< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


DE ACHTSTE CYCLUS: 'DE ZWERM'

Nummer 500 t/m 569


Datum zonne-imperium 3438 - 3443 na Chr.


Na de gevechten en avonturen, die twaalf maanden in beslag hebben genomen, kunnen Perry Rhodan en de 8000 bemanningsleden van de MARCO POLO de melkweg Gruelfin met een gerust hart verlaten. De strijd tussen de Ganjasen en de Takerer is gestreden. Ovaron, de rechtmatige heerser, heeft zijn titel heroverd. De bemanning van de Marco Polo hoopt dat de tocht naar de melkweg zonder problemen zal verlopen. De motoren zijn geheel gereviseerd en alles functioneert vlekkeloos.

Rhodan en zijn mannen hopen ook dat ze het Sol-stelsel ongeschonden te zien zullen krijgen. Ze weten weliswaar dat de aanval van de Takerer is afgeslagen, maar ze weten niet dat de planeet Pluto is vernietigd.

De terugtocht verloopt vlekkeloos, totdat twee mannen, Ricod Esmural en Terso Hosputschan, de dakkercomapparatuur en de motoren van het schip saboteren. De MARCO POLO valt ergens in de interstellaire leemte terug op het normale ruimte-tijdvlak. Men arresteert de beide saboteurs die beweren een nieuw soort mensenras, Homo superior, te vertegenwoordigen. Ondanks alles lijkt de schade mee te vallen en men besluit de tocht voort te zetten. Op het moment dat men uit de lineairruimte opduikt in de melkweg, blijkt dat de meeste bemanningsleden door een geheimzinnige straling hun verstand kwijtraken. Rhodan weet het schip te redden en men besluit een tweede poging te wagen: dit keer worden de belangrijkste posten bezet door mentaal gestabiliseerde personen, mutanten en robots. Men bereikt het Sol-stelsel, waar men door een verbaasde Roi Danton wordt opgewacht. De Marco Polo blijkt door de terugval op het ruimtetijdvlak aan het effect van de tijddilitatie te hebben blootgestaan: men komt drie jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was op Terra aan. Negen maanden voor de aankomst van Rhodan hebben onbekenden met roggevormige ruimteschepen de aanval op de melkweg ingezet. De onbekende macht werkt met een Anti-Intelligentiegolf, waardoor de intelligentie van de bewoners van de melkweg tot het nulpunt wordt gereduceerd. Op Aarde blijken slechts een paar honderd mensen en buitenaardsen immuun tegen het effect van de AI-golf te zijn. Verbluffend is de opkomst van Homo superior, dat zichzelf een nieuw mensenras noemt. De leden zijn uiterst intelligent, maar ze verafschuwen alles, wat met techniek te maken heeft. De leden van dit ras nemen een passieve houding aan, maar proberen wel zoveel mogelijk fabrieken en andere installaties te saboteren. Zo hopen ze de rest van de mensheid te kunnen dwingen terug te keren naar de natuur.

Niet alleen in het Sol-stelsel heerst een onbeschrijflijke chaos, maar ook op de andere planeten van het melkwegstelsel. Overal drijven ruimteschepen rond, omdat de bemanning niet meer in staat is de schepen te bedienen.

Rhodan sluit op Terra een voorlopig samenwerkingsverband met de leiders van Homo superior. Hierna zoekt hij een team van mentaal gestabiliseerde personen en mutanten uit en vertrekt met een 60-meter-ruimtebol de ruimte in om te zoeken naar de bron van de Al-golf in de hoop dat ze iets tegen deze onheilspellende dreiging zullen kunnen doen. De ruimtebol krijgt de veelzeggende naam GOOD HOPE-II.

Men komt tot de ontdekking dat alleen mentaal gestabiliseerde personen, dragers van cellenactiveerders en mutanten of personen met soortgelijke gaven immuun zijn tegen het effect van de AI-golf. Ook het verblijf aan boord van een ruimteschip, dat zich in de lineairruimte of in de interstellaire leemte bevindt, biedt bescherming.

Rhodan en zijn medewerkers nemen de strijd op tegen de bewoners van de zwerm, een soort miniatuurmelkweg met duizenden zonnen, planeten en manen. De zwerm gaat schuil achter het machtigste energiescherm dat de mensheid ooit heeft gezien. Rhodan realiseert zich niet dat hij met een instrument van kosmische supermachten wordt geconfronteerd. Supermachten, die hun plannen over millennia hebben geprojecteerd en zich aan bepaalde regels van het kosmische spel willen houden. Pas in een later stadium dringt dit tot Rhodan door.

