< vorige  | volgende > |  INDEX  |   šŸ”

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ā€“ de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiĆ«


DE TWAALFDE CYCLUS - eerste deel: 'DE AFILIE'

Nummer 700 t/m 749


Datum zonne-imperium 3580-3582 na Chr.


Nadat de Aarde, de Maan en Goshmo-Castle met de hulp van de Ploohns in een baan om de zon Medaillon zijn gebracht, verstrijkt er een periode van 120 jaar. De eerste decennia zijn zowel de Terranen als de Mucierers op Goshmo-Castle druk bezig geweest om orde op zaken te stellen. Nadat de rust op de beide planeten en de Maan is hersteld, begint men aan de bouw van een reusachtig ruimteschip, de SOL. De SOL is een super ruimteschip dat uit twee ruimtebollen van de universum-klasse en een cilindervormig middenstuk bestaat. De bestanddelen kunnen van elkaar worden losgekoppeld en ieder deel kan autark functioneren. Dankzij de speciale motoren is de reis naar de melkweg van de Terranen, waarvan de positie eindelijk is achterhaald, mogelijk. Met de bewapening van de SOL kan het schip het zelfs tegen een vloot SVE schepen van de Laren opnemen. Het is de bedoeling dat de expeditie contact zoekt met Atlan, waarna er een plan moet worden uitgewerkt voor de terugkeer van de Terranen naar de melkweg. De bouw van de SOL vordert gestaag en nadert de voltooiing, als er in het jaar 3540 problemen worden gesignaleerd.

Rhodan en zijn naaste medewerkers worden geconfronteerd met een vreemd verschijnsel: de mensen lijken hun gevoelens en emoties kwijt te raken. Professor Waringer onderzoekt het fenomeen en hij komt tot de conclusie dat de zon Medaillon vijfdimensionale componenten uitstraalt, die zowel de genen als de psyche van de mensen aantasten.

De mensen die door de straling zijn aangetast, worden afiel. Er blijven mensen over die logisch denken en voor de rest hun oerinstincten gehoorzamen. Slechts een paar duizend mensen zijn immuun voor afilie, waaronder de cellenactiveerderdragers, de mutanten en de buitenaardsen. Er is een uitzondering, die aanvankelijk niet bekend is: de cellenactiveerder van Reginald Bull neutraliseert de geheimzinnige componenten van de zon Medaillon niet en ook hij wordt afiel. Hij houdt dit verborgen voor zijn omgeving. Als de regering in het jaar 3540 in de gaten heeft wat er aan de hand is, komt men tot de conclusie dat het al te laat is om maatregelen te treffen. De bewoners van de Aarde hebben dan al 80 jaar aan de straling van de zon Medaillon bloot gestaan. Er is al sprake van nieuwe generaties, waarvan de kinderen al vanaf de geboorte afiel zijn. Rhodan en de zijnen proberen iets tegen de afilie te doen, maar de door de zon veranderde mensen (aan het begin van het jaar 3540 50% van de bevolking) beschouwen dat als een zwaar vergrijp. De afilisten, zoals men de door de straling van de zon veranderde mensen noemt geven de voorkeur aan een door de kille logica van het verstand gedicteerde leven. Gevoelens beschouwen de afilisten als overbodige mentale ballast en ze komen tegen Rhodan en de zijnen in opstand.

De afiele Reginald Bull staat aan het hoofd van een geheime organisatie. Dankzij zijn enorme strategische kennis en zijn onbeperkte macht als plaatsvervanger van Rhodan, lukt het hem een staatsgreep te plegen. Rhodan, de mutanten en de immunen worden opgesloten. Op 4 juli 3540 verschijnt Bull op Terra-TV met de mededeling dat hij de nieuwe voorzitter van de regeringsraad is. Vanaf dat moment draagt hij de titel 'Licht van het Verstand'.

Er wordt een proces gevoerd tegen 'de groep Rhodan', die echter nog veel sympathie onder de bevolking van de Aarde geniet. Bovendien is op dat moment nog maar 60% van de mensen afiel. Men besluit dat de groep Rhodan van de Aarde moet worden verbannen met de SOL. De SOL wordt door de nieuwe regering afgebouwd en op 10 juli vertrekt 'de groep Rhodan' met de SOL van de Aarde. Alleen Roi Danton blijft achter. Hij hoopt dat Reginald Bull zal genezen en wil hem dan helpen. Bovendien wil hij Father Ironside, een geestelijke, die zich inzet om de immuun gebleven mensen te helpen, met raad en daad ondersteunen.


Om te verhinderen dat Rhodan met de SOL naar de Aarde kan terugkeren, laat Bull de scheepscomputer manipuleren. Het schip vliegt gedurende vijf uur in een onbekende richting door de lineairruimte. Als het op het normale ruimtetijdvlak terugkeert, ontdekt men dat de coƶrdinaten van de melkweg uit de computer zijn gehaald. Op dat moment krijgt Rhodan van HET, de Onsterfelijke van de planeet Zwerver, een geheimzinnig bericht: hij moet zeven zegels verbreken om de deur tot de vrijheid en de vervolmaking te openen. Rhodan vermoedt dat hij met de bemanning van de SOL aan het begin van een lange zwerftocht staat.

Op de Aarde heerst een terreurbewind. Mensen die het niet met de regeringsraad eens zijn, worden opgesloten. De jacht op immunen (door de afilisten emotio-idioten genoemd) wordt geopend. De orde wordt door Ka-Twee-robotopzichters verzorgd. De mensen krijgen een persoonlijke identificatiecodegever (PIC), zodat de regering op elk gewenst moment vast kan stellen wat haar onderdanen doen en waar ze zich bevinden. Een kleine groep immunen verzamelt zich rond Father Ironside en Roi Danton, die de Organisatie Goede Buren (OGB) hebben opgericht.

Deze organisatie helpt andere immunen, terwijl ze het harde bewind van de regeringsraad aan de kaak probeert te stellen. Er zijn mensen die het 'Boek van de Liefde' van buiten hebben geleerd. Dit is het verhaal over de 'oude' tijd, toen men nog gevoelens had en het gaat over het vertrek van Rhodan en de SOL. Mensen die het 'Boek van de Liefde' kunnen citeren, zijn gevaarlijk omdat er een soort parapsychische kracht van de tekst uitgaat. De staat maakt jacht op hen. De OGB weet Sergio Percellar en Sylvia Demmister (twee 'Boeken') uit de handen van de regering te redden. In ruil voor hun redding stellen de beide mensen de tekst van het Boek ter beschikking van de OGB, die de tekst in haar strijd tegen de regeringsraad gebruikt.

De OGB ontdekt dat de regering gebruikmaakt van zwijginstituten. Oudere mensen, die geen productieve bijdrage meer aan de gemeenschap kunnen leveren, moeten zich op bevel van de regering melden bij medische verzorgingshuizen. Hier worden zij hypnotisch behandeld, waarna ze op een 'natuurlijke' manier pijnloos worden gedood. De nog bruikbare organen worden aan orgaanbanken geleverd.

De regeringsraad heeft nog een ander probleem. De met een plasma-segment uitgeruste robots zijn door de beĆÆnvloeding van dat segment eveneens afiel geworden. Robots zonder een plasmasegment gehoorzamen echter de robotwetten van Asimov. Hierdoor stellen ze zich menselijker op dan de afilisten. Ze proberen de mensen in bescherming tegen zichzelf te nemen. Dit leidt tot een opstand in lmperium-Alpha. De opstand wordt echter neergeslagen en alle niet-afiele robots worden uitgeschakeld. De persoonlijke bewakings- en dienstrobot van Reginald Bull, de robot Breslauer, laat opzettelijk een onbelangrijk nevenaggregaat van zijn centrale computersysteem exploderen. De hierdoor ontstane structuurschokgolf is door Breslauer exact berekend en op deze manier herstelt hij het mankement aan de cellenactiveerder van Bull. Reginald Bull wordt weer normaal. Hij begrijpt dat hij moet vluchten, omdat hij zich niet langer kan handhaven als de regeringsleider van de afilisten. Hij wordt door Roi Danton uit Imperium Alpha gered en naar Porta Pato, de schuilplaats van de OGB op het eiland Borneo gebracht. Daar zet hij zich in voor de organisatie en de immuun gebleven mensen.

In de melkweg heeft Atlan 100 jaar in alle rust in Provcon-vuist aan het Nieuwe Einsteinse Imperium (het NEI) van de mensheid gewerkt. In het jaar 3560 doen er geruchten de ronde dat de dagen van Leticron, de eerste hetran van de melkweg, zijn geteld. Het schijnt dat de Laren niet meer tevreden zijn over de daden van de Zeer Gewichtige, die door zijn onverbiddelijke houding ook een bedreiging voor de vrede en stabiliteit in de melkweg vormt. Atlan stuurt Ronald Tekener en een drietal multi-cyborgs (op menselijke wezens lijkende robots, waarvan de ware aard niet of nauwelijks te achterhalen valt), die tevens het bewustzijn van drie spookmutanten bevatten', naar het Sol-stelsel om poolshoogte te nemen. Op de maan Titan zijn de multi-cyborgs en Tekener getuige van het duel tussen Leticron en Maylpancer, een Zeer Gewichtige, die door de Laren als een mogelijke nieuwe eerste hetran van de melkweg wordt beschouwd. Leticron wordt gedood en zijn plan na zijn dood onsterfelijk te worden in de stalen vesting Titan mislukt. Maylpancer wordt door de Laren en het Concilie uitgeroepen tot de nieuwe eerste hetran van de melkweg. Onder zijn bewind krijgen de Terranen, die in de melkweg op de zogenaamde strafplaneten wonen, het minder zwaar en hij verbetert de omstandigheden, waaronder de Terranen moeten leven.

