< vorige  | volgende > |  INDEX  |   šŸ”

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ā€“ de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiĆ«


CYCLUS 20: TARKAN

Nummer 1350 t/m 1399


Datum: 447 - 448 NGT (4034 - 4035 na Chr.)


Perry Rhodan krijgt gedurende zijn oponthoud in DORIFER te maken met de uitwerkingen van de paradauw-ontploffing uit het Tarkanium: pas na vier dagen ontwaakt hij uit zijn bewusteloosheid en hoort van LEDA dat hij terecht is gekomen in het universum Tarkan, het oorspronkelijke thuis van de Kartanen. LEDA bevindt zich in de intergalactische ruimte in de buurt van de galaxie Hangay. Eerste peilingen geven aan dat een kwart van Hangay ontbreekt. Deze ca. 50 miljard zonnemassa's moeten dus al zijn verplaatst naar Meekorah. Bij zijn eerste verkenningen ontdekt Rhodan een sterke hyperstraler die onderdeel is van een opvallende zonnenvijfhoek. Het donkerrode achtergrondschijnsel van Tarkan toont aan dat voor dit universum de laatste samentrekkende fase is ingetreden en dat het zich opmaakt om tot een singulariteit in te storten, waaruit mogelijkerwijs door een oerknal een nieuw universum zal ontstaan. Bij het naderen van de hyperstraler oppert LEDA het vermoeden dat deze zender bestanddeel is van het Kartaanse voornemen om Hangay te verplaatsen naar het standaarduniversum.


Rhodan landt eerst op de planeet Bentang die zich ontpopt als een geheime basis van de Hauri. Zij zijn droge, uitgeteerde gestalten met doodskop-achtige hoofden die geloven in de leer van Hexameron, wat de door de goden voorgeschreven weg is van de voltooiing, met als ultieme doel de instorting van het universum Tarkan. Ze doen zich voor als 'hoeders van het universum' en weten desondanks ook van theorieƫn over het bestaan van talrijke universa in het zogenaamde multiversum. Ze geloven in de heer Heptamer, de heerser over het 'twintigtal', waarbij het om galaxies schijnt te gaan. Perry Rhodan vraagt zich af of Heptamer zo iets voorstelt als een superintelligentie uit het universum Tarkan. De leer van Hexameron schrijft voor om de samentrekking van het universum Tarkan te versnellen om zo spoediger een nieuw universum te laten ontstaan - een waanzinnig lange termijn plan dat de dood omvat van ontelbare levende wezens.


De Hauri zijn daarmee gezworen tegenstanders van de Kartanen en de andere volken van de Kansaharriya, die gezamenlijk de verplaatsing van Hangay willen uitvoeren. De energie voor dit transport halen de Kartanen uit de parelketting Shamshu. Rhodan gelooft dat het daarbij gaat om de dubbelhelix van de morele code die ook geldig is voor dit universum Tarkan.


Wanneer hij in gevangenschap raakt van de Hauri komt hij meer details te weten over het 'lied van de zes dagen': legendes van de heer Heptamer, zoon van god, uit het boek Hexameron. Met LEDA's hulp lukt het Rhodan om te vluchten en zet hij koers naar de blauwe ster die de eerder ontvangen hypersignalen heeft uit gezonden.


De SORONG, onder commando van Nikki Frickel, nadert als eerste ruimteschip de plotsklaps opgedoken zonnemassa's. De gehele bemanning lijdt daarbij aan een sterke strangeness-schok. Tifflor en Deighton staan machteloos tegenover deze gebeurtenis. Voor verdere verwarring zorgt een vanuit ESTARTU terugkerend vironauten-schip wiens commandant het bericht vertelt dat Perry Rhodan sinds de catastrofe is verdwenen. Men besluit om een kleine vloot ruimteschepen met metagraaf-aandrijving naar ESTARTU te sturen om daar de omgeving te verkennen. Men valt terug op dit soort aandrijving omdat de vironauten melden dat het psionische net instabiel is geworden, wat wellicht is terug te voeren op de nieuwste activiteiten van DORIFER. De PIG krijgt begin februari in M33 met een nieuwe tegenstander te maken, de Hauri. Zoals men al snel te weten komt hebben zij zonder strangeness-schok de overgang naar het standaarduniversum doorgemaakt. De Hauri zijn sterk in de Terraanse techniek geĆÆnteresseerd, vooral in hypertroop-aftappers. Pas na zeker zes maanden ontwaakt de bemanning van de SORONG uit de bewusteloosheid.Begin april is intussen het tweede kwart van de galaxie Hangay in de lokale groep gematerialiseerd. Al snel daarna komt Nikki Frickel voor het eerst in contact met de Kartanen uit Hangay. Eind juli 447 NGT bereikt de SORONG opnieuw Terra om daar informatie af te leveren. Maar kort ervoor bereikt zeer verrassend Anson Argyris het Sol-stelsel met het restant van zijn verloren gewaande Hanze-karavaan. Ze hadden in de galaxie Vilamesch de aanval van Stygian overleeft maar moesten jarenlang voor hun overleven vechten. Pas eind januari kon men na vreemde psionische fenomenen, die naar alle waarschijnlijkheid had te maken met de paradauw-ontbranding in ESTARTU, het afweerscherm om de planeet Onyx doorbreken.


