< vorige  | volgende > |  INDEX  |   šŸ”

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ā€“ de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiĆ«


DE ZESTIENDE CYCLUS: 'DE KOSMISCHE HANZE'

Nummer 1000 t/m 1099


Datum: 424 - 426 Nieuwe Galactische Tijd (4011 - 4013 na Chr.)


Het nieuwe tijdperk voor de bewoners van de Melkweg en de Terranen in het bijzonder wordt ingeluid, als Perry Rhodan in het begin van het jaar 3588 bezoek krijgt van een vreemdeling. Dit blijkt Carfesch te zijn, een gezant van de kosmokraat Tyrik. Hij neemt Rhodan mee naar EDEN-II, het centrum van de machtigheidsballing van de superintelligentie HET. Hier verschaft HET Rhodan inzicht in een aantal gebeurtenissen op het kosmische raakvlak, waarvan de Terraan tot op dat moment slechts enkele brokstukken kende. Nu blijkt dat HET in het verre verleden van de kosmokraten twee bijzondere cellenactiveerders in ontvangst had genomen. Carfesch had de beide activeerders geprogrammeerd en ze waren bestemd voor twee wezens die volgens de kosmokraten een grote bijdrage konden leveren bij de stabilisatie van de machtigheidsballing van HET. De superintelligentie diende de beide toekomstige dragers van deze apparaten te vinden. Na een grote zoekactie werd de eerste uitverkorene gevonden: Atlan. Hij nam zijn cellenactiveerder van Carfesch in ontvangst.

Bijna tienduizend jaar later ontdekt men de tweede uitverkorene, die op dat moment echter nog een kind is: Perry Rhodan. HET gunt het kind een korte blik op de harmonie van de kosmos. Hierna bedenkt HET het kosmische raadsel in het Wega-stelsel. Slaagt Rhodan er later in om dit raadsel op te lossen, dan zal hij de activeerder in ontvangst kunnen nemen.

Nadat HET hem deze informatie uit het verre verleden heeft verschaft vertelt HET hem dat hij na zijn terugkeer van EDEN-II op de Aarde een groot handelsgenootschap moet oprichten, de Kosmische Hanze. Officieel om de handelsbetrekkingen met alle andere volkeren in de Melkweg uit te bouwen, ervaring en kennis uit te wisselen; officieus echter om HET in de strijd tegen de negatieve superintelligentie Seth-Apophis te helpen. Ook de kosmokraten steunen HET, maar dat doen ze op een indirecte manier. Ze scheppen een soort bufferzone tussen de positieve en de negatieve krachten in het universum. Rhodan krijgt te horen dat een positieve machtigheidsballing van een superintelligentie uiteindelijk een materiebron kan worden; een negatieve machtigheidsballing verandert langzaam maar zeker in een materiedal. Na verloop van tijd verandert een materiebron en vormt de basisstof voor een kosmokraat. De kosmokraten achter de materiebronnen hebben heel lang geleden de orde van de Ridders van de Diepte in het leven geroepen en doen er alles aan de positieve krachten in het universum te bevorderen en de materiebronnen te stabiliseren. Rhodan krijgt te horen dat het universum haar oorsprong te danken heeft aan de polarisatie van de materiebronnen en materiedalen, terwijl het tevens de plaats van een eeuwigdurend onvoorstelbare machtsstrijd is. Nadat HET Rhodan deze informatie heeft verschaft, keert de Terraan als een ander mens terug naar de Aarde. Carfesch, die besloten heeft zich voorlopig bij de Terranen aan te sluiten om hen als adviseur bij te staan, begeleidt hem.

Op de Aarde stelt Rhodan alles in het werk om het verzoek van HET te realiseren en in het jaar 3588 wordt de Kosmische Hanze opgericht. Om Iedereen duidelijk te maken dat er sprake is van een nieuw tijdperk, accepteert men in de Melkweg tevens een nieuwe kalender, zodat het jaar 3588 gelijk staat aan het jaar 1 van de Nieuwe Galactische Tijd (NGT). En conform de belofte van HET wordt de bewoners van de Melkweg bijna 400 jaar rust en vrede gegund. De Kosmische Hanze heeft hierdoor de kans zich op een solide basis te vestigen en kan in alle rust worden uitgebouwd en gestabiliseerd.

