< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


DE ELFDE CYCLUS: 'HET CONCILIE' ('HETOS VAN DE ZEVEN')

Nummer 650 t/m 699


Datum zonne-imperium 3459 - 3460 na Chr.


Vanaf april van het jaar 3458 tot aan het einde van dat jaar heeft de regering van het zonne-imperium in het diepste geheim gewerkt aan een omvangrijk noodplan dat de codenaam Harmonie draagt. Dit plan moet in werking treden zodra het zonnestelsel opnieuw door buitenaardse krachten wordt bedreigd. Na de gedenkwaardige toespraak van Perry Rhodan in het parlement van Terrania-City op 15 december 3458, waarin hij het bestaan van het plan Harmonie bekend heeft gemaakt, lijkt het net of hij een nieuwe bedreiging heeft uitgedaagd. Gedurende een korte periode verdwijnen alle sterren en leeft de mensheid in een inktzwarte duisternis. Het lijkt alsof het Sol-stelsel van de rest van de melkweg is afgeschermd door een licht-absorberend energiescherm. Als onderzoek niet duidelijk maakt wat er aan de hand is, laat Rhodan op 29 december het plan Harmonie in werking treden. Een paar dagen later, op 5 januari 3459 begint de tweede fase van het plan Harmonie. De sterren worden weer zichtbaar maar voordat men opgelucht adem kan halen verschijnt er een UFO in een baan om de Aarde.

Op een verzoek van de onbekende bezoekers valt Rhodan met zijn vlaggenschip de Marco Polo het onbekende schip aan. Dit blijkt een zogenaamd structuur-variabel-energiecellenruimteschip (een SVE-schip) te zijn dat vrijwel onaantastbaar is voor de bestaande wapensystemen in de melkweg. Het schip wordt bemand door Laren, een volk dat afkomstig is uit het melkwegstelsel NGC-3190. De Laren zijn lid van een machtig verbond dat zichzelf het Concilie van de Zeven noemt. De Laren zijn naar de melkweg gekomen om de bewoners op te nemen in het verbond van melkwegstelsels. In wetenschappelijk-technisch opzicht staan de lidstaten van dit verbond ver boven de bewoners van de melkweg. Het blijkt al snel dat de Laren de melkweg vrij lang hebben bespioneerd. Ze hebben overal agenten geworven (hetos-inspecteurs) en zoeken een vertegenwoordiger van de bewoners van de melkweg, die zitting neemt in het Concilie van de Zeven.

Perry Rhodan wordt uitgekozen als vertegenwoordiger van de bewoners van de melkweg, waar niet alle volkeren het mee eens zijn. De Laren staan echter garant voor de vrede die ze desnoods met harde hand af zullen dwingen. Rhodan begrijpt dat hij de uitnodiging niet kan weigeren. Met de modernste korvet van de Marco Polo, de MC-8 gaat Rhodan met een aantal vaste medewerkers en mutanten aan boord van het SVE-schip van de Laren om zijn opwachting te maken bij het Concilie. Op de planeet Hetossa, die in de interstellaire leemte ligt, ontdekt Rhodan in de stad Mivtriv dat het verbond van de Zeven op dictatoriale wijze tot stand is gekomen. Hij is getuige van een wilde achtervolging, redt een Lare in nood en wordt op de hoogte gebracht van het bestaan van een verzetsorganisatie, die onder leiding van een zekere Roctin-Par staat. Rhodan besluit voor de schijn in te gaan op het aanbod van het Concilie. Dat is de enige manier, waarop hij tijd kan winnen en hij de strijd tegen het Concilie ondergronds voort kan zetten. Rhodan wordt door het Concilie benoemd tot eerste hetran van de melkweg, waardoor hij de heerser van de melkweg wordt.

