meer om het schip te bergen omdat het wordt overwoekerd door de kristalmassa.


Op 7 februari ontwaakt Voltago aan boord van de BASIS en vliegt met een space-jet via het transitieveld naar het Aariam-stelsel. Daar lukt het hem om een rogschip te bemachtigen waarmee hij verdwijnt in de verten van het arresum. De cellenactiveerderdragers krijgen nu ook de aan hen toegezegde schepen van de Ayindi en beginnen met de verkenning van het arresum en de Abruse. Bij de volgende expeditie van de rogschepen in het gebied van de Abruse, nemen de onsterfelijken de groep van de Beausoleils mee onder leiding van de Cajun Joseph Broussard Jr. De op de pionierswereld Lafayette geboren Broussard is diep geworteld in de tradities van de mensen die eens zijn thuisplaneet bevolkten. Mid maart lukt het de Beausoleils om een diamantschip te enteren. Bovendien kunnen ze de 'commandant' van het diamantschip, genaamd Cryzz, gevangen nemen voordat het gehele schip vervalt tot stof. Het onderzoek van de 'gevangene' levert maar weinig interessants op. De poging van Gucky en Dao-Lin-H'ay om telepathisch contact te leggen mislukt eveneens. Als de rogschepen het invloedsbereik van de Abruse verlaten versneld dat het verval van Cryzz, tot hij uiteindelijk 'sterft'.


Terwijl in het Sol-stelsel Mars nog steeds niet volledig geƫvacueerd kan worden, en Boris Siankow nog steeds bezig is om de archieven van de Porleyter te ontcijferen, gebeuren er dingen van onvermoede draagwijdte. De Somer Furunoed duikt op in de Melkweg en brengt een vreemd halterspeelgoed met zich mee waar de veteranen van de BASIS, die samen met Harold Nyman onder invloed waren geraakt van een vreemde geestelijke macht, sterk door worden aangetrokken. Daar komt ook nog bij dat NATHAN nog steeds onder de nawerkingen schijnt te verkeren van de acties van de kloswezens. De syntron maakt fouten, verhult informatie, en weigert te gehoorzamen.


Intussen hebben Harold Nyman en de BASIS-veteranen de halters verkregen waarnaar ze zo dringend verlangden. De Somer Furunoed komt daarna op Lokvorth om het leven, zijn laatste woorden zijn 'Gomasch Enredde!' De ANSON ARGYRIS en het hospitaalschip PARACELSUS, onder de leiding van de Plophoder Armin Possag en de Ertruser Nuka Kullino, transporteren het stoffelijk overschot van de Somer naar de Gom-poort om hem over te dragen aan zijn volk. Daar horen beide dat kortgeleden een vloot van vreemde schepen de poort waren gepasseerd.


Ondertussen vindt Aaron Sebastian op Luna uit dat NATHAN werkt aan een enorme namenlijst. Op 4 mei verklaart de Maan-syntron haar intenties en dat de STALHOF tevens is afgesloten voor alle personen, met uitzondering van de cellenactiveerderdragers. Op 27 mei voltooit NATHAN zijn lijst met namen van twintig miljard mensen die HET in het jaar 3581 opnam, voordat de Aarde in de corridor stortte, uitgebreid met de namen van Ribald Corello, Ernst Ellert, Tatcher a Hainu, Kitai Ishibaschi, Tako Kakuta, Ralf Marten, Merkosh, AndrƩ Noir, Son Okura, Dalaimoc Rorvic, Wuriu Sengu, Takvorian, Betty Toufry, Balton Wyt, Tama Yokida en Lord Zwiebus, die in 3587 in HET opgingen om de superintelligentie te behoeden voor de verandering in een materiedal.


