< vorige  | volgende > |  INDEX  |   šŸ”

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ā€“ de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiĆ«


CYCLUS 19: DE NETLOPERS

Nummer 1300 t/m 1349


Datum: 445 - 447 NGT (4032 - 4034 na Chr.)


Midden september van het jaar 445 NGT wordt Rhodan's dochter Eirene een netloopster. De daarvoor benodigde 'psionische inprenting' krijgt ze op Sabhal, de basiswereld van de netlopers. In de relatieve nabijheid bevindt zich de vierdimensionale afdruk van de kosmonucleotide DORIFER die een bolvormige uitgestrektheid heeft van 50 miljoen lichtjaar, waartoe ook de machtigheidsballing van HET en ESTARTU horen. Eirene herinnert zich bij deze gelegenheid belangrijke gebeurtenissen uit het recente verleden: aan het begin van 430 NGT bereikten de verbannen ridders van de diepte en hun begeleiders de machtigheidsballing ESTARTU nadat ze gehoor hadden gegeven aan de mentale oproep van een vreemde. In een ruimtestation troffen ze tot hun verbazing een Cappin aan die zich Testare noemt. Hij verkondigde dat de netlopers de bewakers van DORIFER waren en dat het een vrijwillig gekozen missie was en ze niet in opdracht van de kosmocraten handelen.


Ca. 50.000 jaar geleden hadden onbekenden invloed uitgeoefend om te veroorzaken dat de psi-constante binnen DORIFER's bereik werd verhoogd. Daardoor werden de psionische netlijnen voor verplaatsingen bruikbaar. Over de oorsprong van het psionisch-net bestonden alleen vermoedens. Er werd aangenomen dat het zo oud was als het universum, een product van de oerknal. Sinds honderdduizenden jaren werd het al voor verplaatsing benut door het volk van de Querionen. Na de manipulatie van DORIFER, ongeveer 50.000 jaar geleden, kon het ook worden gebruikt door niet-Querionen en ruimteschepen met enerpsi-aandrijving. De Querionen richtten ter bescherming van DORIFER de organisatie van de netlopers op.


De groep rond Perry Rhodan werd in 430 NGT door een ruimteschip naar Sabhal gebracht en daar trof men de stem aan van de mentale oproep: Alaska Saedelaere. Hij werd geruime tijd geleden, met Kytoma's hulp, van zijn Cappin-fragment bevrijd, dat daarna een eigen leven leidde als de Cappin-projectie Testare. Op Sabhal ontmoette Rhodan ook weer zijn vrouw Gesil en zag hij voor het eerst zijn enkele maanden oude dochter Eirene.


Icho Tolot ondernam op dat moment een eerste poging om de thuisgalaxie M87 van zijn voorvaderen te bezoeken, maar zijn poging mislukte omdat het psionisch-net in de buurt van M87 niet toegankelijk was. Waringer en Bull stelden zich eveneens in dienst van deze zaak maar werden geen netlopers. Het algemene beeld dat Rhodan toentertijd voor ogen kreeg was tamelijk troosteloos: sinds meer dan 55.000 jaar verzetten de netlopers zich tegen de eeuwige krijgers, maar hun succes was vrijwel nihil. De eeuwige krijgers hadden met hun kosmische wonderen grote schade aangericht op de psionische netlijnen. Ze wilden de psi-constante verder opvoeren om DORIFER te laten muteren. Tijdens deze jaren van heroriƫntatie kwam Perry Rhodan van Kuriere te weten dat sotho Tyg Ian zijn positie in de Melkweg steeds meer had verstevigd en dat de Galactici alleen nog ondergronds tegenstand konden bieden.


Op 30 juni 432 NGT werd eindelijk het wonder van de Melkweg, de 'gordiaanse knoop', door Tyg Ian ingewijd: een psionisch-baken, dat de vorm had van een vuist, dat straalde in een gigantische zwartgat in het centrum van de Melkweg en wel 8000 lichtjaren ver reikte. Maar de 'gordiaanse knoop' had ook nog een andere functie want het baken was de bron voor het Stygiaanse-net waarin de Melkweg thans zat ingekapseld. Door de afscheiding met het Stygiaanse-net van het psionisch-net was de weg versperd voor de netlopers en ruimteschepen met enerpsi-aandrijving naar de Melkweg. Bovendien had Tyg Ian rond de 12.000 bewakingsforten in de Melkweg gestationeerd, de zogenoemde feresh tovaars. Het was voor de netlopers wel mogelijk om te patrouilleren in het binnenste van DORIFER. In het jaar 435 NGT ontmoette Rhodan, Atlan en Salik de bode Carfesch van de kosmocraten, die opnieuw onderweg was, in een station van de galaxie Dhatabaar. Doordat beide partijen bij hun standpunten bleven kwam men niet tot een overeenkomst.


