< vorige  | volgende > |  INDEX  |   šŸ”

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ā€“ de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiĆ«


DE ZEVENTIENDE CYCLUS: 'DE EINDELOZE ARMADA'

Nummer 1100 t/m 1199


Datum: 426 - 427 Nieuwe Galactische Tijd (4013 - 4014 na Chr.)


Het is de Cygride Jercyghei An, de commandant van een uit 50.000 eenheden bestaande Armada-eenheid 176, die na een lange speurtocht eindelijk TRIICLE-9 vindt, het object dat het doelwit was van de Eindeloze Armada. In de omgeving van het zo fel begeerde object worden echter ook enkele honderden onbekende schepen gesignaleerd, waaronder de PRESIDENT van Icho Tolot Deze schepen worden door de Armada-eenheid geƫnterd en geneutraliseerd. De Cygriden, die net als alle andere tot de Eindeloze Armada behorende volkeren een Armada-vlam dragen, melden hun ontdekking aan de commandocentrale van de Armada, het zogenaamde Armada-hart dat onder bevel staat van de legendarische aanvoerder Ordoban. De Cygriden krijgen het bevel de sector te beveiligen en moeten op nadere orders van het Armada-hart wachten.

Op 15 maart van het jaar 426 NGT bereikt een andere ruimtevloot het gebied van de vorstrobijn. Het is de uit bijna 20.000 ruimteschepen van de LVT en de Kosmische Hanze bestaande galactische vloot, die onder bevel staat van Perry Rhodan. Al vrij snel na hun aankomst in het gebied wordt het Rhodan duidelijk dat deze enorme ruimtevloot alleen de onheilspellende Eindeloze Armada kan zijn. Terwijl men met behulp van verkenningsvluchten en contactpogingen inzicht probeert te krijgen in de stand van zaken, doemt er aan boord van de BASIS een geheimzinnige vreemdeling op. Hij noemt zichzelf Taurec en beweert dat hij afkomstig is uit het gebied achter de materiebronnen. Taurec zegt dat hij in opdracht van de kosmokraten handelt en voor deze taak is uitgerust met bijzondere hulpmiddelen, waaronder zijn ruimteschip de SYZZEL en de 'kazerne', een miniatuurobject waaruit gevechtsrobots te voorschijn kunnen komen. Als Taurec echter het bevel over de galactische vloot opeist, weigert Rhodan gehoor te geven aan de eis van de gezant van de kosmokraten.

In het melkwegstelsel Vayquost neemt Surfo Mallagan op dat moment een van de moeilijkste beslissingen van zijn leven. Op basis van de informatie, die hem door Atlan voor diens vertrek is verschaft, besluit hij een grote ruimtevloot uit te laten rusten, met de gerestaureerde Sol-Cel-2 als vlaggenschip. Terwijl hertog Gu achterblijft om leiding te geven aan het Hertogdom Krandhor, wil Mallagan samen met Faddon en Scoutie naar het melkwegstelsel M82 vliegen, dat naar verluidt het centrum is van de machtigheidsballing van de negatieve superintelligentie Seth-Apophis is. Daar hoopt de Betschide een positieve bijdrage te kunnen leveren in de strijd tussen de beide machtigheidsballingen van Seth-Apophis en HET. Ondertussen lukt het Taurec en Rhodan de vorstrobijn binnen te dringen. Hier onthult Taurec tegenover Rhodan dat de vorstrobijn een vijfdimensionaal object is, een soort miniatuur-universum met een afdruk op het normale ruimte-tijdvlak. Als ze een bezoek aan een van de talloze planeten in dit miniatuuruniversum brengen, staat Rhodan een nieuwe verrassing te wachten. Ze worden geconfronteerd met rondzwevende lichaamsdelen en horen mentale stemmen. Uiteindelijk ontdekken ze het hoofd van een mens. Rhodan realiseert zich dat alle lichaamsdelen slechts projecties zijn, die delen van het bewustzijn van de Seth-Apophis agenten bevatten. De vorstrobijn is dus het geheimzinnige DEPOT van de negatieve superintelligentie. Rhodan komt ook te weten dat de vorstrobijn een soort poort van en naar M82 vormt. En dan komt het tot een adembenemende ontdekking: de totaliteit van alle bewustzijnsfragmenten vormt de superintelligentie zelf.