Op de jungleplaneet Chircool in het melkwegstelsel Vayquost leeft een humanoide volk de Betschiden. Dit volk telt slechts een paar honderd leden en het wacht vol verlangen op de terugkeer van een legendarisch ruimteschip van hun voorouders. Uiteindelijk landt er een ruimteschip op Chircool, maar het is afkomstig van het Hertogdom Krandhor. Een drietal Betschiden wordt aan boord van dit schip gehaald: Surfo Mallagan, Brether Faddon en Scoutie. De beide mannen en de vrouw worden aan allerlei experimenten onderworpen. Ze blijken verbluffend snel hun nieuwe omgeving te accepteren en begrijpen snel de techniek van de Kranen, die het in dit melkwegstelsel voor het zeggen hebben. Ongeveer op hetzelfde tijdstip - het is dan op de Aarde 424 NGT - realiseert de leiding van de Kosmische Hanze zich dat de eerste grote aanvalsgolf van de negatieve superintelligentie Seth-Apophis de Melkweg bedreigt.In augustus 424 NGT vindt men in de buurt van het Wega-stelsel een vreemd uitziend buitenaards wezen, Quiupu. Naar verluidt moet hij in opdracht van de kosmokraten aan de heropbouw van het virusimperium werken; het begrip Vishna valt. Op de planeet Mardi-Gras, een handelskantoor van de Hanze, gebeuren alarmerende dingen. Microscopisch kleine parasieten, die op een soort virus lijken, dringen computersystemen binnen en brengen zo de systemen onder hun controle. Het wordt duidelijk dat dit het werk is van de superintelligentie Seth-Apophis. Ze heeft een heel aparte manier bedacht om agenten te rekruteren, die 'op afroep' worden gebruikt maar zich hiervan voor de rest niet bewust zijn. Op het handelskantoor Jarvith-Jar wordt zo de douanier Bruke Tosen gemanipuleerd, die naar de Aarde vertrekt en daar regelmatig met geheugenverlies wordt geconfronteerd. Een soortgelijk lot staat ook de Haloeter lcho Tolot te wachten, die zich op de Aarde hierdoor aan een dadendrang moet overgeven. Tosen en Tolot verzetten zich vertwijfeld tegen de vreemde invloed, maar ze worden gedwongen aan een kosmische odyssee te beginnen, waardoor ze uiteindelijk in het Arxisto-stelsel in de buurt van Arkon terechtkomen. De drie Betschiden in het melkwegstelsel Vayquost komen als rekruten aan op het nest van de 17de Kraanse vloot. Hier blijkt een 'spoodie-plaag' te heersen. Spoodies zijn millimeters grote objecten, die onder de hoofdhuid van de Kranen en hun hulpvolkeren worden geĆÆmplanteerd. Deze spoodies bewerkstelligen een toename van de intelligentie en stellen de drager in staat effectiever en doelmatiger plannen te maken. De Betschiden horen geruchten over een vreemd ruimteschip, dat het ruimteschip van hun voorouders zou kunnen zijn. Ze deserteren naar de planeet Kranenval. Daar ontdekken ze het wrak van de Sol-Cel-2 en veronderstellen dat dit de hele SOL is. Op een beeldscherm zien en horen ze een man die op de Aarde te boek staat als vermist, Atlan! Ze hebben nu meteen een nieuw doel: de planeet Kran, het centrum van de macht van het Hertogdom Krandhor. Er wordt bij Mallagan een tweede spoodie geplaatst. Via lange en avontuurlijke omzwervingen komen ze terecht op de planeet Keryan, waar ze zich aansluiten bij een organisatie die zich de Broederschap noemt. Het doel van het verzet is het orakel van Krandhor ten val te brengen, een eind te maken aan de expansie van het imperium van de Kranen en de bewoners van de planeet Kran van zoveel mogelijk spoodies te voorzien, zodat er een wijs en hoog ontwikkeld ras ontstaat. Ondertussen probeert Quiupu met behulp van virussen het virusimperium te reconstrueren. Onverwachts keert op dat moment Jen Salik terug, die eveneens na het gevecht met de aanvoerder van de horden Amtranik als vermist te boek stond. Salik bezit inmiddels een cellenactiveerder en heeft in het melkwegstelsel Norgan-Tur in de Dom Kesdschan op de planeet Khrat de status van een Ridder van de Diepte gekregen. Zowel de planeet Khrat als de Dom Kesdschan schijnen een zeer belangrijke plaats op het kosmische vlak in te nemen. Salik dringt er bij Rhodan op aan daar eveneens heen te gaan om zich tot Ridder van de Diepte te laten slaan. Ook vertelt hij dat er onder de Dom Kesdschan een gewelf ligt met daaronder de stenen charta van Moragan-Pordh. In deze charta, die voor alle volkeren van het universum van groot belang is, wordt gesproken van een drietal uiteindelijke vragen: 1. Wat is de vorstrobijn? 2. Waar begint en waar eindigt de Eindeloze Armada? 3. Wie heeft de WET geĆÆnitieerd en wat bewerkstelligt het?

