< vorige  | volgende > |  INDEX  |   ūüĒć

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ‚Äď de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en Belgi√ę


CYCLUS 22: DE LINGUIDEN

Nummer 1500 t/m 1599


Datum: 1169 - 1174 NGT (4756 - 4761 na Chr.)


De macht van Monos in de Melkweg is gebroken, en nog maar weinig mensen zijn op Terra gevangen in het simusense-net. In de Eastside van de galaxie is het volk van de Linguiden in het nieuws: alleen door de kracht van zijn woord zou het de vredestichter Aramus Shaenor gelukt zijn om een conflict te beslechten tussen de invitro-klonen en de Invivo's in de gehele Simban-sector. In Rhodan's opdracht vertrekken de mutanten Fellmer Lloyd en Ras Tschubai om onderzoek te verrichten in het Jergelen-stelsel dat de regering van de Tentra-Blues als dank heeft geschonken aan de Linguiden. Ondertussen arriveren Willom en Eirene, die zich intussen Idinyphe noemt, op de Aarde.


Ook Ernst Ellert, Alaska Saedelaere en Testare, die opnieuw naar de tijdtafels van Amringhar zoeken, komen bij elkaar. Op 30 september 1169 verkondigd Homunk, de bode van de superintelligentie HET, de 'roep om de onsterfelijkheid': alle cellenactiveerderdragers moeten naar Zwever komen om hun cellenactiveerders terug te brengen omdat de 20.000-jaren termijn is verstreken. Terwijl alle onsterfelijken zich voorbereiden op het verlies van hun activeerders, en de daarmee verbonden dood door explosief cellenverval, krijgen Ras Tschubai en Fellmer Lloyd bij de teleportatie met een Linguiden een schok waaruit ze pas ontwaken als het ultimatum van HET al bijna is afgelopen. Ze bereiken Zwever daardoor niet op tijd en sterven op Compol in het Jergelen-stelsel.


De andere onsterfelijken krijgen van HET een laatste celdouche om de nog 'onafgemaakte' zaken af te ronden. Intussen onderzoeken de onsterfelijken de Linguiden die geen teleportaties en transities kunnen verdragen omdat ze daarbij hun 'Kima' verliezen, wat ongeveer te vergelijken is met de ziel. Terwijl Perry Rhodan is gefascineerd door de Linguiden, heeft Atlan twijfels aan hun oprechtheid. Een indicatie voor twijfel schijnt het 'eiland van de monsters' te zijn, waarop de Kima-loze Linguiden hun bestaan doorbrengen.


Met Per-E-Kit verschijnt een vertegenwoordiger van de Kontiden op het galactische toneel. Hij haalt Gesil over om met hem mee te komen omdat hij aan informatie kan komen over haar ontvoerder. Per-E-Kit's opdrachtgever is niemand anders dan Stalker die zich in het Monos-tijdperk hoofdzakelijk heeft opgehouden in ESTARTU. Hij beweert ook dat Gesil's ontvoerder identiek is aan de heerser van de galaxie Truillau. Gesil sluit zich bij hem aan waarna ze met het mosselschip SHARN-Y-YAAK vertrekken naar Truillau, waar ze probeert om de 'bewaker van Truillau' te vinden met de hulp van Per-E-Kit's rebellen.


In de Melkweg houdt Perry Rhodan zich bezig met meerdere problemen: aan de ene kant blijkt steeds meer dat sommige Nakken een bijzondere interesse hebben in HET. Derhalve hebben ze een geheim genootschap opgericht en hebben ze ettelijke cellenactiveerders gestolen om HET te stabiliseren met hun kracht. Anderzijds strijdt het galacticum, aangewakkerd door de Topsiders, over een nieuwe gebiedsindeling van de galaxie. In het bijzonder de Arkoniden, waaronder de gewezen imperator Atlan, staan te dringen in het ontstane machtsvacu√ľm. Ze annexeren een planeet van de Topsiders en bieden hen in ruil daarvoor een planeet aan in het Cueleman-stelsel, die al was toegezegd aan de Linguiden. De Linguiden praten met de Topsiders die zich daarna terugtrekken, wat Atlan's wantrouwen tegenover de vredestichters nog meer versterkt.Op technisch vlak lopen inmiddels meerdere projecten: het synergetische-duo versterkt door Myles Kantor dringt bij NATHAN binnen en komt zo te weten dat HET een groot gevaar af zag komen op zijn machtigheidsballing en daarom de BASIS liet decentraliseren. Perry Rhodan brengt met enige hulp het controle-radionet van de Cantaro onder zijn eigen beheer waardoor een galaxie wijd peilnetwerk ontstaat genaamd GALORS, dat vooral zal worden ingezet voor de zoektocht naar HET. Als de eerste aanwijzingen worden gevonden lukt het Sato Ambush om Perry Rhodan op korte termijn naar Zwever te verplaatsten. Op Perry's navraag over de cellenactiveerders krijgt hij het antwoord dat diegenen voor wie de activeerders bestemt zijn nog moeten worden geboren. HET schijnt duidelijk in de war te zijn met de tijd want het was het volk van de Arkoniden dat de 20.000-jaren termijn had gekregen.