Kennelijk bestond er heel lang geleden in M82 een wezen dat in staat was om anderen over een grote afstand te controleren. Die oercel van de superintelligentie moest zich nog steeds in M82 bevinden en Rhodan vat het plan op om naar M82 te gaan om de zaak daar grondig te onderzoeken. Na hun terugkeer uit de vorstrobijn laten ze verschillende verkenningstochten ondernemen. Begin april 426 NGT vertrekt een team onder leiding van Clifton Callamon en Alaska Saedelaere voor de eerste tocht naar de Eindeloze Armada. Het team ontdekt een slaapkooi van de Cygriden, terwijl Ras Tsjoebai en Gucky in het gebied van de elkaar bestrijdende Armada-eenheden van de Zencen en Sopkalariden actief zijn. Terwijl zo de eerste informatie over de Eindeloze Armada wordt vergaard, komen de aanhangers van Weidenburn in opstand en onder leiding van Weidenburn zelf verlaten ze de galactische vloot. Hoewel de Weidenburn-aanhangers allemaal worden opgepakt door eenheden van de Eindeloze Armada, komen ze terecht in het Armada-zegelschip en daar krijgt Eric Weidenburn als de eerste menselijke Armadist een Armada-vlam.Op den duur wordt de positie van de galactische vloot onhoudbaar, want men zit klem tussen de schepen van de door Seth-Apophis gemanipuleerde volkeren en de ruim 200.000 eenheden van de Eindeloze Armada die inmiddels in deze sector zijn gearriveerd en de vermeende schenders van hun heilige object willen bestraffen.

De galactische vloot blijft slechts Ć©Ć©n uitweg over. Men kiest voor de vlucht via de vorstrobijn naar M82. De Eindeloze Armada volgt meedogenloos de vijand. De aankomst in M82 wordt gekenmerkt door groteske incidenten. Zo blijkt Alaska Saedelaere ineens het cappin-fragment in zijn gelaat te hebben verloren, terwijl de galactische vloot ten gevolge van het zogenaamde 'confetti-effect' geheel uit elkaar valt en versplinterd temidden van de ontelbare eenheden van de Eindeloze Armada opduikt. Jercygehl Al, die met zijn vlaggenschip op een van de ruimteschepen van de Terranen is gebotst, wordt door Rhodan aan boord gehaald en hij besluit met de Terranen te gaan samenwerken.

Door de onverwachte aankomst van de galactische vloot en de Eindeloze Armada in M82, wat gepaard gaat met een enorme psionische uitbarsting, krijgt Seth-Apophis zo'n mentale klap te verwerken, dat de negatieve superintelligentie enige tijd het bewustzijn verliest. De BASIS rematerialiseert in het gebied van een zogenaamde energieweide, een zone van gevaarlijke zwaartekrachtstromingen met in het midden een kunstmatig opgewekt zwart gat. De materie die in dit zwarte gat terechtkomt, wordt omgezet in energie voor de goon-blokken die als voortstuwingsmiddel van alle ruimteschepen van de Eindeloze Armada dienst doen. Deze techniek is ontwikkeld door de Armada-smeden, ook wel de Zilveren of de zonen van Ordoban genoemd. Deze selecte groep van Zilveren besluit een greep naar de macht in de Eindeloze Armada te doen, want na het passeren van de vorstrobijn zijn de impulsen vanuit het hart van de Armada verstomd en lijkt Ordoban te zwijgen. De zonen van Ordoban denken dat nu de kans op het slagen van hun snode plannen is aangebroken. Ondertussen probeert Rhodan enkele Armada-vlammen te bemachtigen. Hij komt op het spoor van de witte raven, die in de geschiedenis van de Eindeloze Armada een geheimzinnige rol hebben gespeeld. Als de BASIS echter in contact komt met Ć©Ć©n van die witte raven levert dit weinig op. Rhodan krijgt alleen te horen wat de positie is van de Armada-werf, waarheen een viertal schepen van de galactische vloot zijn gebracht. De Armada-werven staan onder het bevel van de gevreesde Zilveren.