Hij neemt contact op met Roctin-Par en hij laat zich door de rebel ontvoeren. Roctin-Par laat Rhodan van dichtbij de gruwelijke daden en de willekeur van de Laren zien. Rhodan is nu vastberaden zich tegen de heerschappij van de Laren te verzetten. De rebel brengt hem heimelijk terug naar het Sol-stelsel, waar Rhodan de kans krijgt, passende maatregelen te treffen. Op de Aarde laat hij de jacht openen op de hetos-inspecteurs; zelf kan hij niet te lang op de Aarde blijven zonder de argwaan van de Laren op te wekken. Vandaar dat hij voor de tweede keer door Roctin-Par wordt 'ontvoerd'. De ontvoering wordt in NCG-3190 ongedaan gemaakt en Rhodan wordt door Hotrenor-Taak, de gezant van de Laren, gered. Met een vloot van 5000 SVE-schepen keert Rhodan terug naar de melkweg. Officieel om de rust en de orde als eerste hetran te herstellen; maar dankzij deze schepen kunnen de laren de dreigende opstand van de Blues en de Akonen bloedig neerslaan. Reginald Bull en lordadmiraal Atlan hebben inmiddels het plan van Rhodan uitgevoerd. Ze hebben de vloot van het zonne-imperium gedecentraliseerd en naar allerlei schuilplaatsen gedirigeerd. Duizenden wetenschappers en technici verdwijnen via de overbrengerstraat naar andere planeten. Zo probeert Rhodan zijn kracht te versplinteren, zodat de Laren er geen gebruik van kunnen maken. Nathan, de supercomputer op de maan, bevat echter nog een ongelooflijke schat aan gegevens en kennis. Atlan laat operatie 'datakill' van start gaan. Hij wil alle geheugenbanken van Nathan overzetten in speciale robotcontainers, die overal in de melkweg moeten worden verstopt. Nathan biedt verzet, want dit staat gelijk aan de mentale 'dood' van de supercomputer en Atlan wordt door de Laren als de aanstichter van de daad ontmaskerd. De Laren eisen dat lordadmiraal Atlan ter dood zal worden gebracht. Rhodan, de eerste hetran van de melkweg, dient het vonnis te voltrekken. Zo kan hij tevens zijn loyaliteit jegens het Concilie van de Zeven bewijzen.

Rhodan roept de hulp in van een magiër, Alpar Goronkon, die met behulp van spiegelwanden en trucs het vonnis publiekelijk voltrekt. Hij begraaft Atlan levend in een sarcofaag, nadat hij de cellenactiveerder van Atlan heeft verwijderd. Een speciaal geprepareerd lichaam vergaat voor de ogen van de wereld en de Laren tot stof. Atlan is gered en Rhodan kan zijn geheime strijd tegen de Laren voortzetten. Helaas denkt Goronkon dat hij door het geheim te verraden aan de Laren,in de gunst van het concilie kan komen. Het lukt de muisbever Gucky dit op het allerlaatste moment te verhinderen.Lang blijft Rhodan geen rust gegund. De wetenschapper Pontel Lavony heeft met behulp van de aantekeningen van Gerino's de Lapal een wapensysteem ontwikkeld dat de tot voor kort onaantastbare schepen van de Laren in het nauw brengt. De SVE-schepen van de Laren betrekken de benodigde energie voor hun scheepswand en het veiligheidsscherm direct vanuit de vijfde dimensie; met het nieuwe wapensysteem, dat het KPL-apparaat wordt genoemd, wordt die energietoevoer onderbroken en onmogelijk gemaakt. De mensheid beschikt eindelijk over een wapen dat tegen de Laren kan worden gebruikt. De mensen hebben echter weinig begrip voor Rhodan, want vrijwel iedereen verkeert in de waan dat hij Atlan, zijn beste vriend, heeft geëxecuteerd.

Roctin-Par, de rebel, neemt opnieuw contact op met Rhodan en verzoekt hem, naar een donkere materiewolk in het centrum van de melkweg te komen. De donkere wolk Provcon-vuist wordt door de rebellen van Roctin-Par als een uitvalsbasis in de melkweg gebruikt. Vanwege de energiestormen kan een buitenstaander niet zonder de hulp van de autochtone bewoners, de Vinkranen, de donkere wolk binnendringen of verlaten. De Vinkranen zijn parapsychisch begaafd en de enige wezens die de weg door de energiestormen kunnen vinden. Rhodan ontdekt dat de Vinkranen afstammelingen van de Lemurers zijn en als hij hen duidelijk maakt dat de Terranen de tweede mensheid vormen, zijn ze bereid met hem te onderhandelen over zijn mogelijke verblijf en het gebruik van de planeet Gäa in Provcon-vuist.

