< vorige  | volgende > |  INDEX  |   ­čöŹ

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ÔÇô de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en Belgi├ź


DE TIENDE CYCLUS: 'HET' / 'ANTI HET', 'HET KOSMISCH SCHAAKSPEL'

Nummer 600 t/m 649


Datum zonne-imperium 3456 - 3458 na Chr.


In augustus van het Jaar 3444 bevindt de elite van het zonne-imperium zich aan boord van de Marco Polo. Perry Rhodan, Atlan, Roi Danton, de wetenschappers van het Waringer-team, de leden van het mutantenkorps en de 8.500 koppen tellende bemanning nemen deel aan het project ANTINUG. Dit project omvat de bestudering van het controleren van het verval van materie en antimaterie, waardoor eventueel commercieel bruikbare energie kan worden gewonnen. In een regeringslaboratorium in de buurt van Terrania-City worden de eerste Nug-Schwarzschild-reactoren geconstrueerd. Na een periode van acht jaar worden er twee operationele reactoren gebouwd. De ene reactor wordt aan boord van de Marco Polo geplaatst; de tweede wordt als testreactor aan boord van een oud vrachtschip, de HYODPON, geplaatst. Met dit vrachtschip kunnen de wetenschappers naar hartelust experimenteren. De HYODPON wordt in de ruimte voorbij de baan van Pluto gestationeerd. Hier kan men het vuur op de door de NugSchwarzschild-reactor gevoede beveiligingsschermen openen zonder schade aan te richten. Plotseling wordt alle vrijkomende energie door het beveiligingsscherm geabsorbeerd. Er ontstaat een nieuwe zon in het Sol-stelsel, die abrupt verdwijnt. Het experiment lijkt mislukt.

Wat Rhodan en zijn getrouwen niet weten, is dat de Marco Polo de 'onzichtbare grens' heeft overschreden. De bemanning van de Marco Polo komt terecht in een parallel universum. Professor Geoffrey Abel Waringer weet dat hij vroeg of laat een manier zal ontdekken om terug te keren naar het normale ruimte-tijdvlak. Ze ontdekken de 'andere' Aarde, die tot in het kleinste detail gelijk is aan de 'gewone' Aarde. De psyche van de mensen is echter een spiegelbeeld geworden.

Wie in het normale ruimte tijdvlak een positief karakter heeft, heeft op de tegenaarde een negatief karakter. Het kan dus niet uitblijven dat Perry Rhodan zijn dubbelganger, zijn negatieve ik, ontmoet. In dit universum is Perry Rhodan een meedogenloze dictator. Om zijn macht in dit melkwegstelsel te kunnen handhaven, moet hij de echte Rhodan doden en diens Marco Polo vernietigen.

Perry Rhodan wordt gevangen genomen, maar door het mutantenkorps bevrijd. De vlucht van Terra lukt, maar de teleporteur Ras Tsjoebai wordt door negatieve mutanten gevangen genomen. De negatieve Ras Tsjoebai bevindt zich aan boord van de Marco Polo en probeert Rhodan in een val te lokken. Het lukt de Afroterraan bijna de kopstukken van het positieve ruimte-tijdvlak te doden; Atlan verhindert de aanslag en doodt de valse teleporteur. De positieve Ras Tsjoebai weet uit zijn gevangenis te ontsnappen en wordt dankzij een heldhaftige actie van Gucky gered. Hierna gaat Rhodan op zoek naar hulp en hij zoekt zijn heil bij personen, die in het verleden tegenstanders van het zonne-imperium zijn geweest.

Hij probeert contact op te nemen met de spookmutanten, die in Cel-1000 leven. Ze blijken zich tegen de dictator Rhodan te verzetten, maar de negatieve Atlan heeft de spookmutanten weggehaald. Rhodan gaat op zoek naar zijn oude vrienden en het lukt hem de mutanten Kitai Ishibashi en Ralf Marten uit de klauwen van de dictator te redden. Hij zoekt verder naar de andere spookmutanten. inmiddels doet het gerucht in de parallelle melkweg de ronde dat er een 'andere' Rhodan is verschenen. De onderdrukte volkeren koesteren hoop en denken dat ze zich kunnen bevrijden van het juk van de dictator Rhodan.