Inmiddels is Rhodan, die met zijn volgelingen van Terra werd verbannen, 38 jaar met de SOL onderweg. Ze hebben tot het jaar 3578 naar de positie en de coƶrdinaten van de melkweg gezocht En eindelijk ontdekken ze de melkweg. Rhodan besluit in een miniatuurmelkwegstelsel Balayndagar op een planeet te landen, zodat de bemanning de kans krijgt uit te rusten en de voorraden van het schip kunnen worden aangevuld.

Hij laat een deel van het schip, de SOL-Cel-2 (SC-2) achter in een baan om de planeet die de bemanning de naam Last Hope heeft gegeven. De SC-1 en het middenstuk landen op de planeet, dan blijken de beide schepen niet meer op kunnen stijgen. Hoewel een aantal kruisers de planeet wel kunnen verlaten, vormt dit geen oplossing voor het grote schip en de bemanning. Rhodan geeft de SC-2 onder bevel van Senco Ahrat en Ras Tsjoebai het bevel, de reis naar de melkweg voort te zetten. Ze moeten Atlan op de komst van Rhodan en de SOL voorbereiden.

De bemanning van de kruiser CINDERELLA ontdekt op een planeet in Blayndagar het altrakulfth. Dit is een apparaat dat door de bewoners van dit melkwegstelsel wordt gebruik om te verhinderen dat Balayndagar in een zwart gat verdwijnt. De bewoners van Balayndagar, de Keloskers, zijn bang dat ze de controle over het altrakulfth zullen verliezen en dat zou de ondergang van hun melkwegstelsel betekenen. Ze houden de SOL vast op de planeet Last Hope, omdat ze van dit schip gebruik willen maken om hun eigen supercomputer, het shetanmargt, in veiligheid te brengen.

Joscan Hellmut, een cyberneticus aan boord van de SOL ontdekt dat de scheepscomputer SENECA door de Keloskers wordt gemanipuleerd. Hoewel SENECA berouw heeft van zijn verraad, kan de scheepscomputer niet ten gunste van de Terranen ingrijpen. Galbraith Deighton, Hellmut en de kinderen van de SOL proberen te verhinderen dat de Keloskers het ruimteschip in bezit krijgen, maar hun poging mislukt. De Terranen worden uit de SOL verdreven; de Keloskers laden het shetanmargt aan boord van de SOL. Rhodan probeert te onderhandelen met de Keloskers, maar beide partijen kunnen geen begrip voor elkaar opbrengen. Dit verandert abrupt, op het moment dat SENECA toch partij kiest voor de Terranen. Rhodan ontdekt dat de Keloskers lid zijn van het Concilie van de Zeven. Hoewel de Keloskers dankzij hun zevendimensionale denkvermogen de strategische plannen voor het Concilie ontwerpen, staan ze afwijzend tegenover de politiek van het Concilie. Ze worden echter constant door de Laren bedreigd en moeten het Concilie gehoorzamen. Omdat hij geen andere keuze heeft stelt Rhodan de SOL beschikbaar voor het transport van het shetanmargt. Voordat de plannen van de Keloskers kunnen worden gerealiseerd, wordt het zwarte gat instabiel.

Het einde van Balayndagar is onvermijdelijk. Rhodan besluit op aandringen van de wetenschappelijke leider van de Keloskers, de wetenschapper Dobrak, met de SOL het zwarte gat binnen te dringen. Het miniatuurmelkstelsel Balayndagar en de Keloskers, die niet aan boord van de SOL zijn gekomen, worden door het zwarte gat opgeslokt.

De Aarde krijgt bezoek van een delegatie vrouwen van Ovaron's Planeet. De planeet Ovaron was in het jaar 3540 door Rhodan uitgekozen als een mogelijk evacuatiepunt voor immuun gebleven mensen. Onder leiding van majoor Kernot Hildenbrandt werd het project 'Lady Emotie' uitgevoerd. De majoor bracht ongeveer 2500 kinderen en vrouwen naar de planeet, maar door het proces tegen de groep Rhodan kon dit project niet af worden gesloten. De vrouwen en kinderen hebben mannen nodig om hun gemeenschap levensvatbaar te maken. Ze hopen hulp te krijgen van Terra, maar de afilisten op de Aarde hebben geen behoefte aan contact met de bewoners van Ovaron's planeet. Het lukt de OGB uiteindelijk de delegatie van Ovaron's planeet te redden uit de klauwen van de afilisten. Met een oud lemuurs ruimteschip biedt de OGB hulp aan de bewoners van Ovaron's planeet. Als dank mag de OGB gebruik maken van deze planeet als steunpunt en uitvalsbasis tegen de afilisten.

In de melkweg probeert Atlan zo veel mogelijk hulp tegen de Laren te mobiliseren. Hij herinnert zich dat op de planeet Last Hope blauwdrukken te vinden zijn voor een dakkarcom. Met dit systeem kan hij contact opnemen met de melkweg Gruelfin. Hij hoopt en verwacht dat Ovaron, de Ganjo, de Terranen opnieuw met een korps pedopeilers te hulp zal komen.

Terwijl een commandoteam op Last Hope de blauwdrukken probeert te bemachtigen, stuurt hij een delegatie van het NEI onder leiding van Ronald Tekener naar de Andromeda-nevel. De Maahks hebben echter geen behoefte aan de waarschuwing van het NEI, dat het Concilie van de Zeven ooit dit melkwegstelsel aan zich zal onderwerpen. De poging de hulp van de Maahks in te roepen mislukt. Het commandoteam op Last Hope heeft meer geluk. Nadat de blauwdrukken zijn bemachtigd keert men terug naar GƤa en er wordt een dakkarcom geconstrueerd. Atlan neemt contact op met Gruelfin. Zijn boodschap veroorzaakt daar echter een enorme chaos. Ovaron de Ganjo staat niet meer aan het hoofd van het rijk van de Cappins. Hij leeft weliswaar nog, maar zijn lichaam en het brein worden kunstmatig in leven gehouden. De cellenactiveerder, waardoor hem een eeuwig leven beschoren was geweest, functioneerde niet goed. De nieuwe Ganjo heeft vrijwel iedere vorm van ruimtevaart en het pedotransformeren verboden. De Cappins leiden een geĆÆsoleerd bestaan.

Het bericht van Atlan leidt tot de opstand van de kaste van de ruimtevaarders, die door Hatelmonh wordt geleid. Hatelmonh redt het brein van Ovaron uit diens gevangenis, zet de nieuwe Ganjo af en wordt zelf tot Ganjo gekozen. Hij belooft de stervende Ovaron om de Terranen te hulp te komen, maar voor het zover is, moet hij eerst zelf in Gruelfin orde op zaken stellen.

Atlan begrijpt na verloop van tijd dat hij ook vanuit Gruelfin geen hulp mag verwachten. Atlan stuurt de multi-cyborgs de melkweg in met de bedoeling geschikte planeten voor kolonisatie door mensen die nu nog in de Provcon-vuist en in de door de Laren bezette gebieden zitten, gereed te maken. Bovendien nodigt hij alle volkeren van de melkweg uit deel te nemen aan een conferentie.

Hij wil een samenwerkingsverbond tussen de bewoners van de melkweg op zien te richten. Zo kunnen de bewoners van de melkweg doelgericht tegen de Laren en de Zeer Gewichtigen in actie komen. Om de Laren op een dwaalspoor te brengen, laat hij de planeet Gjautohm fungeren als een gefingeerd ontmoetingspunt. De Laren en de Zeer Gewichtigen vallen Gjautohm aan. Ze vernietigen de planeet en verkeren in de waan dat ze de bijeenkomst van de volkeren van de melkweg hebben verhinderd. In de buurt van de Poolster heeft Atlan een reusachtig ruimteschip gestationeerd Hier vindt het diplomatieke overleg plaats. De aanwezige volkeren besluiten de Galactische Vrijheids-Coalitie op te richten. De delegatie van de Anti's dreigt verraad te plegen, maar een geheimzinnige macht grijpt in.

Voor het eerst komt het begrip Vhrato ter sprake. Met de Vhrato wordt vermoedelijk niemand anders dan Perry Rhodan bedoeld. De mensen in de melkweg geloven dat hij als de Vhrato terug zal keren om de Laren en hun bondgenoten te straffen en te verdrijven. De ingreep van de onbekende macht duidt op bondgenoten die mensheid welgezind zijn. De onbekenden, die in de melkweg al een aantal keren in nood verkerende (onderdrukte) volkeren te hulp zijn gekomen, maken hun identiteit echter niet bekend. Atlan kan terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. Het verzet tegen het Concilie begint.

Tegen alle verwachtingen in heeft de SOL de tocht door het zwarte gat doorstaan. De bemanning heeft het overleefd. Het schip is via een dimensietunnel in een dakkardimballon tussen de dimensies terechtgekomen. Dit blijkt het rijk van de Zgmahkonen te zijn. De Zgmahkonen openen meteen de jacht op het vreemde ruimteschip dat hun rijk binnen is gedrongen. Rhodan, die door Dobrak wordt geadviseerd, laat zijn mutanten de planeet Dreitgsisch verkennen. Door een toeval ontdekken ze daar een graftombe met een slapend wezen.

