< vorige  | volgende > |  INDEX  |   šŸ”

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ā€“ de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiĆ«


DE DERTIENDE CYCLUS: 'BARDIOC'

Nummer 800 t/m 867


Datum zonne-imperium 3582 - 3586 na Chr.


Na een vlucht van ruim twee maanden door de interstellaire leemte bereikt het generatieruimteschip de SOL op elf april 3583 eindelijk het voor de Terranen nog onbekende melkwegstelsel Nypasor-Xon. De Terranen verkeren in de veronderstelling met de SOL terug te gaan naar het Medaillon-stelsel, maar nu blijkt dat ze naar het centrale planetenstelsel van de Keizerin van Therm zijn gedirigeerd. Daar worden de Terranen geconfronteerd met een nieuwe opdracht van de geheimzinnige superintelligentie. Uit de inmiddels verzamelde feiten is het een en ander over de Keizerin van Therm bekend geworden.

Men weet nu dat er in dit melkwegstelsel in het verre verleden door een zogenaamde priorgolf uit kosmische oermaterie een zonnestelsel met achttien planeten is ontstaan. Door een natuurlijk proces ontwikkelde er zich een kristallen structuur die tussen de derde en de vierde planeet van het zonnestelsel Yoxa-Santh een verbindingsbrug vormde. Op de derde planeet, Drackrioch, ontstond een natuurlijke flora en fauna. De verbindingsbrug tussen de beide planeten brak en de brokstukken vormden een kristallen schaal rondom Drackrioch. De natuurlijke bewoners van Drackrioch, de Kelsiren, bleken psionisch begaafd te zijn. Ze gebruikten hun psionische gave aanvankelijk alleen maar om nietsvermoedende dieren in de val te lokken. Zo verschaften ze zich voedsel. Ze realiseerden zich niet dat de kristallen schaal rondom de planeet een sluimerende intelligentie bezat die door het psionische gezang ontwaakte en een eigen bewustzijn begon te ontwikkelen. Vanwege de matriarchale structuur van de samenleving van de Kelsiren werd het ontwaakte kristallen leven als een vrouwelijk object beschouwd en ontstond het begrip 'de Duuhrt'. De Duuhrt ontwikkelde zich tot een superintelligentie met een eigen machtigheidsballing. De Kelsiren hadden zich als de sirenes van het heelal verdienstelijk door een vlooteenheid van een onbekend volk naar Drackrioch te lokken. Deze ruimtevaarders waren Choolks die door de Keizerin van Therm werden gebruikt om haar plannen als superintelligentie te realiseren.

In het jaar 3582 is de Keizerin van Therm een kristallen netwerk dat de planeet Drackrioch geheel omsluit. Een veelvoud aan contactstrengen reikt tot op de planeet en biedt de Kelsiren en andere bewoners de mogelijkheid te communiceren met de Duuhrt. Op een groot aantal plaatsen in het kristallen netwerk bevinden zich centrale dataverwerkingseenheden, COMPS. Later blijkt dat een COMP eigenlijk een bestanddeel van het kristallen netwerk van de Duuhrt is. Dat verklaart ook waarom het voor de Keizerin van Therm zo belangrijk is een COMP uit gestrande Moduuls te laten redden. In het kader van het conflict met de superintelligentie BARDIOC laat de Keizerin van Therm hulptroepen haar grensgebieden beschermen en wordt er door met een COMP uitgeruste Moduuls gepatrouilleerd.

Omdat het Perry Rhodan is gelukt een COMP te redden uit een in een val gelokte Moduul, wordt de SOL naar het Yoxa-Sant stelsel gedirigeerd. Daar worden de Terranen net als alle andere volkeren in het verleden blootgesteld aan de lokroep van de sirenes van het heelal. Zo denkt de Keizerin van Therm de Terranen aan zich te kunnen onderwerpen om ook dit volk in te kunnen schakelen in de strijd tegen de superintelligentie BARDIOC.

De Terranen onderscheiden zich echter van de andere volkeren en vallen de Keizerin van Therm op door hun kracht, intelligentie en doorzettingsvermogen. De Duuhrt stuurt de Terranen naar LungPure, de vierde planeet van het Yoxa-Sant stelsel. Daar wordt de Duuhrt bedreigd door een negatief gepooide COMP die tevens verantwoordelijk is voor het ontstaan van de zwarte kristallen. Dankzij een kordaat optreden van de muisbever Gucky wordt dit gevaar bezworen en vindt er een positieve regeneratie van de zwarte COMP plaats. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de Kelsiren en de Terranen een feit. Na het verrichten van een andere niet al te moeilijke taak wordt Rhodan persoonlijk door de Keizerin van Therm bedankt met een kristal dat als aandenken dient. De graalmoeders geven Rhodan het kristal en spelen hem tevens de coƶrdinaten van de verdwenen Aarde in de hand. Hierna krijgt Rhodan te horen dat hij het zonnestelsel van de Duuhrt dient te verlaten om zich op zijn eigen problemen te gaan concentreren.

De Sol verlaat het melkwegstelsel Nypasor-Xon en bereikt uiteindelijk de verdwenen Aarde die inmiddels al twee keer van positie is veranderd. De aankomst gaat echter gepaard met een enorme teleurstelling. Uit alle metingen en analyses blijkt dat de thuiswereld van de mensheid dood is. Het klimaatcontrolesysteem functioneert allang niet meer en de natuur heeft de planeet al grotendeels op de verdwenen bewoners heroverd. Op de vraag wat er met de twintig miljard bewoners van de Aarde is gebeurd, weet niemand op dat moment nog een antwoord te geven. Vrij snel blijkt dat de Aarde, de Maan en de planeet Goshmo-Castle via de Muil in een onbekende sector van het universum terecht zijn gekomen. De Aarde is inmiddels bezet door een Kleine Majesteit en de achtergebleven bewoners zijn verslaafd aan de psionische kracht van dit wezen. De Terra Patrouille, die de Aarde tegen de vreemde macht had willen beschermen, heeft haar toevlucht gezocht op de planeet Intermezzo en wacht daar op een kans tegen de Kleine Majesteit in actie te kunnen komen.

