< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


DE DERDE CYCLUS: 'DE POSBI'S'

Nummer 100 t/m 149


Datum zonne-imperium 2102 - 2114 na Chr.


Tijdens de afgelopen 57 jaar is de toestand op de Aarde geconsolideerd. De positie van Atlan als imperator Gonozal kon met behulp van de Terraanse vrienden worden verzekerd. Terranen bekleden belangrijke posities op Arkon. Het zonne-imperium is de belangrijkste handelsmacht in de ontsloten sector van de melkweg en de Arkonidische sterrenhoop M-13 geworden. Emigrantenschepen vervoeren een ononderbroken stroom kolonisten naar de nog niet geëxploiteerde planeten van de melkweg. Er worden contacten gelegd met talrijke buitenaardse, intelligente rassen.

In alle stilte vinden er proefvluchten plaats met schepen, die zijn uitgerust met een nieuwe motor. Deze motor is aan de hand van de blauwdrukken, die Ernst Ellert aan de Droefs heeft ontfutseld, door dr. Arno Kalup ontwikkeld en verbeterd. Op haar eerste reis ontdekt de trots van de Terraanse vloot, de FANTASY, het Blauwe stelsel. In dit door een energiescherm omsloten en beschermde gebied leven de voorouders van de Arkoniden, de Akonen. Tussen de Akonen en de Terranen doen zich schermutselingen voor, doordat de Akonen niet willen dat het geheim van het Blauwe stelsel aan derden wordt onthuld.

Als een soort vliegende brigade heeft Rhodan 'Afdeling-III' in het leven geroepen. Afdeling-III staat onder het bevel van Nike Quinto en ze dient de Terraanse kolonisten, die overal in de melkweg zijn neergestreken, te beschermen. Na een succesvolle actie van Quinto en zijn team besluit Rhodan de groep op het spoor van de Anti's te zetten.

Zelf heeft hij zijn handen vol aan de Akonen, die de ene na de andere heimelijke aanval op de Aarde lanceren. In een bliksemactie vernietigt de Terraanse vloot de ruimtestations, die de energie voor het reusachtige veiligheidsscherm van het Blauwe stelsel leveren. De Akonen capituleren, maar door de turbulente gebeurtenissen heeft men te weinig aandacht aan de plannen van de Anti's geschonken. Opeens worden de volkeren van de melkweg door een enorme stroom verdovende middelen overspoeld. Het middel dat de Anti's als een conserveringsmiddel voor celweefsel hadden geïntroduceerd, blijkt een soort drug te zijn. Rhodan wordt door Afdeling-III gewaarschuwd en hij vertrekt naar de planeet Okul om een einde te maken aan de handel in het verdovende middel 'liquitief'. Hij weet niet dat zijn verraderlijke zoon Thomas Cardif zich aan de kant van de Anti's heeft geschaard. Rhodan wordt in de val gelokt en hij verdwijnt in een kerker. Onopgemerkt neemt Thomas Cardif de plaats van zijn vader in. Niemand, zelfs de mutanten niet, heeft in de gaten dat de echte Rhodan van het toneel is verdwenen.

Cardif is zeer eerzuchtig en hij wil zich ervan vergewissen dat niemand hem zal herkennen. Hij gaat naar de planeet Zwerver en eist van HET 21 cellenactiveerders zoals Atlan de Onsterfelijke er in het verleden een heeft gekregen. Zo hoopt Cardif relatief onsterfelijk te worden.

Hoewel HET Cardif tot drie keer toe waarschuwt doet de Onsterfelijke net of hij niet weet dat hij wordt bedrogen. Hij stemt de cellenactiveerder af op de hersenfrequentie van de echte Rhodan en hij geeft de 21 cellenactiveerders aan Cardif. De valse Rhodan geeft meteen een activeerder aan de Hoge Baalol, de hogepriester van de Baalol-cultus. Dan blijkt dat HET zich een macaber spel met de valse Rhodan veroorlooft. Cardif weet als Rhodan de melkweg aan de rand van de afgrond te brengen. Hij dwingt Atlan 1000 moderne oorlogsschepen aan de Akonen te leveren. Met de solaire vloot probeert hij zijn rijk te vergroten. Op Aarde heeft Cardif de noodtoestand afgekondigd, zodat hij probleemloos opstandige leden van de regering en uit de vloot kan laten arresteren. De bevelen van de valse Rhodan worden nog opgevolgd, maar op de achtergrond tekent zich al een opstand af.

Reginald Bull, Freyt, Mercant en de mutanten zijn ten einde raad en ze roepen de hulp van Atlan in. De valse Rhodan is daar niet van op de hoogte en op de planeet Saos ontmaskert Atlan Cardif als de valse Rhodan. Na de dood van Cardif, veroorzaakt door een explosieve celwoekering van de cellenactiveerder, bevrijdt men de echte Perry Rhodan. Atlan overhandigt hem de cellenactiveerder, die oorspronkelijk voor hem bestemd was. Nu moet Rhodan alles wat zijn gestorven zoon in de melkweg heeft aangericht rechttrekken. Door een list weet hij de 1000 ruimteschepen aan de Akonen te ontfutselen en de vrede in de melkweg lijkt te zijn gered.In het jaar 2104 wordt de vrede in de melkweg opnieuw ernstig bedreigd als een Terraans vrachtschip naar de Azgos-ster vliegt en op Azgola, de tweede planeet van dit eenzame zonnestelsel landt. Uit het door Afdeling-III ingestelde onderzoek blijkt dat de bewoners van de planeet om het leven zullen komen als men ze niet snel evacueert - hetgeen meteen geschiedt. Het 'zaad des verderfs' veroorzaakt de dood door ondervoeding, waaraan men slechts kan ontsnappen door verblijf in hermetisch afgesloten ruimtes met een eigen luchtverversingsinstallatie. Het zaad kan op iedere andere zuurstofplaneet van de melkweg worden uitgezet.

