< vorige  | volgende > |  INDEX  |   šŸ”

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ā€“ de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiĆ«


DE VIJFDE CYCLUS: 'DE MEESTERS VAN DE EILANDEN'

Nummer 200 t/m 299


Datum zonne-imperium 2400 - 2406 na Chr.


In de afgelopen 71 jaar heeft het zonne-imperium haar positie in de melkweg geconsolideerd. In augustus van dat jaar telt het imperium 1112 bewoonde of gekoloniseerde planeten in 1017 zonnestelsels, terwijl de vloot over 1220 bases in de melkweg beschikt. Terra, de kiemcel van het sterrenrijk telt zeven miljard bewoners. De opperregent heeft besloten de verovering van de melkweg met de hulp van talrijke vreemde volkeren, waaronder de Arkoniden, op te geven en eerst de eigen belangen van het zonne-imperium te behartigen. De interne kleingeestige rivaliteit tussen de Terraanse kolonisten is bijgelegd. Aan het begin van het jaar 2400 twijfelt niemand er meer aan dat Terra een gigantisch machtsblok is geworden.

Na de vernietiging van Arkon-III is het oude Arkonidenrijk in de loop van de laatste zeventig jaar tot meer dan duizend belangengebieden versplinterd. Vroegere gouverneurs hebben hun eigendomsrechten laten gelden.

De Akonen proberen met alle middelen de Arkonidische koloniale werelden te veroveren. Springers, Ara's en Anti's en nog zo'n tweeduizend andere volkeren die uit de Arkoniden zijn voortgekomen, maar in de loop van duizenden jaren zijn gemuteerd, proberen te redden wat er te redden valt.

Ten oosten van het centrum van de melkweg, in de beruchte 'Eastside', woeden de ruimteoorlogen tussen de verschillende stammen van de Blues met onverminderde hevigheid voort.

De afgelopen 70 jaar heeft Terra zich echter niet meer met de strijdende partijen in de melkweg bemoeid. Wel heeft Terra hard en meedogenloos toegeslagen als er een aanval op een koloniale wereld werd voorbereid of uitgevoerd. De trouwe bondgenoten van de Terranen, de Posbi's, blijven Terra met hun fragmentruimteschepen steunen.

Ondanks de successen die Terra op deze manier boekt staat het voor Rhodan vast dat het tijd wordt om de bewapening van de schepen van het zonne-imperium te verbeteren. Want de technisch begaafde Blues zijn kortgeleden op de proppen gekomen met speciaal geconstrueerde schepen, die alleen nog qua transformbewapening en scheepsbouw technische kwaliteit voor de Terraanse schepen onderdoen.De mensheid was negentien jaar geleden op zoek gegaan naar de legendarische planeet Kahalo, waar Rhodan, Atlan, Mory Abro en enige andere personen de restanten van een ongelooflijke cultuur hadden ontdekt. De wetenschap van Kahalo kon beslissend zijn voor de verdere ontwikkeling van de mensheid. Helaas waren de coƶrdinaten van de positie van Kahalo verloren gegaan. Men weet echter dat de planeet zich ergens in het centrum van de melkweg moet bevinden.

Op de voormalige steunplaneet van Hondro, Opposite, wordt een basis ingericht. Rhodan laat ongeveer 10.000 ruimteschepen van alle klassen aan de speurtocht deelnemen.

Eind van het jaar 2399 verdwijnt een schip; kort daarna worden het tweede en het derde schip vermist. Het nieuwe jaar is nog maar een paar dagen oud, als een vertwijfelde noodkreet van de zware kruiser OMARON wordt opgevangen. Vermoedelijk zijn de vier schepen in dezelfde sector van de melkweg verdwenen.