De bemanning van de SOL wordt door de Siganees Kulliak Jon gewaarschuwd niet naar de Aarde terug te keren omdat men daar het gevaar loopt aan de verderfelijke straling van de Kleine Majesteit verslaafd te raken. Wat de Siganees niet weet is dat hij door het werktuig Rafael van de hyperinpotroniek NATHAN wordt gebruikt als een bode. Rhodan begrijpt dat zijn enige kans om iets tegen de onbekende macht op de Aarde te doen door het enorme potentieel van de Maan wordt geboden. Hij stuurt Atlan, Gucky, Geoffrey Waringer en Bull met een team naar de Maan om te proberen NATHAN te activeren. Na het bestuderen en analyseren van de gegevens komt Rhodan tot de conclusie dat BARDIOC en diens incarnaties verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van de bewoners van de Aarde en de huidige bezetting van de planeet. Hij wordt door een noodsignaal attent gemaakt op de Terra Patrouille en het lukt hem de leden van de patrouille op de planeet Intermezzo te redden. Nadat de groep rondom Alaska Saedelaere en de onderzoeker Douc Langur aan boord van de SOL zijn gehaald komt de bemanning van de SOL te weten wat er met Saedelaere en de Terra Patrouille is gebeurd.

Om te ontdekken wat een Kleine Majesteit eigenlijk is en om er effectief tegen te kunnen optreden, stuurt Rhodan Dalaimoc Rorvic, Tatcher a Hainu en de teleporteur Ras Tsjoebai naar de Aarde. Daar worden de verkenners geconfronteerd met een moleculaire vervormer. De rol van de moleculaire vervormer wordt niet duidelijk, maar de Terranen begrijpen dat dit volk een grote bedreiging voor de mensheid vormt. Voordat men de kans krijgt dit gevaar nader te onderzoeken, verdwijnt de moleculaire vervormer van het toneel. Daar Rorvic door de Kleine Majesteit gevangen is genomen en dit wezen in staat is alle denkende wezens op de Aarde paramentaal aan zich kan onderwerpen, besluit Rhodan de aanval op dit wezen te openen. Alleen als het hem lukt de Kleine Majesteit te vernietigen, kan hij met een gerust hart denken aan de terugkeer van de verdwenen mensheid.De aanval wordt op meerdere fronten geopend en dankzij de activiteiten van Dalaimoc Rorvic wordt de Kleine Majesteit op de Aarde uitgeschakeld. Hierna openen de Hulkoos, de hulptroepen van BARDIOC, een genadeloze jacht op de SOL. Het generatieruimteschip verlaat de sector waarin de Aarde zich bevindt. Rhodan besluit de jacht te openen op de andere Kleine Majesteiten die in opdracht van BARDIOC talloze planeten in dit deel van het universum in hun macht hebben. Voor zijn omgeving is het net of het hem door de Keizerin van Therm geschonken kristal hem aanzet tot het openen van de aanval op de machtigheidsballing van BARDIOC en diens incarnaties. Er blijft een klein team op de Maan achter dat probeert NATHAN te activeren. CLERMAC, de incarnatie van BARDIOC besluit een nieuwe Kleine Majesteit naar de Aarde te sturen.

Als men op de planeet Lusamuntra een nieuwe Kleine Majesteit ontdekt en de aanval inzet om dit wezen te vernietigen, komt dat de bemanning van de SOL duur te staan. Men loopt niet alleen in een val van CLERMAC, maar veroorzaakt ook een enorme chaos onder de geknechte bewoners van de planeet. Door het wegvallen van de paramentale dwang raakt de samenleving stuurloos en dat zet de mensen aan boord van de SOL aan het denken. De actie dreigt te mislukken en gepaard te gaan met grote verliezen omdat de Hulkoos de planeet Lusamuntra met ware doodsverachting verdedigen. Door de onverwachte tussenkomst van een grote vloot van de Choolks, die onder leiding staat van de veldheer Puukar keert het tij en kunnen de op Lusamuntra gestrande mensen worden gered.

Hierna blijkt dat het de bedoeling is dat de SOL samen met de Choolks de jacht op de Kleine Majesteiten dient te openen. Door hun activiteiten trekken de Terranen de aandacht van de incarnaties van BARDIOC die besluiten de Terranen in de val te lokken. Door de Terranen te confronteren met een stervend wezen lokken ze de SOL naar het rijk van de Varben. Dit is een eigenaardig volk dat alles met zwaartekracht lijkt te kunnen doen. Aangekomen op de planeet Wassytoir ontdekken de Terranen dat alles draait om een Zware Magiƫr. Dalaimoc Rorvic, Tatcher a Hainu en drie andere Terranen gaan op onderzoek uit, maar verdwijnen spoorloos, terwijl Rhodan met een kleine delegatie via de gravosluis Dacommion de oorspronkelijke thuiswereld van de Varben bereikt. Daar worden de Terranen met een wonderbaarlijke wereld geconfronteerd, die hun aandacht trekt, totdat de waarheid de idylle wreed verstoord. Een vloot van meer dan 10.000 Hulkoo-schepen nadert het zonnestelsel van de Varben waar de Sol in het gravitatieweb zit verstrikt. Door toedoen van de Terranen ontstaat er een gravo-ramp waardoor de SOL op het laatste moment uit de val kan ontsnappen. Men moet de drie vermiste bemanningsleden achterlaten.

