< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


DE VIERDE CYCLUS: 'HET TWEEDE IMPERIUM'

Nummer 150 t/m 199


Datum zonne-imperium 2326 - 2329 na Chr.


Op 1 januari van het jaar 2112 treedt Atlan af als Arkonidisch imperator, waarna hij de macht overdraagt aan Perry Rhodan, die aan het hoofd van de galactische alliantie staat. Hierdoor ontstaat uit het voormalige Arkonidenrijk en het zonne-imperium een nieuwe grootmacht die vanaf dat moment het 'Verenigde Imperium' wordt genoemd. Vanaf dat moment draagt Rhodan de titel 'opperregent'. Na zijn verkiezing verleent hij alle gekoloniseerde Arkonplaneten het zelfbeschikkingsrecht. De alliantie wordt versterkt door de komst van de Akonen, Springers, Ara's en de Posbi's. Atlan sticht op 1 juni van dat jaar de 'United Stars Organisation', kortweg USO genoemd. Hij krijgt de titel bevelvoerend admiraal of lordadmiraal en hij sluit met Perry Rhodan een overeenkomst, waardoor de financiering van de USO als 'Galactische brandweer' verzekerd is.

De USO is een grote politiemacht met een eigen oorlogsvloot ruimtewaarnemingsstations en planetaire centra; in feite een opvolgster van de vroegere Terraanse UNO. De USO mag zich niet mengen in de interne kwesties van economisch onafhankelijke planeten. Als er echter gevaren voor de alliantie dreigen, dient de USO in te grijpen.Het Interkosmo wordt door alle volkeren van de Alliantie als omgangstaal geaccepteerd. Iedere Terraanse staatsburger, iedere Arkonide en alle kolonisten die van deze beide rassen afkomstig zijn, hebben het Interkosmo geleerd. De vloot van het Imperium bestaat inmiddels uit ruim 300.000 oorlogsschepen en 3 miljoen transportschepen. De Explorervloot (een verkennings- en voor onderzoek bestemde vloot) telt daarnaast nog eens ruim 10.000 eenheden. Het aantal bewoners van de Aarde bedraagt in het jaar 2115 zes miljard mensen. De Maan is uitgehold en wordt als reparatie- en productiewerf voor ruimteschepen gebruikt. Op de Maan bevindt zich ook het op hyperinpotronische basis functionerende positronenbrein Nathan, dat de Terranen naar het voorbeeld van het centrale plasma hebben geconstrueerd. Nathan helpt de mensheid met het oplossen van de meest uiteenlopende vraagstukken. In het jaar 2326 staan er ruim 40.000 grote materiezenders in het zonnestelsel en 462 gekoloniseerde planeten hebben zelfbeschikkingsrecht gekregen.

Rhodan raakt in grote moeilijkheden, als HET in het begin van het jaar 2326 25 cellenactiveerders in de melkweg uitzaait. Met die cellenactiveerders kan Rhodan een aantal leidinggevende personen en mutanten de relatieve onsterfelijkheid verlenen. Helaas worden niet alle cellenactiveerders gevonden, terwijl een aantal activeerders in verkeerde handen valt. De USO weet gelukkig de meeste activeerders te bemachtigen, waarna de apparaten aan Rhodan worden overgedragen. De opperregent verliest veel vrienden en medewerkers, wier leven abrupt eindigt door het ontbreken van de celdouche.


Bij een actie op de planeet Eysal maakt een van de beste USO-agenten, de Siganees Lemy Danger een fatale fout. Hierdoor ontstaat een stootgolffront op vijfdimensionaal niveau, waardoor de springrupsen vrijkomen. De springwormen, die verantwoordelijk zijn voor de eieren, beginnen hun opmars en het lot van de melkweg lijkt bezegeld. Gucky probeert een springworm te vangen, wat mislukt. Na een aantal acties, die voor de Terranen en hun bondgenoten veeltal noodlottig aflopen, achterhaalt men het geheim van de springwormen: er is sprake van een kringloopproces, namelijk eieren - springrupsen - verandering van de planetaire massa in molkex - de geboorte van springwormen. De springwormen blijken intelligent te zijn en ze besluiten zich aan de zijde van de Terranen te scharen en zich tegen hun meesters, die ze de 'genadigen' noemen, te keren. Die meesters beheersen het Tweede Imperium. De Galactische Alliantie komt oog in oog te staan met het Tweede Imperium, dat aan de Eastside van de melkweg door de Blues is gesticht. Op de planeet Tombstone in het stelsel van Leyden's ster ontdekken de Terranen het verband tussen de springwormen en de Blues. De ruimteschepen van de Blues bezitten een vrijwel ondoordringbaar molkexschild. De Blues zijn niet-humanoïde wezens met een schotelvormige kop met in totaal vier ogen, twee aan ieder kant van het lichaam. Ze voelen zich door de Galactische Alliantie bedreigd en er breekt spoedig oorlog uit tussen de beide imperiums. De Galactische Alliantie wordt in het nauw gedreven, omdat de molkexschermen van de Bluesschepen vrijwel ondoordringbaar zijn.

Dankzij een door de USO specialist Lemy Danger uitgevoerde commando-actie komen de Terranen op het spoor van het geheim van de molkexpantsers van de Bluesschepen. Men construeert een 'pantserbreker', waarmee men de molkexpantsers kan doorboren. De strijd wordt in het voordeel van het Verenigde Imperium beslecht en medio mei van het jaar 2328 tekent Rhodan als opperregent het vredesverdrag met de verslagen Blues. Hoewel de Blues zijn verslagen, biedt Rhodan hen een verdrag aan dat voor beide partijen duidelijk interessant is. Het is weliswaar geen basis voor een handelsovereenkomst, maar het is wel het begin van een vreedzame coëxistentie, waardoor de Blues en de volkeren van het Verenigde Imperium geen reden meer hebben om strijd te leveren.