In april van het jaar 426 NGT heerst er ook rondom de materiewolk Srakenduurn een koortsachtige activiteit Talrijke virusonderzoekers, waaronder Quiupu, voegen de verschillende delen van het gereconstrueerde virus-imperium samen. Eigenaardige incidenten wijzen er echter op dat ook iemand anders belangstelling heeft voor het bijna voltooide virus-imperium. Belice, een geheimzinnige vrouw, manifesteert zich op verschillende plaatsen. Vlak voor het afsluiten van het karwei komt de UFOnaut Geredus met het bevel van de kosmokraten, dat de werkzaamheden onmiddellijk moeten worden gestaakt maar dan is het al te laat. Het virus-imperium voegt zichzelf automatisch samen en wordt dan door Belice, een incarnatie van Vishna, gekaapt. Vishna is een afvallige kosmokrate, die zich in het eerste virus-imperium had geĆÆntegreerd om zo het gebied achter de materiebronnen binnen te kunnen dringen. Het eerste virus-imperium realiseerde zich het gevaar en explodeerde spontaan, waardoor de virussen ontstonden. Destijds konden de kosmokraten geen actie op dit punt meer ondernemen, omdat het gevaar van Seth-Apophis en de machten van de chaos zich manifesteerde. Wel gaven ze diverse viruswetenschappers de opdracht om met behulp van de overgebleven virussen het imperium te reconstrueren - en bij de laatste pogingen ontstonden er fragmenten van Vishna, die zich reĆÆncarneerde in de personen van Srimavo, Gesil en Belice. Vishna verdwijnt met het gereconstrueerde en gekaapte virusimperium, maar dreigt de Aarde in stukken te snijden om zo het geliefde hulpvolk van de kosmokraten te straffen. De superintelligentie HET reageert meteen en stuurt Ernst Ellert naar de Melkweg om de Terranen te waarschuwen.

Onder supervisie van HET organiseert Ellert het 'project tweede Aarde'. In het Sol-stelsel, aan de andere kant van de punt op haar baanvak moet een namaak-Aarde met behulp van mentale energie ontstaan, waarvoor een organisatie van min of meer latent psionisch begaafde wezens wordt opgericht de PSI-trust. Op het beslissende moment grijpt HET in en ontstaan er in het Sol-stelsel exacte duplicaten van de Aarde en de Maan, die het doelwit mogen worden van een aanval door Vishna. Ondertussen begint Rhodan in M82 naar een geschikte uitvalsbasis te zoeken. Een van de verkenningseenheden stoot op de vloot van de Kranen en kort daarna voegt de SOL-Cel-2 zich bij de BASIS. Van een witte raaf krijgen de galactici een aanwijzing met betrekking tot de Armada-kroniek. Dan verschijnt er in de buurt van de BASIS een eigenaardige witte raaf, die wel bereid is Rhodan aan een Armada-vlam te helpen. Als tegenprestatie biedt Rhodan de ring van de kosmokraten en het oog van Laire aan. Maar de handel wordt pas beklonken als hij ook wat celweefsel van zichzelf afstaat. Als er een paar uur later een andere witte raaf verschijnt, wordt duidelijk dat Rhodan het slachtoffer van een afvallige witte raaf is geworden. Het celweefsel is inmiddels in het bezit van de Zilvere Verkutzon, die hiermee in het synchrodrom van de Armada-smeden een synchroniet wil maken. Dat is een synthetische kopie van Rhodan, waarmee de Armada-smid de absolute controle over de bevelhebber van de Terranen wil krijgen. Aangezien de impulsen van de cellenactiveerder niet kunnen worden gekopieerd, mislukt de poging.

