< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


DE VEERTIENDE CYCLUS: 'DE PAN-THAU-RA'

Nummer 868 t/m 899


Datum zonne-imperium 3586 - 3587 na Chr.


Op 1 mei van het jaar 3586 is de bemanning van in totaal 10.850 koppen compleet aan boord van het grootste ruimteschip dat de mensheid ooit heeft geconstrueerd: de BASIS. Aan het hoofd van de expeditie, die op verzoek van HET is uitgerust, staat Jentho Kanthall. De wetenschappelijke leider van de BASIS is de briljante wetenschapper Payne Hamiller. Voorts bevindt zich een bont gezelschap aan boord van de BASIS waaronder de PEV-mutanten, Roi Danton en diens geliefde Demeter. Wat men niet weet is dat de negatieve mutant Boyt Margor een deel van de bemanning onder controle heeft. Toch weet men dat er haast geboden is, want zowel aan boord van de SOL als op de Aarde vangt men een noodkreet van HET op. Hieruit blijkt dat HET dringend hulp nodig heeft en dat dit in verband staat met de Pan-Thau-Ra.

Die eerste mei is een gedenkwaardige dag. Niet alleen wordt de containerverbinding met Olympus weer in gebruik genomen, ook vertrekt op die dag de BASIS van de Aarde. Nadat het schip de eerste lineairsprongen achter de rug heeft, wordt de bemanning onverwachts geconfronteerd met Dargist. Dit is een overblijfsel uit de tijd van de afilie en het functioneert aan boord als een veiligheidsmechanisme dat moet verhinderen dat het schip door niet-afiele wezens wordt gebruikt. Hoewel de situatie hopeloos lijkt komt Dargist tot de conclusie dat de afilie niet meer bestaat en daarom vernietigt het vreemde wezen zichzelf. De BASIS kan hierna haar tocht naar het melkwegstelsel Tschuschik voortzetten.

In Tschuschik zelf heerst een strakke orde die gestoeid is op de leer van het Rad van het Leven. De leer wordt verspreid door de priesterkaste, de Kryn, en de bewoners van dit melkwegstelsel gehoorzamen blindelings de wensen van het Rad van het Leven. De Wyngers, zoals de bewoners van Tschuschik heten, worden in bijzondere gevallen uitverkoren om zich naar de centrale planeet Valgerspare in het Torgnisch-stelsel te begeven. Het kan zijn dat ze daar als zieken worden heengebracht en daar op de verschillende manen van deze planeet door hun geloof in het Rad van het Leven worden genezen. Of ze gaan naar Valgerspare omdat ze door het Rad zijn uitverkoren. Een van die uitverkorenen is de Lufke Plondfair. Hij begeleidt zijn zieke moeder naar Valgerspare en ontdekt daar dat er iets niet in de haak is. Hij verdenkt de Kryn ervan het Rad van het Leven te misbruiken voor hun eigen doeleinden en besluit op zoek te gaan naar de waarheid.

Verbitterd door de dood van zijn moeder begint hij op de planeet Valgerspare aan zijn opleiding in de oase Kermersham. Daar komt hij in contact met de veteranen, die hem iets over hun reizen door de interstellaire leemte en hun speurtocht naar een onbekend object vertellen. Plondfair begrijpt dat de Kryn niet verantwoordelijk zijn voor de situatie en besluit op zoek te gaan naar de geheimzinnige macht die het volk van de Wyngers meedogenloos heeft gemanipuleerd.