Niet alleen Rhodan bereidt zich voor op de confrontatie met de Laren, ook de andere volkeren van de melkweg doen dat. De wetenschapper Eygel Hoschtra, die op de Honderdzonnenwereld van de Posbi's is gestationeerd, denkt een nieuw wapen tegen de schepen van de laren te hebben ontdekt. De Posbi's voeren een aanval op een vloot SVE-schepen uit die mislukt. Vlak nadat het nieuws over deze fatale actie bekend is geworden, trekken de Laren al hun schepen uit het Sol-stelsel terug. Ze dreigen het Sol-stelsel te vernietigen, tenzij de verantwoordelijke personen voor de aanval op de SVE-vloot aan de gezant van de Laren worden uitgeleverd. Om die dreiging kracht bij te zetten, maken ze bekend dat ze een bom in het stelsel hebben geplaatst die de zon in een nova zal veranderen.

De Terranen stellen alles in het werk om de bom te vinden, zonder succes. Dan ontdekt Rhodan dat Hotrenor-Taak zijn vrouw Orana Sestore heeft gemanipuleerd. Om te verhinderen dat de zon explodeert, brengt hij haar met een schip in de buurt van een groene dwergzon. Deze dwergzon explodeert in plaats van Sol. Terra is gered en de Laren beweren dat ze Rhodan aan een proeve van bekwaamheid wilden onderwerpen. Dat moeten ze wel zeggen, omdat ze het zich niet kunnen permitteren hun gezicht tegenover de bewoners van de melkweg te verliezen. Rhodan realiseert zich dat zijn positie eigenlijk onhoudbaar is. Helaas wordt door een menselijke fout op de handelsplaneet Olympus ontdekt dat Atlan niet dood is. Het dubbelspel van Rhodan is ten einde. Hij is gedwongen het anti-temporele getijdenveld in te schakelen.

Hierdoor verdwijnt het Sol-stelsel in de toekomst, waardoor het onbereikbaar wordt voor de Laren. Hotrenor-Taak is verrast door de zet van de Terranen. Hij begrijpt dat hij eerst een nieuwe en loyale eerste hetran voor de melkweg nodig heeft. En dat wordt Leticron, een Zeer Gewichtige. Leticron is een mutant die op macht belust is. Hij wordt door de Laren en de Hyptons (een ander volk van het Concilie van de Zeven) uitgekozen om het ambt van Rhodan over te nemen. Samen met de Laren belegert Leticron de plaats, waar het Sol-stelsel zich in de toekomst bevindt. De Laren kunnen met behulp van hun techniek hun schepen in de tijd verplaatsen en wachten op het Sol-stelsel. Rhodan heeft dit onderkend en Waringer een systeem laten ontwikkelen, waardoor het Sol-stelsel een onberekenbare dans door de tijd maakt. Hierdoor onttrekt hij het thuisstelsel van de mensheid voor de tweede keer aan de aanval van de Laren. Toch realiseert hij zich dat het ATG-veld op den duur geen bescherming zal bieden tegen de superieure macht van het Concilie van de Zeven.

Reginald Bull raadpleegt de dossiers uit het verleden. Hij komt op de proppen met een ontdekking die voor de komst van de zwerm door een schip van de Explorer-vloot was gedaan. Het ging om een lemuurse zonnenoverbrenger die de naam Archi-Tritrans kreeg. Deze overbrenger zou alle voorwerpen, die in het dematerilisatievlak terecht kwamen, in de richting van de Andromeda-nevel verplaatsen. Rhodan is van plan deze zonnenoverbrenger als een mogelijke vluchtweg voor de bedreigde bewoners van de Sol-stelsel te gebruiken. Hij laat Kobold, een witte dwergzon, naar het zonnestelsel verplaatsen. Hiervoor moet het stelsel terugkeren op het normale ruimte-tijdvlak, hetgeen de Zeer Gewichtigen meteen gebruiken om het stelsel aan te vallen. De aanval wordt weliswaar met succes afgeslagen, maar een aantal Zeer Gewichtigen weet onopgemerkt een geheime basis in het stelsel te bereiken. Er worden sabotage-acties uitgevoerd en het stelsel dat het ATG-veld opwekt, wordt bedreigd. Dankzij de mutanten lukt het de Terranen een einde te maken aan de terreur van de Zeer Gewichtigen.