Op 31 mei nemen de ANSON ARGYRIS en PARACELSUS waar dat een groot aantal vreemde ruimteschepen materialiseert via de Gom-poort. Beide schepen volgen de uit tweeduizend eenheden bestaande transportvloot van de Hamamesch naar de Grote Magelhaanse Wolken. Daar plaatsen de Gurrads de handelswaren uit Hirdobaan meteen onder hun bescherming. In vier sectoren van Magelhaan richten de Hamamesch grote bazaars in en werven ze op vele werelden klanten via holografische projecties. Terwijl de bemanningen van de PARACELSUS en de ANSON ARGYRIS de toegang wordt ontzegd tot de bazaars, breekt onder de bewoners van Magelhaan een ware kooproes uit. Gealarmeerd door deze berichten zendt Geo Sheremdoc de Hanze-specialisten Esker Harror en Dilja Mowak naar de plaats van het gebeuren. Maar ook de mentaal gestabiliseerde narcotica-expert Harror raakt onder de vreemde invloed van de halters. Dilja Mowak kan nog wel vaststellen dat ongeveer duizend andere schepen, met geheimzinnige handelswaren aan boord, onderweg zijn om ook de Melkweg te 'zegenen' met hun bazaars. Verder heeft Siankow geen geluk met de DORADO, bij activering explodeert de machine van de Porleyter.


In de galaxie Fereat stoten de rogschepen van de cellenactiveerderdragers voor het eerst op een derde levensvorm binnen het arresum, de Barrayd, die nakomelingen zijn van de Barayen. De onsterfelijken komen terecht in het thuisstelsel van de Barrayd en krijgen daar meer informatie over de Abruse, onder andere de positie van verscheidene steunpuntwerelden. Van Ć©Ć©n van deze planeten starten steeds kristalschepen, terwijl er maar weinig landen. Op deze werfplaneet van de Abruse kunnen de galactici een grote 'kristalkop' buit maken, maar bij het verlaten van het stelsel begint deze al te vervallen. In de gedachten van de commandant Smezz vindt Gucky een verlangen naar iets dat hij bestempelt als Hyzzak. Onverwachts beginnen er van de kristalkop fijne splinters weg te schieten die de wanden doorboren van het rogschip. De gewone materie koelt meteen extreem af als die wordt getroffen naar het absolute nulpunt omdat de algehele thermische beweging abrupt stopt, door een fenomeen dat Mila Vandemar kristal-ijzing noemt. De stoffelijke overschotten van de Beausoleils die aan de kristalsplinters ten offer zijn gevallen breken in talloze stukken. Kantor wordt aan zijn linkerarm gewond, maar blijft in leven dankzij zijn cellenactiveerder. De MANAGA wordt vernietigd en de galactici keren aan boord van de beide andere rogschepen terug naar de BASIS. Daar horen ze van Philip wat er in het Sol-stelsel is gebeurd, waarop Moira aanbiedt om enkele cellenactiveerderdragers binnen twee weken naar de Aarde te brengen.


Op 31 juli ontmoeten de onsterfelijken Rhodan, diens zoon Michael, Reginald Bull en Homer G. Adams elkaar in het Sol-stelsel. NATHAN laat de vier zelfs binnen in de STAHLHOF, maar zegt ook tegen hen niets over zijn geheimzinnige project. Vanwege de bedreiging voor de Melkweg door de Hamamesch besluit Adams voorlopig in het Sol-stelsel te blijven.


Intussen begint op 8 mei in Hanze-specialist Cyrn Dow, die op Misoma-II criminele praktijken onderzoekt van een Springer, de geest te ontwaken van zijn duivels-geniale vader Cynan Dow, die schijnbaar was omgekomen op de planeet Goronotoga, en begint hij onbewust raadselachtige verwoestingen en talrijke explosies te veroorzaken. Op 2 augustus brengt zijn partner Shep Darona hem zwaar gewond en bewusteloos naar Adams. De Hanze-chef die het geheim rond Cynan Dow kent laat Cyrn Dow op Mimas behandelen. Terwijl de STYX op 6 augustus het Sol-stelsel verlaat met Perry en Michael Rhodan, Reginald Bull en de Ayindi, meldt Cynan Dow's geest zich en bedreigt deze Adams, dat het door hemzelf geschapen lichaam van zijn zoon het werktuig zal zijn van zijn wraak. Adams vermoedt dat Cyrn Dow's zuster kan helpen, die niets weet over het bestaan van haar broeder en die zich aan boord bevindt van de BASIS.


