< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


DE ACHTTIENDE CYCLUS - eerste deel: 'DE CHRONOFOSSIELEN'

Nummer 1200 t/m 1250


Datum: 427 - 429 Nieuwe Galactische Tijd (4014 - 4016 na Chr.)


In het Loolandre, het hart van het Eindeloze Armada, krijgt Rhodan de hele geschiedenis te horen van Ordoban en diens eindeloze odyssee door de kosmos op zoek naar de verdwenen schakel in de dubbele helix van de morele code. Hij realiseert zich ook dat twee van de drie uiteindelijke vragen worden beantwoord en is verbaasd over het feit dat de schijnbaar almachtige kosmocraten er tevergeefs al die tijd naar hebben gezocht. Voordat hij de kans krijgt om zich hierover zorgen te gaan maken, meldt Carfesch zich bij hem met nieuwe instructies. Perry Rhodan krijgt te horen dat hij de chronofossielen moet activeren om het Porleytische anker van het vorstrobijn te neutraliseren waardoor dit segment kan terugkeren op de oorspronkelijke plaats in de morele code van het universum. Nachor verbant de Zilveren, voor het vertrek van de galactische vloot en het Eindeloze Armada, naar M82 waar ze de onderdrukte volkeren moeten helpen met de heropbouw van hun melkwegstelsel. Om het Eindeloze Armada te verlossen van een mogelijk storende factor, die ook een politionele taak legt bij de Zilveren, laat Nachor eveneens de gevreesde barbarengolven van de Torkroten achter in M82. De galactische vloot keert terug naar de Westzijde van de Melkweg. Hier worden Atlan en Jen Salik tevens bezocht door Carfesch.

Ook deze mannen wacht een belangrijke opdracht. Ze moeten naar de Diepte, de oorspronkelijke plaats van het vorstrobijn. In een ruimte onder de ruimte hadden de ruimte-tijd-ingenieurs (RTI) in opdracht van de kosmocraten een vervanging voor het vorstrobijn moeten construeren. Het contact met de RTI is al lang verbroken en afgezien van een noodkreet heeft men niets meer uit de Diepte vernomen. Jen Salik en Atlan moeten in de Diepte de voorbereidingen treffen voor de terugkeer van dit zo belangrijke object. Taurec brengt de beide mannen naar de zon Cortrans in het melkwegstelsel Cor, waar ze gebruik moeten maken van de 'Diepte-lift' die door de Diepte-tollenaar Drul Druselsor wordt bediend. Ondertussen lukt het Kazzenkatt met behulp van een zerodroom om Rhodan uit de BASIS te ontvoeren. Hij stuurt de Terraan met een androïde terug naar het jaar 2402, met behulp van het 'element van de tijd', en confronteert hem daar met de hulpeloosheid van het toenmalige zonne-imperium. Destijds kon Rhodan niet verhinderen dat de Moby's en het volk van de Twonosers werden vernietigd door de Meesters van de Eilanden. Onverwachts wordt Rhodan geholpen door Nisel, een tijdloper. Samen met het volk van de tijdlopers ontwikkelt Rhodan een plan om de Twonosers te redden en ook het 'element van de tijd' een uitweg te bieden dat door Kazzenkatt wordt onderdrukt. Het plan lukt en Kazzenkatt verliest het 'element van de tijd'.Inmiddels zijn Atlan en Jen Salik door Drulensot naar de Diepte gebracht. Ze komen terecht in de stad Starsen, een gigantische stad omgeven door een ondoordringbare energiemuur, die bewoond wordt door talloze hulpvolkeren die in het verleden door de RTI naar de Diepte zijn gebracht. De energiemuur is net zo hoog als de Diepte-constante, het hoogste driedimensionale punt in de Diepte. De Diepte zelf heeft de omvang van één lichtjaar. De stad Starsen ligt aan de ene kant en de berg van de schepping aan de andere kant van de Diepte.

Overal staan overbrengerstations waarmee men zich door de Diepte kan verplaatsen. In Starsen heerst echter chaos. De bevolking is onderworpen aan een streng kastensysteem. Salik ontdekt Jorstore, een al eerder door de kosmocraten naar de Diepte gezonden verkenner, die echter sterft vlak nadat hij een opname toont aan Salik van de allang verdwenen en als vermist te boek staande Tengri Lethos. Atlan komt in contact met het broederschap, een geheim genootschap dat werkt tegen de belangen van de kosmocraten. Het broederschap vecht tegen de staalheer, die niemand anders blijkt te zijn dan Tengri Lethos. Beide mannen gaan op zoek naar Lethos die gevangen blijkt te zitten in een van de overbrengerpoorten van de muur rondom Starsen. In het labyrint onder Starsen ontdekken ze tevens een vitaal-energiereservoir dat een verbluffende gelijkenis vertoont met een cellenactiveerder. Het lukt beide mannen om Lethos uit zijn benarde positie te bevrijden, waarna Atlan tijdelijk tot een ridder van de Diepte wordt geslagen door Lethos. Kennelijk worden de vitaal-energiereservoirs gevoed door het vagenda, dat door het 'grijsleven' wordt bedreigd. Dit is een manifestatie van de negatieve kracht die kon ontstaan door de verstoring van de morele code. Het probeert de Diepte volledig te veroveren want daardoor zou de terugkeer van het vorstrobijn onmogelijk worden gemaakt. De drie mannen vertrekken via het overbrengersysteem naar het vagenda, maar bereiken het doel niet. Ze komen terecht in het land Mhuthan en maken daar kennis met de grijze lord Mhuthan.