Op 20 september 445 NGT, enkele dagen nadat Eirene in de bond van netlopers is opgenomen, keert Atlan van een inspectiereis terug en deelt hij mee dat DORIFER vreemde signalen afgeeft. Dagen later wordt DORIFER afgegrendeld omdat de signalen nog steeds niet afnemen. Precies op het moment dat Eirene zich naar de DORIFER-poort begeeft vindt er een gebeurtenis plaats. In de nabijheid van DORIFER duikt een enorm object op dat er uit ziet als een reusachtige asteroĆÆde. Het blijkt dat de KLUIT, zoals het object wordt genoemd, duidelijk van kunstmatige oorsprong is en er uit ziet als een rotsblok van 80 x 35 x 18 km. De KLUIT vliegt met geringe snelheid in de richting van Absantha-Shad en verspreidt een sterke psi-straling die een nadering vrijwel onmogelijk maakt. Eirene wordt door deze gebeurtenis plotsklaps verplaatst naar de planeet Som-Ussad in Siom Som. Van daaruit komt ze op Pailliar terecht waar ze gevangen wordt gezet door de kodex-bewaker Dokroed. Midden november lukt het Perry Rhodan om Eirene te bevrijden. Ze komen samen terecht op de planeet Topelaz en ontmoeten bij hun avonturen aldaar een Nak en een Kartaanse.In december 445 NGT volgt Reginald Bull met zijn virusschip een ander spoor van de Kartanen. Hij komt te weten dat in Absantha-Gom weer een wrak van een ruimteschip is ontdekt dat op het type lijkt dat hij 15 jaar geleden op Aquamarin heeft gevonden. Hij kan nog steeds niet verklaren waarnaar de Kartanen op zoek zijn, 40 miljoen lichtjaren verwijderd van hun thuis. Op Bonfire ontmoeten Rhodan en Bull elkaar. Rhodan vertelt Bull dat hij op Topelaz een Kartaanse heeft ontmoet die als thuiswereld de planeet Hubei heeft aangeduid. Op Bonfire werkt een soort geheime dienst, genaamd 'huis van de niveaus', waarbij ook een Nakk is betrokken. Deze Nakk verkondigt de mysterieuze woorden die vooralsnog onbegrijpelijk blijven: "er bestaat geen leven behalve in Meekorah want Tarkan de krimpende brengt niets anders dan de dood".


Wanneer Gucky zich meldt en vertelt dat er in de noordelijke sector van Absantha-Gom meerdere grote ruimteschepen zijn gezien, dan neemt Bull deze zaak op zich omdat hij hier een ander spoor van de Kartanen vermoedt. Samen met Gucky verkent hij de situatie op Chanukah want daar zijn daadwerkelijk Kartanen aan het werk die het 'project LAO-SINH' uitvoeren. Van opgebrande delen voor lange-afstand ruimteschepen bouwen ze een nieuw ruimteschip voor de lange afstand. Gucky vertelt ook dat hij maanden geleden mentaal contact heeft gehad met Ernst Ellert die zijn viruslichaam weer heeft afgestaan en als een geestelijk wezen door het universum reist.


Ook Alaska Saedelaere is in Absantha-Gom onderweg omdat hij een spoor denkt te hebben gevonden van Roi Danton en Ronald Tekener. Lainish, een leidinggevend lid van het 'huis van de niveaus', gaat er prat op dat hij al veel vijanden naar het Orphaanse-labyrint van Trovenoor heeft afgevoerd. Alaska vermoedt dat twee daarvan Danton en Tekener zijn. Saedelaere reist eerst naar de planeet Majsunta in de 'donkere hemel'. Daar leven hybriden wezens: tweeslachtige parapsychisch begaafde planten. Zij zijn intelligente bewuste schepsels die een mannelijk en een vrouwelijk componenten in zich verenigen. EĆ©n van deze hybriden bezit volgens Saedelaere ongewone componenten die van de vironauten Jennifer Thyron en Demeter afkomstig zijn. Na enkele manipulaties lukt het Saedelaere om deze hybride onder te brengen aan boord van Lainish's ruimteschip HIVVRON. Door een eerste contact met Demeter en Jennifer Thyron ziet hij zijn vermoedens bevestigd: Roi Danton en Ronald Tekener zijn daadwerkelijk in een Orphaans-labyrint gevangen gezet.


Na een vlucht van 18 dagen bereikt de AVIGNON het randgebied van de Melkweg. Hier merkt men dat door het kosmische baken het psionisch-net is veranderd. De poging mislukt om met de GOI in contact te treden. In plaats daarvan duiken ruimteschepen op van de sotho. Slechts 13 vironauten overleven het verhoor en de daarmee verbonden folteringen. Het lukt hen om te vluchten wanneer ruimteschepen van de GOI het bewakingsfort aanvallen. De geredden worden meteen naar het commandocentrum van de GOI in de Eastside van de galaxie gebracht. Daar informeren ze Julian Tifflor over de gebeurtenissen in de machtigheidsballing ESTARTU. Kort daarna ondernemen ze een speciale opdracht voor de GOI. Daarbij komen ze te weten dat de GOI over ongeveer 23.000 ruimteschepen en 18 planetaire bases beschikt. Bovendien is er een kleine groep van latent psi-begaafde wezens, de zogenaamde para-tensoren, die met paradauw hun vaardigheden versterken. Men heeft ook nog een nieuw wapen ontwikkelt, de striktor, waarmee men ruimteschepen en psi-radio-berichten in het Stygiaanse-net kan opsporen.