Naar verluidt zou het oorspronkelijke virusimperium de kosmokraten ooit het antwoord op die drie vitale vragen hebben geleverd. Vandaar dat overal in het universum door viruswetenschappers wordt geprobeerd, het virusimperium met behulp van virussen opnieuw te construeren. Quiupu krijgt toestemming van Rhodan om op de planeet Lokvorth met de virussen te experimenteren. Rhodan zelf treft de laatste voorbereidingen om met de BASIS naar het melkwegstelsel Norgan-Tur te vertrekken. Er doen zich echter problemen voor nadat de zogenaamde Hamiller-buis, het scheepscomputersysteem, aan boord van de BASIS wordt geactiveerd. Er doen zelfs geruchten de ronde dat de geniale hyperfysicus zijn hersenen ter beschikking van dit systeem heeft gesteld. Kort na de installatie van het systeem kwam de wetenschapper onder mysterieuze omstandigheden om het leven.

In de nederzetting Shonaar in de buurt van Terrania duikt het twaalfjarige meisje Srimavo op, dat al snel de bijnaam 'de sfinx' krijgt. Bij iedereen, die haar aankijkt, wekt ze een visioen met donkere vlammen op. In haar omgeving gebeuren eigenaardige dingen en ze heeft een grote belangstelling voor alles wat met Quiupu en het virusimperium te maken heeft. Tot overmaat van ramp wordt de planeet Arxisto het doelwit van geheimzinnige aanvallen uit de toekomst. Na enige tijd ontdekt men dat Seth-Apophis met behulp van tijdwissels puin en andere voorwerpen uit de toekomst kan halen om hiermee de planeet te bestoken. En op Arxistal, de vloeibare buurtplaneet van Arxisto, vindt lcho Tolot een geheimzinnige handschoen, die over verbluffende eigenschappen beschikt en door microcomputers wordt bestuurd. Tolot en Tosen proberen het geheimzinnige DEPOT van Seth-Apophis te bereiken. Aangezien beide wezens telepathisch worden geobserveerd, wordt het de Terranen duidelijk dat dit DEPOT in de buurt van een dubbele quasar moet liggen, op een afstand van bijna veertien miljard lichtjaren van de Aarde. De drie Betschiden in het melkwegstelsel Vayquost zijn inmiddels naar de planeet Couhrs gebracht. De broederschap heeft bij de jonge Betschide Surfo Mallagan vier spoodies ingebracht zodat hij het superspel bij de lugosiade kan winnen. De bedoeling van dit spel is het lokaliseren van psi-begaafde wezens, die naar Kran moeten worden gebracht. Mallagan haalt de finale, maar verliest het duel, waarna hij onder raadselachtige omstandigheden spoorloos verdwijnt.

Samen met hertog Gu verlaten zijn vrienden Couhrs en vertrekken naar Kran. Na een gevecht tegen piraten uit het volk van de Aychartanen weten ze Mallagan uit hun handen te bevrijden, maar de jonge Betschide kan zich niet meer herinneren, wat er na de lugosiade met hem is gebeurd. Dan stappen ze over op het geheimzinnige spoodie-schip, dat tot hun grote verrassing de Sol blijkt te zijn. Mallagan die door de broederschap posthypnotisch is beĆÆnvloed, kaapt het schip en neemt het bevel over. Als het spoodie-schip niet op tijd op Kran landt wordt het orakel argwanend en beweert dat een van de drie regerende hertogen een verrader is. Als de SOL op Kran landt, lukt het hem Mallagan te bevrijden van het posthypnotische bevel. Hierna worden de drie Betschiden naar het orakel gebracht. In het paleis van het orakel ontdekken ze een gigantische spoodiewolk, waaronder een man ligt - de Arkonide Atlan.