De Haloeters Domo Sokrat en Twirl Bonsin sluiten zich als orbiters aan bij de ridders van de Diepte. Ze komen tevens in contact met de Tiziden die het land van de Diepte in kaart proberen te brengen. Eenmaal aangekomen in het land Schatzen worden ze geconfronteerd met de archivarissen en daar vinden ze een eigenaardig wezen, het tabernakel van Holt. De grijze lords hebben echter de jacht op de ridders van de Diepte geopend en drijven de mannen en hun gevolg in het nauw. Dan activeert Bonsin per ongeluk een 'wilde' vitaal-energiebron, met bijna catastrofale gevolgen. Alle volkeren in de Diepte worden abrupt verplaatst. Ze ontmoeten de ridder Clio van het Purperen Water, een C hyline met buitengewone gaven. Door het in gebruik nemen van de wilde vitaal-energiebron, die in een ver verleden door de RTI als een soort toevalsgenerator voor het produceren van een duplicaat van het vorstrobijn werd benut, trekken Atlan en de zijnen 'de aandacht' van de exterminatoren. Deze speciale politiemacht opent meedogenloos de jacht op de ridders van de Diepte en hun gevolg. Ze proberen opnieuw het vagenda te bereiken maar worden onderschept door één van de Jaschemen, die een bizar spel met de gezanten van de kosmocraten wil spelen. Dit plan wordt bruut verhinderd door de onverwachte aanval van het grijsleven, dat het land van de Jaschemen inneemt. De ridders van de Diepte proberen het tij te keren door het land van de Jaschemen onder te laten lopen met vitaal-energie, maar die tegenaanval levert weinig op.

Wel schakelen ze de grijze lord Mhuthan uit die al stervend onthult dat een grijze lord een ruimte-tijd-ingenieur is die het slachtoffer is geworden van de grijsinvloed. De ridders van de Diepte en hun gevolg, inmiddels versterkt door de exterminators, moeten opnieuw op de vlucht slaan voor het grijsleven en begeven zich naar de lichtvlakte die rondom de berg van de schepping ligt.

In februari van het jaar 428 NGT activeert het Eindeloze Armada, onder bevel van Rhodan, het volgende chronofossiel: de wolken van Magelhean. Tegenaanvallen door de 'decaloog van de elementen' leveren niets op en kunnen het succes van Rhodan niet verhinderen. Kazzenkatt heeft inmiddels Station Dove, de op de Honderdzonnenwereld gevangen genomen Oxtorner, naar BROEDWERELD gebracht. Daar wil hij hem laten klonen om er een leger met supersoldaten van te maken.

Door een toeval duikt de astrale visser Giffi Marauder eveneens op aan boord van BROEDWERELD. Het lukt de beide mannen te ontsnappen en onrust te veroorzaken aan boord van deze ruimtereus. Ondertussen weten Taurec en Vishna eveneens BROEDWERELD te bereiken via een buitgemaakte pedo-overbrenger. Na een felle strijd ontwaken de ruimtereuzen en gaan BROEDWERELD en VOORRAAD als bases voor de 'heer van de elementen' verloren. Het lukt Kazzenkatt en de 'heer van de elementen' om DEPOT in veiligheid te brengen waarna Kazzenkatt bij de Honderdzonnenwereld Rhodan in de val probeert te lokken.

Tegelijkertijd roept de 'heer van de elementen' de 'ijzige schare' op - alle wezens en objecten die ooit door het 'element van de kou' zijn verslonden en in een minuswereld terecht zijn gekomen. Rhodan loopt weliswaar in de val van Kazzenkatt maar er komt redding vanuit een onverwachte hoek. Hierna kan het haat- en namaakplasma op de Honderdzonnenwereld weer worden vervangen zodat deze planeet weer dienst kan gaan doen als een chronofossiel. Wanneer het Eindeloze Armada de Honderdzonnenwereld heeft geactiveerd maken de Posbi's onverwachts een positieve ontwikkeling door en veranderen ze in machinewezens met echte gevoelens. Hierna zet het Eindeloze Armada koers naar de Eastside van de Melkweg. Vishna en Nachor gaan in het Eindeloze Armada op zoek naar de mentale energiedepots van Ordoban zodat Nachor één kan worden met de geest van Ordoban. Op dat moment opent men in de Melkweg een media-offensief om de bewoners van de Melkweg voor te bereiden op de komst van het Eindeloze Armada. Een belangrijke rol in dit media-offensief is weggelegd voor Krohn Meysenhart en diens media-tender KISCH. De 'ijzige schare' maakt aanstalten om de Eastside ontoegankelijk te maken voor het Eindeloze Armada maar ze wordt met behulp van het selhyr-fataro apparaat teruggestuurd naar de minuswereld, waaruit ze door de 'heer van de elementen' was opgeroepen. Het gevaar is geweken en ook Gatas kan als chronofossiel worden geactiveerd.