Op het zelfde moment is er een actie op Aarde gepland en de daarvoor benodigde paradauw wordt met de AVIGNON naar Terra gebracht. Contactpersoon is een obscure Springer, genaamd kapitein Ahab, die een grote persoonlijke haat heeft tegen Tyg Ian/Stygian. Ahab treedt rigoureus op tegen de troepen van de sotho bij enkele vijandelijkheden op weg naar Terra. Pas later wordt de reden daarvan duidelijk: Ahab is niemand anders dan Stalker, die op Tahun gered kon worden maar daarbij helaas kreupel is geworden. Na het afleveren van een kleine hoeveelheid paradauw vliegt de bemanning van de AVIGNON verder naar M33 om daar de PIG, die onder leiding staat van Nikki Frickel, over de nieuwste stand van zaken te informeren. Op februari 446 NGT wordt het steeds duidelijker dat Stygian in actie wil komen tegen de Blues omdat juist zij zich vijandig opstellen tegen de krijgercultus. Om meer informatie te vergaren dringt een commando van de GOI binnen in een upanishad-school op de Mount Everest. Men krijgt hulp van een onbekende die steeds ingrijpt wanneer er geen uitweg meer is. Deze vreemde man met het spierwitte haar noemt zichzelf Peregrin. Men ontdekt gegevens waaruit blijkt dat Tyg Ian het permanent conflict wil invoeren in de hele lokale groep van galaxies. Als eerste wil Stygian met een ultiem wapen tegen de Blues optreden; meer details hierover worden niet vertrekt. Tevens heeft Tyg Ian in ESTARTU om versterking gevraagd.


Begin maart 446 NGT heeft de PIG in M33 al op meerdere planeten ruimtescheepswerven van de Kartanen ontdekt waarop ze de zogenaamde UMBALI lange-afstand ruimteschepen bouwen die geschikt zijn voor het transport van paradauw naar ESTARTU. De verklaring van de Kartanen dat M33 te klein voor ze is geworden klinkt volgens Nikki Frickel iets te simpel. Toevallig ontdekt ze dat binnenkort een ruimteschip, de SANAA, uit ESTARTU wordt verwacht en dat ook Dao-Lin-H'ay aan boord is. Tijdens de terugkeer van de SANAA naar M33 meldt de stem van Ardustaar zich opnieuw bij Dao. Het blijkt dat het hierbij gaat om een groep van 18 oeroude Kartanen waarvan er Ć©Ć©n ernstig ziek is. Volgens de wil van dezen kan alleen Dao-Lin-H'ay in aanmerking komen als plaatsvervangster. De PIG valt het ruimteschip SANAA aan, maar Dao-Lin-H'ay weet te ontkomen. De para-tensoren komen daarbij meer te weten over de groep van oeroude Kartanen die achter het 'project Lao-Sinh' staan - de zogenaamde clan van de wetenden.

In februari 446 NGT is Waringer op Sabhal nog steeds de KLUIT aan het onderzoeken - maar hij komt niet veel verder, ook wanneer hij zeker weet dat de KLUIT een andere strangeness-waarde heeft en daarmee naar alle waarschijnlijkheid van een ander universum moet afstammen. Gedurende langere tijd werkt Waringer aan een vectoriseerbare-Grigoroff-projector die een specifieke vlucht in een andere universum mogelijk moet maken. Gedurende deze dagen lanceert hij opnieuw enkele testsondes waarvan er verrassend genoeg twee terugkeren. Het beeldmateriaal van de sondes vertoont geen vreemde sterrenconstellaties maar geeft de indruk te zijn opgenomen binnenin een gebouw of ruimteschip. Op sommige beelden is een augurkachtig wezen en een Terraanse ruimtevaarderslaars te zien. Snel daarna krijgt Waringer zekerheid: de sondes waren niet in een vreemd universum maar binnenin de KLUIT. Omdat de strangeness-waarde van de KLUIT in de loop van de tijd afneemt kan ook een robot de KLUIT binnendringen. Deze neemt bij zijn terugkeer een zelfde soort plant mee als Comanzatara. Verdere informatie laat overduidelijk zien dat in de KLUIT een Terraan en een Swoon actief zijn.