Atlan ontwaakt, waarna hij de Betschiden en de regerende hertogen de waarheid vertelt. Nadat de SOL 200 jaar eerder het Krandhor-stelsel had bereikt, had Atlan van de kosmokraten de opdracht gekregen een bufferzone tussen de machtigheidsballingen van Seth-Apophis en HET op te bouwen. Het imperium van de Kranen moest als bufferzone dienst gaan doen en dat was de reden, waarom hij als het geheimzinnige orakel alles in het werk stelde om dit rijk te vergroten en als een machtsfactor in het leven te roepen. De SOL bracht destijds uit de ruimtesector Varnhagher-Ghynnst de eerste lading spoodies mee, die Atlan in staat stelden de opbouw van het imperium versneld uit te voeren. Hierna-pendelde de SOL heen en weer om telkens voor nieuwe spoodies te zorgen.

Atlan beschouwt zijn taak als uitgevoerd en verbreekt de symbiose met de spoodies. Zijn plaats als denk-tank wordt ingenomen door Surfo Mallagan, terwijl hertog Gu in het Hertogdom Krandhor de rol van het orakel van Atlan overneemt. Atlan begeeft zich aan boord van de SOL en besluit vĆ²Ć²r de terugkeer naar de Melkweg nog een keer naar de sector Varnhagher-Ghynnst te vliegen. Hij wil daar een lading spoodies voor de bewoners van de Melkweg meenemen. Na felle gevechten met robots en het overwinnen van speciaal geconstrueerde vallen ontdekt Atlan daar Gesil, een mysterieuze vrouw die in zijn bewustzijn visioenen van zwarte vlammen laat ontstaan. Er wordt een grote hoeveelheid spoodies aan boord genomen, terwijl ook Gesil aan boord van de SOL komt. Hierna bezoekt het ruimteschip de planeet Chircool, waar de Betschiden eindelijk aan boord van het ruimteschip van hun voorouders kunnen terugkeren. Na een kort incident in de buurt van een radiobron met de 'Buhrio's' kan Atlan met de SOL definitief in de richting van de Melkweg vertrekken.

Op de Aarde duikt dan een geheimzinnig wezen op dat door enkele acties voor enige chaos zorgt. Dit is Vamanu, ook een virus-wetenschapper, die in opdracht van de kosmokraten een deelreconstructie van het virusimperium moest uitvoeren. Zijn naam is Quiupu. Vamanu ontmaskert de materiesuggestors uit het volk van de Dargheten en waarschuwt de Terranen voor dit volk dat in dienst staat van de negatieve superintelligentie Seth-Apophis. Intussen komt het op de planeet Lokvorth tot een confrontatie tussen Quiupu en Srimavo. Het meisje wordt door Quiupu als een zogenaamd Vishna-component ontmaskerd en na een dramatische krachtmeting verdwijnt Srimavo spoorloos.

De BASIS heeft op dat moment het melkwegstelsel Norgan-Tur bereikt, dat ruim 86 miljoen lichtjaren van de Aarde is verwijderd. Perry Rhodan gebruikt het oog van Laire om zich zonder verlies van tijd aan boord van zijn vlaggenschip te begeven. De Terranen vliegen naar de planeet Khrat, waarop de Dom Kesdschan staat. Maar ook hier blijkt Seth-Apophis actief te zijn. Hij onthaalt de Terranen op een mentale storm: ze zitten ineens gevangen in een psionisch labyrint. Bij deze gebeurtenissen duikt onverwachts Tengri Lethos op. Hij wist zich te bevrijden van de invloed van het door Seth-Apophis gemanipuleerde Ladonnia-psychood, werd door een psionische jet-straal opgepakt en kwam als een puur bewustzijn terecht in de Dom Kesdschan. Daar verbond hij zich met de geest van de Hathor Terak Terakdschan en verhinderde zo dat de Dom kon vergaan. Lethos-Terakdschan werd hierdoor de nieuwe hoeder van de orde van de Ridders van de Diepte. Uiteindelijk betreedt Rhodan de Dom Kesdschan, waaronder zich de stenen charta van Moragan-Pordh bevindt. Deze in de vorm van een stenen cirkel geplaatste relikwieƫn uit het verre verleden spreken Rhodan mentaal toe in de taal van de zeven machtigen. Oorspronkelijk bevatte de charta de regels en de doelstellingen van de Porleyters, een volk, dat als voorloper van de orde van de Ridders van de Diepte fungeerde. Rhodan krijgt enkele aanwijzingen met betrekking tot de mogelijke schuilplaats van de Porleyters; dit volk schijnt iets te maken te hebben met de vorstrobijn, die een bestanddeel vormt van de eerste uiteindelijke vraag. Rhodan ontdekt ook dat in het gewelf onder de dom de producten van een lang vervlogen en technisch zeer hoogstaand volk liggen opgeslagen. Hij begrijpt dat HET hier de fictief overbrengers en zelfs de cellenactiveerders vandaan heeft gehaald. Helaas kon niet worden verhinderd dat ook Seth-Apophis zich toegang tot dit gewelf verschafte. Hier heeft de negatieve superintelligentie onder andere de tijdwissels, computerbroedcellen en de geheimzinnige handschoen ontvreemd. In de wand van de Dom Kesdschan blijken de geesten van alle voormalige Ridders van de Diepte te bevinden en Rhodan wordt in hun midden opgenomen en krijgt de status van een Ridder van de Diepte.