De planeet Basis-One wordt door de Terranen tot steunpunt in M82 verkozen. Als ze even tijd voor elkaar vinden, treden Perry Rhodan en Gesil in het huwelijk. Dan wordt de achtervolging op de Armada-smid Schovkrodon ingezet. Perry Rhodan dringt bij die achtervolging het stelsel van de Sooldocks binnen, die Seth-Apophis aanbidden en buitengewoon verontrust zijn omdat hun heer en meester zich al enige tijd niet meer heeft gemeld. Schovkrodon weet de Sooldocks voor zich te winnen, waardoor Rhodan met zijn volgelingen naar de planeet Marrschen moet vluchten. Hier activeert de Terraan een zeer krachtige hyperzender, die naast het normale programma ook het Terraanse SOS-signaal uitzendt en hierdoor een baken wordt voor de overal in M82 verspreide schepen van de galactische vloot

Eind november van het jaar 426 NGT is bijna de gehele galactische vloot aangekomen in het stelsel van de Sooldocks en vliegt dan naar Basis-One. De RAKAL WOOLVER vliegt daarna met Roi Danton, Demeter en Taurec aan boord terug naar de Melkweg om daar het nieuws te gaan verkondigen dat men nog leeft. Taurec beweert zelfs dat hij dringend naar de Melkweg moet terugkeren. Met de in het Basis-One-stelsel terugkerende schepen komt ook een onzichtbare bode aan, die de Terranen uitnodigt voor een bezoek aan het zegelschip. Het lukt een Terraanse commando-eenheid de Zilvere aan boord van dit schip uit te schakelen, waarna Rhodan in het bezit komt van tien Armada-vlammen. Atlan, die inmiddels het bevel weer voert over de geheel complete SOL, ontvangt als eerst een vlam. Korte tijd later grijpt de Arkonide in, als twee Armada-volkeren elkaar aanvallen. Tegenover de Torkroten, de zogenaamde Armada-barbaren die gevreesd worden door alle volkeren van de Eindeloze Armada, beweert hij een gezant van het Armada-hart te zijn. Hierna dragen de Armada-barbaren het bevel over de barbarengolf aan hem over en met de uit 50.000 eenheden bestaande vloot gaat hij op zoek naar Ordoban. Van de Lukyonen krijgt hij te horen dat alleen de Armada-prins de exacte locatie van het hart van de Armada kent.

De speurtocht van Rhodan naar de Armada-kroniek wordt uiteindelijk met succes beloond. De Terranen komen te weten waar de Armada-profeet zich bevindt. Bij een bezoek aan de profeet voorspelt het geheimzinnige wezen de Terraan enkele dingen die ook in die volgorde moeten gebeuren: de macht van de Armada-smeden moet worden gebroken de galactische vloot moet de Armada-eenheid 1, de zetel van Ordoban, zien te vinden en daarna zal het bevel over de Eindeloze Armada in de handen van de Terranen overgaan. Rhodan wordt echter ook geplaagd door een visioen, waarin de Eindeloze Armada dwars door de Melkweg trekt - met alle gevolgen van dien. Op de Aarde heeft men inmiddels de tijddam met behulp van de PSI-trust gestabiliseerd. Vishna is echter actief en laat de robotdynastieƫn van Klong en Parsf de aanval op de tijddam openen. Tijdens die aanvallen registreren de Terranen dat er ergens op de Aarde een object uit de toekomst is geland. Nadat de aanvallen van de robotdynastieƫn op de tijddam zijn afgeslagen, blijkt er op de Aarde een Maahk uit de toekomst te zijn beland. Grek-336 wil niet dat de mensheid dezelfde fout zal maken als zijn eigen volk dat het lichaam heeft opgegeven, en hij stelt alles in het werk om de activiteiten van de PSI-trust teniet te doen. Hierdoor vallen de Aarde en de Maan uiteindelijk ook terug op het normale ruimte-tijdvlak. De Maahk vlucht naar het ruimtestation Lookout in de interstellaire leemte tussen de sterreneilanden, maar ontdekt daar tot zijn schrik dat zijn verre voorouders de eerste stap op de evolutionaire ladder hebben gedaan. De shock is voor hem zo groot dat hij dit niet overleeft. Dan breekt de maand december van het jaar 426 NGT aan en komt de volgende aanval van Vishna. Ze neemt de Aarde en de Maan in de grijze corridor op: een buisvormig, hyperenergetisch object waarvan de wanden niet met behulp van de Terraanse techniek kunnen worden doorboord. Tegelijkertijd overvalt Vishna de Terranen met zeven plagen.