Op 13 juli van het jaar 3586 bereiken zowel de SOL als de BASIS het melkwegstelsel Tschuschik., Men oriënteert zich met behulp van een signaal dat bekend is en ontmoet elkaar in de buurt van de planeet First Impression. Hier was een lichte kruiser van de BASIS in de val gelokt en waren Demeter - pseudoniem Dunja Varenczy - en Hytawath Borl door een onbekende macht ontvoerd. Het wordt Rhodan duidelijk dat gehoor moet worden gegeven aan de waarschuwing van HET.Demeter en Borl komen, net als Plondfair, terecht in de gravohel op Valgerspare. Ze worden ondervraagd door de geheimzinnige Morgdahn, een Asogeen. Dit is een volk van protoplasmawezens, dat in dienst staat van het LARD. Het LARD geeft het bevel, de drie gevangenen af te voeren naar zijn eigen wereld. Aangekomen op Quostoth lukt het het trio te ontsnappen en men komt in contact met de bewoners van Quostoth. Enkele planeetbewoners twijfelen aan de almacht van het LARD. De komst van de onbekenden zorgt voor een escalatie. Cainstor en Tarmair, twee opstandige bewoners worden door de robots van het LARD met de voortvluchtige gevangenen opgepakt en met onbekende bestemming afgevoerd.

Op Terra spelen zich op dat moment eigenaardige dingen af. Er wordt ineens een signaal vanaf een nog onbekend punt op Terra verzonden. Dit signaal wordt door de ruïnewezens op Alkyra-II opgevangen, die meteen een superrobot activeren en naar het Sol-stelsel sturen. Tegelijkertijd hebben de impulsen een negatief effect op de misdadige mutant Boyt Margor. Zijn psionische reservoir raakt overbelast en hij moet gebruik maken van het paranormaal begaafde kind Niki om zijn psionische energie kwijt te raken. De drie positieve Gäa-mutanten ter Gedan, Howatzer en Vapido proberen met hem te onderhandelen en aanvankelijk lijkt Margor bereid tot samenwerking. Het is hem echter alleen te doen om de superrobot van de ruïnewezens. Dit volk, dat Loowers wordt genoemd, blijkt verantwoordelijk te zijn geweest voor de diefstal van het oog van Laire. Uit angst voor een aanval door de onbekende macht aan de andere kant van de materiebron, hebben ze het oog verborgen en een ingewikkeld signaalsysteem ontwikkeld. Zodra hun bronmeester bekend zou maken dat de doorgang naar de andere kant was gevonden, zou men het oog gaan halen. Dit oog beschouwen de Loowers als de sleutel tot de materiebron en het is het meest kostbare bezit van dit volk. De Loowers beheersen de leer van de entelechie en kunnen op twee verschillende niveaus denken, zodat hun ware gedachten ook voor mutanten verborgen kunnen worden gehouden.

Het oog blijkt te zijn verborgen in de piramide van Cheops. De eerste poging van de Loowers om het oog te bemachtigen, mislukt door de tussenkomst van Boyt Margor en een aanval van de grondstrijdkrachten van het zonne-imperium. De Terranen zelf weten niet wat er aan de hand is. Boyt Margor probeert de superrobot in zijn bezit te krijgen, maar dit mislukt. De superrobot Saqueth-Kmh-Helk wordt vernietigd en de overgebleven delen, zogenaamde Helks, trekken zich met onbekende bestemming terug uit het zonnestelsel. Een deel van het Saqueth-Kmh-Helk blijft achter. Tifflor probeert dit deel te bergen en wordt gesteund door de energiebol Harno. Ook Margor, wiens bestaan de Terranen nog steeds niet bekend is, probeert de Helk te veroveren. Door tussenkomst van Harno verdwijnt het laatste deel van het Saqueth-Kmh-Helk ook met onbekende bestemming uit het zonnestelsel.

Terwijl men op Terra met de problemen rondom de grote piramide van Cheops en een geheimzinnige op macht beluste organisatie wordt geconfronteerd, doemt elders in de Melkweg het gevaar van de molecuulvervormers weer op. De molecuulvervormers, die al in contact zijn geweest met de Terranen, zijn bereid tot een politiek van medewerking, matiging en inzicht. De MV's uit de diepten van het heelal willen echter de Macht en een nieuwe Tba oprichten. Door tussenkomst van Hotrenor-Taak, Anson Argyris en Pyon Arzachena wordt een oorlog tussen de molecuulvervormers en de bewoners van de Melkweg verhinderd. Het drietal slaagt er in de molecuulvervormers hun ware vorm te laten aannemen. Hierna breekt er voor dit volk een nieuw begin aan en kan de regering van de LVT zich weer volledig concentreren op de acties rondom de piramide van Cheops.