Begin maart 446 NGT begint op Yagguzan opnieuw de Kalydoonse jacht in het daar aanwezige Orphaanse-labyrint. Lainish wil daarbij Tekener en Danton gevangen nemen om de falende mannelijke componenten te vervangen bij de Majsunta-hybride. De locatie van het labyrint is op een gigantische planeet van het type Jupiter die vanuit de hedendaagse werkelijkheid is overgebracht naar een parallel-realiteit. Wezens die bij de eeuwige krijgers in ongenade zijn gevallen worden verplaatst naar dit Orphaanse-labyrint, waarvan de eigenlijke functie de verstoring is van het psionisch-net. Tekener en Danton kunnen door te bluffen worden gered en Ijarkor moet hen vervolgens de vrijheid schenken.

Saedelaere heeft ondertussen bepaald waar Lainish de hybride naar toe heeft gebracht. DORIFER is momenteel nog steeds actief en daarom begeeft Atlan zich op een inspectievlucht in de kosmonucleotide. Eirene is stiekem aan boord van Atlan's DORIFER-capsule geslopen. Atlan komt te weten dat zich in de kosmonucleotide miljoenen psionische informatiequanten - zogenaamde PSIQ'S - bevinden die in een bonte dans informatieketens laten ontstaan die de basis vormen voor een potentiƫle toekomst. Op 11 april keren Atlan en Eirene terug naar Sabhal.

In de ESTARTU-galaxies is onrust ontstaan omdat Ć©Ć©n van de gorim's een gerucht heeft verspreid: ESTARTU leeft hier niet meer! De eeuwige krijgers verzamelen zich in het Siom-stelsel van de galaxie Siom Som. Ze willen de situatie bespreken maar niemand vertrouwd elkaar. Pelyfor, de eeuwige krijger van de galaxie Muun, is met een grote vloot verschenen omdat hij een opdracht buiten de machtigheidsballing moet uitvoeren. Ook de begenadigde Danton en Tekener zijn in het Siom-stelsel en hen wordt, naar eigen wens, de planning voor het volgende 'spel des levens' toevertrouwd. Deze keer vind het evenement niet plaats op Mardakaan maar in het Siom-stelsel, ter ere van Ijarkor. De conferentie van de krijgers sleept zich voort, maar dan laat de animator-Pterus zijn masker vallen. Twaalf andere animators duiken op en beschuldigen de eeuwige krijgers van ontrouw. ESTARTU heeft bevolen dat elke krijger een animator aan zijn zijde moest nemen. Ijarkor krijgt de gelegenheid om naar Etustar te reizen en daar informatie te verzamelen om het gerucht te ontkrachten. Pelyfor vertrekt eindelijk in de richting van de Melkweg en tot zijn vloot behoren ook talrijke verloren geschenken van de Hesperiden die het wonder van Muun vertegenwoordigen. Pelyfor's opdrachtgever is niemand anders dan sotho Tyg Ian.

In april vechten twee galactici in de KLUIT om te overleven: Ratber Tostan, een voormalige USO-specialist, en Posy Poos, een Swoon. Tostan kampt met geheugenverlies maar van tijd tot tijd duiken er weer herinneringen op. Tostan en Posy Poos vechten zich een weg door de KLUIT en ontmoeten daarbij veel verschillende volkeren zoals de Mamositu. En opnieuw komen herinneringen vrij: Tostan was USO-majoor ten tijde van de LAURIN-zaak en lag vervolgens langere tijd in een diepslaap en heeft daarna in oktober 430 NGT met TSUNAMI-31 en TSUNAMI-32 een geheime opdracht in het gebied van M33 uitgevoerd. De Grigoroff-projector van zijn ruimteschip viel uit en het schip werd naar een vreemde omgeving verplaatst, vermoedelijk een vreemd universum. Het lukt Ratber Tostan om zijn vlucht uit de KLUIT voor te bereiden en een radiobericht te versturen.


Stalker, alias kapitein Ahab, start een nieuwe poging om Stygian te verzwakken. Samen met Tirzo, een mutant uit het volk van de Blues, vertrekt hij naar de planeet Terzrock om daar Domo Sokrat te bevrijden. In het Galacticum, de raad van de galactische volkeren, heerst nog steeds veel onenigheid over wat men tegen Tyg Ian zal ondernemen. Tenslotte kondigen de Haloeters hun vertrek uit deze bond aan. Tyg Ian benut deze situatie om Haloet aan te vallen. Een invasieleger van 120.000 gardisten probeert om de Haloeters op de knieƫn te krijgen. Omdat de GOI voorheen grote hoeveelheden anti-KM-gas heimelijk naar Haloet heeft gebracht kunnen de Gardisten van hun conflictwaan worden bevrijd. Stygian lijdt zijn zwaarste nederlaag tot nu toe in het gebied van de Melkweg.