De verstandhouding met de Nakken verbetert zich langzaam wat onder andere te danken is aan Idinyphe, die zich langzamerhand gedraagt alsof ze zelf een Nak is. De HET-speurders Alaska Saedelaere, Ernst Ellert en Testare komen op hun zoektocht terecht in Fornax. In het Hanze-kantoor maken ze kennis met met Siela Correl, vermoedelijk de dochter van Reginald Bull en Vanity Fair. Ze kan met de Nocturnen in contact treden en voorkomt zo dat het kantoor grotere schade oploopt. De wijze van Fornax kan de speurders geen coördinaten van Amringhar geven maar biedt aan om ze daarheen te brengen. Alleen Ellert en Testare komen daar aan terwijl Saedelaere en Siela Correl in de richting van ESTARTU verder vliegen met haar ruimteschip MOEDER.


In de Melkweg duiken intussen meer aanwijzingen op van HET waardoor de onsterfelijken veronderstellen dat de superintelligentie contact met hen wil opnemen, maar daartoe niet in de gelegenheid is. Dao-Lin-H'ay en Ronald Tekener ontdekken uiteindelijk dat Homunk een bijeenkomst heeft met de vredestichters van de Linguiden. Ook het triumviraat van de kleintjes, dat uit Gucky, Beodu en Salaam Siin bestaat, vindt aanwijzingen: een fragment van het observatorium van Zwever en een Colt Peacemaker. Deze Colt straalt psionische impulsen uit die levende wezens in zijn omgeving er toe aanzet om Russisch roulette te spelen. Beodu is evenwel immuun tegen deze impulsen maar sterft toch nog bij een ongeval waar een schot wordt gelost.


Daarentegen probeert men Myles Kantor opzettelijk te vermoorden. De mannen achter deze aanslag horen bij de groep oktober '96 die een galaxie willen die niet onder de bevoogding van de onsterfelijken staat, en zich door de daden van HET gesterkt voelen. De aanslag lukt echter maar ten dele: beide benen van Myles Kantor worden met een straler weggebrand waardoor hij zich voortaan alleen nog maar kan bewegen in zijn Kantor-mobiel. Maar de wetenschapper laat zich niet dwarsbomen en zoekt weer verder naar HET, oftewel naar de coördinaten van Zwever. Concurrentie krijgt hij daarbij van de Nakken en van de groep oktober '69 die ook zijn werk willen saboteren. Als hij een verschijningspunt van de Zwever-omloopbaan berekend dan is dat tot zijn verbazing het Teshaar-stelsel van de Linguiden.


De onsterfelijken landen daar op Zwever en ontmoeten Ernst Ellert die intussen in HET was opgegaan. Hij waarschuwt ze om niet verder op de kunstmatige planeet door te dringen. De voormalige activeerderdragers negeren deze waarschuwing en worden al spoedig daarna ingehaald door een al jaren verouderde Ellert, die zich weer heeft los gemaakt van HET, om zijn metgezellen te waarschuwen. Voor hun ogen veroudert hij razend snel en sterft uiteindelijk. Daaruit concluderen ze dat ook zijzelf al extra jaren verouderd moeten zijn, en nog maar weinig levensjaren over hebben. Ze verlaten Zwever die daarna dematerialiseert. Op zijn plek duiken veertien schepen van de Linguiden op die koers zetten naar de thuiswerelden van de desbetreffende vredestichters. Daar vindt een ieder aan zijn Kima-struik een cellenactiveerder. De Linguiden zijn dus het nieuwe verkozen hulpvolk van HET.