Ondertussen gebeuren er in het melkwegstelsel van de mensen op dat moment oneindig ver weg van de SOL vreemde dingen. Het is al het begin van het jaar 3584 als Kershyll Vanne uit het niets opduikt en zich manifesteert als de 'homo sapiens X 7'. Vanne is een concept dat door de superintelligentie HET is ontwikkeld en hij staat model voor een nieuw soort mens dat een zevental bewustzijnseenheden in een lichaam bevat. Op de kunstmatige planetoĆÆde Nachtvouwer worden de zeven bewustzijnen die samen met Vanne het concept vormen door androĆÆden van HET aan een aantal experimenten onderworpen. Nadat Vanne de experimenten met succes heeft doorstaan, wordt hij naar Olympus gestuurd en daar onderzoekt hij het ondergrondse labyrint van keizer Anson Argyris. De keizer betrapt de ongenode gast en brengt hem in contact-met de opstandige Laren, die onder bevel van Roctin-Par tegen de onderdrukking van het Concilie van de Zeven van het melkwegstelsel vechten. Kershyll Vanne toont zijn buitengewone eigenschappen door zonder hulp van een Vinkraanse loods een ruimteschip door de donkere wolk de Provcon-vuist naar de thuiswereld van het NEI te brengen. Daar aangekomen brengt hij Julian Tifflor op de hoogte van de gebeurtenissen die zich op de Aarde hebben afgespeeld en vertelt Tifflor dat HET het bewustzijn van 20 miljard mensen in een mentaal reservoir heeft opgeslagen. Toch wordt de psychische druk ook voor HET te groot en daarom moeten de Keloskers hun plannen zo snel mogelijk zien te realiseren.

Hotrenor-Taak, de gezant van de Hetosonen en aanvoerder van de Laren wordt met nieuwe moeilijkheden geconfronteerd. Hij weet niet dat deze moeilijkheden tevens het begin van het einde van de bezetting van het melkwegstelsel betekenen en dat ze indirect door de Keloskers in het kader van het zogenaamde 80-jarenplan zijn veroorzaakt. Het gaat om de Mastibekks. Dit volk is met hun zwarte piramiden verantwoordelijk voor de energieverzorging van de SVE-schepen van de Laren. En die wordt onverwachts gestaakt. Zonder enig commentaar verlaten ze het melkwegstelsel. De Laren moeten het nu zien te redden met hun energievoorraden en de hulp van de Zeer Gewichtigen. Hotrenor-Taak vertrouwt volledig op de strategische plannen van de 26 Keloskers die hij naar de planeet Goorn-II heeft laten brengen. Daar worden de Keloskers blootgesteld aan uitstraling van howalgoniumerts en hierdoor verliezen ze hun gave van de extrapolatie tot op het zevendimensionale vlak. Dit houdt in dat ze hun werk niet meer kunnen verrichten en het gevaar bestaat dat Hotrenor-Taak de hulp van de Keloskers als onnodig en onbruikbaar gaat beschouwen, met alle gevolgen van dien. Een door het howalgoniumerts aangetaste en mentaal gestoorde Terraan dreigt de Keloskers te verraden, maar wordt door de Laren gedood als hij de Keloskers aan het erts heeft blootgesteld. Hierdoor verliezen de Keloskers kort het bewustzijn en wordt hun zevendimensionale gave nog meer verstoord. Hotrenor-Taak beschouwt de vermeende overval op de Keloskers als een bewijs van hun loyaliteit.

Ondanks hun zwakke positie weten de Keloskers Hotrenor-Taak te winnen voor een gewaagd plan. Dit behelst het manipuleren van een ouder wordende ster tot een neutronenster, waarbij uiteindelijk een door de Keloskers bestuurbaar zwart gat zal ontstaan. Hierdoor kunnen de Laren zich dan toegang verschaffen tot de dakkerdimballon en de melkwegstelsels van de andere leden van het Concilie van de Zeven, die voor de Laren onbereikbaar zijn. Hotrenor-Taak neemt het plan, dat het project Arcur-Bety wordt genoemd, met beide handen aan. De Keloskers worden door de Laren naar de planeet Houxel gebracht en gaan aan het werk, maar hebben niet in de gaten dat ze een rekenfout hebben gemaakt. Dit komt omdat ze nog steeds niet op een hoger niveau kunnen denken en dat kan hen fataal worden. De Terranen hebben dit onderkend en sturen keizer Anson Argyris naar Houxel. Die planeet heeft in het verre verleden al een belangrijke rol gespeeld en is door een onbekend volk bewoond geweest. Dit volk is weliswaar uitgestorven, maar de robotbewaker van de planeet komt tegen de Laren in opstand, hoewel slechts kort. Toch biedt dit Anson Argyris de kans zich onopgemerkt bij de Keloskers te voegen en hij biedt zijn hulp aan. Alhoewel Argyris naar Terraanse maatstaven een positronisch rekenwonder is, kan hij niet als een echte gesprekspartner voor de in het nauw gedreven Keloskers dienen.

