< vorige  | volgende > |  INDEX  |   ūüĒć

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ‚Äď de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en Belgi√ę


DE ZESDE CYCLUS: 'M-87'

Nummer 300 t/m 399


Datum zonne-imperium 2435 - 2437 na Chr.


Dankzij de vrede maakt de mensheid een ongekende bloeitijd door, positie, aanzien en de economische en militaire macht van het zonne-imperium bereiken een nieuw hoogtepunt. De externe politiek van het zonne-imperium is gericht op het verzekeren en het handhaven van de vrede. Aan het begin van het jaar 2435 telt het imperium 1151 gekoloniseerde en door mensen bewoonde planeten.

Rhodan en Mory Abro krijgen twee kinderen, Suzan-Abro Rhodan en Michael Reginald Rhodan. De laatste verdwijnt spoorloos tijdens een ruimtevlucht hetgeen een zware slag voor zijn ouders is.

In het jaar 2415 stuitten de Terraanse bewakingseenheden op de eerste bolvormige ruimteschepen van de kosmische vrijhandelaars. Uit de talrijke gegevens blijkt later, dat de hypermoderne ruimteschepen van de vrijhandelaars uitsluitend door mensen werden bemand. De solaire veiligheidsdienst ontdekt dat de vrijhandelaars tevens de beschikking hebben over de modernste haven- en overslagfaciliteiten. De Springers, die hun handelsmonopolie verloren zien gaan, proberen de vrijhandelaars met geweld te verdrijven. Tot ieders verrassing worden de Springers met zware verliezen verslagen. De vloot van het zonne-imperium grijpt niet in. Perry Rhodan geeft het bevel, de vrijhandelaars, die de mensheid geen schade berokkenen en evenmin de Terraanse wetten overtreden met rust te laten.

De leider van de vrijhandelaars, 'keizer' Lovely Boscyk vraagt Rhodan de handelaars politiek te erkennen. Rhodan weigert dit. Een opmerkelijke figuur onder de vrijhandelaars is Roi Danton.

Als Rhodan besluit de vrijhandelaars een lesje te leren, komt het in sector Morgenrood tot een gewapend treffen. Op dat moment duikt de superrobot Old Man uit de tussenruimte op. Deze reusachtige robot is door de bemanning van de DINO-III en een groot aantal Lemuriaanse geleerden in het verleden gebouwd, nadat de DINO-III tevergeefs in het verleden naar de verdwenen opperregent had gezocht. Old Man is een dragerrobot met 15.080 oorlogsbodems aan boord. Het was de bedoeling dat de superrobot een reis door de tijd zou maken om met de oorlogsbodems het zonne-imperium te hulp te komen in de strijd tegen de Meesters van de Eilanden.

De controle en de bestudering van Old Man wordt verzorgd door de breinen van de bemanningsleden van de DINO-III, die aan boord van de robot in speciale containers worden bewaard. Door de lange reis zijn de breinen labiel geworden en de coördinator trekt de verkeerde conclusies, als de robot-spionnen in de sector Morgenrood getuige worden van het gevecht tussen de mensen. Old Man denkt dat er een broederoorlog tussen de mensen is ontstaan en de robot probeert met de ultraslagschepen de mensheid zijn wil te dicteren. Zo hoopt de labiele coördinator de mensheid van de ondergang te redden.

Het gevaar dat de reuzenrobot met zijn vloot voor alle volkeren van de melkweg vormt, wordt door Rhodan snel onderkend. De mutanten verkennen de situatie in de sector en men ontdekt dat de robotschepen geneigd zijn om de mens te gehoorzamen. Rhodan staat dan nog voor een raadsel, want hij weet niet dat Old Man een geschenk van de bemanning van de DINO-III is. Samen met een klein team dringt Rhodan Old Man binnen, maar hij wordt door de robots in het nauw gedreven. Door de komst van de geheimzinnige kristalagenten kan het team ontsnappen.