De vloot wordt in staat van verhoogde paraatheid gebracht. Opeens verschijnt er een onbekend ruimteschip boven de vloothaven van Opposite: het is het schip van de Haloeter lcho Tolot. Haloeters zijn structuurvervormers, die de structuur van hun lichaam naar believen kunnen veranderen. Het zijn reusachtige wezens met een lengte van ruim drie meter, vier armen en een dubbele hersenmassa, waarvan een stel hersenen als een soort planbrein fungeert. Hoewel de Haloeters aanvankelijk een oorlogszuchtig ras waren, hebben ze zich teruggetrokken op de planeet Haloet en zijn ze gemuteerd. Haloeters zijn nu vreedzaam en houden zich uitsluitend met wetenschappelijke vraagstukken bezig. lcho Tolot bestudeert de mensheid en wil de mensheid begeleiden in de hoop dat hij zo zijn studie kan voltooien.

Door een ongelooflijk toeval heeft hij een reddingssloep van de zware kruiser OMARON ontdekt. Hij brengt de overlevenden naar de basis van Rhodan en merkt op dat hij de positie van Kahalo kent.

Rhodan trekt er met een kleine vloot op uit. Het vlaggenschip de CREST-II en de USO-slagkruiser DAUNTU vormen de voorhoede. In het centrum van de melkweg ontdekken de schepen onverwachts zes blauwe reuzenzonnen, die in de vorm van een nauwkeurige geometrische zeshoek in de ruimte staan opgesteld. Rhodan besluit de geheimzinnige zeshoek nader te bestuderen, maar dan wordt de CREST-II een speelbal van onvoorstelbare energetische krachten. De bemanning verliest het bewustzijn. Tolot weet het schip na de rematerialisatie op te vangen, waardoor hij waarschijnlijk het leven van de bemanning redt. De zeshoek blijkt een gigantische materiezender te zijn. De herkomst van de materiezender is onbekend.

De CREST-II wordt ergens in de interstellaire ruimte weer stoffelijk. Het schip bevindt zich in een stelsel dat door twee gele zonnen en acht planeten wordt gevormd. De kleinste planeet blijkt een exacte kopie van Kahalo te zijn. Op die planeet die filenaam Power krijgt wordt men door onbekende wezens aangevallen. Dankzij Tolot weet men de eerste aanval af te slaan.

De bemanning van de CREST-II is gestrand in de interstellaire ruimte tussen de melkweg en de Andromeda-nevel. Hulp schijnt uitgesloten, maar in de melkweg blijft men niet werkeloos toezien. De Posbi's bieden hun hulp aan en met een fragmentschip wagen drie mensen en Gucky, de muisbever, de sprong door de zonnenzeshoek. De expeditie begint het kunstmatige zonnestelsel waarin ze zit opgesloten te verkennen. Ze overwinnen een reeks problemen en proberen via de Twinzonnen die als een soort overbrengers blijken te fungeren, naar de melkweg terug te keren.

Ze komen terecht in de holle wereld, waaruit ze een weg moeten zien te vinden. Dankzij de mutanten komt Rhodan te weten, hoe de holle planeet in elkaar zit en kunnen ze ontsnappen aan de verschrikkingen van het centrum en de eerste etage. Dan worden ze geconfronteerd met de blauwe heersers van de rode etage en de schijndoden van de gele etage. Uiteindelijk weten Rhodan en zijn mannen met de CREST-II de holle planeet Horror te verlaten. In de interstellaire ruimte wordt het vlaggenschip van de mensheid ontdekt door de ANDROTEST-1, een speciaal lange-afstandsruimteschip. Het schip wordt begeleid door twee fragmentschepen en de bevoorrading kan beginnen. De ANDROTEST-1 slaat de eerste brug tussen het Twin-stelsel en de melkweg. Nadat het lange-afstandsruimteschip naar de melkweg is teruggekeerd, besluit Rhodan opnieuw de holle planeet aan te vallen. Horror maakt echter gebruik van een geheim wapen, waardoor het vlaggenschip en haar bemanning duizendvoudig verkleind worden.

Perry Rhodan en zijn mannen geven de hoop niet op. Ze bestormen de micro-vesting, maar ze zijn kansloos. Ze vestigen hun hoop op de komst van de ANDROTEST-II. In de melkweg ontdekken de Terranen op dat moment de planeet Kahalo en ze veroveren de planeet. Kahalo blijkt het uitgangspunt van een geheimzinnige zenderroute naar de Andromeda-nevel te zijn. Men stuurt de ANDROTEST-II naar het Horror-stelsel om Perry Rhodan te helpen. De reddingspoging mislukt. Rhodan besluit met een groep vrijwilligers terug te keren naar het centrum van de holle planeet.