Daarom wordt de hulp van Kershyll Vanne ingeroepen. De Keloskers vertellen de Laren dat Vanne een Terraan is die in het melkwegstelsel Baylandagar door de Keloskers gevangen werd genomen en daar voorzien werd van het brein van een Kelosker. Vanne is weliswaar destijds met de SOL verdwenen maar is kennelijk teruggekeerd en zoekt nu weer contact met de Keloskers om hen zijn hulp aan te bieden. De Laren staan Vanne toe naar Houxel te komen. Daar wordt hij aan een uitgebreid onderzoek onderworpen en, raakt door een incident met een Kelosker en een Lare verzeild in een ander universum. Hier hoort Vanne voor het eerst iets over het volk van de ruĆÆne-wezens. Teruggekeerd in het eigen universum krijgt hij van Hotrenor-Taak toestemming de Keloskers te helpen. De tijd dringt voor de Laren, want in de melkweg komen steeds meer volkeren in opstand. De Zeer Gewichtigen onder leiding van Maylpancer krijgen het zwaar te verduren en staan als bondgenoten van de Laren bloot aan verschillende aanvallen. Door de successen die door de onderdrukte volkeren worden geboekt krijgt de Galactische Volkeren Coalitie (GVC) steeds meer gestalte en dankzij de komst van nieuw-Arkonide Mutoghmann Scerp als leider van de GVC en de bemiddeling van de teletemporteur Ernst Ellert tussen het NEI en de GVC, wordt het verzet een serieus te nemen bedreiging voor de Laren en hun bondgenoten, de Zeer Gewichtigen. Samen met de Keloskers probeert Vanne het 80-jarenplan versneld te realiseren. Aangezien door de activiteiten van de Laren de aandacht op het Paarft-stelsel en de planeet Houxel is gevestigd, betrekken de Laren in het Wyotta-stelsel een nieuwe basis op de planeet Dhoom. Daar blijkt echter een uiterlijk zeer primitief maar in werkelijkheid zeer hoog ontwikkeld en paranormaal begaafd volk te wonen, de Wolklovs. Het lukt de Terranen met dit volk in contact te komen. Na een mislukte aanval door de Wolklovs verkeren de Laren in de veronderstelling dat ze heer en meester op de planeet Dhoom zijn.

In het Medaillon-stelsel hebben de Hulkoos inmiddels op de Aarde een nieuwe Kleine Majesteit geĆÆnstalleerd. Op de Maan proberen Waringer, Bull en Danton in het geheim NATHAN te activeren. Hun activiteiten worden wreed verstoord door de onverwachte komst van Grukel Athosien. Dit blijkt een concept te zijn die in opdracht van HET een ruimteschip moet zien te bemachtigen. Dit schip - de IRONDUKE - is in aanbouw en NATHAN verleent Athosien alle medewerking. Door de geheimzinnige activiteiten van Athosien wordt de aandacht van de Hulkoos op de Maan gevestigd. Tevens ontwikkelen de concepten op Goshmo-Castle een koortsachtige activiteit. Ze zijn bezig de planeet geschikt te maken voor het herbergen van twintig miljard mensen en hiervoor moesten uiteraard ook de Murcierers worden geĆ«vacueerd. Het is de bedoeling dat de concepten zich op een helft van Goshmo-Castle vestigen en niet op de Aarde, omdat die planeet is voorbestemd voor de mensen. De Hulkoos openen de aanval op de Maan maar die aanval wordt door NATHAN met succes afgeslagen.

In de melkweg van de Terranen heerst nog steeds de door de Laren kunstmatig opgewekte mitosestraling. Dit zogenaamde net van de dood heeft voor de drager van een cellenactiveerder fatale gevolgen omdat het apparaat door die straling explodeert. Om te ontsnappen aan de straling zijn de cellenactiveerderdragers Ronald Tekener en Jennifer Thyron sinds oktober van het jaar 3583 met hun schip REDHORSE onderweg naar de Andromeda-nevel en zijn ze getuige van een ruimteslag tussen Laren en Haloeters. Als ze een aantal schipbreukelingen proberen te redden valt het Tekener op dat hij niet te maken heeft met normale Haloeters. Dit zijn uiterst agressieve Haloeters die op de gevreesde Beesten lijken.

Als hij samen met Jennifer naar Big Planet wordt gebracht ontdekken ze dat dit de planeet van de amokmakers is. De Haloeters staan bloot aan de verderfelijke straling van kristallen die hun psyche veranderen. Dankzij de hulp van de beide cellenactiveerderdragers worden de Haloeters bevrijd van de negatieve straling en als dank bieden de Haloeters, de GVC en het NEI hun hulp aan in de strijd tegen de Laren. Bovendien ontdekt Tekener dat de Laren wegens gebrek aan energie noodgedwongen het verspreiden van de mitosestraling hebben moeten staken.

Elders kampt de SOL met grote problemen. Ten einde raad besluit Perry Rhodan een list te realiseren en hij keert met de SOL terug naar het stelsel van de Varben. Hier woedt nog steeds een enorme gravostorm waardoor zowel de Varben als de hier gestationeerde Hulkoos in grote problemen verkeren. Ook de geheimzinnige Zware Magiƫr heeft het moeilijk. Inmiddels weet Rhodan dat de Zware Magiƫr een incarnatie van BARDIOC is en hij is van plan dit geheimzinnige wezen te ontvoeren. Aangezien de SOL voor de incarnatie zowel een vluchtmogelijkheid als een instrument van de macht is laat de Zware Magiƫr zich ontvoeren. De bol met het geheimzinnige wezen wordt met behulp van een robotgestuurde korvet van Wassytoir opgehaald en hierna verlaat de SOL halsoverkop het stelsel van de Varben.