Argyris meldt dat in Vilamesch al sinds jaren vreemde ruimteschepen worden gepeild. Door de beschrijving denkt Tifflor te kunnen concluderen dat het hierbij gaat om eenheden van de Hauri. Argyris meldt verder dat sinds enkele maanden een hele spiraalarm, met ongeveer 5 miljoenen zonnemassa's, plotseling is verdwenen uit de galaxie Vilamesch. Op het laatste moment hoort Tifflor ook dat in de machtigheidsballing ESTARTU de galactische wonderen de Ć©Ć©n na de ander uitvallen. Atlan is er tijdens een inspectiereis in begin februari zelf getuige van hoe de uitval van het psionische net zijn uitwerking heeft op de ruimtevaart en de bevoorrading van afgelegen planeten.


Rond deze tijd roepen de Querionen op tot een samenkomst van alle netlopers om de situatie te bespreken. Het blijkt dat de vironauten niet erg veel tijd over hebben om te zorgen voor hun terugkeer. Waringer kan intussen nagaan dat Perry Rhodan is terecht gekomen in Tarkan. Gesil beschouwt dit als ongeloofwaardig en wanneer Atlan van zijn bezoek terug keert om in DORIFER nieuwe informatie te verzamel, heeft ze Sabhal met onbekende bestemming verlaten. Bij zijn vlucht naar DORIFER had Atlan contact met een boodschapper van de kosmocraten die voor de 'horden van de laatste zes dagen' waarschuwde. Omdat zijn wrok tegen de kosmocraten onverminderd aanhoudt geeft hij weinig betekenis aan deze zaak. De samenkomst van de netlopers eindigt met het besluit van de Querionen om de organisatie op te heffen. Atlan is daar boos over en verlangt dat de in nood geraakte volkeren van de ESTARTU-galaxies worden geholpen.


Ook in het Tarkanium heerst er in maart nog chaos. Op de KLUIT komt het tot sabotage acties en Bao at Tarkan heeft grote problemen om zijn positie te handhaven. Plotseling versnelt de KLUIT en zet koers naar de 'donkere hemel', de voormalige residentie van ESTARTU. Op dat moment komt verrassend genoeg Tovari Lokoshan ook aan in het gebied van de overlappingszone tussen beide galaxies Absantha-Gom en Absantha-Shad. Hij ontmoet Atlan en vertelt hem dat Iruna van Bass-Thet zich bevindt in M33. Na deze informatie beslist Atlan om zo snel mogelijk naar de lokale galaxiegroep terug te keren, nadat de ban van de kosmocraten is opgeheven. Aansluitend wil hij Rhodan volgen naar Tarkan. Aan boord van de KLUIT spitst de situatie zich toe want het blijkt dat een Hauri via een dimensie-poort het commando met geweld heeft overgenomen. De Hauri sluit een pact met de Singuva, wat inhoud dat deze behulpzaam zullen zijn bij het overbrengen van enorme zonnemassa's - doelgebied is het universum Tarkan - en als tegenprestatie zullen de Hauri de Singuva helpen om hun macht te behouden.


Ijarkor verleent Bull en Kotschistowa officieel gratie en verwijdert bij hen het toshin-teken. Dan begint het vertrek van de galactici uit het rijk van ESTARTU. Terwijl Ijarkor en Stalker samen met de voormalige netlopers, die nu van hun oorspronkelijke opdracht zijn ontbonden, een nieuwe orde willen opbouwen met een niet te onderschatten aantal vironauten die een nieuw tehuis hebben gevonden ergens in de Virgo-cluster, verzamelen de overige vironauten zich bij het trefpunt Eden-Nova om naar Melkweg te vertrekken via het onbetrouwbaar geworden psionische net. Op 31 juli 447 NGT is het uiteindelijk zover: van de oorspronkelijke bijna 650.000 virusschepen hebben zich rond de 500.000 bij het trefpunt verzameld. Tot de terugkeerden behoren ook Reginald Bull, Irmina Kotschistowa, Ras Tschubai Fellmer Lloyd, Eirene, Gucky en Waringer. Roi Danton, Ronald Tekener, Jennifer Thyron, Demeter en Alaska Saedelaere blijven voorlopig achter in ESTARTU.


Mid februari probeert Perry Rhodan de geheimen te doorgronden van Tarkan. De Hauri hebben een stoorzender geĆÆnstalleerd tegen de hyper-zendapparatuur van de Kartanen. Doel van het project op Anklam is om meer delen vanuit Hangay te transporteren naar het standaarduniversum. Op Anklam ervaart Rhodan meer over de organisatie van dit project waarbij alle 22 volken aanwezig zijn die het project Meekorah uitvoeren, en van de centrale kennisautoriteit, een instituut dat blijkbaar is gevestigd in de hyperruimte, die als hoogste instantie de wetenschappelijke kennis registreert van voorgaande generaties. Maar ook hier moet hij vluchten voor de invloed van de profeten van Hexameron. Waneer hij een steunpunt van de Hauri ontdekt en tot de oplossing van dit gevaar bijdraagt wint hij het vertrouwen van de lokaal werkenden Kartanen en Vennoks. Ondanks zijn waarschuwingen blijft de zender van Anklam met volle capaciteit functioneren. De Hauri vallen aan en in de omgeving van de zender vinden daardoor grote storingen plaats. Belangrijke onderdelen worden beschadigd met als gevolg dat het inter-universele transport voor een kwart van de galaxie Hangay, waarvoor Anklam verantwoordelijk is, moet worden verschoven naar een later tijdstip.