Deze speelt hier handig op in. Hij zoekt als de positieve Rhodan hulp bij opstandige Nieuw-Arkoniden en weet de opstandelingen uit hun tent te lokken. Zo kan hij twee vliegen in een klap slaan: de tegenstanders van zijn bewind uitroeien en de echte Rhodan in de val lokken. Dit mislukt, maar het opstandige Ortrog-Samut-stelsel wordt door de Terraanse vloot van de dictator vernietigd.Na de dood van Orana Sestore (de vrouw, die van de echte Rhodan is gaan houden) besluit Perry Rhodan dat vluchten geen zin heeft. Hij is van plan zelf zijn tegenstander uit te schakelen. De marathon van de ruimteschepen lijkt hiervoor een geschikte gelegenheid. De dictator neemt deel aan deze marathon en gebruikt hiervoor zijn vlaggenschip, de Marco Polo. In een afgelegen sector van de melkweg ligt de echte Perry Rhodan op de loer met zijn Marco Polo. Er ontbrandt een gevecht tussen de beide ultraslagschepen. Het ruimteschip van de dictator wordt vernietigd, maar Rhodan-II weet samen met Roi Danton-II aan de dood te ontsnappen. Achtervolgd door Rhodan en Atlan vluchten de beide mannen naar een onbewoonde ijsplaneet, waar het laatste gevecht tussen de dubbelgangers plaatsvindt Het lukt Rhodan in een duel zijn dubbelganger neer te schieten en er komt een einde aan de nachtmerrie. De dood van de dictator Rhodan heeft de terugval van de Marco Polo naar het normale universum tot gevolg. Perry Rhodan en zijn metgezellen keren terug naar Terrania City.

Er is echter geen reden tot triomf, want Rhodan vermoedt dat er een geheimzinnig kosmisch spel met de Aarde wordt gespeeld. Wat er precies aan de hand is, weet hij nog niet. Hij verwacht dat de beproeving van de mensheid nog niet ten einde is. HET en Anti-HET zetten hun kosmische schaakspel voort. Anti-HET opent de aanval met een nieuwe zet.

Drie deelnemers van de mislukte Marco Polo-expeditie valt iets op in het gedrag van hun collega's. Ze beginnen een onderzoek en ontdekken dat de deelnemers aan de expeditie de 'psychosomatische abstractie deformatie' (afgekort PAD) in de melkweg hebben verspreid. De ontdekker van de PAD-ziekte, dr. Thunar Eysbert, waarschuwt Rhodan voor de gevolgen. Mensen raken de interesse voor hun naaste omgeving kwijt en raken in een soort roes, waardoor ze hun plichten verzaken. De deformatie lijkt alleen mensen te beïnvloeden, maar dan blijken ook de andere volkeren in de melkweg door de PAD-ziekte te zijn aangetast. Alhoewel Rhodan de noodtoestand afkondigt en de dreiging het hoofd probeert te bieden, lijkt hij hulpeloos verloren, als de tweede fase van de ziekte begint. Miljarden mensen verlaten hun thuiswereld en beginnen aan een pelgrimstocht naar de kiemcel van de mensheid: Terra.

Het lukt Rhodan de pelgrims tegen te houden en Terra voor een ramp te behoeden. Alle inspanningen om de ziektekiem en de manier waarop de PAD-ziekte zich verspreid te ontdekken, mislukken. Op de planeet Tahun ontdekken wetenschappers dat de PAD in feite een para-energetische virusepidemie is. De ziektekiemen worden door para-energetische energietrillingen overgebracht. Hoewel de Terranen de ziektekiem hebben geïsoleerd, hebben ze er nog geen afweermiddel voor kunnen vinden.