Ze maken het wakker en proberen met het wezen te communiceren. De Zgmahkonen beschouwen dit als een daad van agressie en ze zetten de jacht op de Terranen in. Het wezen blijkt Olw te heten. Hij is een van de twaalf specialisten van de nacht. Rhodan hoort dat de Zgmahkonen in de dakkardimballon aan het hoofd staan van het Concilie van de Zeven. De Zgmahkonen zijn in het verre verleden zelf met hun planeet door een zwart gat opgezogen. Een wetenschapper van de Zgmahkonen, Galkon Erryog, kweekte 12 parapsychisch begaafde wezens. Met deze wezens wilde hij zijn volk redden, want de specialisten van de nacht zijn in staat zwarte gaten te manipuleren. Ook kunnen ze de dimensietunnels beheersen, die de dakkardimballon met achttien andere melkwegstelsels in het universum verbindt.

De specialisten van de nacht zijn door de heersers van de Zgmahkonen misbruikt om het Concilie van de Zeven op te bouwen. Door te dreigen met de vernietiging van melkwegstelsels met behulp van zwarte gaten, lukt het de specialisten (die weten dat hun broeders of zusters door de dictators worden gedood als ze niet gehoorzamen) de Laren, de Hyptons, de Mastibekks, de Greikos en de Keloskers voor het concilie te winnen. Wie de zevende conciliemacht is wordt echter niet duidelijk.

Nadat het bestaan van het Concilie een feit was, kwam de macht in handen van zeven 'nulbewaarders', die op hun beurt de specialisten van de nacht in tijden van nood manipuleerden. Om te verhinderen dat de specialisten zich tegen de nulbewaarders of het Concilie kunnen keren, zijn de twaalf specialisten op verschillende planeten in de dakkardimballon ondergebracht. Rhodan is vast besloten, de Zgmahkonen en het hart van het Concilie van Zeven een gevoelige klap toe te brengen. Hij wil de andere elf specialisten van de nacht bevrijden.

Het lukt hem de levensgezel van Olw, de specialiste Py, te bevrijden. Van dit tweetal en Dobrak hoort hij dat er in de melkweg van de Laren een apparaat staat, waardoor de SOL gebruik kan maken van de dimensietunnels. Zo kan hij eventueel de dakkardimballon verlaten. Hij laat een Zgmahkoons schip kapen, vertrekt met Olw en Py naar de melkweg van de Laren en het lukt hen het vreemde apparaat op de Laren buit te maken. Dit apparaat is in het verre verleden door de onsterfelijke specialisten van de nacht gemaakt. Alleen verliest lcho Tolot tijdens de actie in de melkweg van de Laren op de planeet Volterhagen het kind dat hij net had gebaard. Over dit voorval wordt echter uit respect voor de Haloeter gezwegen. Met het beraghskolth in hun handen hebben de Terranen een behoorlijke kans dat ze op korte termijn de dakkardimballon kunnen verlaten.

Op de Aarde, die nog steeds in de maalstroom van de sterren staat, spitst de situatie zich toe. De bewoners van de planeet komen tot de conclusie dat het zwarte gat in de buurt van de Aarde, dat vroeger door de Ploohns als een verbindingssysteem met hun eigen melkwegstelsel werd gebruikt, een enorme zuigkracht op alle hemellichamen in de buurt uitoefent. Ook het kleine zonnestelsel met de Aarde, de Maan en Goshmo-Castle begint zich langzaam maar zeker in de richting van het zwarte gat te bewegen. Op de Aarde ontstaan twee groepen afilisten, die met hun denkbeelden lijnrecht tegenover elkaar staan: de vluchtenden (die de mensen van de Aarde willen evacueren, hoewel dit ten koste zou gaan van de afilie) en de standvastigen (die tegen de evacuatie zijn, omdat ze de afilie in stand willen houden). Een expeditievloot onder leiding van admiraal Enkher Hodj ontdekt een geschikte planeet, waar de Terranen ook van hun afilie genezen kunnen worden. Dit wordt echter verhinderd door zijn tegenstander, Trevor Casalle en diens adjudant Heylin Kratt. Eenmaal terug op de Aarde wordt Casalle geconfronteerd met het feit dat Bull immuun is geworden. Hierdoor is de positie van regeringshoofd vacant. Casalle weet zich op te werken voor dit ambt en het duurt niet lang, voordat hij zichzelf tot absoluut staatshoofd van de afiele mensheid uitroept.

Casalle begrijpt dat hij de geschiedenis van de mensheid moet herschrijven om de afilie als het optimale wereldbeeld aanvaardbaar te kunnen maken. Hij organiseert een grootscheepse actie, waarmee hij speciale apparatuur wil testen en de OGB uit de tent wil lokken. Hij verwacht dat Reginald Bull niet toe zal staan dat hij het geheugen van de mensen met behulp van deze apparatuur zal veranderen. Lukt het Bull en zijn OGB in actie te laten komen, dan kan hij deze lastige organisatie verpletteren. Het lukt Bull inderdaad het plan van Casalle gedeeltelijk te doorkruisen, maar dat gaat ten koste van een aantal van zijn beste medewerkers. Hoewel Sylvia Demmister en een aantal anderen door de organisatie van Father Ironside worden gered, lukt het Sergio Percellar gevangen te nemen.

Hij gebruikt Percellar als lokvogel om de OGB definitief uitte schakelen. Bovendien wil hij Reginald Bull gevangen nemen om hem diens cellenactiveerder te ontnemen. Zo wil Casalle zelf relatief onsterfelijk worden. Father Ironside mobiliseert het leger uit het ghetto. Hierdoor lukt het Bull, Percellar te bevrijden. Het gevaar voor de OGB is voorbij, hoewel de hemellichamen met onverminderde snelheid hun tocht in de richting van het zwarte gat voortzetten. De situatie op de Aarde blijft precair.

De SC-2, de tweede ruimtebol van de SOL, komt in de melkweg aan. De bemanning observeert de situatie en Ras Tsjoebai ontdekt in een wrak het logboek van de overleden bemanning. Hij besluit samen met Ahrat gebruik te maken van de legende van de Vhrato. Door een manipulatie van het energiescherm verandert het schip in een schaduw.

Als het schip van de Vhrato gaat de bemanning de Laren en de Zeer Gewichtigen te lijf. Ze verijdelen tijdens de oprichting van de Galactische Vrijheids-Coalitie het verraad van de Anti's. Toch moet de bemanning, die aanvankelijk vanuit de anonimiteit opereerde, uiteindelijk hulp zoeken bij Atlan. De energievoorraad dreigt op te raken en de depotplaneten, waar de benodigde speciale NUG-brandstofcontainers liggen opgeslagen, worden door de Laren en de Zeer Gewichtigen streng bewaakt. Hotrenor-Taak en Maylpancer hopen hier het schip waarmee Rhodan terug zou kunnen keren in de val te lokken. Op de planeet Olympus kan de SC-2 dankzij keizer Anson Argyris de brandstofvoorraad weer aanvullen. De SC-2 ontsnapt op het nippertje aan de val, die door de laren en de Zeer Gewichtigen is bedacht. De bemanning wordt echter niet veel rust gegund, want Hotrenor-Taak heeft een duivels plan bedacht. Hij maakt gebruik van een dubbelganger van Rhodan met een valse Marco Polo, die hij als de Vhrato naar voren wil schuiven. Hij hoopt dat iemand het schip (dat door een enorme vloot SVE wordt gevolgd) naar het NEI zal brengen. De rol van de dubbelganger is zo overtuigend gespeeld, dat zelfs de anders uiterst wantrouwige Haloeters Perlat en Menc samen met een loods uit Provcon-vuist, Kor Kalmeck aan boord van de valse Marco Polo gaan. Kalmeck vermoedt dat er iets niet in de haak is en hij brengt het schip (en de Laren) naar de Yolschor-nevel. Hier, op de planeet Orcsy, zorgen een aantal schakelexperts voor een perfecte driedimensionale projectie op het moment dat de valse Marco Polo arriveert.

In de ruimte projecteren ze het valse NEI, dat meteen door de Laren wordt aangevallen. Na de vernietiging van de planeet Orcsy moet Kalmeck zijn heldendaad met de dood bekopen, maar hij verraadt de coƶrdinaten van de schuilplaats van de mensheid niet. De beide Haloeters, die eveneens aan boord van de valse Marco Polo gevangen worden gehouden, ontsnappen nadat de SC-2 het schip van de dubbelganger van Rhodan heeft aangevallen. Hotrenor-Taak, die begrijpt dat hij de valse Rhodan en diens schip niet langer kan handhaven, wil zowel de SC-2 als de valse Marco Polo vernietigen. De Haloeter Perlat laat een bom in de machinekamer van het ruimteschip exploderen, waardoor de valse Marco Polo in een atomaire gloedwolk verandert. Tsjoebai redt Perlat en met de SC-2 vertrekt het gezelschap naar Provcon-vuist. Hotrenor-Taak heeft het nakijken.

