< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


DE ZEVENDE CYCLUS: 'DE CAPPINS'

Nummer 400 t/m 499


Nu - vanaf deel 400 - maken Perry Rhodan en zijn vrienden een sprong in de tijd van bijna 1000 jaar, sinds hun laatste avontuur.

Het jaar 3430 is daar. Een nieuwe toekomst vangt aan. BELEEF DIE TOEKOMST… NÚ, met Perry Rhodan.


Datum zonne-imperium 3430 - 3438 na Chr.


Na de overwinning op de Impulswachters en de Eerste Impulsmacht verstrijkt er een periode van bijna duizend jaar, waarin de melkweg vrede kent. Een groot aantal nieuwe sterrenrijken ontstaan uit het verlangen van de kolonisten om zich zelfstandig ten opzichte van het imperium op te kunnen stellen. Het solaire parlement met aan het hoofd de op democratische wijze gekozen en door de regering gevolmachtigde opperregent besluit aan het verlangen naar zelfstandigheid toe te geven. De nieuwe statenbonden krijgen politieke, economische en militaire vrijheid.

500 Jaar na de overwinning op de Eerste Impulsmacht tekenen zich de gebeurtenissen af, die voor het crisisjaar 3430 beslissend zijn.Drie grote sterrenrijken, door nakomelingen van de kolonisten gesticht en tot niet te onderschatten machtsfactoren uitgegroeid, keren zich tegen Terra. Hoewel de moederwereld nog beschikt over de superioriteit, ziet de solaire mensheid zich gedwongen voorzorgsmaatregelen te treffen voor het geval dat het tot openlijke conflicten mocht komen.

Eind oktober van het jaar 3430 ziet Perry Rhodan zich geconfronteerd met een gewetensvraag: moet hij de oprukkende 80.000 schepen van de anti-Terraanse coalitie met geweld terugslaan of moet hij voor de tweede keer toegeven aan de eisen, die hem worden gesteld. De opperregent besluit toe te geven aan de eisen van de machthebbers van de Carsualse Bond, het Imperium Dabrifa en de Centraal Galactische Unie. Rhodan weet zich gesteund door de nieuwste ontdekking van professor Abel Waringer, het ATG-veld. Als de 80.000 schepen de aanval op het Sol-stelsel willen inzetten, blijkt het zonnestelsel te zijn verdwenen. Het Sol-stelsel bevindt zich onder een tijdveld, vijf minuten in de toekomst waardoor het onbereikbaar wordt voor de aanval van de anti-Terraanse coalitie. Via de planeet Olympus en de containeroverbrenger zorgt de robotkeizer Anson Argyris voor de bevoorrading van het Sol-stelsel. Alles lijkt voorspoedig te verlopen, maar dan ontdekt men op de bodem van de oceaan in een lemuurse ruïne het lichaam van een pseudo-Neanderthaler, die de naam Lord Zwiebus krijgt. De Neanderthaler heeft ruim 200.000 jaar in een speciale conserveringstank gelegen. De wetenschappers hopen dat Lord Zwiebus de mensheid meer over haar ontstaan zal kunnen vertellen.

Erg lang wordt de geplaagde mensheid geen rust gegund, want plotseling duiken er UFO's op in de melkweg. De UFO's worden bemand door antimateriewezens, de Accalauries, die Rhodan waarschuwen voor een dreigend gevaar. Ook Tipa Riordan, die over een cellenactiveerder blijkt te beschikken, waarschuwt Rhodan voor het gevaar dat van de geheimzinnige supermutant Ribald Corello uitgaat. Men opent de jacht op de geheimzinnige mutant, maar men komt vrijwel niets over Corello te weten. De Accalauries maken Rhodan attent op een nieuw element ynkelonium.