Uit de archieven van de USO blijkt dat de kristalagenten al eens eerder een poging hebben gedaan om de melkweg binnen te dringen. Toen drong een hypnokristal de USO-centrale Quinto Center binnen. Men kon de aanval afslaan, maar nu hebben de kristalagenten zich meester gemaakt van Old Man - waardoor ze over een enorme invasievloot beschikken. De hypnokristallen van de kristalagenten en de vloot van Old Man lijken onoverwinnelijk. Rhodan gaat naar de bron van het kwaad. De CREST-IV, het nieuwe vlaggenschip van de Terranen en de FRANCIS DRAKE, het vlaggenschip van Roi Danton, zetten koers naar de slavenwereld van Magelhaan. Reginald Bull blijft met 20.000 schepen achter om Old Man te bewaken, maar Bull heeft een hekel aan nietsdoen. De mutanten worden ook ongeduldig en dankzij Gucky en diens zoon komen ze te weten aan wie de Terranen Old Man te danken hebben. In de wolk van Magelhaan komen de Terranen oog in oog te staan met de Parlians en de Gurrads. Rhodan weet de fabriek waar de hypnokristallen worden vervaardigd te vernietigen. Old Man geeft gehoor aan een bevel van de hypnokristallen en de superrobot verdwijnt spoorloos van het toneel. Bull volgt Rhodan naar de Wolk van Magelhaan, waar men er na aanvankelijke communicatieproblemen in slaagt vrede te sluiten met de Gurrads. Samen trekken de Terraanse eenheden en de Gurrads op tegen het moederkristal in de hoop dat ze een einde kunnen maken aan de verschrikking van de hypnokristallen. Het moederkristal wordt vernietigd. Op het laatste moment zendt het kristal een impuls uit, waardoor alle hypnokristallen een gedaanteverandering ondergaan. Het blijkt dat de kristalagenten, de generaals en de Parlians het onderspit hebben gedolven in de strijd tegen de Terranen.

Door de impuls wekt het moederkristal de impulswachter Tro Khon uit een conserverende diepteslaap. Tro Khon activeert zijn Dolan, een kunstmatig levend wezen, dat als ruimteschip dient. De opdracht van Tro Khon is duidelijk omlijnd: hij moet de Terraanse 'tijdmisdadigers' arresteren en ter verantwoording roepen. Tro Khon is lid van de tijdpolitie. De impulswachter komt vrij snel tot de conclusie dat de Terranen sterker zijn dan hij had verwacht. Begin 2346 trekt Tro Khon opnieuw ten strijde. Hij verovert de reuzenrobot Old Man en hij roept de hulp in van andere impulswachters. Als de reuzenrobot Old Man met zes impulswachters aan boord koers zet naar de melkweg, komt de vloot van het zonne-imperium in actie. De aanval mislukt. De CREST-IV wordt door een onbekend wapen van de tijdpolitie weggeslingerd naar de melkweg M-87. Tussen Rhodan en de Aarde ligt plotseling een afstand van dertig miljoen lichtjaren. De strijd gaat op twee fronten door, want Rhodan stuit in M-87 op een groot aantal geheimen.

Door zijn verdwijning ontstaat er chaos op de Aarde en in het zonne-imperium. Een groep onruststokers gebruikt de komst van Old Man en de tijdpolitie om de angst van de mensen aan te wakkeren. Een dubbelganger van Perry Rhodan, Helko Anrath, speelt de rol van de opperregent. Hij grijpt in om te voorkomen dat de verdwijning van Perry Rhodan openbaar wordt gemaakt. De onruststokers worden uitgeschakeld en de rust keert terug in het zonnestelsel.