Al vrij snel ontdekken de Terranen dat de Al-golf het gevolg is van manipulatie van de zwaartekrachtconstante van de melkweg. Hierdoor wordt de versuffing veroorzaakt. Rhodan is ervan overtuigd dat hij een manier zal vinden om die manipulatie ongedaan te maken. Wat hem meer zorgen baart is dat de zwerm dwars door de melkweg heen lijkt te trekken. Edmond Pontonac, de voormalige bevelhebber van de basis op Titan, ontmoet als eerste een ruimteschip van de gele Afgoden, die in de zwerm een belangrijke rol lijken te spelen.

Van een overlevende van de planeet Exota Alpha, Sandal Tolk, hoort Rhodan wat er gebeurt met planeten die door de schepen van de zwerm worden bezocht. De temperatuur en de zwaartekracht worden opgevoerd, waarna de planeet kan dienen als geboorteplaats voor de Gele Veroveraars. Uiteraard is de planeet, die het slachtoffer wordt van de manipulaties van de bewoners van de zwerm, hierna voor lange tijd onbewoonbaar. Honderdduizenden bewoners van de melkweg verliezen hun leven tijdens de opmars van de zwerm. Rhodan en zijn mannen schieten HET, de onsterfelijke, te hulp, want ook HET verkeert in moeilijkheden.

Intussen hebben Reginald Bull en Julian Tifflor contact opgenomen met alle bekende immune wezens van de melkweg. Men probeert een vergadering te beleggen in de hoop tot de oprichting van een Galactische Volkeren Alliantie te komen. Zo hoopt men met vereende krachten tegen de zwerm te kunnen optreden. Tijdens de conferentie laten de afgezanten van het geheime imperium zich voor het eerst zien. De geheimzinnige wezens zijn echter niet bereid het voorstel van Rhodan te steunen. Het vermoeden rijst dat de leden van het geheime imperium uit de zwerm afkomstig zijn. De conferentie mislukt.

Rhodan vertrekt naar de Honderdzonnenwereld, waarvan HET hem heeft verteld dat de planeet niet door de Al-golf is aangetast. Na een groot aantal problemen bereikt een vloot van elf Terraanse transportschepen met wetenschappers, die in de melkweg versuft waren maar hier hun volle verstand hebben teruggekregen, de Honderdzonnenwereld. Daar beginnen de 80.000 mannen en vrouwen aan hun onderzoek. Rhodan hoopt dat ze snel een effectief wapen tegen de zwerm en zijn bewoners zullen kunnen ontdekken.

Als men signalen van Harno ontvangt, stelt men een speciaal commandoteam samen en door een list dringen Gucky, Ras Tsjoebai, Toronar Kasom en Alaska Saedelaere de zwerm binnen. Ze komen oog in oog te staan met een zwarte Demon en één van de heersers van de zwerm, een Afgod. Toch lukt het de Terranen met Harno, die in de zwerm gevangen zat, de miniatuurmelkweg te verlaten. De Terranen zijn een eind verder gekomen in de strijd tegen de zwerm.

Op de Aarde veranderen de heersers van de zwerm de norm van de zwaartekrachtconstante iets en dat heeft rampzalige gevolgen. Men ontdekt dat Homo Superior, een mensensoort die door de komst van de zwerm is ontstaan, niet tegen de veranderde zwaartekrachtconstante bestand is. De leden van het nieuwe ras plegen massaal zelfmoord en het ras verdwijnt. Toch heeft de mensheid één troost: de verlorengegane intelligentie keert gedeeltelijk terug.