Rhodan weet dat hij niet veel tijd meer heeft om het stelsel te evacueren. Hij besluit de zonnenoverbrenger, die de naam Twin-Sol draagt uit te proberen. De test wordt uitgevoerd met behulp van de Dino-55, die onder het bevel staat van de muisbever Gucky. Met de nodige problemen lukt het de bemanning van de Dino-55 via Twin-Sol de Archi-Tritrans overbrenger te bereiken. Het ziet er naar uit dat de vluchtroute gereed is voor evacuatie van de bewoners van het zonnestelsel. En dat is nodig, want de Laren openen de aanval op het in de tijd dansende zonnestelsel met de tijdduikers. Ook deze aanval op het ATG-veld wordt verijdeld, waarop Leticron, de nieuwe eerste hetran van de melkweg de definitieve ondergang van het zonne-imperium en de genadeloze vernietiging van het Terraanse ras aankondigt. Atlan haalt de containerrobots uit alle delen van de melkweg terug naar de Aarde om NATHAN weer tot 'leven' te wekken. Bovendien worden de geheugenbanken gekopieerd en naar Quinto-Center gebracht. Zo kan de kennis van de mensheid niet meer verloren gaan. Nadat NATHAN weer kan worden gebruikt, begint de mensheid aan het grootste experiment van haar bestaan. De Aarde en de Maan verlaten hun oude baan om koers te zetten naar Twin-Sol. Via Archi-Tritrans moeten de planeet en haar trawant op een veilige plaats in de melkweg terechtkomen. De sprong vanuit het Sol-stelsel lukt. De aankomst in de Archi-Tritrans overbrenger echter niet. Atlan en Julian Tifflor, die daar op de aankomst van de beide hemellichamen wachten, zien ze gedurende een fractie van een seconde stoffelijk worden en daarna opnieuw verdwijnen.

Het is derhalve geen wonder dat de vele mannen en vrouwen die op de komst van de hemellichamen hebben gewacht, denken dat de Aarde en de Maan zijn vernietigd. Het lukt Atlan de rondom Archi-Tritrans verzamelde strijdkrachten bij elkaar te houden. Hij besluit zich met Tifflor en de strijdmacht terug te trekken naar Provcon-vuist. Vanuit de donkere wolk willen zij de strijd tegen het concilie voortzetten.

Op Olympus heeft de vario-robot Anson Argyris samen met de rebel Roctin-Par het derde volk van het Concilie van de Zeven ontdekt. Dit is het volk van de Mastibekks, die met hun piramideschepen de SVE-schepen van de Laren van energie voorzien. Ze proberen het geheim van de Mastibekks te achterhalen, maar dat levert niks op. De druk van de Laren op de bewoners van de melkweg wordt onverdraaglijk. Ze laten de Zeer Gewichtigen hun gang gaan. Leticron heeft overal straf planeten in het leven geroepen, waar hij de Terranen als slaven laat behandelen. Terranen, die niet gehoorzamen, worden gedood.

Voormalige gekoloniseerde planeten worden uitgebuit en niets of niemand wordt door de troepen van Leticron ontzien.