Met behulp van de techniek van de oude Lemurers lukt het twee Oxtorners een tijdwachter gevangen te nemen. Dankzij deze techniek slaagt Bull erin, de tijdpolitie uit het zonnestelsel te verdrijven. De Terranen brengen de tijdwachters zware verliezen toe. Alleen Tro Khon weet aan het inferno, dat door de Terranen wordt ontketend, te ontsnappen. Dankzij de twee Oxtorners en een Terraan heroveren de Terranen Old Man en via een bandopname komt men te weten, wie de superrobot heeft gebouwd en wat het doel van de robot eigenlijk was.Rhodan dwaalt op dat moment rond in M-87 en ineens ontvangt de CREST-IV radiosignalen. Men ontdekt de ruimteschepen van de Skoars, waarbij het door een misverstand tot vijandelijkheden komt. Rhodan besluit de overlevenden te helpen en met de 380 overblijvers van de Skoarsvloot aan boord zet de CREST-IV koers naar de planeet van de Blauwhuiden. Op deze planeet wordt volgens de Skoars hun commandant gevangen gehouden. De Terranen weten de Skoarto, de geheimzinnige drager van het blauwe centrumlicht te bevrijden. De Haloeters, die Rhodan helpen en op verkenning zijn uitgestuurd, lopen in een val en ze seinen om hulp. Door de tussenkomst van Rhodan wordt het verleden van M-87 duidelijk. Het doen en laten van de bewoners van M-87 wordt door één motto bepaald: de Beesten moeten sterven. De Terranen worden beschouwd als de vrienden van de Beesten, wat op een vergissing berust, namelijk de vriendschap van de terranen voor de Haloeters, die de verre nakomelingen van de Beesten blijken te zijn. De Beesten zijn verantwoordelijk voor ontelbare schand- en gewelddaden en de bewoners van M-87 beschouwen de Haloeters als Beesten. Rhodan gaat tot actie over en hij probeert de uitverkoren drager van de blauwe centrumgloed ervan te overtuigen dat de Haloeters niets met de Beesten te maken hebben. Bovendien probeert hij de man steunpunt-ingenieur Agen Thrumb zo ver te krijgen, dat hij de CREST-IV de kans biedt terug naar de melkweg te keren. De steunpunt-ingenieur lokt de Terranen echter in een kosmische val en opnieuw begint er een eindeloos lijkende dwaaltocht door M-87.

In het zonnestelsel is na de verovering van de superrobot Old Man de rust teruggekeerd, maar die rust is bedrieglijk. Reginald Bull rekent op de komst van een grote Dolan-vloot en de terugkeer van de tijdpolitie. Weliswaar beschikt men nu over de VPF-apparaten waardoor de Dolan kan worden verslagen, maar het aantal apparaten is zeer beperkt.

De Terranen werpen een nieuwe wapen in de strijd: de Paladin-robot, die door Siganezen wordt bemand en uiterlijk op een Haloeter lijkt. Dan blijkt dat de gevreesde vijand van de mensheid, de tijdwachter Tro Khon, wordt gemanipuleerd. De impulswachter geeft zijn geheim prijs, want hij beseft dat hij door een mysterieuze macht wordt gedwongen om tegen de Terranen op te treden. Terwijl de Dolan vloten oprukken en de ver afgelegen planeten vernietigen, komen de Haloeters de Terranen te hulp. Ze begrijpen dat ze de tijdpolitie ervan moeten overtuigen dat de Terranen geen tijdmisdadigers zijn. Staatsmaarschalk Bull komt in actie en hij probeert alle experimenten met de tijd in de kiem te smoren.

Men ontdekt een tijdzender die door de Akonen is gebouwd. Nadat de zender, die binnen de invloedssfeer van het zonne-imperium staat, is uitgeschakeld, blijken de Akonen nog een zender te hebben. Met deze zenders hadden de Akonen de aandacht van de tijdpolitie en de symbionten, die de impulswachters manipuleerden, op Terra gevestigd. Zo hoopten de Akonen voor eens en altijd af te kunnen rekenen met het zonne-imperium. De hyper-energieschokgolf, die wordt veroorzaakt door de vernietiging van de beide tijdzenders, wordt door de tijdpolitie geregistreerd. De mensheid houdt haar adem in. Hoe zullen de tijdagenten reageren? Vallen ze met hun Dolans het zonne-imperium aan of zoeken ze een nieuw doel?