Rhodan krijgt ondertussen medereizigers: een Attavenno genaamd Beodu, die door vreemde dromen wordt geplaagd, en een vreemde robot genaamd Jordan. Deze Juatafu-robot zorgt voor een verrassing want deze spreekt Sothalk, dat de standaard taal is in de machtigheidsballing van ESTARTU. In Jordan's ruimteschip vindt Rhodan een symbool van ESTARTU. Enige tijd later verkeren Rhodan en zijn begeleiders in een gebied van de Hauri die daar met psionische geweld proberen om hen te overreden tot de leer van Hexameron. Als ruimteschepen van de Kartanen de Hauri's verdrijven wordt het weer rustig in het gebied. Rhodan is verbaast dat zowel Beodu als de robot Jordan hem aanspreken met 'heer'. Ze vervolgen ongestoord hun primaire doel - het zoeken naar sporen van de superintelligentie ESTARTU. Op de vraag of ze iets met de naam ESTARTU kunnen beginnen beantwoord de Juatafu-robot: "we zijn met velen en desalniettemin eenzaam!". De Vennok van hun kant zoeken een 'verzamelplaats' die voor hen van groot belang is. Perry Rhodan begeleidt hen en komt zo op de wereld Tuyon terug waarop het volk van de Benguel leeft, die de astrologie aanhangen. Ze kondigen de 'tijd van de voltooidheid' aan, maar andere sporen die naar ESTARTU leiden vindt Rhodan hier niet. Wanneer een Benguel een Juatafu-robot ontmoet wordt Beodu's droom waar. Beide ongelijke wezens lijken te sterven terwijl een felle lichtflits wegschiet. Daarna zijn zowel de Benguel alsook de robot alleen nog tot de primitiefste levensfuncties in staat, elke vorm van intelligentie is bij hen verdwenen. Eenheden van de Kartanen verschijnen in het stelsel van de Benguel en met hen keert Rhodan terug naar het Anklam-stelsel. Daarbij komt hij te weten dat reeds op 2 april het tweede kwart van de galaxie Hangay wordt verplaatst.


Ernst Ellert en Testare, die een lichaam zoeken, lassen gedurende hun speurtocht door het universum een pauze in waarin Ellert vertelt dat hij al sinds 429 NGT in levenden lijve is, vanaf dat hij EDEN II heeft geprepareerd. In een vreemde galaxie trof hij vironauten aan die zich daar hadden gevestigd. Op dezelfde wereld ontdekte hij een oeroud station waarin hij tot zijn verrassing een bericht aantrof van Barkon, de oude verkenner uit het volk van de Barkoniden. Barkon legde daarin uit dat hij nog steeds op zoek was naar zijn volk. Ellert vloog richting de coƶrdinaten die Barkon had achtergelaten, wat een plek bleek te zijn tussen de machtigheidsballingen van HET en ESTARTU. Toen hij daar arriveerde was Barkon niet meer aanwezig en in plaats daarvan was er een nieuw bericht waarin stond dat Barkon een verband vermoedde tussen de Barkoniden en de Querionen. Zijn verdere onderzoek moest hij uitvoeren in de galaxie Absantha-Gom, en daarheen volgde Ellert hem ook. Op weg naar Absantha-Gom raakte zijn schip TREKVOGEL in een ruimte-tijd-plooi en verloor hij meer dan zeven jaar. Aan de rand van Absantha-Gom ontmoetten Ellert en Barkon elkaar daadwerkelijk en als ze via een speciale overbrenger naar het archief van de Porleyters wilden doordringen moest Ellert zijn ruimteschip TREKVOGEL en zijn viruslichaam opgeven. Tijdens de overbrengersprong werden ze van elkaar gescheiden en kwam Ellert terecht in een val van de Ephemeriden, waaruit hij zich later pas kon bevrijden. Enige tijd later ontmoette hij Testare.


Testare en Ellert maakte gebruik van een overbrenger en na de materialisatie ontmoette ze kort daarop Barkon die hen vertelde dat ze zich bevonden in de gewelven onder de Dom Kesdschan. Barkon had het archief van de Porleyters al gevonden en vertelde over vreemde begrippen die hem waren opgevallen. Het ging om de 'temmer van Suprahet', de 'geboortehelper van HET', de 'tijdtafels van Amringhar' en de 'wijzen van Wyomon'. De drie werden er ook getuigen van hoe Jen Salik ervoor zorgde dat de ban van de kosmocraten van de drie ridders van de diepte - Perry Rhodan, Atlan en Salik - werd ingetrokken. Salik had daarvoor een groot offer gebracht omdat hij zijn lichaam moest opgeven toen hij opging in de Dom Kesdschan. Enig tijd later vertrokken Barkon, Testare en Ernst Ellert van de planeet Khrat in de richting van de machtigheidsballing van HET, omdat zich daar ergens de plaats van de vervulling zou moeten bevinden.