In de dakkardimballon van de Zgmahkonen stelt Rhodan alles in het werk om de overige specialisten van de nacht uit de handen van de nulbewaarders te halen, wat hem uiteindelijk lukt en hij hoort van Yaiska, een van de specialisten van de nacht, dat niet Galkon Erryog de specialisten heeft geschapen, maar een onbekende macht. Rhodan vermoedt dat dit het zevende volk van het Concilie is. Dobrak installeert inmiddels het op de laren buitgemaakte beraghskolth in de Sol. Dat levert nogal wat spanningen aan boord op. Het lukt de wetenschapper van de Keloskers, die met raad en daad door de specialisten van de nacht wordt geholpen, het vreemde apparaat te integreren met de scheepscomputer. Het beraghskolth wordt gevoed met vijfdimensionale energie, die rechtstreeks uit de hyperruimte komt. Voordat hij de dakkardimballon verlaat, wil Rhodan de nulbewaarders uitschakelen. Hij bespreekt het plan met Olw en Py, maar voordat het plan wordt gerealiseerd, krijgt Gucky parapsychisch contact met een onbekend ras: de Koltonen.

De Koltonen blijken in het verre verleden grote delen van het universum te hebben beheerst. Door hun gedrag raakte hun lichaam negatief opgeladen, waardoor ze geheel onverwachts hun lichaam - en dus ook hun macht - verloren. Dankzij een vijfdimensionaal energiescherm hebben de overlevenden zich in de pararuimte kunnen terugtrekken. Vollicron, de voormalig heerser van de Koltonen, heeft de Zgmahkonen uitverkoren om de kiemcel van een nieuw imperium te vormen.

Dankzij de specialisten van de nacht, die naar een ontwerp van de Koltonen door Galton Erryog zijn gekweekt en die in feite het zevende volk van het Concilie vormen, hebben de Zgmahkonen vanuit de dakkardimballon een nieuw imperium op kunnen bouwen. De specialisten van de nacht worden, als het de Koltonen uitkomt, parapsychisch beĆÆnvloed en gebruikt om de plannen van de Koltonen te verwezenlijken. Uiteraard willen de Koltonen verhinderen dat Rhodan het Concilie uitschakelt en ze willen de SOL op de Terranen veroveren. Rhodan lokt de Koltonen in de val en neutraliseert hun vitale vijfdimensionale energieschermen met behulp van het beraghskolth. De Koltonen vergaan tot stof en de dreiging is afgewend.

De specialisten van de nacht komen tot de conclusie dat ze altijd zijn misbruikt en ze nemen wraak op de Zgmahkonen en hun heersers, de nulbewaarders. Ze lokken de nulbewaarders in de val en laten het schip door een zwart gat opslokken. Hierna schakelen ze alle dimensietunnels uit, zodat de Zgmahkonen voor altijd in de dakkardimballon opgesloten zullen zitten. De specialisten loodsen de SOL veilig naar het melkwegstelsel van de Hyptons. Hierna beschouwen ze hun taak als volbracht. Ze willen hun voormalige meesters in de dood volgen en laten aan boord van de SOL een zwart gat ontstaan. Ze verdwijnen met een onbekende bestemming door dit gat. Alaska Saedelaere, de man met het masker, voelt zich met het lot van de specialisten begaan. Bovendien oefent het zwarte gat een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem uit. Hij trekt het pak van de vernietiging aan en waagt eveneens de sprong in het ongewisse. Hij komt terecht op Derogwanien waar hij Callibso, de poppenspeler, ontmoet. Callibso, een tijdloos wezen, blijkt de eigenaar van het pak van de vernietiging te zijn. Saedelaere geeft hem het pak terug, waarna Callibso verdwijnt.

Hij laat Saedelaere voor zijn vertrek door de tijdbron op Derogwanien een blik op de Aarde werpen. De planeet Aarde blijkt ontvolkt te zijn. Saedelaere wordt gekweld door vragen en uiteindelijk keert hij via de tijdbron terug naar de Aarde. Daar begint voor hem een moeilijke periode: hij is alleen en wacht op de terugkeer van de mensheid of de komst van Rhodan.

Rhodan, die tevergeefs op de terugkeer van Saedelaere heeft gewacht zet na een incident op de planeet Grossocht de vlucht naar de melkweg voort. In 3582 bereikt hij met de SOL na 120 jaar de melkweg. Daar wil hij de strijd tegen de onderdrukking door de Laren opnemen, maar dat verloopt anders dan hij had gedacht.

Op de Aarde heerst inmiddels chaos. De afiele mensheid realiseert zich dat de planeet uiteindelijk door het zwarte gat zal worden opgeslokt. De mensen komen in opstand tegen de regering. Om een eind te maken aan de onrust sluiten de immunen onder leiding van Father Ironside en Reginald Bull een verbond met de afiele regering: gezamenlijk zullen ze ruimteschepen gaan bouwen, zodat de mensheid op tijd kan worden geĆ«vacueerd. Door een vreemd middel, dat de PIL wordt genoemd (dat voor de parapsychische en intensieve labilisatie van latente emoties zorgt) lijkt het plan van de regering te mislukken. De scheepswerven, waar de ruimteschepen door immunen en afilisten worden gebouwd, vliegen de lucht in. De PIL verandert afilisten namelijk in immunen en dat beĆÆnvloedt het werk negatief.

Een geheimzinnig wezen, Rafael, verschijnt en hij biedt zowel de immunen als de afilisten een sensationeel reddingsplan aan. Het plan wordt uitgevoerd, maar Bull blijft achterdochtig. En niet zonder reden: als de PIL op grote schaal wordt verspreid, heeft dit fatale gevolgen voor de enige ruimtewerf op de Aarde, waar de superruimteschepen kunnen worden gebouwd. Bull probeert te achterhalen, wie Rafael is. Hij ontdekt dat Rafael een materiƫle projectie van de supercomputer NATHAN is. NATHAN voert in opdracht van HET het plan van de Voltooiing uit. De mensen worden door de PIL weer gezond. NATHAN heeft ook het 'Boek van de Liefde' samengesteld en hij heeft de mensheid voorbereid op het grote moment, waarop de Aarde, de Maan en Goshmo-Castle door het zwarte gat zouden worden opgeslokt. Bull plaatst op de Aarde een aantal hyperzenders, Waardoor hij na de sprong de positie van de Aarde moet kunnen bepalen.

Hierna verlaat hij met 300 medewerkers de planeet. Hij gaat naar Ovaron's planeet om op de terugkeer van Rhodan te wachten. Wat hij niet weet, is dat de twintig miljard mensen op het moment dat de Aarde door het zwarte gat vloog door HET in diens collectieve bewustzijn op zijn genomen. Niemand weet wat HET met het bewustzijn van die twintig miljard mensen van plan is, maar Ć©Ć©n ding staat vast. Voor de mensheid breekt een nieuwe fase van haar bestaan op het kosmische raakvlak aan ...

DE TWAALFDE CYCLUS - tweede deel: 'DE KEIZERIN VAN THERM'

Nummer 750 t/m 799


Datum zonne-imperium 3582-3583 na Chr.


Als Perry Rhodan met de SOL tegen het einde van het jaar 3581 na een eindeloos lijkende tocht van ruim 120 jaar in het melkwegstelsel terugkeert, besluit hij eerst behoedzaam de situatie in melkweg te verkennen. Hij zet eerst koers naar het zonnestelsel, dat hem een ideale uitgangspositie lijkt. In het zonnestelsel blijkt hij te worden opgewacht door Galto Quohlfahrt de man, die zichzelf de vriend van de Posbi's noemt. Quohlfahrt is een door robots gefascineerde man, die op de door de Terranen gekoloniseerde planeet Olliwyn-V is geboren. Op jonge leeftijd is Quohlfahrt in aanraking gekomen met de Groep L, die tegen het gezag van de Laren in de melkweg in opstand wilde komen. Hij treedt voor de schijn als robot-expert in dienst van de Zeer Gewichtigen en komt door toeval in contact met de Posbi's, die hem als een gelijkwaardige partner in hun midden opnemen. Samen met de Posbi's gaat Quohlfahrt op zoek naar medestrijders, die hij op de planeet Stigan-IV ontdekt.

Daar ontmoet hij voor het eerst agenten van het NEI, die net als Quohlfahrt onderweg naar het zonnestelsel zijn. Ze worden door de Laren betrapt, die in het zonnestelsel op de loer liggen. Gelukkig komt Rhodan net op tijd om Quohlfahrt en zijn Posbi's uit de klauwen van de Laren te redden. De robotexpert, die inmiddels grotendeels door de Posbi's is aangepast om als een gelijkwaardige robot door het leven te kunnen gaan, brengt Rhodan op de hoogte van het bestaan van de Vhrato-cultus. Volgens de aanhangers van deze cultus zal ooit de Vhrato komen om de Laren en hun bondgenoten uit de melkweg te verdrijven. Rhodan begrijpt dat men hem als de Vhrato beschouwt en dat betekent dat de bewoners van de melkweg zich graag achter de 'Verlosser' zouden willen scharen, maar hij wil daar nog geen gebruik van maken. Hij hoort van Quohlfahrt dat Atlan stilzwijgend een wapenstilstand met de Laren heeft afgesloten om te verhinderen dat de mensen op de bezette planeten door de Laren en hun bondgenoten als tweederangsburgers en slaven zullen worden uitgebuit. Rhodan kan daar weinig begrip voor opbrengen: hij heeft 120 jaar lang gevochten om terug te kunnen keren naar het melkwegstelsel en voor hem bestaat er maar een doel: de Laren verdrijven. Atlan heeft al die tijd geduldig plannen op de lange termijn gemaakt waarbij hij elk onnodig risico meed.