Tro Khon is overtuigd van de oprechtheid van de Terranen en hij deserteert uit de tijdpolitie. Hij wijst de Terranen de brug naar M-87 en de weg naar het verloren gewaande vlaggenschip van het imperium.

Reginald Bull stuurt een hulpvloot, die bestaat uit Terranen, Haloeters en Posbi's naar M-87. De hulpvloot dringt de invloedssfeer van de legendarische constructeurs van het centrum binnen. Rhodan heeft in M-87 een bondgenootschap gesloten met de Mooghs, die tegen de centrumconstructeurs in opstand zijn gekomen. Op het moment dat Rhodan de hand probeert te leggen op de paratronconverters, waardoor ze aan de thuisreis zullen kunnen beginnen, slaat een oorlogsvloot van de Dumfries alle hoop de bodem in. De vier schepen uit de melkweg worden op de vlucht gejaagd. De heersers over M-87 kennen geen genade als het gaat om de vernietiging van de kleine vloot die onder bevel van Perry Rhodan staat. Niettemin blijven de Terranen hopen dat ze in M-87 intelligente wezens zullen vinden die bereid zijn de Terranen te helpen naar huis terug te keren. Rhodan zet koers naar het zonnestelsel van de raadselachtige Okefenokees. Hij komt net op tijd om een aanval van de Beesten af te slaan. De Okefenokees sluiten een bondgenootschap met de Terranen. Helaas heeft de strijd ook hier slachtoffers ge√ęist.

De geheimzinnige manier, waarop de Okefenokees hun doden begraven, wekt de nieuwsgierigheid van Atlan op. Hij stuurt een ruimteschip achter de vloot met vliegende doodskisten aan. Gucky, die zich aan boord van het ruimteschip bevindt, ontdekt de toren van het eeuwige leven. De muisbever ondergaat op de planeet Monol een verjongingskuur en men ontdekt het verband tussen de Okefenokees, de regeneratie van de overleden Okefenokees en de constructeurs van het centrum. Nu Perry Rhodan de positie van de kristalwereld met de toren van het centrum kent, kan hij de constructeurs van het centrum zijn eisen stellen.

Ook de Beesten van M-87 zijn ge√Įnteresseerd in de kennis, die Rhodan heeft opgedaan. Ze nodigen Rhodan uit op hun centrale wereld Pelewon te komen onderhandelen over de terugkeer naar de melkweg - en in de duistere wolk ontdekken de Terranen achter de levensbel de thuiswereld van de Beesten. Rhodan heeft echter op tijd door dat de Beesten hem in de val proberen te lokken. Hij begrijpt dat het gevaar van de agressieve Beesten moet worden bedwongen en dat terugkeer naar de melkweg alleen mogelijk is met de hulp van de centrumconstructeurs. Rhodan confronteert de mysterieuze heersers van M-87 met de harde feiten en de Terranen krijgen twee paratronconverters, die voor de schepen van de Haloeters geschikt zijn. De CREST-IV vliegt de interstellaire ruimte in en overbrugt een zo groot mogelijke afstand. Vervolgens stapt de bemanning over aan boord van de beide Haloetse schepen, die met de paratronconverters zijn uitgerust. De gewaagde expeditie strandt op een onbekende jungleplaneet aan de rand van de melkweg. De schipbreukelingen worden door een slagkruiser gered en Rhodan kan de leiding over het zonne-imperium weer op zich nemen.

Hij moet echter op zijn hoede blijven. Het energiecommando van de Akonen probeert Old Man te kapen, gebruikmakend van de verwarring, die door de terugkomst van Perry Rhodan ontstaat. De poging mislukt.