In mei 446 NGT is het dan zover: de 'grote broeder' grijpt doorslag gevend in als de striktor voor het eerst in grote getale wordt getest. De grote broeder is de in het jaar 434 uit de Melkweg verdwenen BASIS. Aan boord werkt een vreemde wetenschapper die onconventionele experimenten uitvoert. Zijn naam: Peregrin. Het lukt deze wetenschapper om een verkenningschip te onderscheppen dat Pelyfor's vloot vooruit is gereisd. Aankomsttijd en locatie kan worden verkregen. De Hamiller-buis, die intussen met het tabernakel van Holt een nieuwe component heeft gekregen is het gelukt om een overzicht te reconstrueren van de posities van de 12.000 feresh tovaars. Korte tijd later komt Pelyfor's vloot aan en door een speciale instelling van de striktors lukt het om de ruimteschepen in een kunstmatige Mƶbius-lus te dwingen die in de psi-ruimte is verankerd. De bemanningen worden met anti-KM-gas behandelt en daarna ondergebracht op een onbeduidende centrumwereld. Bij een gevecht vinden Pelyfor en zijn animator de dood. De verloren geschenken van de Hesperiden bevinden zich niet aan boord van de ruimteschepen, maar zijn zelfstandig via het psionisch-net gearriveerd en hebben zich in de Eastside gepositioneerd. De planning van de aanval op Pelyfor's vloot stamt van niemand anders af dan de onconventionele Peregrin die kort daarna weer spoorloos is verdwenen. Men vindt in zijn cabine een boodschap waarin de enerpsi-aandrijving gedetailleerd wordt beschreven. Via Peregrin meldt zich verrassend genoeg ook nog HET met opnieuw een orakelachtige boodschap.


In juni 446 NGT proberen de Kartanen in M33 nog steeds om de PIG te misleiden over hun organisatiestructuur. Dao-Lin-H'ay is het niet eens met het voornemen van de hoge vrouwen om 18 zieke Kartanen voor dit plan op te offeren. Voor Nikki Frickel wordt het allemaal steeds raadselachtiger. Technische relikwieƫn, die meer dan duizend jaar oud zijn, stammen hoogstwaarschijnlijk af van de Kartanen die pas sinds enkele honderden jaren actief zijn op het kosmische toneel.


Ongeveer tegelijkertijd draaien de plannen van Tekener en Danton voor het volgende 'spel des levens' op volle toeren want ze willen bij deze gelegenheid een beslissende slag slaan tegen de krijgercultus. Van groot belang daarbij is een nieuwe netloper, de Ophaler Salaam Siin. De Ophalers hebben de vaardigheid om muziek met een psionisch-component te componeren; deze muziek oefent op het publiek een hypno-suggestieve werking uit. 1.300.000 Ophalers onder leiding van Salaam Siin zullen de psionische muziek voor het 'spel des leven' uitvoeren. Lainish wantrouwt Tekener en Danton en wil hun voorbereidingen verstoren. Hij zorgt ervoor dat 150.000 zangers op de wereld Pailliar en Lombok worden afgezet inplaats van op de maan Ijarkor in het Som-stelsel. Maar juist daarmee helpt Lainish de beide Terranen aan een voordeel. De Ophalers op Ijarkor stemmen hun psi-gezang speciaal af zodat hun psi-energie in wisselwerking treedt met de psionische stuur- en controlemechanismen van de Heraldische-poort van Som. De Koningspoort stort hierdoor in en stoot een psionische schokgolf uit die de afgesplitste Ophalergroepen bereikt op Pailliar en Lombrok. Deze heffen eveneens hun gezang aan zodat de intredende schokgolf zo wordt versterkt dat de plaatselijke Heraldische-poort ook instort, waardoor als een soort domino-effect alle Heraldische-poorten van de galaxie Siom Som worden vernield.


Aan de vooravond van deze actie was Ijarkor uit de 'donkere hemel' teruggekeerd. De eeuwige krijger is gedeprimeerd omdat de boodschap: 'ESTARTU leeft hier niet meer' de machtigheidsballing heeft verscheurd. Het gerucht van de gorims komt echter overeen met de feiten. Wanneer de Heraldische-poorten zijn vernield laten de animators hun masker vallen en zetten ze de eeuwige krijgers af en delen ze de galaxies officieel mede dat zij nu de ware machthebbers zijn, temeer omdat ESTARTU tegenwoordig niet in haar machtigheidsballing aanwezig is.


Begin juli 446 NGT is het Alaska Saedelaere gelukt om Lainish, de Majsunta-hybride, te ontvreemden en over te dragen aan Irmina Kotschistowa, die zich bezig houdt met de afscheiding van Demeter, Jennifer Thyron en de drie Siganesen van de hoofdplant.


EĆ©n dezer dagen vertrekt Jen Salik eveneens naar de galaxie Norgan-Tur om daar in de dom Kesdschan naar een mogelijkheid te zoeken om de drie ridders van de diepte uit de ban van de kosmocraten te bevrijden.