Sandal Tolk dringt de zwerm binnen en hij maakt kennis met Tahonka-No, de knokige. Samen brengen ze de heersers van de zwerm een aantal zware slagen toe en het lukt de beide mannen aan boord van een schip van de Gele Veroveraars de zwerm te verlaten. Dat schip maakt deel uit van een vloot, die de planeet Diane als broedplaats wil gebruiken. Rhodan probeert de aanval te verhinderen, maar de planeet gaat ten onder. De opperregent laat zijn terughoudende opstelling ten opzichte van de zwerm vallen en hij roept een 'vijfde colonne' in het leven. Deze commando-eenheid bestaat uit mutanten en vaardige specialisten, die de zwerm binnendringen. Rhodan roept de hulp in van de supermutant Ribald Corello. Deze experimenteert met sextagoniumbommen en hij weet een gat te slaan in het beveiligingsscherm van de zwerm. Samen met hem dringt een tweede groep Terranen de zwerm binnen. Opnieuw weet men een zwarte Demon uit te schakelen en de groep onder leiding van Corello weet met het schip de GEVARI onontdekt te blijven. Ze doorkruisen de zwerm en hun acties beginnen vruchten af te werpen. Voor het eerst weet men een vloot met zich op celdeling voorbereidende Gele Veroveraars tot de terugtocht te dwingen.

Terwijl de vijfde colonne paniek zaait in de zwerm, blijkt dat de Terranen in het Sol-stelsel een deel van hun vroegere intelligentie hebben teruggekregen. Ze kunnen weer technische apparatuur bedienen en dat brengt Rhodan op een plan. Hij brengt de MARCO POLO op volle sterkte en dringt met het vlaggenschip de zwerm binnen. Eenmaal in de zwerm krijgen de bemanningsleden hun oude intelligentiepeil voor de volle honderd procent terug. Hierdoor beschikt Rhodan over een aanzienlijke strijdmacht, waarmee hij het de heersers van de zwerm moeilijk kan maken.

Inmiddels heeft men het bestaan van het geheime imperium met bewijzen kunnen staven. De Cynos, de heersers van het geheime imperium, houden er hun eigen visie op na en ze schijnen zich door de Terranen bedreigd te voelen. Er bestaat een nog onduidelijk verband tussen de Cynos en de zwerm. De Cynos openen de aanval op de Honderdzonnenwereld, maar hun aanval wordt afgeslagen. De overwonnen Cynos veranderen in obelisken, die geen schaduw werpen. Het raadsel rond dit geheimzinnige volk wordt groter.

De Terranen die zich in de zwerm bevinden verspreiden een soort infectie onder de Gele Veroveraars. Deze infectie veroorzaakt een enorme paniek onder de heersers van de zwerm. De Terranen ontdekken dat de Gele Veroveraars een stof afscheidden, waardoor de heersers een relatieve onsterfelijkheid wordt gewaarborgd. Blijft die stof achterwege, dan wordt de macht van de heersers aangetast. De heersers van de zwerm zetten de aanval in en ze drijven de MARCO POLO in het nauw. Dankzij de bemanning van de GEVARI weet Rhodan te ontsnappen. Men doodt één van de heersers van de zwerm, maar dat schijnt geen effect te hebben op de machtsverhoudingen binnen de zwerm. Toch besluit Rhodan zijn aanvallen te concentreren op de heersers van de zwerm.Dalaimoc Rorvic en Tatcher a Hainu, leden van het CYD-commando, slagen erin contact te maken met de Cynos. Er is hoop dat er uit dit contact een samenwerkingsverband met het geheimzinnige ras zal ontstaan. Voor het echter zo ver is, bereiken de wetenschappers op de Honderdzonnenwereld resultaat. Ze ontwikkelen een GRICO hoofdnet dat de drager immuun maakt voor het effect van de AI-golf. Dankzij dit apparaat kan de mensheid worden gemobiliseerd. Rhodan verlaat met de MARCO POLO de zwerm en hij keert naar de Aarde terug. De zwerm maakt zich namelijk op om de Aarde op te slokken en Rhodan besluit een gigantische afleidingsmanoeuvre uit te voeren. Hij weet dat de heersers van de zwerm op zoek zijn naar huurlingen die het vuile werk moeten opknappen. De bewoners van het zonnestelsel schakelen alle 5-D apparatuur uit in de hoop dat ze hun ware sterkte voor de heersers van de zwerm verborgen kunnen houden. De mensheid pretendeert technisch op het peil van het jaar 2000 te staan.