Opnieuw wordt de mensheid bedreigd. Ribald Corello lijkt door dezelfde waanzin te zijn bevangen als de mutanten die tijdens de Second-Genesiscrisis om het leven kwamen. In het jaar 2909 brak de Second-Genesiscrisis uit. De mutanten Tako Kakuta, Andre Noir, Wuriu Sengu, Son Okura, Kitai Ishibashi, Tama Yokida, Ralph Marten en Betty Toufry stierven door de gen-waanzin en ze doodden ongewild ook John Marshall en Allan D. Mercant. De USO specialist Nos Vigeland pleegt verraad en hij steelt vier cellenactiveerders, waarvan hij er zelf een houdt. De andere activeerders komen in handen van de huidige machthebbers van de anti-Terraanse coalitie, een van de redenen waarom men probeert Rhodan ten val te brengen. Nadat de gestorven mutanten een ruimtebegrafenis hebben gekregen, stelt Rhodan een nieuwe chef veiligheidsdienst aan, Galbraith Deighton. Hij schenkt hem een van de cellenactiveerders. Atlan, die zich dankzij zijn geheugensector alles feilloos kan herinneren, trekt hieruit zijn conclusies. Men komt tot de ontdekking dat Ribald Corello niemand anders is dan de zoon van Gevoreny Tatstun en de mutant Kitai Ishibashi. Ook Corello lijdt aan de gen-waanzin. Hij wil heerser van de melkweg worden. Om dat doel te bereiken, valt hij het zonne-imperium aan en hij doodt lwan lwanowitsj Goratsjin in de hoop haar cellenactiveerder te pakken te krijgen. Dat mislukt, maar het zonne-imperium verliest een van haar beste mutanten.

Om het gevaar van de supermutant Corello te keren, besluit men de nultijddeformator in te zetten. Met behulp van de tijdmachine keert Joak Cascal terug naar het verleden en men probeert de geboorte van Corello te verhinderen. Het gewaagde plan heeft echter niet het beoogde resultaat. Rhodan ziet zich gedwongen een defensieve houding aan te nemen, want het eens zo gevreesde mutantenkorps is gedecimeerd en telt nog maar drie leden: Gucky, Ras Tsjoebai en Fellmer Lloyd.

Een bezoeker uit het anti-materie-universum ontdekt tijdens een bezoek aan het Sol-stelsel een gevaar dat de mensheid bedreigt. Hij wijst de Terranen op de satelliet, die met zijn activiteit Sol in een nova dreigt te veranderen. Lord Zwiebus blijkt meer te weten over deze geheimzinnige doodssatelliet die het voortbestaan van de mensheid bedreigt. De zon verandert langzaam in een laaiende gasbel en men is niet in staat de satelliet met conventionele middelen uit te schakelen. Men besluit een nieuwe tijdreis te ondernemen, want dat lijkt de enige manier om de satelliet uit te schakelen. Voordat de nultijddeformator kan worden geïnstalleerd op de juiste locatie, doemt een nieuw gevaar op. Onbekende wezens dringen vanuit een onbekend punt de zonnesatelliet binnen. Het blijken Cappins te zijn, die de satelliet als een soort pendelstation willen gebruiken. Rhodan dwingt de Cappins in de satelliet te blijven - en omdat de Cappins in leven willen blijven, schakelen ze het mechanisme dat de zon langzaam maar zeker tot een explosie aanzette, uit. De situatie is uiterst verwarrend. Wie of wat zijn de Cappins? Waar komen ze vandaan? En wat hebben ze te zoeken in het Sol-stelsel? Men begrijpt dat de Cappins een gevaar uit het verleden zijn en dat men het gevaar alleen in het verleden het hoofd kan bieden. Met een team van 22 man vertrekt Rhodan naar het verleden om de bouw van de zonnesatelliet ongedaan te maken. De tijdreizigers bereiken het doel niet, want de tijdklos vormt een onoverwinnelijke barrière. Ze stranden in een tijdperk waarin de Lemurers door vreemde wezens worden belaagd. Deze wezens zijn pre-bio's, het product van een onbekende schepper. Men helpt de Lemurers in hun strijd tegen de pre-bio's, want zonder de Lemurers zal de Tweede Mensheid (de Terranen) nooit kunnen ontstaan. Men ontdekt de tijdklos en de Thunderbolts, de Siganezen, die de nieuwe Paladin-robot bemannen, vernietigen het geheimzinnige apparaat dat de tijdmachine in het verleden vasthoudt. De nultijddeformator functioneert weer feilloos en Rhodan besluit eerst terug te keren naar het heden. Daar worden hij en zijn mannen opgewacht door Bull die de tijdreizigers op de hoogte brengt Van het ultimatum van de Cappins. Helaas verhindert een 200.000 jaar oude veiligheidscomputer van de zonnesatelliet de samenwerking die tussen de Cappins en de Terranen had kunnen ontstaan. De Cappins worden door de wapensystemen van de satelliet gedood en opnieuw vormt de satelliet een enorme bedreiging voor de veiligheid van de mensheid.