Gedurende de bevrijding van de hybride speelt op Faragha wederom een Nakk een onduidelijke rol omdat hij zijn eigen plan trekt. Van hem komen mysterieuze voorspellingen: "een kosmische catastrofe zal plaats vinden want de Ephemeriden van Absantha-Gom zullen in opstand raken en voor onheil zorgen. Alleen twee 'lichaamslozen' zullen aan deze zaak de nodige aandacht schenken". Kort daarna weet Alaska Saedelaere wie de beide 'lichaamslozen' zijn: Ernst Ellert en zijn voormalige Cappin-fragment Testare.


Ratber Tostan lukt het in juli 446 NGT om zijn ruimteschip TSUNAMI-32 startklaar te maken. Het heeft als vermeend wrak in een hangar gestaan van de KLUIT en uiteindelijk lukt het Tostan om samen met Posy Poos uit de KLUIT te vliegen.


In de Eastside spitst de situatie zich ondertussen toe. De verlorenen geschenken van de Hesperiden zijn op bijna alle Blues-werelden geland. Begin oktober hebben ze bijna de meerderheid van alle bewoners van de Blues-werelden in hun ban. De Hesperiden-geschenken zijn vliegende reservoirs met psionische energie die kunstmatige intelligentie bezitten. Bedient door de Nakken, die in de krijgercultus naar het blijkt bij alle belangrijke plekken aanwezig zijn, werkt de opgeslagen energie langzaam in op het bewustzijn van de betreffende Blues. Met behulp een jongen uit het volk van de Paddlers kan de GOI de Blues toch nog redden en het gevaar van de geschenken uitbannen. Enkele dagen later ontmoeten de Nakk Arfrar, die met de para-tensoren is begaan, en Guang-Da-G'ahd een Kartaanse waarneemster, die op de planeet Asporc werd aangetroffen, elkaar. De Nakk kenmerkt de Kartanen daarbij als 'zusterschepsels'.


In M33 vlucht Nikki Frickel voor de Kartanen die zich niet langer laten bespioneren. Nog steeds is Dao-Lin-H'ay het niet eens met het plan van de clan van de wetenden en wanneer Kartaanse espers aanvallen moet het moederschip WAGEIO worden opgegeven. Dao-Lin-H'ay en de leden van de PIG overleven de aanslag en dringen met een sloep de Raknor-nevel binnen, een donkere wolk in de directe nabijheid. Deze stofnevel is voor de Kartanen taboe. De leden van de PIG ontdekken een zonnestelsel waaruit een radiosignaal wordt verzonden met de 'stem van Ctl'. Ctl-2, zoals de hoofdwereld in de taboe-zone wordt genoemd, ontpopt zich als de wereld van de zogenaamde zesdaagse robots, een robotdynastie. Een ongelooflijk beeld schetst voor de leden van de PIG: rond 50.000 jaar geleden moeten er in M33 ca. 20 volkeren zijn geweest die ongeveer tegelijkertijd hun hoogste ontwikkelingsstand hadden bereikt, Ć©Ć©n daarvan waren de Kartanen. Zij waren ook diegenen die de robotdynastie hebben gebouwd. Waarom de Kartanen de heerschap over de robots hadden verloren en daarna decadent waren geworden, tot ze in de huidige tijd het kosmische toneel weer hebben betreed, blijft onbekend. Dan beleeft Nikki Frickel een nog grotere verrassing: het enorme ruimteschip NARGA SANT, wat vertaalt 'een thuis' betekend, duikt op. Aan boord van dit reuzenruimteschip bevindt zich de clan van de wetenden, de stem van Ardustaar.


Ongeveer tegelijkertijd gebeuren er in de machtigheidsballing ESTARTU ook belangrijke dingen. De macht van de eeuwige krijgers brokkelt overal af en Ijarkor, die wederom twijfelt, ontdoet zich van zijn animator en legt de titel 'eeuwige krijger' af. In Absantha-Gom doorgronden Ernst Ellert en Testare met behulp van de Nakken het geheim van de onheilbrengende Ephemeriden, waarvan de zwerm in wanorde is geraakt. De reden daarvan is een enorme verzameling psichonen - het paradauw.


Reginald Bull is de Kartanen verder op het spoor gekomen en na een lange zoektocht ontdekt hij het Tarkanium. Het bestaat uit vier zonnestelsels die vlak bij elkaar liggen. Drie stelsels vormen een driehoek met in het middelpunt het stelsel van de hoofdwereld Hubei. De vier systemen liggen op Ć©Ć©n vlak en Ć©Ć©n punt, gericht naar de Absantha-Shad toegekeerde zijde van de driehoek, wijst precies in die richting van DORIFER's afdruk. In het Tarkanium bevinden zich ook enorme verzamelingen paradauw, meer dan een miljard druppels. Als de netlopers het Tarkanium verkennen stellen ze vast dat dit gebied ca. 50.000 jaar oud moet zijn. En dat het driehoek-symbool van ESTARTU in werkelijkheid het symbool is van de Kartanen.