Atlan laat zijn beste agent een strafplaneet infiltreren, omdat hij daar twee experts op het gebied van de overbrengertechniek hoopt te kunnen redden. Met behulp van deze experts, Dr. Esto Conschex en Goarn Den Theinbourg hoopt hij te kunnen ontdekken wat er met de Aarde en de Maan is gebeurd. Terwijl hij zich hierop concentreert, zijn de troepen van de voormalige USO en het restant van de vloot van het zonne-imperium druk bezig Terranen van bedreigde planeten te evacueren. Atlan vliegt met zijn vlaggenschip de lmperator VII naar Gercksvira, de oude lemuurse zonnenoverbrenger, die in de Andromeda-nevel ligt. Zonder hulp van de Maahks lukt het hem het geheim van het levende archief te achterhalen. Hij komt erachter dat in de zonnenvijfhoek die in het verre verleden als overbrenger fungeerde, sprake is geweest van een soortgelijk voorval als dat, waardoor de Aarde en de Maan spoorloos zijn verdwenen. Door een ongelukkig toeval worden vier Terraanse ruimtevaarders aan boord van een wrak van een lemuurs schip het slachtoffer van een misverstand waardoor ze eveneens verdwijnen. Dit wrak lijkt hetzelfde lot als de Aarde en de Maan beschoren te zijn. Atlan, die in de Andromeda-nevel opnieuw met het verleden in de vorm van een duplo wordt geconfronteerd, besluit zijn onderzoek te staken. Hij begrijpt dat hij op deze manier nooit te weten komt wat er met de beide hemellichamen is gebeurd. Bovendien vereist de situatie in de melkweg al zijn aandacht, want hij moet redden wat er te redden valt van het voormalige zonne-imperium van de mensheid.

Een agent van de oude solaire veiligheidsdienst, Wazzer Jacintho, begint op de planeet Czugmoth in het Yarredosch-stelsel een actie, waardoor miljoenen Terranen (voornamelijk wetenschappers) aan strafkampen en een hersenspoeling kunnen ontsnappen. Ondertussen leidt CheF de reddingsmanoeuvre, waarmee Atlan de PEV-mutanten van de Second-Genesiscrisis het leven hoopt te redden. De Laren en de Zeer Gewichtigen kunnen niet toestaan dat de spookmutanten blijven leven - deze Terraanse mutanten vormen een enorme machtsfactor. Atlan wil de in CEL-1000 wonende mutanten redden, maar ook Leticron realiseert zich de macht van de spookmutanten. Hij weet een Terraanse USO-specialist in zijn macht te krijgen en kan zo de hand leggen op de teleporteur Tako Kakuta. Hij doodt de USO specialist Kantenberg en dwingt Kakuta op die manier, over te springen in zijn lichaam. Zonder een lichaam zou de mutant weer in de hyperruimte terecht zijn gekomen, hetgeen gelijk zou staan aan de dood. Met Kakuta in zijn macht wil hij zowel Atlan in de val lokken als de Laren te slim af zijn.

De andere mutanten kunnen met CEL-1000 worden gered. De meteoriet met het kostbare PEV-metaal wordt naar Provcon-vuist gebracht.

Atlan stelt alles in het werk om Tako Kakuta uit de klauwen van Leticron te bevrijden. Leticron zit op zijn thuiswereld Zabrinja, waar hij door de Laren ter verantwoording wordt geroepen. Het lukt Kakuta over te springen op Hotrenor-Taak. Hij wordt door de gezant van de Laren eveneens mentaal gevangen gehouden. De Lare hoopt dat hij op deze manier achter de schuilplaats van de mensheid kan komen. Hotrenor-Taak wil niet aanvaarden dat het zonne-imperium niet meer bestaat Hij wil ook een eventuele nieuwe bron van problemen wegvagen, voordat de mensheid de kans krijgt zich te herstellen. Hotrenor-Taak, die op zijn beurt verantwoording schuldig is aan het Concilie, heeft een aantal dingen verzwegen voor het Concilie. Zijn plaatsvervanger, die nu de kans ziet gekomen om Hotrenor-Taak van zijn troon te stoten, besluit eigenmachtig het Concilie te informeren. In de strijd tussen Hotrenor-Taak en Laafnetor-Breck lukt het Kakuta over te springen in het lichaam van de plaatsvervanger van de gezant van de Hetosonen.

In doodsnood teleporteert hij met het lichaam van Laafnetor-Breck naar het koerierschip dat onderweg is naar het Hetos van de Zeven. Het lukt de spookmutant Kakuta uiteindelijk aan boord te komen van een schip dat door agenten van de USO wordt bemand. Zo komt hij terecht in de donkere wolk en op de planeet Gäa. Hier wordt hij naar de andere spookmutanten gebracht.