De situatie in de melkweg begint uit de hand te lopen. Niet humanoide wezens raken eveneens besmet. Oude sentimenten leven op en oorlogszuchtige gevoelens krijgen vat op de bewoners van het melkwegstelsel. Haloeters vallen Akonen aan; Akonen willen samen met de Terranen tegen de Haloeters gaan vechten. Er ontstaat een chaos, die nog erger wordt doordat het bioplasma ook door de PAD-ziekte wordt aangetast.

Hoewel alle bewoners van de melkweg door de PAD-ziekte zijn aangetast, weet Rhodan niets over de Maahks, die op een afstand van 40.000 lichtjaren van Terra een basis hebben. Misschien zijn de bewoners van de Andromeda-nevel immuun en kunnen zij de Terranen helpen. Rhodan stuurt een kleine delegatie naar de planeet van de Maakhs, maar door de PAD-ziekte zijn de voormalige vrienden van de Terranen veranderd in moordenaars. Julian Tifflor ontdekt dat in de melkweg gestationeerde Maahks naar de Andromeda-nevel willen vertrekken. Daar zouden ze op hun beurt de PAD-ziekte verspreiden, en dat zou rampzalige gevolgen hebben. Op Lookout-station lukt het Tifflor het gevaar voor de Andromeda-nevel te keren. Tifflor vertrekt naar de Honderdzonnenwereld, maar zijn ruimteschip blijkt te zijn besmet met de Andro-pest.

Met veel moeite lukt het hem de Honderdzonnenwereld te bereiken, maar daar komt hij van de regen in de drup. Op de Honderdzonnenwereld vindt een verwoede strijd plaats. Het centrale plasma is besmet door de PAD-ziekte en weigert de Terranen te helpen. Professor Waringer en zijn team bieden hulp en weten het centrale plasma te redden.

Ze keren terug naar de Aarde en worden geconfronteerd met een verschrikkelijke stilte - de stilte van de dood. De PAD-ziekte heeft vrijwel niemand gespaard en de bewoners van de Aarde wachten op de dood. Nu alles verloren lijkt te zijn wordt de Aarde het decor voor het duel van de immunen. Op de stervende Aarde verschijnt anti-Homunk, de helper van Anti-HET. Hij moet de wetende Kol Mimo uit zien te schakelen. Alleen Kol Mimo, een geheimzinnig man, is immuun voor de PAD-ziekte. Niemand weet, wie Kol Mimo is en waar hij vandaan komt, maar het lukt hem anti-Homunk te verslaan. Hij lijkt te weten, hoe hij een einde kan maken aan de PAD-ziekte. Samen met een kleine groep mannen, die zich nog redelijk kunnen redden, probeert hij een tijdmachine te bemachtigen.

Op de planeet Alchimist lukt het hem de tijdmachine van de Lapalisten buit te maken. Samen met Goshmo-Khan, Alaska Saedelaere en Mentro Kosum vertrekt Kol Mimo naar het verleden en ze vertellen Perry Rhodan dat hij de PAD-ziekte in de relatieve toekomst alleen kan verhinderen door zijn negatieve dubbelganger met de hand te doden. Dat veroorzaakt weliswaar een tijdparadox, maar verhindert het uitbreken van de PAD-ziekte. Perry Rhodan begrijpt nadat hij de beeldopnamen van de mannen uit de relatieve toekomst heeft gezien, dat hij geen andere keuze heeft. Hij voert de tijdcorrectie uit. De volkeren van de melkweg worden gespaard en het is net of de PAD-ziekte nooit heeft bestaan.

De bewoners van de melkweg hebben hun leven te danken aan Kol Mimo, maar de geheimzinnige man heeft geen behoefte aan dank. Kol Mimo heeft een plan waarvoor hij de bewoners van dit melkwegstelsel nodig heeft en hij is vastbesloten zijn plan te verwezenlijken.