Door een toeval wordt de miniatuur CREST-II door de Maahks, een volk van methaanademers, opgepikt. De Maahks zijn 10.000 jaar geleden door de Arkoniden uit de melkweg verdreven en men was destijds van mening dat men de dreiging van de niet-menselijke intelligente wezens voorgoed had uitgeschakeld. De macht van de methaanademers blijkt echter niet te zijn gebroken, want ze blijken iets te maken te hebben met de verbindingsroute naar de Andromeda-nevel. De CREST-II, die inmiddels haar normale grootte heeft herkregen, verkeert in de grootste problemen op het moment dat er een reusachtige, vliegende vesting van de Maahks uit de Twin-zender tevoorschijn komt. Gelukkig arriveert op dat moment een Terraanse vloot onder het bevel van maarschalk Julian Tifflor en er wordt een verwoede strijd geleverd. Als men de vesting niet met normale wapens blijkt te kunnen vernietigen, komen de teleporteurs Ras Tsjoebai, Tako Kakuta en Gucky in actie. Ze vernietigen de vesting.

Na het afstaan van de eerste aanslag op de overbrengerroute door de Maahks, die vanuit de Andromeda-nevel in het centrum van de melkweg lijken op te rukken, komt de solaire veiligheidsdienst in actie. Allan D. Mercant stuurt een aantal mannen, die zich vrijwillig hebben gemeld omdat ze aan de centrumpest lijden, naar een onbekend reisdoel. Men wil te weten komen wie de geheimzinnige opdrachtgevers van de Maahks zijn. Alles wat men weet is dat ze onder de onheilspellende naam 'De Meesters van de Eilanden' werken. De geheime agenten worden door de Maahks ontvoerd naar Andro-Alpha, een dwergmelkweg die schuin voor de Andomedanevel ligt.

De agenten komen om het leven, maar ze worden met behulp van de multiduplicator van de Maahks weer tot leven gewekt. Het zijn perfecte kopieƫn van hun dode originelen, maar toch zijn de duplo's anders - ze vormen de vijfde colonne van de Maahks. Langzaam maar zeker infiltreren de duplo's het zenuwcentrum van het zonne-imperium en het vijandelijke invasieplan begint vorm aan te nemen. Atlan weet dat hij de duplo's niet kan ontmaskeren, tenzij hij keiharde bewijzen kan aanvoeren. Hij besluit het geheime wapen van de USO in te zetten: de parasprinters Tronar en Rakal Woolver. Alhoewel slechts een van de mutanten terugkeert van de spionage-actie, slaagt men er in het geheim van de duplo's te achterhalen. De aanval van de Maahks wordt afgeslagen.

Gucky ontvoert de aanvoerder van de Maahks, Grek-1. De Maahk is bereid de Meesters van de Eilanden af te zweren en hij stelt Rhodan voor om via de Kahalo-zender een stelsel dat niet meer door de Meesters van de Eilanden wordt bewaakt, binnen te dringen. Tijdens de verovering van het zogenaamde 'Puin-stelsel' worden de parasprinters weer verenigd. Door een bliksemactie van de muisbever komt de 'puinzender' in handen van de Terranen en de opmars naar de dwergmelkweg Andro-Beta kan beginnen. Medio 2402 dringt de mensheid met behulp van de geheime satelliet Troja Andro-Beta binnen, terwijl ook in Andro-Alpha steunpunten worden opgericht. Langzaam maar zeker dringen de Terranen op naar de Andromeda-nevel, het machtsgebied van de Meesters van de Eilanden. In Andro-Beta worden de Terranen geconfronteerd met een aantal hulpvolkeren van de Meesters, waaronder de Wit-slurven en de Dubbelneuzen. De Terranen weten hun positie in Andro-Beta te verstevigen en ze slaan er een sterk bruggenhoofd. Rhodan ontmoet het volk van de Moby's. In het Tri-stelsel wordt een tweede bruggenhoofd geslagen. Men ontdekt op de planeet Rando-1 het oerplasma, waaruit het centrale plasma van de Honderdzonnenwereld is ontstaan.