Eind december van het jaar 428 NGT wordt de mensheid opgeschrikt door de waarschuwing van een mysterieuze Warner die waarschuwt voor negatieve aspecten en allerlei onheilsboodschappen verspreidt. Ronald Tekener en de inmiddels weer opgedoken Srimavo ontmaskeren Homer G. Adams als de man achter de boodschappen. Tekener ontdekt ook dat de boodschappen van Warner vanuit de Tsunami-114 zijn verzonden. Dit levert de nodige vraagtekens op aangezien dit schip verlaten in het Sol-stelsel is aangetroffen. Voordat deze vragen kunnen worden beantwoord opent de 'decaloog van de elementen' met de MACHINES de aanval op het Sol-stelsel. De gigantische ruimteschepen worden weliswaar vernietigd maar hierdoor ontstaan tevens de droommotten. De bewoners van de Aarde verzinken in een trance maar door een beoordelingsfout van het 'element van de techniek' mislukt deze aanslag. De mensheid ontwaakt uit de hypnotrance en Rhodan staat versteld als zijn vrouw Gesil hem, in een zeldzaam moment dat ze alleen zijn, vertelt dat ze van hem in verwachting is. Kazzenkatt wordt door de 'heer van de elementen' gedwongen het laatste element van de decaloog in de strijd te werpen: het 'element van de duisternis'. De Aarde dreigt door de duisternis geheel te worden opgeslokt maar de Vishna-incarnaties mobiliseren de kracht van het virus-imperium om de duisternis te neutraliseren. Voordat Het 'element van de duisternis' echter definitief wordt geneutraliseerd elimineert het Kazzenkatt, waarop het kennelijk sinds diens benoeming als het 'element van de besturing' jacht heeft gemaakt.

Ondertussen hebben de ridders van de Diepte eindelijk de lichtvlakte bereikt en komen daar in contact met de laatste ruimte-tijd-ingenieurs. Ze horen de geschiedenis van de RTI en krijgen alles over hun mislukte reconstructieplan te horen en ook vernemen ze dat de terugkeer van het vorstrobijn in de Diepte de dood zal betekenen van de talloze miljarden bewoners van deze ruimte onder de ruimte. Volgens de laatste RTI bestaat er nog maar één kans om het land van de Diepte te redden. Ze prepareren Jen Salik en Atlan door hun cellenactiveerders in hun eigen lichaam te planten waarna ze zich samen met Tengri Lethos terugtrekken naar de enige veilige plek voor het grijsleven in de Diepte. De beide mannen worden het slachtoffer van de grijsinvloed waarna de triomf van de grijze lords volmaakt is.

Op dat moment activeert Perry Rhodan het chronofossiel Terra waarna HET hem een blik in de Diepte gunt. Hij ziet het afschuwelijke lot van Atlan en Jen Salik en hij veronderstelt dat de beide ridders van de Diepte om het leven zijn gekomen. HET draagt Rhodan op om EDEN-II te activeren, het laatste chronofossiel, maar vertelt de Terraan niet waar hij de thuiswereld van de superintelligentie kan vinden. Voor Rhodan lijkt een nieuwe zwerftocht door de ruimte aangebroken terwijl hij wordt gekweld door het verlies van zijn beide trouwe vrienden ...


Samensteller ©: Kees van ToornSAMENVATTINGEN Perry Rhodan cycli vanaf nr. 1250


De volgende samenvattingen beschrijven de Perry Rhodan nummers vanaf 1250 (halverwege cyclus 18).


Deze Perry Rhodan samenvattingen zijn niet alleen interessant voor Perry Rhodan kenners. Voor alle liefhebbers van science fiction is deze samenvatting een ideale mogelijkheid om de wereld van Perry Rhodan in te stappen en mee te gaan genieten van een portie pure science fiction!
CYCLUS 18 - tweede deel: DE VIRONAUTEN

Nummer 1251 t/m 1299


Datum: 429 - 430 NGT (4016 - 4017 na Chr.)


In februari van het jaar 429 NGT gebeuren in het Sol-stelsel enorme omwentelingen. Het virus-imperium heeft bij de strijd tegen het 'element van de duisternis' zo veel aan substantie verloren dat het zijn opdracht als giga-computer niet meer kan uitvoeren. Derhalve biedt het zichzelf als transportmiddel aan bij de door reislust geplaagde Terranen, waartoe ook Bull, Danton en Tekener horen. Uit de virusmaterie verrijzen honderdduizenden ruimteschepen die allemaal over een enerpsi-aandrijving beschikken.


De mensen en de buitenaardsen in de omgeving van Sol beginnen zich te voelen als galactici en een sterk drang naar samenhorigheid groeit - een gevolg van de activering van het Terraanse chronofossiel.


Homer G. Adams vindt dat het ondertussen tijd is om zijn dubbelrol op te geven. Bij een vergadering stelt de Hanze-woordvoerder een intergalacticus voor die al van zich heeft laten horen in zijn rol van afgezant: sotho Tal Ker, maar al spoedig Stalker genaamd, een afstammeling van reptielen die zich voordoet als uitvoerder van de superintelligentie ESTARTU. Hij heeft een zogenoemde animator aan zijn zijde, genaamd Skorsh. Stalker beschrijft zeer kleurrijk de machtigheidsballing van zijn superintelligentie en biedt de Hanze handelsovereenkomsten aan, alhoewel de machtigheidsballing rond de 40 miljoen lichtjaren verwijderd ligt. Hij vertelt verder dat hij de TSUNAMI-114 heeft gevonden in het randgebied van de galaxie Erendyra, die tot de twaalf galaxies van ESTARTU behoort. De verre afstand naar ESTARTU kan met enerpsi-aandrijving in redelijke tijd worden voltooid. De door reislust gedreven galactici noemen zich voortaan vironauten en de meesten hebben de machtigheidsballing ESTARTU als doel uitgekozen omdat Stalker hen heeft verteld dat ieder van de twaalf galaxies een eigen 'wonder' tentoon spreidt. Verder verkondigt Stalker de upanishad leer, een levensfilosofie die latente krachten opwekt en in tien levensfasen leidt tot de voltooiing van de hoogst mogelijke mentale prestatie.