Hij onthult zijn ware identiteit. Zijn naam luidt Markhor de Lapal en hij heeft zelf de verboden nultijddeformator op de planeet Alchimist geconstrueerd. De Lapal wil de bewoners van het melkwegstelsel gebruiken om de andere melkwegstelsels te veroveren. Hij wil overal nultijddeformatoren laten bouwen om naar het verleden van de individuele volkeren terug te kunnen keren. Zo kan hij tijdparadoxen veroorzaken die voor hem gunstig uitvallen. De Lapal heeft hiervoor een bondgenootschap gesloten met Anti-HET. Met behulp van de pararegulaire gelijkheids-transplantatie verwijdert hij het brein van Rhodan uit diens lichaam en vervangt het door een androïdenbrein. Dit androïdenbrein is gehoorzaam aan Anti-HET. Het brein van Rhodan wordt in een glazen container geplaatst en met behulp van een geheimzinnige overbrenger naar een ander universum verzonden. Hierna begint De Lapal aan het uitwissen van zijn sporen. Hij vernietigt de nultijddeformator, laat Rhodan 'ontsnappen' en slaat zelf op de vlucht. De valse Rhodan wordt gered. Niemand heeft in de gaten dat het lichaam van Rhodan door een androïdenbrein wordt gecontroleerd. Markhor de Lapal vlucht naar de planeet Alchimist en waant zich daar veilig, omdat hij als enige weet wat er met het brein van Rhodan is gebeurd. Hij realiseert zich echter niet dat hij slechts een willoos werktuig in het kosmische schaakspel van de supermachten HET en Anti-HET is geworden. Markhor de Lapal wordt door de gemanipuleerde Rhodan gedood. Andro-Rhodan wacht op de bevelen van Anti-HET om de mensheid in chaos ten onder te laten gaan.

Het brein van de echte Rhodan is aan een lange reis begonnen en belandt in het melkwegstelsel Naupaum op de planeet Yanzaar, die door de bewoners van Naupaum de 'markt van de breinen' wordt genoemd. Hoewel de handel in breinen door de regering van Yanzaar aan banden is gelegd en er streng toezicht op breintransplantaties wordt gehouden, wordt er door verschillende organisaties druk in zogenaamde Ceynach-breinen gehandeld. Een vooraanstaand wetenschapper, Doynschto de Zachte, weet de hand te leggen op een interessant Ceynach-brein (dat is een brein dat tegen zijn wil is ontvoerd). Dit is het brein van Rhodan. Doynschto plaatst het brein in het lichaam van de Bordin Tecto en hij probeert meer over de Ceynach te weten te komen. Rhodan-Tecto kan zich niet verenigen met zijn lot en hij vlucht uit het huis van de wetenschapper. Hierdoor is hij vogelvrij en ten einde raad zoekt hij zijn toevlucht in de tempel van de klagende breinen. Dat is een ondergronds labyrint dat als een soort opslagruimte dienst doet voor stervende en zieke breinen, die hier op het moment wachten dat iemand hen definitief uit hun lijden zal verlossen.

Rhodan ontmoet in het labyrint van de klagende breinen de Rode Anatoom en redt de Poynkoorner het leven. Als dank hiervoor verschaft de Rode Anatoom Rhodan-Tecto een nieuwe identiteit. Als Panart begeeft Rhodan zich naar het grote observatorium van Yaanzar. Daar hoopt hij de positie van het melkwegstelsel te kunnen vinden. Hij wordt echter betrapt en weet op het laatste moment uit het observatorium te ontsnappen. Hij wordt achtervolgd en verkeert in een hopeloze, benarde positie. Op dat moment grijpt Doynschto de Zachte in. Hij komt Rhodan te hulp en hoort dat Rhodan eigenlijk een vreemd brein in dit melkwegstelsel is. De wetenschapper biedt Rhodan zijn hulp aan en die hulp bestaat uit een gewaagd experiment met de zogenaamde nultijdbrug. Het brein van Rhodan keert terug in zijn eigen lichaam, maar Andro-Rhodan weet hem af te weren. Rhodan kan niet naar zijn eigen lichaam terugkeren.