Men besluit deze aan een nader onderzoek te onderwerpen. Het onderzoek levert een niet eerder ontdekte kamer op, die niet op een normale manier toegankelijk is. De drie positieve Gäa-mutanten besluiten Julian Tifflor te waarschuwen voor Boyt Margor en diens misdadige organisatie. Tifflor stelt alles in het werk Margor op te sporen. Vapido, ter Gedan en Howatzer vinden dat dit te langzaam en te omslachtig gaat. Ze gaan op hun eigen houtje achter Margor aan, maar kunnen niet verhinderen dat hij een haltervormig object uit de piramide steelt. Hij verdwijnt spoorloos en begint te experimenteren met het object dat op een oog lijkt. Door zijn enorme paramentale kracht lukt het Margor het oog te gebruiken om zich over enorme afstanden te verplaatsen. Bovendien slaagt hij erin, met behulp van het oog in de hyperruimte gestabiliseerde energiebollen te plaatsen. Hij besluit zijn hele organisatie naar deze bollen te verhuizen, waarbij hij de enige persoon is die tussen de hyperruimtebollen en elke willekeurige plaats op de Aarde heen en weer kan pendelen. Deze uitvalsbasis in de hyperruimte is voor Boyt Margor een sleutel tot de absolute macht in het zonnestelsel.

De Loowers hebben inmiddels hun vloot gemobiliseerd in het stelsel van Alkyra-II. Harno, de ruimtebol, heeft contact gezocht met de Loowers maar door gebrek aan energie kan hij zijn verhaal niet volledig vertellen. Het wordt de Loowers duidelijk dat de Terranen hun eerste poging hebben verijdeld om het oog op te halen uit het zonnestelsel. Bovendien zien ze via Harno opnamen waaruit blijkt dat een Terraan in het bezit van het oog is. De vloot van de Loowers vertrekt meteen naar het Sol-stelsel. Eenmaal in het zonnestelsel aangekomen, bezetten de Loowers de planeet Mars. Onder leiding van Hergo-Zovran, hun aanvoerder, beginnen ze aan de bouw van een complex met negen torens. Gezien de overmacht en het feit dat de regering van de LVT onder leiding van Julian Tifflor niet op een gewapend conflict uit is, neemt men voorlopig een passieve houding aan. De Terranen hopen tot een dialoog met de Loowers te kunnen komen.

In het melkwegstelsel Tschuschik bereikt de tijdloze Ganerc-Callibso na veel omzwervingen de positie van het verdwenen sporenschip de PAN-THAURA. Hij stelt vast dat het schip grotendeels in de hyperruimte ligt Een klein deel bevindt zich op het normale ruimtetijdvlak en dat deel blijkt de kunstmatige planeet Quostoht te zijn. Nadat het Callibso is gelukt aan boord te komen, stelt hij vast dat iemand de lading van het schip heeft gemanipuleerd. De lading bioforen is deels tot leven gewekt door onbekenden en heeft zich explosief aan boord vermenigvuldigd. De waarschuwing van HET wordt nu duidelijk. Ook voor de mythe van de doos van Pandora wordt een verklaring gevonden. Als de lading van de PAN-THAU-RA uit het sporenschip zou kunnen ontsnappen zou dit een rampzalig gevolg voor het melkwegstelsel van de Wyngers en de naburige melkwegstelsels kunnen hebben. De biovore wezens, die zich voornamelijk als Ansken manifesteren, zijn agressief en hebben grote delen van de PAN-THAU-RA in hun macht. De geheimzinnige macht, die zichzelf het Rad van het Leven of het LARD noemt, probeert de Ansken tegen te houden en de controle over het sporenschip te veroveren.