Door de grote welvaart en het wegvallen van de oorlogsdreiging begint de basis, waarop het Verenigde Imperium is gestoeid, te wankelen. Steeds meer planeten eisen hun autonomie op en een groot aantal van de door de mensen gekoloniseerde planeten wil zich losmaken uit het samenwerkingsverband. Binnen een paar maanden breekt op een groot aantal plaatsen opstand uit In november van het jaar 2328 valt de Galactische Alliantie uit elkaar. De Ara's, Springers en Arkoniden besluiten de Alliantie eveneens de rug toe te keren, nadat de Akonen de Alliantie reeds in maart van dat jaar hebben verlaten. Rhodan probeert te redden wat er te redden valt. Hij loopt echter met het vlaggenschip van het Imperium, de CREST, in een val. Deze is opgezet door de leider van de Plophosers, die Rhodan en zijn naaste medewerkers gevangen laat nemen. Hierna verspreidt hij het gerucht dat Perry Rhodan, Atlan en Reginald Bull bij de vernietiging van de Crest om het leven zijn gekomen. Door dit bericht valt het Imperium langzaam maar zeker uit elkaar. De aangesloten volkeren streven in toenemende mate hun eigen belangen na. De galactische veiligheidsdienst van Allan D. Mercant probeert te ontdekken, wat er zich werkelijk op Plophos heeft afgespeeld. Men vindt een spoor en Melbar Kasom, de Ertrusische USO specialist, weet een jungle leger te mobiliseren. Nu Terra weet dat de doodgewaande mannen nog leven, komen de mutanten in actie.

Ze komen te laat aan op de planeet Greendoor, waar de mannen gevangen gehouden werden. Rhodan, Bull, Atlan en de anderen zijn ontvoerd door de neutralisten, de verbitterde tegenstanders van de leider. Het spoor gaat verloren in de uitgestrektheid van de melkweg. Wonder boven wonder weten de spionnen van de leider de schuilplaats van de neutralisten te achterhalen. Opnieuw worden Rhodan en de zijnen in het nauw gedreven. Mory Abro, de dochter van een vooraanstaand Plophoser, weet Rhodan en zijn team uit de handen van de gevreesde Blauwe Garde van Iratio Hondro te houden. Rhodan, Bull, Atlan en Noir, de mutant hebben echter een injectie gehad. Het gif kan niet door de cellenactiveerders worden geneutraliseerd en alleen Hondro bezit het tegengif. De muisbeverexpeditie, die onder leiding van admiraal Gecko naar de vermisten zoekt, ontvangt het door Atlan uitgezonden SOS signaal en samen met de slagkruiser van Tsjato de Leeuw, bevrijden ze Rhodan en zijn metgezellen. Ondanks een krijgslist van de Akonen, die de Terraanse vloot een zware nederlaag toe brengen, lukt het Rhodan terug te keren in het zonnestelsel. Door zijn afwezigheid van ruim een jaar heerst ook in het Sol-stelsel een onbeschrijflijke chaos. Ook hier blijkt Iratio Hondro achter de schermen aan het werk te zijn geweest. Zijn heerschappij, gebaseerd op onderdrukking en terreur, kan niet langer worden getolereerd. Vermomd als Springers infiltreren de leden van de veiligheidsdienst het machtsgebied van de sterrendictator. De planeet Plophos, de haard van verzet tegen Terra en het zonne-imperium, wordt bij verrassing ingenomen. Iratio Hondro, die zijn dictatuur met vergif en serums in stand houdt, weet te ontsnappen.

Dankzij Mory Abro krijgt Rhodan het serum dat het vergif in zijn lichaam en het lichaam van zijn metgezellen neutraliseert in handen. Hondro vlucht naar de planeet van de laatste hoop, maar hij kan daar geen toevlucht vinden als bekend wordt dat er een middel door Terra is ontwikkeld dat de slaven van Hondro onafhankelijk maakt van de maandelijkse tegengif injecties. Uiteindelijk leveren Rhodan en Hondro slag op leven en dood. In de laatste minuten van zijn leven lijkt Hondro, de voormalige leider van Plophos, zich te realiseren dat hij zondig heeft geleefd. Hij geeft zijn cellenactiveerder aan Perry Rhodan met het verzoek het apparaat aan Mory Abro, de nieuwe leidster van Plophos, te geven.

In september van het jaar 2329 worden op Plophos de voorbereidingen getroffen voor het op handen zijnde huwelijk tussen Mory Abro en Perry Rhodan, waardoor het bondgenootschap tussen het zonne-imperium en de kolonie Plophos voorgoed wordt bezegeld. Terwijl Rhodan in het huwelijk treedt wordt de oorlogsplaneet Arkon-III door de Blues en de Akonen overvallen en vernietigd. Hierna ontstaat een korte, maar uiterst hevige strijd. De Blues en de Akonen delven het onderspit en ze verdwijnen een groot aantal jaren van het toneel. Na deze strijd is het zonne-imperium weer volledig op zichzelf aangewezen en er breekt opnieuw een periode van rust en vrede aan.


Samensteller © Kees van Toorn