HET meldt zich bij Rhodan en geeft hem de opdracht om EDEN II als laatste chronofossiel te activeren, zonder hem echter de coördinaten te noemen. Ronald Tekener vertrouwt Stalker nog steeds niet en probeert hem uit zijn tent te lokken, met een verrassend resultaat. Stalker verliest zijn zelfbeheersing en vecht met Tekener. Kort daarna verontschuldigt hij zich voor zijn 'ongemanierdheid' en verstrekt, als schadeloosstelling, aan Tekener, Danton en Bull de zogenoemde permits die er als manchetknopen uitzien en in ESTARTU als een multifunctioneel-paspoort dienen.


In maart 429 NGT heeft het merendeel van de vironauten de machtigheidsballing bereikt, waaronder ook het ruimteschip LASHAT dat onder commando van Ronald Tekener zoekt naar de bemanning van TSUNAMI-113 en TSUNAMI-114. Ook Bull's EXPLORER en Danton's LOVELY BOSCYK bereiken het randgebied van de galaxie Erendyra. De eerste planeet waar ze naar toe vliegen biedt een verschrikkelijk beeld: het oppervlak is radioactief besmet en vernietigde manen vormen de als een wonder aangeprezen ringen. Bull's wantrouwen ontwaakt en hij ziet in de 'wonderen' een enorm bedrog. Op Cloreon dreigt een oorlog en Bull ervaart dat zijn permit als 'vuist van de krijgers' wordt aangezien. Het Cloreonen volk is zich al sinds een periode van 5000 jaar gewaar om zich ooit voor de 'laatste slag' in de strijd te werpen. Dit gebeurd in opdracht van de eeuwige krijger Kalmer die over de galaxie Erendyra heerst als gouverneur van ESTARTU. Om druk uit te oefenen op de hem toegewezen volkeren zet hij de Elfahders in. De permit werkt sterk hypnotiserend in op Bull maar uiteindelijk kan zijn eigen bewustzijn de overhand behouden. Hij grijpt in bij de 'laatste slag' en verhindert een bloedbad.Perry Rhodan zoekt met de BASIS de Porleyters op maar ook zij kunnen hem de standplaats van EDEN II niet geven. Ze leveren hem wel een wapen dat specifiek werkzaam zal zijn tegen de 'heer van de elementen'. De Porleyters beweren dat de 'heer van de elementen' een aanslag voorbereidt om HET met de geabsorbeerde concepten en mutanten te vernietigen. Rhodan gaat informatie inwinnen bij de levende Nocturnen in Fornax en de oudste van dit volk, de wijze van Fornax, of ze eventueel de standplaats van EDEN II kennen. Giffi Marauder en Iruna van Bass-Thet hebben intussen op verschillende wijze de 'diepte' verlaten en zijn in het gebied van de galaxie M33 gematerialiseerd. Rhodan neemt in Fornax contact op met een de wijze. De uitzwerm fase, een onderdeel van de Nocturaanse levenscyclus, leidt tot de productie van een afvalstof, het paradauw. Deze moet regelmatig worden weggehaald omdat te grote verzamelingen in een kettingreactie dematerialiseren en gewelddadige psionische stormen kunnen veroorzaken. Als de Terranen zich bereidt verklaren om het oogsten op zich te nemen wil de wijze als tegenprestatie de coördinaten van EDEN II geven. Rhodan neemt het voorstel aan. Eerste tests met het paradauw tonen aan dat het de psi-vaardigheden versterkt.


Als de BASIS haar doel bereikt slaat de 'heer van de elementen' toe en veroorzaakt zo'n psionische chaos dat zelfs de superintelligentie HET destabiliseert. Gesil gaat met het devolutie-wapen van de Porleyters de strijd aan. De 'heer van de elementen' voelt zich reeds als een overwinnaar en herinnert zich de roemrijke geschiedenis van zijn volk. Deze fase van onoplettendheid benut Gesil om het devolutie-wapen op hem af te schieten. Een onstuitbaar proces begint waarbij de 'heer van de elementen' in omgekeerde volgorde alle ontwikkelingsstadia van zijn bestaan moet ondergaan en de geschiedenis van daarmee verband houdende volkeren.


HET, die nog erg verzwakt is, overhandigt Gesil een cellenactiveerder die vroeger ooit van Ovaron was en nu weer functioneert. Rhodan wil de activering van EDEN II meteen inleiden. Gesil is teleurgesteld over dit eigenmachtig optreden van haar man en begeeft zich aan boord van de BASIS naar de opslagruimte van het paradauw. Dit verleent haar de mogelijkheid om naar Terra terug te keren in nultijd. Enige tijd later stapt ze aan boord van één van de laatste virusschepen omdat ze een mentale oproep heeft ontvangen, vervolgens vliegt ze het heelal in.


Rhodan probeert op 8 april 429 om EDEN II te activeren. Hij wordt daarbij door een lichtgloed omgeven en als deze verdwijnt is hij van de BASIS verdwenen. Rhodan wordt ineens geestelijk versmolten met de 'heer van de elementen' die zich steeds meer tot zijn oorsprong terug ontwikkelt. Als de oorsprong eindelijk is bereikt wordt Perry Rhodan door het universele psi-net opgenomen en begrijpt hij tegelijkertijd de totale structuur van de psionische velden en de morele code, waarna hij naar zijn lichaam terugkeert. Na het volledig ontwaken van HET wordt uiteindelijk EDEN II geactiveerd.