Tovari Lokoshan heeft M33 weer bereikt en raakt daar al snel in de handen van de Hauri. Tot zijn verrassing ontdekt hij aan boord van een Hauri-ruimteschip Iruna van Bass-Thet, die zich bevindt in een doodsachtige verstarring . Het lukt hem om haar tegen Lullog uit te wisselen. Gedurende de terugreis van ESTARTU naar de Melkweg heeft Atlan mentaal contact met Ernst Ellert en hoort hij over Jen Salik's offer. Op 10 augustus 447 NGT bereikt de vloot van virusschepen eindelijk de Melkweg en slechts korte tijd later vertrekt Atlan met het ruimteschip KARMINA naar M33 om Iruna te zoeken. Lokoshan heeft aanzienlijke twijfel dat Iruna een agente is geworden van de Hauri. Op Sringal-IV, een steunpuntplaneet van de Hauri, vindt een beslissende discussie plaats tussen de hoofdrolspelers Atlan en Iruna, die ook de pedo-transportatie beheerst. Iruna kan daarbij het vertrouwen van de Terranen terugwinnen. Atlan komt te weten dat de Hauri een methode hebben om de strangeness-schok te vermijden. Bovendien werken ze aan een project dat ze 'tijdslot' noemen. In de rangorde van de Hexameron schijnt een wezen, die zich 'vorst van het vuur' noemt, een hoge plaats in te nemen. Eind augustus bereiken Atlan en Iruna uiteindelijk X-DOOR, het observatie- en verzamelpunt buiten de strangeness-barriĆØre van de galaxie Hangay.


Enige tijd later verschijnt Peregrin weer een keer en deelt hij mede dat HET de 'zaak Tarkan' ondersteunt. HET stelt de substantie van de 500.000 virusschepen voor dit doel ter beschikking.


In juli zijn Ratber Tostan en Posy Poos vertrokken om het reeds in het standaarduniversum overgebrachte deel van Hangay te bezoeken. Tostan's theorie wordt bevestigd: de strangeness-schok bij deze overgang valt wezenlijk zwakker uit als bij zijn eerste, onvrijwillige doorgang - een zekere weerstand bouwt zich op. Dan ontmoet Tostan de Kartaan Man-Gro die hij uit de tijd van zijn Tarkan-oponthoud kent en destijds 'koningstijger' werd genoemd. Van Man-Gro hoort Tostan dat de overgang van het derde kwart van de galaxie Hangay al op 4 augustus plaats had moeten vinden, maar door onbekende oorzaak nog niet tot stand is gekomen. De volgende mogelijke datum is op 30 november. Met deze informatie keert Tostan eind augustus weer terug naar X-DOOR.


In M33 breekt voor de clan van de wetenden moeilijke tijden aan omdat het paradauw zijn werking verliest, een gevolg van de deflagratie in het Tarkanium en de daarmee verbonden afname van DORIFER's verhoogde waarde van de psi-constante.


Een vloot onder commando van Atlan en Anson Argyris vliegt naar het Hauri-steunpunt op Sringal-IV. Bij verder onderzoek wordt een Hauri-station aangevallen op de planeet Septembermorgen II. Gucky en Nikki Frickel stoten op informatie die hen de adem beneemt: de Hauri zijn in bezit van zogenoemde materiewippen die het transferproces voor een Hangay-kwadrant tegenwerken en in tegenstelling materie verplaatsen vanuit het normaaluniversum naar Tarkan. Tweemaal is dit verplaatsen naar Tarkan al gelukt, met een spiraalarm van de galaxie Vilamesch en met vier sterrenhopen tegelijkertijd uit Absantha-Gom. Nu willen de Hauri grootschalig actief worden en bij de overgang van het derde Hangay-kwart ter compensatie de gehele galaxie M33 overbrengen naar Tarkan.


Begin juli heeft Beodu, Rhodan's spoorzoeker, opnieuw Ć©Ć©n van zijn dromen die zich schijnt af te spelen in het normaaluniversum. Op dat moment - Rhodan heeft weer het Anklam-stelsel bereikt - duiken daar talrijke ruimteschepen op van de Benguel en de Juatafu-robots die per radio mededelen dat ze op zoek zijn naar hun IMAGO. Al snel stelt Rhodan vast dat hijzelf deze IMAGO is. Hoe dat te verklaren is weet hij niet. Hij vertrekt uit het Anklam-stelsel en gaat op weg naar zijn nieuwe doel, het Charif-stelsel, waarin zich de thuiswereld moet bevinden van de Kartanen. Op weg daarheen stoot hij op vier bolvormige sterrenhopen die bij hem bekend voorkomen omdat hij ze heeft gezien aan de rand van de galaxie Absantha-Gom. Hier wordt Beodu's droom werkelijkheid want Rhodan vindt er een gorim-station. Oppervlakkige onderzoeken wijzen uit dat dit station gedurende lange tijd niet is gebruikt, maar als hij het station weer wil verlaten wordt hij door een mentale stem uitgenodigd om te blijven. In het stof van het gorim-station vindt hij het ESTARTU-symbool, van maar enkele dagen oud.


Twee dagen later bereikt hij het Charif-stelsel waarvan de tweede planeet Vinau is, de thuiswereld van de Kartanen. De eerste planeet heet Nansar en tot Rhodan's verbazing is dat de thuiswereld van de Nakken. Nansar heeft een kleine maan genaamd Anansar, die eigenlijk een klein zwartgat is. De vloten van de Benguel en de Juatafu bereiken enige tijd later eveneens het Charif-stelsel omdat ze hun IMAGO volgen. De Kartanen gedragen zich tegenover Rhodan zeer afstandelijk maar dat verandert als hij op Vinau een geheim steunpunt van de Hauri ontdekt. Beodu verdwijnt vreemd genoeg en Rhodan volgt zijn spoor en beland zo op Nansar. Daar ontdekt hij dat de Nakken al in hun jeugd worden bloot gesteld aan de straling van het Anansar zwartgat. Om deze 'scholing' voort te zetten worden de jonge Nakken naar een plek gebracht die Nachod as Qoor, oftewel 'gat van de eeuwigheid', wordt genoemd.