Nadat hij van Quohlfahrt heeft gehoord, hoe de stand van zaken in het melkwegstelsel is, komt Rhodan meteen in actie - en dat staat haaks op de plannen van Atlan. De Arkonide heeft in de donkere wolk Provcon-vuist van de bemanning van de SC-2 gehoord dat Perry Rhodan naar het melkwegstelsel onderweg is. Atlan hoopt dat hij Perry Rhodan ervan kan weerhouden, onbezonnen acties te ondernemen en hij stuurt Julian Tifflor naar het zonnestelsel om Perry Rhodan en de rest van de SOL op te halen.

Atlan en de andere stichters van het NEI, dat de thuishaven van de Nieuwe Mensheid vormt, denken primair aan de veiligheid van de mensen die in de Provcon-vuist wonen, terwijl Perry Rhodan de mensheid volledig wil bevrijden. De tegenstelling tussen de beide mannen leidt uiteindelijk tot een harde confrontatie, waarbij iedere groep zijn eigen weg volgt. Atlan heeft samen met Tifflor een ontmoeting met Hotrenor-Taak en Maylpancer in de hoop, dat hij zo de wapenstilstand eenzijdig kan verlengen. De aanvoerder van de Laren probeert de Arkonide op de planeet Tutoron in het Afkuru-Norsa-stelsel in de val te lokken, maar dankzij het zich in Atlan bevindende bewustzijn van de teleporteur Tako Kakuta mislukt die poging van de Lare. Desondanks maakt Atlan Hotrenor-Taak duidelijk dat hij Perry Rhodan niet in diens poging om het bewind van de Laren en de Zeer Gewichtigen in de melkweg omver te werpen, zal steunen. In ruil hiervoor eist de Arkonide dat de Laren geen vergeldingsmaatregelen tegen de mensen elders in de melkweg zullen treffen. Doen de Laren dat toch, dan dreigt hij Rhodan alles ter beschikking te stellen wat de Terraan vraagt en dat zou een openlijke strijd tussen het Concilie en het NEI betekenen.

Inmiddels is Perry Rhodan al druk bezig met het realiseren van een zeer gewaagd plan, dat echter zonder de hulp van de Keloskers niet kan worden uitgevoerd. De Keloskers zijn van oudsher de leveranciers van de strategische plannen voor het Concilie van de Zeven. Sedert de vernietiging van het miniatuur-melkwegstelsel Balayndagar zijn de Laren verstoken gebleven van dit soort plannen. Hotrenor-Taak maakt zich daar zeer ongerust over. Rhodan wil Hotrenor-Taak confronteren met een aantal overlevenden van de ramp om hem zo in staat te stellen, alsnog gebruik te maken van de door de Keloskers ontwikkelde plannen. De Keloskers werken een geloofwaardig plan uit, waardoor hun onverwachte komst in de melkweg door de Laren zal worden geaccepteerd. Ze brengen een kleine asteroĆÆde naar een plaats die in de buurt van het Posbi-schip, dat de Keloskers zogenaamd uit de ruimte heeft opgevist, door de Keloskers in een kleine witte dwerg wordt veranderd. De kunstzon botst op een zwart gat dat eveneens door de Keloskers is opgewekt. De op een supernova lijkende explosie wordt uiteraard ook door de Laren geregistreerd, die snel ter plaatse arriveren om poolshoogte te nemen.De Laren redden de Keloskers, die onder leiding van Tallmark staan. Dobrak, de wetenschappelijke leider van de Keloskers, blijft bij Perry Rhodan aan boord van de SOL Hij heeft berekend dat het realiseren van het gewaagde plan 80 jaar in beslag zal nemen. De Laren brengen de Keloskers meteen naar hun hoofdplaneet Rolfth in het Ontry-Melonzus-stelsel. Hotrenor-Taak krijgt van de Keloskers te horen dat een van de leden van de zeven concilievolkeren Perry Rhodan heeft geholpen het melkwegstelsel van de Keloskers te vernietigen. Omdat hij geen contact met de hoofdzetel van het concilie op kan nemen (de Lare weet niet dat verkeer van en naar de dakkardim-ballon van de Zgmahkonen onmogelijk is), besluit Hotrenor-Taak zelf het initiatief te nemen. Hij neemt afstand van de rest van het Concilie, begint de Hyptons van verraad te verdenken en denkt dat hij zijn macht met de hulp van de Keloskers kan vergroten.

De Keloskers, ook wel de strategen van het universum genoemd, raken in paniek als ze ontdekken dat Hotrenor-Taak een expeditie laat ondernemen om te achterhalen wat er daadwerkelijk met Balayndagar is gebeurd. Rhodan, die Tatcher a Hainu en Dalaimoc Rorvic als reddingsteam achter de hand heeft gehouden, moet Gucky en Ras Tsjoebai in actie laten komen om zowel het leven van de Keloskers als het 80 jarenplan te redden. Ondanks alle verwikkelingen merken de Laren niets en kunnen de Keloskers hun werkzaamheden in het belang van de mensheid voortzetten.

In de maalstroom van de sterren hebben Reginald Bull en de mannen en vrouwen van de OGB zich net op tijd voor het verdwijnen van de Aarde in de Muil van het zwarte gat kunnen redden. Ze weten niet, wat er met de Aarde is gebeurd en vliegen naar Ovaron's planeet, omdat daar nog mensen leven. De bewoners van de planeet maken echter bezwaar tegen de plannen van Bull om met behulp van een pulserende zon een sterren-SOS te laten ontstaan voor Rhodan of andere mensen die op zoek zijn naar de achtergebleven mensen in de maalstroom. Dankzij een oud scheepskerkhof in de ruimte weet hij samen met Danton een flink aantal schepen van de Lemurers te bemachtigen die nu voor de beveiliging van Ovaron's planeet kunnen worden gebruikt. Hierna kan het sterren-SOS worden ontstoken en wachten Bull en de zijnen op een teken van leven van de mensheid.

De Aarde, de planeet Goshmo-Castle en de Maan zijn na een ongelooflijke tocht door het zwarte gat in een volkomen onbekende omgeving terechtgekomen. Vrijwel alle mensen zijn van de Aarde verdwenen. NATHAN functioneert niet meer en de natuur begint de planeet op haar verdwenen bewoners te heroveren. Alaska Saedelaere is via de tijdbron op Derogwanien op de Aarde terecht gekomen. Hij gaat op zoek naar mogelijke overlevenden van de voor hem onbegrijpelijke gebeurtenis. Saedelaere is echter niet de enige, die met dit eigenaardige fenomeen wordt geconfronteerd. Het geldt ook voor de verdwaalde onderzoeker van de raadselachtige Keizerin van Therm, Douc Langur. Langur, die met ernstige identiteitsproblemen kampt en zich niet eens meer kan herinneren wie of wat de Keizerin van Therm is, heeft de Aarde eveneens ontdekt en probeert te achterhalen, wat er met de bewoners van de planeet is gebeurd.

Door een toeval ontmoeten Saedelaere en Langur elkaar in Terrania City, waar Sante Kanube, Mara Bootes en Jan Speideck elkaar net hebben ontmoet. Samen besluiten de 'eenzamen van Terra' op zoek te gaan naar andere overlevenden van de raadselachtige gebeurtenis. Het toeval wil, dat een drietal mannen en een K-2 robot, die elkaar door een speling van het lot hebben ontmoet, eveneens naar Terrania City onderweg zijn. Onderweg vindt een bizarre confrontatie plaats met de bioloog Chara Shamanovo, die zich de nieuwe heer en meester van de Aarde waant. Door een sluwe zet lukt het Shamanovo de drie mannen in eerste instantie te injecteren met een dodelijk gif, waardoor ze gedwongen zijn zijn bevelen uit te voeren. Shamanovo heeft al een paar keer zwarte ruimteschepen in de lucht gezien en de bioloog eist dat de mannen voor hem in het afweerstation Palatka wapensystemen zullen activeren. Zo kan Shamanovo zich met wapengeweld tegen mogelijke indringers verdedigen.

Wat Shamanovo niet weet, is dat Palatka door de Siganees Kulliak Jon wordt bewaakt. De Siganees wordt op zijn beurt gemanipuleerd door Rafael, het door NATHAN geschapen energiewezen. Op het moment dat Shamanovo de aandacht van de onbekende buitenaardsen zou kunnen trekken, komt de bewaker van Palatka in actie en de bioloog wordt uitgeschakeld. Over de buitenaardsen komt men op dat moment niet veel meer te weten, maar de van het gif verloste mannen kunnen hun reis naar Terrania City voortzetten.

Daar ontmoeten de overlevenden elkaar en men besluit de TERRA PATROUILLE op te richten. Deze dient vier doelen: men wil de positie van de Aarde bepalen; de mensheid vinden; alle nog op de Aarde levende mensen bij elkaar brengen en NATHAN heractiveren. Door toeval krijgt de Terra Patrouille er onverwachts nog een lid bij: Jentho Kanthall, de tweede man van de afiele regering. Kanthall had de Aarde vlak voor het opslokken door de Muil van het zwarte gat met een ruimteschip verlaten en hij was in een reddingscapsule in een baan om de verlaten Aarde terechtgekomen. Dankzij het ruimteschip van Douc Langur kunnen de leden van de Terra Patrouille Kanthall redden. Die levert in het begin veel problemen op. Het lukt de leden van de patrouille dit probleem naar de achtergrond te verschuiven, als ze in contact komen met een nieuw lid van de Patrouille, Bilour Wouznell. De bewoner van het stadje Dry Mills wordt met vreemde bezoekers uit de ruimte geconfronteerd. Het ziet er naar uit dat de vreemdelingen de Aarde grondig onderzoeken en naar de reden voor dit onderzoek kunnen de leden van de Terra Patrouille slechts gissen. EĆ©n ding staat vast: het belooft niet veel goeds voor de achtergebleven mensen.