Ronald Tekener vindt brokstukken van TSUNAMI-113, maar van de bemanning is niets te vinden. Irmina Kotschistowa bereikt met haar virusschip ESCULAAP een dwerggalaxie dichtbij Gruelfin en redt daar een vreemd wezen - Kido genaamd - van de dood. Eind mei 429 bereikt ze in Erendyra het Cepor-stelsel en behandelt daar Reginald Bull. Daarbij ontdekt ze dat hij is beïnvloed door zogenoemde kodex-moleculen die door zijn permit worden afgegeven, wat op de langere termijn verslavend is. Bull heeft er schoon genoeg van en laat zijn permit in de naburige zon Cepor verbranden. Ten gevolgen van een hyperstorm kunnen de in het Cepor-stelsel verzamelde vironauten de planeet Nagath niet verlaten.


Na enige weken beginnen de omstandigheden zich weer te normaliseren, maar tegelijkertijd duikt de 'trots van krijger Kalmer' op met een ruimtevloot de voornamelijk bestaat uit ruimteschepen van Elfahders. Uit de vele losse puzzelstukjes wordt het de Terranen langzaam duidelijk wat er eigenlijk met de krijgercultus aan de hand is. Stalker's omschrijvingen over de machtigheidsballing ESTARTU zijn niet naar waarheid. Voordat het conflict met de Elfahders kan escaleren lukt het de vironauten om het Cepor-stelsel te verlaten. Roi Danton en Ronald Tekener vertrekken met hun ruimteschepen naar de galaxie Siom Som waar zich de Heraldische-poort bevindt, een reusachtige overbrenger die het afzonderlijke verkeer realiseert tussen de planeten onderling. Ruimtevaart met enerpsi-aandrijving is in het centrum van Siom Som niet mogelijk omdat het net van psionische veldlijnen daar is verstoord.


Op 15 juni start het EXPLORER-segment PENDULUM richting de Melkweg, om daar over de tot dusver opgedane ervaringen te berichten, maar na enkele uren vliegen wordt het ruimteschip door onbekenden tegengehouden. Ondertussen duikt op de SOL, die samen met het eindeloze armada naar de 200 miljoen lichtjaar verwijderden galaxie Behaynien onderweg is, de bode op van de kosmocraten. Carfesch deelt mee dat de Solaners de corridor, het fundament van het vorstrobijn, moeten prepareren waardoor de terugkeer van het psi-veld zonder problemen kan plaats vinden. Nadat dit is gelukt verschijnt Carfesch opnieuw en overhandigt hij de Solaners een psi-ontvanger die psionische noodsignalen van extreme urgentie opvangt. Op 1 juni 429 NGT start de SOL om voortaan in nood geraakte volkeren te helpen.


Eind mei wordt de diepte door de aanstaande terugkeer van het vorstrobijn instabiel; het diepte-land dreigt gedeeltelijke in de normaalruimte te worden uitgestoten. De Terranen en in het bijzonder de drie ridders van de diepte vermoeden dat de kosmocraten bereidt zijn om de dood van miljarden levende wezens op de koop toe te nemen om de kosmonucleotide terug te plaatsen. Maar het reddingsplan van de laatste ruimte-tijd-ingenieur en de ridders van de diepte begint te werken. Met behulp van de Jaschemen, de 'eenzamen van de diepte', en het tabernakel van Holt lukt het om uit het diepte-land 150.000 overlevingseilanden - elk 100.000 kilometer in doorsnede - evenals de reuzenzon Taknu te stabiliseren.


Laat in de herfst keert het vorstrobijn terug en als gevolg daarvan komen de overlevingseilanden terecht in de normaalruimte. Het grijsleven verdwijnt en Atlan en Jen Salik worden van de grijsinvloed bevrijd. Op de berg van de schepping ontmoet Perry Rhodan, die aan boord van de BASIS de plek van het gebeuren heeft bereikt in het zog van het vorstrobijn, zijn voor dood gewaande vrienden. Met de in hem aanwezige mentale energie voert hij de laatste correctie uit op het vorstrobijn. Daarbij komt hij meer te weten over de morele code. Maar Rhodan moet ook voor zichzelf erkennen dat het antwoord op de derde ultieme vraag zijn geest onherstelbaar zal beschadigen. Om deze reden verstoot hij dit antwoord. De drie ridders van de diepte eisen om hun status als ridder af te staan. Ondanks deze eis verplaatsen de kosmocraten de BASIS toch in de buurt van het psionische net om de terugkeer naar de Melkweg mogelijk te maken.


Op 23 december 429 NGT bereikt de BASIS het Sol-stelsel. Korte tijd later verklaart Stalker dat de weg naar ESTARTU alleen open staat voor de Terranen wanneer ze de kosmocraten niet meer gehoorzamen. Maar al te graag bevestigt Rhodan dit en als gevolg daarvan spreekt Taurec een verbanning uit over de ridders van de diepte. Perry Rhodan, Atlan en Jen Salik moeten de lokale galaxiegroep verlaten en mogen deze niet meer betreden. In geval van een schending vervallen ze tot de waanzin. Kort voordat ze de aarde moeten verlaten krijgen de bannelingen begeleiders: Gucky, Fellmer Lloyd en Ras Tschubai evenals Waringer en Icho Tolot. Rhodan heeft tegelijkertijd weer een mentale uitnodiging uit kosmische verten ontvangenen en als uit de virussubstantie een laatste virusschip ontstaat is het voor de bannelingen en hun begeleiders duidelijk dat ze aan deze uitnodiging gevolg zullen geven. Julian Tifflor, de prominentste van de upanishad-school, heeft thans het eerste opleidingsniveau van de tien voltooid. Nadat hij in de dashid-kamer 'ESTARTU heeft ingeademd', verdwijnt zijn laatste wantrouwen.