Op 4 augustus komt de datum voor de overgang van het derde Hangay-kwadrant steeds dichterbij. Rhodan vindt uiteindelijk Beodu die in opdracht van een Hauri was ontvoerd door een Nakk. Als het Rhodan zelfs lukt om het geheime steunpunt van de Hauri op Nansar te lokaliseren dan blijft de commandant van de Hauri niets anders over dan te vluchten. Rhodan en Beodu volgen de vluchtenden met de DORIFER-capsule omdat ze vermoeden dat ze terugkeren naar hun thuiswereld. Rhodan's vermoeden wordt bevestigd want enkele dagen daarna bereikt hij het Ushallu-stelsel dat uit een dubbelzon en meer dan 60 planeten bestaat. De achtste planeet van het stelsel, Talluur, ontpopt zich als de thuiswereld van de Hauri. Op Eperum, Talluur's buurplaneet, worden alle andere aan de Hauri verbonden volkeren gerekruteerd die in dienst van Hexameron willen treden. Rhodan en Beodu willen via deze mogelijkheid op Talluur komen en ondergaan daarvoor enkele tests. Daarbij stelt Rhodan vast dat in het Ushallu-stelsel een materiewip in bedrijf is wiens functie het is om samen met een tegenstation in het normaaluniversum materie over te brengen naar Tarkan. Rhodan bereikt uiteindelijk Talluur maar daar wordt hij geĆÆdentificeerd door de het hoofd van de Hauri geheime dienst. Als de situatie steeds hachelijker wordt duiken de ruimtevloten van de Benguel en de Juatafu op boven Talluur. Om een conflict en de daarmee verbonden verwoestingen te vermijden, die onvermijdelijk ook een uitwerking zal hebben op de materiewip, laten de Hauri Rhodan de planeet weer verlaten. Perry Rhodan stuurt de LEDA naar het Anklam-stelsel om de Kartanen te bewegen tot een opschorting van de overdracht van het derde Hangay-kwadrant.


Rhodan laat de vloten van de Benguel en Juatafu, bij vertrek uit het Ushallu-stelsel, vlak langs de geheime planeet Cheobad vliegen om de stuurplaneet van de materiewip in ogenschouw te kunnen nemen. Als een ruimteschip van de Benguel in het afweervuur van de Hauri vergaat vindt er een psionische schokgolf plaats. Rhodan, die intussen op Cheobad is geland, wordt door deze schokgolf getroffen en verliest het bewustzijn. Als hij weer bijkomt bezit hij kennis over Afu-metem, de vorst van het vuur, Ć©Ć©n van Hexameron's zes leden die verschillende vormen kan aannemen van geĆÆncarneerde gestaltes. Als Afu-metem zich per radio meldt is Rhodan's truc snel doorzien en moet hij uiteindelijk vluchten uit het Ushallu-stelsel.


In het normaaluniversum heeft Atlan ondertussen 12 ruimteschepen met de vectoriseerbare Grigoroff-projectors laten uitrusten om daarmee de vlucht te kunnen maken naar Tarkan. Gucky keert niet meer op tijd terug om de vlucht mee te maken en informeert Atlan via de radio over de bevindingen met betrekking tot de materiewippen. Atlan is ontzet over de omvang van de activiteiten van de Hauri en wil zich met Tarkan gaan bemoeien om de overdracht te verhinderen van M33. Op 30 september 447 NGT vertrekt de Tarkan-vloot. Gedurende de overtocht naar Tarkan verteert de virusmaterie volledig, het was beschermend aangebracht op de ruimteschepen om de strangeness-schok te dempen. Op 15 oktober bereikt de kleine vloot het universum Tarkan vlakbij het Anklam-stelsel - de voorspelling van HET is uitgekomen. Allemaal, ook Julian Tifflor en Ratber Tostan, komen ze aan bij het Anklam-stelsel.


Atlan hoort dat Perry Rhodan enkele weken geleden daadwerkelijk hier was en intussen verder is doorgedrongen in de galaxie Hangay. Op dat moment komt een bode van de centrale kennisautoriteit aan in het Anklam-stelsel. Hij brengt nieuwe aanwijzingen over de Kartanen en wendt zich dan verrassend tot Atlan. Hij waarschuwt de Arkonide ervoor om direct in het Ushallu-stelsel door te dringen. Veroorzaakt door alle gebeurtenissen van de laatste weken werd het stelsel omgebouwd tot een praktisch onneembare vesting. Atlan kan beter naar het Zapurush-stelsel vliegen omdat hij daar belangrijke informatie kan inwinnen. Atlan doet dat en komt te weten dat de materiewip in het Ushallu-stelsel is te vinden op Paghal, de 22e planeet. Men vliegt ook naar de 59e planeet, Zerenghaa omdat hier overblijfselen uit het verleden zijn bewaard. De zone op de zuidpool van deze ijsplaneet geldt als verboden gebied, maar door bluf verkrijgt men toegang tot een reusachtige 55.000 jaar oude krater genaamd 'overwinningsteken'. Men komt te weten dat hier lang geleden ESTARTU door Heptamer werd overwonnen. Het wordt betwijfeld of ESTARTU hier totaal werd vernietigd.