De eerste plaag lijkt aanvankelijk op een simpel fenomeen, want ondanks dezelfde taal verstaat men elkaar ineens niet meer. Het communicatienetwerk valt uit op dat tijdstip komt er ook een ander geheimzinnig wezen op de Aarde aan, Chthon. Het is geen echt wezen, maar meer een nevelachtige schaduw die de mensheid waarschuwt voor de gevaren, maar hier nauwelijks gehoor vindt Chthon beweert op zoek te zijn naar een bepaalde persoon. Het babelsyndroom, zoals de spraakverwarring wordt genoemd, kan op den duur worden overwonnen, maar de Aarde en de Maan razen nog steeds door de grijze corridor.

De RAKAL WOOLVER komt begin januari van het jaar 427 NGT in het verlaten Sol-stelsel aan, waar de bemanning nog net getuige is van de ondergang van de pseudo-Aarde. Eveneens in januari worden de mensen op de Aarde geconfronteerd met de tweede plaag van Vishna, de parasiet-enclaven. Dankzij Chthon en een Siganees lukt het om een virus onder de parasiet-enclaven te verspreiden, die snel een eind maken aan deze dreiging. Ondertussen hebben de Terranen ontdekt dat de wand van de grijze corridor geperforeerd is en Ernst Ellert probeert zo deze perfecte gevangenis te verlaten. Na enkele moeilijkheden te hebben overwonnen lukt het Ellert om EDEN-II te bereiken. Daar kan HET hem echter weinig hulp bieden, want de superintelligentie moet zich volledig concentreren op haar strijd tegen Seth-Apophis.

Wel verschaft de superintelligentie Ellert enige kennis over de zevende plaag, waarna Ellert terugkeert naar de Aarde en daar na een kort verblijf in het verleden in februari van het jaar 427 NGT terugkeert. Enkele dagen na zijn terugkeer kondigt de Verwekker de derde plaag aan, want de heer van de doden bezoekt de Aarde. Wederom is het Chthon die een beslissende rol speelt in het verdrijven van het kwaad, waarbij Galbraith Deighton speciaal gereactiveerde hypnokristallen gebruikt. De bewoners van de Aarde en de Maan krijgen een korte pauze om hun wonden te likken.

In M82 wordt de aandacht van de Terranen op de Armada-rebellen gevestigd, die onder leiding van de Armada prins Nachor van de Loolandre een aanval op de Armada-smidse MOGODON uitvoeren. De aanval van de rebellen wordt door de Zilveren afgeslagen, maar Gucky kan Nachor redden en aan boord van de BASIS brengen. Nachor verschaft Rhodan nieuwe informatie en dan staat het nieuwe doel van de Terranen vast: het Loolandre.

Op dat moment komen er steeds meer aanwijzingen binnen dat de negatieve superintelligentie Seth-Apophis op het punt staat te ontwaken. Na de abrupte komst van de vele miljarden levende en denkende wezens had ze een psionische shock opgelopen en was ze mentaal bewusteloos geraakt. Maar nu ontwaakt ze en het lukt haar om de BASIS naar de planeet Aitheran te lokken, waar ze de Terranen psionisch aan zich onderwerpt. Alleen Perry Rhodan, die een Armada-vlam draagt is immuun voor haar psionisch juk. Hij wordt gevangengenomen, waarna hij op deze nachtmerrieachtige planeet door de profeet moet worden geconditioneerd. Als dit proces begint komt Rhodan in contact met het bewustzijn van Simsin, een van de eerste Anximen die door Seth-Apophis werd geknecht en misbruikt. Door een samenspel van Simsin en de profeet lukt het Rhodan samen met Nachor te ontsnappen en uit de handen van het door Seth-Apophis geactiveerde brandende leger te blijven.

Elders in M82 levert Atlan met succes gevechten tegen de eenheden van het brandende leger, hetgeen hem mogelijk wordt gemaakt door achttien barbarengolven die zich onder zijn bevel hebben besteld. Tijdens de felle strijd wordt de negatieve superintelligentie afgesneden van haar energiebronnen en moet ze noodgedwongen terugkeren in haar oorspronkelijke lichaam. Het komt hierdoor tot een terugval tot op het dierlijke niveau, waarna er definitief een eind komt aan het bestaan van de superintelligentie Seth-Apophis. De dreiging is echter nog niet geheel geweken, want het aggregaat van de profeet stoot nog een keer een enorme jet-straal uit naar EDEN-II. Uit de energie van de jet-straal materialiseren op EDEN-II de meest bizar uitziende wezens, die het bewustzijn van de voormalige spookmutanten aan zich onderwerpen. Als die wezens HET en EDEN-II de laatste doodsteek willen geven, komen de spookmutanten echter in opstand en wordt het gevaar gebannen. Het gevecht tussen de beide superintelligenties is nu definitief voorbij.