Tijdens de jaarwisseling gebeuren er in Fornax ook significante zaken. Steeds weer duiken ruimteschepen van de Kartanen uit M33 verrassend op en al snel daarna volgt een conflict met de kosmische Hanze omdat de Kartanen zich beroepen op hun paradauw-monopoly. Op Terra arriveert een ruimteschip uit de machtigheidsballing ESTARTU dat naast personeel, voor uitbreiding van de upanishad-scholen die in de Melkweg zijn gepland, ook technische demonstratie producten bij zich heeft, waaronder een overbrengersysteem voor persoonlijk transport. Als betaling daarvoor worden grote hoeveelheden paradauw verhandeld.


De vooraanstaande vironauten rond Bull, Tekener en Danton hebben intussen de galaxie Siom Som bereikt. Wanneer Bull, Danton en Irmina Kotschistowa de oostzijde met het rijk van de Ophaler en de speciale wereld Mardakaan, waarop het 'spel des levens' zal plaatsvinden, tot doel kiezen vliegt Tekener richting de west-sector. Daar vindt hij een vreemd station dat een gorim-station wordt genoemd. Gorim is in het gebied van ESTARTU een scheldwoord voor alle vreemdelingen. In het station ontdekt Ronald Tekener een materieprojectie van een wezen genaamd Laymonen. Deze beweert een Querioon te zijn. Verder komt Tekener te weten dat de gorims tegen de eeuwige krijgers strijden omdat de leer van het permanent conflict een valse leer is. Het doel van de wonderen van ESTARTU is iets totaal anders omdat door alle wonderen het psionische wordt verstoord - en daardoor zogenaamde kalmtezones ontstaan. Tekener sluit met deze elven-achtige een verbond en hoort van hem dat er gorim's, die er als mensen uitzien, zijn opgedoken op Mardakaan.

Irmina Kotschistowa lukt het na lange tijd om een middel te ontwikkelen tegen de kodex-moleculen die uit de permits komen en ook worden ingezet in de dashid-kamers van de upanishad-scholen om de studenten verslaaft te maken, waardoor ze zich aan de kodex onderwerpen. Intussen regenereert Kido en noemt zich vanaf dat moment Kralsh. Het blijkt dat hij een animator van een sotho was die 50 jaar geleden de galaxie Gruelfin tot zijn doel had, maar daar heeft gefaald. Het lukt Kralsh, tezamen met enige aan kodex-gas verslaafde vironauten, om een segment van de EXPLORER te kapen en daarmee te vluchten. Enige dagen later voegt de LIVINGSTONE, die in Gruelfin was, zich bij de EXPLORER. Van de bemanning, waar nu ook drie Cappins deel van uitmaken, komt Bull te weten wat er is gebeurd in Gruelfin sinds Ovaron's terugtocht uit de Melkweg na de zwerm-crisis.


In de dwerggalaxie Fornax ontwikkelen de Kartanen steeds grotere activiteiten. In hun thuisgalaxie M33 moesten ze gedurende de laatste honderd jaar meerdere oorlogen voeren tegen de Maakars, nakomelingen van Maahks die meer dan 10.000 jaar geleden uit de Melkweg waren gevlucht. Als in het jaar 3587 de Melkweg werd getroffen door een ruimtebeving, waarvan men als uitgangspunt Fornax kan bepalen, verscheen bij de Kartanen een verzameling paradauw. Kort daarop stuurden de Kartanen lange-afstand ruimteschepen naar Fornax en begonnen ze met het oogsten van de paradauw-regio's omdat het paradauw bij hen latente psi-vaardigheden versterkt. Na een heftige strijd moeten de Terranen Fornax ontruimen. De MASURA, het lange afstand ruimteschip van de Kartanen, kan op eigen kracht M33 niet meer bereiken omdat hun techniek bij afstanden van meer dan 2 miljoen lichtjaar is gebaseerd op het meertraps-principe. Daarom vertrekt de MASURA in de richting van de Melkweg die nog wel binnen haar bereik ligt.


Stalker plant ondertussen de eerste grootschalige proef met het teleport-systeem voor eind maart 430 NGT op Arkon I. Homer G. Adams bereidt de start voor van een Hanze-karavaan naar ESTARTU die onder het commando zal staan van de VARIO-500-robot Anson Argyris. Stalker wil met alle middelen verhinderen dat het paradauw ESTARTU bereikt. Hij vliegt met zijn ruimteschip naar Fornax en komt onderweg de MASURA tegen de hij naar M33 brengt. De Kartaanse commandante Dao-Lin-H'ay biedt hij bij Adams aan als onderpand voor het conflict met de Hanze. Als op Arkon het teleport-systeem wordt getest benutten de Kartanen dit gunstige tijdstip. Ze laten grote hoeveelheden paradauw spontaan ontbranden en gedurende de ontstane verwarring nemen ze contact op met Homer G. Adams. Ze verbreken daarmee de overeenkomst met Stalker.


Rond deze tijd komt Lelila Lokoshan, een Kamashietse, naar Terra om daar naar verwanten te zoeken. Ook Iruna van Bass-Thet heeft Terra bereikt omdat ze op zoek is naar Giffi Marauder. Marauder ervaart in deze dagen wie hij in werkelijkheid is: Tovari Lokoshan, een afstammeling van de legendarische Patulli Lokoshan. Zijn psi-hulp, die hij voor Shiva hielt en ook als 'tijdkind' optrad, is niets anders dan Lullog, de erfgod van Lokoshan die ooit voortkwam uit de versmelting van Angekok's tijdogen en de psi-robot Lucky Log.