Het is intussen de 23e november 447 NGT - tot het transport van het derde kwadrant van de galaxie Hangay rest dus nog een week de tijd. Atlan en Iruna zijn reeds op 11 november op Paghal geland waar het plantenleven van deze planeet een dodelijke bedreiging uitoefent. Pas door de inzet van een zerodroom kan Iruna dit afweerwapen van de Hauri neutraliseren. Op 24 november brengt Tostan een nieuw team naar Paghal omdat men van Atlan en Iruna nog niets heeft gehoord. Op dat moment is Afu-metem in het gebied van de heer Heptamer onderweg. Uitgangspunt voor hem is het Nachod as Qoor. Tijdens zijn inspectierondes legt hij, in nauwelijks meetbare tijd, reusachtige afstanden af. Vele galaxies liggen op zijn weg. Maar dan wordt hij over vreemde zaken op Paghal geĆÆnformeerd en keert hij terug. De commando's op Paghal lukt het, in de ochtend van 30 november, om de materiewip te vernietigen en op het allerlaatste moment per overbrenger te vluchten. Afu-metem komt te laat aan en bedreigt Atlan per radio dat hij weet dat Perry Rhodan bij Nachod as Qoor is te vinden en dat daar de vorst van het vuur de macht van Hexameron zal demonstreren.

Op een geheel andere plek en in een andere universum: Ernst Ellert, Testare en Barkon bereiken na enkele omwegen hun doel dat zich ontpopt als een station van de Barkoniden. De drie zoekers hebben voorheen geleerd dat de grootste daad van de Barkoniden het bedwingen was van Suprahet. In dit station bevinden zich geconserveerde Barkoniden lichamen waarvan Ellert en Testare er Ć©Ć©n weten te behouden. Vervolgens komen ze belangrijke details te weten over de geschiedenis van de Barkoniden. Daarna meldt een mentale stem dat de drie zoekers niet verder kunnen worden geholpen. Ze moeten dus op eigen kracht de tijdtafels van Amringhar vinden, die de toekomst kunnen voorspellen. Alleen gewone sterfelijke wezens kunnen de weg daarheen vinden en dit geldt nu ook voor Ellert en Testare. Hun bijzondere gaven zullen ze pas terug krijgen na de opdracht. Barkon blijft in het oude station van zijn volk achter, terwijl Ellert en Testare vertrekken naar een vlakbij gelegen ruimtehaven van het station.


In de lokale groep is oktober van het jaar 447 NGT aangebroken. De gegevens die Anson Argyris bij zijn laatste actie heeft doorgestuurd bevat informatie dat de gezochte materiewip zich moet bevinden in de sterrenhoop Marty-5, die aan de periferie ligt van de galaxie M33. Reginald Bull gaat met zijn nieuwe ruimteschip de CIMARRON op zoek naar de planeet Ashkalu, de exacte plaats van de materiewip. Begin november heeft de zoektocht resultaat, maar pas eind november - ongeveer drie weken na de landing op Ashkalu - lukt het Gucky en zijn begeleiders om explosieven in de materiewip te verstoppen.


Als de termijn van de verplaatsing nadert raast een ruimteschip van de Hauri het Ashkalu-stelsel binnen en meldt dat het tegenstation in het universum Tarkan is vernietigd. Uren later vergaat de planeet Ashkalu. Alleen sommige ruimteschepen van de Hauri lukt het om te vluchten. Reginald Bull laat deze ruimteschepen achtervolgen en bereikt zo de randgebieden van de galaxie Hangay, wiens derde kwadrant onder de al bekende omstandigheden is gematerialiseerd. De Terranen ontdekken daar een ruimte-tijd-anomalie die naar het schijnt kunstmatig wordt gestabiliseerd. In deze anomalie ontdekt Bull een zonnestelsel waarin zich ook een ruimtestation in aanbouw bevindt van gigantische afmetingen. 'Ur amm Taloq' oftewel Urian bezorgt de Terranen opnieuw een schok want Gucky kan de Hauri commandant telepathisch afluisteren en hoort zo dat dit station een reusachtige materiewip zal worden waarmee grote galaxies ook in zijn geheel naar Tarkan kunnen worden overgebracht. Door een truc lukt het de ruimteschepen die de anomalie waren binnengedrongen om de vrije ruimte weer te bereiken. Aan het station kan alleen geringe schade worden toegebracht. Tijdens de gebeurtenissen bij de ruimte-tijd-anomalie wekt een technicus genaamd Benneker Vling, die eerst conservatief was, bij Bull argwaan op omdat hij plotseling meteen alles kan bewerkstelligen en op het juiste moment de beste ideeƫn heeft.


Bull wil zo snel mogelijk naar Tarkan doorstoten om Rhodan en Atlan over het station Urian te informeren omdat hij in Tarkan een overeenkomstig tegenhangerstation vermoedt. De terugkeer naar verzamelpunt X-DOOR zal moeten wachten omdat Oogh at Tarkan meldt dat hij 'signalen van de voltooiing' ontvangt. Men vliegt naar de planeet Wailiki en daar begint het dagenlange wachten. Maar dan wordt Bull getuige van gedenkwaardige gebeurtenissen: ruimteschepen van de Benguel en van de Juatafu-robots landen op Wailiki en als er ook eenheden van de Vennok landen vallen de organische Benguel en de Juatafu robots massaal neer; er vindt een 'dubbelzelfmoord' plaats. Een mentale stem meldt zich en deelt mede dat er geen versmelting kan plaats vinden omdat de delen niet samenvallen. Bull en zijn begeleiders vliegen daarna naar de BASIS bij X-DOOR.