Dankzij zeer snelle actie ontdekt men waar het zaad des verderfs vandaan komt. Men stuit op de eenzame planeet Mechanica, nadat men in de ruimte twee vreemde ruimteschepen heeft onderschept. Het ene schip is een ruimtescout, die naar geschikte planeten voor het uitzaaien van 'spekmos' zocht; het andere is een reusachtig zaaischip. De 'telers' van het spekmos zijn allang uitgestorven, maar hun mechanische scheppingen, waaronder de volledig geautomatiseerde ruimteschepen, zijn nog volop actief. Rhodan opent de jacht op het verdwenen 'oogstschip', dat hij weet te vernietigen.


Intussen wordt langzaam maar zeker duidelijk dat het verval van het Grote Imperium van de Arkoniden ook door Atlan niet kan worden tegengehouden. Samenzweringen en intriges zijn aan de orde van de dag. De Akonen slagen er in de robotregent te saboteren en zo te manipuleren dat Atlan, imperator Gonozal VIII, plaats moet maken voor Carba van het geslacht Minterol. De Aarde wordt opnieuw bedreigd door de robotregent en de Anti's, die op de achtergrond opereren. Rhodan maakt samen met Atlan een tijdsprong naar het verleden. Ze halen Epetran, de bouwer van de regent, ertoe over een 'waanzin-relais' in het positronische brein te installeren. Zo weten ze de robotregent uit te schakelen. Na het uitvallen van de gigantische computer blijkt echter duidelijk, hoe precair de toestand in de melkweg is geworden.

Talloze sterrenvolkeren maken jacht op de verlamde robot-eenheden van de robotregent - maar er doemt nog een ander gevaar op. De aan de rand van de melkweg gestationeerde ruimtestations slaan begin mei van het jaar 2112 alarm: men is getuige van een strijd tussen onzichtbare wezens, de Laurins en de Posbi's, een uit robotwezens bestaand volk.

Nadat men het wrak van een achthoekig ruimteschip heeft geborgen en onderzocht besluit men de geheimzinnige fragmentatieschepen van de Posbi's te hulp te schieten in hun strijd tegen de Laurins. Men ontdekt de wereld van de Posbi's en een Terraans team verricht een onderzoek.

De resultaten van dat onderzoek zijn schrikbarend en aangezien de Posbi's hun totale macht nog lang niet hebben ontplooid, vreest men het ergste voor de volkeren van de melkweg. De Posbi's blijken robots met een positronisch-biologische hersenmassa te zijn. Een jonge geniale cyberneticus, Van Morders, ontdekt de hypertoyktische vertanding en hij probeert de aandacht te vestigen op de problemen, die de Posbi's bezighouden. Samen met Kule-Tats, een Ara-geleerde, werkt Van Morders aan het Posbi-vraagstuk. Op het moment dat de Posbi's een grootscheepse aanval op de melkweg openen, dragen ze Rhodan de mogelijke oplossing voor. De regent van het zonne-imperium grijpt het voorstel met beide handen aan en hij verzendt de cryptische boodschap, die de beide mannen hebben opgesteld. De fragmentschepen staken het vuur en ze wachten roerloos in de ruimte. Er heerst wapenstilstand in de melkweg. Door het Posbi-gevaar hebben de Akonen een verbond met Terra en Arkon gesloten.

Op 10 september van het jaar 2113 is de oprichting van de Galactische Alliantie een feit. Rhodan roept opnieuw de hulp van Ernst Ellert in. Hij ontfutselt de Posbi's het geheim van hun vernietigingswapen, dat hun schepen onoverwinnelijk maakt. Helaas verdwijnt het bewustzijn van Ellert opnieuw in de tijdstroom, nadat hij twee transformatiestralers heeft kunnen bemachtigen. De situatie in de melkweg wordt iets minder gespannen en Rhodan schiet de Posbi's te hulp op het moment dat de Laurins opnieuw de aanval inzetten.

Op Terra maakt Gucky zijn verloving met de muisbever Iltu bekend. De agenten van Afdeling-III weten een aantal Laurins gevangen te nemen. Op de Aarde werkt men koortsachtig aan een manier om de onzichtbaren zichtbaar te maken. Dit keer komen de Posbi's de Aarde te hulp. Rhodan weet de Honderdzonnenwereld te bereiken en hij schakelt de haatschakeling in de centrale-computer uit. Onder de invloed van die schakeling vielen de Posbi-robots alle organische levensvormen blindelings aan. Uit dankbaarheid sluit het centrale plasma een samenwerkingsverdrag met het zonne-imperium. Bovendien stelt het de Posbi-vloot ter beschikking om het Lauringevaar te bestrijden. Nadat de Laurins zijn verjaagd, volgt er een periode, die op het oog rustig lijkt. Maar schijn bedriegt ...


Samensteller © Kees van Toorn