De Aarde en de Maan, die nog steeds met een gestaag toenemende snelheid door de grijze corridor razen, krijgen te maken met de vierde plaag, de zogenaamde xenoforming. De Xeno's, die hiervoor verantwoordelijk zijn, vernietigen de plantenwereld van de Aarde en bedreigen de Terranen met de killerplanten. De Xeno's ontdekken echter snel dat ze door Vishna zijn misbruikt en staken hun -aanval, waarna ze de Aarde verlaten. De bewoners van de Aarde krijgen niet lang rust, want even later wordt de Aarde bezocht door de 'Fairy Queens', dwergachtige wezens die met hun hypnotische uitstraling de mensheid aan zich proberen te binden en de mensen laten verdwijnen in een vreemd universum. Dankzij de machtige collectieve geest van de PSI-trust kan ook dit gevaar het hoofd worden geboden, maar even later regent het grote virussen op zowel de Aarde als de Maan. Het is de zesde plaag van Vishna, want de mensen krijgen al snel last van een zeer hoge koorts en verstarren. Toch overleeft bijna iedereen deze Vishna-koorts, maar hierna worden de mensen het slachtoffer van het technomatische effect. Iedereen begint gedwongen iets te scheppen hoewel men zelf niet weet wat het is en waarvoor deze vreemde apparaten dienen. In feite werken de mensen mee aan de realisatie van de laatste en zevende plaag van Vishna, die zich manifesteert in de vorm van de 'tranen van Einstein'. De mensen schrompelen in elkaar en komen terecht in de sextadimuitstraling van de in miniatuur-Aarden veranderde tranen van Einstein terecht. Het eindeffect is dat er voor ieder mens een eigen miniatuur-Aarde is ontstaan uit de door Vishna gebruikte virussubstantie. Hierna stuurt Vishna programmeerbare meta-structuren naar de Aarde toe, die de stad Terrania in het virushorst veranderen en het geschikt maken om als hoofdkwartier van de afvallige kosmokrate dienst te gaan doen.

Op dat moment maken de Zilveren in M82 zich definitief op om de macht te grijpen. Ze hebben Eric Weidenburn en diens aanhangers gentechnisch zo gemanipuleerd aan boord van de ICCUBATH, dat het een soort pseudo-Ordoban is geworden. Hiervan willen ze gebruik maken om via de poorten van het Loolandre het centrum van de macht van de Eindeloze Armada binnen te dringen en zich uit te roepen tot heer en meester. Ook Rhodan en Nachor, de Armada prins, zijn met de galactische vloot onderweg naar het Loolandre. Ze moeten echter eerst de poorten en de poortbewaker Chemkyr van hun identiteit zien te overtuigen. Chemkyr laat Rhodan en zijn gevolg vier keer in een pseudo-realiteit verzinken, waaruit men zich alleen kan redden door het uitspreken van een bepaald gezegde. De poorten van het Loolandre bestaan uit vijfdimensionale energieĆ«n zijn onoverwinnelijke barriĆØres, die het onbevoegden onmogelijk moeten maken het Loolandre te betreden. De bemanningen van de galactische vloot worden eerst bedreigd door het epikuur-syndroom en daarna door de gevolgen van de diadeemkruistocht, maar beide problemen kunnen op het laatste moment worden overwonnen.