Tijdens de zoektocht naar een werfplaneet of een academie van de Abruse raken de drie rogschepen wederom in moeilijkheden als de TYRONA van Atlan wordt gekristalliseerd. De bemanning kan worden gered maar de galactici hebben weer een rogschip verloren. Terug in het Aariam-stelsel verklaren de Ayindi dat ze zowel aan een tegenmiddel van de kristal-ijzing werken als ook aan de redding voor Mars. Op voorstel van Alaska Saedelaere keren drie rogschepen nog eenmaal terug naar Utiekk's toren in het stelsel van de Barrayd. Daar vinden ze voor de eerste keer sinds zijn verdwijning een spoor van Voltago. In een geheim archief in Utiekk's toren vindt Nadja Vandemar aantekeningen die vermelden dat de strijd tegen die Abruse al meer dan vier miljoen jaar geleden was begonnen. Toentertijd was bij een gigantische slag de terugweg afgesneden van de ongeveer honderdduizend schepen omvattende vloot van de legendarische Ayindise aanvoerster Avanata. Het aanzien van de commandante was zo groot dat het geloof ontstond dat Avanata's armada ooit eens zou terugkeren met drievoudige sterkte om de Abruse uiteindelijk te vernietigen. Onverwachts duikt Voltago op en nodigt hij Perry Rhodan uit om de MAMERULE te bezoeken. Daar toont de cyberkloon de Terranen de gekristalliseerde stoffelijke overschotten van Alexius Bullets en de overige negenenveertig Beausoleils van de TYRONA, waarvan Rhodan dacht dat ze aan boord waren van de BASIS.


Bij hun terugkeer op de BASIS bruisen de vijftig Beausoleils van de TYRONA, die onder Alexius Bullets commando op Opal waren gestrand, over van levensvreugde, maar al snel krijgen ze last van de eerste vreemde symptomen. Kort daarop draaien ze uiteindelijk helemaal door en proberen ze de Hamiller-buis binnen te dringen om het dragerschip over te nemen. Moira begrijpt dat het de Abruse is gelukt om identieke dubbelgangers te scheppen van de Beaumortels, maar dat het aura van het ware leven de kameleon-moleculen van het snel vergankelijke pseudo-leven nog sneller laat degenereren. Nadat de BASIS grotendeels is geƫvacueerd smeekt de Hamiller-buis in uiterste nood bij Moira om hulp, maar voordat de soldate kan ingrijpen zijn de Beaumortels reeds volledig opgelost. Moira moet tandenknarsend afzien van de overeengekomen beloning om het geheim te weten te komen van Hamiller.


Voordat Rhodan naar de BASIS terugkeert vraagt hij aan Voltago een verslag over alles wat hij heeft beleefd sinds zijn verdwijnen. De cyberkloon vertelt dat hij in een stelsel, veertig miljoen lichtjaar verwijdert van het Aariam-stelsel, op een bolvormige constellatie van zeventien zonnen en gekristalliseerde puin is gestoten van ongeveer vijfentwintig planeten. In het middelpunt van de bol van zonnen dreven honderdduizend opvallend grote rogschepen die in elkaar vervlochten ronddraaide om een onverklaarbaar centrum  van zwaartekracht. Op Ć©Ć©n van de planeten vond hij een kubusvormige gegevensdrager die persoonlijke data bevatte van de Ayindi Avanata. Het was haar gelukt om het 'hart van de Abruse' te vinden en diens coƶrdinaten met koerierschepen te versturen naar het Ariam-stelsel, maar ze werd uiteindelijk toch omsloten door de Abruse. Weer terug in het Aariam-stelsel informeert Perry Rhodan over de koerierschepen die er destijds door Avanata op uit waren gestuurd. Moira verklaart de Terranen dat deze data mogelijkerwijze niet meer bestaat. Het bleek dat het koerierschip BOOCRA als enige schip van haar verband terugkeerde en Aariam nog maar net kon bereiken, maar dat het oorspronkelijke toevluchtsoord van Avanata's armada reeds was ingenomen door de Abruse. Het daardoor nutteloos geworden dodenschip werd destijds vervoerd naar de archiefplaneet Sheor, die zich inmiddels eveneens in de buurt bevond van de Abruse. Moira vermoedt dat daar de data van de BOOCRA via Vheer werd overgebracht naar de archiefwereld Sprink en naar de planeet Callderes, van de op drie na grootste Ayindi-galaxie. Moira brengt Rhodan, Atlan, Gucky, Icho Tolot, Myles Kantor en de Vandemar-tweeling met de STYX naar de Ć©Ć©n miljoen lichtjaren verwijderde wereld. Daar de planeet verboden is voor zowel Moira als ook de coƶrdinatrice Calfi, die over de integriteit van het archief waakt, mogen de galactici alleen landen op Sprink. In Siamm's Box, een duizend meter hoog kubusvormig gebouw waarin de informatie wordt geconserveerd in energetische vorm, ontdekken ze een fragment van de BOOCRA. Met behulp van de codes, die Voltago verkreeg uit de MAMERULE, verschaffen de cellenactiveerderdragers zich toegang en met de hulp van de structuurvervormster Nadja Vandemar lukt het om de gegevens te lezen uit de gekristalliseerde opslag van het oeroude scheepslogboek, voordat deze wordt vernietigd door een zelfvernietigingsinstallatie.