Als de MASURA uiteindelijk M33 bereikt stelt de bemanning vast dat de Maakar weer actief zijn geworden. Tussen de Terranen en de Kartanen wordt een overeenkomst gesloten om het paradauw voortaan gezamenlijk te oogsten. Desondanks blijven de katachtigen geheimzinnig doen over de door de Kartanen aangelegde gigantische paradauw-voorraden.


Tekener en Danton nemen op Mardakaan deel aan het 'spel des levens'. Ze doorstaan de eerste rondes, alhoewel ze de regels overtreden door vredelievende oplossingen aan te grijpen in plaats van te vechten. Reginald Bull lukt het ondertussen om de upanishad-school op Mardakaan binnen te dringen. Daar treft hij tot zijn verrassing 48 Terranen aan die eens behoorden tot de bemanning van TSUNAMI-ruimteschepen. Maar intussen hangen ze de leer van de kodex aan en zetten ze Bull gevangen. De eeuwige krijger Ijarkor verschijnt op Mardakaan en verklaart dat hij Tekener en Danton zal overwinnen. Bull en Kotschistowa worden vanwege kodex-schande tot toshins verklaart. Ze krijgen op hun voorhoofd de zogenoemde toshin-markering die het hen onmogelijk maakt, door de bijzondere straling, om gedurende 100 jaar de machtigheidsballing ESTARTU te verlaten. De overige vironauten zullen op bevel van de eeuwige krijgers hun virusschepen moeten verlaten om via de Heraldische-poort te reizen met als eindbestemming de Konigspoort, waarbij Danton en Tekener tevens zullen worden getest. De Konigspoort schijnt een bijzondere overbrenger te zijn omdat deze in verbinding staat met de 'donkeren hemel', die zich bevindt in de overlappingszone van de galaxies Absantha-Gom en Absantha-Shad. Daar moet de superintelligentie ESTARTU zich bevinden, meer dan 1,15 miljoen lichtjaar verwijdert van Siom Som.


Jizi Huzzel, een vironaute van Siga, overleeft de schipbreuk van haar virusschip en heeft snel daarna telepathische contact met een vreemde plant. Comanzatara kan in de toekomst kijken en op deze manier ervaart Jizi Huzzel dingen die Danton en Tekener beleven in Siom Som. De ruimteschepen LASHAT, LOVELY BOSCYK en EXPLORER worden naar de 'donkeren hemel' gestuurd om daar opnieuw met Danton en Tekener te worden herenigd. Beide bereiken in de loop van de volgende weken verscheidene werelden en komen iets te weten over de gigantische Heraldische-poort. Het bedienend personeel van deze overbrenger zijn de Nakken die eruitzien als grote naaktslakken. Danton en Tekener bereiken uiteindelijk de Barbaren-poort op de planeet Mliron. Ook Bull en zijn begeleiders komen naar deze wereld. Reginald Bull vindt er een station van de gorims en stelt vast dat er eens op Mliron een zogenaamde desotho was die zijn volk de vrijheid beloofde. Deze desotho werd verbannen naar het Orphische-labyrint van de galaxie Trovenoor, vanwaaruit iemand slechts zelden terugkeerde. Uiteindelijk kan Bull de planeet Mliron verlaten met het vliegwaardige gorim-station.


Ook Srimavo hoort bij de vironauten. Haar virusschip heeft de galaxie Syllagar als doel en daar aangekomen stelt ze vast dat de zingende en dansende modulen, de wonderen van deze galaxie, eveneens kalmtezones creëren en daarmee invloed uitoefenen op DORIFER. Enige tijd later vertrekt ze alleen - haar voormalige begeleiders hebben zich in Syllagar gevestigd - naar Trovenoor. Daar ontmoet ze Veth Leburian die kort daarvoor de ontsnapping is gelukt uit een Orphisch-labyrint. Leburian is de door de Mlironen vereerde desotho. Hij stelt bij Srimavo de uitstraling van een kosmocrate vast en wil dit benutten voor zijn eigen plannen. Daarom vriest hij Srimavo's lichaam in tot het absolute nulpunt. Hij wil haar aan de eeuwige krijger Ijarkor overdragen indien deze als tegenprestatie bereid is om hem een mogelijkheid te bieden voor een contactpoging met ESTARTU, zodat hij voor het volk van de Mlironers een nieuwe kans kan creëren.


De Hanze-karavaan, die op weg is naar ESTARTU, bereikt op dat moment Fornax om daar paradauw aan boord te nemen. Anson Argyris vindt daarbij aanwijzingen die duiden op belangrijke gebeurtenissen van 50.000 jaar geleden. Hij komt te weten dat een sterrenbeeld er vroeger anders uitzag en ook een andere Kartaanse naam had. Het ruimteschip WAGEIO dat onder het commando staat van Nikki Frickel verkent ondertussen de omgeving van M33 in opdracht van Homer G. Adams. Na een lange tocht vindt haar team een spoor op een methaanwereld. De bouwonderdelen duiden op een Kartaans meertraps ruimteschip van bijzonder grote reikwijdte. Maar het blijft de vraag waarom de Kartanen dit soort ruimteschepen nodig hadden. Bij Dao-Lin-H'ay, een bevelvoerende Kartaanse, meldt zich rond deze tijd wederom de mentale stem van Ardustaar en kondigt bij haar aan dat ze spoedig met een grote vloot moet vertrekken om 'grootsheid te volbrengen'. Nikki Frickel's verbazing is grenzeloos als bepaald kan worden dat het lange afstand ruimteschip van de Kartanen de 40 miljoen lichtjaren verwijderde galaxie Absantha-Shad tot doel had. Haar bericht wordt op Terra bijna niet opgemerkt omdat tegelijkertijd een vironaut uit de machtigheidsballing ESTARTU terugkeert die rapporteert dat de Hanze-karavaan, onder het commando van Anson Argyris, onderweg is vernietigd door een grote vloot.