Minder gelukkig vergaat het Rhodan en de gevluchte bewoners van het Sol-stelsel. De Aarde en de Maan beginnen als 'ruimteschepen' aan de grote reis door de Twin-Sol overbrenger, maar de beide hemellichamen worden niet in het Archi-Tritrans stelsel weer stoffelijk. De Aarde en de Maan komen terecht in een volkomen vreemde omgeving. Er heerst aanvankelijk een onbeschrijfelijke chaos op de Aarde. De kunstzonnen, die de planeet van warmte en licht moeten voorzien, dreigen instabiel te worden. Het lukt de wetenschappers dit te verhinderen en nadat de rust enigszins is hersteld, probeert men zich te oriënteren. Dat blijkt onmogelijk te zijn vanaf de Aarde. Het ziet ernaar uit dat de beide hemellichamen in een soort 'maalstroom van de sterren' terecht zijn gekomen. Met het enige ruimteschip dat op dat moment in staat is een uitgebreide verkenningsvlucht te maken, de BOX-7149, vertrekken mensen en Posbi's om de naaste omgeving van de Aarde te verkennen. Met een aantal wetenschappers aan boord vertrekt de BOX, maar de lineairmotoren van het schip vallen al vrij snel uit. Hierdoor moet de BOX-7149 een noodlanding maken op de planeet van de Mucierers, die later door Gucky de vuurvliegers worden genoemd. Daar ontmoeten de Terranen onder leiding van Reginald Bull een vreemd wezen, dat zich aanvankelijk als de Griekse God Zeus vermomt. Dit wezen beschouwt zichzelf als de heerser over de vuurvliegers en hij ziet in de Terranen, die de planeet Goshmo-Castle hebben genoemd, nieuwe interessante objecten waarmee hij kan spelen. Dankzij Gucky de muisbever komt het vreemde wezen tot de conclusie dat hij zijn vermomming op moet geven. Het blijkt een reusachtige, parapsychisch begaafde mier te zijn, die zichzelf Zeus noemt. Zeus sluit een pact met de Terranen. Helaas kan de BOX-7149 de planeet niet verlaten. De motoren functioneren niet meer. Er komt dus nog geen einde aan de problemen van de op Goshmo-Castle gestrande Terranen. Onverwachts functioneren van de rondom de Aarde en de Maan gestationeerde ruimteschepen de lineairmotoren weer. Rhodan besluit met de Marco Polo zijn vrienden op Goshmo-Castle te hulp te komen. De planeet blijkt spoorloos te zijn verdwenen - en bijna slaat de Marco Polo te pletter op de onzichtbaar geworden planeet. Eenmaal op de planeet blijken ook de motoren van de Marco Polo niet meer te functioneren. De planeet is in de ban van een piramide, die hier door de nog onbekende tegenstanders van Zeus is geplaatst Het lukt Rhodan samen met zijn als Diana vermomde vrouw en de mutanten de piramide te vernietigen. Hierdoor kunnen de Terranen en Zeus de planeet weer gewoon verlaten. Rhodan vermoedt dat dit het begin van een nieuwe reeks problemen is.

Vanaf de Aarde worden verschillende verkenningsvluchten uitgevoerd om de naaste omgeving in kaart te brengen. De Terranen ontdekken de Itrinks en ze komen in aanraking met humanoïde wezens die elkaar zonder reden haten. In de maalstroom van de sterren gebeuren vreemde dingen en de Terranen worden constant met nieuwe raadsels in hun omgeving geconfronteerd. Ook laat Rhodan zijn wetenschappers speuren naar de mogelijke positie van het melkwegstelsel en de reden, waarom de sprong naar Archi-Tritrans is mislukt.

De vier Terraanse wetenschappers en technici, die per ongeluk via de zonnenvijfhoek Gercksvira met onbekende bestemming zijn verzonden, komen eveneens terecht in de maalstroom van de sterren. Daar ontdekken ze de 20.000 verdwenen schepen van de lemurers die inmiddels door rupsachtige wezens, Artmaccs, worden bewoond.