Toch hebben de Terranen Ć©Ć©n ding over het hoofd gezien. Hoewel ze inmiddels al iets te weten zijn gekomen over BARDIOC, weten ze niet dat dit wezen een aantal incarnaties bezit. Uit de onverklaarbare macht komen regelmatig nieuwe wezens voort die autark kunnen functioneren en in het belang van BARDIOC diens machtsbereik gestaag uitbouwen Na de incarnaties CLERMAC (wiens troepen de Aarde bezet houden), VERNOC en SHERNOC ontstaat er een nieuwe incarnatie: BULLOC. BULLOC is machtiger dan zijn voorgangers en verkeert in de veronderstelling dat hij de uitverkorene is om de Keizerin van Therm te vernietigen. Om dit te kunnen bewerkstelligen moet hij zich eerst ontdoen van de ballast die door zijn drie voorgangers werd gevormd. BULLOC verdrijft de drie andere incarnaties naar een uithoek van zijn mentale bestaansvlak en brengt vervolgens de SOL met haar bemanning in zijn macht. Hij wil de SOL als wapen naar BARDIOC brengen maar de onverwachte komst van de oorlogsvloot van Puukar verhindert dit. Puukar dreigt de SOL te vernietigen en BULLOC laat Rhodan onderhandelen met de vazal van de Keizerin van Therm. Om te verhinderen dat Puukar de SOL vernietigt biedt Rhodan BULLOC aan hem als gijzelaar te begeleiden. BULLOC, de vierde incarnatie, eist dat Rhodan het aan hem geschonken kristal van de Keizerin afdoet en laat hem vervolgens in de energetische bol komen. Samen met BULLOC verdwijnt Rhodan uit de SOL. Zoekacties leveren niets op. Rhodan is samen met BULLOC spoorloos verdwenen. Noodgedwongen neemt Atlan het bevel over. Hij besluit terug te keren naar het Medaillon-stelsel om eerst daar orde op zaken te gaan stellen voordat men op zoek gaat naar Perry Rhodan.

Aangezien de Terranen door het ontvoeren van de Zware Magiƫr ook CLERMAC als opperbevelhebber in hun macht hadden konden ze via hem met de Hulkoos in het Medaillon-stelsel een overeenkomst sluiten. Hoewel CLERMAC samen met de andere incarnaties door BULLOC is verdrongen, houden de Hulkoos zich aan het bevel van hun opperbevelhebber. Ze hebben de Kleine Majesteit van de Aarde verwijderd en hun schepen uit het stelsel teruggetrokken.

De Aarde is nu bevrijd van de mentale dwang van de Kleine Majesteit en kan weer door de mensen worden betreden. Helaas hebben andere intelligente wezens hun oog op de Aarde laten vallen. Een patrouille van de molecuulvervormers bezoekt de Aarde en verricht daar een onderzoek. Tatcher a Hainu en Dalaimoc Rorvic gaan op onderzoek uit en ontdekken dat dit volk op zoek is naar een verdwenen rijk. De molecuulvervormers willen het Tba vinden en in al haar oude glorie herstellen, waarbij alles is geoorloofd. Het lukt a Hainu de molecuulvervormers te overtuigen de Aarde te verlaten. Inmiddels heeft de SOL de Aarde bereikt en het is daar zo rustig dat het verantwoord lijkt 1000 bemanningsleden van de SOL achter te laten om te gaan werken aan de wederopbouw van de Aarde.

Aan boord van het schip heerst een enorme opwinding, want het door Rhodan achtergelaten kristal blijkt ritmisch te trillen. Uit een analyse blijkt dat dit een indicatie is van de mogelijke verblijfplaats van de ontvoerde Rhodan. Het is een vaag spoor maar Atlan weet de bemanning van de SOL zo ver te krijgen dat men op zoek gaat naar de verdwenen Terraan.

Er gebeuren nog meer vreemde dingen: overal duiken vanuit het niets concepten op die uit twee bewustzijnseenheden bestaan. De koppeling tussen die eenheden is spontaan tot stand gekomen in het beschermende reservoir van HET. Hier materialiseren de concepten in het wilde weg op verschillende planeten waar de zogenaamde A-bewustzijns afsterven. Het lijkt op een collectieve zelfmoord, want zo worden de boeien van de afilie definitief afgeworpen. Het lichaam met het normale bewustzijn wordt na de verdwijning van de afiele partner weer opgenomen in HET. Homer G. Adams is een van de Terranen wiens afiele bewustzijnspartner is gestorven. Toch keert hij niet terug naar HET maar blijft op de Aarde. Hij besluit naar Goshmo-Castle te gaan om met de concepten te onderhandelen over hun plannen om de planeet te splitsen. Zo'n actie levert immers groot gevaar op voor de stabiliteit van de Aarde.

Elders kampt het concept Kershyll Vanne ook met moeilijkheden. Als proefpersoon van HET dient hij zich net als de andere concepten te melden om te worden opgenomen in de nieuwe door HET bedachte samenleving, maar Vanne heeft het te druk met de samenwerking met de Keloskers. Verdwijnt hij van het toneel dan zal het 80-jarenplan mislukken en zullen de Laren niet via het door de Keloskers geschapen zwarte gat verdwijnen. Onder de Laren zelf heerst ook onvrede en dat uit zich tijdens het feest van de Oerbron. Samen met een aantal Laren probeert de Zeer Gewichtige Maylpancer de gezant van de Hetosonen te doden. De aanslag mislukt door toedoen van Kershyll Vanne, die op zijn beurt Hotrenor-Taak het leven redt.