Rhodan lost het raadsel van het plotselinge verschijnen van de Laurins in de melkweg op. Voor het eerst worden de Terranen geconfronteerd met de gruwelijke methoden, die de 'Meesters van de Eilanden' gebruiken om een hulpvolk uit te schakelen, dat er niet in slaagt hun bevelen uit te voeren. Op de planeet Gleam in het Tri-stelsel ontmoet Rhodan Harno, de tijd-ruimtebol, nadat hij van HET te horen heeft gekregen dat hij zich op de juiste weg bevindt. De Terranen ontmoeten Baar Lun, de Modul en het station van de Modul is het laatste bolwerk van de Meesters in Beta-nevel. Nadat Baar Lun zich aan de kant van de Terranen heeft geschaard, wordt het tijd dat men contact opneemt met de Maahks, die in Andro-Alpha wonen.

De Meesters van de Eilanden leggen onder de Maahks van Andro-Alpha een onheilspellende activiteit aan de dag. Grek-1, de bondgenoot van de Terranen, offert zijn leven op om de Terranen niet te verraden. Hij weet door te seinen dat de puinzender het doelwit van de Maahkeenheden is. De Terranen weten dankzij het ingrijpen van de veiligheidssector de slag om het Puin-stelsel te winnen. Andro-Beta blijft als bruggenhoofd in Terraanse handen.


Nu de rugdekking militair gezien als voldoende wordt beschouwd, besluiten Atlan en Rhodan op 5 januari van het jaar 2404 definitief de doorbraak te wagen naar de Andromeda-nevel. Er breekt een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de mensheid aan.

Met het nieuwe ultraslagschip de CREST-III vertrekt Rhodan naar de Andromeda-nevel. Het schip wordt onderschept door de vliegende werf KAVOORDEEL van de kosmische ingenieur Kalak. Na een wederzijds avontuur stelt Kalak de Terranen zijn werf ter beschikking.

De opmars wordt voortgezet en Rhodan stuit op de sectorenwachters. Uiterlijk lijken de wachters op mensen van de Aarde, maar ze vechten voor de Meesters van de Eilanden en ze bewaken de Andromeda-nevel. Verbazingwekkend is dat de sectorenwachters door de aanblik van Icho Tolot tot waanzinnigheid en zelfmoord worden gedreven. Men ontdekt dat de sectorenwachters Tefroders zijn. Dankzij het wrak van een Tefrodische kruiser komen de Terranen meer over hen te weten. Hoewel het raadsel niet volledig wordt opgelost ontdekt men dat de Meesters van de Eilanden de Aarde kennen. Op de planeet History hebben de Meesters van de Eilanden zelfs een soort reservaat aangelegd, waaruit mensen uit alle tijden tijdloos vegeteren.

Door de ervaringen met de Maahks lukt het de Terranen de duplo's die door de Meesters van de Eilanden worden ingezet, te verslaan. De heersers over Andromeda proberen een nieuwe tactiek uit: men lokt de schepen van de Terranen in vliegende multiduplicatoren, waardoor de Terranen met hun evenbeeld worden geconfronteerd. Om te verhinderen dat er duplo's van de mutanten zullen ontstaan, volgt Rhodan met zijn vlaggenschip het duplicatorschip SUMAMA, dat de CREST-III naar de tijdoverbrenger Vario lokt.

De tijdzender verplaatst de CREST-III naar het verleden en ze komen 50.000 jaren te vroeg in de melkweg terecht. Het lukt de Meesters van de Eilanden niet de CREST-III in het verleden te vernietigen op het moment dat het schip uit de overbrenger van Kahalo te voorschijn komt. Atlan weet de bevelhebbers van de Lemuriaanse vloot een rad voor de ogen te draaien, zodat men de CREST-III in veiligheid kan brengen.