De vier Terranen worden door de Artmaccs gevangen genomen en ondervraagd. Ze doen alsof ze Lemurers zijn en ze hopen zo ontzag in te boezemen bij de rupsen. Door een toeval wordt de vloot van de Lemurers ook door een Terraanse expeditie ontdekt en het lukt Alaska Saedelaere twee van de vier wetenschappers te redden. Voor het eerst is er contact tussen de Terranen, die in de maalstroom van de sterren terecht zijn gekomen en mensen uit de melkweg. Helaas zien de belde overlevenden, Mervan en Abartes, geen mogelijkheid via deze weg terug te keren naar Atlan. Ze vermoeden echter, dat de lordadmiraal alles in het werk zal stellen om alsnog de waarheid omtrent de verdwenen hemellichamen te achterhalen.

Omdat de mogelijke positie van de Aarde ten opzichte van de melkweg nog steeds niet bekend is, besluit Perry Rhodan een grote expeditievloot uit te rusten. Deze vloot moet de maalstroom van de sterren gaan verkennen en in kaart brengen. De vloot staat onder leiding van Toronar Kasom. Hij raakt echter met de 12.000 eenheden van zijn vloot verstrikt in de energiehel van het heelal. Bijna alle schepen gaan verloren, maar gelukkig komen er weinig mensen om het leven. De situatie van Terra en de mensen in de maalstroom is verre van rooskleurig, want de heerseres van het insektenvolk de Ploohns, Jaymadahr Conzentryn, gaat zich met de vreemde indringers in haar gebied bemoeien. De Ploohns komen uit een ander melkwegstelsel en ze maken gebruik van een zwart gat om zich vanuit hun melkwegstelsel naar de maalstroom van de sterren te verplaatsen en omgekeerd. De Ploohns wanen zich veilig, omdat de andere bewoners van de maalstroom tot op heden nooit het geheim van het zwarte gat hebben kunnen achterhalen. De Terranen vormen daarentegen een bedreiging. Ze zijn niet alleen op de hoogte van het overbrengereffect maar ze hebben een verbond gesloten met Zeus, het geheimzinnige parapsychisch begaafde wezen. Zeus blijkt een afvallige insektenkoningin te zijn die naar de planeet van de vuurvliegers is verbannen. Vandaar dat Jaymadahr Conzentryn het noodzakelijk acht de Terranen met een grote vloot aan te vallen. De Terranen bieden de Ploohns het hoofd en openen zelfs het offensief. Een kleine groep Terraanse mutanten gaat via het zwarte gat naar het melkwegstelsel van de Ploohns en landt daar op een planeet. Terwijl de groep mutanten op de planeet van de Ploohns een gevecht op leven en dood voert staken de Ploohns en de Terranen in de maalstroom van de sterren tijdelijk de strijd. Beide kanten hebben zware verliezen geleden.

Dan stuurt Jaymadahr Conzentryn een diplomaat naar de Aarde om over een mogelijke vrede te onderhandelen, maar dat is slechts het begin van een psychoduel, want de Terranen dreigen gebruik te maken van antimolkexbommen om hun eisen kracht bij te zetten. Met deze molkexbommen dreigt Rhodan het teymer, een materie die voor de Ploohns van vitaal belang is, te vernietigen. Als Rhodan een demonstratie van zijn macht geeft, capituleert de insektenkoningin. Ze sluit een niet-aanvalsverdrag met de Terranen en trekt zich terug uit de maalstroom van de sterren. De Terranen in de maalstroom krijgen even wat rust.

In de melkweg is van rust absoluut geen sprake. Op de planeet Ertrus lossen de opstandige Ertrusiërs het raadsel van de onaantastbare piramide op. Ze ontdekken dat de piramiden door de Mastibekks, het derde volk van het Concilie, worden bewoond. Dit zijn wezens, die heel lang geleden hun materiële lichaam op hebben gegeven om als energetische eenheden een gemeenschap te kunnen vormen. Met hun schepen voorzien ze de SVE ruimteschepen van de Laren met energie. Als een piramide op een planeet landt, verliest alles in een omtrek van 500 meter rondom het zwarte schip zijn kleur.