Creyc Y'Creycymon inspecteert de Aarde en hij onderwerpt Atlan en diens specialisten aan een test. Voor de inspecterende Afgod lijkt de Aarde een primitieve en uiterst agressieve wereld. Het zonnestelsel wordt door de zwerm opgeslokt waardoor alle mensen en buitenaardsen in het Sol-stelsel hun volledige geestelijke vermogens terugkrijgen. Rhodan beschikt nu over een enorme strijdkracht. Men probeert het stelselomspannende paratronscherm, dat door leden van de Homo superior werd beschadigd, te repareren. Totdat dit karwei is geklaard probeert men de heersers van de zwerm aan het lijntje te houden. Het lukt de Terranen het scherm te repareren en te activeren, zodat het Sol-stelsel tegen de aanvallen van de zwermvolkeren beschermd is. Om te verhinderen dat de zwermheersers nog meer schade kunnen aanrichten, vernietigen de Terranen - samen met een raadselachtige Cyno - de schakelplaneet Stato. Hierdoor kan de zwerm zich niet meer verplaatsen en de bewoners van de zwerm kunnen de melkweg niet meer in. Er ontstaat een onbeschrijflijke chaos in de zwerm. De Gele Veroveraars, die op het punt staan om te baren, weigeren gehoor te geven aan de bevelen van de heersers en baren in de zwerm. Hierdoor wordt een aantal heersers waanzinnig.

De raadselachtige Cyno, Schmitt, is bereid de Terranen inzicht te verschaffen in een aantal van de geheimen die de zwerm omgeven. De zwerm was oorspronkelijk bedoeld om intelligentie in het universum te verspreiden. Aanvankelijk voerden de Cynos het bevel over de zwerm, maar door een verrader raakten ze het 'Tabora' kwijt. Het Tabora is de sleutel tot de macht over de zwerm. Rhodan weet via Gucky in het bezit te komen van het Tabora. De Terranen brengen de sleutel naar de Cyno Schmitt die zich op een planeet in de hyperruimte bevindt. Dat is de planeet Stato-II, de reserve-schakelwereld van de zwerm. Schmitt blijkt een van de 'eeuwige broeders' te zijn, die de zwerm en haar echte heersers moesten bewaken. De echte heersers liggen in energiegraven op Stato-II. Schmitt wekt zijn eeuwige broeder, die op Terra ligt en hij laat Stato-II terugkeren op het normale ruimtetijdvlak van de zwerm. Vervolgens besluit hij de Cynos, die op Stato-II begraven liggen en verantwoordelijk zijn voor de schanddaden die de Gele Veroveraars en de Afgoden hebben verricht, te doden. Het 'Pak van de Vernietiging' maakt hem dit mogelijk. Hij voert zijn plannen uit, schenkt Alaska Saedelaere het Pak en sterft. Zijn plaats wordt ingenomen door Nostradamus, de vermaarde voorspeller, uit de Terraanse oudheid. Nostradamus blijkt niet alleen een Cyno, maar ook de andere helft van de eeuwige broeders te zijn. Rhodan schiet Nostradamus te hulp om de laatste aanval van de Afgoden af te slaan. Hierna controleert Nostradamus de zwerm vanuit Stato-II. De Afgoden zijn op de vlucht geslagen en er lijkt een einde te komen aan deze periode van verschrikking en wanhoop. De Cynos die zich overal in de melkweg schuil hebben gehouden, keren terug naar de zwerm. De AI-golf wordt uitgeschakeld. Rhodan vraagt Nostradamus het zonnestelsel terug te zetten op haar oude plaats in de melkweg, hetgeen door een opstand van de contra-Cynos, die er niets voor voelen om hun bevoorrechte posities in de melkweg op te geven, bijna in het honderd loopt. De opstand wordt neergeslagen, maar de situatie tussen de Terranen en de Cynos blijft gespannen. De Cyno Nostradamus lijkt de mensheid niet te willen laten gaan.

Onverwachts komt er echter hulp. De Ganjo Ovaron, die bezorgd was geworden door het uitblijven van nieuws over Terra, is met een grote ruimtevloot naar de melkweg vertrokken. Op zijn bevel hebben de Cappins een pedopeiler in de melkweg geïnstalleerd, waardoor het korps van de Cappins in actie kan komen om de wil van Rhodan kracht bij te zetten. Nostradamus voelt zich bedreigd door de pedotransformers en hij willigt de eisen van Rhodan in.

Het Sol-stelsel keert terug op zijn oude plaats in de melkweg, terwijl de zwerm als een kosmische karavaan haar zwerftocht hervat. Hoewel het raadsel van de zwerm lang niet is opgelost, sluit men op Terra opgelucht dit hoofdstuk uit de Terraanse geschiedenis af. Men begint aan de wederopbouw van de samenleving, die door de komst van de zwerm volledig in elkaar is geklapt.


Samensteller © Kees van Toorn