Ook Ribald Corello, de supermutant, wordt weer actief. Dit keer weet Rhodan wat hem te wachten staat en men weet Corello te overmeesteren, waarna de supermutant wordt genezen van zijn negatieve gen-waanzien. Men ontdekt dat Corello onder dwang van een embryoblokkade en een offensieve programmering van de Anti's zijn misdaden heeft begaan. Eenmaal bevrijd van de hersenblokkade grijpt Corello als helper van de mensheid in. Hij vervaardigt sextagonium, waardoor een voorspoedig reis naar het verleden mogelijk wordt.

Rhodan test de nultijddeformator uit, die met een dakkartastresonator is uitgerust, door een testvlucht naar Atlantis te ondernemen. Niets staat de reis naar het verleden meer in de weg. De nultijddeformator komt terecht in het jaar 200.000 voor Christus. De Aarde wordt beheerst door Cappins en zonder iets te vragen openen ze het vuur op de nultijddeformator. Atlan vlucht met de nultijddeformator. Rhodan, die tijdens de aanval een verkenningstocht maakte, blijft samen met Ras Tsjoebai, Alaska Saedelaere en lcho Tolot achter in het jaar van de Cappins. Hij ontmoet Ovaron, de beschermheer van de tijd, diens sprekende paard Takvorian en de bio-correctrice Merceile. Ovaron blijkt op de Aarde een einde te willen maken aan de misdadige activiteiten van de Takerer, een ander ras uit het volk van de Cappins, en hij verzamelt bewijzen om aan te kunnen tonen dat de Takerer verboden genetische experimenten uitvoeren. Ovaron sluit een verbond met Rhodan en samen met Merceile en de paardmutant Takvorian vallen ze de bouwplaats van de zonnesatelliet aan. Men plaatst een sextadimtijdbom aan boord van de satelliet en met de nieuwe bondgenoten uit het verleden keert men terug naar het heden.

Daar wordt men geconfronteerd met de vraag, of de 200.000 jaar oude sextadimbom al dan niet tot ontploffing kan worden gebracht. Als de bom niet ontploft, moet men het zonnestelsel evacueren. De bom reageert niet op de impuls die Ovaron uitstraalt en de bedreiging voor het stelsel is groter dan ooit. Ovaron biedt Rhodan een nieuw plan aan. Opnieuw doet men een beroep op de nultijddeformator. Uit het geheime depot van Ovaron op de maan Titan haalt men een hoeveelheid gestabiliseerd sextagonium, waarmee men de doodssatelliet voorgoed hoopt te kunnen vernietigen. Ovaron ontdekt zijn ware identiteit: Hij is de Ganjo, de heerser over de Cappins. Toevallig ontdekt men op de maan van Saturnus ook de doodgewaande Roi Danton en diens metgezel, Merkosh de Glazige. Ovaron keert opnieuw met Rhodan terug naar het heden. Samen met Merceile zet hij zijn leven op het spel om de doodssatelliet uit te schakelen. Door de vernietiging van de doodssatelliet valt het Sol-stelsel terug op het normale ruimte-tijdvak. Door krachtdadig op te treden, weet men de dictator Dabrifa ten val te brengen. Gucky, de muisbever, weet de cellenactiveerder van Dabrifa buit te maken. Door het verdwijnen van de bedreiging die van Dabrifa uitging, geven de andere volkeren de strijd tegen Terra op en men biedt Terra een vredesverdrag aan. Hierdoor keert de rust terug in het door zorgen gekwelde zonne-imperium.