Wel verliest hij zijn medebewustzijns-eenheden, die meedogenloos door HET worden teruggehaald. Vanne wordt hierna door HET ter verantwoording geroepen, maar hij weigert te gehoorzamen aan de oproep om terug te keren. Hierna verleent HET Vanne toestemming om het plan van de Keloskers te blijven ondersteunen en krijgt Vanne het recht om als concept te blijven bestaan. De andere bewustzijnseenheden keren weer terug. Inmiddels is Hotrenor-Taak bekomen van de aanslag en heeft hij de schuldigen laten straffen. De zeer gewichtige Maylpancer heeft zijn laffe daad met de dood moeten bekopen zodat dit hulpvolk van de Laren het nu zonder leider moet stellen.

Daar maakt Hotrenor-Taak zich geen zorgen over, want het plan van de Keloskers nadert de voltooiing. Als de doortocht naar de dakkardimballon lukt, dan zal hij met een grote troepenmacht terugkeren om in het melkwegstelsel orde op zaken te stellen. Toch vertrouwt Hotrenor-Taak het zwarte gat niet volledig. Hij eist dat de Keloskers een proefvlucht maken, wat de zevendimensionale wetenschappers doen. Ze verdwijnen via het zwarte gat naar hun broeders die zich op een hoger niveau hebben verzameld. Ook Kershyll Vanne verdwijnt. Hij brengt nog een laatste boodschap aan Hotrenor-Taak over en maakt de gezant van de Hetosonen duidelijk dat het zwarte gat binnen vijf maanden gereed zal zijn voor gebruik. Hierna gaat hij met Julian Tifflor mee naar de Provcon-vuist. Daar verleent hij zijn medewerking aan de volgende fase in het kosmische plan van HET: het project Pelgrim.

Dit behelst de terugkeer van de mensen uit de Provcon-vuist en alle andere gekoloniseerde planeten van de melkweg naar de Aarde. HET heeft de leiding van het NEI via Vanne duidelijk gemaakt dat de Aarde op haar oude positie in het melkwegstelsel zal terugkeren. Het NEI begint aan de voorbereidingen om het project te kunnen realiseren.

In het Medaillon-stelsel worden alle Mucierers van Goshmo-Castle geƫvacueerd, waarna HET de planeet in twee helften splitst. De ene helft blijft voorbehouden aan de oorspronkelijke bewoners, de andere helft gaat dienst doen als EDEN-II, de nieuwe thuishaven voor de concepten. Met hun eigen planeet zullen de concepten een lange reis door het universum gaan maken om in opdracht van HET verschillende taken te verrichten. Aanvankelijk komen alle concepten terecht op de Aarde en beleven de bewoners daar nog even een angstige periode. Toch vertrekken ze uiteindelijk naar EDEN-II.

Voordat Grukel Anthosien vertrekt onthult hij dat HET de Aarde naar een minder vijandige omgeving zal verplaatsen. Eindelijk lijkt de situatie zich op de aarde ten gunste van haar bewoners te ontwikkelen en de rust terug te keren.

Zes maanden na het vertrek van de SOL uit het Medaillon-stelsel vinden de Terranen voor het eerst een spoor van Rhodan. In het Hopeless-stelsel ontdekken ze een planeetbewoner die de reststraling van de cellenactiveerder van Rhodan draagt. Rhodan is kennelijk op deze planeet geweest en het bewijs is nu geleverd dat de ontvoerde nog steeds leeft. Door een actie van Ernst Ellert ontdekken ze wederom een spoor op de glazen wereld. Kennelijk acht de superintelligentie HET het van het grootste belang dat de SOL het spoor van Rhodan en BULLOC blijft volgen. De reden hiervoor wordt de mensheid pas in een later stadium duidelijk. Toch moedigt de tussenkomst van HET de bemanning en vooral de leiding van de SOL aan om de zoekactie voort te zetten. De SOL vertrekt met onbekende bestemming en laat zich leiden door de onverklaarbare impulsen van het kristal dat Rhodan aan boord moest achterlaten.

In de melkweg van de Terranen spitst de situatie zich dramatisch toe. In het Arcur-stelsel heeft het zwarte gat zich gestabiliseerd en de Laren maken zich op de melkweg via de dimensietunnel te verlaten. Toch aarzelt Hotrenor-Taak. Hij vermoedt een val maar kan dit niet bewijzen. Zelfs een duidelijke boodschap van Kershyll Vanne kan hem niet van de twijfels bevrijden. Ondanks de aarzeling van hun aanvoerder staat voor de andere Laren vast dat de dimensietunnel de enige oplossing voor hun problemen is. De plaatsvervanger van Hotrenor-Taak Paas-Treer, komt in opstand en besluit Hotrenor-Taak te doden. Op het laatste moment weet Hotrenor-Taak te ontsnappen terwijl de vloot SVE-schepen via de dimensietunnel het melkwegstelsel verlaat. De Laren komen met hun vloot terecht in de dakkerdimballon waaruit ze nooit meer kunnen ontsnappen. Door hun vertrek komt er een einde aan de bezetting van de melkweg door de Laren. De Zeer Gewichtigen raken in paniek en begrijpen dat ze zonder de Laren hun positie in de melkweg niet kunnen handhaven. De volkeren van de melkweg verkeren in een feeststemming omdat de onderdrukking voorbij lijkt te zijn.

Hotrenor-Taak wordt als schipbreukeling opgevist en wil met een buitgemaakt schip naar Olympus gaan. Die planeet beschouwt hij als de belangrijkste basis van de Terranen. Onderweg wordt hij echter ontdekt door schepen van de GVC. Gelukkig wordt hij door Ronald Tekener en Kershyll Vanne bevrijd. Nadat ze de gezant van de Hetosonen hebben gered besluit Hotrenor-Taak zijn diensten aan te bieden aan de mensheid in de hoop dat men hem asiel en amnestie zal verlenen.