Daarnaast vreest men op Terra nog steeds een grote aanval van de tijdpolitie en hun Dolan-vloot. Men weet nog steeds niet hoe men de tijdwachters kan verdrijven. Door de kennis, opgedaan tijdens de dwaaltocht door M-87, rijst het vermoeden dat men op Haloet een of meerdere aanwijzingen hierover moet kunnen vinden. Perry Rhodan vertrekt naar Haloet de planeet die eigenlijk verboden terrein voor Terranen is. De Haloet expeditie levert niet het gewenste resultaat op. Rhodan stuurt een koerier naar de Andromeda-nevel in de hoop dat de Maahks hulp kunnen bieden in de strijd tegen de tijdagenten. De koerier komt in de Andromeda-nevel voor een aantal verrassingen te staan, die hij dankzij de helpers van de Hoeder van het Licht kan oplossen. Helaas heeft ook deze expeditie niet het verwachte resultaat.

Op 14 november openen de tijdwachters de aanval. De Dolan-vloot dringt het Sol-stelsel binnen en het einde van Terra lijkt aangebroken. Op dat moment wordt speciaal contact 'zwarte maan' geactiveerd en de superrobot Old Man komt in actie. De aanval wordt afgeslagen. Old Man geeft nog meer geheimen prijs en Rhodan wordt genoodzaakt een oud spoor te volgen, waardoor Terra in het bezit van het allerbeste afweerwapen tegen de tijdpolitie en de Beesten kan komen. Met de CREST V, zijn nieuwe vlaggenschip, zet Rhodan koers naar de planeet van de bouwers van Old Man. Op de planeet wordt Rhodan gedwongen om een reis door de tijd te maken. Hij gaat vanuit het jaar 2436 naar het jaar 7682 voor Christus. Daar bemachtigt hij het geheim van de contraveldstraler en de dimetransmotor, een intergalactische motor.


De zoon van Rhodan, Roi Danton, is met zijn speciaal uitgeruste schip opnieuw vertrokken naar de Wolk van Magelhaan. Hij is op zoek naar de schepen van de vloot die hier zijn verdwenen. Dat lot lijkt ook Roi Danton en diens bemanning beschoren, want de Francis Drake strandt op Prison-II. Rhodan komt Danton te hulp ze ontdekken de broed planeet van de Eerste impulsmacht. Door een list met een dodenschip dat de hyperpest verspreidt, geven de Beesten hun geheime basis op en ze vluchten naar een schuilplaats in de toekomst. Deze schuilplaats blijkt tevens het centrale stelsel van de Eerste impulsmacht te zijn.

De Terranen nemen stelling voor het tijdscherm en ze openen het vuur. Het paratronscherm houdt echter stand en de vijand schakelt de tijdpolitie in om de Terranen in het nauw te drijven. De Dolans vallen de Aarde aan, maar door een bliksemactie van de Haloeters wordt het Sol-stelsel gered. De Dolans worden grotendeels vernietigd, maar de Terraanse vloot heeft een grote nederlaag geleden. Afgezien van de Haloetse eenheden en een klein aantal eigen vlooteenheden is er niets meer over dat Terra tegen nieuwe aanvallen zou kunnen beschermen.

De geheimzinnige heersers van M-87 beschouwen de Haloeters als een gevaar voor hun veiligheid en ze eisen dat Rhodan de Haloeters zal vernietigen. Om hun eisen kracht bij te zetten, trekken ze een enorme vloot van Dumfrie-eenheden in het Sol-stelsel samen. Rhodan speelt zijn laatste troefkaart uit hij toont de Dumfries en de Okefenokees de macht waarover Terra dankzij de contraveldstralers beschikt. De Dumfries staken de strijd en gezamenlijk met de Terranen schakelen ze de Beesten uit voordat zich nieuwe moeilijkheden kunnen voordoen. In het jaar 2437 komt er definitief een einde aan de bedreiging door de tijdpolitie. In de melkweg keert de vrede terug en het zonne-imperium krijgt de kans om haar wonden door de tijd te laten helen.


Samensteller © Kees van Toorn