Op 18 oktober 1217 NGT vertrekken de CIRIAC, de CAJUN, de CADRION en de MAMERULE naar de coƶrdinaten waar zich het 'hart van de Abruse' zal bevinden. Op 17 november arriveren de ruimteschepen bij Avanata's armada. Een plotselinge zwaartekracht verandering, die een schoksgewijze positieverandering van het planeetpuin tot gevolg had, verklaart waarom de coƶrdinaatgegevens van Avanata niet precies konden worden bepaald door Voltago.


In de Melkweg openen intussen de Hamamesch hun bazaars waarin ze hun handelswaren willen omruilen tegen galactische hightech-waren. In thean Pi-Poul vindt Perry Rhodan uiteindelijk een lid van de Damurial met wie hij kan praten. Deze overwint zijn schuwheid, die is ontstaan door de oeroude traditie van de Damurial, en landt met de Terranen in een space-jet op de taboe-planeet Shaft. Als geen van de door de taboebreuk verkondigde verschrikkelijke gevolgen intreed, ontstaat in de oude thean de argwaan dat Quidor zelf de onjuiste voorstellingen heeft geĆÆnitieerd bij de Damurial.


Aan boord van de BASIS, waar de Hamiller-buis zich steeds vreemder gedraagt, verkondigd deze dat hij de roep van de superintelligentie HET verwacht omdat hij bij een langetermijnplan is betrokken, tezamen met NATHAN's project insideout en de beide Coma-expedities. De Hamiller-buis verkondigd: 'wanneer HET ons niet vindt, dan zullen wij HET vinden!', en vliegt vervolgens met het reusachtige dragerschip het arresum in via het transitieveld. Perry Rhodan start de zoektocht naar van de BASIS die in de diepten van het arresum is verdwenen. Met behulp van Philip, die na lang twijfelen twee van de drie korte stappen onderneemt die hij nog over heeft voordat hij moet regenereren op Mystery, wordt de BASIS uiteindelijk gevonden en laat Perry Rhodan de bezetting afbreken van de Hamiller-buis door Arlo Rutan's Ertrusers. Uit de syntron, die haar beveiligingscherm uitschakelde, treedt hen de cellenactiveerderdrager Ernst Ellert tegemoet en deze verklaart dat hij als bode van HET de BASIS zal overnemen.


Op 10 januari 1218 NGT treedt de maschtar Jorror aan, die tot het geheime militaire personeel hoort van de Hamamesch-karavaan. Jorror onderscheidt zich van zijn soortgenoten door zijn aura die een grotere macht uitstraalt, en door talloze speldenknop grootte gele vlekken van zijn lichtgrijze schubbenhuid. Over zijn ruimtepak draagt hij de maschthom, een twaalf centimeter brede antracietkleurige gordel die groenachtig schittert bij zijdelingse lichtinval. Na een plan van de maschtar lukt het Harror en Nyman om een Huyla-robot te overhandigen aan Homer G. Adams. De Hanze-chef raakt meteen in de ban van de gnoomachtige robot. Tegelijkertijd brengen Nyman en Harror op Aarde de overige twaalf miljoen Huyla-dwergen in de handel en lokken daarmee een wereldwijde wedloop uit om de begeerde robots, en aansluitend spelen ze de pers informatie toe dat de gnomen van de Hamamesch afstammen en dat men alleen bij de bazaar KOROMBACH terecht kan voor meer informatie. Als Sheremdoc op 24 januari wederom in het Sol-stelsel arriveert en wil ophelderen waarom NATHAN ondanks duidelijke aanwijzingen niets tegen de Hamamesch heeft ondernomen, blijkt het dat de Maan-syntron op raadselachtige wijze voor een totale overbelasting staat, en dit feit heeft verzwegen. Om een burgeroorlog te vermijden draagt Koka Szari aan Misonan op om de bouw van de KOROMBACH niet te verhinderen. Op 1 februari leggen Sheremdoc en de eerste Terraanse Vertoonen het aanbod van de LVT voor aan de leider van de bazaar om al zijn handelswaren tegen een hoge prijs op te kopen. Na een korte bedenktijd wijst de Hamamesch het aanbod af. Onmiddellijk daarna kondigt de handelaar uit Hirdobaan aan dat de bazaar KOROMBACH, een kubus met zijden van zesduizend meter, de volgende dag zal openen.