Ijarkor, de eeuwige krijger, twijfelt de laatste tijd steeds meer aan ESTARTU. Via Tekener en Danton hoopt hij informatie te krijgen uit de 'donkeren hemel' die zijn twijfel bevestigd of weerlegd. Hij is daardoor tegenover de beide Terranen verrassend mededeelzaam en verklaart dat hij hoort tot het in de galaxie Muun woonachtige volk Pterus. Ijarkor wil als tegenprestatie voor informatie Srimavo vrijlaten. Op Boldar, een onbewoonde planeet, vindt enige tijd later een bijeenkomst plaats van alle twaalf de eeuwige krijgers, waaraan ook de beide permit-dragers Danton en Tekener deelnemen. Ze worden daarbij getuige van de openbaring van de nieuwe sotho. Tyg Ian maakt een resolute en krijgshaftige indruk en zijn volgende doel is de Melkweg omdat sotho Tal Ker daar heeft gefaald. Tyg Ian start met een grote vloot richting de Melkweg. Srimavo lukt het om te ontsnappen. Ze probeert om voor Tyg Ian's vloot de Melkweg te bereiken om te waarschuwen voor zijn komst. Aan de zuidrand van de galaxie Vilamesch is Srimavo er getuige van hoe Tyg Ian's vloot de Hanze-karavaan aanvalt die onderweg is naar ESTARTU. De karavaan moet op een onbekende wereld landen en wordt daar vast gehouden door een psi-veld. Daarna zetten ze in scène alsof de Hanze-karavaan in een explosief gevecht wordt vernietigd.


De vreemde plant Comanzatara lukt het in de zomer van 430 NGT om zichzelf en Jizi Huzzel over onmetelijke afstanden te verplaatsen in de ruimte naar Srimavo's virusschip. Srimavo bereikt de medo-planeet Tahun en daar lukt het om Tifflor en andere Terranen te bevrijden van het permanent conflict met het meegebrachte anti-KM-gas. Op juli 430 NGT komt het op de planeet Terzrock tot een duel tussen de beide sotho, waarvan Tyg Ian de overwinnaar is. Van Stalker blijft alleen een onooglijk cellenconglomeraat over dat lijkt op een cyborg. Terzrock zal afgegrendeld worden, maar kort daarvoor lukt het Julian Tifflor om de vermeende cyborg te bergen en voor behandeling naar Tahun te brengen. Tyg Ian kondigt aan om de Melkweg een 'wonder' te schenken dat alles zal doen verbleken: een lichtschijnsel dat te zien zal zijn tot aan het einde van het universum.


Reginald Bull bereikt intussen in Absantha-Shad de waterwereld Aquamarijn waar zich een gorim-station moet bevinden waarin een mensachtige gorim verblijft. Wanneer hij het station betreedt valt hij bijna om van verbazing, want tegenover hem staat Perry Rhodan. Rhodan vertelt Bull in grote lijnen het verhaal van een organisatie die zich opstelt tegen de macht van de eeuwige krijgers - de geschiedenis van de netlopers, zoals deze gorims zichzelf noemen. Bull hoort ook dat Atlan, Gucky, Jen Salik, Ras Tschubai, Fellmer Lloyd, Icho Tolot en Gesil deel uitmaken van de netlopers. Na deze avonturen komen hun gescheiden wegen voor het eerst weer samen.


Ook voor Tekener en Danton breekt er een nieuwe tijd van verrassingen aan want ze bereiken de planeet Etustar, de 'tuin van ESTARTU'. Daar komen beide te weten dat de grondlegger van de upanishad-leer een zekere Oogh at Tarkan is geweest. Etustar is door planten overdekt die telepathische boodschappen uitzenden en sporen in zich dragen van ESTARTU. De superintelligentie zelf is sinds duizenden jaren verdwenen. Het wordt ook duidelijk dat de Pterus alleen de techniek van ESTARTU kunnen bedienen maar dat ze bij het uitvallen daarvan volkomen hulpeloos zijn. Ijarkor wordt door een animator-Pterus, die op Etustar aanwezig zijn, zogenaamd naar ESTARTU gebracht, waarna al zijn twijfel is verdwenen als hij weer terugkeert, alhoewel de superintelligentie zelf eigenlijk niet aanwezig is. Hij verbant Tekener en Danton naar het Orphische-labyrint van de galaxie Trovenoor nadat ze de inrichting voor het scheppen van een nieuwe sotho onherstelbaar hebben beschadigd.


Jennifer Thyron, Demeter en drie Siganesen proberen uit de 'donkere hemel' te ontsnappen. Voor iedereen breekt er een tijd van onzekerheid aan. Het permanent conflict regeert verder in ESTARTU en sinds Tyg Ian zijn regime heeft uitgestippeld reikt het nu zelfs ook naar de Melkweg.Nederlandse vertaling van samenvatting cyclus 18 - tweede deel © Cornelis van den Ende