Op aanraden van Stalker rust Perry Rhodan een expeditie uit naar ESTARTU. Aan boord van de ROBIN komt het steeds weer tot mysterieuze voorvallen waarvan Stalker wordt verdacht. Hij probeert echter 'alleen maar' om de bemanningsleden tegenover elkaar uit te spelen. Tenslotte wordt hij op een planeet afgezet waarvan hij later weer door Dao-Lin-H'ay wordt afgehaald. Stalker kaapt vervolgens de HARMONIE met behulp van Salaam Siin, die later vrijwillig één van zijn begeleiders wordt. Ondertussen vliegt de ROBIN met de opnieuw afgestelde transitiemotoren sneller als verwacht naar ESTARTU. Uiteindelijk ontmoeten Ronald Tekener, Dao-Lin-H'ay, Salaam Siin en de bemanning van de ROBIN elkaar in de tuin van ESTARTU om mee te beleven hoe Stalker opgaat in ESTARTU. Ook zijn werkelijke rol als gezant van de superintelligentie, tijdens de 'afwezigheid' van HET uit diens machtigheidsballing, wordt door ESTARTU opgehelderd. Ook verklaart ze tegen de galactici dat de oplossing van HET's probleem ligt bij de cellenactiveerders. Dat erkennen ook de Nakken en een wedren naar de thuisgalaxie begint.


Ondertussen raakt Gesil in Truillau gevangen en wordt ze aan boord gebracht van het residentieschip CASSADEGA. De geheimzinnige 'bewaker' laat haar maanden lang wachten hoewel ze meermaals mentaal contact met hem heeft gehad. Voltago, een geheimzinnige cyberkloon, wordt haar als dienaar ter beschikking gesteld. Pas wanneer Idinyphe eveneens arriveert aan boord van de CASSADEGA, dan geeft de 'bewaker' zich te kennen als de kosmocraat Taurec. Hij had de kosmocratenincarnatie Gesil laten ontvoeren en uit haar erfgoed Monos gekloond, die echter helemaal buiten controle raakte. Taurec verdwijnt uiteindelijk met Gesil en Eirene achter de materiebron en zo verlaat hij met hen deze werkelijkheid. Voltago draagt hij als geschenk over aan Perry Rhodan.


Op Arkon vinden wetenschappers intussen een aanwijzing dat de Linguiden nakomelingen zijn van Arkoniden en Tefroders. Tevens herkent Atlan uit verscheidene documenten, waarvan de bezitters toentertijd onder gewelddadige omstandigheden om het leven kwamen, de relatie met de 'meesters van de eilanden' en Crest's zoektocht naar het eeuwige leven. Reginald Bull en Icho Tolot zijn ondertussen een expeditie naar Andromeda gestart omdat daar 'tijd-anomalie√ęn' zijn vastgesteld.


Als Myles Kantor weer een nieuwe Zwever-omloopbaan berekent die door Andromeda voert, vertrekt ook hij met Perry Rhodan en Atlan naar de buurgalaxie. Daar vinden meerdere incidenten plaats waarbij HET het verloop van de realiteit en de actuele werkelijkheid manipuleert. Tenslotte materialiseert Zwever en worden ze er getuigen van hoe HET de cellenactiveerders aan de Tefroodse wetenschapper Dhelim geeft, die wordt echter beroofd door Mirona Thetin, de latere factor-I van de 'meesters van de eilanden'. Zo wordt ook het geheim opgelost over de oorsprong van de 'meesters van de eilanden'.


In de thuis-Melkweg gaan de vredestichters bij de Kosmische Hanze ruimteschepen, industriecomplexen maar ook wapens kopen, om hun rol zeker te stellen als nieuw hulpvolk van de superintelligentie. Daarbij lukt het Michael Rhodan, die in zijn oude rol als Roi Danton is gekropen, om het vertrouwen te winnen van de vredestichtster Cebu Jandavari. Daarmee keert hij zich onder andere tegen de zwaargewichtigen, die intussen als politietroepen zijn gerekruteerd door de Linguiden. Michael wordt er ook getuige van hoe het kimalog van de Linguide Aodonor Cyrfant wordt vernietigd, waarin iets stond over oude grotschilderingen waarop een neergestort ruimteschip is te zien, waarbij de overlevende Arkoniden en Tefroders zich vastklampten aan een tak. Deze tak was de voorloper van alle kima-struiken van de Linguiden. Cyrfant erkent nu dat het kima een valse keten is en zijn positie daardoor ontoelaatbaar is geworden vanwege de onacceptabele associatie van begrippen.