Begin januari 448 is de CIMARRON uitgerust met een vectoriseerbare Grigoroff-projector. Kort voor de start gaat Eirene ook aan boord van de CIMARRON om de vlucht naar Tarkan mee te maken. Ze heeft al snel een eerste merkwaardige ontmoeting met de vreemde technicus Benneker Vling. Terwijl de CIMARRON zich voorbereidt om naar het Tarkan universum te vertrekken vertrekt Nikki Frickel's SORONG naar een doel in Hangay om daar naar steunpunten te zoeken van de Hauri. Bull laat de bemanning van de CIMARRON in diepslaap brengen om de strangeness-schok te verminderen. Maar alles zou tevergeefs zijn geweest als niet Eirene en Benneker Vling, die een afgezant blijkt te zijn van HET, samen met Si Kitu, de moeder van de entropie, te hulp schieten om het ruimteschip te omhullen met een hyper-georiƫnteerd beveiligingsscherm. Si Kitu vertelt later geƫrgerd dat ze de CIMARRON alleen heeft geholpen omdat het in haar eigen plannen paste en dat de Terranen niet goed op de hoogte zijn in de omgang met strangeness, want een ieder die de grenzen tussen de universa oversteekt is in zekere zin strafbaar. In de avond van 10 januari bereikt de CIMARRON het stelsel met de stuurwereld voor het vierde kwadrant van de galaxie Hangay.


Perry Rhodan zoekt nog steeds naar Nachod as Qoor. Rhodan verliest meerdere weken en is meermaals de dood nabij tot hij eindelijk begrijpt hoe alles samenhangt. Pas in de ochtend van 30 november 447 NGT lukt het hem net op tijd om met zijn DORIFER-capsule het derde Hangay-kwadrant te verlaten, voordat het naar het normaaluniversum zou worden overgebracht. Bij deze gebeurtenis ontdekt de peiling van zijn capsule waar Nachod as Qoor zich bevindt - rond 250.000 lichtjaar verwijderd van Hangay's hoofdvlak. LEDA vliegt er naartoe en daar herkent Rhodan de ongelooflijke waarheid: Nachod as Qoor is niet een enorm massaal zwartgat maar een kosmonucleotide zoals DORIFER. Op 4 december bereikt Rhodan een station dat er net zo uitziet als een 'DORIFER-poort'. Hier ontmoet hij ook een Juatafu-robot. Als Rhodan met LEDA het Nachod as Qoor binnenvliegt herkent hij de absolute waarheid: het 'gat van de eeuwigheid' is identiek aan DORIFER. LEDA raakt in het zog van enkele PSIQ's waardoor Rhodan verscheidene fasen uit het verleden opnieuw beleeft. Zo wordt hij er getuige van hoe Heptamer rond twee miljoen jaar gelden de gravitatieconstante van Tarkan verhoogde om de ineenstorting te bespoedigen. Eveneens 'ziet' hij hoe Heptamer rond 55.000 jaar geleden ESTARTU overwint op de planeet Zerenghaa. De beide superwezens ziet hij in de vorm van nevelachtige energiepatronen.


Als hij op 3 januari 448 NGT eindelijk DORIFER, oftewel Nachod as Qoor, weer kan verlaten raakt hij onvoorzien in handen van de vuurvorst Afu-metem. Deze staat hem verrassend genoeg niet naar het leven. In plaats daarvan geeft hij, ondanks zijn gevoel van superioriteit, aan Rhodan zelfs interessante informatie prijs. Hexameron is een organisatie van de kracht en het geloof en bestaat uit zes leden. Er zijn drie vorsten van de kracht die de namen 'metem' dragen evenals drie vorsten van het geloof, die zich 'letel' noemen. De vorsten van de kracht zijn de vorst van het vuur, vorst van de stormen en de vorst van de vloed en tot de vorsten van het geloof horen die van de reinheid, de dogma en de verering. Welke rollen ze spelen in de hiƫrarchie van Heptamer verzwijgt Afu-metem, maar Heptamer schijnt vergelijkbaar te zijn met een superintelligentie.


Meer door toeval hoort Rhodan dat Atlan in het universum Tarkan is doorgedrongen en reeds eerder contact had met Afu-metem. Reginald Bull ontmoet ondertussen Atlan die kort daarvoor de materiewip Borj amm Droar heeft ontdekt, die een tegenhanger is van Urian. Atlan komt te weten dat Rhodan gevangen is aan boord van Ć©Ć©n van de ruimteschepen die zijn gestationeerd in de buurt van Nachod as Qoor. In het normaaluniversum lukt het een commando actie, die door Galbraith Deighton wordt geleid, om het station Urian te vernietigen met behulp van TSUNAMI-ruimteschepen.