Het lukt Demeter, Borl, de belde Wyngers en Callibso te ontsnappen en terug te keren naar de SOL. Ze waarschuwen Perry Rhodan en werken een nieuw actieplan uit. Rhodan besluit met een groep medewerkers het sporenschip te gaan onderzoeken. Men kiest voor een vermomming als Suskohnen, een voormalig hulpvolk van het Rad van het Leven. Men steelt een museumschip en keert met de L-DARON terug naar de centrale planeet Valgerspare in het Torgnisch-stelsel. Ze worden door de Asogeen Morgdahn verhoord en naar de PAN-THAU-RA gebracht. Hier moeten de leden van de expeditie van de Suskohnen, die 20.000 jaar geleden in opdracht van het LARD zijn vertrokken, verslag uitbrengen.

Er komt echter een kink in de kabel, want het volk van de Malgonen, dat door de Ansken wordt gemanipuleerd, valt Quostoht aan. Het LARD mobiliseert zijn hulptroepen en laat Rhodan aan boord van de L-DARON wachten. Rhodan stuurt Kershyll Vanne met een kleine groep verkenners naar de PAN-THAU-RA. Vanne weet een aanval van de Malgonen af te slaan, maar wordt opgepakt door de hulptroepen van het LARD. Toch lukt het Vanne, het LARD te overtuigen van de 'echtheid' van de Suskohnen. Met hulp van de Suskohnen wordt de aanval op Quostoht afgeslagen. Het wordt de Terranen duidelijk dat het LARD vroeger de controle en onbeperkte macht over het gehele sporenschip heeft uitgeoefend, maar die macht aan de Ansken heeft verspeeld. Er wordt achter de hyperruimtegrens, die de bijnaam de bleke grens heeft, een meedogenloze strijd om de macht geleverd. De Terranen krijgen van het LARD de opdracht een expeditie naar het rijk achter de bleke grens te organiseren, in de hoop dat ze hem daar kunnen helpen orde op zaken te stellen.

Inmiddels worden de concepten op de planeet Eden-II ook met een geheimzinnige boodschap van HET geconfronteerd. De vroegere teletemporteur Ernst Ellert die nu het dubbelconcept Ellert/Ashdon vormt, is de enige, die de noodkreet van HET opvangt.HET schijnt in gevaar te verkeren en Ellert/Ashdon vertrekt van Eden-II om de superintelligentie hulp te gaan bieden. Eden-II maakt zich op om aan de lange reis te beginnen naar het centrum van de machtigheidsballing van HET, waar de concepten een stabiliserende functie zullen krijgen.

Aan boord van de PAN-THAU-RA spitst de situatie zich dramatisch toe. Rhodan en zijn Terranen vechten voor het LARD tegen de Ansken, die in het verre verleden zelf door het LARD aan boord zijn gehaald. Ze zijn echter tegen hun heer en meester in opstand gekomen en hebben het LARD uit de commandocentrale verdrongen. Rhodan krijgt opdracht een belangrijk instrument uit de centrale te halen en de Ansken te verdrijven. Zonder het te weten helpt de bemanning van de BASIS ook mee, want de mutanten Tatcher a Hainu en Dalaimoc Rorvic ontdekken de oorspronkelijke thuiswereld van de Ansken. Dit bijenvolk staat paramentaal in contact met de Ansken aan boord van de PAN-THAU-RA. Door bemiddeling van beide mutanten worden de Ansken aan boord bewust van hun afkomst en dat heeft in de strijd tussen de Ansken, het LARD en de Terranen een positief effect. De Ansken delven het onderspit. In de commandocentrale van de PAN-THAU-RA onthult het LARD, alias het Rad van het Leven, zijn ware identiteit tegenover de Terranen ...


Samensteller © Kees van Toorn