In de melkweg lanceren zowel Perry Rhodan als Atlan een diplomatiek offensief in de hoop de gunst te winnen van de leden van de Galactische Vrijheidscoalitie, die door de leden van de verschillende bewoners van de melkweg wordt gevormd. Hoewel beiden hun uiterste best doen, worden ze geplaagd door de besluiteloosheid van de lidstaten van de GVC. Dit is voor Atlan reden genoeg om zijn geheime vijfde colonne te mobiliseren, die uit multi-cyborgs bestaat. De multi-cyborgs, kunstwezens met een perfect menselijk uiterlijk en zelfs menselijke gevoelens, hebben echter een eigen gevoel ontwikkeld en willen zich niet belangeloos voor de mensen van het NEI opofferen. Atlan had namelijk een pseudo-NEI in de donkere wolk Yolschor laten opbouwen, dat grotendeels identiek was aan de schuilplaats van de nieuwe mensheid in de Provcon-vuist. In een noodsituatie moest men de Laren naar Yolschor lokken, waar de Laren met grote projecties om de tuin moesten worden geleid. De multi-cyborgs (ook mucy's genoemd) zoeken zelf contact met Hotrenor-Taak.

Ze menen dat hij de mucy's het bestaansrecht niet zal weigeren, als ze hem de benodigde informatie over de Provcon-vuist toespelen. De Lare besluit dubbelspel te spelen: hij haalt de mucy's over de positie van de Provcon-vuist te verraden in ruil voor bescherming tegen Atlan en hoopt ook meteen de exacte positie van het NEI te bemachtigen. Wat hij niet weet, is dat Yolschor voor de mucy's identiek is aan de Provcon-vuist. Hotrenor-Taak laat het pseudo-NEI vernietigen, wat alle plannen van Atlan teniet doet.

Perry Rhodan, die eveneens de mucy's te hulp probeerde te komen, kon weliswaar een aantal mutanten redden, maar hij kon niet verhinderen dat het pseudo-NEI ten onder ging. Atlan beschouwt de tussenkomst van Rhodan als verraad en er dreigt een keiharde strijd tussen de beide vrienden te ontstaan. Atlan laat de SOL omsingelen door schepen van het NEI. De SOL moet de vloot van het NEI begeleiden naar de Provcon-vuist en op GƤa beschuldigt Atlan Rhodan van verraad. Volgens Atlan heeft Rhodan de hand in de opstand van de mucy's en de ondergang van het pseudo-NEI gehad. Voordat het tot een proces komt plegen de mucy's in de Provcon-vuist massaal zelf moord en komt er definitief een einde aan de kunstmatige levensvorm.

Atlan begrijpt dat hij zich heeft vergist en hij laat Rhodan en de SOL vrij. De Terraan doet een beroep op de bewoners van het NEI, maar de leden van de Nieuwe Mensheid accepteren hem niet. Atlan, die een indringende ontmoeting met de jonge SOL-mutante Bjo Breiskoll heeft, besluit het NEI eveneens de rug toe te keren en Rhodan te helpen bij diens speurtocht naar de verdwenen Aarde.

Voordat de SOL de melkweg verlaat, keert de Haloeter lcho Tolot terug van een avontuurlijke reis die bij naar de planeet Wardhall heeft ondernomen. Daar heeft hij de cellenactiveerder van de door een ongeluk om het leven gekomen pirate Tipa Riordan bemachtigd, waardoor lcho Tolot eveneens relatief onsterfelijk is geworden.

In april van het jaar 3583 bereikt de SOL de maalstroom van de sterren. Onderweg doet zich een probleem met nieuw geboren kinderen voor dat door de Keloskers lijkt te zijn veroorzaakt. Gelukkig wordt het probleem opgelost en komt de SOL ongehavend op het doel aan. De Aarde blijkt spoorloos te zijn verdwenen. De bemanning van de Sol gaat op zoek naar mensen, die men dankzij het sterren-SOS vrij snel vindt Op Ovaron's planeet lukt het Perry Rhodan zijn oude vriend Bull en zoon Danton uit een penibele situatie te redden, terwijl er tevens een einde komt aan het brandstof probleem aan boord van de SOL.

Hierna begint voor de SOL opnieuw een moeilijke reis, want Gucky heeft van HET te horen gekregen dat Rhodan zo snel mogelijk de verdwenen Aarde moet zien te vinden. Hij geeft gehoor aan het verzoek van HET en de SOL verlaat de maalstroom van de sterren. De SOL komt in september 3582 in een onbekend melkwegstelsel terecht, waar men in aanraking komt met de Tbahrgs, een vreemd volk dat op de planeet Xumanth leeft. Op Xumanth worden de Terranen geconfronteerd met een uiterst vreemde samenleving, die door een onbekende macht lijkt te worden gecontroleerd.

Terwijl de bemanning van de SOL het geheim van de Tbahrgs probeert te achterhalen, ontdekt men dat de naam Sh'donth in het leven van de Tbahrgs een grote rol speelt. Een onbekende kracht ontvoert Galto Quohlfahrt uit zijn vertrouwde omgeving om hem ergens op Sh'donth af te zetten. Daar wordt Quohlfahrt geconfronteerd met op androĆÆden lijkende wezens, die zichzelf Feyerdalers noemen. Het zijn twee mannen, Hommersolth en Kordahl, die niet alleen de absolute macht over de Tbahrgs maar ook over de naaste omgeving van deze ruimtesector lijken te bezitten.

De Terranen ontdekken dat ze met de hiƫrarchische structuur van een supermacht worden geconfronteerd, waarbij de Tbahrgs ondanks hun imposante technologie slechts de onderste laag vormen. Boven hen staan de Feyerdalers en geheimzinnige objecten, zoals het MODUUL.

Door toeval ontdekt Quohlfahrt dat het MODUUL onlangs een zeer alarmerend bericht naar Sh'donth heeft gestuurd, waarin sprake was van het Medaillon-stelsel. Perry Rhodan achterhaalt dat de SOL in het melkwegstelsel Dh'morvon terecht is gekomen en komt te weten dat de bewoners van dit melkwegstelsel alles in het werk stellen om een wezen dat VERNOC heet, aan te vallen. VERNOC was als een 'incarnatie' bestempeld, een begrip, waarmee de Terranen zich aanvankelijk geen raad weten. Ook de doelstellingen van VERNOC en diens handlangers blijven onduidelijk. De Feyerdalers kunnen de Terranen wel duidelijk maken dat VERNOC een gigantisch iets moet zijn dat van een hoger niveau afkomstig is.

Na een intensieve speurtocht ontdekt Rhodan dat de Feyerdalers op hun beurt bevelen ontvangen van een wezen dat de vijand van VERNOC is: de geheimzinnige Keizerin van Therm. Men onthult Rhodan en de zijnen niet waar de Keizerin van Therm zich bevindt maar Ć©Ć©n ding staat voor de Terranen vast: de Keizerin van Therm, VERNOC en HET zijn superintelligenties, die hoog boven de mensheid staan en Rhodan lijkt opnieuw gedwongen op dit niveau een belangrijke rol te spelen.

De Terranen vertrekken met de beide Feyerdalers van de maan Sh'donth naar de planeet Kursobilth, waar ze getuige zijn van de verkiezing van een nieuwe slechte vader (vergelijkbaar met een regent). Dankzij de tussenkomst van Gucky verloopt de verkiezing van dit nieuwe regeringshoofd minder problematisch dan verwacht, zodat men Rhodan toestemming verleent naar een contactplaneet te vliegen. Op zo'n contactplaneet heerst een strenge orde, die door etiquettemeesters in stand wordt gehouden. Vanuit de contactcentrales communiceren de Feyerdalers met de geheimzinnige Keizerin van Therm.

Nadat de SOL op de planeet Carjool is geland, blijkt dat dit de zesde planeet van het Truhterflieng-stelsel te zijn en Carjoohl fungeert als testplaneet. Hier moeten de Terranen een opleiding volgen in 'fijnsprekerij', dat de gebruiker in staat stelt te communiceren met de Keizerin van Therm. Rhodan heeft ontdekt dat de rondtrekkende groep Feyerdalers met de eigenaardige naam HET WOORD naar de vierde planeet van het stelsel is vertrokken om daar een aantal voorstellingen te geven. Die planeet, Prohndome, blijkt de eigenlijke contactwereld te zijn. Carjoohl fungeert als een testwereld. De Terranen raken verwikkeld in de intriges van fijnsprekerij die door de etiquettemeesters van de Feyerdalers in stand wordt gehouden, maar na het doorstaan van een levensgevaarlijke test mag Perry Rhodan met een groep onervaren bemanningsleden naar Prohndome vertrekken.