Nikki Frickel ontvangt een mysterieuze boodschap in Kartaanse code en vliegt daarna naar een verborgen wereld. Daar ontmoet ze robots die Toto Duga worden genoemd en het vreemde wezen Hirdal die haar de geschiedenis van de robots vertelt: toen ESTARTU zich in groot gevaar bevond bij het gevecht met Heptamer op de planeet Zerenghaa, schiep ze uit het stof van deze wereld 500 robots, de Toto Duga, en gaf hen de opdracht om haar erfenis te bewaren. De Toto Duga, ook wel Juatafu genoemd, verlieten Zerenghaa zonder dat de krachten van Hexameron het bemerkten. Ze vestigden zich onder het oppervlak van de planeet Ushindi waar ze fabrieken en werven schiepen en vier miljard andere Toto Duga produceerden, zodat de erfenis van ESTARTU verder verdeeld kon worden. Ze vonden het volk van de Benguel en de erfenis verdeelde ze ook over deze vier miljoen wezens. Wanneer een als duofusie gekenmerkt koppel tussen Juatafu en Benguel wordt samengebracht ontstaat een deel van ESTARTU weer opnieuw. Ook Hirdal is op deze wijze ontstaan bij duofusies tussen duizenden Juatafu en Benguel.


Eind februari 448 NGT nadert de verenigde vloot van de Benguel en Juatafu, begeleid door het galactische expeditiekorps van de CIMARRON, het laatste Hangay-kwadrant dat binnenkort naar het standaarduniversum zal worden verplaatst. Afu-metem ontsteekt een vuurstorm in het Dao-Ban-stelsel. Thermische energie wordt vanuit de omliggende ruimtesectors naar de centrale omgeving gepompt zodat lineair- en metagraaf-aandrijvingen zullen falen. Het is Afu-metem's doel om de samensmelting te verhinderen tussen Benguel en Juatafu. Maar Perry Rhodan en Atlan kunnen de vuurstorm in andere banen leiden en daardoor komt de vorst van het vuur in het vuurbereik van zijn eigen wapen, en vindt daarbij de dood. Op 28 februari 448 NGT is het eindelijk zover: het gigantische project van de Kansahariyya wordt voltooid onder leiding van de Kartanen. Het laatste kwadrant van de galaxie Hangay materialiseert in het standaarduniversum. De in het universum Tarkan binnengedrongen ruimteschepen van de Terranen en ook Perry Rhodan keren weer terug.


Op de planeet Narna vindt een grote samenkomst plaats en uit de bewustzijnsfragmenten van ESTARTU, die in de Benguel en de Juatafu waren opgeslagen, ontstaat de manifestatie van de superintelligentie opnieuw door de duofusies. Een filigraan-achtig gestalte - een reuze versie van Hirdal - verheft zich in de hemel van Narnas en geeft verdere bijzonderheden uit de geschiedenis van ESTARTU prijs: ze volgde de roep om hulp van de Kansahariyya niet alleen uit medelijden voor de federatie van de 22 volkeren. Ze wist dat de natuur er naar neigde om universa in de hyperruimte te groeperen om zo clusters te vormen. Tarkan en het standaarduniversum hoorden daarbij tot dezelfde cluster, en wat in Tarkan geschiedde kon van daaruit ook het standaarduniversum beĆÆnvloeden. Als ESTARTU Tarkan bereikte instrueerde ze de Kartanen over het organiseren van het 'project Meekorah', wat in hield dat de galaxie Hangay moest worden gered van de warmtedood, waarvoor deze compleet moest worden verplaatst naar het standaarduniversum. Maar de machthebbers van Tarkan verzetten zich tegen dit voornemen omdat daardoor de afloop werd verstoord van de 'laatste zes dagen'. Bij de confrontatie met Heptamer moest ESTARTU haar bewustzijn over robots verdelen, die haar erfenis bewaarden. Uit de bewustzijnsfragmenten van de Toto Duga en de Benguel ontstonden lang levende duo-vormen - functionerend op vijf-dimensionale structuur met hoge beweeglijkheid - die als centrale kennisautoriteit de Kansahariyya ondersteunden bij de uitvoering van het 'project Meekorah'. ESTARTU informeerde HET dat ze ooit in de toekomst een aanvoerder nodig zou hebben voor haar nieuwe bestaan die de Benguel en Juatafu de juiste weg zou wijzen. Door een speciale modulatie van hun cellenactiveerders vervulden Perry Rhodan en Atlan de rol van een IMAGO die voor de samenkomst van beiden volkeren moest zorgen.


Nadat Hangay volledig is gematerialiseerd en ESTARTU opnieuw is ontstaand keert de superintelligentie in haar rijk terug. EĆ©n van de ruimteschepen van het Tarkan-verband wordt vooruit gestuurd naar verzamelpunt X-DOOR om over de gebeurtenissen te berichten op Narna. Als de ruimteschepen van de Terranen, waarbij ook weer de SORONG is aangesloten, huiswaarts vertrekken duiden eerste structuurverschuivingen erop dat de ruimte in oproer is geraakt. Er trekken golffronten door het heelal over wiens gevaren men alleen maar kan speculeren. DORIFER schijnt ineen te storten. Vele vragen van de laatste maanden blijven onopgelost: voorlopig schijnen de Nakken zich niet meer te interesseren voor het actuele gebeuren. Hun denken vindt plaats op een andere niveau van de werkelijkheid die voor mensen ontoegankelijk is. Het Tarkan-verband nadert de randzone van Hangay en daarmee ook het verzamelpunt X-DOOR.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 20 Ā© Cornelis van den Ende