Na de ridderslag begint hij aan een nieuwe expeditie, waarmee hij achter het geheim van de Porleyters wil komen. Volgens de stenen charta heeft dit volk zich ruim twee miljoen jaar geleden teruggetrokken naar de bolvormige sterrenhoop M3. Nadat men in M3 is aangekomen, treft men op verschillende planeten allerlei objecten aan die ondanks de ouderdom niet door de tijd of weersveranderingen konden worden aangetast. Het gaat om basaltblokken, vulkanen en andere objecten. Maar de gigantische levensbomen op de planeet Impuls-II zijn het meest markant. Er zijn ook twee Dargheten actief in M3. In opdracht van Seth-Apophis zijn zij ook op zoek naar de Porleyters. Op alle planeten waarop men de vreemde objecten heeft aangetroffen, vindt men ook kunstmatig gekweekte krabbelichamen. Twee van deze krabben worden voor onderzoek aan boord van het ruimteschip DAN PICOT gebracht maar hierin hebben zich de Dargheten gemanifesteerd. Hun activiteiten veroorzaken de schipbreuk van dit schip, wat Rhodan op het spoor van de verbazingwekkende waarheid rondom de Porleyters brengt.

In alle ontdekte objecten blijken de Porleyters zich te hebben geĆÆntegreerd, maar hun schuilplaats is inmiddels in een gevangenis veranderd. De beide Dargheten kunnen zich bevrijden van de negatieve invloed van Seth-Apophis en bieden de Terranen hun hulp aan. Het zijn ook de Dargheten die bijna 2000 Porleyters uit hun gevangenissen kunnen bevrijden. Dan krijgt Rhodan te horen dat dit oude volk ruim twee miljoen jaar geleden in opdracht van de kosmokraten voor de constructieve orde in het universum heeft gevochten. Na lange tijd kregen de Porleyters last van vermoeidheid,en droegen hun verantwoordelijkheid over aan de orde van de Ridders van de Diepte. De laatste grote daad van de Porleyters bestond 2,2 miljoen jaar geleden uit het verankeren van de vorstrobijn.

Hierna verlieten ze het kosmische toneel en vonden een nieuwe thuiswereld in het stelsel van de vijf planeten, dat ze nieuw-Moragan-Pordh noemden. Daar verstopten ze zich in de meest uiteenlopende objecten om in harmonie met de natuur verder te leven, waardoor ze echter hun originele lichamen verloren en voor het verlaten van de schuilplaats gebruik moesten maken van de speciaal gekweekte krabbelichamen. Helaas konden de Porleyters na verloop van tijd hun schuilplaatsen niet meer verlaten en zaten ze gevangen totdat ze door de Dargheten werden bevrijd.

Op Lokvorth bereikt het experiment van Quiupu een nieuw stadium. De eerste resultaten worden bereikt. Er ontstaan zogenaamde supervirussen, die identiek zijn aan de spoodies die de Kranen hielpen om in korte tijd hun imperium op te bouwen. Als de ontelbare spoodies bij elkaar komen ontstaat er een plasmawolk en de deelreconstructie van het virusimperium is klaar. Dan verschijnen er onverwachts ruimteschepen van de UFOnauten, die de wolk naar een onbekende plaats moeten brengen. Quiupu verdwijnt zelf ook enige tijd naar een onbekende punt.