Toch toont het experiment met de nultijdbrug aan dat hij een kans heeft om naar de Aarde terug te keren. Het is echter noodzakelijk dat hij een beter lichaam vindt en alle sporen, die op zijn bestaan wijzen, uitwist. Met behulp van Doynschto schakelt hij een zekere Hactschyten uit, een machtig en invloedrijk man en het brein van Rhodan neemt het lichaam van Hactschyten over. In het lichaam van de Yaanztroon Hactschyten raakt Perry Rhodan echter betrokken in een wirwar van conflicten. Hij ontdekt dat Hactschyten deelt uitmaakt van een complot dat door de Rode Anatoom is gesmeed. De Rode Anatoom probeert het brein van Heitamosch, de toekomstige heerser van Naupaum, te stelen. Als dat lukt zal de Rode Anatoom indirect over het Raytschat Naupaum kunnen heersen. Perry Rhodan, het bewustzijn van de Terraan in het lichaam van een Yaanztroon, weet echter de aanslag op Heitamosch te verhinderen. Hierdoor wordt Heitamosch de vriend en beschermheer van Rhodan. Heitamosch stelt hem voor aan de Raytscha en het brein van de Terraan krijgt te horen dat men alles in het werk zal stellen om hem te helpen. Wat de Raytscha en Heitamosch niet weten, is dat de Tschatro van Yaanzar de Ceynach-jager Torytrae heeft gewekt. Torytrae en Noc zijn Yuloc-breinen, die in het Yaanzardoscht liggen en wachten op het moment dat men hulp nodig heeft. De beide Yulocs zijn de enige overlevenden van het legendarische volk, dat in het verre verleden over Naupaum regeerde. Nadat de Yulocs plotseling hun heerschappij opgaven, verdwenen ze van het toneel. Alleen Torytrae en Noc bleven achter en boden hun diensten aan de Tschatro van Yaanzar aan. Ze worden gebruikt om Ceynach-breinen op te sporen en te vernietigen.

De Tschatro van Yaanzar beschouwt het brein van Rhodan als een gevaar voor de veiligheid van Naupaum en hij geeft Torytrae de opdracht de Ceynach Rhodan op te sporen en uit te schakelen. Het brein van Rhodan is gedwongen opnieuw van lichaam te veranderen. Een breintransplantatie kan echter alleen op Yaanzar worden uitgevoerd. Ondanks dat Torytrae hem opwacht weet Rhodan na een geslaagde breintransplantatie als de Duynter Toraschtyn aan de Ceynach-jager te ontsnappen. Hij brengt een bezoek aan de planeet van de Yulocs in de hoop, iets meer over de positie van zijn eigen melkwegstelsel te weten te komen. De Petraczer Gayt-Coor helpt hem. Op de planeet van de vliegende steden ontmoeten ze een vreemdeling die net als Rhodan opzoek is naar zijn eigen melkwegstelsel. De vreemdeling, Zeno, blijkt een Accalaurie, die eveneens onder mysterieuze omstandigheden in Naupaum terecht is gekomen.

De drie mannen verlaten Traecther, de planeet van de Yulocs en zetten hun speurtocht voort. Rhodan maakt opnieuw gebruik van de nultijdbrug om te verhinderen dat Andro-Rhodan, die in zijn plaats over het zonne-imperium regeert, de mensheid nog meer schade berokkent. Het lukt hem echter niet om terug te keren in zijn lichaam. De Ceynach-jager Torytrae, drijft Rhodan in het nauw en uiteindelijk staan de beide mannen tegenover elkaar. Rhodan vertelt Torytrae de waarheid over zijn afkomst. Hij hoort van de Yuloc dat een ander oeroud volk hem wellicht kan vertellen waar zijn melkwegstelsel ligt. Dat volk was de vijand van de Yulocs en ze noemden zich de Pehrtus. Er ontstond oorlog tussen de beide volkeren en het hele volk van de Pehrtus werd uitgeroeid. Enkele personen bleven leven en op hen hoopt Rhodan nu.