Op de Aarde is de situatie begin mei van het jaar 427 NGT minder rooskleurig. Vishna heeft de mensheid bijna geheel aan zich onderworpen. Ze is van plan met behulp van het virotronische netwerk de op de miniatuur-virus-Aardes verblijvende mensen te gaan gebruiken als een informatieverwerkend gigantisch computersysteem. Als basis voor dit plan fungeren de virochips, die worden bemand door een mens. De mensen worden vanaf dat moment stormrijders genoemd. Elke groep stormrijders heeft een bewaker, de ordeman. Ordemannen zijn pseudohumanoide wezens uit virussubstantie, die in tijdtorens wonen, waarvan de schacht zich door de lagen van de tijd boort en de nulzool gelijk staat aan het moment van de oerknal. In deze nulzool laat Vishna belangrijke gevangenen opsluiten, hetgeen ook gebeurt met Ernst Ellert en Chthon. Stein Nachtlicht de ordeman die Ernst Ellert moet bewaken, staat de prominente gevangene enige vrijheid toe, waardoor de voormalige teletemporier een opstand onder de virochips kan aanmoedigen. Nachtlicht maakt zich los van Vishna en besluit zich bij de Terranen aan te sluiten. Inmiddels heeft Taurec met de SYZZEL de Aarde bereikt, waar blijkt dat Chthon een bestanddeel van de kosmokraat is dat door manipulaties van Vishna uit het bewustzijn van Taurec was geroofd. Het komt tot een confrontatie tussen de beide kosmokraten, waarbij het Taurec lukt het kwaad in Vishna te neutraliseren. Hierna schaart ze zich achter de geordende macht in het universum, maakt voor de mensen een eind aan het virotronische netwerk en herstelt de schade die ze heeft aangericht. De Aarde en de Maan keren terug naar hun oorspronkelijke plaats in de kosmos.

Het virusimperium stelt ze in dienst van de mensheid; de ordemannen en de tijdtorens vervagen en veranderen in viruswolken, die rondom de Aarde blijven cirkelen. 20.000 viruswolken veranderen in viruszuilen, verdeeld over de gehele Aarde, zodat de mensheid direct met het virusimperium kan communiceren. Deze zuilen worden door 20.000 vrijwillige stormrijders onder leiding van Stronker Keen bemand. Het bewustzijn van Ellert wordt in een lichaam uit virussubstantie geplaatst, waarna hij de bijnaam 'de metamorfist' krijgt. Hij kan nu naar behoefte het lichaam geheel in virussen oplossen en vervolgens weer samenvoegen. Als de Aarde en de Maan het Sol-stelsel hebben bereikt, vormt het virusimperium een gigantische ring rondom het stelsel. HET meldt zich en laat de mensheid weten dat Rhodan in M82 Seth-Apophis heeft overwonnen. Taurec, Vishna, Bull en Ellert gaan naar de Eastside van de Melkweg om voor de Eindeloze Armada een gigantisch energetisch baken te ontsteken. Gorgengol, een planeet die door de kosmokraten is geprepareerd in het kader van het plan van de reparatie van de morele code, wordt ontstoken en er ontstaat een enorme energetische signaalvlam. Het activeren van dit signaal ontgaat de machten van de chaos niet. In hun nimmer af latende strijd tegen de kosmokraten mobiliseren zij meteen hun strijdkrachten om het plan van de kosmokraten te verhinderen. Hiervoor wordt de decaloog van de elementen in de strijd geworpen onder leiding van Kazzenkatt, het element van de besturing. Het element van de kou wordt geactiveerd om de signaalvlam onschadelijk te maken, die zich in de richting van de Eastside beweegt om met behulp van sextadim-impulsen een tunnel dwars door de Melkweg te scheppen.

Sterren en planeten worden tijdelijk geplaatst in door de sextadimenergie geschapen ruimte-tijdplooien, zodat de Eindeloze Armada ongehinderd door de Melkweg kan trekken. Het element van de kou veroorzaakt een koudefront en laat alles wat binnen haar bereik komt in een minuswereld verdwijnen. Taurec maakt bekend dat het doel van de signaalvlam het Verth-stelsel van de Gatasers in de Eastside is. Dit stelsel heeft de functie van een zogenaamd chronofossiel en het zal door Perry Rhodan moeten worden geactiveerd, als de Terraan terugkeert naar de Melkweg. Door het activeren van de chronofossielen (objecten en plaatsen waar Perry Rhodan in het verleden als een positieve kracht in het universum mentale energie heeft gedeponeerd) wordt het anker van de vorstrobijn geneutraliseerd, zodat dit object kan terugkeren in de dubbele helix van de morele code van het universum. Als dit geschiedt, wordt de schade verholpen die door de verdwijning van de vorstrobijn (TRIICLE-9) in deze morele code is ontstaan en zal dit leiden tot een overwinning voor de positieve krachten in het universum; lukt het niet, dan kunnen de machten van de chaos zich verder uitbreiden. In de interstellaire leemte breidt het element van de kou het door haar veroverde gebied steeds verder uit en begint een bedreiging te vormen voor de ruimtevaart. Tevens krijgen de Gatasers te maken met het element van de oorlog, synthetische krabbewezens die als een soort parasiet in de nek van hun slachtoffer gaan zitten en haat, dood en verderf prediken. Het element van de besturing, Kazzenkatt, controleert zijn elementen in de zogenaamde zerodroom, hetgeen hij over een afstand van vele lichtjaren kan doen. Kazzenkatt is verantwoording schuldig aan de Heer van de Chaos die afkomstig is uit de negasfeer, een duister gebied in het universum.