Bruke Tosen en lcho Tolot oriƫnteren zich inmiddels in de vreemde omgeving waarin ze door de psionische jet-straal zijn gebracht. Het blijkt dat ze zich in de randzone van het 'roterende niets' bevinden. Dat is een schijf met een diameter van 2000 lichtjaren, die 100 lichtjaren 'dik' is en alleen zichtbaar wordt, als het puin uit de omgeving in het niets wordt opgezogen. Talloze volkeren blijken hier koortsachtige activiteiten te ontplooien.

Het duo ontdekt ruimteschepen van de Sawpanen, Phygos, Gerjoks, Jauks en Cruuns. Overal bevindt zich verstarde materie, die door het uitkristalliseren van de interstellaire stof is ontstaan. Bruke Tosen wordt het slachtoffer van een mentale beroerte, wat hem enige tijd later het leven kost. lcho Tolot ontdekt de psi-antenne die hiervoor verantwoordelijk is en vernietigt deze. Achteraf blijkt deze psi-antenne ook alle volkeren in deze ruimtesector negatief te hebben beĆÆnvloed, hetgeen uiteraard het werk van Seth-Apophis is. Het vermoeden van Tolot, dat het roterende niets identiek is aan de geheimzinnige vorstrobijn, komt uit, maar de Haloeter kan met die kennis weinig doen omdat hij letterlijk in dit gebied is gestrand.

De bevrijde Porleyters verzamelen zich op dat moment op de moeraswereld Orsafal, waar ze hun aanvoerder bevrijden uit diens gevangenis. Hierna vliegt Rhodan met de 2011 geredde Porleyters naar het stelsel van de vijf planeten, maar daar strandt zijn vloot voor het ondoordringbare stelsel-omspannend energiescherm. Dit lukt de muisbever Gucky echter wel. Die treft op een van de vijf planeten het geconserveerde en inmiddels weer geactiveerde lichaam van ruimte-admiraal Clifton Callamon aan. De problemen rondom de nieuwe thuiswereld van de Porleyters worden naar volle tevredenheid van alle partijen opgelost en het moment van samenwerking is aangebroken. Rhodan krijgt van de Porleyters de positie te horen waar ze ooit in het verleden de vorstrobijn hebben verankerd.

Dan beginnen de Porleyters zich uit te rusten met kardec-schilden en onverwachts kapen ze de RAKAL WOOLVER. Ze vertrekken naar de Aarde en eisen daar dat men alle belangrijke posten onvoorwaardelijk aan de Porleyters overdraagt. Terwijl de leidinggevende personen van de Liga van de Vrije Terranen en de Kosmische Hanze de mensheid tot bezonnenheid in omgang met de Porleyters oproepen, ontstaat er op de Aarde steeds meer onvrede over de gang van zaken. Het verzet tegen de Porleyters steekt de kop op. Ondertussen is ook de SOL met de Solaners teruggekeerd in het Sol-stelsel en de bemanning van dit schip wordt met open armen onthaald.

Wat men echter niet weet, is dat de Solaners door Seth-Apophis worden gemanipuleerd en ze weten steeds meer belangrijke posten in de Terraanse politiek te veroveren. Quiupu, die inmiddels weer op de Aarde is teruggekeerd, ontdekt bij een van de Solaners een spoodie. Even later wordt de jacht op de Solaners geopend, want men heeft zich gerealiseerd dat deze mensen met behulp van de spoodies worden geknecht door Seth-Apophis. Rond dit tijdstip verschijnen op Terra steeds vaker aanplakbiljetten met de provocerende teksten van ene Eric Weidenburn en diens geheime organisatie STAC. De Solaners worden bevrijd van de gemanipuleerde spoodies. Als er een kardec-schild wordt gestolen, reageren de Porleyters buitengewoon fel en stellen de Terranen een ultimatum. Binnen vier weken moeten de Terranen het schild teruggeven, anders zullen er afschuwelijke maatregelen worden getroffen. In het melkwegstelsel Norgan-Tur ontdekt de BASIS de kosmische stofwolk Srakenduurn. Hier zal het virusimperium opnieuw moeten ontstaan.

Ondertussen wordt in de Melkweg duidelijk dat de Porleyters een gigantische ruimtevloot uit de schepen van de LVT, de GVC en de Kosmische Hanze hadden willen samenstellen om hiermee de uiteindelijke aanval op Seth-Apophis uit te voeren. De Porleyters laten dit plan vallen en eisen dat er in plaats van deze enorme ruimtevloot een aanval op de machtigheidsballing van Seth-Apophis wordt uitgevoerd door de beide superruimteschepen SOL en BASIS, bemand door de leiding van de LVT en de Kosmische Hanze. Verzet men zich tegen deze eis, dan zal NATHAN worden vernietigd.