Begin november bereikt Ratber Tostan met het ruimteschip THAAL de Melkweg. Zijn geheugenverlies verdwijnt langzamerhand en hij herinnert zich de tijd kort na het Grigoroff-ongeval van zijn TSUNAMI-ruimteschip. De bemanning was toen maanden lang bewusteloos, vermoedelijk als gevolg van een strangeness-schok. Meerdere gegevens duiden aan dat hij zich toen in een onbekend universum bevond. Daar was het heelal roodachtig gekleurd. Ze bereikten een onbekende galaxie waarin een zeer agressief volk leefde dat zelfs de dood totaal niet scheen te vrezen. Tostan kwam in contact met Ć©Ć©n van deze wezens die hij 'koningstijger' noemde. Hij hielp deze bij het uitrusten van een enorm ruimteschip dat begon aan een reis naar een ander universum. Dit ruimteschip was de KLUIT. De KLUIT versnelde plotseling en verdween in de hyperruimte, voordien werd een radioboodschap ontvangen die verrassend genoeg in het Kartaans was opgesteld. De KLUIT heet in werkelijkheid NARGA PUUR wat 'meer thuis' betekend.


Irmina Kotschistowa scheidt Demeter, Jennifer Thyron en de drie Siganesen van de Majsunta hybride. In M33 houden de verrassingen voor Nikki Frickel niet op. Ze ontdekt in de NARGA SANT een geheime sector waarin naar alle waarschijnlijkheid een oeroude Kartaan in een diepslaap ligt. Als hij ontwaakt blijkt het dat hij Oogh at Tarkan is die als grondlegger geldt van de upanishad-religie in ESTARTU. Meer details over de geschiedenis van de Kartanen worden onthuld. Enkelen die van de ware afkomst (uit Tarkan) af weten blijven voorlopig in de NARGA SANT omdat dit is besloten door de 'stem van Ardustaar', die de ontwikkeling van de Kartaanse volkeren wil sturen. Onder hun invloed wordt de ruimtevaart geforceerd en het verkrijgen van paradauw versneld. Paradauw wordt in het Tarkanium gebruikt om de krijgercultus te beƫindigen en het oude rijk van de Kartanen opnieuw te stichten. De Kartanen noemen de Melkweg 'Sayaaron', de 'verre nevel', en het universum noemen ze 'Meekorah'. Van Oogh at Tarkan stamt de zin af "er is geen leven buiten Meekorah, want Tarkan de krimpende brengt alleen de dood". Na zijn ontwaken houdt Oogh at Tarkan op hypno-suggestieve basis een toespraak die wordt verspreid door de standbeelden in alle upanishad-scholen van de Melkweg en de ESTARTU-galaxies. Hij klaagt de Singuva aan die de derde weg van ESTARTU tot krijgercultus heeft geperverteerd.


Begin december spitst de situatie in de Melkweg zich steeds meer toe. Tyg Ian ziet zijn macht steeds meer afbrokkelen en dreigt met de vernietiging van de Melkweg door oververhitting van het centrale zwartgat. De Nakken beloven om de Terranen te helpen op hun orakelachtige manier. Als het vervolgens lijkt alsof de Melkweg bijna verloren is ziet Sato Ambush de laatste kans op redding. Het is uiteindelijk Stalker die Tyg Ian in een duel dood. De Melkweg is na vele jaren van onderdrukking weer vrij. Tifflor stuurt Gucky op een persoonlijke reis naar ESTARTU om de netlopers te informeren, terwijl Stalker met het lijk van Tyg Ian en zijn animator naar ESTARTU vertrekt om daar wraak op de krijgercultus te nemen.


Wanneer bijna alles voorbij is duikt Peregrin weer op. Hij zegt dat de situatie nog niet is beƫindigd omdat een veel groter gevaar uitgaat van DORIFER. De kosmonucleotide zal daarbij chaos verspreiden. In ESTARTU leert Rhodan eindelijk de waarheid. Peregrin is in werkelijkheid de 'kroniekschrijver' van de superintelligentie HET. Rhodan beleeft hoe een bode van de kosmocraten Peregrin opzoekt en heftige beschuldigingen uit tegen HET. HET heeft er deels schuld aan dat DORIFER onberekenbaar is geworden.


Tijdens deze dagen deelt Testare aan Saedelaere mee dat hij samen met Ernst Ellert op zoek gaat naar nieuwe lichamen. De KLUIT duikt aan de noordrand van Absantha-Gom op en zet koers naar het Tarkanium. De netlopers plannen de volgende aanslag tegen een 'wonder' van ESTARTU, ditmaal tegen de onheilbrengende Ephemeriden van Absantha-Gom.