Perry Rhodan voelt zich verplicht Ovaron, die de mensheid belangeloos heeft geholpen, terug te brengen naar zijn eigen melkweg. Ovaron is per slot van rekening de leider van de Cappins en de Ganjo vreest dat zijn volk hem hard nodig heeft. De cellenactiveerder, die hij van Rhodan als dank ontvangt, sterkt het verlangen van Ovaron om naar NGC 4594 terug te keren.

Perry Rhodan laat een nieuw lange-afstandsschip bouwen. Het wordt de MARCO POLO, waarmee men de sprong naar NGC 4594 waagt. Men bereikt de Sombrero-nevel of Gruelfin, zoals NGC 4594 ook wel wordt genoemd en stuit daar op een uiterst verwarrende situatie. Men ontmoet talrijke Cappin volkeren en men komt al snel tot de conclusie dat de Takerer, Ovaron's vroegere tegenstanders, een overheersende rol in Gruelfin spelen. De Terranen proberen zich eerst zekerheid te verschaffen over de positie van de Ganjasen, het volk van Ovaron. Hiervoor ontvoeren Lord Zwiebus en Takvorian een hooggeplaatste Takerer. Het plan slaagt en de commandant van de takerische executievloot, Vavischen, wordt afgevoerd naar de Marco Polo. De gevangene bezit echter de gave tot pedotransformatie (het in het lichaam van een ander overgaan en het eigen lichaam 'leeg' achterlaten). Door deze wonderbaarlijke gave weet Vavischen te ontsnappen, maar de Terranen volgen zijn spoor en weten hem alsnog ter verantwoording te roepen.

Dan nemen de Moritatoren contact op met Rhodan en ze verzoeken de opperregent en de Ganjo naar de archiefplaneet te komen. Daar wordt hen inzage verleend, maar een controlecommissie van de Takerer verhindert dat de Terranen het geheim van de Takerer kunnen achterhalen. Met de executievloot vernietigen de Takerer de archiefplaneet. Rhodan, de Ganjo en de Terranen weten met 6000 overlevenden van de door de Takerer vernietigde planeet te ontsnappen. Ze wachten op hulp van de Marco Polo, maar het vlaggenschip onder bevel van Atlan daagt niet op.

De vluchtelingen weten op het nippertje de planeet Haygasch te bereiken. De erudiet, de Moritator die Ovaron als de echte Ganjo kan identificeren, wordt gered. Hij maakt de Terranen duidelijk dat ze zo snel mogelijk naar de planeet Oldon moeten gaan. Daar willen de Takerer een valse Ganjo laten verschijnen. Door gebruik te maken van een valse Ganjo hopen de Takerer de volkeren van de melkweg Sombrero in de hand te kunnen houden. Dankzij een actie van het Thunderbolt-team wordt het plan van de Takerer verijdeld en de valse Ganjo ontmaskerd.

De Taschkar, de leider van de Takerer, realiseert zich nu pas goed welke bedreiging de Marco Polo vormt. Hij mobiliseert alle eenheden en de Takerer openen een klopjacht op het Terraanse vlaggenschip.