Ondertussen is keizer Anson Argyris naar Olympus teruggekeerd. Daar ontdekt Argyris wederom een grote groep molecuulvervormers die plannen lijken te hebben om alle belangrijke posities in de melkweg in te nemen. Argyris probeert met de molecuulvervormers te onderhandelen in de hoop het gevaar af te kunnen wenden. De molecuulvervormers, de Gys-Voolbeerah, gaan in op het voorstel van Argyris en verlaten zonder commentaar de planeet. Hun activiteiten blijven voor de Terranen en de bewoners van het NEI een raadsel dat pas in een later stadium wordt opgelost.

In de melkweg krijgt de GVC steeds meer macht. Alle bases van de Zeer Gewichtigen vallen, behalve de zogenaamde laatste basis op Titan in het zonnestelsel. Dankzij de kordate hulp van Hotrenor-Taak lukt het de Terranen ook deze basis zonder al te veel bloedvergieten op de Zeer Gewichtigen te veroveren. Hierdoor komt er een einde aan de macht van de bondgenoten van de Laren in de melkweg en lijkt er een nieuwe fase in de geschiedenis van de mensheid te zijn aangebroken.

En dit blijkt het geval te zijn want zowel in het zonnestelsel als het Medaillon-stelsel ontstaan door toedoen van HET twee zwarte gaten die als begin en eindpunt van een gigantische dimensietunnel dienst zullen doen. Via die tunnel zullen de Aarde en de Maan op hun oude plaats in het zonnestelsel terugkeren. Op 28 juni van het jaar 3585 keren de beide hemellichamen terug in de melkweg en kan het NEI het startsein geven voor het project Pelgrim.

De plannen van de regering van het NEI worden niet door alle bewoners van de Provcon-vuist in dank afgenomen. Hoewel miljoenen mensen de donkere wolk al hadden verlaten op weg naar de Aarde, blijkt de negatieve mutant Boyt Margor zijn eigen plannen te koesteren. Hij wil de macht op de Aarde naar zich toe trekken en onderwerpt een groot aantal mensen aan zijn macht. Hieronder zijn ook vele prominente wetenschappers als Payne Hamiller, die op Terra een belangrijke rol speelt. Margor wordt echter belaagd door drie positieve GƤa-mutanten: Bran Howatzer, Eway ter Gedan en Dun Vapido.

Het bestaan van de vier mutanten die in de Provcon-vuist zijn geboren, is de Terranen onbekend en daarom leveren ze in het geheim een gevecht op leven en dood met elkaar. Het gevecht verplaatst zich van de Provcon-vuist naar de Aarde, waar wetenschappers een belangrijke archeologische ontdekking doen. Op het eiland Kreta wordt de mensheid voor het eerst geconfronteerd met een vondst waarin melding wordt gemaakt van een PAN-THAU-RA.

Tegelijkertijd ontmoet Kershyll Vanne de hoeder van het licht, Tengri Lethos, die hem op een dramatische manier een boodschap van HET brengt. HET verzoekt de mensheid dringend op zoek te gaan naar een object dat de kans moet krijgen zijn oorspronkelijke doel uit te voeren. Gebeurt dit niet snel, dan zal het universum in afschuwelijk leed worden gedompeld en zullen talloze civilisaties ten onder gaan. Hier hoort Vanne voor het eerst de naam van het onbekende object: PAN-THAU-RA.

Teruggekeerd op de Aarde brengt Vanne de boodschap van HET aan Julian Tifflor over. De regeringsleider van Terra weet niet hoe hij aan het verzoek van HET tegemoet kan komen aangezien het hem ontbreekt aan mensen en schepen. Daar komt abrupt verandering in als NATHAN in het kader van het plan van de voltooiing een gigantisch ruimteschip bouwt. Dit schip, de BASIS, blijkt een product van de afiele machthebbers op de Aarde te zijn geweest maar het is door NATHAN en HET geschikt gemaakt voor de zoekactie naar het mysterieuze object. De BASIS wordt aan de Terraanse bemanning overgedragen en men maakt zich gereed voor de grote expeditie. Wat de Terraanse regering niet weet is dat een aantal paratenders van Boyt Margor aan boord sleutelposities heeft ingenomen.

Tegelijkertijd weet de negatieve mutant zich meester te maken van een geheimzinnige schrijn die op Kreta is gevonden. In de schrijn bevindt zich een slapend buitenaards wezen: een adembenemende beeldschone vrouw. Dit blijkt Demeter te zijn. De vrouw is in het verre verleden naar de Aarde gekomen en heeft daar iets gedaan dat in verband stond met de PAN-THAU-RA, hoewel ze zich dit door geheugenverlies niet kan herinneren. Dankzij de drie positieve GƤa mutanten weet ze te ontsnappen aan Margor en begeeft ze zich samen met Roi Danton aan boord van de BASIS. Daar wacht ze samen met Danton en de anderen op het moment waarop dit enorme ruimteschip in dienst van de mensheid zal vertrekken. Het vertrek wordt nog even uitgesteld omdat Hotrenor-Taak en Pyon Arzachnea aan boord van de BASIS molecuulvervormers ontdekken. Dit onheil kan op het laatste moment worden bezworen.

Men bezint zich op de opdracht van HET en maakt zich op om hieraan gehoor te geven. Op dat moment is het begin april van het jaar 3586. Men tast op de Aarde nog steeds in het duister over het lot van Perry Rhodan en de SOL...