Intussen schrikken de Linguiden niet langer terug voor grootschalige gewelddadigheden en vernietigen ze zelfs een gehele planeet. De Linguiden Hagea Scoffy, Alaresa Anceott en Nonari Vojerina, drie vredestichtsters zonder cellenactiveerder, gaan daarom in tegen het triumviraat van Dorina Vaccer, Aramus Shaenor en Balasar Imkord zodra hun manipulaties en intriges aan het licht komen. Terwijl Dorina Vaccer tot inkeer komt, en de samenhang erkent van het kima en de oergeschiedenis van de Linguiden, waarna ze haar cellenactiveerder aflegt, houden Aramus Shaenor en Balasar Imkord vast aan de macht en vervolgen haar zelfs.


Paylaczer, de cheffin van de zwaargewichtigen, steelt de levensverlengende activeerders van hen en drie andere aanvoerders van de Linguiden. Het lukt Icho Tolot om van haar te winnen in een duel en de activeerders weer van haar af te pakken. De overige Linguiden geven hun cellenactiveerders vrijwillig terug aan de Terranen en worden daarna meteen anderhalve jaar ouder, wat de periode was dat ze de apparaten hebben gedragen, en tevens vinden langzamerhand hun mentale helderheid weer terug.


In het Sol-stelsel keren de BASIS en de ROBIN terug. Ze berichten Rhodan over Taurec's vertrek achter de materiebronnen waarbij hij Gesil en Eirene meenam. Maar niet alleen dat: de verwarring van de superintelligentie is terug te voeren op manipulaties van Taurec, waarbij hij probeerde om de ontwikkeling van HET te bespoedigen tot een materiedal, om zo sneller achter de materiebronnen te belanden. In combinatie met de DORIFER-schok had dit echter een fatale uitwerking. Daarvan kunnen Rhodan, Voltago en Paunaro zichzelf overtuigen wanneer ze DORIFER binnenvliegen en een blik van potenti√ęle toekomsten krijgen te zien.


Na hun terugkeer materialiseert Zwever in het Sol-stelsel, maar is omgeven door een soort tijdblaas. Hij hoort eigenlijk zo'n 20.000 jaren in de toekomst. Pogingen om de cellenactiveerders af te leveren mislukken omdat HET geen contact opneemt. Slechts Paunaro lukt het om het beveiligingscherm van de schijfwereld te doordringen. Kort daarna volgen veertien detonaties in de hyperruimte. De cellenactiveerders zijn duidelijk vernietigd.


Op de Aarde tonen de voormalige activeerderdragers de eerste verouderingsverschijnselen en wachten ze op een teken van HET. Daadwerkelijk verschijnt Ernst Ellert met de boodschap dat Rhodan en Atlan op Zwever zijn uitgenodigd en dat ze dertien andere kandidaten voor de onsterfelijkheid kunnen uitkiezen en meebrengen. Naast de voormalige activeerderdragers kiest Rhodan voor Dao-Lin-H'ay, Lingam Tennar, Myles Kantor, Sato Ambush en Nikki Frickel. Maar van deze kandidaten schenkt HET alleen Dao-Lin-H'ay en Myles Kantor de nieuwe cellenactiveerderchips, die nu in de huid onder de schouder worden gedragen. De superintelligentie geeft de wetenschappers zijn natuurlijke benen weer terug en plaatst bij hem ook een soort moedervlek in de vorm van een spiraalgalaxie. Een andere activeerder gaat naar Paunaro die niet in de superintelligentie is opgegaan, zoals alle andere Nakken uit de galaxie.


Tot ieders verrassing heeft HET ook nog een andere kandidaat voor de onsterfelijkheid uitgenodigd: Philip uit het volk van de Ennox, die bij gebrek aan inzicht gewoon Ennox wordt genoemd. Hij gedraagt zich zeer opvallend en verdwijnt na de overdracht van de activeerder weer meteen, zonder zijn mop afgemaakt te hebben over de paddestoelen in het bos ...Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 22 © Cornelis van den Ende