Aan boord van de BASIS verklaart Ernst Ellert dat hij de Hamiller-buis voor langere tijd heeft gedeactiveerd omdat de laatste tijd diens handelingen niet meer in het belang waren van HET. Ellert vertelt over de herverdeling van de cellenactiveerders die reeds hoorde bij het langetermijnplan van de superintelligentie. HET had destijds al de betekenis gezien van de Vandemar-tweeling en de Ennox, door wie de galactici het grote kosmische raadsel zouden ervaren. Dat Perry Rhodan alsnog werd opgedragen om kandidaten voor de cellenactiveerders te benoemen, had als doel om te toetsen in hoeverre de Terranen in staat waren om mogelijke ontwikkelingen aan te zien komen. Toen de galactici met de Ayindi in contact waren getreden en de uitgebreide structuur van het universum hadden leren kennen, waren beide eerste doelen van het langetermijnplan bereikt. De galactici hadden onnodig veel tijd verloren door meerdere acties en hun hoogmoed in de omgang met de Ayindi. De Abruse, wiens uitbanning nu aanstaande is als derde doel, is niet alleen een probleem voor de Ayindi en de galactici, maar een bedreiging voor het gehele universum omdat deze een deelaspect oproept van de 'derde ultiem vraag'. 'Wie heeft de WET geĆÆnitieerd, en wat veroorzaakt deze?' is volgens Ellert's verklaring enkel Ć©Ć©n van de uitdrukkingsvormen welke de 'derde ultieme vraag' kan aannemen. In werkelijkheid is de 'derde vraag' veel complexer. De bode van de superintelligentie vergelijkt het met een dimensieloos radarwerk waarvan ieder radartje een eigen bouwsteen met een eigen constante en een eigen wet voorstelt, welke in zijn geheel de stabiliteit regelt van het universum.


De Abruse schemert, figuurlijk gesproken, aan het onzichtbare scheidingslaag tussen arresum en parresum. Ellert bevestigd Rhodan's vermoeden dat daardoor de natuurwetten ongeldig worden en de basisbouwstenen van de materie nieuwe eigenschappen kunnen verkrijgen. Bij de uitwerkingen van de fysieke onmogelijkheden van de Sampler-planeten worden verzwakkingen verduidelijkt in de scheidingswand tussen arresum en parresum. In het verre verleden hadden de ridders van de diepte tot een oorlog tegen de Ayindi opgeroepen om zo te verhinderen dat deze meer gaten zouden aanbrengen in de scheidingslaag.


Levensenergie is de eigenlijke vijand van de Abruse en om de kristalmacht te vernietigen moeten er drie levenseilanden worden geschapen. Daartoe krijgen de galactici de opdracht om minstens drie Nocturnenstokken, inclusief de 'wijze en de gek van Fornax', naar het arresum te brengen en te verdelen over drie plekken. HET zal daar de twintig miljard bewustzijns uitzetten die deze had opgenomen voordat de de Aarde in de corridor viel. Toentertijd had HET al geweten dat deze bewustzijns later nodig zouden zijn. Om de bewustzijnspoel voor te bereiden zijn ze thans tijdelijk opgeslagen in NATHAN. Pas aan het eind van de maand zal de superintelligentie ze weer ophalen en verdelen in drie poelen. Om dit te kunnen voorbereiden heeft NATHAN de raadselachtige dodenlijst opgesteld. Ellert voert uit wat HET enige tijd geleden aan de Nocturnen had opgedragen, om zich voor te bereiden op een opdracht van kosmische betekenis. De cellenactiveerderdragers krijgen de concrete opdracht om binnen de Abruse te zoeken naar drie standplaatsen voor levenseilanden, zodat de Abruse uiteindelijk kan worden vernietigd.