Dan verbreken de Querionen hun stilzwijgen en de netlopers komen te weten wat er meer dan 50.000 jaar geleden is gebeurd en wat uiteindelijk tot de oprichting van de organisatie leidde: 54.023 jaar geleden - 49.990 jaar v. Chr. - werd deze organisatie gesticht, maar al 600 jaar eerder was ESTARTU uit haar machtigheidsballing verdwenen. Op dat moment verhoogde DORIFER om nog onbekende redenen de psi-constante binnen zijn bereik. Heel lang geleden waren HET en ESTARTU al vergelijkbaar. Ze waren in elkaars nabijheid ontstaan en HET noemde ESTARTU menigmaal 'zuster'. Beide hadden hun machtigheidsballingen op heel verschillende manier vorm gegeven. Maar dan, 54.650 jaar geleden, had ESTARTU een hulpoproep ontvangen die van kosmische verten kwam. Omdat ESTARTU wilde helpen moest ze haar machtigheidsballing verlaten. Van te voren wees ze de Pterus aan als afgevaardigden. Een deel van hen raakte verwikkeld in onderlinge oorlogen en de Singuva, van de extreme planeet Singu, grepen de macht en vervalsten de ESTARTU-leer tot krijgercultus. Na vele jaren kwam dan toch weer een levensteken van ESTARTU waarmee niemand nog rekening had gehouden. Slecht 400.000 lichtjaar van de planeet Etustar verwijdert dook een reusachtig ruimteschip op waarvan een zekere Oogh at Tarkan zich melde. Aan boord van het reusachtige ruimteschip bevonden zich leden van vele volkeren, waaronder ook de Nakken. Oogh at Tarkan was de Singuva al snel een doorn in het oog omdat hij hun aanspraak op de macht in gevaar bracht. Toen de Singuva de NARGA SANT wilde vernietigen was deze al in het psionisch-net verdwenen.


Ijarkor stelt zich nu eenduidig op aan de zijde van de Terranen en probeert met de andere eeuwige krijgers contact op te nemen om ze te winnen voor de opstand tegen de animators. Rhodan vraagt zich ondertussen af, nadat hij heeft ervaren dat de Kartanen, Nakken en Zatara's tot diegenen behoren die ESTARTU wilde helpen, waar de thuiswereld van deze volkeren ligt omdat de ESTARTU-galaxies in de buurt van M33 liggen. Het jaar 447 NGT breekt aan. Voor de Kartanen in het Tarkanium wordt de afscherming van het paradauw steeds problematischer omdat het op de Ephemeriden reageert en dreigt te ontbranden. De vijf Nakken van Absantha-Gom, die de Ephemeriden besturen verklaren zich bereid om ze uit te schakelen. Deze gedachtegang is terug te voeren op een ontmoeting met een Kartaanse waarbij de Nakken hun betrekkingen met haar bevestigen. Midden januari 447 NGT hebben Reginald Bull en de Elfahder Volcayr meer dan 10.000 ruimteschepen van de Elfahder bijeen gebracht om het gevaar van de Ephemeriden te bezweren.


Oogh at Tarkan vertelt dat sinds meer dan 55.000 jaar geleden de hoogst ontwikkelde volkeren van de galaxie Hangay, aangevoerd door de Kartanen, een reddingsactie waren begonnen voor hun tot de ondergang gedoemde galaxie. Hun hulpoproep werd door de superintelligentie ESTARTU ontvangen en deze verscheen in Hangay. De sensationele informatie is dat Hangay in een vreemd universum ligt dat Tarkan wordt genoemd. Tarkan strekt samen en werkt de singulariteit tegen. De ouderdom van dit vreemde universum kan alleen maar geschat worden, maar bedraagt beslist meer dan 100 miljard jaar. Oogh vertelt verder dat er op de NARGA SANT gedurende de vlucht uit Absantha-Gom een muiterij plaats vond, die kon worden neergeslagen. Desondanks werd jaren later het vergeetachtigheids-syndroom merkbaar vanwege de strangeness-schok. De NARGA SANT werd in de Raknor-nevel gestationeerd waar de ingezeten volkeren steeds meer degenereerden. Het Vennok volk dat eveneens uit Hangay afstamde bouwde de robotdynastie van Ctl.


Rhodan dringt met LEDA, zijn DORIFER-capsule, de kosmonucleotide binnen omdat de plaatselijke activiteiten verder toenemen. Dan helpt het toeval een handje. Reginald Bull bereikt met de vloot van de Elfahders het Tarkanium. De vloot trekt een enorme Ephemeriden-zwerm achter zich aan en zo wordt 31 januari 447 NGT tot de dag van een grote kosmische gebeurtenis, want door de aankomst van de Ephemeriden destabiliseert binnen een seconde de enorme hoeveelheid van miljarden paradauw-druppels. Het episch-centrum van de psionische bevingen ligt echter niet in het Tarkanium maar in DORIFER. In de lokale groep van galaxies vertonen zich de eerste uitwerkingen: 880.000 lichtjaar van M33 en 2.120.000 lichtjaar van de Melkweg verwijdert scheurt de ruimte-tijd-stuctuur open en enorme sterrenmassa's uit een vreemd universum duiken op in de intergalactische ruimte.

Perry Rhodan keert van zijn vlucht in DORIFER niet meer terug - hij wordt op dit moment vermist.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 19 Ā© Cornelis van den Ende