Hij stuurt het element van de kou op de Honderdzonnenwereld af, dat ook een chronofossiel blijkt te zijn. Om de opmars van de Eindeloze Armada en het activeren van de chronofossielen te verhinderen, opent Kazzenkatt op meerdere fronten de aanval. De meeste elementen worden geproduceerd door het element van de techniek dat is ontstaan uit het volk van de Anin An, dat in de MACHINES woont en leeft. Hiernaast beschikt de Heer van de chaos over drie ruimtereuzen die bekend staan als de BROEDWERELD, VERSTERKING en DEPOT. Dankzij Taurec en Vishna lukt het de GVC de aanval op het Verth-stelsel af te slaan, maar de verdediging, onder leiding van Stalion Dove op de Honderdzonnenwereld, wordt het slachtoffer van de Sacoder, een wapen van Kazzenkatt waarmee hij de oude haatschakeling van de Posbi's herstelt.

Vervolgens beschouwen de Posbi's het organische leven net als in het verleden als de vijand. Ook in Andro-Beta is Kazzenkatt actief. Hier gebruikt hij het element van het masker om de Tefroders met een valse Mirona Thetin en Proht Meyhet, de gevreesde Meesters van de Eilanden, tot opstand tegen de Maahks aan te zetten. Gelukkig mislukt dit plan en blijft het succes van Kazzenkatt beperkt tot de verovering van de Honderdzonnenwereld.

In M82 kampt men voor de poorten van het Loolandre met het geĆÆnduceerde schuldcomplex, een psionische plaag die door Chemkyr is veroorzaakt. Rhodan wordt door een fictief wezen zwaar gewond en tijdens het genezingsproces krijgt hij een droom waarin hij zich de benodigde sleutelwoorden herinnert om de poorten van het Loolandre te openen. In het voorhof van het Loolandre brandt de strijd tussen de clans en de galactische vloot los, waar Clifton Callamon het leven verliest. Nadat men de clans heeft kunnen passeren, komt het conflict tussen de Armada-smeden en de Terranen tot een uitbarsting. De Zilveren proberen het organisme dat uit Weidenburn en diens aanhangers is ontstaan, te gebruiken als een overgangsmechanisme, zodat ze met deze valse Ordoban de macht naar zich toe kunnen trekken. Toch lukt het Eric Weidenburn als een individu in het organisme in verzet te komen tegen deze snode plannen, waardoor de macht van de Zilveren begint te verbrokkelen. Het lukt de Zilveren echter nog het bewustzijn van Weidenburn te isoleren en te vernietigen.

Ondertussen hebben de Terranen de Terra-patrouille in het leven geroepen. Op verschillende manieren proberen ze de Armada-eenheid 1 binnen te dringen hetgeen lukt. Rhodan komt samen met Nachor in contact met Saddreyu, de gebochelde dwerg. Het snode plan van de Zilveren kan op het laatste moment worden verijdeld als Nachor van de Loolandre zijn rechtmatige plaats in de hiƫrarchie van de Eindeloze Armada opeist.

De voorspellingen van de Armada-profeet lijken uit te komen, als Nachor zijn geheugen terugkrijgt, waarna hij Rhodan en zijn gevolg de waarheid onthult over de Eindeloze Armada ...


Samensteller Ā© Kees van Toorn