Begin van het jaar 3586 bereikt Perry Rhodan samen met BULLOC de centrale planeet van de superintelligentie BARDIOC. Tijdens de lange tocht hoort hij de waarheid over het ontstaan van BARDIOC. Het is een gecompliceerd verhaal dat echter veel duidelijk maakt over de rol die de mensheid op het kosmische vlak speelt. In het verre verleden speelde een groep van zeven Machtigen een belangrijke rol bij het verspreiden van intelligentie in het universum. In opdracht van onbekende wezens die achter materiebronnen woonden moesten de zeven Machtigen zogenaamde sporenschepen met de basisstoffen voor intelligentie en leven laden om deze sporen volgens een vast patroon te gaan verspreiden. Dit patroon lag vast en de zeven Machtigen kregen hun opdracht van de geheimzinnige bewoners achter de materiebronnen via een robot met slechts ƩƩn oog. De naam van die robot was Faire. Hij diende als spreekbuis en oriƫntatiepunt voor de zeven Machtigen.

Een van de zeven Machtigen, Bardioc, is echter van plan zijn sporenschip te gaan gebruiken om zelf een machtig rijk op te bouwen. Bardioc kaapt het sporenschip en verstopt het op een ongebruikelijke plaats. De zeven Machtigen maken zich op een zwerm te laten bouwen en een van hen, Ganerc, zal als bewaker van de zwerm gaan fungeren. Hiervoor krijgt hij de beschikking over het pak van de vernietiging. Dit pak wordt echter door Bardioc gestolen en in de zwerm verstopt. Bovendien probeert Bardioc de zwerm zo te manipuleren dat het een voor zijn plannen gunstig effect op het ontstaan van leven zal hebben. Omdat het pak van de vernietiging is gestolen, kan Ganerc niet terugkeren naar het verbond van de tijdlozen en zo valt de groep van zeven Machtigen uit elkaar. Ganerc - schuilnaam Callibso - gaat op zoek naar het pak en probeert te achterhalen wat er met de zeven Machtigen is gebeurd. Wat hij niet weet is dat de andere leden van het verbond van de tijdlozen Bardioc hebben betrapt op het verraad en dat ze hem tot de zwaarst mogelijke straf hebben veroordeeld: ontlichaming. Het brein van Bardioc werd in een speciale onverwoestbare capsule op een afgelegen planeet in het zonnestelsel ParfoxPar in het melkwegstelsel Barxoft gedeponeerd. Door de vreemde blauwe straling van dit melkwegstelsel valt het brein in slaap.

Duizenden jaren na de verbanning spat de capsule door een aardbeving open. Het contact met de fauna en de flora zorgt voor een fantastische symbiose: het nog steeds slapende brein van Bardioc wordt door de planten gevoed en begint te groeien en overwoekert uiteindelijk de gehele planeet. In de onbewuste droom van Bardioc ontstaat een enorm rijk. Hij doet alles om niet door de andere machtigen te worden ontdekt. Door het toevallige contact met de Hulkoos begint voor Bardioc het ontstaan van een superintelligentie. Het brein verandert in BARDIOC. Uitwassen van het gemuteerde brein worden als Kleine Majesteiten door de Hulkoos naar alle uithoeken van het steeds groter wordende gebied gebracht en zorgen ervoor dat dit gebied onder controle blijft staan van BARDIOC. Constant geplaagd door de angst te worden ontdekt en door de andere machtigen te worden vernietigd, probeert het slapende bewustzijn het gebrek aan een eigen lichaam te compenseren door incarnaties van zichzelf te laten ontstaan. Als laatste ontstaat de vierde incarnatie die echter zo machtig is dat het eigen plannen ontwikkelt. Die probeert BULLOC te realiseren nadat hij met Rhodan de planeet heeft bereikt waar het oerbrein van Bardioc moet liggen. Het lukt de Terraan te ontsnappen aan BULLOC en hij laat zich opnemen in de symbiose van Bardioc en de natuur. Hier roep de Terraan een tegendroom, waardoor BARDIOC ontwaakt uit zijn droomwereld. Het gevolg is een enorme chaos.

Abrupt komt er een einde aan de expansie van de macht van de superintelligentie en alle door BARDIOC onderdrukte volkeren krijgen hun vrijheid terug. Zelf wordt BARDIOC nu openlijk door BULLOC bedreigd. Als een gigantisch brein is de voormalige superintelligentie hulpeloos tegenover zijn eigen incarnatie. Gelukkig bereiken zowel Ganerc, de voormalige Machtige, als ook de SOL de planeet waar zowel BARDIOC als Perry Rhodan door BULLOC met de dood worden bedreigd. Gezamenlijk lukt het hen BARDIOC te redden en het brein wordt naar de Keizerin van Therm gebracht. Nadat de Terranen dankzij de hulp van BARDIOC en Ganerc BULLOC definitief hebben kunnen vernietigen gaan de beide vijanden in elkaar op en ontstaat er een nieuwe superintelligentie.

Veel rust is de bemanning van de SOL echter niet gegund, want BARDIOC verzoekt Rhodan het sporenschip de PAN-THAU-RA te gaan zoeken en het in veiligheid te brengen. Rhodan krijgt van BARDIOC de coƶrdinaten van het sporenschip dat in het melkwegstelsel Tschuschik blijkt te zijn verborgen. Perry Rhodan geeft nietsvermoedend gehoor aan het verzoek van BARDIOC, hoewel hij niet weet dat dit de aanzet vormt voor een nieuw kosmisch avontuur. Bovendien wordt een soortgelijke expeditie vanaf de Aarde gelanceerd zodat de mensheid wederom een sleutelrol lijkt te spelen in de ontwikkeling van de kosmos.


Samensteller Ā© Kees van Toorn