Zodra de Laren in een melkweg de 'eerste orde' hebben gevestigd en de Hyptons als de tweede factor in het spel komen, duiken de Mastibekks op met hun zwarte, onaantastbare piramiden om de macht van het Concilie te bevestigen. Op Ertrus overleven mensen, die een piramide binnendringen, voor het eerst hun tocht door deze ruimteschepen. Maar de Mastibekks zijn niet de enige vreemden, die de melkweg bezoeken. Hotrenor-Taak hoort dat Kroiterfahrn, een Greiko, de melkweg wil inspecteren. De Greikos zijn het vierde volk van het Concilie. Zonder het te weten, worden de Greikos door het Concilie misbruikt vanwege hun parapsychische gaven. Binnen het Concilie zorgen ze namelijk voor een neutraliserend effect tussen de verschillende lidstaten, waardoor onderlinge geschillen onmogelijk zijn.

De Greiko die de melkweg wil bezoeken, is ziek en wil voor zijn dood de laatste aanwinst in het kader van de vreedzame expansie van het Concilie bezoeken. Kroiterfahrn heeft er geen idee van, welke misdaden de Laren en hun bondgenoten hebben begaan. Atlan voert met behulp van Tako Kakuta een bliksemactie uit in de hoop dat hij de Greiko de waarheid omtrent de gruweldaden van de Laren kan vertellen. De Greiko is echter niet bestand tegen deze kennis. Hij sterft op Gäa. De Terranen maken gebruik van het lijk van de Greiko om Leticron in de val te lokken. Leticron verkeert in de waan dat hij de Greiko doodt en dat brengt de Laren in grote verlegenheid. Atlan hoopt dat hij zo iets voor de onderdrukte mensheid heeft kunnen bewerkstelligen. De Arkonide blijft zich inspannen voor het welzijn van de mensheid. Hij zet de steeds moeilijkere strijd tegen de Laren voort.

In de maalstroom van de sterren hebben de Terranen, die tientallen expedities hebben ondernomen eindelijk de positie van het melkwegstelsel achterhaald. Steeds meer mensen verlaten de Aarde en gaan in de maalstroom op zoek naar planeten met een echte zon om een nieuw leven te beginnen. De Aarde en de Maan worden nog steeds door een groot aantal kunstzonnen van licht en warmte voorzien. Rhodan begrijpt dat hij de beide hemellichamen bij een zon moet zien te plaatsen, omdat de onrust onder de bewoners alleen maar toe zal nemen. De wetenschappers van de Aarde werken een plan uit om de Aarde, de Maan en de planeet Goshmo-Castle in een baan om een nieuwe zon te brengen.

Dit plan wordt ontwikkeld door Goshmo-Khan en Geoffrey Abel Waringer. De koningin van de Ploohns levert Rhodan drie Mopoys, waardoor haar rivale Zeus zich voort kan planten. Wat de Terranen en Zeus niet weten, is dat deze Mopoys genetisch zijn gemanipuleerd.

Als de Terranen hun plannen willen verwezenlijken, exploderen de Mopoys en vernietigen Zeus. Dit vreemde wezen had, om haar dankbaarheid te tonen, de drie hemellichamen in de richting van de door de Terranen uitgekozen zon geplaatst. Door de vernietiging van Zeus zijn ook de instrumenten die het transport moesten verzorgen, vernietigd. Een poging de machines te herstellen, kost professor Goshmo-Khan het leven.

De Aarde lijkt reddeloos verloren, maar dan grijpt de koningin van de Ploohns in om haar dankbaarheid te tonen. Met een voor de Terranen onbegrijpelijke techniek, stabiliseert ze de wilde vlucht van de hemellichamen en ze laat de drie planeten in een baan om de zon Medaillon brengen. Voor het eerst in haar bestaan is de Aarde van de ondergang gered door een vreemde macht. De Aarde, de Maan en de planeet Goshmo-Castle staan onder een nieuwe zon. Met de Ploohns wordt een samenwerkingsverdrag gesloten dat weinig inhoudt omdat de Ploohns zich in hun eigen melkwegstelsel terugtrekken. De mensen blijven achter op de Aarde en genieten voor het eerst sinds lange tijd van een vreedzame periode. Ze zijn zich niet bewust van de schadelijke invloed die de zon Medaillon op hen heeft ...


Samensteller © Kees van Toorn