Men ontdekt dat de Lemurers de voorouders van de Terranen zijn. De Lemurers worden door de oorlogszuchtige Haloeters bedreigd en de Aarde dreigt ten onder te gaan. Rhodan komt te weten dat de Lemurers in een later stadium met behulp van de zonnenzenders naar de Andromeda-nevel zijn uitgeweken. Uit de Lemurers zijn de Tefroders geƫvolueerd.

Helaas heeft deze kennis weinig nut, omdat men het heden niet meer kan bereiken. Toch geeft Rhodan de moed niet op. Een agent van de Meesters verspert de terugweg, maar de beide parasprinters weten de toekomst te bereiken. Reginald Bull, de plaatsvervanger van Rhodan in het heden, wordt op de hoogte gebracht van de verblijfplaats van zijn vriend. Hij weet op het nippertje de vernietiging van de tijdoverbrenger Vario te verhinderen. Men stuurt de tender DINO-III naar het verleden om Rhodan te helpen, maar de DINO komt te laat. De CREST-III heeft een tijdsprong van 500 jaren vooruit in de tijd gemaakt, nadat de agent van de Meesters zijn geheim had verraden. Rhodan weet een Meester van de Eilanden gevangen te nemen. Deze Meester, Factor V, ziet zich gedwongen de CREST-III terug te sturen naar het heden. Aan de tijdodyssee van Perry Rhodan komt een einde.


De Meesters van de Eilanden hebben nog meer ijzers in het vuur om het zonne-imperium te bestrijden. De strijd verplaatst zich naar het zonnestelsel, waar de Meesters een enorme hoeveelheid vals geld in omloop brengen. Zo hopen ze de Terraanse economie te ontwrichten.

De strijd tussen de onbekende Meesters van de Eilanden en de Terranen wordt steeds grimmiger. Atlan slaagt erin vrede te sluiten met de Maahks, waardoor de oude tegenstanders van de Arkonide de bondgenoten van het zonne-imperium worden. Samen met de Maahks schept men een anti-zon. Met behulp van de anti-zon vernietigt men de centrale zender van Andromeda. Helaas gaat ook het geheim van de sterrenzenders verloren. Hierdoor is de brug tussen de melkwegen verzwakt. Om het gevaar van de Meesters van de Eilanden voorgoed te elimineren, maken de Terranen gebruik van de oude ruimtestations van de Maahks die een voor een veroverd moeten worden. Men ontdekt Multidon, het machtscentrum van de geheimzinnige Meesters van de Eilanden. Op het hoogtepunt van de strijd komt Rhodan te weten dat de Meesters van de Eilanden een groep hooggeplaatste Tefroders is, die de absolute macht naar zich toe heeft getrokken. Verrassend is, dat Factor 1 een vrouw is. Als Factor 1, de beeldschone Mirona Thetin, probeert de tijd te manipuleren om het ruimteschip van de Arkoniden te vernietigen, bestormt men de vesting Tamanium. Geheel onverwachts wordt Rhodan geconfronteerd met de Hoeder van het Licht, Tengri Lethos. Dit geheimzinnige wezen maakt Rhodan duidelijk dat hij als Hoeder van het Licht zorg zal dragen voor het welzijn van de Tefroders. Atlan is op dat moment gewikkeld in een duel met Mirona Thetin, die het onderspit delft.

Na de dood van Mirona Thetin komt er een einde aan de macht van de Meesters van de Eilanden. De Terranen trekken zich terug uit de Andromeda-nevel. De Maahks willen zich in eerste instantie op de Tefroders wreken, maar Tengri Lethos voorkomt het ergste door in te grijpen op het moment dat de Tiunx op het toneel verschijnen. De Tiunx zijn het laatste wapen van de Meesters en ze vormen een bedreiging voor de levende wezens van de Andromeda-nevel. Dankzij Lethos en diens medewerkers wordt het gevaar gekeerd. Uit vrees voor de Tiunx sluiten de Maahks en de Tefroders een samenwerkingsverdrag, waardoor een vreedzame coƫxistentie wordt gewaarborgd. Zowel in de Andromeda-nevel als in de melkweg begint een nieuw galactisch tijdperk.


Samensteller Ā© Kees van Toorn