Op een afgelegen planeet in de melkweg heeft een zekere Balton Wyt een scheepsramp overleeft. Hij wordt door de natuur van de planeet, waarop zijn schip is gestrand, geholpen. Wyt is telekinetisch begaafd. Als de Takerer proberen zijn planeet te veroveren om haar als uitvalsbasis te gebruiken, slaat Wyt alarm. Een robotbasis van de Ganjasen reageert op de komst van de Takerer en hun pedopeiler. Dat is een apparaat, waarmee ze probleemloos de afstand tussen Gruelfin en de melkweg kunnen overwinnen. De planeet explodeert waardoor het gevaar voorlopig is afgewend. De melkweg weet nu dat hij door de Takerer wordt bedreigd.

In Gruelfin maakt de Marco Polo een tussenlanding op First Love, de woestijnplaneet die ooit een bijzondere betekenis voor Ovaron had. De bemanning van de Marco Polo wordt door een geheimzinnig wezen aan een aantal proeven onderworpen. Op het moment dat het geheimzinnige wezen Ovaron als de enige en echte Ganjo identificeert, komt er een stroom zesdimensionale impulsen vrij. Aanvankelijk weten Rhodan, Ovaron en de Terranen zich geen raad met die geheimzinnige impulsen, maar de Taschkar begrijpt dat haast geboden is. Hij snelt met een gigantische ruimtevloot naar First Love, verjaagt de Marco Polo en hij neemt Perry Rhodan en zijn zeven vrienden gevangen.

De Taschkar waant zich de overwinnaar, maar hij weet niet dat een aantal van de gevangenen mutanten zijn. Op het moment dat de gevangenen in de kerker van het paleis van de Taschkar aan hun lot worden overgelaten, worden ze door het violette vuur ontvoerd. Ze komen terecht in een.onderaards labyrint, dat het rijk van de waanzinnige robots is. De mannen en de mutanten banen zich een weg door het gebied van de waanzinnige robots en temidden van het inferno, dat door losgebarsten natuurelementen wordt veroorzaakt, roept Rhodan de dictator van Gruelfin ter verantwoording. De Taschkar wordt in een eerlijk duel door Rhodan gedood.

Het einde van de takerische overheersing is nog lang niet in zicht, want de voormalige chef van de geheime dienst van de Taschkar, Ginkorasch, neemt de macht over. Dankzij de verwarring, die door de machtsovername is veroorzaakt, lukt het Joak Cascal om Perry Rhodan en zijn team te redden en in veiligheid te brengen.

Op dat moment vallen de Takerer als onzichtbare wezens de melkweg aan. Ze dringen de planeet Olympus binnen, waar de ze als pedotransformers dood en verderf zaaien. Ze proberen de economie van het zonne-imperium een dodelijke slag toe te brengen. Dankzij de komst van Ribald Corello lukt het de Terranen de pedopeiler, die door de Takerer als uitgangsbasis wordt gebruikt te vernietigen. De strijd om Olympus is in het voordeel van de Terranen beslecht.


De Marco Polo verkeert op dat moment in Gruelfin in een benarde positie. Na de achtervolging van een geheimzinnig robotschip, een 'verzamelaar', komt de Marco Polo in de Terrosch-roodwolk terecht. Daar maken ze kennis met Florymonth, die Rhodan en Atlan in wiens lichaam de Cappins Ovaron en Merceile waren gepedotransformeerd, uit het vlaggenschip meeneemt. Rhodan en Atlan maken kennis met de pedoloodsen, een fanatieke groep, die alles in het werk stelt om de teruggekeerde Ganjo volledig uit te schakelen.