Moira begint met het transport van de Nocturnenstokken vanuit Fornax naar het arresum. In het Sol-stelsel faalt het wonderwapen van de Ayindi, 'Sholuna's-hamer', ter redding van Mars. Op 14 februari 1218 NGT verlaten in het arresum alle sterflijken de rogschepen en stappen alleen de onsterfelijken over op de CIRIAC, de CADRION en de CAJUN om de Abruse uit te gaan roeien. Perry Rhodan en zijn metgezellen zullen de achtduizend vierhonderd drieƫntwintig kwartstorens van de 'wijze van Fornax' naar het 'hart van de Abruse' voeren en Voltago zal met de vijfduizend honderddertig torens van de 'gek van Fornax' naar de enclave van de Barrayd vliegen. Maar Paunaro staat er op om deze opgave over te nemen. Voltago vertrekt daarom met zevenhonderdnegen torens van de jonge Nocturnen naar de galaxie Calldere. Telkens weer valt Hyzzak, de generaal van de Abruse, de galactici aan om ze toe stoppen, maar hij kan ze niet tegenhouden.


Als de cellenactiveerderdragers op 31 maart 1218 NGT met hun rogschepen en de Nocturnen-zwerm arriveren in de stofwolk van het Abruse-hart, worden ze in een pseudo-realiteit verplaatst die uit aspecten van hun eigen verleden beslaat en wiens gebeurtenissen zich constant herhalen in vergelijkbare vorm. Nadja en Mila Vandemar beleven een episode op GƤa, kort voor Gucky daar verscheen, steeds opnieuw. Door hun sterke band lukt het de tweeling om zich van de illusies te bevrijden. Samen met Gucky kunnen ze elkaar bevrijden, en tevens alle anderen cellenactiveerderdragers. Alaska Saedelaere is gedwongen om in het jaar 3428 steeds de overbrengersprong van het handelsstation Bonton naar Peruwall te herhalen waardoor hij ooit versmolt met het Cappin fragment en zo tot maskerdrager werd gedoemd. Gucky is in een scene gevangen waarin hij steeds weer andere muisbevers ontmoet, die zich vervolgens tegen hem keren. Atlan tenslotte is gedwongen om steeds een dag van het jaar 2406 opnieuw te beleven waarin hij Mirona Thetin moest doden op Tamanium, om te verhinderen dat zij de mensheid uit zou roeien met een tijdreis. Daar hij een gemeenschappelijke toekomst wil opbouwen met deze geliefde vrouw, probeert de Arkonide vertwijfelt om steeds de afloop van de gebeurtenissen een andere wending te geven. Als hij na vele mislukte pogingen eindelijk bij zijn doel is wordt hij door Gucky weggerukt uit zijn schijnrealiteit. Zo moet ieder van de onsterfelijken zijn angsten onder ogen zien totdat ze worden bevrijd.


Tegen HET's aanwijzing in besluiten de onsterfelijken om, naast het installeren van het levenseiland, het Abruse-hart meteen te vernietigen. Als de kristalbrand zich in het 'hart van de Abruse' uitbreidt, ziet deze in dat het een inschattingsfout heeft gemaakt om de Nocturnenstokken bij zich te laten brengen zodat ze zich kon voeden aan hun levensenergie. Stervend herinnert de Abruse zich haar ontstaan: het energetische wezen leed onder zijn eigen bestaan en daarom absorbeerde het al het organische leven van de thuisplaneet, en nam daadoor in sterkte toe en beheerde uiteindelijk het gehele hemellichaam. Om niet te verkommeren leerde het om kosmische stof in het heelal te manipuleren en deze te verdichten en te vervormen om zo 'eigen voorwerpen' te creƫeren. Na millennia lukte het de Abruse om kristalachtige structuren te scheppen waardoor ze andere bewoonde planeet kon bereiken en veroveren. Haar zetel grendelde ze af met een schermwal van honderddrieƫntwintig neutronensterren die ze verplaatste met de kracht van haar geest. In het centrum schiep ze bezielde lichamen van kosmisch stof die vanuit haarzelf waren ontstaan. Na duizenden jaren voorbereiding kon de Abruse met enorme hypersprongen in zijn bastion door de ruimte reizen. Ze breidde haar machtsbereik steeds verder uit en veranderde daarbij al het organische leven in kristal. De Abruse werd echter bedreigd door haar eigen stagnatie als hoogst ontwikkelde bestaansvorm in het bereik van haar eigen universum. Toen ze hoorde over het overvloedige organische leven van het huidige parresum, probeerde ze om de scheidingswand tussen de beide zijden van het universum doorlaatbaar te maken, in de hoop op nieuw voedsel en meer macht.Voordat Mila en Nadja Vandemar krachteloos het bewustzijn verliezen ontsteken ze in de donkere stofwolk van het Abruse-hart een kettingreactie die geleidelijk al het Abruse materiaal verzwelgt. De Abruse is daarmee helemaal vernietigd.


