< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


CYCLUS 23: DE ENNOX

Nummer 1600 t/m 1649


Datum: 1200 - 1202 NGT (4787 - 4789 na Chr.)


Op 10 januari 1200 verschijnen er storingen in de hyperruimte. Alle apparatuur op hoog-dimensionale basis functioneert niet meer. Perry Rhodan en Atlan voelen zich pijnlijk herinnert aan de oude profetie dat de sterren verdwijnen als de laatste ridder van de diepte sterft. De enige die dit voorval heeft voorspeld is de nexialist Boris Siankow, maar zijn waarschuwingen worden genegeerd zodat er talrijke ongevallen gebeuren op vele geïndustrialiseerde werelden. Ook de ODIN, met Perry Rhodan en de weer uit de verstarring ontwaakte Voltago, wordt uit het hyperruimte geslingerd en kan zich enkel nog voortbewegen met een snelheid langzamer dan het licht.


Atlan die zich ophoud buiten van de 'dode zone', zoals de ruimtelijk begrensde anomalie van de hyperruimte wordt genoemd, onderneemt alles om het fenomeen te onderzoeken zodat hij de ingeslotenen hulp kan verlenen of ze berichten kan sturen. Daarbij komen de Ennox goed van pas: het volk van Philip, die een cellenactiveerderchip kreeg van HET, kan namelijk de 'korte stap' afleggen, een aan teleportatie verwante voortbeweging door de hyperruimte. Terwijl teleporteurs in de dode zone niet kunnen functioneren worden de Ennox daardoor totaal niet gehinderd. De Ennox gedragen zich als ware plaaggeesten en werken in toenemende mate op de zenuwen van de bewoners van het Sol-stelsel, waardoor de samenwerking moeizaam tot stand komt. Tenslotte verklaart Philip zich bereid om berichten, in de vorm van een klein datakristal, te bezorgen aan Atlan en Rhodan. Het meenemen van levende dingen is helaas niet mogelijk voor de Ennox.Onder leiding van Myles Kantor wijzen onderzoeken uit dat de dode zone niet natuurlijk kan zijn ontstaan omdat er energiestromen uit een bepaald punt komen van het universum. Het is niet duidelijk of de dode zone een wapen is of slechts een randverschijnsel van een wapen dat op een andere plaats in het universum wordt ingezet. De dode zone pulseert in een regelmatig ritme en verplaatst zich binnen de galaxie. Ook de Ennox worden onderzocht. Yart Fulgen lukt het om een vertegenwoordiger van dit ras door te lichten en daarbij het zogenoemde 'zonnen-netwerkorgaan' zichtbaar te maken, dat de vaardigheid mogelijk maakt van de 'korte stap'. Voltago maakt tegenover Rhodan de opmerking dat de Ennox 'ergens verdraaid' zijn. Als reactie op deze belediging trekken de Ennox zich terug.


De dode zone verdwijnt zonder overgang opeens, net zoals ze was gekomen. Dan vormt zich in de bolvormige sterrenhoop M31 een 'lokale attractie', een hyperfenomeen dat met van de dode zone in verband wordt gebracht. Om dit te onderzoeken gaan Icho Tolot en Lingam Tennar op zoek naar Paunaro en Sato Ambush. Daarbij komen ze terecht in een ruimtetijdval, die door de beide gezochten werd geschapen, waarin ze een hulpoproep vinden van Ambush. Op deze plek komen ze met de onbekende geestelijke macht Sinta in aanraking, die een invasie schijnt voor te bereiden op het standaarduniversum. Op een gegeven ogenblik faalt het ki van Sato Ambush's ki en strandt hij ergens op een parallelwereld. Sindsdien geldt hij op de Aarde als vermist.


Aan het verdere onderzoek van de lokale attractie nemen vele galactische volkeren deel. Ook de MAGENTA van de Akonen is daar aanwezig met haar commandante Henna Zarphis, waar Perry Rhodan gevoelens voor ontwikkelt ondanks de waarschuwingen van Atlan en Voltago. Aan boord van de MAGENTA bevindt zich tevens een nieuwe versie van een overbrenger die voor transporten over grotere afstand kan worden ingezet. Ook de mysterieuze Gendal Jumphar, een soort beveiligingschef van de MAGENTA, kan Rhodan er niet van weerhouden om zijn betrekking te verdiepen met Henna Zarphis.