Terwijl Rhodan/Ovaron en Atlan/Merceile elders voor hun leven vechten, verlaat Joak Cascal op verzoek van de geheimzinnige oermoeder de Marco Polo. Het komt tot verbitterde gevechten in het schakelcomplex van de oermoeder. Casual weet de strijd te winnen. Het plan van de pedoloodsen de Marco Polo met behulp van de robotschepen van de oermoeder te vernietigen is mislukt. Rhodan/Ovaron en Atlan/Merceile bevinden zich inmiddels in de dwergmelkweg Morschaztas, die in de hyperruimte ingekapseld is en waar de eigenlijke strijd om de macht tussen de Ganjo en de pedoloodsen wordt gestreden. De bevelhebber van de ganjasische vloot schaart zich achter Ovaron en steeds meer Ganjasen worden op de hoogte gebracht van het verraderlijke spel van de pedoloodsen. Ovaron eist zijn rechtmatige titel en heerschappij op. De pedoloodsen, die Ovaron de macht betwisten, zijn uitgeschakeld. Alleen Guvalasch, het hoofd van de pedoloodsen, weet te ontsnappen. Hij neemt contact op met de Taschkar. Guvalasch bezit de komudakgordel, waarmee hij de robotschepen van de oermoeder kan beïnvloeden en hij laat de schepen tegen de Ganjo vechten. Gucky weet de verrader uit te schakelen en hij herovert de komudakgordel.

Ovaron krijgt zo tijd zich voor te bereiden op een aanval van de Takerer. De Terranen zijn echter niet van plan om te wachten, want de aanval is volgens Rhodan de beste verdediging. Langs een omweg bereiken Perry Rhodan en 28 vastberaden specialisten en mutanten de centrale van de Taschkar. Ze vernietigen de centrale en brengen de Takerer een zware slag toe.

Ze betalen echter een hoge prijs voor het succes. De Paladin en Roi Danton worden door de Takerer gevangen genomen. Vascalo, het nieuwe hoofd van de geheime politie, sluit de gevangenen op in de stalen gevangenis en neemt hen mee naar de melkweg, zodat ze getuige kunnen zijn van de ondergang van de Terranen. De Takerer openen de aanval met behulp van de robotschepen van de oermoeder en de Terraanse vloot incasseert de ene nederlaag na de andere. Roi Danton en de Paladin weten te ontsnappen en ze proberen Bull te helpen bij het organiseren van de verdediging. Hoewel de Ganjo probeert de robotschepen aan de macht van de Takerer te onttrekken, blijken de schepen te zijn voorzien van een eindblokkadeschakeling. Hierdoor volgen ze de bevelen van de Takerer blindelings op. Op de maan Titan loopt de invasie van de Takerer stuk. De commandant van Titan, Edmund Pontonac, slaat de aanval af. De Takerer trekken zich terug en likken hun wonden. Vascalo wacht op versterkingen, waarmee hij de vloot van de Terranen kan verslaan. De Terranen weten dat en ze vragen de volkeren van de melkweg om hulp.

Wanhopig roept de Taschkar de hulp van de Jucla's in. De aanvoerder van de Jucla's begrijpt dat de oorlog tegen Ovaron en de Ganjasen de ondergang van zijn volk betekent, en hij doodt de Taschkar. Voor Ovaron en de Ganjasen is de oorlog afgelopen, maar voor de Terranen in de melkweg breekt een moeilijke tijd aan. Vascalo probeert het zonne-imperium te bezetten, maar het Cappin meisje Merceile offert haar gastlichaam op om de pedopeiler op Titan te vernietigen en de invasie af te slaan. Vascalo weet echter te ontsnappen en hij gaat terug naar zijn invasievloot. De vloten raken slaags met elkaar en in de buurt van de planeet Pluto wordt de beslissende ruimteslag gevoerd. Dan grijpt de oermoeder in - ten koste van de planeten Pluto en Sikohat. Het zonnestelsel ontsnapt aan vernietiging en het gevaar van de Takerer is definitief voorbij.

Voor Perry Rhodan en de bemanning van de Marco Polo is het tijd om afscheid te nemen van de melkweg Gruelfin. Uitgerust met nieuwe motoren en speciale communicatie-apparatuur vertrekt de Marco Polo naar de melkweg ...


Samensteller © Kees van Toorn