Daar ontdekken Rhodan en zijn begeleiders dat HET WOORD een onheilspellend effect op de Feyerdalers heeft. De groep, die HET WOORD verkondigt en door het rijk van de Feyerdalers rondtrekt verspreidt het gevoel van geluk en tevredenheid. Rhodan vermoedt dat dit gevaar inhoudt, immers, gelukkige en tevreden wezens hebben de neiging het gevaar van een dreigende invasie te onderschatten. Het vermoeden ligt dan ook voor de hand dat HET WOORD een soort vijf de colonne is, die door de incarnatie VERNOC wordt gebruikt om de invasie van het rijk van de Keizerin van Therm voor te bereiden.

Als een van de 'onervaren' begeleiders van Rhodan, Garo Mullin,een bepaald patroon in de fijnsprekerij meent te hebben ontdekt, lijkt men op nieuw een tipje van de sluier te hebben opgelicht De groep wordt de toegang tot de contactcentrale ontzegd. Het lijkt onmogelijk contact op te nemen met de Keizerin van Therm. Sagullia Et en Goor Toschilla, twee leden van de groep van Rhodan, zorgen voor nog meer opschudding en de Feyerdalers beschuldigen Rhodan er dan ook snel van dat hij een infiltrant en een dienaar van VERNOC is. Rhodan probeert de beschuldigingen te weerleggen en er wordt hem geheel onverwachts door de opperste etiquettemeesters Sathogenos en Rezalsrohn toestemming verleend de contactkring van Yuurkischkohn op de planeet Prohndome te betreden. Daar komt het eerste contact met de Keizerin van Therm tot stand en Rhodan krijgt de opdracht de COMP uit het gestrande MODUUL redden. Kennelijk acht de Keizerin - wier identiteit nog steeds onbekend is - de Feyerdalers niet competent genoeg de COMP te redden en kiest zij voor de kordaat optredende bemanningsleden van de SOL, die op Prohndome immers ook een compleet van VEKNOC hebben ontmaskerd. De Terranen komen op Prohndome ook in aanraking met een moleculaire vervormer. Dit wezen is in eerste instantie net zo geheimzinnig als de Keizerin van Therm zelf. Met tegenzin besluit Rhodan gehoor te geven aan het verzoek van de Keizerin, omdat de COMP kennelijk ook de exacte coƶrdinaten van het Medaillon-stelsel bevat en hij anders niet zou weten waar hij naar dit stelsel met de verdwenen Aarde zou moeten zoeken.

Op de Aarde slaat de Terra Patrouille in april van het jaar 3582 alarm, want de leden ontdekken het zwarte ruimteschip van de vreemdelingen, dat in de buurt van de stad Namsos in Noorwegen is geland. Het zwarte ruimteschip wordt door de Hulkoos bemand die kennelijk wisten dat de Aarde en het Medaillon-stelsel in deze sector van dit melkwegstelsel zouden rematerialiseren. Uit onderschepte signalen blijkt dat de Hulkoos in contact staan met een macht die CLERMAC heet en CLERMAC wordt net als VERNOC een incarnatie genoemd. Dit begrip gaat het bevattingsvermogen van de Terranen nog steeds te boven, maar de leden van de Terra Patrouille ontdekken dat er iets niet geheel volgens plan van CLERMAC schijnt te zijn verlopen.

Kennelijk had CLERMAC verwacht dat er meer intelligente bewoners van de Aarde op de planeet gevonden worden dan nu het geval is. Walik Kauk uit het vermoeden dat de bewoners van de Aarde door een andere onbekende macht uit de klauwen van CLERMAC zijn gered en dat de tocht van het Medaillon-stelsel door de Muil geen toeval is geweest.

Gelukkig hebben de Hulkoos een grove fout gemaakt bij het onderzoeken van de intelligente bewoners van de planeet. Ze hebben de dieren, die door de invloed van de howal-abstracte iets intelligenter zijn geworden, geanalyseerd. Dit overkwam ook Chara Shamanovo, die zich hierdoor uitverkoren waande tot de nieuwe heer en meester van de Aarde. De mensen die de grote ramp hebben overleefd, kunnen zich voorlopig veilig wanen, maar het zal niet lang duren, voordat de Hulkoos hun fout in zullen zien en corrigeren. De Terra Patrouille ontplooit een enorme activiteit rondom het gelande ruimteschip, dat door de mensen als een bedreiging van de Aarde wordt beschouwd. De Hulkoos treffen rondom Namsos kennelijk voorbereidingen met voor de komst van een ander wezen, dat vermoedelijk over de Aarde moet heersen. En dat willen de leden van de Terra Patrouille verhinderen.

Onverwachts krijgt de patrouille te maken met het probleem, waarmee het buitenaardse wezen Douc Langur kampt. Het wezen weet, dat hij een onderzoeker van de Keizerin van Therm is en dat hij uit het MODUUL afkomstig is, maar wat beide begrippen inhouden, kan hij zich niet meer herinneren. Het sectiehoofd van de afdeling van het MODUUL waarvan Douc Langur deel uitmaakt, heeft de opdracht gekregen Langur uit te schakelen om te verhinderen dat de onderzoeker zijn kennis aan de vijand van de Keizerin van Therm door zou kunnen spelen. Langur probeert te ontsnappen aan het sectiehoofd, een s-Tarvior en dat leidt tot een gevecht op leven en dood in de buurt van de stad Cockermouth. Gelukkig weet Langur de s-Tarvior uit te schakelen. Langur ontdekt een groep van vier overlevenden, waarvan er drie door een ongeval het leven verliezen. De overlevende, Sailtrit Martling, een arts, neemt hij mee naar de patrouille. De nieuwe leden van de groep sluiten zich aan bij de Terra Patrouille, die in de inmiddels geheel van de aardbodem weggevaagde stad ontdekt dat CLERMAC een object, dat uit een soort hersenpulp lijkt te bestaan, naar de Aarde heeft laten brengen. Dit op een superbrein lijkende object heet een Kleine Majesteit en het zendt hypno-suggestieve impulsen uit. Met deze impulsen denkt CLERMAC de intelligente bewoners van de Aarde onder controle te kunnen krijgen. De leden van de Terra Patrouille hebben last van de impulsen en een aanval op het vreemde object kost Baldwin Tingmer het leven. De leden van de patrouille realiseren zich dat het niet lang zal duren, voordat de Kleine Majesteit de gehele Aarde hypnosuggestief zal beĆÆnvloeden en ze zoeken met man en macht naar middelen om de uitstraling van die impulsen te neutraliseren. Een korte vlucht met behulp van het schip van Douc Langur naar de planeet Goshmo's Castle levert weliswaar geen bruikbaar materiaal op, maar het maakt de Terranen opnieuw duidelijk dat alleen de mensen van de Aarde op het moment dat de planeet door de Muil werd opgeslokt spoorloos zijn verdwenen.

Alaska Saedelaere ontdekt dat CLERMAC en VERNOC incarnaties van BARDIOC zijn en dat de Kleine Majesteit in Namsos een verlengstuk van de beide incarnaties is. De leden van de Terra Patrouille ontdekken dat BARDIOC en de Keizerin van Therm tegenstanders van elkaar zijn. BARDIOC meent dat de Keizerin van Therm de mensen van de Aarde heeft ontvoerd, maar deze superintelligentie verwacht dat de mensen spoedig zullen terugkeren en daarom laat het de Aarde bezetten. De Terra Patrouille wordt uitgerust met Griko-hoofdnetten, die de hypno-suggestieve straling van de Kleine Majesteit deels neutraliseren. Hierdoor kan de groep voorlopig nog op de Aarde blijven om de activiteiten van zowel de Hulkoos als de kleine Majesteit te observeren. Men hoopt dat men in geval van nood in kan grijpen, hoewel de leden van de Terra Patrouille een bijna hopeloze strijd voor hun bestaan voeren. De kans dat de Terra Patrouille iets tegen de incarnaties, de Kleine Majesteit of voor de mogelijk terugkerende mensheid kan doen, is vrijwel nihil en het ziet er erg somber uit voor de laatste bewoners van de Aarde.

Ook in het melkwegstelsel van de Terranen ontstaat een precaire situatie, omdat Hotrenor-Taak een plan uitvoert, waarmee hij niet alleen Julian Tifflor wil vangen maar ook het NEI wil vinden. Nadat Hotrenor-Taak de Hyptons aan de kant heeft gezet en hij zich geheel laat leiden door de plannen van de Keloskers, is hij op het idee gekomen zijn vloot over de gehele melkweg te verspreiden. De vloot wordt uitgerust met een speciale zender die een impuls uitzendt, waardoor cellenactiveerders spontaan zullen ontploffen. Om de zenders goed af te kunnen stemmen, heeft Hotrenor-Taak eerst een cellenactiveerder nodig. De Lare laat de jacht openen op de drie Ertrusiƫrs van de Carsualse Bond, terwijl hij zelf Julian Tifflor in de val probeert te lokken met de gesimuleerde impulsen van de terugkeer van de Aarde in het Sol-stelsel. Uiteraard komt Tifflor op de impulsen af, maar hij wordt net op tijd voor de val gewaarschuwd door Harno, die na een lange reis door de tijd en de ruimte op een gekoloniseerde planeet is teruggekeerd. Dankzij Harno mislukt het plan van Hotrenor-Taak, maar de Lare laat desondanks zijn gehele vloot posities in de melkweg betrekken. Alle voorbereidingen voor het zogenaamde 'net van de dood' zijn getroffen, het wachten is slechts op een cellenactiveerder.