Door geruchten aangewakkerd groeit in het Sol-syteem de angst voor een nieuwe dode zone. Wanneer deze in de Melkweg uitbreekt dan concentreert hij zich in het gebied van Arkon. Dat geeft de Akonen eindelijk de gelegenheid om hun lang lopende conflict met de Arkonide in alle openbaarheid uit te voeren en het Arkoonse stelsels te annexeren. Boven Arkon duiken projecties op van reusachtige kristallen en insektoide ruimteschepen, die Atlan ziet als nieuwe contactpogingen van Sinta. Na het verdwijnen van de projecties krijgt de Arkonide een eenentwintigkantige pyramideprisma in handen.


Gucky, die van HET de opdracht heeft gekregen om de laatste twee kandidaten, de zogenaamde 'spiegelgeborenen', te zoeken voor de cellenactiveerders, doorkruist met Alaska Saedelaere de galaxie - echter zonder zichtbaar resultaat. Daarbij ontmoet hij een Ennox met geheugenverlies die hij het aanbod doet om hem naar zijn thuisplaneet te brengen zodra hij de coördinaten weet. Pas na lang twijfelen en zijn dood al bijna nabij is weet de Ennox deze te herinneren. Hij dwingt Gucky om te beloven dat de galactici de planeet Mystery nooit zullen betreden. Als Gucky volgens zijn eigen uitleg van de belofte toch in de atmosfeer van de planeet teleporteert wordt hij teruggeworpen en heeft hij zijn para-gaven verloren.


Ondertussen verspreidt HET officieel een bericht dat hij de spiegelgeborenen tot zich roept, waarna vele galactici denken dat zij de uitverkoren kandidaten zijn voor de superintelligentie en proberen ze allemaal wanhopig terecht te komen op Zwever. Ook Alnora Deponar, de gekloonde tweelingzus van Henna Zarphis, houdt zichzelf voor een spiegelgeborene. Ze onthult tevens tegenover Henna dat zij de 'blauwe slang' is waarnaar de Arkoniden en Terranen op zoek zijn. Onder leiding van Yart Fulgen lukt het de Terranen en Arkoniden om de blauwe slang in het nauw te drijven. Bij een poging om op Zwever een cellenactiveerderchip voor zichzelf te bemachtigen sterft ze uiteindelijk. Hierna is de onschuld van Henna Zarphis bewezen.


In de Melkweg zijn 250 Ennox ziek geworden en de enige mogelijkheid om ze te redden is om ze naar Mystery te brengen. Ondanks zijn grote bedenkingen gaat Philip uiteindelijk toch akkoord. Onder leiding van Perry Rhodan vindt de expeditie op Mystery een model van het universum dat de gehele planeet omspant. De Ennox kregen van een hogere instantie de opdracht om het universum te catalogiseren. Zijzelf zijn energiewezens wiens bestemming het is om in dit model op te gaan. Het model bevat echter nog een grote leemte.


Reginald Bull en de wetenschappers in de Melkweg lukt het om de bron van de hyperruimtestoringen te lokaliseren. Hij rust de operatie Draco uit om represailles uit te voeren. Doel van de expeditie is het Sheokor-stelsel waarin verrassenderwijs de Arcoana leven, spinachtige wezens wiens spoor Reginald Bull al eerder ontdekte. Ook Perry Rhodan vertrekt na aanwijzingen van de Ennox naar dat stelsel. Beide leren ze Colounshaba kennen, een begenadigd 5D-wiskundige van dat volk. Als afweermaatregel tegen de opdringerige Ennox had zij maciuunensor geconstrueerd, een machine op vijf-dimensionale basis die het de Ennox onmogelijk maakt om het Sheokor-stelsel binnen te dringen, zodat ze de psychisch instabiele Arcoana niet over het randje van de waanzin kunnen drijven.


Als de expeditie naar het Sol-stelsel terugkeert ontmoet men Gucky die de beide spiegelgeborenen heeft geïdentificeerd, Mila en Nadja Vandemar. Ernst Ellert overhandigd hen de activeerderchips en verdwijnt weer om HET te volgen. Vervolgens probeert Philip om de Terranen te winnen voor een onderzoek naar de grote leemte. Deze herbergt volgens de mening van de Ennox het 'grote kosmische raadsel'. Op 1 augustus 1202 NGT start de BASIS voor een eerste expeditie naar de grote leemte, waarbij ook Colounshaba zich aansluit ...Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 23 © Cornelis van den Ende