Voordat Rhodan op zoek kan gaan naar de Pehrtus raakt hij betrokken in een strijd om de macht in de melkweg Naupaum. Het andere Yuloc-brein probeert aan de macht te komen, maar de tussenkomst van Rhodan doorkruist de plannen van het Yuloc-brein. Torytrae toont zijn dankbaarheid. Hij maakt de Terraan attent op het versteende brein dat zich op de planeet Horntol bevindt. Dit brein is een versteend Pehrtus-brein en kan Rhodan wellicht meer vertellen over het verleden van het melkwegstelsel Naupaum en de weg die Rhodan zoekt om terug naar Terra te kunnen keren.

Rhodan krijgt echter niet de kans het geheim te achterhalen, want de Raytscha sterft. Duistere elementen bestrijden het recht van Heitamosch, de aangewezen nieuwe heerser, op de heerschappij en hij moet een beroep op Rhodan doen. De Terraan helpt Heitamosch bij het veroveren van zijn rechtmatige titel. De nieuwe Raytscha stelt orde op zaken in het Raytschaat Naupaum en Rhodan lijkt eindelijk de kans te krijgen om zich op de terugkeer naar zijn eigen melkwegstelsel voor te bereiden.

Op Terra voert Anti-HET een tegenzet uit. Hij schept een werktuig en laat de hersenimpuls-frequentie van Andro-Rhodan veranderen. Hierdoor kan de echte Rhodan het brein van Andro-Rhodan niet meer via de nultijdbrug bereiken of beïnvloeden. Dat lukt, maar de leidinggevende personen van het zonne-imperium zijn zo wantrouwig geworden dat ze een complot smeden om de opperregent te doden. Dankzij de tussenkomst van Orana Sestore lukt het Atlan Andro-Rhodan te ontmaskeren. Het androïdenbrein wordt vernietigd, het lichaam van Rhodan wordt geconserveerd en ligt gereed om het eventueel terugkerende brein van Rhodan op te nemen. De lopende zaken worden door een robot waargenomen, zodat de bewoners van het Sol-stelsel niets over het incident te weten komen. In het melkwegstelsel wacht men op een teken van leven van de echte Rhodan. En men wacht op een nieuwe aanval van Anti-HET, de grootste vijand van de mensheid.

In Naupaum maakt Heitamosch zich op om op verzoek van Rhodan naar het naburige melkwegstelsel Catron te vertrekken. Als het de nieuwe Raytscha lukt dit melkwegstelsel te koloniseren, betekent dit tevens de oplossing voor de overbevolking van Naupaum. Voor Rhodan en Zeno staat er nog meer op het spel. Zij hopen in Catron een aanwijzing te vinden hoe ze naar hun eigen melkwegstelsel terug kunnen keren.

Catron blijkt echter levensgevaarlijk te zijn. Op een groot aantal planeten in Catron bevinden zich de versteende breinen van de Pehrtus. Van een robotbrein krijgt Rhodan te horen dat de Pehrtus de volkeren van Naupaum biogenetisch hebben besmet met het middel uyfinom.

De Raytanen, die onder het bevel van Heitamosch staan, worden door dit schokkende nieuws zo depressief dat ze besluiten om collectief zelfmoord te plegen. Door een list weet Rhodan te verhinderen dat Heitamosch en zijn Raytaner zelfmoord plegen. De deelnemers aan de expeditie krijgen moed en vertrekken naar Payntec, de planeet, die een sleutelpositie in Catron inneemt. De tocht naar Payntec verloopt alles behalve vlot. Men weet de belangrijke planeet te bereiken, maar de expeditievloot van Heitamosch wordt vernietigd door robotschepen. Op Payntec ontdekken ze een Pehrtus-brein, dat bereid is de bewoners uit Naupaum zijn geheimen te vertellen, mits ze hem een lichaam geven. De wetenschapper Donktosch stelt zijn lichaam beschikbaar en in een PGT-centrum vindt de transplantatie plaats. Het brein van Donktosch blijft heer en meester over het lichaam. De wetenschapper onthult het bestaan van de zogenaamde Catronader, een 6D-constante, die naar Yaanzar wordt geleid. Zowel Heitamosch als Torytrae begrijpen dat ze met behulp van deze straal naar Naupaum terug kunnen keren om hulp te halen. Rhodan en Zeno beschouwen de Catronader als het middel, waarmee ze naar hun eigen melkwegstelsel terug zullen kunnen keren.