En het duurt niet lang, voordat Runeme Shilter, een van de drie beruchte Ertrusiƫrs in zijn handen valt. Op de beide andere Ertrusiƫrs, Nos Vigeland en Terser Frascati wordt een meedogenloze jacht geopend, maar dankzij de cellenactiveerder van Shilter kan Hotrenor-Taak zijn plan vrijwel meteen realiseren. Nos Vigeland onderneemt nog een poging de basis van de Laren aan te vallen en zo de cellenactiveerder van zijn vriend te vernietigen, maar dat is tevergeefs. Shilter sterft, omdat de Laren hem de activeerden af hebben genomen. Frascati wordt door zijn adjudant op een gekoloniseerde planeet gedood en zijn cellenactiveerder wordt door Julian Tifflor gered. Tifflor neemt bliksemsnel de benodigde voorzorgsmaatregelen en stuurt Ronald Tekener, zijn plaatsvervanger en eveneens een cellenactiveerderdrager, naar de Honderdzonnenwereld. Daar zal het net van de dood geen vat op de cellenactiveerder krijgen en kan Tekener de lopende zaken van het NEI waarnemen, terwijl hij ook Rhodan bij diens mogelijke terugkeer voor de dodelijke valstrik van de Laren dient te waarschuwen.

Het plan van Hotrenor-Taak, dat grotendeels door de Keloskers is berekend en uitgewerkt, lukt. Nadat de SVE-schepen over het gehele melkwegstelsel zijn verdeeld en het net van de dood in werking is getreden, exploderen de cellenactiveerders. De Ertrusiƫr Nos Vigeland, die op het punt stond de Laren te verraden waar ze de schuilplaats van de mensheid kunnen vinden, wordt door medewerkers van het NEI uitgeschakeld, hoewel ook zijn cellenactiveerder explodeert. Als door een wonder wordt Julian Tifflor, die zich in een bunker op de planeet GƤa in de Provcon-vuist heeft teruggetrokken, gespaard. De energetische structuur van de donkere wolk lijkt de impulsen van het net van de dood te neutraliseren, maar Tifflor is nu wel een gevangene van de donkere wolk geworden. Hij kan Provcon-vuist niet meer verlaten en moet het waarschuwen van Rhodan aan Ronald Tekener overlaten. Vermoedelijk hebben de Keloskers, die het plan voor Hotrenor-Taak hebben uitgewerkt, dit geweten, maar het is de Terraan niet duidelijk wat de Keloskers met deze actie, die in het nadeel van de mensheid schijnt te zijn, beogen.

In het melkwegstelsel Dh'morvon wordt Perry Rhodan met een aantal nieuwe problemen geconfronteerd. De Feyerdalers, die zich tot op dat moment als het verlengstuk van de Keizerin van Therm hebben beschouwd, voelen zich aan de kant gezet. Ze kunnen niet verkroppen dat een 'passerende' vreemdeling een opdracht van de Keizerin krijgt, die eigenlijk door de Feyerdalers had moeten worden uitgevoerd. Een van de Feyerdalers, Tehlarbloe, besluit de wil van de Keizerin te trotseren en hij komt in opstand. Hij hoopt Rhodan en diens SOL in de val te kunnen lokken, maar dit plan mislukt. Het resultaat is wel dat Tehlarbloe van de Keizerin van Therm de opdracht krijgt, de fijnsprekerij als communicatiemiddel tussen de Feyerdalers en de superintelligentie weer in ere te herstellen. Rhodan, die door zijn tussenkomst de Feyerdalers op het rechte pad heeft gebracht, ontvangt de coƶrdinaten van het gestrande MODUUL en de opdracht zo snel mogelijk de COMP te redden.

Het MODUUL blijkt een soort verkenningsstation te zijn, dat een eindeloze tocht door de oneindigheid maakt en langs de randgebieden van het territorium van de Keizerin van Therm vliegt om zo veel mogelijk informatie ten behoeve van de superintelligentie te verzamelen. Het MODUUL passeert ook het gebied dat door de superintelligente BARDIOC wordt beheerst. In het zonnestelsel Courstebouth loopt het MODUUL in een energieval, waaruit geen ontsnapping mogelijk is. De onderzoekers van de Keizerin van Therm proberen de energieval te verlaten, maar ze worden opgewacht en vernietigd door de Hulkoos, die op bevel van BARDIOC meteen naar het Courstebouth-stelsel zijn vertrokken. Het MODUUL zit opgesloten in een materiewolk en zowel de Hulkoos onder leiding van Kaarmansch-Xes als de Terranen onder leiding van Perry Rhodan moeten in die materiewolk het observatiestation zien te vinden. In de materiewolk worden het oriƫntatievermogen van de radarsystemen en de zintuigen door vreemde energetische stromingen tot een minimum beperkt en dat levert de nodige problemen op. Door de implosie van het zonnestelsel in het krachtveld is spontaan een energiewezen ontstaan, dat in feite een zwaartekrachtveld is. De bemanning van de SOL die in de materiewolk op zoek is naar het MODUUL ontmoet dit energiewezen, het Graviholl, maar deze ontmoeting verloopt gelukkig positief voor de SOL.

Drie onderzoekers van de Keizerin van Therm, Froul Kaveer, Rang Poser en Taul Daloor worden door de SOL gered. Dankzij de uiterst sensibele zintuigen van de onderzoekers kan hij net op tijd de COMP bemachtigen. Men plaatst de COMP in een hangar van de SOL en verlaat het voormalige Courstebouth-stelsel. De COMP, die volgens de Keizerin van Therm een databank is, ziet er uit als een 30 meter hoge plompe toren met een diameter van tien meter. De toren is hol, terwijl de buitenkant van onbekend materiaal is vervaardigd. In de buitenwand zitten gaten en er zit een kristalachtige laag over het onbekende materiaal. De COMP neemt contact op met de scheepscomputer SENECA en brengt dit systeem in zijn macht. Hierdoor beĆÆnvloedt de COMP het dagelijkse leven aan boord van de SOL. De COMP veroorzaakt nogal wat chaos en wantoestanden, die deels door de tussenkomst van de cyberneticus Joscan Hellmut en de mutante lrminia Kotschistowa kunnen worden opgelost.

Rhodan vermoedt dat de COMP niet in de handen van BARDIOC mocht vallen, omdat de COMP wellicht iets over de aard van de Keizerin zou kunnen verraden. De SOL krijgt ook onverwachts bezoek van een lijfwacht van de Keizerin van Therm die Rhodan voorbereid op de vlucht naar de planeet Alwuurk. De lijfwacht van de Keizerin, Choolk, blijkt een kristal te dragen en de Terranen ontdekken dat dit van het grootste belang is. Er bestaat een nauw verband tussen de COMP, de Keizerin van Therm en het door de leden van haar lijfwacht gedragen kristal. Perry Rhodan is er getuige van dat het kristal van Choolk door de COMP wordt geabsorbeerd. Choolk zelf verdwijnt, maar de SOL wordt door de COMP en een vloot van 200 Choolk-schepen gedwongen koers te zetten naar de planeet Alwuurk. Daar leveren de Terranen de COMP af op een ongunstig moment.

Onder de invloed van het kristal van de oorlog, de Pruuhi, wordt Puukar, de nieuwe oorlogsheer van de Choolks geboren en dat levert de nodige verwarring op zowel Alwuurk als aan boord van de SOL. Als de verwarring gezakt is, krijgt Rhodan als beloning voor zijn werk een aantal coƶrdinaten met de opdracht daarheen te vliegen. Om er zeker van te zijn dat Rhodan de wil van de COMP zal uitvoeren, heeft de Keizerin van Therm de cyberneticus Joscan Hellmut gemanipuleerd. De Terranen vertrekken van de planeet Alwuurk en aan boord van de SOL verkeert iedereen, inclusief Rhodan, in de veronderstelling dat men koers heeft gezet naar het Medaillon-stelsel en de verdwenen Aarde. Wat sommige bemanningsleden vrezen, is dat de SOL onderweg is naar de Keizerin van Therm. En dat, vreest men, zou de SOL en haar bemanning fataal kunnen worden. Tegen een superintelligentie heeft men als gewone sterveling immers geen schijn van kans.

Tot die conclusie komen ook de leden van Terra Patrouille, die in het midden van het jaar 3582 de Aarde de rug toe moeten keren. De parapsychische impulsen, die de Kleine Majesteit vanuit het bekken in de buurtstad Namsos verspreidt, veranderen de menselijke bewoners van de Aarde in willoze slaven van de incarnatie CLERMAC. De leden van de Terra Patrouille vluchten naar een zeventien lichtjaren van het Medaillon-stelsel verwijderd zonnestelsel, waar ze een voor mensen geschikte planeet ontdekken. Op deze planeet Intermezzo slaat de Terra Patrouille voorlopig haar kamp op in afwachting van betere tijden, want de leden van de patrouille vermoeden dat de strijd om de Aarde en haar bewoners nog niet voorbij is.

Perry Rhodan is vermoedelijk onderweg naar de Keizerin van Therm en daarna hoopt hij terug te kunnen keren naar de Aarde. De thuiswereld van de mensheid is echter door CLERMAC, de eerste incarnatie van de superintelligentie BARDIOC bezet en de rol van HET in dit kosmische spel blijft voorlopig onduidelijk. hoewel Ć©Ć©n ding vast staat: de mensheid zal terugkeren naar het middelpunt van de gebeurtenissen, want zij bijkt een beslissende rol in de ontwikkeling van de kosmos te spelen. Het is alleen de vraag, als dit gaat gebeuren ...


Samensteller Ā© Kees van Toorn