Op 7 april verschijnt de kunstwereld Zwever boven de planeet Nachtschaduw II, die nu door zijn zon begint op te warmen, waar HET een deel van de aphilische bewustzijns afstaat in de vorm van transparante schitteringen. Ernst Ellert verklaart dat Nachtschaduw II eerst moet worden omgevormd voordat de mens zich kan vestigen op haar nieuwe thuis in haar uiteindelijke gestalte. Daarna draagt de bode van de superintelligentie de cellenactiveerderdragers op om onverwijld naar de galaxie Calldere te vliegen omdat daar moeilijkheden zijn met het 'project adoptie' bij de oprichting van Voltago's levenseiland.


Nadat in het Sol-stelsel 'Sholuna's hamer' voorlopig heeft gefaald hebben de Ayindi een nieuwe plan ontworpen, het 'project adoptie' waarbij de planeet Trokan zal worden verwisseld met Mars. Boven de planeet Sainor duikt Zwever op en staat daar een deel van de voormalige aphilici af in hun oorspronkelijke stoffelijke gestalten. Ze dragen dezelfde kleding als Timmersson Gender, maar kunnen hun zakken wel openen en kennen elk detail van hun uitrusting waarmee ze door HET zijn uitgerust. Op een gestelde vraag van Perry Rhodan antwoord een vrouw dat de oud-mutanten volgens hun eigen wens bij HET zijn gebleven. In een visioen demonstreert Ellert aan de cellenactiveerderdragers hoe de verdere ontwikkeling zal verlopen in het arresum: het contact met de Ayindi zal de technologische ontwikkeling van de mensen op Sainor snel vooruit helpen. Evenzo zullen de Sainorers Nachtschaduw II bezoeken voor de bewoners van het levenseiland dat Paunaro had opgericht met de kwartstorens van de 'gek van Fornax' op de planeet Camplat in de Nihhat-nevel. Versnelde planeetvorming, waar omheen zich een atmosfeer zal vormen, zal de voormalige ijswereld veranderen in een bewoonbare wereld waarop de meer dan zesenhalf miljard Terraanse bewustzijns lichamelijk kunnen worden, en ondersteunt door de Sainorers en Camplaters een civilisatie kunnen opbouwen. Terwijl er nog steeds nieuwe sneeuwvlokken, ijspegels of commandanten van de Abruse kunnen ontstaan, zullen de mensen van het arresum in staat zijn om zich ongehinderd te ontplooien want door hun levensenergie zullen de kristalstructuren oplossen, en met de techniek van de Ayindi en hun eigenen ontwikkelingen kunnen ze de werelden van de Abruse gaan herbevolken.


Nadat Ellert hen aan het einde heeft getoond dat Paunaro's grootste wens wordt vervult doordat de Nak wordt opgenomen door de superintelligentie HET, zoals deze het met al zijn soortgenoten in de Melkweg had gedaan, draagt Ellert de onsterfelijken op om naar hun kant van het universum terug te keren omdat het arresum en parresum voor altijd van elkaar gescheiden moeten blijven. Op 11 april nemen de cellenactiveerderdragers en Voltago in het Aariam-stelsel afscheid van de Ayindi en laten ze daar hun rogschepen achter en vliegen, zonder Moira nog eenmaal te hebben gezien, met een kruiser door dat transitieveld dat Caarim en Noman verbindt naar de BASIS. Daar neemt Philip afscheid van de galactici om zich via de korte weg naar Mystery te begeven. Voltago trekt zich terug in zijn cabine en verstard. De BASIS vertrekt voor de thuisvlucht naar de Melkweg.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 25 Ā© Cornelis van den Ende