Rhodan, de Terraan en Torytrae, de Yuloc, zijn bereid om een groot risico te nemen en gebruiken de Catronader om terug te keren naar Naupaum. Aangekomen op Yaanzar worden ze geconfronteerd met de geheimzinnige strijdmacht die door de zich in Naupaum bevindende Pehrtus-breinen is gemobiliseerd. Ze kunnen de Pehrtus-breinen uitschakelen en keren met de reservevloot terug naar het melkwegstelsel Catron. Hier moet Rhodan het psychospel met het robotbrein op Payntec spelen om het definitief uit te kunnen schakelen. Nu kan Rhodan zich op de terugtocht naar zijn eigen melkwegstelsel concentreren.

Torytrae is echter niet van plan om Rhodan te laten vertrekken. Hij zaait tweedracht tussen Rhodan en Zeno door te vertellen dat de PGT-installatie slechts ├ę├ęn keer kan worden benut. De Accalaurie dringt met geweld door tot de schakelcentrale en gebruikt het apparaat. Hij moet zijn poging echter met de dood bekopen, doordat zijn brein niet was omgepoold in de materie van zijn eigen melkwegstelsel. Torytrae probeert het brein van Rhodan voor de toekomst van Naupaum te behouden en hij saboteert de PGT-installatie om het vertrek van Rhodan onmogelijk te maken. Tussen Rhodan en Torytrae ontstaat een conflict dat hoog oplaait en voor de Tuuhrt bijna fataal afloopt. Pas als Rhodan Torytrae het leven redt, realiseert de Tuuhrt het onrecht dat hij Rhodan aandoet en hij besluit Rhodan te helpen om terug te keren naar zijn eigen melkwegstelsel. Dit betekent voor het brein van Rhodan het einde van zijn verblijf in Naupaum.

Uiteindelijk moet het brein van Rhodan in zijn eigen lichaam terechtkomen. Dat is het kosmische spel dat HET en Anti-HET hebben gespeeld. Maar Anti-HET is niet van plan om de strijd te staken, hoewel hij het spel duidelijk heeft verloren. Hij stuurt een androïde met het uiterlijk van de helper van HET, Homunk, naar Tahun om Perry Rhodan zogenaamd te helpen. Homunk moet het brein van Perry Rhodan echter definitief uitschakelen. Het plan mislukt, doordat de Arkonide Atlan ingrijpt. Anti-HET verliest definitief het spel en wordt gedurende tien relatieve tijdeenheden door de hogere machten van de kosmos naar een onbekend oord verbannen.

Voor de mensheid is een einde gekomen aan een periode van zware beproevingen. Perry Rhodan en zijn getrouwen krijgen van HET te horen dat ze voor hun inspanningen zullen worden beloond. Het is de mannen echter niet duidelijk wat de beloning inhoudt en bezorgd keren ze terug naar Terra.

Een nieuwe periode in de geschiedenis van de mensheid breekt aan. Rhodan en de zijnen hebben hun les geleerd uit de gebeurtenissen van de afgelopen vier jaar. Ze bereiden in het geheim een omvangrijk plan voor, codenaam Harmonie. Dit plan moet in werking treden, zodra de mensheid opnieuw door onbekende gevaren uit de diepten van het universum word bedreigd. Er gebeurt acht maanden lang niets en de Aarde lijkt haar oude positie in de melkweg te behouden, als de Terranen plotseling geconfronteerd worden met een nieuwe dreiging: het Concilie van de Zeven ...


Samensteller ┬ę Kees van Toorn