De leiding van de LVT en de Kosmische Hanze voelt zich in het nauw gedreven en probeert het geheim van het buitgemaakte kardec-schild te achterhalen. Dit onderzoek mislukt maar men komt hierdoor wel op het spoor van Eric Weidenburn en diens organisatie STAC. Weidenburn blijkt een buitengewoon mens te zijn, met verbluffende ideeƫn. Hij is voorstander van een nieuwe manier om door de ruimte te reizen en is, zonder het zich bewust te zijn, de eerste menselijke medewerker van de Eindeloze Armada. In korte tijd verzamelt hij ruim 200.000 aanhangers om zich heen.

De situatie op de Aarde begint in januari van het jaar 426 NGT dramatische vormen aan te nemen, als het ultimatum van de Porleyters ten einde loopt. Tengri Lethos maakt Rhodan opnieuw attent op de ring van de kosmokraten, die de situatie kan oplossen. Hij verschaft Rhodan de coƶrdinaten van de plaats waar hij de ring moet kunnen vinden. Eind januari begeeft de BASIS zich naar die coƶrdinaten en belandt in het gebied van het roterende niets. Daar lukt het Rhodan de schijnbaar uit vormenergie bestaande ring te bergen.

Een door Weidenburn-aanhangers bemande space-jet redt lcho Tolot uit een benarde situatie in de buurt van het roterende niets en brengt de doodgewaande Haloeter veilig aan boord van de BASIS. Medio februari verzamelen de Porleyters zich op de Maan en laten daar een enorm kardec-aura ontstaan. Dit aura wordt naar de Aarde gedirigeerd en zal de planeet vernietigen, tenzij ze het gestolen schild terugkrijgen en aan al hun eisen wordt voldaan.

De Terranen onderzoeken in het gebied van de vorstrobijn de brokstukken en al het kosmische puin dat zich in deze omgeving heeft verzameld. Ze ontdekken de zogenaamde remmaterie en sporen van pure neutronensubstantie. Dit blijken de restanten van een dwergmelkwegstelsel te zijn, dat heel lang geleden op het punt stond in een zwart gat te veranderen. Dit proces werd door de Porleyters verhinderd en de rotatie-energie werd benut om de uit de hand geraakte en oncontroleerbare vorstrobijn op dit punt te verankeren. Zo ontdekken de Terranen de aard van het anker, dat door de Porleyters is gebruikt. Ook de koortsachtige activiteiten van de voorheen door Seth-Apophis gemanipuleerde volkeren in deze omgeving worden nu duidelijk. Zij hadden geprobeerd het anker van de vorstrobijn te lichten. Met behulp van het selhyr-fataro apparaat lukt het de Terranen de samengebalde remmaterie te vernietigen en zo het anker te verstevigen.

Nadat dit is gebeurd, vertrekt de BASIS met de ring van de kosmokraten in de richting van de Melkweg. Alleen het ruimteschip de PRESIDENT, met lcho Tolot aan boord, blijft achter in het gebied van de vorstrobijn om de boel in de gaten te houden. Als de BASIS in het Sol-stelsel aankomt is de situatie daar buitengewoon kritiek geworden. De aura van de Porleyters komt op de Aarde af en als eerste wordt het de muisbever Gucky duidelijk dat de Porleyters van plan zijn massaal zelfmoord te plegen, hetgeen tevens de ondergang van de thuiswereld van de mensheid zou betekenen. Perry Rhodan gebruikt de ring van de kosmokraten om zich tegenover de Porleyters als een Ridder van de Diepte te identificeren, die de opdracht van de kosmokraten uitvoert. Hierdoor komen de Porleyters tot bezinning. Ze beloven dat ze de Terranen in de strijd tegen de machten van de chaos zullen helpen, maar ze trekken zich vrij snel weer terug in M3. De situatie op de Aarde normaliseert en men krijgt even de tijd om op adem te komen en alle gebeurtenissen te analyseren. Er komt echter abrupt een eind aan de rust, als de PRESIDENT via een hyperrelais de komst van een gigantische ruimtevloot in het gebied van de vorstrobijn meldt ...


Samensteller Ā© Kees van Toorn